Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Mislav Ježić
(83131)
Nedjelja 18. Kolovoz 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Ježić, Mislav.
Hellada i Indija. Poredbenofilozofijske rasprave .
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo i Školska knjiga, 2016 (izbor znanstvenih članaka).

2. Ježić, Mislav.
Amarusataka. Amarukina Stotina. Stotina prizora ljuvenih. Arjunavarmadeva, zapadna recenzija. Uvodna studija, izdanje teksta i prijepjev s tumačenjima. .
Zagreb : ArTresor naklada, 2011 (monografija).

3. Witzel, Michael; Goto, Toshifumi; Doyama, Eijiro; Ježić, Mislav.
Rig-Veda. Das heilige Wissen. Erster und zweiter Liederkreis .
Frankfurt am Main und Leipzig : Verlag der Weltreligionen im Insel Verlag, 2007 (komentirani filološki prijevod).

4. Ježić, Mislav.
Rgvedske upanišadi. Aitareya i Kaušitaki. Dodatak: Baškalamantra-upanišad. .
Zagreb : Matica hrvatska, 1999 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. On the Growth and Composition of the Sanskrit Epics and Purāṇas. Relationship to Kāvya. Social and Economic Context. Proceedings of the Fifth Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas / Ježić, Mislav; Andrijanić, Ivan; Sellmer, Sven (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti/Ibis Grafika, 2016 (zbornik).

2. Vitta Litterarum Studiis Sacra. Zbornik u čast Radoslavu Katičiću / Ježić, Mislav; Andrijanić, Ivan; Krnic, Krešimir (ur.).
Zagreb : FF Press, 2014 (zbornik).

3. Parallels and Comparisons. Proceedings of the Fourth Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purā nas / Ježić, Mislav; Koskikallio, Petteri (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009 (zbornik).

4. Epics, Khilas and Puranas: Continuities and Ruptures. Proceedings of the Third Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Puranas / Ježić, Mislav; Koskikallio, Petteri (ur.).
Zagreb : Croatian Academy of Sciences and Arts, 2005 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Ježić, Mislav.
Krsna diže goru Govardhanu: pobjeđuje li to Veles Peruna u indijskoj predaji? // Perunovo koplje. Studia mythologica Slavica. Supplementum 4. / Pleterski, Andrej ; Vinšćak, Tomo (ur.).
Ljubljana : Založba ZRC, 2011. Str. 99-107.

2. Ježić, Mislav.
Rabindranath Thakur i njegovi filozofski nazori // Tagore - svijet - Hrvatska / Tagore - World - Croatia (1861 - 1926 - 2011) / Janjić, Marijana (ur.).
Zagreb : Lotos, 2011. Str. 110-129.

3. Ježić, Mislav.
Cakre kao pojam tantričke yoge // Crkva i medicina pred izazovom alternativnih iscjeliteljskih tehnika. Zbornik radova interdisciplinarnog znanstvenog simpozija, Zagreb 13.-15. studenoga 2009 / Blažević, Josip (ur.).
Zagreb : Veritas, 2010. Str. 202-217.

4. Ježić, Mislav.
The Relationship between the Bhagavadgī tā and the Vedic Upaniṣ ads: Parallels and relative chronology // Epic Undertakings. Papers of the 12th World Sanskrit Conference Vol. 2) / Robert P. Goldman & Muneo Tokunaga (ur.).
Delhi : Motilal Banarsidass, 2009. Str. 215-282.

5. Ježić, Mislav.
The Triṣ ṭ ubh Hymn in the Bhagavadgī tā // Parallels and Comparisons. Proceedings of the Fourth Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purā nas / Koskikallio, Petteri (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. Str. 31-66.

6. Ježić, Mislav.
To be liberated while still alive or to die in order to be liberated – in the Jñ ā na, Karma and Bhakti yoga of the Bhagavadgī tā – according to different text layers // Erlöst leben oder sterben, um befreit zu werden. Festschrift Peter Schreiner / Mertens, Anne-Marie (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2009. Str. 111-135.

7. Ježić, Mislav.
Svjetonazori i etički pristupi // Etika u primjeni i razvoju tehničkih znanosti / Marijan Bošnjak (ur.).
Zagreb : Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 2008. Str. 13-21.

8. Ježić, Mislav.
Indological Studies in Croatia // Teaching on India in Central and Eastern Europe. Contributions to the 1st Central & Eastern European Indological Conference on Regional Cooperation (Warsaw 15-17 September 2005) / Danuta Stasik & Anna Trinkowska (ur.).
Warszawa : Elipsa, 2007. Str. 29-35.

9. Ježić, Mislav.
Uvod v upanisade: miselna in duhovna vsebina. Ontologija, teologija, kozmologija, psihologija // Besede vedske Indije. S prevodom in komentarjem upanisad Bele Yajurvede / Škof, Lenart (ujedno auktor i prevoditelj) (ur.).
Ljubljana : Nova revija, 2005. Str. 241-263.

10. Ježić, Mislav.
Pavao Vuk-Pavlović kao učitelj Čedomila Veljačića // Pavao Vuk-Pavlović - Život i djelo / Barišić, Pavo (ur.).
Zagreb : Institut za filozofiju, 2003. Str. 31-42.

11. Ježić, Mislav.
Isa-upanišad // Trava od srca. Hrvatske Indije 2. Akademiku Radoslavu Katicicu uz sedamdeseti rođendan. / Matišić, Zdravka i dr. (ur.).
Zagreb : Sekcija za orijentalistiku HFD-a i Filozofski fakultet u Zagrebu, 2000. Str. 89-111.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Ježić, Mislav; Jauk-Pinhak, Milka; Gönc-Moačanin, Klara.
Istočne religije / Ježić, Mislav (ur.).
Zagreb : Katedra za indologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Ježić, Mislav.
Language and Cognition: Some Philosophical and Linguistic Considerations Concerning Language Change and Language Development. // Synthesis philosophica. 32 (2017) , 2; 257-270 (članak, znanstveni).

2. Ježić, Mislav.
Dareijev veliki natpis u *Bagastani. // Književna smotra. 166 (2012) , 4; 133-163 (članak, znanstveni).

3. Ježić, Mislav.
Asokini natpisi na stijeni: 14 proglasa (Shahbazgarhi, Mansehra, Kalsi, Girnar, Sopara, Dhauli, Jaugada, Erragudi, Sannati). // Književna smotra. 166 (2012) , 4; 173-182 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Ježić, Mislav.
Hrvatska indologija : povijesti sadašnjost, projekti, prinosi i publikacije. // Književna smotra. 166 (2012) , 4; 5-16 (članak, stručni).

2. Ježić, Mislav.
Ivan Andrijanić: Filozofija vedante, Zagreb, FF Press, 2012., 314 stranica. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 166 (2012) , 6; 183-187 (prikaz, stručni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ježić, Mislav.
Pobjeda ratom ili pobjeda pravdom? Vijaya i dhammavijaya. // Filozofska istraživanja. 36 (2016) , 4; 641-658 (članak, znanstveni).

2. Ježić, Mislav; Katavić, Katarina.
Sanskrtski i prakrtski korijeni romskoga. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 66 (2016) ; 19-34 (članak, znanstveni).

3. Ježić, Mislav.
Jesu li Tvorac i njegov Svemir u Platōnovu Timaiju zamisli sredozemnoga podrijetla?. // Filozofska istraživanja. 35 (2015) , 1; 5-20 (članak, znanstveni).

4. Ježić, Mislav.
Božice u vedskim hvalopjevima: Zemlja, Rijeka, Zora, Riječ i slavenske usporednice. // Ethnologica Dalmatica. 19 (2012) ; 21-47 (članak, znanstveni).

5. Ježić, Mislav.
Les études indiennes en Croatie: histoire, présent, projets, résultats, publications. // Bulletin d’ Études Indiennes. 26-27 (2010) ; 19-31 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Šestak, Ivan; Mislav Ježić; Josef Quitterer.
Proslava 25. akad. god. Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu, 6. studenoga 2013. Govor dekana (I. Šestak) Značenje studija religijskih znanosti danas (M. Ježić) Što se mora obistiniti da bi se moglo nadživjeti smrt?. Filozofska razmišljanja o besmrtnosti i uskrsnuću (J. Quitterer). // Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu. 69 (2014) , 1; 111-113 (govor dekana ffdi, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Ježić, Mislav.
Ramayana and Dasarathajataka. // Proceedings of the Fifth Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Puranas. (2014) (prihvaćen za objavljivanje).

2. Ježić, Mislav.
Krsna lifts up Mount Govardhana: Historical and comparative perspective. // Proceedings of the Sixth Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Puranas. (2014) (prihvaćen za objavljivanje).

3. Ježić, Mislav.
Some Aspects of the Poetic Technique of Vedic Kavis: Do the compositional structures and lexical or phonetic features of Vedic Hymns reveal complementary information on their content?. // Proceedings of the Sixth International Vedic Workshop. (2014) (prihvaćen za objavljivanje).

4. Ježić, Mislav.
Brhadaranyaka-Upanisad: Text History of the Third Adhyaya. // Synthesis philosophica. (2014).

5. Ježić, Mislav.
The Kauṣ ī taki-Upaniṣ ad: The development of the text and its final redaction. // Edinburgh, World Sanskrit Conference 13, July 10-14, 2006, Svezak o Vedama. (2009) (prihvaćen za objavljivanje).

6. Ježić, Mislav.
Ī śā -Upaniṣ ad: History of the text in the light of the Upaniṣ adic parallels. // Austin, Texas, 4th International Vedic Workshop, May 24-27, 2007. (2007) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Ježić, Mislav.
The Baskalamantra-Upanisad and the Bhagavadgita // Stages and Transitions: temporal and historical frameworks in epic and puranic literature. Proceedings of the Second Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Puranas / Brockington, Mary (ur.).
Zagreb : Croatian Academy of Sciences and Arts, 2002. 35-54 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Ježić, Mislav.
Can a Monkey play a Bitch? Hanumant and Sarama // Epics, Khilas, and Puranas: continuities and ruptures : proceedings of the Third Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Puranas, September 2002 / Ježić, Mislav ; Koskikallio, Petteri (ur.).
Zagreb : Croatian Academy of Sciences and Arts, 2005. 255-293 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Andrijanić, Ivan.
Upaniṣadi Bijele Yajurvede u svjetlu vedāntske komentatorske tradicije / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 24.03. 2011., 437 str. Voditelj: Ježić, Mislav.

2. Mihalinec, Karmen.
Trideset stihova acarye Vasubandhua / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakulter, 12. 05. 2009., 72 str. Voditelj: Ježić, Mislav.

3. Krnic, Krešimir.
Elementi usmenog pjesništva i elementi klasične književnosti u Vālmīkijevoj Rāmāyaṇi / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski falultet, 25. 10. 1994., 180 str. Voditelj: Ježić, Mislav.