Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Branka Tafra
(48992)
Utorak 23. Travanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Tafra, Branka.
Prinosi povijesti hrvatskoga jezikoslovlja .
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2012. (ostalo).

2. Tafra, Branka.
Od riječi do rječnika .
Zagreb : Školska knjiga, 2005. (monografija).

3. Bratanić, Maja; Tafra, Branka.
Glosar Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica : englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski .
Zagreb : Ministarstvo za europske integracije, 2002 (rječnik).

4. Tafra, Branka.
Jezikoslovna razdvojba .
Zagreb : Matica hrvatska, 1995 (ostalo).

5. Tafra, Branka.
Gramatika u Hrvata i Vjekoslav Babukić .
Zagreb : Matica hrvatska, 1993 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Tafra, Branka.
Razgraničavanje istoznačnosti i bliskoznačnosti // Od fonologije do leksikologije: Zbornik radova u čast Mariji Turk / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2018. Str. 341-356.

2. Tafra, Branka.
Leksičko-semantički odnosi u hrvatskom jeziku iz dijakronijske perspektive // Leksikologija i leksikografija slavjanskih jazykov / Černyševa, M. I. (ur.).
Moskva : LEKSRUS, 2018. Str. 465-487.

3. Tafra, Branka.
Лексико-семантические связи в хорватском языке в диахронической перспективе // Лексикология и лексикография славянских языковЧернышева, М. И..
Москва : ЛЕКСРУС, 2018. Str. 846-875.

4. Tafra, Branka; Košutar, Petra.
Sinonimija iz slavonskoga dijakronijskoga kuta // Zbornik o Jerolimu Lipovčiću / Tvrtković, Tamara ; Šišak, Marinko (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2018. Str. 145-158.

5. Tafra, Branka.
Gramatička polisemija // Putevima reči, Zbornik radova u čast Darinki Gortan Premk / Rajna Dragićević (ur.).
Beograd : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2017.. Str. 563-575.

6. Tafra, Branka.
Brojevi i "brojevi" // Život mora biti djelo duha / Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Disput d. o. o., 2017. Str. 317-326.

7. Tafra, Branka.
Homonimija - kroatistički kamen smutnje // Slavenska filologija: Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića / Čelić, Željka, Fuderer, Tetyana (ur.).
Zagreb : FF press, 2016.. Str. 144-154.

8. Tafra, Branka.
Dvojbe pri određivanju natuknice // Leksikologija i leksikografija u svetlu savremenih pristupa:zbornik naučnih radova // Lexicology and Lexicography in the Light of Contemporary Approaches / Ristić, Stana ; Lazić Konjik, Ivana ; Ivanović, Nenad (ur.).
Beograd : Institut za srpski jezik SANU, 2016.. Str. 515-532.

9. Tafra, Branka.
Raznolikošću do jednosti – franjevački put književnojezične ujednake // Zbornik o Stipanu Margitiću, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Fra Stipan Margitić i Bosna srebrena (1650.–1750.)“, Sarajevo, 22.–24. svibnja 2014. / Knezović, Pavao (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – Institut za latinitet BiH, 2015.. Str. 113-134.

10. Tafra, Branka.
Prva hrvatska znanstvena gramatika // Věkoslav Babukić: Ilirska slovnica / Jozić, Željko ; Kurtović Budja, Ivana (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2014.. Str. 467-531.

11. Tafra, Branka.
Dvjestota obljetnica rođenja Vjekoslava Babukića (1812-2012) // Vjekoslav Babukić: Osnova slovnice slavjanske narječja ilirskoga, Zagreb 1836. / Kurtović Budja, Ivana (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Grad Požega, 2013.. Str. 81-177.

12. Tafra, Branka.
Kroatističke rodovne i brojevne stranputice // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013.. Str. 49-66.

13. Tafra, Branka; Fink-Arsovski, Željka.
Horvatskaja leksikografija // Slavjanskaja leksikografija / Černyševa, M. I. (ur.).
Moskva : Azbukovnik, 2013. Str. 310-340.

14. Tafra, Branka; Sesar, Dubravka.
Teorijski temelji književnojezične periodizacije u slavistici // A tko to ide? А хто там идзе? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada i Hrvatsko filološko društvo, 2013. Str. 159-172.

15. Tafra, Branka.
Što je hrvatskoj leksikografiji natuknica? // Stručak riječima ispunjen, Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu / Fink Arsovski, Željka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2012.. Str. 111-132.

16. Tafra, Branka.
Čto v horvotskoj leksikografii javljaetsja zaglavnym slovom // Ukrajnska i slovjanska leksikografija / Gnatjuk, I. S. (ur.).
Kijev : Institut ukrajinskoga jezika, 2012. Str. 391-416.

17. Tafra, Branka; Košutar, Petra.
Razgraničavanje jezičnih entiteta na osnovi modela (ne)identičnosti // Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, sprskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika (svezak 2.) ; Die Kroatische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen / Tošović, Branko ; Wonisch, Arno (ur.).
Zagreb : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Univesität Graz ; Izvori, 2012. Str. 485-513.

18. Tafra, Branka.
Naglasne različnice u hrvatskom jeziku // Hrvatski bez kompleksa : Jubilarni zbornik posvećen Ernestu Bariću / Bockovac, Timea (ur.).
Pečuh : Filozofski faklutet Sveučilišta u Pečuhu ; Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2011. Str. 192-198.

19. Tafra, Branka.
Istopisnice i istoslovnice u hrvatskom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011.. Str. 173-179.

20. Tafra, Branka.
Kroatistička standardološka propitivanja // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011.. Str. 35-49.

21. Tafra, Branka.
Jedno ili dvoje // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011.. Str. 181-188.

22. Tafra, Branka.
Hrvatsko-slavenski leksikografski dodiri // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009. Str. 133-143.

23. Tafra, Branka; Fink, Željka.
Horvatskaja leksikografija // Teorija i istorija slavjanskoj leksikografiji / Černyševa, M.I. (ur.).
Moskva : Ruska akademija nauka, 2008. Str. 220-244.

24. Tafra, Branka.
Jezikoslovac Šime Starčević // Shime Starcsevich, Nova ricsoslovica iliricska / Znika, Marija (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2002.. Str. 127-177.

25. Tafra, Branka.
Povijesna načela normiranja leksika // Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2000.. Str. 260-281.

26. Tafra, Branka.
Gramatika // Hrvatski leksikon / Vujić, Antun (ur.).
Zagreb : Naklada Leksikon, 1996..

27. Tafra, Branka.
Kašić, Bartol // Hrvatski leksikon / Vujić, Antun (ur.).
Zagreb : Naklada Leksikon, 1996..

28. Tafra, Branka.
Vjekoslav Babukić // Portreti hrvatskih jezikoslovaca / Crnković, Gordana (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio, 1993. Str. 67-73.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Tafra, Branka.
Babukićeva Ilirska slovnica – 160 godina poslije. // Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi. 4 (2015) ; 1-17 (članak, znanstveni).

2. Tafra, Branka.
Matoš i ledolomac na maturi. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 61. (2014) , 1 - 2; 14-25 (pregledni rad, znanstveni).

3. Tafra, Branka.
Derivatem i leksem. // Suvremena lingvistika. 40 (2014) , 77; 77-90 (članak, znanstveni).

4. Tafra, Branka; Košutar, Petra.
Nova periodizacija povijesti hrvatskoga književnoga jezika. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 57 (2011) ; 185-204 (pregledni rad, znanstveni).

5. Košutar, Petra; Tafra, Branka.
Hrvatske akademije (od 16. do 18. stoljeća) u europskom kontekstu. // Kroatologija. 1 (2010) , 1; 131-148 (pregledni rad, znanstveni).

6. Tafra, Branka; Košutar, Petra.
Rječotvorni modeli u hrvatskom jeziku. // Suvremena lingvistika. 67 (2009) ; 87-107 (članak, znanstveni).

7. Tafra, Branka; Košutar, Petra.
Razgraničavanje jezičnih entiteta na osnovi modela (ne)identičnosti. // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 43 (2008) ; 177-206 (članak, znanstveni).

8. Tafra, Branka.
Horvatsko-slavjanskie leksikografičeskie kontakty. // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 42 (2007) ; 225-245 (članak, znanstveni).

9. Tafra, Branka.
Milijun milijuna. // Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja. IV (2007) , 4; 27-34 (članak, znanstveni).

10. Tafra, Branka.
Ljudevit Jonke o hrvatskom jeziku u 19. stoljeću. // Jezik. 54 (2007) , 3; 105-109 (članak, znanstveni).

11. Tafra, Branka.
Rod i broj ispočetka. // Filologija. 49 (2007) ; 211-233 (članak, znanstveni).

12. Tafra, Branka.
Značenje narodnoga preporoda za hrvatski jezik. // Croatica et Slavica Iadertina. 2 (2006) ; 43-55 (članak, znanstveni).

13. Tafra, Branka.
Frazeološki izazovi. // Jezik. 52 (2005) , 2; 48-61 (članak, znanstveni).

14. Tafra, Branka.
Pogled na ilirizam 170 godina poslije. // Gradovrh. II (2005) , 2; 62-78 (članak, znanstveni).

15. Tafra, Branka.
Dopune hrvatskoj gramatici. // Jezik. 51 (2004) , 5; xx (članak, znanstveni).

16. Tafra, Branka.
Leksičke pogreške zbog sličnosti. // Govor. XX. (2003) , 1-2; 431-448 (članak, znanstveni).

17. Tafra, Branka.
Starčevićeva Ričoslovica – 190 godina poslije. // Jezik. 49 (2002) , 5; 165-175 (članak, znanstveni).

18. Tafra, Branka.
Razgraničavanje roda i spola (gramatički i leksikografski problem). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 251–266 (članak, znanstveni).

19. Tafra, Branka.
Lice i osoba. // Jezik. 47 (2000) , 3; 95-105 (članak, znanstveni).

20. Tafra, Branka.
Kašićevi tragovi u hrvatskoj gramatici. // Jezik. 47 (2000) , 2; 43-52 (članak, znanstveni).

21. Tafra, Branka.
Konverzija kao gramatički i leksikografski problem. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 30-31 (1998) , x; 349-361 (znanstveni).

22. Tafra, Branka.
Povijesna načela normiranja leksika. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. x (1997/1998) , 23-24; 325-343 (članak, znanstveni).

23. Tafra, Branka.
Hrvatski jezik na funkcionalnoj prekretnici. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 32 (1998) , x; 191-197 (znanstveni).

24. Tafra, Branka.
Slovkinja Josipa Jurina. // Riječ. 3 (1997) , 23-24; 98-106 (članak, znanstveni).

25. Tafra, Branka.
Preporodna pravopisna brusija. // Riječ. 2 (1996) , 1; 73-80 (članak, znanstveni).

26. Tafra, Branka.
Bliskoznačni odnosi u leksiku. // Filologija. 40 (1996) , 27; 73-84 (članak, znanstveni).

27. Tafra, Branka.
Obilježja hrvatske gramatičke norme do kraja 19. st.. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 24-25 (1995) ; 349-353 (članak, znanstveni).

28. Tafra, Branka.
Leksikografski postupci. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 22-23 (1994) ; 109-117 (članak, znanstveni).

29. Tafra, Branka.
Gramatički kriteriji za rječničku natuknicu. // Rasprave Zavoda za hrvatski jezik. 20 (1994) ; 299-312 (članak, znanstveni).

30. Tafra, Branka.
Gramatički kriteriji za rječničku natuknicu. // Rasprave Zavoda za hrvatski jezik. 20 (1994) ; 299-312 (članak, znanstveni).

31. Tafra, Branka.
O hrvatskim vukovcima iz drugoga kuta. // Rasprave Zavoda za hrvatski jezik. 19 (1993) ; 363-387 (članak, znanstveni).

32. Tafra, Branka.
Dijalekatna osnovica "ilirskoga" jezika. // Rasprave Zavoda za hrvatski jezik. 18 (1992) ; 195-209 (članak, znanstveni).

33. Tafra, Branka.
Jesu li ahavci izgovarali h?. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 5-6 (1991) ; 47-64 (članak, znanstveni).

34. Tafra, Branka.
Mjesto Della Belline gramatike u povijesti hrvatskih gramatika. // Rasprave Zavoda za jezik. 16 (1990) ; 263-274 (članak, znanstveni).

35. Tafra, Branka.
Što su brojevi (gramatički i leksikografski problem). // Rasprave Zavoda za jezik. 15 (1989) ; 219-237 (članak, znanstveni).

36. Tafra, Branka.
Razgraničavanje opisnih i odnosnih pridjeva (leksikološki i leksikografski problem). // Rasprave Zavoda za jezik. 14 (1988) ; 185-197 (članak, znanstveni).

37. Tafra, Branka.
Što je ilirski preporod dao hrvatskom književnom jeziku? (u povodu 150-godišnjice ilirskog preporoda). // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 15 (1986) , 1; 45-54 (članak, znanstveni).

38. Tafra, Branka.
Razgraničavanje homonimije i polisemije. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 14 (1986) ; 381-393 (članak, znanstveni).

39. Tafra, Branka.
Izbor riječi za rječnik : na primjeru leksičke građe 19. st. i AR. // Rasprave Zavoda za jezik. 10-11 (1985) ; 223-230 (članak, znanstveni).

40. Tafra, Branka.
Vrste imeničke deklinacije (s posebnim obzirom na starije hrvatske gramatike). // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. XXIX (1981) , 2; 44-47 (članak, znanstveni).

41. Tafra, Branka; Ptičar, Adela.
Još o okolini, okolici i okolišu. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. XXVII (1979) , 1; 14-16 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Tafra, Branka.
Nepresušnost tvorbenih izvora. // Južnoslovenski filolog. LXX (2014) ; 318-325 (prikaz, ostalo).

2. Tafra, Branka.
Vladimir Anić, Naličje kalupa / Sabrani spisi, priredio Ivan Marković, Disput, Zagreb 2009, 724 str.. // Suvremena lingvistika. 69 (2010) ; 99-105 (prikaz, ostalo).

3. Tafra, Branka.
Pregršt jezičnih zrnca. // Nova mehanizacija šumarstva. 28 (2007) ; 49-93 (članak, stručni).

4. Tafra, Branka.
Suprotnost u leksičkom sustavu. // Rasprave IHJJ. 33 (2007) ; 542-551 (prikaz, ostalo).

5. Tafra, Branka.
Rajna Dragićević: Leksikologija srpskog jezika. // Suvremena lingvistika. 33 (2007) , 2; 232-242 (prikaz, ostalo).

6. Tafra, Branka; Šundalić, Zlata.
Prepoznatljiva vrsnoća. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 18 (2006) , 2; 213-221 (prikaz, ostalo).

7. Tafra, Branka.
Pogled izvana. // Filologija. 44 (2005) ; 131-136 (prikaz, ostalo).

8. Tafra, Branka.
Navrh jezika. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 31 (2005) ; 559-565 (prikaz, ostalo).

9. Tafra, Branka.
Preispitivanje hrvatske jezične norme. // Jezik. 50 (2003) , 2; 48-58 (članak, stručni).

10. Tafra, Branka.
Moskovski susret hrvatskoga i ruskoga. // Jezik. 51 (2003) , 2; 76-80 (prikaz, ostalo).

11. Tafra, Branka.
(Ne)osobno o licu. // Jezik. 50 (2003) , 1; 35-37 (znanstvena polemika, ostalo).

12. Tafra, Branka.
Jednost semantike i tvorbe. // Filologija. 41 (2003) ; 192-199 (prikaz, stručni).

13. Tafra, Branka.
Dvojezičnik kao kulturni most. // Suvremena lingvistika. 53-54 (2002) ; 260-263 (prikaz, ostalo).

14. Tafra, Branka.
Koji i kakvi rječnici. // Suvremena lingvistika. 28 (2002) , 53-54; 235-239 (prikaz, ostalo).

15. Tafra, Branka.
Lice osobe. // Jezik. 48 (2001) , 4; 145-147 (znanstvena polemika, ostalo).

16. Tafra, Branka.
Brojenje hrastova. // Mehanizacija šumarstva. 25 (2000) , 1-2; x (članak, stručni).

17. Tafra, Branka.
Uspješna nazivoslovna plovidba. // Filologija. 32 (1999) , x; 227-230 (prikaz, ostalo).

18. Tafra, Branka.
Leksikografska bibliografija. // Filologija. 33 (1999) , x; 228-231 (prikaz, ostalo).

19. Tafra, Branka.
Jezikoslovni put Dragice Malić. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) , x; 3-10 (članak, stručni).

20. Tafra, Branka.
Pravilno o pravilnom gospodarenju. // Mehanizacija šumarstva. 24 (1999) , 1-2; 30 (članak, stručni).

21. Tafra, Branka.
Brojevne dvojbe. // Mehanizacija šumarstva. 24 (1999) , 3-4; 88 (članak, stručni).

22. Tafra, Branka.
Šumarstvo i šumoslovlje. // Mehanizacija šumarstva. 23 (1998) , 1; 14-14 (stručni).

23. Tafra, Branka.
Botanici u botanici. // Mehanizacija šumarstva. 23 (1998) , 2; 56-56 (članak, stručni).

24. Tafra, Branka.
Jednolikost i raznolikost. // Mehanizacija šumarstva. 23 (1998) , 3-4; 128-138 (stručni).

25. Tafra, Branka.
Bibliografija znanstvenih i stručnih radova Valentina Putanca. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23/24 (1997/1998) ; 27-56 (članak, ostalo).

26. Tafra, Branka.
Raste li drveće?. // Mehanizacija šumarstva. 22 (1997) , 4; 208-208 (članak, stručni).

27. Tafra, Branka.
Bijela i crna gorica. // Mehanizacija šumarstva. 22 (1997) , 1; 61-62 (članak, stručni).

28. Tafra, Branka.
Potrajnošću do trajnosti. // Mehanizacija šumarstva. 22 (1997) , 2; x (članak, stručni).

29. Tafra, Branka.
Flora s florom. // Mehanizacija šumarstva. 22 (1997) , 3; 140 (članak, stručni).

30. Tafra, Branka.
Jezična zrnca. // Mehanizacija šumarstva. 21 (1996) , 1; 20 (članak, stručni).

31. Tafra, Branka.
Proreda mnogorječja. // Mehanizacija šumarstva. 21 (1996) , 2; 26-27 (članak, stručni).

32. Tafra, Branka.
Čija je skočipipa?. // Mehanizacija šumarstva. 21 (1996) , 3; 146 (članak, stručni).

33. Tafra, Branka.
Hranjiva hraniva. // Mehanizacija šumarstva. 21 (1996) , 4; 240 (članak, stručni).

34. Tafra, Branka.
Crtice o Anićevu Rječniku. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 39 (1992) ; 112-119 (članak, stručni).

35. Tafra, Branka.
Ilirizam - jezikoslovna radionica. // Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. XVIII (1985) , 1; 15-25 (članak, ostalo).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Tafra, Branka.
Vatroslav Jagić između dviju filoloških škola // Voprosy russkoy istoričeskoj grammatiki i slavjanovedenija: k 175-ljetiju so dnja roždenija Vatroslava Jagića (1838-1923) / Patroeva, N. V. (ur.).
Petrozavodsk : PetrGU, 2013. 12-17 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Tafra, Branka.
Jezikoslovna svevremenost Ričoslovice Šime Starčevića // Šime Starčević i hrvatska kultura u XIX. stoljeću / Vrcić-Mataija, Sanja ; Grahovac-Pražić, Vesna (ur.).
Zadar - Gospić : Sveučilište u Zadru, 2014. 271-286 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Tafra, Branka; Košutar, Petra.
Andrija Torkvat Brlić između dviju književnojezičnih koncepcija // Zbornik o Andriji Torkvatu Brliću / Župan, Dinko (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica Slav. Brod, 2012. 191-209 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Tafra, Branka.
Hammovi leksikografski prinosi // Josip Hamm i njegovo djelo, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, / Alojz Jembrih (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 125-137 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Tafra, Branka.
Desinonimizacija // Od fonetike do etike / Pranjković, Ivo (ur.).
Zagreb : Disput, 2005. 261-271 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Tafra, Branka.
Leksikografska recepcija jezikoslovnih spoznaja // Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, Rijeka, 2002. 487-496 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Tafra, Branka; Bratanić, Maja.
Hrvatska leksikografija između politike i lingvistike // Nationality and Lexical Norm / Lučić, Radovan (ur.).
Muenchen : Verlag Otto Sagner, 2002. 134-141 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Tafra, Branka.
Budimski poticaji standardizaciji hrvatskoga jezika // Budim i Pešta u kulturnoj povijesti Hrvata : Hrvati u Budimu i Pešti : zbornik radova / Lukač, Stjepan (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava, 2001. 443-451 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Tafra, Branka.
Leksičke izrabljenice u hrvatskim javnim medijima // IV. međunarodni kroatistički znanstveni skup / Blažetin, Stjepan, ml. (ur.).
Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod, 2000. 41-49 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Tafra, Branka.
Suvremenost Reljkovićeve norme // Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća / Agičić, Damir, i dr. (ur.).
Zagreb : Poglavarstvo općine Davor, Filozofski fakultet Zagreb, 2000. 207-218 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Tafra, Branka.
Jurinova gramatika // Jezikoslovac fra Josip Jurin / Lakić, Vilijam (ur.).
Šibenik : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Šibenik, 1999. 7-36 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

11. Tafra, Branka.
Doprinos slavonskih lingvista hrvatskoj gramatici // Slavonija, Srijem, Baranja i Bačka / Sekulić, Ante (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 1993. 169-179 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Tafra, Branka.
Od Rječnika JAZU do njegovih Dopuna - podudarnosti i razlike // Rječnik i društvo, Zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksikografiji i leksikologiji / Filipović, Rudolf ; Finka, Božidar ; Tafra, Branka (ur.).
Zagreb : HAZU, 1993. 351-356 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Tafra, Branka.
Slavonski gramatičari u 18. st. // Vrijeme i djelo Matije Antuna Reljkovića / Tadijanović, Dragutin ; Vončina, Josip (ur.).
Osijek : HAZU, 1991. 133-144 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Tafra, Branka.
Leksikografski izvori za Rječnik JAZU i njegove Dopune // Leksikografija i leksikologija.
Sarajevo : ANUBiH, 1988. 107-113 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Tafra, Branka.
Lanosovićeva "slavonska" gramatika // Zbornik radova o Marijanu Lanosoviću / Tadijanović, Dragutin ; Berber, Đuro (ur.).
Osijek : JAZU, Zavod za znanstveni rad Osijek, 1985. 179-192 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Tafra, Branka.
O jeziku Blaža Tadijanovića // Zbornik radova o Vidu Došenu i Blažu Tadijanoviću / Matković, Marijan ; Tadijanović, Dragutin (ur.).
Osijek : JAZU, 1981. 99-105 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Tafra, Branka.
Europska integracija i hrvatski jezik // Na brzu ruku skupljeni skup / Lukač, Stjepan (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte, 2005. 103-112 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Tafra, Branka.
Dijakronijski aspekti normiranja hrvatskoga jezika // Zbornik Zagrebačke slavističke škole / Stipe Botica (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb, 2003. 305-319 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Tafra, Branka.
Leksičko značenje i gramatička kategorija broja // V. međunarodni kroatistički skup / Blažetin, Stjepan, ml. (ur.).
Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod, 2002. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Tafra, Branka.
Kašićev utjecaj na hrvatsku gramatiku // Drugi hrvatski slavistički kongres / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. 163-169 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Tafra, Branka.
(Ne)stabilnost hrvatske jezične norme // Hrvatski književni jezik / Stjepan Lukač (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte, 2001. 95-101 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Tafra, Branka.
Dvije o dvome // Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike / Badurina, Lada, i dr. (ur.).
Zagreb-Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1999. 769-780 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Tafra, Branka.
Veberov i Babukićev gramatički model // Riječki filološki dani / Turk, Marija (ur.).
Rijeka, Hrvatska : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1998. 67-80 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Tafra, Branka.
Leksikalizacija kao leksikološki i leksikografski problem // Jezična norma i varijeteti : zbornik / Badurina, Lada, Pritchard, Boris ; Stolac, Diana (ur.).
Zagreb, Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1998. 575-582 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Tafra, Branka.
Hrvatska leksikografija - potrebe i mogućnosti // Prvi hrvatski slavistički kongres / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1997. 155-162 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Tafra, Branka.
Sinonimija // Leksikografija i leksikologija / Ćupić, Drago (ur.).
Beograd ; Novi Sad : SANU, Matica srpska, Filološki fakultet Beograd, Filozofski fakultet Novi Sad, 1982. 297-300 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Tafra, Branka; Košutar, Petra.
Jezikoslovno paljetkovanje po osamnaestom stoljeću // Zbornik o Emeriku Paviću / Knezović, Pavao ; Jerković, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2014. 367-382 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Tafra, Branka; Košutar, Petra.
Novoštokovaska obilježja hrvatskoga književnoga jezika u 17. stoljeću // Zbornik o Ivanu Ančiću / Knezović, Pavao (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 251-266 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Tafra, Branka.
Sedamnaesto stoljeće – predstandardizacijsko ili standardizacijsko razdoblje hrvatskoga jezika // Zbornik o Rafaelu Levakoviću : zbornik radova sa znanstvenog skupa "Fra Rafael Levaković" / Knezović, Pavao (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji, 2010. 85-101 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Tafra, Branka.
Strohal između Slovnice i Gramatike // Rudolf Strohal i njegovo djelo / Alojz Jembrih (ur.).
Zagreb : Družba Braća Hrvatskoga Zmaja, 2009. 203-221 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Tafra, Branka; Mateljak, Anela.
Mjesto Šitovićeve gramatike u povijesti hrvatskoga jezikoslovlja // Zbornik o Lovri Šitoviću : zbornik radova sa znanstvenog skupa "Lovro Šitović i njegovo doba" / Knezović, Pavao (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, 2009. 111-128 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Tafra, Branka.
"Nepravilnici" u hrvatskoj gramatici i rječniku // Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Rijeka, 2000. 465-476 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Tafra, Branka.
Kvantifikatori sa značenjem 'dva' // II slavističeskie čtenija pamjati professora P. A. Dmitrieva i professora G. I. Safronova / Kotova, M. Ju. (ur.).
Sankt-Peterburg : Gosudarstvennyj universitet, 2001. 57-59 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Tafra, Branka.
Šulekove jezikoslovne rasprave // Zbornik o Bogoslavu Šuleku / Moguš, Milan (ur.).
Zagreb, Hrvatska : HAZU, 1998. 161-170 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Tafra, Branka.
Ivšićevi dijalektološki izvori // Stjepan Ivšić i hrvatski jezik / Finka, Božidar (ur.).
HAZU i MH, 1996. 147-154 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Tafra, Branka.
Mađarska sastavnica povijesti hrvatskoga jezikoslovlja // Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod, 1996. 258-264 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Tafra, Branka.
Fran Kurelec o imeničkom genitivu množine // Riječki filološki dani / Turk, Marija (ur.).
Pedagoški fakultet, 1996. 101-108 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Tafra, Branka.
Dijakronijski aspekti normiranja hrvatskoga jezika // Zbornik povzetkov, I. del. - Jezikoslovje / France Novak (ur.).
Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2003. 90-90 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Tafra, Branka; Košutar, Petra.
Razgraničavanje jezičnih entiteta na osnovi modela (ne)identičnosti // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Tafra, Branka; Košutar, Petra.
Hrvatsko-srpska jezična istost, jednakost i različitost // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Tafra, Branka.
Velika sinteza poljske kroatistice, 24. 4. 2007: 30. (popularan rad).

2. Tafra, Branka.
Između redaka, 2004. (prikaz).

3. Tafra, Branka.
Potezanje konopa, 2000. (popularan rad).

4. Tafra, Branka.
Zablude o ahavačkom genitivu, 1999. (znanstvena polemika).

5. Tafra, Branka.
Otkriveno leksičko blago, 1999. (prikaz).

6. Tafra, Branka.
Bože, čuvaj hrvatski jezik, 1999. (prilog tematskoj raspravi).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Saša, Tomislava.
Razredba pridjeva / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 28. 09. 2017., 47 str. Voditelj: Tafra, Branka.

2. Kordić, Iva.
Nepravopisni znakovi u pravopisu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 28. 09. 2016., 60 str. Voditelj: Tafra, Branka.

3. Iličić, Josipa.
Brojevne riječi u hrvatskom jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 30. 09. 2015. 2015., 73 str. Voditelj: Tafra, Branka.

4. Kovačić, Mislav.
Filološki i teološki rad Bogoslava Šuleka na hrvatskom izdanju Novoga zavjeta / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 17. 06. 2015., 483 str. Voditelj: Kuzmič, Peter ; Tafra, Branka.

5. Marković, Dragana.
Jezična ekonomija i kraćenje riječi u hrvatskom jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 14. 01. 2015., 61 str. Voditelj: Tafra, Branka.

6. Tusić, Nikola.
Hrvatski jezični purizam pod globalizacijskim pritiskom / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 22. 09. 2015. 2015., 64 str. Voditelj: Tafra, Branka.

7. Žiger, Tamara.
Grafijska reforma Ljudevita Gaja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 27. 01. 2015., 50 str. Voditelj: Tafra, Branka.

8. Bezjak, Gordan.
Jezik stripa - književni jezik / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 30. 09. 2014., 115 str. Voditelj: Tafra, Branka.

9. Hrkač, Ivana.
Andrija Torkvat Brlić između ideologije i jezikoslovlja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 16.09. 2014., 56 str. Voditelj: Tafra, Branka.

10. Meglajec, Antonija.
Odnos kategorije roda i broja u hrvatskom jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 09. 09. 2014. 2014., 48 str. Voditelj: Tafra, Branka.

11. Barić, Branka.
Razvoj hrvatskoga leksika na razmeđi tisućljećâ / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 16. 05. 2013., 305 str. Voditelj: Tafra, Branka.

12. Franjković, Ivana Trčak.
Leksička suprotnost u hrvatskom jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 15. 5. 2013., 65 str. Voditelj: Tafra, Branka.

13. Košutar, Petra.
Hrvatsko jezikoslovlje 18. stoljeća u suodnosu s europskim / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 14.05. 2013., 267 str. Voditelj: Tafra, Branka.

14. Lončar, Martina.
Leksikografsko-semantička analiza vulgarizama / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 9. 9. 2013., 64 str. Voditelj: Tafra, Branka.

15. Bogović, Lidija.
Bliskoznačnost u hrvatskom jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 26. 9. 2012., 48 str. Voditelj: Tafra, Branka.

16. Kekez, Matea.
Splitski žargon mladih / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 10. 10. 2012., 71 str. Voditelj: Tafra, Branka.

17. Pavić, Jasmina.
Mocijski parnjaci: kroatološki osvrt na žensko / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 19. 9. 2012., 55 str. Voditelj: Tafra, Branka.

18. Grmuša, Tanja.
Obilježja jezične kulture u hrvatskim tjednicima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 14.02. 2011, 128 str. Voditelj: Tafra, Branka.

19. Vidalina, Marko.
Pravopis – nepresušni izvor hrvatskih jezičnih i političkih sporenja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 19. 10. 2011., 35 str. Voditelj: Tafra, Branka.

20. Blagus Bartolec, Goranka.
Kolokacijske sveze u hrvatskom jeziku (s posebnim osvrtom na leksikografiju) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 10.07. 2008., 233 str. Voditelj: Tafra, Branka.