Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
Nedjelja 26. Lipanj 2022

 
 
 
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Kordić, Branko; Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Govorčin, Marin.
Application of UAS for Spatial Data Acquistion // Proceedings of the International Symposium on Engineering Geodesy – SIG 2016 / Paar, Rinaldo ; Marendić, Ante ; Zrinjski, Mladen (ur.).
Varaždin : Croatian Geodetic Society, 2016. 539-547 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Govorčin, Marin; Pribičević, Boško; Đapo, Almin.
Comparison and Analysis of Software Solutions for Creation of a Digital Terrain Model Using Unmanned Aerial Vehicles // 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014 - Conference Proceedings - GEOCONFERENCE ON INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, VOLUME: 3.
Sofia, 2014. 99-110 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Kordić, Branko; Babić, Luka; Govorčin, Marin; Vlastelica, Goran.
Comparison of Terrestrial Laser Scanners for slope stability monitoring // Book of abstracts/4th workshop of the Japanese - Croatian project on Risk Identification and Land- Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia / Vlastelica, Goran ; Andrić, Ivo ; Salvezani, Daša (ur.).
Split : University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, 2013. 26-26 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Govorčin, Marin.
Primjena satelitske radarske interferometrije (InSAR) na području Grada Zagreba // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Govorčin, Marin.
Modern Technologies of Data Collection and Processing // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Diplomski radovi
 

1. Govorčin, Marin.
Primjena UAV (Unmanned Aerial Vehicle) letjelica za izradu 3D modela terena / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 12.07. 2013, 113 str. Voditelj: Pribičević, Boško.
 
  Druge vrste radova
 

1. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Kordić, Branko; Govorčin, Marin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Boljati, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, 2013. (elaborat).

2. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Kordić, Branko; Govorčin, Marin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Celići, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, 2013. (elaborat).

3. Pribičević, Boško; Đapo, Almin; Babić, Luka; Kordić, Branko; Govorčin, Marin.
3D terestričko lasersko skeniranje i vizualizacija BS Sonković, na magistralnom plinovodu Šibenik - Dugopolje, DN 500/75, 2013. (elaborat).