Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
Utorak 7. Prosinac 2021

 
 
 
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Čunčić, Marica; Magdić, Antonio; Mokrović, Ljiljana.
Rapski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st. // Rapski zbornik II / Andrić, Josip ; Lončarić, Robert (ur.).
Rab : Ogranak Matice hrvatske u Rabu - Sveučilište u Zadru - Grad Rab - Općina Lopar, 2012. Str. 297-308.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Radošević, Andrea; Magdić, Antonio.
Hrvatskoglagoljski misali i brevijari u bibliografijama od 19. stoljeća do digitalizacije. // Slovo : Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 231-282 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Sarić, Ivana; Magdić, Antonio; Essert, Mario.
Sheme metapodataka značajne za knjižničarstvo s primjerom impelementacije OpenURL standarda. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 54 (2011) , 1; 134-157 (članak, stručni).

2. Sarić, Ivana; Magdić, Antonio; Essert, Mario.
ZOTERO – program otvorenog koda za upravljanje bibliografskim bilješkama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 54 (2011) , 1; 158-171 (članak, stručni).

3. Mokrović, Ljiljana; Magdić, Antonio.
Izvori - dio građe Staroslavenskoga instituta na intranetu. // Slovo : Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 283-312 (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Čunčić, Marica; Magdić, Antonio.
The Scientific Program of the Old Church Slavonic Institute, Zagreb, Croatia // Proceedings of the International Conference Slovo : Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts / Miklas, Heinz ; Miltenova, Anissava (ur.).
Sofia : Bulgarian Academy of Science, Institute of Literature, Boyan Penev Publishing Center, 2008. 265-280 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Magdić, Antonio; Tomić, Teodor; Mauser, Bojan; Essert, Mario.
Interactive visual aids for training and knowledge testing // MITIP 2008 - 10th International Conference on The Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises / Han, Jan ; Holejsovska, Pavla (ur.).
Pilsen, Češka : Bily slon, s.r.o. Press, 2008. 206-210 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Magdić, Antonio; Katalenić, Anđelko; Essert Mario; Mauser Bojan.
WEB Exams – Knowledge Testing Using Educational WEB Collaboration System // Proceedings of the 17th International Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2006. 419-422 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Magdić, Antonio; Žilić, Tihomir; Essert, Mario; Šitum, Željko; Stanković, Mario.
The Simulation Toolbox for Distance Learning // Proceedings of the 17th International Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2006. 219-223 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Magdić, Antonio.
Kako je digitalizirana građa Staroslavenskoga instituta // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju / Badurina Stipčević, Vesna ; Požar, Sandra ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. 167-206 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Žilić, Tihomir; Magdić, Antonio; Essert, Mario.
Publishing HTML and LaTeX on-line documents // Proceedings of the 16th International Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics Varaždin, 2005. 35-40 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Mauser, Bojan; Magdić, Antonio; Essert, Mario.
Writing on-line mathematical documents // Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings of the 15th International DAAAM Symposium "Intelligent manufacturing & automation : globalisation - technology - men - nature" / Katalinić, Branko (ur.).
Vienna : DAAAM International (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Diplomski radovi
 

1. Magdić, Antonio.
Generiranje interaktivnih tehničkih shema / diplomski rad.
Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 22.11. 2007, 107 str. Voditelj: Essert, Mario.
 
  Druge vrste radova
 

1. Magdić, Antonio.
Računalni program "Beram", 2016. (računalni programski paket).

2. Čunčić, Marica; Magdić, Antonio.
Računalni program i digitalizacija "Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije", 2008-2009. (model, instrument).

3. Mokrović, Ljiljana; Magdić, Antonio.
Računalni program "Minijature", 2008-2009. (model, instrument).

4. Mokrović, Ljiljana; Magdić, Antonio; Čunčić, Marica.
Računalni program "Izvori", 2008-2009. (model, instrument).

5. Radošević, Andrea; Magdić, Antonio; Čunčić, Marica.
Računalni program "Bibliografija biblijskih čitanja", 2008-2009. (model, instrument).

6. Čunčić, Marica; Magdić, Antonio.
Dekodirana grafička struktura Kijevskih listića, 2008. (istraživanje pomoću web aplikacije).