crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Drago Batinić
(91095)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Batinić, Drago; Borovečki, Fran; Božina, Nada; Božina, Tamara; Budimir, Ana; Bulić-Jakuš, Floriana; Canki- Klain, Nina; Furač, Ivana; Gajović, Srećko; Gotovac, Kristina; Grčević, Danka; Grgurević, Lovorka; Ježek, Davor; Katavić, Vedran; Katušić Bojanac, Ana; Kovač, Zdenko; Kubat, Milovan; Lacković, Zdravko; Lovrić, Jasna; Mitrečić, Dinko; Nikuševa- Martić, Tamara; Pećina-Šlaus, Nives; Sertić, Jadranka; Sinčić, Nino; Paić, Frane; Šerman, Draško; Šerman, Ljiljana; Šimić, Mirjana; Vlahović, Maja; Vukičević, Slobodan; Babić, Antonija; Caban, Domagoj; Dubravčić, Klara; Fumić, Ksenija; Golemović, Mirna; Kurić, Leila; Lasan, Ružica; Ljubić, Hana; Mazić, Sanja; Merkler, Ana; Mrsić-Davidović, Sanja; Šimičević, Livija; Zadro, Renata; Fučić, Aleksandra; Anđelinović, Šimun; Drmić, Irena; Marušić, Ana; Primorac, Dragan.
Metode molekularne biologije u medicini .
Zagreb : Medicinska naklada, 2016 (priručnik).

2. Benčić, Dubravka; Batinić, Drago; Malenica, Branko i sur.
Imunologija i imunosne bolesti pluća. .
Zagreb : Graphis, 2010 (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Imunologija i imunosne bolesti pluća / Benčić, D; Batinić, Drago; Malenica, Branko (ur.).
Zagreb : Graphis, 2010. (udžbenik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Batinić Drago; Dubravčić Klara.
Imunološka fenotipizacija krvotvornih stanica // Hematologija / Labar, Boris (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2017. Str. 738-752.

2. Batinić, Drago.
Drugs as haptens, antigens and immunogens // Update in Dermatologic Drug Therapy / Lipozenčić, Jasna (ur.).
Zagreb : LaserPlus Zagreb, 2012. Str. 313-326.

3. Malenica, Branko; Rudolf, Marija; Kozmar, Ana; Batinić, Drago.
In vitro laboratorijska dijagnostika alergijskih bolesti // Alergijske i imunosne bolesti / Lipozenčić Jasna i sur (ur.).
Zagreb, Hrvatska : Medicinska Naklada, 2011. Str. 65-73.

4. Batinić, Drago.
CD-klasifikacija // Imunologija / Taradi, Milan (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2010. Str. 439-441.

5. Batinić, Drago; Čulo, Filip.
Stanice, tkiva i organi imunosnog ustava // Imunologija / Taradi, Milan (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2010. Str. 18-57.

6. Čulo, Filip; Batinić, Drago.
Stanice, tkiva i organi imunosnog sustava // Imunologija / Taradi, Milan (ur.).
Zagreb : Medcinska naklada, 2010. Str. 18-57.

7. Batinić, Drago; Kordić, Darka.
Fiziološki tijek specifičnog imunosnog odgovora // Opća medicinska mikrobiologija i imunologija / Volner, Zdenko ; Batinić, Drago (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 253-260.

8. Batinić, Drago; Kordić, Darka; Volner, Zdenko.
Načela stečene (specifične) imunosti // Opća medicinska mikrobiologija i imunologija / Volner, Zdenko ; Batinić, Drago (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 223-229.

9. Kordić, Darka; Batinić, Drago.
Citokini i kemokini // Opća medicinska mikrobiologija i imunologija / Volner, Zdenko ; Batinić, Drago (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 248-251.

10. Kordić, Darka; Batinić, Drago.
Imunološka tolerancija // Opća medicinska mikrobiologija i imunologija / Volner, Zdenko ; Batinić, Drago (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 262-264.

11. Kordić, Darka; Batinić, Drago.
Autoimunost // Opća medicinska mikrobiologija i imunologija / Volner, Zdenko ; Batinić, Drago (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 277-278.

12. Kordić, Darka; Batinić, Drago; Volner, Zdenko.
Pregled laboratorijskih postupaka // Opća medicinska mikrobiologija i imunologija / Volner, Zdenko ; Batinić, Drago (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 290-297.

13. Kordić, Darka; Volner, Zdenko; Batinić, Drago.
Urođena (nespecifična) imunost // Opća medicinska mikrobiologija i imunologija / Volner, Zdenko ; Batinić Drago (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 216-220.

14. Batinić, Drago.
Imunološke pretrage u hematologiji // Interna medicina / Vrhovac, Božidar i sur. (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak, 2003. Str. 1003-1005.

15. Batinić, Drago; Jakić-Razumović, Jasminka.
Dijagnostičke metode u onkologiji // Interna medicina / Vrhovac, Božidar i sur. (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak, 2003. Str. 1099-1103.

16. Batinić, Drago; Marušić, Matko.
Imunologija // Interna medicina / Vrhovac, Božidar i sur. (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak, 2003. Str. 202-9.

17. Batinić, Drago; Petrovečki, Mladen; Vukelić, Željka; Kalanj-Bognar, Svjetlana.
Uzgoj stanica in vitro // Metode istraživanja in vitro i in vivo / Batinić, Drago (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2003. Str. 60-68.

18. Batinic, Drago; Uzarevic, Branka; Golemovic, Mirna; Rudolf, Maja.
Mjerenje proliferacije stanica s pomocu analize sadrzaja DNK protocnom citometrijom // Metode molekularne biologije u medicini / Serman, Darko ; Stavljenic Rukavina, Ana ; Sertic, Jadranka ; Bulic-Jakus, Floriana (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2003.

19. Batinić, Drago; Ćurić, Josip.
Imunosni odgovor na bakterijske infekcije // Medicinska bakteriologija i mikologija / Kalenić, Smilja ; Mlinarić-Missoni E (ur.).
Zagreb : Merkur A.B.D., 2001. Str. 47-64.

20. Sabioncello, Ante; Marušić, Matko; Batinić, Drago; Matijević, Ljubica; Svoboda-Beusan, Ivna; Užarević, Branka.
Protočna citometrija // Klinička imunologija u nas / Dekaris, Dragan ; Čulo, Filip (ur.).
Zagreb : Naprijed, 1990. Str. 203-212.
Vrh
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Kalenić, Smilja; Abram, Maja; Batinić, Drago; Beader, Nataša; Bedenić, Branka; Bošnjak, Zrinka; Budimir, Ana; Drenjančević, Domagoj; Katalinić-Janković, Vera; Lukić-Grlić, Amarela; Ljubin Sternak, Sunčanica; Mareković, Ivana; Mlinarić- Galinović, Gordana; Mlinarić- Missoni, Emilija; Orlović, Marijan; Plečko, Vanda; Presečki, Aleksandra; Presečki, Vladimir; Punda-Polić, Volga; Rukavina, Tomislav; Sviben, Mario; Tabain, Irena; Tambić Andrašević, Arjana; Tićac, Brigita; Vilibić Čavlek, Tatjana; Vraneš, Jasmina; Vučković, Darinka; Žmak, Ljiljana.
Medicinska mikrobiologija, drugo izmjenjeno i obnovljeno izdanje / Kalenić, Smilja (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2019.

2. Autori prijevoda: Andreis, Igor+; Baković Kramarić, Darija; Banfić, Hrvoje; Barac-Latas, Vesna; Batinić, Drago; Blagojević Zagorac, Gordana; Crljen, Vladiana; Čulo, Filip; Ćavar, Ivan; Ćuk, Mira; Drenjančević, Ines; Dugandžić, Aleksandra; Dujić, Željko; Đogaš, Zoran; Grčević, Danka; Jakovac, Hrvoje; Kelava, Tomislav; Kučić, Natalia; Kukolja Taradi, Sunčana; Kurbel, Sven; Laškarin, Gordana; Linić-Vlahović, Vlasta; Lučin, Pero; Lukinović-Škudar, Vesna; Ljubković, Marko; Mahmutefendić, Hana; Marinović Ljubković, Jasna; Marušić, Matko; Mihalj, Martina; Mrakovčić-Šutić, Ines; Muhvić, Damir; Mulac-Jeričević, Biserka; Pravdić, Danijel; Radošević-Stašić, Biserka; Ravlić-Gulan, Jagoda; Renić, Marija; Roša, Josip+; Rukavina, Daniel; Salihagić Kadić, Aida; Stupin, Ana; Taradi, Milan; Trobonjača, Zlatko; Valić, Zoran; Višnjić, Dora; Žižak, Mirza.
Arthur C. Guyton i John E. Hall / Medicinska fiziologija - udžbenik, 13. izdanje / Andreis, Igor+ ; Kukolja Taradi, Sunčana ; Taradi, Milan (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2017.

3. autori prijevoda: Andreiss, Igor; Baković, Darija; Banfić, Hrvoje; Barac-Latas, Vesna; Batinić, Drago; Crljen, Vladiana; Čulo, FIlip; Ćuk, Mira; Drenjančević, Ines; Dujić, Željko; Đogaš, Zoran; Grčević, Danka; Kučić, Natalia; Kukolja Taradi, Sunčana; Kurbel, Sven; Laškarin, Gordana; Linić-Vlahović Vlasta; Lučin, Pero; Škudar-Lukinović, Vesna; Ljubković, Marko; Mahmutefendić, Hana; Marinović, Jasna; Marušić, Matko; Mrakovčić-Šutić, Ines; Muhvić, Damir; Mulac-Jeričević Biserka; Radošević-Stašić, Biserka; Ravlić-Gulan, Jagoda; Roša, Josip; Rukavina, Danijel; Salihagić Kadić, Aida; Sinđić, Aleksandra; Taradi, Milan; Trobonjača, Zlatko; Valić, Zoran; Višnjić, Dora; Žižak, Mirza.
Medicinska fiziologija - udžbenik / Kukolja Taradi, Sunčana ; Andreis, Igor (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2012.

4. Batinić, Drago.
Interna medicina / Vrhovac, Božidar ; Jakšić, Branimir ; Reiner, Željko ; Vucelić, Boris (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak, 2008.

5. Batinić, Drago.
Hematologija / Labar, Boris ; Hauptmann, ERik (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2008.

6. Batinić, Drago.
Medicinska mikrobiologija / Kamberović– Uzunović, Selma (ur.).
Zenica : Štamparija Fojnica, 2008.

7. Batinić, Drago; Kušec, Rajko.
Interna medicina / Vrhovac, Božidar ; Jakšić, Branimir ; Reiner, Željko ; Vucelić, Boris (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak, 2008.

8. Sertić, Jadranka; Batinić, Drago; Bernt- Živković, Tajana; Bilić, Karmen; Bojanić, Ines; Borovečki, Fran; Božina, Nada; Budimir, Ana; Ciglar, Martina; Čvorišćec, Dubravka; Davidović-Mrsić, Sanja; Dodig, Damir; Ferenčak, Goran; Fumić, Ksenija; Golubić Ćepulić, Branka; Granić, Paula; Hicks, Jocelyn; Humar, Ines; Juričić, Ljiljana; Kalenić, Smilja; Kralik-Oguić, Saša; Lalić, Zdenka; Lovrić, Mila; Malenica, Branko; Matišić, Danica; Mesarić, Jasna; Pašalić, Daria; Ročić, Boris; Rogić, Dunja; Rudolf, Maja; Suchanek, Ernest; Trbojević- Čepe, Milica; Vogrinc, Željka; Vučić Lovrenčić, Marijana; Zadro, Renata; Žunec, Renata.
Klinička kemija i molekularna dijagnostika / Sertić, Jadranka (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2008.

9. Batinić, Drago.
Hematologija / Labar, Boris ; Hauptmann, Erik (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2007.

10. Labar, Boris; Hauptman, Erik; Aurer, Igor; Batinić, Drago; Boban, Ana; Brkljačić-kerhin, Vesna; Davidović-Mrsić, Sanja; Golubić-Ćepulić, Branka; Huić, Dražen; Malenica, Branko; Mikulić, Mirta; Mitrović, Zdravko; Nemet, Damir; Nola, Marin; Pulanić, Dražen; Radman, Ivo; Radojčić, Vedran; Sertić, Dubravka; Serventi Seiwerth, Ranka; Sučić, Mirna; Zadro, Renata; Zupančić-Šalek, Silva.
Hematologija / Labar, Boris ; Hauptman, Erik (ur.).
zagreb : Školska knjiga, 2007.

11. Šerman, Draško; Lacković, Zdravko; Bulić- Jakuš Florijana; Pećina-Šlaus, Nives; Vlahović, Maja; Šerman, Ljiljana; Šerman, Alan, Gajović, Srećko; Marušić, Ana; Katavić, Vedran; Grčević, Danka; Ježek, Davor; Fučić, Aleksandra; Kubat, Milovan; Furač, Ivana; Marketin, Slavica; Drmić, Irena; Anđelinović, Šimun; Primorac, Dragan; Paić, Frane; Sertić, Jadranka; Zadro, Renata; Plečko, Vanda; Rebrović, Božica; Kalenić, Smilja; Stavljenić Rukavina, Ana; Fumić, Ksenija; Božina, Nada; Tramišak, Inja; Batinić, Drago; Golemović, Mirna; Dubravčić, Klara; Rudolf, Maja; Lasan, Ružica; Hitrec, Vlasta; Mrsić, Sanja; Kovač, Zdenko; Vukičević, Slobodan; Pećina, Marko.
Metode molekularne biologije u medicini / Šerman, Draško ; Sertić, Jadranka ; Stavljenić Rukavina, Ana ; Bulić-Jakuš, Florijana (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2005.

12. Volner, Zdenko; Batinić, Drago; Francetić, Igor; Kordić, Darka; Krulik, Ivančica; Mlinarić-Galinović, Gordana; Mlinarić-Missoni, Emilija; Senji, Peter; Škrlin Šubić, Jasenka; Bojić-Turčić, Vlatka.
Opća medicinska mikrobiologija i imunologija : udžbenik Visoke zdravstvene škole .
Zagreb : Školska knjiga, 2005.

13. Andreis, Igor; Batinić, Drago; Čulo, Filip; Grčević, Danka; Marušić, Matko; Taradi, Milan; Višnjić, Dora.
Imunologija / Andreis, Igor (ur.).
Zagreb : Medicinska Naklada, 2004.

14. Batinić, Drago; Petrovečki, Mladen; Golemović, Mirna.
Metode istraživanja in vitro i in vivo / Batinić, Drago (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2004.

15. Čulo, Filip; Batinić, Drago.
Organizacija imunosnog sustava / Andreis, Igor i sur. (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2004.

16. Benčić, Dubravka; Batinić, Drago.
Pluća kao imunosni organ - granulomske i intersticijske bolesti / Benčić, Dubravka ; Batinić, Drago (ur.).
Zagreb : Graphis, 2002.

17. Batinic, Drago; Petrovecki, Mladen.
Metode istrazivanja in vitro i in vivo / Batinic, Drago (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2000..

18. Labar, Boris; Hauptman, Erik; Batinić, Drago; Črepinko, Inga; Golubić-Ćepulić, Branka; Brkljačić-Kerhin, Vesna; Malenica, Branko; Mrsić, Mirando; Mrsić, Sanja; Nazor, Aida; Nemet, Damir; Petrovečki, Mladen; Radman, Ivo; Sučić, Mirna; Zadro, Renata; Šalek-Zupančić, Silva.
Hematologija / Labar, Boris ; Hauptman, Erik (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1998.
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Grubić, Zorana; Štingl, Katarina; Kelečić, Jadranka; Batinić, Drago; Dubravčić, Klara; Žunec, Renata.
A case of maternal-foetal chimerism identified during routine histocompatibility testing for hematopoietic stem cell transplantation. // International journal of immunogenetics. 43 (2016) , 1; 1-7 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

2. Batinić, Josip; Perić, Zinaida; Šegulja, Dragana; Last, James; Prijić, Sanja; Dubravčić, Klara; Volarić, Lidija; Sertić, Dubravka; Radman, Ivo; Bašić- Kinda, Sandra; Matišić, Danica; Batinić, Drago; Labar, Boris; Nemet, Damir.
Immunoglobulin heavy/light chain analysis enhances the detection of residual disease and monitoring of multiple myeloma patients. // Croatian medical journal. 56 (2015) , 3; 263-271 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

3. Perković, Sanja; Ugrina, Ivo; Labar, Boris; Nemet, Damir; Batinić, Josip; Zadro, Renata; Ries, Sunčica; Gjadrov-Kuvedžić, Koraljka; Davidović, Sanja; Batinić, Drago.
Prognostic significance of constitutive phosphatidylinositol 3-kinase/Akt and mitogen- activated protein kinase phosphorylation in acute myeloid leukemia. // Leukemia & lymphoma. 56 (2015) , 8; 2281-2288 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

4. Prijić, Sanja; Ugrina, Ivo; Labar, Boris; Nemet, Damir; Batinić, Josip; Zadro, Renata; Ries, Sunčica; Gjadrov-Kuvedžić, Koraljka; Davidović, Sanja; Batinić, Drago.
Prognostic significance of constitutive phosphatidylinositol 3-kinase/Akt and mitogen- activated protein kinase phosphorylation in acute myeloid leukemia. // Leukemia & Lymphoma. 56 (2014) , 8; 2281-2288 (članak, znanstveni). URL link to work

5. Fučić, Aleksandra; Katić, Jelena; Fthenou, Eleni; Kogevinas, Manolis; Plavec, Davor; Koppe, Jana; Batinić, Drago; Chalkiadaki, Georgia; Chatzi, Leda; Lasan, Ružica; Kleinjans, Jos; Kirsch- Volders, Micheline.
Increased frequency of micronuclei in mononucleated lymphocytes and cytome analysis in healthy newborns as an early warning biomarkers of possible future health risks. // Reproductive toxicology. 42 (2013) ; 110-115 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

6. Perković, Sanja; Bašić-Kinda, Sandra; Aurer, Igor; Ugrina, Ivo; Duletić-Načinović, Antica; Lozić, Dominik; Batinić, Drago.
Multiparameter flow cytometry is necessary for detection, characterization and diagnosis of composite mature B-cell lymphoproliferative neoplasms. // International journal of hematology. 98 (2013) , 5; 589-596 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

7. Rak, Sanjica; Čimbora-Zovko, Tamara; Gajski, Goran; Dubravčić, Klara; Domijan, Ana-Marija; Delaš, Ivančica; Garaj-Vrhovac, Verica; Batinić, Drago; Sorić, Jasna; Osmak, Maja.
Carboplatin resistant human laryngeal carcinoma cells are cross resistant to curcumin due to reduced curcumin accumulation. // Toxicology in vitro. 27 (2013) , 2; 523-532 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

8. Šoljić, Violeta; Beljan Perak, Renata; Vukojević, Katarina; Saraga-Babić, Mirna; Bubalo, Pero; Karan, Dragana; Todorović, Jelena; Batinić, Drago.
ZAP-70 expression and proliferative activity in chronic lymphocytic leukemia. // Leukemia & lymphoma. 54 (2013) , 6; 1171-1176 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

9. Bojanić, Ines; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago; Golubić Čepulić, Branka; Mazić, Sanja; Hren, Darko; Nemet, Damir; Labar, Boris.
Large volume leukapheresis : Efficacy and safety of processing patient's total blood volume six times. // Transfusion and apheresis science. 44 (2011) , 2; 139-147 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

10. Bilić, Ernest; Femenić, Ranka; Konja, Josip; Šimat, Marija; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago; Ries, Sunčica; Rajić, Ljubica.
CD20 Positive Childhood B-non Hodgkin Lymphoma (B-NHL : Morphology, Immunophenotype and a Novel Treatment Approach : A Single Centre Experience. // Collegium Antropologicum. 34 (2010) , 1; 171-175 (članak, znanstveni). URL link to work

11. Mejstíková, Ester; Froková, Eva; Kalina, Tomas; Omelka, Marek; Batinić, Drago; Dubravčić, Klara; Pospíilová, Klara; Váková, Martina; Luria, Drorit; Suk Hang, Cheng; Ng, Margaret; Leung, Yonna; Kappelmayer, Janos; Kiss, Flora; Izraeli, Shai; Stark, Batia; Schrappe, Martin; Trka, Jan; Starý, Jan; Hrusak, Ondrej.
Detection of residual B precursor lymphoblastic leukemia by uniform gating flow cytometry. // Pediatric blood & cancer. 54 (2010) , 1; 62-70 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

12. Raos, Mirela; Nemet, Damir; Bojanić, Ines; Sertić, Dubravka; Batinić, Drago; Dušak, Vesna; Mazić, Sanja; Dubravčić, Klara; Serventi-Seiwerth Ranka; Mrsić, Mirando; Golubić-Ćepulić, Branka; Labar, Boris.
Collection and composition of autologous paripheral blood stem cells graft in patients with acute myeloid leukemia : influence on hematopoietic recovery and outcome. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , 1; 105-115 (članak, znanstveni). URL link to work

13. Raos, Mirela; Nemet, Damir; Bojanić, Ines; Sertić, Dubravka; Batinić, Drago; Dusak, Višnja; Dubravcić, Klara; Mazić, Sanja; Serventi-Seiwerth, Ranka; Mrsić, Mirando; Golubić-Cepulić, Branka; Labar, Boris.
Collection and composition of autologous peripheral blood stem cells graft in patients with acute myeloid leukemia: influence on hematopoietic recovery and outcome.. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , 1; 105-115 (članak, znanstveni). URL link to work

14. Matulić, Maja; Paradžik, Mladen; Čičin-Šain, Lipa; Kapitanović, Sanja; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago; Antica, Mariastefania.
Ikaros family transcription factors in chronic and acute leukemia. // American journal of hematology. 84 (2009) , 6; 375-377 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

15. Bedalov, Goran; Bartolin, Željko; Puskar, Damir; Savić, Ivan; Bedalov, Ivana; Rudolf, Marija; Batinić, Drago.
Differences in stress response between patients undergoing transurethral resection versus endoscopic laser ablation of the prostate for benign prostatic hyperplasia.. // Lasers in medical science. 23 (2008) , 1; 65-70 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

16. Bojanić, Ines; Čepulić, Branka; Mazić, Sanja; Batinić, Drago; Nemet, Damir; Labar, Boris.
Toxicity related to autologous peripheral blood haematopoietic progenitor cell infusion is associated with number of granulocytes in graft, gender and diagnosis of multiple myeloma. // Vox sanguinis. 95 (2008) , 1; 70-75 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

17. Bojanic, Ines; Golubic-Cepulic Branislava; Mazic, Sanja; Batinic, Drago; Nemet, Damir; Labar, Boris.
Toxicity related to autologous peripheral blood haematopoietic progenitor cell infusion is associated with number of granulocytes in graft, gender and diagnosis of multiple myeloma. // Vox sanguinis. 95 (2008) , 1; 70-75 (članak, znanstveni).

18. Jakopec, Sanjica; Karlović, Dalibor; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago; Sorić, Jadranka; Brozović, Anamarija; Buljan, Danijel; Osmak, Maja.
Lithium effect on glutamate induced damage in glioblastoma cells. // Collegium antropologicum. 32 (2008) , S1; 87-91 (članak, znanstveni). URL link to work

19. Antica, Mariastefania; Dubravčić, Klara; Weber, Igor; Rajić, Ljubica; Labar, Boris; Batinić, Drago.
A search for a mutation of the Aiolos phosphorylation domain in lymphocytes from patients with leukemia. // Haematologica. 92 (2007) , 2; 260-261 (pismo, znanstveni). URL link to work

20. Jelušić, Marija; Lukić, Ivan Krešimir; Tambić-Bukovac, Lana; Dubravčić, Klara; Malčić, Ivan; Rudan, Igor; Batinić, Drago.
Interleukin-18 as a mediator of systemic juvenile idiopathic arthritis. // Clinical Rheumatology. 26 (2007) , 8; 1332-1334 (kratko priopćenje, znanstveni). URL link to workURL link to work

21. Karlović, Dalibor; Jakopec, Sanjica; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago; Buljan, Danijel; Osmak, Maja.
Lithium increases expression of p21WAF/Cip1 and survivin in human glioblastoma cells. // Cell Biology and Toxicology. 23 (2007) , 2; 83-90 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

22. Golemović, Mirna; Sučić, Mirna; Zadro, Renata; Mrsić, Sanja; Mikulić, Mirta; Labar, Boris; Rajić, Ljubica; Batinić, Drago.
IgH and TCRγ gene rearrangements, cyclin A1 and HOXA9 gene expression in biphenotypic acute leukemias. // Leukemia research. 30 (2006) , 2; 211-221 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

23. Anić, Darko; Gašparović, Hrvoje; Ivančan, Vesna; Batinić, Drago.
Effects of corticosteroids on inflammatory response following cardiopulmonary bypass. // Croatian Medical Journal. 45 (2004) , 2; 158-161 (članak, znanstveni).

24. Konja, Josip; Rajić, Ljubica; Aničić, Mirna; Hajnžić, Franjo; Čulić, Srđana; Smokvina, Miljenka; Batinić, Drago.
Rezultati liječenja djece s akutnom limfatičkom leukemijom u Hrvatskoj protokolom ALL-BFM 95. // Pediatric blood & cancer. 43 (2004) , 4; 432 (članak, znanstveni).

25. Martinović, Snježana; Mazić, Sanja; Kisić, Veronika; Bašić, Nina; Jakić-Razumović, Jasminka; Borovečki, Fran; Batinić, Drago; Šimić, Petra; Grgurević, Lovorka; Labar, Boris; Vukičević, Slobodan.
Expression of bone morphogenetic proteins in stromal cells from human bone marrow long-term culture. // Journal of Histochemistry and Cytochemistry. 52 (2004) , 9; 1159-1167 (članak, znanstveni).

26. Petelin, Željka; Brinar, Vesna; Petravić, Damir; Zurak, Niko; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago.
CD95/Fas expression on peripheral blood T lymphocytes in patients with multiple sclerosis: effect of high-dose methylprednisolone therapy. // Clinical neurology and neurosurgery (Dutch-Flemish ed.). 106 (2004) , 3(S.I.); 259-262 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

27. Višnjić, Dora; Ćurić, Josip; Crljen, Vladiana; Batinić, Drago; Volinia, Stefano; Banfić, Hrvoje.
Nuclear phosphoinositide 3-kinase C2beta activation during G2/M phase of the cell cycle in HL-60 cells. // Biochimica et Biophysica Acta. Molecular and Cell Biology of Lipids. 1631 (2003) , 1; 61-71 (članak, znanstveni).

28. Labar, Boris; Bogdanić, Vinko; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Serventi-Seiwerth, Ranka; Dertić, Dubravka; Golubić-Čepulić, Branka; Vrtar, Mladen; Šantek, Fedor; Batinić, Drago; Mikulić, Mirta; Pulanić, Dražen.
Allogeneic Stem Cell Transplantation in Treatment of Aggressive Lymphomas: Case Series. // Croatian medical journal. 43 (2002) , 5; 565-568 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

29. Labar, Boris; Bogdanić, Vinko; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Serventi-Seiwerth, Ranka; Sertić, Dubravka; Golubić Ćepulić, Branka; Vrtar, Mladen; Šantek, Fedor; Batinić, Drago; Mikulić, Mirta; Pulanić, Dražen.
Allogeneic stem cell transplantation in treatment of aggressive lymphomas: case series. // Croatian medical journal. 43 (2002) , 5; 565-568 (članak, znanstveni). URL link to work

30. Sučić, Mirna; Zadro, Renata; Burazer, Brankica; Labar, Boris; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Aurer, Igor; Mrsić, Sanja; Hitrec, Vlasta; Boban, Dubravka; Marković-Glamočak, Mirjana; Batinić, Drago; Užarević, Branka; Stavljenić Rukavina, Ana.
Acute promyelocytic leukemia M3: cytomorphologic, immunophnenotypic, cytogenetic, and molecular variants. // Journal of hematotherapy & stem cell research. 11 (2002) , 6; 941-950 (članak, znanstveni). URL link to work

31. Višnjić, Dora; Crljen, Vladiana; Ćurić, Josip; Batinić, Drago; Volinia, Stefano; Banfić, Hrvoje.
The activation of nuclear phosphoinositide 3-kinase C2beta in all-trans-retinoic acid-differentiated HL-60 cells. // FEBS Letters. 529 (2002) , 2-3; 268-274 (članak, znanstveni).

32. Grčević, Danka; Batinić, Drago; Ascensao, J.L.; Marušić, Matko.
Pre-treatment of transplant bone marrow cells with hydrocortisone and cyclosporin A alleviates graft versus host reaction in a murine allogeneic host-donor combination. // Bone Marrow Transplantation. 23 (1999) , 11; 1145-52 (članak, znanstveni).

33. Rogulj, Dinko; Batinić, Drago; Nemet, Damir; Petrovečki, Mladen.
Quantity and origin of transplanted autologous blood cells are independent factors associated with speed of postransplant hematological reconstitution. // Croatian Medical Journal. 40 (1999) , 3; 404-408 (članak, znanstveni). URL link to work

34. Stanović, Silvana; Boranić, Milivoj; Petrovečki, Mladen; Batinić, Drago; Skodlar, Jasna; Nemet, Damir; Labar, Boris.
Thiorphan, an inhibitor of neutral endopeptidase/enkephalinase (CD10, CALLA) enhances cell proliferation in bone marrow cultures of patients with acute leukemia in remission. // Haematologia. 30 (1999) , 1; 1-10 (članak, znanstveni).

35. Sučić, Mirna; Boban, Dubravka; Marković-Glamočak, Mirjana; Užarević, Branka; Zadro, Renata; Petrovečki, Mladen; Ries, Sunčica; Gjadrov, Koraljka; Golemović, Mirna; Stavljenić-Rukavina, Ana; Labar, Boris; Batinić, Drago.
Double immunoenzymatic APAAP staining for the detection of leukemia-associated immunophenotypes. // Journal of Hematotherapy and Stem Cell Research. 8 (1999) , 6; 635-643 (članak, znanstveni). URL link to work

36. Višnjić, Dora; Batinić, Drago; Banfić, Hrvoje.
Different roles of protein kinase C alpha and delta isoforms in the regulation of neutral sphingomyelinase activity in HL-60 cells. // The Bichemical Journal. 344 (1999) , Pt 3; 921-928 (članak, znanstveni).

37. Labar, Boris; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Bogdanić, Vinko; Kaštelan, Andrija; Boban, Dubravka; Kalenić, Smilja; Radman, Ivo; Batinić, Drago; Vrtar, Mladen; Grgić-Markulin, Ljerka; Maravić, Nina.
Autologous versus allogeneic marrow transplantation for patients with acute myeloid leukemia in first remission. // Cancer research therapy and control. 5 (1998) , 3; 143-149 (članak, znanstveni).

38. Marušić, Matko; Kljajić-Turkalj, Mirjana; Petrovečki, Mladen; Užarević, Branka; Rudolf, Maja; Batinić, Drago; Ugljen, Branko; Anić, Darko; Čavar, Žaklina; Jelić, Ivan; Malenica, Branko.
Indirect demonstration of the lifetime function of human thymus. // Clinical & Experimental Immunology. 111 (1998) , 1; 450-456 (članak, znanstveni).

39. Stanović, Silvana; Boranić, Milivoj; Petrovečki, Mladen; Nemet, Damir; Skodlar, Jasna; Golubić-Ćepulić, Branka; Batinić, Drago; Labar, Boris.
Thiorphan stimulates clonal growth of GM-CFU in short term cultures of bone marrow from a healthy donor and from patients with non-Hodgkin lymphoma. // Biomedicine & Pharmacotherapy. 52 (1998) ; 397-402 (članak, znanstveni).

40. Višnjić, Dora; Batinić, Drago; Banfić, Hrvoje.
Arachidonic acid mediates interferon-gamma-induced sphingomyelin hydrolysis and monocytic marker expression in HL-60 cell line. // Blood. 89 (1997) , 1; 81-91 (članak, znanstveni).

41. Gregurek, Rudolf; Labar, Boris; Mrsić, Mirando; Batinić, Drago; Ladika, Irena; Bogdanić, Vinko; Nemet, Damir; Skerlev, Mihael; Jakić-Razumović, Jasminka; Klain, Eduard.
Anxiety as possible predictor of acute GVHD. // Bone marrow transplantation. 18 (1996) , 3; 585-589 (članak, znanstveni).

42. Karaman-Kraljević, Ksenija; Štambuk, Vjera; Štambuk, Nikola; Marušić, Matko; Kaštelan, Andrija; Užarević, Branka; Batinić, Drago.
Etiology and clinical features of anterior uveitis in Southern Croatia (Dalmatia). // Ocular Immunology and Inflammation. 4 (1996) , 4; 193-201 (članak, znanstveni).

43. Višnjić, Dora; Batinić, Drago, Lasić, Zoran; Knotek, Mladen; Marušić, Matko; Banfić, Hrvoje.
Phorbol 12-myristate 13-acetate-mediated signalling in murine bone marrow cells. // Biochemical Journal. 310 (1995) , 1; 163-170 (članak, znanstveni).

44. Marotti, Tatjana; Batinić, Drago.
Enkephalins regulate in vitro antibody response of human lymphocytes.. // Periodicum biologorum. 92 (1990) ; 197-202 (članak, znanstveni).

45. Gabrilovac, Jelka; Rajić, Ljubica; Martin-Kleiner, Irena; Osmak, Maja; Batinić, Drago; Tiefenbach, Aleksandar; Boranić, Milivoj.
Defect of NK activity in children with untreated acute lymphocytic leukemia (ALL). I. Dependence on the blast count and phenotype, and response to exogenous and endogenous alpha-interferon. // Journal of Clinical Laboratory Immunology. 29 (1989) , 1; 9-15 (članak, znanstveni).

46. Batinić, Drago; Boranić, Milivoj; Labar, Boris; Bogdanić, Vinko; Nemet, Damir; Boban, Dubravka; Kardum, Ika; Mrsić, Mirando; Jakšić, Branimir.
Surface marker analysis in routine laboratory classification/diagnosis of leukaemia. // Periodicum biologorum. 90 (1988) , 1; 43-48 (članak, znanstveni).

47. Gabrilovac, Jelka; Boranić, Milivoj; Batinić, Drago; Kušić, Borka; et al.
Defects of natural killer cell activity in children with untreated acute lymphocytic leukemia. // Wiener Klinische Wochenschrift. 66 (1988) , 8; 354-360 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Bojanić, Ines; Serventi Seiwerth, Ranka; Golubić Ćepulić, Branka; Mazić, Sanja; Lukić, Marija; Raos, Mirela; Plenković, Fini; Golemović, Mirna; Dubravčić, Klara; Perković, Sanja; Batinić, Drago; Labar, Boris.
Treatment of chronic GVHD with extracorporeal photochemotherapy. // Transfusion and apheresis science. 48 (2013) , 2; 193-194 (kratko priopćenje, stručni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

2. Bilić, Ernest; Femenić, Ranka; Konja, Josip; Simat, Marija; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago; Ries, Sunčica; Rajić, Ljubica.
CD20 positive childhood B-non Hodgkin lymphoma (B-NHL): morphology, immunophenotype and a novel treatment approach: a single center experience.. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , 1; 171-175 (članak, stručni). URL link to work

3. Ernest, Bilić; Ranka, Femenić; Josip, Konja; Marija, Šimat; Klara, Dubravčić; Drago, Batinić; Sunčica, Ries; Ljubica, Rajić.
CD20 positive childhood B-non Hodgkin lymphoma (B-NHL): morphology, immunophenotype and a novel treatment approach : a single center experience. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , 1; 171-175 (članak, stručni). URL link to work

4. Jelić-Puskarić, Biljana; Rajković-Molek, Koraljka; Rajić, Ljubica; Batinić, Drago; Konja, Josip; Kardum-Skelin, Ika.
Rhabdomyosarcoma with Bone Marrow Infiltration Mimicking Hematologic Neoplasia. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , 2; 635-639 (prethodno priopćenje, stručni). URL link to work

5. Petelin, Zeljka; Brinar, Vesna; Zurak, Niko; Dubravcic, Klara; Batinic, Drago; Ivankovic, Davor.
Apoptosis of cerebrospinal fluid lymphocytes in patients with relapsing-remitting, primary and secondary progressive multiple sclerosis. // Multiple sclerosis. 11 (2005) , 1; 125-126 (kongresno priopćenje, znanstveni).

6. Benčić, Dubravka; Smojver, Silvana; Boras, Zagorka; Potočki, Kristina; Batinić, Drago.
Progressive form of pulmonary Langerhans˘ cell histiocytosis in a female adult non-smoker. // Respirology. 8 (2003) ; 525-528 (prikaz, stručni).

7. Matišić, Danica; Čvorišćec, Dubravka; Bilić, Karmen; Užarević, Branka; Batinić, Drago; Boršo, Gordana; Kuzmanić, Duško.
Determination of mononuclear cells in urine of renal patients. // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 41 (2003) ; S165-S165 (kongresno priopćenje, znanstveni).

8. Labar, Boris; Bogdanić, Vinko; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Serventi-Seiwerth, Ranka; Sertić, Dubravka; Golubić-Čepulić, Branka; Vrtar, Mladen; Šantek, Fedor; Batinić, Drago; Mikulić, Mirta; Pulanić, Dražen.
Allogeneic Stem Cell Transplantation in Treatment of Aggressive Lymphomas: Case Series. // Croatian medical journal. 43 (2002) , 5; 565-568 (članak, stručni). URL link to work

9. Markeljević, Jasenka; Marušić, Matko; Užarević, Branka; Petrovečki, Mladen; Trutin Ostović, Karmen; Čikeš, Nada; Batinić, Drago; Babić-Naglić, Đurđa; Horvat, Zvonimir.
T cell subset composition in remission phase of systemic connective tissue diseases. // Journal of Clinical and Laboratory Immunology. 35 (1991) ; 33-39 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Jakovljević, Gordana; Rogošić, Srđan; Stepan Giljević, Jasminka; Bonevski, Aleksandra; Jadrijević Cvrlje, Filip; Bojanić, Ines; Golubić Ćepulić, Branka; Batinić, Drago.
Specificities of Autologous Haematopoietic Stem Cell Transplantation in Children: A Single Centre Experience. // Journal of Hematology & Thromboembolic Diseases. 2 (2014) , 2; 1000136-1-1000136-6 (research article, znanstveni). URL link to workURL link to work

2. Bojanić, Ines; Serventi Seiwerth, Ranka; Mazić, Sanja; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago; Golubić Ćepulić, Branka; Labar, Boris.
Ekstrakorporalna fotofereza u liječenju kronične reakcije transplantata protiv primatelja. // Liječnički vjesnik. 135 (2013) , 5/6; 139-144 (članak, znanstveni). URL link to work

3. Perković, Sanja; Bašić-Kinda, Sandra; Gašparović, Vladimir; Krznarić, Željko; Babel, Jakša; Ilić, Ivana; Aurer, Igor; Batinić, Drago.
Epstein-Barr virus-negative aggressive natural killer-cell leukemia with high P-glycoprotein activity and phosphorylated extracellular signal- regulated protein kinases 1 and 2. // Hematology Reports. 4 (2012) , 3; e16-e16 (članak, znanstveni). prilozen text rada

4. Konja, Josip; Petković, Irena; Batinić, Drago; Rajić, Ljubica; Bilić, Ernest; Femenić, Ranka; Stepan, Jasminka; Bonevski, Alejsandra; Lasan, Ružica; Nakić, Melita; Aničić, Mirna.
Current diagnosis and treatment of childhood leukemia.. // Pediatria Croatica. 55 (2011) ; 217-220 (članak, znanstveni).

5. Lasan Trcic, Ružica; Kardum, Ika; Jaksic, Branimir; Jaksic, Ozren; Kusec, Rajko; Pejsa, Vlatko; Zadro, Renata; Batinic, Drago; Labar, Boris; Begovic, Davor.
A Philadelphia-negative Chronic Myeloid Leukemia with a BCR/ABL Fusion Gene.. // Liječnički vjesnik. 133 (2011) , Suppl 94; 90-90 (članak, znanstveni).

6. Konja, Josip; Stepan, Jasminka; Čulić, Srđana; Roganović, Jelena; Nakić, Melita; Ćepulić, Mladen; Hajnžić, Tomislav Franjo; Rajić, Ljubica; Petković, Iskra; Batinić, Drago; Bilić, Ernest; Bonevski, Aleksandra; Lasan, Ružica; Armanda, Višnja; Feminić, Ranka; Jakovljević, Gordana; Kuljiš, Dubravka; Rimac, Milan; Aničić, Mirna.
Današnje mogućnosti liječenja zločudnih bolesti djece. // Paediatria Croatica. 54 (2010) , Suppl 2; 46-51 (pregledni rad, znanstveni).

7. Batinić Drago; Dubravčić, Klara; Rajić, Ljubica; Mikulić, Mirta; Labar, Boris.
Bifenotipske i bilinijske akutne leukemije. // Acta medica Croatica. 62 (2008) ; 387-390 (članak, znanstveni).

8. Mikulić, Mirta; Batinić, Drago; Sučić, Mirna; Davidović-Mrsić, Sanja; Dubravčić, Klara; Nemet, Damir; Serventi-Seiwerth, Ranka; Sertić, Dubravka; Labar, Boris.
Biological features and outcome of biphenotypic acute leukemia : a case series. // Hematology/oncology and stem cell therapy. 1 (2008) , 4; 225-230 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

9. Sučić, Mirna; Batinić, Drago; Zadro, Renata; Mrsić, Sanja; Labar, Boris.
Citomorfologija akutnih mješovitih leukemija. // Acta medica Croatica. 62 (2008) , 4; 379-385 (članak, znanstveni).

10. Jelušić, Marija; Lukić, Ivan Krešimir; Batinić, Drago.
Biological Agents targeting Interleukin-18. // Drug News and Perspectives. 20 (2007) , 8; 485-494 (pregledni rad, znanstveni).

11. Bojanić, Ines; Golubić Ćepulić, Branka; Nemet, Damir; Rajić, Ljubica; Batinić, Drago; Labar, Boris.
Osobitosti sakupljanja autolognih krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi u pedijatrijskih bolesnika. // Liječnički Vjesnik. 128 (2006) , 1-2; 43-48 (članak, znanstveni).

12. Bojanić, Ines; Golubić Ćepulić, Branka; Nemet, Damir; Rajić, Ljubica; Batinić, Drago; Labar, Boris.
Osobitosti skupljanja autolognih krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi u pedijatrijskih bolesnika. // Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. 128 (2006) , 1-2; 43-48 (pregledni rad, znanstveni).

13. Batinić, Drago; Labar, Boris.
Akutne leukemije i minimalna ostatna bolest. // Liječnički vjesnik. 125 (2003) , supl 3; 7-11 (pregledni rad, znanstveni).

14. Konja, Josip; Rajić, Ljubica; Feminić, Ranka; Dominis, Mara; Batinić, Drago; Hitrec, Vlasta; Petković, Iskra; Jakovljević, Gordana.
T-Non-Hodgkin limfomi u djece. // Liječnički vjesnik. 125 (2003) ; 107 (kongresno priopćenje, znanstveni).

15. Petelin, Željka; Brinar, Vesna; Petravić, Damir; Zurak, Niko; Užarević, Branka; Batinić, Drago.
Ekspresija CD95/Fas antigena na T limfocitima u relaps-remitirajućoj multiploj sklerozi - preliminarni rezultati. // Neurologia Croatica. 52 (2003) , 2-3; 187-191 (članak, znanstveni).

16. Ćurić, Josip; Dubravčić, Klara; Užarević, Branka; Batinić, Drago.
Imunološke metode određivanja minimalne ostatne bolesti u akutnim leukemijama. // Biochemia Medica. 12 (2002) , 3/4; 97-104 (pregledni rad, znanstveni).

17. Ćurić, Josip; Dubravčić, Klara; Užarević, Branka; Golemović, Mirna; Rajić, Ljubica; Femenić, Ranka; Jakovljević, Gordana; Bilić, Ernest; Konja, Josip; Batinić, Drago.
Subpopulations of B-cells in bone marrow of children with acute lymphoblastic leukaemia (ALL) treated by protocol BFM-95. // Hematology journal. 3 (2002) , Suppl.1; 379-379 (kongresno priopćenje, znanstveni).

18. Mikulić, M.; Bašić-Jukić, N.; Batinić, D.; Mrsić, S.; Šimić, I.; Gjadrov, K.; Dubravčić, K.; Serventi-Seiwerth, R.; Sertić, D.; Nemet, D.; Labar, B.
Različite metode praćenja minimalne ostatne bolesti u bolesnika s akutnom bifenotipskom leukemijom. // Liječnički vjesnik. 124 (2002) , 3; 72 (kongresno priopćenje, znanstveni).

19. Višnjić, Dora; Ćurić, Josip; Batinić, Drago; Banfić, Hrvoje.
Antiproliferative effect of phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor LY294002 on HL-60 and K562 leukemia cell lines. // Periodicum Biologorum. 104 (2002) , 4; 405-411 (članak, znanstveni).

20. Mrsić, Sanja; Labar, Boris; Mrsić, Mirando; Nemet, Damir; Bogdanić, Vinko; Batinić, Drago; Boban, Dubavka; Marković-Glamočak, Mirjana; Sučić, Mirna; Užarević, Branka; Stavljenić- Rukavina, Ana.
Prognostic significance of chromosome findings in de-novo acute myleogenous leukaemia. // Cancer Research Therapy Control. 10 (2000) ; 263-272 (članak, znanstveni).

21. Maravić, Nina; Nemet, Damir; Tomašković, Z.; Dobrić, Ivan; Skerlev, Mihael; Bogdanić, Vinko; Mrsić, Mirando; Šneller, Vesna; Kodlar, J.; Petrovečki, Mladen; Batinić, Drago; Boban, Dubravka; Labar, Boris.
GVHD Induced by Cyclosporine A following ABMT did not Improve the Outcome in Haematological Malignancies. // Cancer research, therapy & control. 10 (1999) ; 31-38 (članak, znanstveni).

22. Labar, Boris; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Bogdanić, Vinko; Kaštelan, Andrija; Boban, Dubravka; Kalenić, Smilja; Radman, Ivo; Batinić, Drago; Vrtar, Mladen; Grgić-Markulin, Ljerka; Maravić, Nina.
Autologous versus Allogeneic Marrow Transplantation for Patients with Acute Myeloid Leukemia in 1st Remission. // Cancer Research & Therapy Control. 5 (1998) ; 143-149 (članak, znanstveni).

23. Labar, Boris; Mrsić, Mirando; Nemet, Damir; Bogdanić, Vinko; Kalenić, Smilja; Kaštelan, Andrija; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Boban, Dubravka; Batinić, Drago; Rajić, Ljubica; Markulin-Grgić, Ljerka; Francetić, Igor; Šalek-Zupančić, Silva; Kovačević, Jasna; Sertić, Dubravka; Herljević, Zoran.
Age as a prognostic factor following stem cell transplantation in acute leukemia. // Croatian medical journal. 38 (1997) , 4; 332-337 (članak, znanstveni). URL link to work

24. Marušić, Ana; Batinić, Drago.
Reaching out from scientific periphery: five years of Croatian Medical Journal. // Croatian medical journal. 38 (1997) ; 3-4 (članak, znanstveni).

25. Skodlar, Jasna; Petrovečki, Mladen; Sučić, Mirna; Batinić, Drago; Marušić, Matko; Nemet, Damir; Labar, Boris.
Autologous Peripheral Blood Cells Enhance Hematopoietic Recovery after Alutologous Bone Marrow Transplantation: a Randomized Prospective Study in Patients with Hematological Malignanices. // Croatian Medical Journal. 38 (1997) , 1; 19-24 (članak, znanstveni). URL link to work

26. Malenica, Branko; Božićević, Marijana; Batinić, Drago; Marušić, Matko; Juretić, Antonio; Sentić, Mirna; Bosnić, Dubravka; Čala Svjetlana; Stipić-Marković, Asja; Ostojić, Rajko; Kuzmanić, Duško.
The significance of detection of anti-neutrophilic cytoplasmic autoantibodies. // Periodicum biologorum.. 98 (1996) ; 505-510 (članak, znanstveni).

27. Višnjić, Dora; Batinić, Drago; Marusić, Matko; Banfić, Hrvoje.
Short-term and long-term-effects of phorbol 12- myristate 13-acetate and different inhibitors on the ability of bone marrow cells to form colonies in vitro. // European journal of clinical chemistry and clinical biochemistry. 33 (1995) , 10; 679-686 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

28. Markeljević, Jasenka; Batinić, Drago; Užarević, Branka; Božikov, Jadranka; Čikes, Nada; Babić- Naglić, Đurđica; Horvat, Zvonimir; Marušić, Matko.
Peripheral blood CD5+ B cell subset in the remission phase of systemic connective tissue diseases. // Journal of rheumatology. Supplement. 21 (1994) , 12; 2225-2230 (članak, znanstveni).

29. Boban, Dubravka; Sučić, Mirna; Marković-Glamočak, Mirjana; Užarević, Branka; Batinić, Drago; Marušić, Matko; Nemet, Damir; Labar, Boris; Hitrec, Vlasta.
Correlation of morphological FAB classification and immunophenotyping value in recognition of morphological, cytochemical and immunological characteristics of mixed leukaemias. // European Journal of Cancer. 8 (1993) ; 1167-1172 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

30. Poljak, Ljiljana; Verstovšek, S.; Knežević, Nikola; Užarević, Branka; Batinić, Drago; Pavelić, Krešimir; Marušić-Galešić, Suzana.
Cyclosporine A differently effects the function of two Main T cell subsets. // Croatian medical journal. 33 (1992) ; 102-106 (članak, znanstveni).

31. Poljak, LJiljana; Verstovšek, Srđan; Knežević, Nikola; Užarević, Branka; Batinić, Drago; Pavelić, Krešimir; Marušić-Galešić, Suzana.
Cyclosporine A differently affects the function of the two Main T cell subsets. // Croatian medical journal. 33 (1992) ; 102-106 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Grković, L; Pulanić, D; Serventi-Seiwerth, R; Matić, N; Mravak-Stipetić, M; Bilić, E; Čeović, R; Ljubas, D; Rajić, Lj; Bilić, E; Duraković, N; Perić, Z; Klepac Pulanić, T; Kovač, K; Dušek, Davorka; Bojanić, I; Grce, M; Batinić, D; Vrhovac, R; Pavletić, SZ; Nemet, D.
Formiranje multidisciplinarnog tima za liječenje kronične reakcije davatelja protiv primatelja i dugotrajnih komplikacija nakon transplantacije alogeničnih krvotvornih matičnih stanica u KBC Zagreb. // Bilten KROHEMA. 6 (2014) , 1; 41-43 (kratko priopćenje, stručni). URL link to work

2. Bojanić, Ines; Serventi-Seiwerth, Ranka; Mazić, Sanja; Dubravcić, Klara; Batinić, Drago; Cepulić Golubić, B; Labar, Boris.
Extracorporeal photopheresis in treatment of chronic graft versus host disease. // Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. 135 (2013) , 5-6; 139-144 (članak, ostalo).

3. Konja, Josip; Rajić, Ljubica; Femenić, Ranka; Aničić, Mirna; Pavlović, Maja; Petković, Iskra; Lasan, Ružica; Batinić, Drago; Kardum, Ika.
novosti u dijagnostici i liječenju leukemija i malignih limfoma u djece. // Paediatria Croatica. 57 (2013) , 1; 253-257 (članak, stručni).

4. Batinić, Drago; Malenica, Branko.
Racionalni pristup laboratorijskoj dijagnostici imunoloških poremećaja. // Paediatria Croatica. Supplement. 56 (2012) ; 53-61 (pregledni rad, stručni).

5. Konja, Josip; Aničić, Mirna; Petković, Iskra; Glavaš, Blanka; Nakić, Melita; Lasan, Ružica; Batinić, Drago; Kardum, Ika.
Novosti u dijagnsotici i liječenju leukemija u djece. // Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik. 100 (2012) ; 104-107 (pregledni rad, ostalo).

6. Rajić, Ljubica; Dejanović, Sara; Femenić, Ranka; Pavlović, Maja; Konja, Josip; Kardum-Skelin, Ika; Tešović, Goran; Batinić, Drago; Dubrvčić, Klara; Bilić, Ernest.
Hemofagocitna limfohistiocitoza: smjernice za dijagnostiku i liječenje. // Bilten Krohema. 4 (2012) , 2; 60-63 (pregledni rad, ostalo).

7. Batinić, Drago; Kardum-Skelin, Ika; Lasan Trčić, Ruška; Davidović, Sanja; Zadro, Renata.
Standardni pristup laboratorijskoj dijagnostici akutnih leukemija. // Bilten KROHEMA. 3 (2011) , 1; 38-42 (ostalo, stručni).

8. Kardum-Skelin, Ika; Sučić, Mirna; Jelić-Puškarić, Biljana; Batinić, Drago.
Standardni pristup dijagnostici akutnih leukemija. // Bilten Krohema. 2 (2010) , 2; 4-5 (članak, stručni). URL link to work

9. Konja, Josip; Stepan Giljević, Jasminka; Ćulić, Srđana; Roganović, Jelena; Nakić, melita; Ćepulić, Mladen; Hajnžić, Tomislav Franjo; Rajić, Ljubica; Petković, Iskra; Batinić, Drago; Bilić, Ernest; Bonevska, Aleksandra; Lasan, Ružica; Armanda, Višnja; Femenić, Ranka; Jakovljević, Gordana; Kuljiš, Dubravka; Rimac, Milan, Aničić, Mirna.
Liječenje zloćudnih bolesti u djece. // Paediatria Croatica. 54 (2010) ; 46-51 (pregledni rad, stručni).

10. Batinić, Drago.
Trendovi u manipulaciji krvotvornim matičnim stanicama. // Acta medica Croatica. 63 (2009) , 3; 231-236 (članak, stručni).

11. Batinić, Drago; Dubravcić, Klara; Rajić, Ljubica; Mikulić, Mirta; Labar, Boris.
Bifenotipske i bilinealne akutne leukemije. // Acta medica Croatica. 62 (2009) , 4; 387-390 (članak, ostalo).

12. Seiwerth, R.S.; Mrsić, Mirando; Nemet, Damir; Bogdanić, Vinko; Mikulić, Mirta; Sertić, Dubravka; Grković, Lana; Čečuk, Esma; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Labar, Boris.
Liječenje akutnih leukemija transplantacijom alogeničnih matičnih stanica. // Acta medica Croatica. 63 (2009) , 3; 205-208 (pregledni rad, ostalo).

13. Servent Seiwerth, Ranka; Mrsić, Mirando; Nemet, Damir; Bogdanić, Vinko; Mikulić, Mirta; Sertić, Dubravka; Grković, Lana; Čečuk, Esma; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Labar, Boris.
Liječenje akutne leukemije transplantacijom alogenih matičnih stanica. // Acta medica Croatica. 63 (2009) ; 205-208 (članak, ostalo).

14. Labar, Boris; Nemet, Damir; Batinić, Drago; Sučić, Mirna; Zadro, Renata; Mrsić, Sanja; Serventi-Seiwerth, Ranka; Sertić, Dubravka; Mikulić, Mirta; Duraković, Nadira.
Suvremeni pristup dijagnostici i liječenju akutnih leukemija u odraslih. // Acta medica Croatica. 62 (2008) , 4; 403-408 (pregledni rad, stručni).

15. Malenica Branko; Grubić, Zorana; Batinić, Drago.
Department of immunology. Department of tissue typing.. // Periodicum biologorum. 110 (2008) , Suppl1; 99-108 (osvrt, ostalo). URL link to work

16. Malenica, Branko; Grubić, Zorana; Batinić, Drago.
CLINICAL HOSPITAL CENTER ZAGREB. // Perodicum Biologorum. 110 (2008) ; 99-107 (pregledni rad, stručni).

17. Sučić, Mirna; Batinić, Drago; Zadro, Renata; Mrsić, Sanja; Labar, Boris.
Citomorfologija akutne mješovite leukemije. // Acta medica Croatica. 62 (2008) , 4; 379-385 (pregledni rad, stručni).

18. Batinić, Drago; Dubravčić, Klara.
Protočna citometrija u dijagnostici tumora dječje dobi. // Paediatria Croatica. Supplement. 51 (2007) , 2; 44-48 (članak, stručni).

19. Golubić Ćepulić, Branka; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Nemet, Damir; Labar, Boris.
Banka krvotvornih matičnih stanica KBC– a Zagreb. // Acta Medica Croatica. 61 (2007) , 5; 505-510 (članak, stručni).

20. Golubić-Čepulić, Branka; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Nemet, Damir; Labar, Boris.
Banka Hematopoetskih matičnih stanica u Kliničkom bolničkom centru, Zagreb, Hrvatska. // Acta medica Croatica. 61 (2007) , 5; 505-509 (kratko priopćenje, ostalo).

21. Batinić, Drago; Rnjak, Lana; Dubravčić, Klara.
Protočna citometrija u hematologiji. // Paediatria Croatica. Supplement. 50 (2006) , S1; 176-182 (pregledni rad, stručni).

22. Bojanić, Ines; Golubić Čepulić, Branka; Nemet, Damir; Rajić, Ljubica; Batinić, Drago; Labar, Boris.
Osobitosti sakupljanja autolognih krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi u pedijatrijskih bolesnika. // Liječnički vjesnik. 128 (2006) , 1-2; 43-8 (članak, stručni).

23. Aurer, Igor; Maksimović, Bojana; Bogdanić, Vinko; Radman, Ivo; Batinić, Drago; Zupančić, Silva; Serventi, Ranka; Jakić, Jasminka; Sertić, Dubravka; Nemet, Damir; Labar, Boris.
Liječenje Burkittovog limfoma/leukemije odraslih. // Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. 125(Suppl.3) (2003) ; 149 (kongresno priopćenje, stručni).

24. Batinić, Drago; Dubravčić, Klara.
Protočna citometrija u dijagnostici tumora dječje dobi. // Paediatria Croatica. 47 (2003) , S3; 45-49 (pregledni rad, stručni).

25. Golemović, Mirna; Batinić, Drago.
Podrijetlo i razvoj krvotvornih stanica. // Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. 124 (2002) ; 203-211 (pregledni rad, pregledni).

26. Batinić, Drago.
Transplantacija krvotvornih matičnih stanica - suvremeni laboratorijski pristup. // Pediatria Croatica. 43 (1999) , 1; 119-126 (članak, stručni).

27. Batinić, Drago.
Biološko i kliničko značenje detekcije minimalne ostatne bolesti. . // Liječnički vjesnik. 3 (1999) ; 62-3 (članak, stručni).

28. Jakovljević, Gordana; Konja, Josip; Tajić, Ljubica; Femenić-Kes, Ranka; Batinić, Drago; Presečki, Vladimir.
Prva iskustva i rezultati cijepljenja djece s hematološkim i onkološkim bolestima rekombinantnim cjepivom protiv hepatitis B virusa. // Liječnički vjesnik. 121 (1999) , 3; p 90 (članak, stručni).

29. Labar, Boris; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Bogdanić, Vinko; Batinić, Drago; Golubić-Čepulić, Branka; Petrovečki, Mladen; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Sertić, Dubravka.
Autologous stem cell transplantation in the treatment of acute leukemias. // Zdravstveni Vestnik. 67 (1998) ; 9-10 (članak, ostalo).

30. Batinić, Drago.
Imunološka fenotipizacija akutnih leukemija dječje dobi. // Paediatria Croatica. Supplement. 41 (1997) , 1; 83-88 (članak, stručni).

31. Batinić, Drago; Božičević, Marijana; Krstulović, Ana; Bosnić, Dubravka; Sentić, Mirna; Markeljević Jasenka; Malenica, Branko; Čikeš, Nada; Marušić, Matko.
Binding of anti-double stranded (ds) DNA-positive sera to denatured (d) DNA and synthetic poly[dA-dT] x poly[dA-dT] double stranded copolymer in an ELISA format. // European journal of clinical chemistry and clinical biochemistry. 34 (1996) , 4; 343-347 (članak, ostalo).
Vrh
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u CC časopisu
 

1. Grković, Lana; Pulanić, Dražen; Perić, Zinaida; Batinić, Drago; Serventi Seiwerth, Ranka; Mravak Stipetić, Marinka; Bilić, Ervina; Čeović, Romana; Rajić, Ljubica; Duraković, Nadira; Matić, Nikolina; Klepac Pulanić, Tajana; Petriček, Igor; Vukić, Tamara; Ljubas, Dina; Bilić, Ernest; Dušek, Davorka; Prenc, Ema; Prah, Iva; Bojanić, Ines; Grce, Magdalena; Zadro, Renata; Vrhovac, Radovan; Pavletic, Steven; Nemet, Damir.
Association of NIH organ cGVHD scores with blood lymphocyte subsets – a pilot study // Bone Marrow Transplantation 50.
2015. S183-S184 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Pulanić, Dražen; Grković, Lana; Serventi- Seiwerth, Ranka; Mravak Stipetić, Marinka; Bilić, Ervina; Čeović, Romana; Perić, Zinaida; Rajić, Ljubica; Duraković, Nadira; Matić, Nikolina; Klepac Pulanić, Tajana; Petriček, Igor; Vukić, Tamara; Bilić, Ernest; Dušek, Davorka; Prenc, Ema; Prah, Iva Ozana, Bojanić, Ines; Grce, Magdalena; Zadro, Renata; Batinić, Drago; Vrhovac, Radovan; Pavletic, Steven; Nemet, Damir.
Von Willebrand Factor and Factor VIII as potential biomarkers of chronic Graft-versus-Host Disease // Bone Marrow Transplantation 50.
2015. S169-S170 (poster,međunarodna recenzija,sažetak). URL link to work

3. Grković, Lana; Pulanić, Dražen; Serventi- Seiwerth, Ranka; Matić, Nikolina; Mravak- Stipetić, Marinka; Bilić, Ervina; Čeović, Romana; Ljubas, Dina; Rajić, Ljubica; Bilić, Ernest; Duraković, Nadira; Perić, Zinaida; Klepac Pulanić, Tajana; Kovač, Kristina; Dušek, Davorka; Bojanić, Ines; Grce; Magdalena; Batinić, Drago; Vrhovac, Radovan; Pavletic, Steven; Nemet, Damir.
Implementation and dissemination of chronic Graft-versus-Host Disease NIH criteria and recommendations - formation of a multidisciplinary team and program at the University Hospital Center Zagreb, Croatia // Bone Marrow Transplantation 49.
2014. S101-S385 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Bojanić, Ines; Serventi Seiwerth, Ranka; Golubić Ćepulić, Branka; Mazić, Sanja; Lukić, Marija; Raos, Mirela; Plenković, Fini; Golemović, Mirna; Dubravčić, Klara; Perković, Sanja; Batinić, Drago; Labar, Boris.
Treatment of chronic GVHD with extracorporeal photochemotherapy // Advances and New Challenges in Haemapheresis : abstracts ; u: Transfusion and apheresis science 48 (2013) (2).
2013. 193-194 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

5. Nemet, Damir; Ostojić, Alen; Dreta, Barbara; Lučev, Nikolina; Sertić, Dubravka; Radman, Ivo; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Serventi-Seiwerth, Ranka; Bašić-Kinda, Sandra; Aurer, Igor; Duraković, Nadira; Zupančić- Šalek, Silva; Mikulić, Mirta; Rončević, Pavle; Pulanić, Dražen; Boban, Ana; Kovačević- Metelko, Jasminka; Labar, Boris.
Advances in the treatment of multiple myeloma: survival analysis of 560 patients in a twenty- five years period in a single center // ABSTRACT BOOK - HAEMATOLOGICA, 2012 ; 97(s1) / Jan Cools (ur.).
Pavia, Italija : Ferrata-Storti Foundation/European Hematology Association, 2012. 602-602 (međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text rada

6. Sučić, Mirna; Batinić, Drago; Mrsić, Sanja; Zadro, Renata; Labar, Boris; Ries, Sunčica; Gjadrov Kuveždić, Koraljka; Županić-Krmek, Dubravka.
Acute leukemia (AL) cytomorphology- basis for multidisciplinary diagnostic approach // Cytopathology 23 (Supplement 1) - Abstracts of the 37th European Congress of Cytology / Herbert, Amanda (ur.).
Oxford : Wiley-Blackwell, 2012. 51-52 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Sučić, Mirna; Ries, Sunčica; Gjadrov Kuveždić, Koraljka; Batinić, Drago; Labar, Boris.
CD34 in acute leukemia // Cytopathology 23 (Supplement 1) - Abstracts of the 37th European Congress of Cytology / Herbert, Amanda (ur.).
Oxford : Wiley-Blackwell, 2012. 117-118 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Aslanyan, Mariam G; Langemeijer, Saskia MC; Cilloni, Daniela; Saglio, Giuseppe; Marie, Jean-Pierre; Tang, R; Labar, Boris; Zadro, Renata; Batinic, Drago; Amadori, Sergio; Lo Coco, Francesco; Scheele, Theresia; Kroeze, L; Massop, Marion; van Hoogen, Patricia; Stevens, E; Muus, Petra; Suciu, Stefan; Baila, Liliana; Marijt, Erik WA; Willemze, Roel; de Witte, Theo; van der Reijden, Bert; Jansen Joop H.
Incidence and Clinical Impact of TET2 Mutations in Acute Myeloid Leukemia Patients Treated within the EORTC/GIMEMA AML-12/06991 AML Trial // Blood ; Nov 2009 ; 114.
New York : American Society of Hematology, 2009. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. nemet, Damir; Sertić, Dubravka; Mrsić, Mirando; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Duraković, Nadira; Golibić Ćepulić, Branka; Serventi Serth, Ranka; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Zupančić Šalek, Silva; Labar, Boris.
Stem cell transplantation for multiple myeloma in Croatia: Evaluation of the efficacy of double stem cell transplantation // Abstracts of the Leukemia and Lymphoma Meeting / Leukemia Research Vol.31 Supplement 2.
(predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Antica, Mariastefania; Dubravčić, Klara; Raić, Ljubica; Labar, Boris; Batinić, Drago.
Correlation of Ikaros Family Members Expression and the Occurrence of Human Lymphoma // Cytometry Part A / Tárnok, Attila (ur.).
2007. 58 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Konja, Josip; Rajić, Ljubica; Femenić, Ranka; Čulić, Srđana; Batinić, Drago; Sučić, Mirna; Lasan-Trčić, Ružica; Zadro, Renata; Bilić, Ernest; Armanda, Višnja; Kuljiš, Dubravka.
Improved therapeutic outcome in children with acute lymphoblastic leukemia in Croatia // Leukemia Research.
Elsevier, 2007. 69-69 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

12. Mikulić, Mirta; Batinić, Drago; Rnjak, Lanaž; Mrsić, Mirando; Nemet, Damir; Serventi-Seiwerth, Ranka; Sertić, Dubravka; Dubravčić, Klara; Golemović, Mirna; Mrsić, Sanja; Sučić, Mirna, Gjadrov, Koraljka; Zadro, Renata; Labar, Boris.
Outcome in a small series of biphenotypic acute leukemia (BAL) patients. // Leukemia Research / Bennet JM, Hamblin TJ (ur.).
Amsterdam : Elsevier, 2007. S71-S71 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Nemet, Damir; Sertić, Dubravka; Mrsić, Mirando; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Duraković, Nadira; Golubić Ćepulić, Branka; Serventi Seiwerth, Ranka; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Zupančić Šalek, Silva; Labar, Boris.
Efficacy of double autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - A prospective single center experience in 71 patients // Hematologica.
2007. 256 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Serventi-Seiwerth, Ranka; Mrsić, SAnja; Aurer, Igor; Nemet, Damir; Radman, Ivo; Dubravčić, Klara; Sučić, Mirna; Sertić, Dubravka; Batinić, Drago; Bojanić, Ines; Valković, Tanja, Labar, Boris.
Acute myelomonocytic leukemia after HSCT with reduced intensity conditioninig fof CLL: a case report // Leukemia Research / Bennett JM, Hamblin TJ (ur.).
Amsterdam : Elsevier, 2007. s106-s106 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

15. Radić Antolic, Margareta; Sučić, Mirna; Zadro, Renata; Davidović-Mrsić, Sanja; Marković-Glamočak, Mirjana; Ries, Sunčica; Gjadrov-Kuvezdić, Koraljka; Vrbanus, Ljiljana; Batinić, Drago; Dubravčić, Klara; Juričević, Mirjana; Labar, Boris.
Bcr-abl/abl ratio and FISH positivity - relation to c-kit expression and dual esterase activity in CML patients on Gleevec therapy // Abstracts of the 11th Congress of the European Hematology Association ; u: Haematologica 91 (2006) (S1).
2006. 481-481 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Sertic, Dubravka; Nemet, Damir; Radojčić, Vedran; Mrsić, Mirando; Serventi-Seiwerth, Ranka; Aurer, Igor; Radman, Ivo; Zupančić-Šalek, Silva; Mikulić, Mirta; Golubić-Čepulić, Branka; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Boban, Ana; Duraković, Nadira; Labar, Boris.
Autologous Stem Cell Transplantation for Acute Myeloid Leukemia - A 17 Year Single Center Experience // Haematologica, Supplement 2 ; Abstract Book of the 10th Congress of the European Hematology Associacion, Stockholm, Sweden.
(međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

17. Antica, Mariastefania; Kapitanović, Sanja; Dubravčić, Klara; Raić, Ljubica; Labar, Boris; Batinić, Drago.
Protein expression and quantitative mRNA levels of Ikaros transcription factors in human leukemia // Cell Proliferation.
Blackwell Publishing, 2005. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

18. Jelušić, Marija; Tambić-Bukovac, Lana; Malčić, Ivan; Lukić, Ivan; Krešimir, Ivan; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago.
Interleukin-18 as a mediator of systemic juvenile idiopathic arthritis (JIA) // Abstracts of the XII. European Paediatric Rheumatology Congress ; u: Clinical and Experimental Rheumatology 23 (2005).
2005. 513-513 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

19. Mrsić, Mirando; Labar, Boris; Nemet, Damir; Bogdanić, Vinko; Radman, Ivo; Golubić- Čepulić, Branka; Batinić, Drago; Skodlar, Jasna; Metelko-Kovačević, Jasna; Aurer, Igor; Zupančić-Šalek, Silva; Sertić, Dubravka; Užarević, Branka; Malenica, Branko; Zadro, Renata; Petrovečki, Mladen; Lukić, Marija; Ivanković, Davor; Markulin-Grgić, Ljerka; Šantek, Fedor; Vrtar, Mladen; Mrsić, Sanja; Hitrec, Vlasta; Boban, Dubravka; Marković- Glamočak, Mirjana; Sučić, Mirna; Kaštelan, Andrija; Kalenić, Smilja; Pisk, Mirta.
Treatment of acute lymphoblastic leukemia with chemotherapy alone or hematopoeietic stem cell transplantation-long term follow up // Abstract Book 26th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation ; u: Bone Marrow Transplantation 2000, 25:Suplement 1.
Innsbruck, 2000. S5-S5 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Rajić, Ljubica.; Femenić-Kes, Ranka; Jakovljević, Gordana; Užarević, Branka; Kardum-Skelin, Ika; Boban, Dubravka; Hitrec, Vlasta; Konja, Josip; Batinić, Drago.
Učestalost imunofenotipskih kategorija akutnih leukemija dječje dobi // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1999. 151-151 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).
Vrh
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Desnica, Lana; Pulanic, Drazen; Seiwerth Serventi, Ranka; Matic, Nikolina; Stipetic, Marinka Mravak; Bilic, Ervina; Ceovic, Romana; Kelecic Ljubas, Dina; Rajic, Ljubica; Bilic, Ernest; Durakovic, Nadira; Peric, Zinaida; Pulanic Klepac, Tajana; Vukic, Tamara; Petricek, Igor; Dusek, Davorka; Bojanic, Ines; Prenc, Ema; Prah, Iva Ozana; Grce, Magdalena; Zadro, Renata; Batinic, Drago; Vrhovac, Radovan; Pavletic, Steven Z.; Nemet, Damir.
Implementation of NIH Criteria for Standardization of Chronic Graft-Versus-Host Disease in Croatia: Two-Year Experience // Blood.
2015. 5580-5580 (poster,međunarodna recenzija,sažetak).

2. Bojanić, Ines; Serventi Seiwerth, Ranka; Golubić Ćepulić, Branka; Mazić, Sanja; Lukić, Marija; Raos, Mirela; Plenković, Fini; Golemović, Mirna; Dubravčić, Klara; Perković, Sanja; Batinić, Drago; Labar, Boris.
Ekstrakorporalna fotofereza u liječenju kronične reakcije transplantata protiv primatelja // Liječnički vjesnik 134 (suppl.2) / Anić, Branimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2012. 64-64 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Perković, Sanja; Batinić, Drago.
Signaling pathways molecules Akt, ERK1/2 and p38 in acute myeloid leukemia // Cytopathology 23 (Supplement 1) - Abstracts of the 37th European Congress of Cytology / Herbert, Amanda (ur.).
Oxford : Wiley-Blackwell, 2012. 21-22 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Perković, Sanja; Batinić, Josip; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago.
Fosforilirane molekule signalnih puteva PI3K/Akt i MAPK u akutnim mijeloičnim leukemijama // Liječnički vjesnik 134 (suppl. 2) / Anić, Branimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2012. 166-166 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Batinic, Drago; Perkovic, Sanja; Zadro, Renata; Labar, Boris.
P-glycoprotein activity and Flt3 internal tandem duplication in 39 patients with acute myeloid leukemia // Liječnički vjesnik 2011 ; 133(Supl. 4):107..
Zagreb, 2011. 107-107 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Bojanić, Ines; Serventi Seiwerth, Ranka; Golubić Ćepulić, Branka; Mazić, Sanja; Lukić, Marija; Raos, Mirela; Plenković, Fini; Golemović, Mirna; Dubravčić, Klara; Perković, Sanja; Batinić, Drago; Labar, Boris.
Extracorporeal Photochemotherapy in Treatment of Chronic Graft-versus-Host Disease // Liječnički vjesnik 133(Supl. 4).
2011. 96-96 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Mikulic, Mirta; Zadro, Renata; Davidovic, Sanja; Serventi Seiwerth, Ranka; Sertic, Dubravka; Nemet, Damir; Batinic, Josip; Batinic, Drago; Gjadrov, Koraljka; Ries, Sunčica; Labar, Boris.
FLT3 internal tandem duplication is a poor risk factor in patients with AML with diverse cytogenetic features // Leukemia and Lymphoma East and West Are Together - Knjiga sažetaka / Arić, Branimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2011. 90-90 (poster,sažetak,stručni).

8. Mikulić, Mirta; Zadro, Renata; Davidović, Sanja; Serventi-Seiwerth, Ranka; Sertić, Dubravka; Nemet, Damir; Batinić, Josip; Batinić, Drago; Gjadrov, Koraljka; Ries, Sunčica, Labar, Boris.
FLT3 internal tandem duplication is a poor risk factor in patients with AML with diverse cytogenetic features // Liječ vjesn 2011 ; 133(Supl. 4).
Zagreb, 2011. 90-90 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Paradzik, Mladen; Matulic, Maja; Batinic, Drago; Labar, Boris; Antica, Mariastefania.
Ikaros transcription factors expression in cell differentiation // Liječnički vjesnik.
2011. 87 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Perkovic, Sanja; Batinic, Josip; Dubravcic, Klara; Batinic, Drago.
Signaling pathways in human acute myeloid leukemia // Cytometry Part B (Clinical Cytometry) 2011 ; 80B.
2011. 405-405 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Csathy, Laszlo; Rossi, J; Vargova, H; Sedek, L; Slavkovic; Bojana; Batinic, Drago; Marinov, Neda; Kappelmayer, Janos; Hevessy1, Zsuzana.
ALL-IC, an intercontinental attempt to standardize minimal residual disease detection in childhood acute lymphoblastic leukemia // Cytometry Part B (Clinical Cytometry) 2010 ; 78B..
2010. 453-453 (poster,međunarodna recenzija,sažetak).

12. Konja, Josip; Rajić, Ljubica, Bilić, Ernest; Femenić, Ranka; Čulić, Srđana; Roganović, jelena; Stepan Giljević, Jasminka; Batinić, Drago; Lasan, Ružica; Aničić, Mirna.
Liječenje adolescenata s akutnom limfatičkom leukemijom // Paediatria Croatica / Barišić Ingeborg (ur.).
Zagreb : Klinika za dječje bolesti Zagreb, 2010. 126-126 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Perkovic, Sanja; Batinic, Josip; Dubravcic, Klara; Batinic, Drago.
P-glycoprotein expression and activity in human AML // Cytometry Part B (Clinical Cytometry) 2010 ; 78B..
2010. 427-427 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Golemović, Mirna; Rnjak, Lana; Sučić, Mirna; Mitrović, Zdravko; Pisk-Mikulić, Mirta; Labar Boris; Batinić, Drago.
Microenvironment influence on cyclin A1 mRNA expression in AML blasts // Leuk Res. 2007 ; 31(Suppl 2):S65. / Bennet JM, Hamblin TJ (ur.).
AMSTERDAM : Elsevier, 2007. 65-65 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Konja, Josip; Rajić, Ljubica; Femenić, Ranka; Čulić, Srđana; Roganović, Jelena; Hajnžić, T Franjo; Batinić, Drago; Sučić, Mirna; Lasan, Ružica; Zadro, Renata; Bilić, Ernest; Smokvina, Miljenka; Armanda, Višnja; Kuljiš, Dubravka; Jakovljević, Gordana; Aničić, Mirna.
Liječenje djece s akutnom limfatičkom leukemijom u Hrvatskoj protokolom ALL IC-BFM 2002 // Liječnički vjesnik 129(Suppl 3).
2007. 61-61 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Sučić, Mirna; Marković-Glamočak, Mirjana; Ries, Sunčica; Gjadrov-Kuveždić, Koraljka; Batinić, Drago; Zadro, Renata, Mrsić, Sanja; Labar, Boris.
Double immunoenzymatic APAAP staining for the detection of leukemia-associated immunophenotypes // Pathologica.
Italija : Springer-Verlag, 2006. 377-378 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

17. Konja, Josip; Aničić, Mirna; Batinica, Stipe; Dominis, Mara; Femenić, Ranka; Rajić, Ljubica; Marković, Duška; Batinić, Drago; Mužinić, Vesna; Petković, Iskra; Kardum, Ika.
Liječenje B-non-Hodgkin limfoma u djece // Paediatria Croatica / Barišić, Ingeborg (ur.).
Zagreb, 2004. 37 (poster,sažetak,znanstveni).

18. Konja, Josip; Hajnžić, Tomislav Franjo; Smokvina, Miljenka; Ćulić, Srđana; Rajić, Ljubica; Femenić, Ranka; Batinić, Drago; Aničić, Mirna; Mužinić V; Zadro, Renata; Boban, Dubravka; Kardum, Ika; Armanda, Višnja; Roganović, Jelena; Kuljiš, Dubravka; Bilić, Ernest; Jakovljević, Gordana.
Liječenje djece s akutnom limfatičkom leukemijom u Hrvatskoj protokolom ALL-BFM95 // 6. kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva : knjiga sažetaka ; u: Paediatria Croatica 48 (2004) / Barišić, Ingeborg (ur.).
Zagreb, 2004. 37 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

19. Konja Josip; Hajnžić, Tomislav; Smokvina, Miljenka; Čulić, Srđana; Rajić, LJubica; Femenić Ranka; Batinić, Drago; Aničić, Mirna; Mužinić, V; Zadro, Renata; Boban, Dubravka; Kardum-Skelin, Ika; Armanda, Višnja; Roganović, Jelena; Kuljiš, Dubravka; Bilić, Ernest; Jakovljević, Gordana.
Liječenje djece s akutnom limfatičkom leukemijom u Hrvatskoj protokolom ALL-BFM 95 // Paediatria Croatica, Suppl 2, 48.
Zagreb, 2004. 34-34 (poster,sažetak,stručni).

20. Batinić, Drago; Mrsić, Sanja; Zadro, Renata; Dubravčić, Klara; Užarević, Branka; Golemović, Mirna; Boban, Dubravka; Marković-Glamočak, Mirjana; Sučić, Mirna; Ries, Sunčica; Gjadrov-Kuveždić, Koraljka; Mikulić, Mirta; Sertić, Dubravka; Serventi-Seiwert, Ranka; Mrsić, Mirando; Aurer, Igor; Bogdanić, Vinko; Nemet, Damir; Labar, Boris.
"Near"-tetraploidija u akutnim leukemijama s neuobičajnim imunofenotipskim obilježjima // 3. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa : knjiga sažetaka ; u: Liječnički Vjesnik. Supplement / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski Liječnički zbor, 2003. 100-100 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

21. Konja, Josip; Dominis, Mara; Feminić, Ranka; Rajić, Ljubica; Batinić, Drago; Hitrec, Vlasta; Petković, Iskra; Kardum, Ika; Jakovljević, Gordana.
B-Non-Hodgkin limfomi u djece // Liječnički vjesnik, 125 suppl 3, 3. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb, 2003. 107 (poster,sažetak,znanstveni).

22. Konja, Josip; Hajnžić, Tomislav Franjo; Smokvina, Miljenka; Čulić, Srđana; Rajić, Ljubica; Femenić, Ranka; Batinić, Drago; Hitrec, Vlasta; Zadro, Renata; Boban, Dubravka; Kardum, Ika; Armanda, Višnja; Roganović, Jelena; Kuljiš, Dubravka; Jakovljević, Gordana; Bilić, Ernest; Aničić, Mirna.
Rezultati liječenja djece s akutnom limfatičkom leukemijom u Hrvatskoj protokolom ALL-BFM 95 // 3. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa : knjiga sažetaka ; u: Liječnički Vjesnik 125 (2003) (S3) / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2003. 101-101 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

23. Petelin, Željka; Brinar, Vesna; Zurak, Niko; Petravić, Damir; Užarević, Branka; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago.
The pattern of CD95 expression on peripheral blood T-lymphocytes in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis - preliminary results // Abstracts of the 2nd Dubrovnik International Conference on Multiple Sclerosis and Continuing Education ; u: Neurologia Croatica (ISSN 1331-5196) 52 (2003) (S1).
2003. 56-56 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Golemović, Mirna; Ćurić, Josip; Dubravčić, Klara; Užarević, Branka; Boban, Dubravka; Sučić, Mirna; Ries, Sunčica; Gjadrov, Koraljka; Zadro, Renata; Bogdanić, Vinko; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Rajić, Ljubica; Femenić, Ranka; Konja, Josip; Labar, Boris; Batinić, Drago.
Expression of XOX-A9 in acute leukemia // Abstracts of the 7th Annual Meeting of the European Hematology Association ; u: The Hematology Journal 3 (2002) (S1) / Goldman, John ; Foa, Robin (ur.).
Basingstoke : Nature Publishing Group, 2002. 389-389 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

25. Kisić, Veronika; Mazić, Sanja; Bašić, Nikolina; Martinović, Snježana; Batinić, Drago; Labar, Boris; Vukičević, Slobodan.
Expression of bone morphogenetic proteins in long-term culture of human bone marrow stromal cells // Abstracts of the 27th European Symposium on Calcified Tissue ; u: Calcified Tissue International. Supplement.
2000. 92-92 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

26. Golemović, Mirna; Užarević, Branka; Petrovečki, Mladen; Sučić, Mirna; Boban, Dubravka; Marković-Glamočak, Mirjana; Zadro, Renata; Jakić-Razumović, Jasminka; Mrsić, Sanja; Rajić, Ljubica; Femenić-Kes, Ranka; Konja, Josip; Nemet, Damir; Smokvina, Miljenka; Stavljenić-Rukavina, Ana; Labar, Boris; Batinić, Drago.
In vitro parametri stanica miješanih akutnih leukemija // Liječnički vjesnik / Nada Čikeš (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1999. 150-150 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

27. Mazić, Sanja; Golemović, Mirna; Bašić, Nikolina; Martinović, Snjezana; Vukićević, Slobodan; Stavljenić-Rukavina, Ana; Batinić, Drago; Labar, Boris.
Dugotrajna kultura stanica koštane srži in vitro -model za ispitivanje uloge koštanih morfogenetskih proteina u hematopoezi. // II. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem : knjiga sažetaka ; u: Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1999. 150-150 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

28. Mrsić, Sanja; Batinić, Drago; Užarević, Branka; Boban, Dubravka; Marković-Glamočak, Mirjana; Sučić, Mirna; Ries, Sunčica; Zadro, Renata; Stavljenić-Rukavina, Ana; Labar, Boris; Nemet, Damir; Bogdanić, Vinko; Mrsić, Mirando; Radman, Ivo; Sertić, Dubravka; Zupančić-Šalek, Silva; Aurer, Igor; Metelko-Kovačević, Jadranka.
Prognostička važnost citogenetskih promjena u bolesnika s novo-otkrivenom akutnom mijeloičnom leukemijom // II. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem : knjiga sažetaka ; Liječnički vjesnik. Supplement 121 (1999) (S) / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1999. 154-154 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

29. Mrsić, Sanja; Batinić, Drago; Užarević, Branka; Boban, Dubravka; Marković-Glamočak, Mirjana; Sučić, Mirna; Ries, Sunčica; Zadro, Renata; Stavljenić-Rukavina, Ana; Labar, Boris; Nemet, Damir; Bogdanić, Vinko; Mrsić, Mirando; Radman, Ivo; Sertić, Dubravka; Zupančić-Šalek, Silva; Metelko-Kovačević, Jadranka.
Dijagnostička važnost fluorescentne in situ hibridizacije u dijagnostici akutne mijeloične leukemije // II. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem : knjiga sažetaka ; u: Liječnički vjesnik. Supplement 121 (1999) (S) / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski lliječnički zbor, 1999. 154-154 (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

30. Mrsić, Sanja; Batinić, Drago; Užarević, Branka; Boban, Dubravka; Marković-Glamočak, Mirjana; Sučić, Mirna; Ries, Sunčica; Zadro, Renata; Stavljenić-Rukavina, Ana; Labar, Boris; Nemet, Damir; Bogdanić, Vinko; Mrsić, Mirando; Radman, Ivo; Sertić, Dubravka; Zupančić-Šalek, Silva; Metelko-Kovačević, Jadranka; Nančinović-Duletić, Ana; Prebilić, Mira; Ajduković, Radmila; Pejša, Vlatko.
Citogenetska i molekularna dijagnostika akutnih leukemija // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1999. 153-153 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

31. Rajic, Ljubica; Femenić-Kes, Ranka; Jakovljevic, Gordana; Uzarevic, Branka; Kardum Skelin, Ika; Boban, Dubravka; Hitrec, Vlasta; Konja, Josip; Batinic, Drago.
Učestalost imunofenotipskih kategorija akutnih leukemija djecje dobi // Liječnički vjesnik, Suppl 3 / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb, 1999. p011 (poster,sažetak,stručni).

32. Batinic, Danica; Batinic, Drago; Rudolf, Marijan; Uzarevic, Branko; Milosevic, Danko; Nizic, Ljiljana; Vrljicak, Kristina.
Lymphokine production (IL-2, IL-4 and IL-6) in children with idiopathic nephrotic syndrome. // Abstractr book of European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association Congress, / Nephrology Dialysis Transplantation (ur.).
Ženeva, Švicarska, 1997. 12: 20.-12: 20. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

33. Malenica, Branko; Krstulović, Ana; Ostojić, Rajko; Vucelić, Boris; Batinić, Drago.
Prevalence of antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) in patients with autoimmune hepatitis // Immunology Letters.
1997. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

34. Batinic, Danica; Uzarevic, Branko; Batinic, Drago; Nizic, Ljiljana; Milosevic, Danko; Vrljicak, Kristina.
Lymphocyte subsets in nephrotic syndrome. // Meeting abstract of 27th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology / Pediatric Nephrology (ur.).
New York : Pediatric Nephrology, 1993. 7(5): 697.-7(5): 697. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Batinić, Drago.
Akutne leukemije i minimalna ostatna bolest // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2003. 7-11 (plenarno predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Batinić, Drago.
Laboratorijska dijagnostika imunodeficijencijskih sindroma // Paediatria Croatica.
Zagreb, 2005. 39-47 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Batinić, Drago.
Immunophenotyping of acute leukemia – diagnostic approach // Book of abstracts.
Zagreb, 2005. 110 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Batinić, Drago.
Immunologic detection of minimal residual disease (MRD) // Fourth seminar New Trends in the Treatment of Acute Leukaemia / Mrsić, Mirando ; Labar, Boris (ur.).
Zagreb : University Hospital Rebro Zagreb and European School of Oncology, 1996. 33-33 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

4. Boban, Dubravka; Sučić, Mirna; Marković-Glamočak, Mirjana; Batinić, Drago; Užarević, Branka; Labar, Boris; Nemet, Damir.
Comparison between blasts CD34 and myeloperoxidase positivity in patients with acute leukemia // Molecular Oncology Today / Osmak, Maja ; Škrk, Janez (ur.).
Zagreb : Croatian Ligue Against Cancer, 1996. 219-222 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Batinić, Josip; Perić, Zinaida; Šegulja, Dragana; Last, James; Perković, Sanja; Dubravčić, Klara; Volarić, Lidija; Sertić, Dubravka; Radman, Ivo; Bašić-Kinda Sandra; Matišić, Danica; Batinić, Drago; Labar, Boris; Nemet, Damir.
Clinical utility of heavy/light chain assay for evaluation and prognostication in multiple myeloma patients // Blood.
Washington, DC 20036 : American Society of Hematology (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

2. Konja, Josip; Aničić, Mirna; Hajnžić, Franjo; Batinić, Drago; Čulić, Srđana; Smokvina, Miljenka; Glavaš, Blanka; Hitrec, Vlasta; Armanda, Vesna; Raoganović, Jadranka.
The results of treatment childrens' acute lymphoblastic leukemia // XVII Meeting International Society of Haematology / Monduzzi (ur.).
Bologna : Monduzzi, 2003. 219-223 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Dubravčić, Klara; Batinić Drago.
Protočna citometrija u dijagnostici monoklonskih gamapatija // Laboratorijska dijagnostika monoklonskih gamapatija / Matišić, Danica (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2014. 31-40 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

2. Batinić, Drago.
Imunofenotipizacija tumora B-stanica // Prirucnik Tecaja trajne izobrazbe "Laboratorijska dijagnostika monoklonskih gamapatija" / Čvorišćec, Dubravka (ur.).
Zagreb, 2004. 38-47 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

3. Batinić, Drago.
Imunofenotipizacija non-Hodgkinovih limfoma protočnom citometrijom // Prirucnik s Tecaja trajnog usavrsavanja medicinskih biokemicara "Novosti u dijagnostici i lijecenju malignih hematoloskih bolesti" / Zadro, Renata (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2004. 79-83 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

4. Dubravčić, Klara; Batinić, Drago.
Imunološka fenotipizacija akutnih leukemija // Prirucnik s Tecaja trajnog usavrsavanja medicinskih biokemicara "Novosti u dijagnostici i lijecenju malignih hematoloskih bolesti" / Zadro, Renata (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2004. 83-89 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Pulanic, Drazen; Samardzic, Antonela; Desnica, Lana; Zadro, Renata; Milosevic, Milan; Serventi Seiwerth, Ranka; Durakovic, Nadira; Peric, Zinaida; Coen Herak, Desiree; Milos, Marija; Kraljevic, Lucija; Mravak Stipetic, Marinka; Bilic, Ervina; Ceovic, Romana; Klepac Pulanic, Tajana; Petricek, Igor; Saban, Nina; Zelic Kerep, Ana; Ljubas Kelecic, Dina; Vukic, Tamara; Mazic, Sanja; Bojanic, Ines; Bilic, Ernest; Batinic, Drago; Vrhovac, Radovan; Pavletic, Steven Zivko.
High levels of FVIII and von Willebrand factor in chronic Graft-versus-Host Disease // Bone Marrow Transplantation.
2019. B087-B087 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Cekada, Nastasia; Sestan, Mario; Hosticka, Emilija; Novoselec, Maja; Batnozic Varga, Mateja; Padjen, Ivan; Frkovic, Marijan; Kifer, Domagoj; Anic, Branimir; Batinic, Drago; Potocki, Kristina; Malcic, Ivan; Jelusic, Marija.
Childhood-Onset Systemic Lupus Erythematosus over the Last 25 Years: Predicting Organ Damage. // Reumatizam.
16-16 (međunarodna recenzija,znanstveni). URL link to work

3. Čekada, Nastasia; Šestan, Mario; Hostička, Emilija; Novoselec, Maja; Batnožić Varga, Mateja; Padjen, Ivan; Kifer, Domagoj; Frković, Marijan; Anić, Branimir; Batinić, Drago; Potočki, Kristina; Malčić, Ivan; Jelušić, Marija.
PREDVIĐANJE ORGANSKOG OŠTEĆENJA U DJECE OBOLJELE OD SISTEMSKOG ERITEMSKOG LUPUSA: RETROSPEKTIVNO ISTRAŽIVANJE TIJEKOM 25- GODIŠNJEG RAZDOBLJA // Paediatria Croatica.
267-268 (domaća recenzija,znanstveni). URL link to work

4. Cekada, Nastasia; Sestan, Mario; Hosticka, Emilija; Novoselec, Maja; Batnozic Varga, Mateja; Padjen, Ivan; Frkovic, Marijan; Kifer, Domagoj; Anic, Branimir; Batinic, Drago; Potocki, Kristina; Malcic, Ivan; Jelusic, Marija.
Predicting organ damage in patients with childhood-onset systemic lupus erythematosus: a retrospective study over the last 25 years // Pediatric Rheumatology ; 2018 ; 16 (Suppl 2): 52.
P135-P135 (poster,međunarodna recenzija,znanstveni). URL link to work

5. Cekada Nastasia; Sestan Mario; Hosticka Emilija; Novoselec Maja; Batnozic Varga Mateja; Padjen ivan; Frkovic Marijan; Kifer Domagoj; Anic Branimir; Batinic Drago; Potocki Kristina; Malcic Ivan; Jelusic Marija.
CHILDHOOD-ONSET SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS OVER THE LAST 25 YEARS: PREDICTING ORGAN DAMAGE // Reumatizam 2018 ; 65(Suppl 1).
2018. 16-16 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Desnica, Lana; Pulanić, Dražen; Milošević, Milan; Batinić, Drago; Serventi-Seiwerth, Ranka; Perić, Zinaida; Duraković, Nadira; Prenc, Ema; Prah, Iva; Vrhovac, Radovan; Pavletic, Steven; Nemet, Damir.
Immune reconstitution in cGVHD patients-a pilot study // Leukemia & Lymphoma 2015 East and West: Linking Knowledge and Practice.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Konja, Josip; Rajić, Ljubica; Čulić, Srđana; Roganović, Jelena; Bilić, Ernest; Femenić, Ranka: Lasan Trčić, Ružica; Batinić, Drago; Jakovljević, Gordana; Aničić, Mirna.
Improved therapeutic outcome in children with acute lymphoblastic leukemia in Croatia // ESMO Congress 2012 : abstracts.
2013. 359-359 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

8. Perković, Sanja; Zadro, Renata; Batinić, Josip; Labar, Boris; Batinić, Drago.
Flow cytometry detection of signaling molecules and ABCB1 in AML // Cytometry Part B (Clinical Cytometry) 82B.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Perkovic, Sanja; Zadro, Renata; Batinic, Josip; Labar, Boris; Batinic, Drago.
Flow cytometry detection of signaling molecules and ABCB1 in AML // Cytometry Part B (Clinical Cytometry). 2012 ; 82B.
2012. 374-374 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Batinić, Josip; Duraković, Nadira; Sertić, Dubravka; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Golubić-Ćepulić, Branka; Mazić, Sanja; Radman Livaja, Ivo; Bašić Kinda, Sandra; Aurer, Igor; Labar, Boris; Nemet, Damir.
TANDEM TRANSPLANTATION IN MULTIPLE MYELOMA – SINGLE CENTER EXPERIENCE // .
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Šoljić, Violeta; Batinić, Drago; Beljan, Renata; Kardum-Skelin, Ika; Alfirević, D; Vukojević, Katarina.
Izražaj ZAP-70 i proliferacija leukemijskih stanica u B-kroničnoj limfocitnoj leukemiji // Knjiga sažetaka 1. Kongresa hematologa i transfuziologa BiH s međunarodnim sudjelovanjem.
Sarajevo, 2011. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Paradžik, Mladen; Matulić, Maja; Batinić, Drago; Labar, Boris; Antica, Mariastefania.
Ikaros and Notch transcription factors in lymphocyte differentiation // HDIR.
(poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Rak, Sanjica; Čimbora-Zovko, Tamara; Gajski, Goran; Garaj-Vrhovac, Verica; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago; Domijan, Ana-Marija; Sorić, Jasna; Osmak, Maja.
Cell response to curcumin and cause of curcumin- resistance // HDIR-1 From Bench to Clinic - First meeting with international participation / Sabol, Maja ; Levenat, Sonja (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za istraživanje raka, 2010. 74-74 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Voskresensky Baričić, Tamara; Batinić, Drago; Stasia, Jose Maria; Sereventi-Seiwerth, Ranka.
Chronic granulomatous disease cured by HLA identical bone marrow transplantation in a five year old patient // Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology (OEGAI).
Beč, 2010. 46-46 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

15. Bilić, Ernest; Femenić, Ranka; Konja, Josip; Šimat, Marija; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago; Ries, Sunčica, Rajić, Ljubica.
CD20 + childhood B-non Hodgkin lymphoma (B-NHL): morphology, immunophenotype and a novel treatment approach: a single center experience. // Zbornik radova IV Hrvatskog kongresa kliničke citologije, Split 2009.
(pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Bašić-Kinda, Sandra; Aurer, Igor; Dujmovic, Dino; Radman, Ivo; Sertic, Dubravka; Dubravcic, Klara; Gjadrov-Kuvezdic, Koraljka; Batinic, Drago; Sučić, Mirna; Labar, Boris.
Continuous High-Dose Chlorambucil in Previously Untreated Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia –Single-Center Experience // 51st ASH annual meeting and exposition. Ernest N. Morial Convention Center. New Orleans, LA, December 5-8, 2009..
New Orleans, LA, : The American Society of Hematology, 2009. 2372-2372 (poster,međunarodna recenzija,sažetak).

17. Batinić, Drago.
Analytical cytology - from basic methodology to routine clinical discipline // Knjiga sažetaka / Kardum, I (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za kliničku citologiju, 2009. 150-150 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

18. Jakovljević, Gordana; Kardum-Skelin, Ika; Nakić, Melita; Batinić, Drago; Rogošić, Srđan.
Juvenile Myelomonocytic Leukemia with PTPN11 Mutation in a 23-Month-Old Girl // Knjiga sažetaka, 4. Hrvatski kongres kliničke citologije, 1. Hrvatski simpozij analitičke citologije i 2. Hrvatski simpozij citotehnologije s međunarodnim sudjelovanjem / Kardum-Skelin, Ika ; Batinić, Drago ; Anić, Veronika (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za kliničku citologiju HLZ, Sekcija za analitičku citologiju, Hrvatska udruga citotehnologa, 2009. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

19. Jelić-Puškarić, Biljana; Rajković-Molek, Koraljka; Raić, Ljubica; Batinić, Drago; Konja, Josip; Kardum-Skelin, Ika.
Rhabdomyosarcoma with Bone Marrow Infiltration Mimicking Hematologic Neoplasia. Case Report // Knjiga sažetaka 4. Hrvatski kongres kliničke citologije, 1. Hrvatski simpozij analitičke citologije i 2. Hrvatski simpozij citotehnologije s međunarodnim sudjelovanjem / Kardum-Skelin, Ika ; Batinić, Drago ; Anić, Veronika (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za kliničku citologiju HLZ, Sekcija za analitičku citologiju, Hrvatska udruga citotehnologa, 2009. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

20. Lozić Bernarda, Čulić Srđana, Čulić Vida, Drmić Irena, Batinić Drago, Mrsić Sanja, Lasan Trčić Ružica, Zemunik Tatjana.
Cytogenetics and molekular findings in childhood leukemia of South Croatia // Hrvatski kongres kliničke citologije 1. Hrvatski simpozij analitičke citologije 2. Hrvatski simpozij citotehnologije, Split. October 11-14, 2009. Konačni program i knjiga sažetaka.
Zagreb, 2009. 165-165 (poster,sažetak,znanstveni).

21. Škifić, Marijana; Golemović, Mirna; Mazić, Sanja; Bojanić, Ines; Davidović Mršić, Sanja; Franić Simić, Ivana; Sučić, Mirna; Ilić, Ivana; Batinić, Drago; Serventi Seiwerth, Ranka; Labar, Boris; Golubić Čepulić, Branka.
Cultivation of human mesenchymal stem cells in animal serum free conditions // EMBO Young Scientists Forum : Book of Abstracts.
Zagreb, 2009. 48-49 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Škifić, Marijana; Golemović, Mirna; Mazić, Sanja; Bojanić, Ines; Davidović Mršić, Sanja; Franić Simić, Ivana; Sučić, Mirna; Ilić, Ivana; Batinić, Drago; Serventi Seiwerth, Ranka; Labar, Boris; Golubić Čepulić, Branka.
Cultivation of human mesenchymal stem cells in animal serum free conditions // EMBO Young Scientists Forum : Book of AbstractsZagreb.
2009. (poster,međunarodna recenzija,sažetak).

23. Matulić, Maja; Paradzik, Mladen; Grah, Josip; Batinić, Drago; Antica, Mariastefania.
Expression Pattern of Genes Involved in Hemopoietic Cell Differentiation // 9th International Congress on Cell Biology, ICCB 2008.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Duraković, Nadira; Nemet, Damir; Sertić, Dubravka; Mrsić, Mirando; Golubić Ćepulić, Branka; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Serventi-Seiwerth, Ranka; Mazić, Sanja; Zadro, Renata; Mrsić Davidović, Sanja; Labar, Boris.
Autologous blood stem cells (PBSCT) vs bone marrow transplantation (ABMT) for acute myeloid leukaemia in 1st remission // Leukemia Research.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak).

25. Bojanic, Ines; Golubic Cepulic, Branka; Mazić, Sanja; Lukić, Marija; Plenković, Fini; Batinić, Drago; Nemet, Damir; Labar, Boris.
Factors associated with occurrence of side effects during autologous peripheral blood hematopoietic progenitor cell infusion // .
(sažetak).

26. Karlović, Dalibor; Jakopec, Sanjica; Dubravčić, Klara, Batinić, Drago; Sorić, Jasna; Buljan, Danijel; Osmak, Maja.
Lithium increases expression of p21WAF/Cip1 and survivin in human glioblastoma cells // Neurologica Croatica (Suppl. 2) Book of Abstracts The Second Croatian Congress of Neuroscience, May 18 and 19, 2007 / G. Ivkić, M. Judaš, M. Klarica, I. Kostović, G. Šimić, Z. Petanjek (ur.).
Zagreb : Denona d.o.o., 2007. 68-68 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

27. Jelušić, Marija; Tambić-Bukovac, Lana; Lukić, Ivan Kresimir; Dubravčić, Klara; Malčić, Ivan; Batinić, Drago.
Interleukin-18 as a mediator of systemic juvenile idiopathic arthritis (JIA). // Book of Abstracts.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

28. Mejstrikova, Ester; Fronkova, E; Pospisilova, K; Batinić, Drago; Dubravčić, Klara; Luria, D; Izraeli, S; Stark, B; Kappelmayer, J; Kiss, F; Ng, M; Leung, Y; Cheng, AS; Kalina, T; Vaskova, M; Stary, J; Hrusak, O.
Sensitivity but not specificity of minimal residual disease by 4-color flow cytometry depends on the time point during the treatment of childhood B lineage ALL. // Book of Abstracts.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

29. Batinić, Drago.
Evaluacija trombocita protočnom citometrijom // Biochemia Medica.
2006. 38 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

30. Jelušić, Marija; Tambić-Bukovac, Lana; Lukić, Ivan Kresimir; Prohić, Avdo; Dubravčić, Klara; Malčić, Ivan; Batinić, Drago.
Regulacijski limfociti T (TR) u juvenilnom idiopatskom artritisu (JIA) // Paediatria Croatica.
2006. 88 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

31. Jelušić, Marija; Tambić-Bukovac, Lana; Lukić, Ivan Kresimir; Prohić, Avdo; Dubravčić, Klara; Malčić, Ivan; Batinić, Drago.
Interleukin-18 – medijator sistemskog juvenilnog idiopatskog artritisa. // Paediatria Croatica.
2006. 88 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

32. Petelin, Željka; Brinar, Vesna V.; Zurak, Niko; Milat, Davorka; Petravić, Damir; Batinić, Drago.
CD95 expression on peripheral blood T-lymphocytes in patients with relapsing-remitting, primary and secondary progressive multiple sclerosis // Abstracts of the 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies ; u: European Journal of Neurology. Supplement / De Reuck, Jacques (ur.).
Vienna, 2006. 314-314 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

33. Petelin, Željka; Zurak, Niko; Brinar, Vesna V.; Milat, Davorka; Golemović, Mirna; Batinić, Drago.
Expression of CD95 molecule on peripheral blood T lymphocytes in patients with relapsing-remitting, primary and secondary progressive multiple sclerosis // Abstracts of the Sixteenth Meeting of the European Neurological Society : Symposia and Free Communications ; u: Journal of Neurology. Supplement (ISSN 0340-5354) 253 (2006) (S2) P476.
2006. 120-120 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

34. Serventi Seiwerth, Ranka; Bogdanić, Vinko; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Sertić, Dubravka; Radojčić, Vedran; Mikulić, Mirta; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Rajić, Ljubica; Batinić, Drago; Zupančić-Šalek, Silva; Labar, Boris.
Allogeneic Stem Cell Transplantation for the Treatment of AML Patients – A Single Center Retrospecitve Analysis for 10 Years Period (1994. – 2003.) // Haematologica, Supplement 2 ; Abstract Book of the 10th Congress of the European Hematology Associacion, Stockholm, Sweden.
(međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

35. Dubravčić, Klara; Mrsić-Davidovic, Sanja; Zadro, Renata; Sučić, Mirna; Marković, Mirjana; Ries, Suncica; Gjadrov, Koraljka; Rnjak, Lana; Mikulić, Mirta; Sertić, Dubravka; Serventi, Ranka; Mrsić, Mirando; Aurer, Igor; Nemet, Damir; Labar, Boris; Batinić, Drago.
Two new cases of near-tetraploidy in adult acute leukemia with unusual immunophenotype // Book of Abstracts.
2005. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

36. Golemović, Mirna; Rnjak, Lana; Dubravcic, Klara; Davidovic-Mrsic, Sanja; Franic, Ivana; Ries, Suncica; Gjadrov, Koraljka; Aralica, Merica; Aurer, Igor; Mitrovic, Zdravko; Serventi Seiwerth, Ranka; Labar, Boris; Batinic, Drago.
Establishment and characterization of a new human Ph+ erythroleukemic cell line, VES // Book of Abstracts.
2005. 39 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

37. Jelić-Puškarić B; Kardum-Skelin, Ika; Šušterčić, Dunja; Raić, LJubica; Femenić, Ranka; Bilić, Ernest; Batinić, Drago; Nola, Marin; Konja, Josip.
Rhabdomyosarcoma with bone marrow infiltration - case report // knjiga sažetaka / Jonjić, Nives ; Kardum-Skelin, Ika (ur.).
Zagreb : MB, 2005. (poster,domaća recenzija,sažetak).

38. Jelušić, Marija; Tambić-Bukovac, Lana; Krešimir Lukić, Ivan; Dubravčić, Klara; Malčić, Ivan; Batinić, Drago.
Regulacijski limfociti T (TR) u juvenilnom idiopatskom artritisu (JIA) // Reumatizam 2005 ; 52(2).
2005. 74 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

39. Jelušić, Marija; Tambić-Bukovac, Lana; Malčić, Ivan; Lukić, Ivan Krešimir; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago.
Regulatory T cells in juvenile idiopathic arthritis // Annals of the Rheumatic Diseases 2005 ; 62(Suppl 1).
2005. 492 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

40. Jelušić, Marija; Tambić-Bukovac, Lana; Malčić, Ivan; Lukić, Ivan Krešimir; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago.
Regulatory T cells in juvenile idiopathic arthritis // Clinical and Experimental Rheumatology, 2005 ; 22(4).
2005. 513 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

41. Mihaljević, Željko; Lipej Zoran; Valpotić, Ivica; Ćurić, Stipica; Batinić, Drago; Bilandžić, Nina; Benić, Miroslav; Lojkić, Mirko; Šostarić, Branko.
Imunologic response in pigs with naturally acquired postweaning multisystemic wasting syndrome // Annual meeting of the Croatian immunological society 2005 / Jonjić, Stipan (ur.).
Rijeka : Croatian immunological society, 2005. 52 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

42. Nemet, Damir; Sertić, Dubravka; Kovačević-Metelko, Jasna; Bogdanić, Vinko; Mrsić, Mirando; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Golubić-Ćepulić, Branka; Serventi-Seiwerth, Ranka; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Zupančić-Šalek, Silva; Laušin, I; Mikulić, Mirta; Duraković, Nadira; Labar, Boris.
DOUBLE AUTOLOGOUS HAEMATOPOOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION FOR MULTIPLE MYELOMA - A PROSPECTIVE SINGLE CENTER STUDY // Bone Marrow Transplantation 2005 ; 35(Suppl 2):S252.
Prag, Češka, 2005. S252 (poster,sažetak,znanstveni).

43. Nemet, Damir; Sertić, Dubravka; Kovačević-Metelko, Jasna; Bogdanić, Vinko; Mrsić, Mirando; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Golubić-Ćepulić, Branka; Serventi-Seiwerth, Ranka; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Zupančić-Šalek, Silva; Laušin, I; Mikulić, Mirta; Duraković, Nadira; Labar, Boris.
TREATMENT OF MULTIPLE MYELOMA WITH DOUBLE AUTOLOGOUS HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION - A PROSPECTIVE SINGLE CENTER STUDY // Turkish Journal of Haematology 2005 ; 22(Suppl):62.
Istambul, Turska, 2005. 62 (predavanje,sažetak,znanstveni).

44. Petelin, Željka; Brinar, Vesna; Petravić, Damir; Zurak, Niko; Golemović, Mirna; Batinić, Drago; Ivanković, Davor.
CD95 expression on peripheral blood in T lymphocytes in patients with relapsing-remitting, primary and secondary progressive multiple sclerosis // Abstracts of the 3rd Dubrovnik International Conference on Multiple Sclerosis ; u: Neurologia Croatica. Supllement.
2005. 45-45 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

45. Petelin, Željka; Brinar, Vesna V.; Petravić, Damir; Zurak, Niko; Golemović, Mirna; Batinić, Drago; Ivanković, Davor.
CD95 expression on peripheral blood T lymphocytes in patients with relapsing-remitting, primary and secondary progressive multiple sclerosis // Abstracts of the 3rd Dubrovnik International Conference on Multiple Sclerosis and Continuing Education ; u: Neurologia Croatica. Supplement (ISSN 1331-5196) 54 (2005) (S1).
2005. 45-46 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

46. Petelin, Željka; Brinar, Vesna V.; Zurak, Niko; Milat, Davorka; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago; Ivanković, Davor.
Apoptosis of cerebrospinal fluid lymphocytes in patients with relapsing-remitting, primary and secondary progressive multiple sclerosis // 37th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education : Book of Abstracts / Pirtošek, Zvezdan (ur.).
Ljubljana : Neurological Association ; Society of Clinical Neurophysiology of the Slovene Medical Association, 2005. 201-202 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

47. Sertić, Dubravka; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Serventi-Seiwerth, Ranka; Aurer, Igor; Radman, Ivo; Zupančić-Šalek, Silva; Mikulić, Mirta; Golubić-Čepulić, Branka; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Boban, Ana; Duraković, Nadira; Labar, Boris.
Autologous Stem Cell Transplantation for Acute Leukemia - A 17 Year Single Center Experience // Haematologica: Abstract Book 10th Congress of the European Hematology Association.
Stockholm Sweden, 2005. 449 (poster,sažetak,znanstveni).

48. Serventi Seiwerth, Ranka; Bogdanić, Vinko; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Sertić, Dubravka; Radojčić, Vedran; Mikulić, Mirta; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Rajić, Ljubica; Batinić, Drago; Zupančić-Šalek, Silva; Labar, Boris.
ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION FOR THE TREATMENT OF AML PATIENTS – A SINGLE CENTER RETROSPECITVE ANALYSIS FOR 10 YEARS PERIOD (1994. – 2003.) // Haematologica: Abstract Book 10th Congress of the European Hematology Associacion.
Stockholm Sweden, 2005. 482 (poster,sažetak,znanstveni).

49. Sučić, Mirna; Davidović-Mrsić, Sanja; Marković-Glamočak, Mirjana; Ries, Sunčica; Gjadrov-Kuveždić, Koraljka; Vrbanus, Ljiljana; Zadro, Renata; Batinić, Drago; Dubravčić, Klara; Juričević, Mirjana; Labar, Boris.
Relation of C-kit Expression and Dual Esterase Activity to Fish Ph+ Positivity in Patients with CML // The fourth European-American School in forensic genetics and Mayo clinic course in advanced molecular and cellular medicine : Abstracts.
Zagreb, 2005. 152-152 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

50. Konja, Josip; Aničić, Mirna; Rajić, Ljubica; Femenić, Ranka; Dominis, Mara; Batinić, Drago; Mužinić, V; Petković, Iskra; Boban, Dubravka; Bilić, Ernest; Jakovljević, Gordana.
Rezultati liječenja T-non-Hodgkin limfoma u djece // Pediatria Croatica / Barišić, Ingeborg (ur.).
Zagreb, 2004. 37 (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

51. Mejstrikova, Ester; Batinic, Drago; Dubravcic, Klara et al.
Detection of Minimal Residual Disease in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia by 4color Cytometry in International Multicenter Trial Minimini // Blood.
2004. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

52. Mrsić, Sanja; Šimić, Ivana; Keškić, Andrea; Labar, Boris; Batinić, Drago; Ries, Sunčica; Gjadrov, Koraljka; Mihaljević, Ana-Marija; Stavljenić Rukavina, Ana; Rajić, Ljubica.
Dijagnostika i monitoring akutnih leukemija dječje dobi metodom fluorescentne in situ hibridizacije (FISH) // Pediatria Croatica / Barišić, Ingeborg (ur.).
Zagreb, 2004. 25 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

53. Petelin, Željka; Brinar, Vesna; Petravić, Damir; Zurak, Niko; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago.
Apoptosis of peripheral blood lymphocytes in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis // Abstracts of the 21st Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis and 10th Annual Meeting of the Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis ; u: Multiple sclerosis. Supplement (ISSN 1352-4585) 10 (2004) (S5).
2004. S172-S172 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

54. Sertić, Dubravka; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Serventi-Seiwerh, Ranka; Aurer, Igor; Radman, Ivo; Zupančić-Šalek, Silva; Radojčić, Vedran; Mikulić, Mirta; Golubić-Ćepulić, Branka; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Mrsić, Sanja; Boban, Dubravka; Labar, Boris.
Autologous stem cell transplantation for acute myeloid leukemia – a 15 yr single center experience // Abstract Book.
Zagreb, 2004. 147 (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

55. Sertić, Dubravka; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Serventi-Seiwerth, Ranka; Aurer, Igor; Radman, Ivo; Zupančić-Šalek, Silva; Radojčić, Vedran; Mikulić, Mirta; Golubić-Čepulić, Branka; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Mrsić, Sanja; Boban, Dubravka; Boban, Ana; Labar, Boris.
Autologous stem cell transplantation for acute myeloid leukemia - a 15-year single center experience // Abstract Book 7th seminar New Trends in the Treatment of Aucte Leukemia..
Dubrovnik, 2004. (poster,sažetak,znanstveni).

56. Serventi-Seiwerth, Ranka; Bogdanić, Vinko; Nemet, Damir; Radojčić, Vedran; Mikulić, Mirta; Mrsić, Mirando; Sertić, Dubravka; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Rajić, Ljubica; Zupančić-Šalek, Silva; Batinić, Drago; Labar, Boris.
Allogeneic stem cell transplantation for the treatment of AML patients - a single center retrospective analysis for 10 years period (1994-2003.) // Abstract Book 7th seminar New Trends in the Treatment of Aucte Leukemia..
Dubrovnik, 2004. (poster,sažetak,znanstveni).

57. Šimić, Ivana; Davidović-Mrsić, Sanja; Labar, Boris; Nemet, Damir; Batinić, Drago; Zadro, Renata; Boban, Dubravka; Ries, Sunčica; Gjadrov, Koraljka; Mihaljević, Ana-Marija; Stavljenić-Rukavina, Ana.
Chromosome 3q abnormalities in de-novo adult acute leukemia // 7th seminar New Trends in the Treatment of Acute Leukemia : Abstract Book.
Zagreb, 2004. 143-143 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

58. Batinić, Drago.
Diferencijacijski biljezi mijeloidne loze: podjela, funkcija i imunodijagnostički značaj // Laboratorijska dijagnostika bolesti leukocitne loze / Getaldić, Biserka (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2003. 41-48 (predavanje,sažetak,stručni).

59. Bojanić, Ines; Golubić, Branka; Mazić, Sanja; Vukičević, Ivana; Batinić, Drago; Dubravčić, Klara; Serventi, Ranka; Bogdanić, Vinko; Rajić, Ljubica; Mrsić, Mirando; Nemet, Damir; Labar, Boris.
Pozitivna selekcija CD34+ stanica iz autolognih i alogenih pripravaka krvotvornih matičnih stanica (KMS) iz krvi magnetnim separatorom CliniMacs // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2003. 118 (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

60. Bojanić, Ines; Golubić, Branka; Plenković, Fini; Lukić, Marija; Ivanković, Zdravko; Mazić, Sanja; Filipčić, Tanja; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago; Nemet, Damir; Labar, Boris.
Rezultati prikupljanja autolognih krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi standardnom leukaferezom i leukaferezom velikog volumena krvi // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2003. 118 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

61. Bojanić, Ines; Golubić-Ćepulić, Branka; Plenković, Fini; Ivanković, Zdravko; Mazić, Sanja; Filipčić, T; Dubravčić, K; Batinić, Drago; Nemet, Damir; Labar, Boris.
Influence of leukapheresis volume on the number of harvested peripheral blood hematopoietic progenitor cells // Abstract Book, VIII European Congress of the International Society of Blood Transfusion.
2003. 86 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

62. Ćurić, Josip; Dubravčić, Klara; Užarević, Branka; Rajić, Ljubica; Femenić-Kes, Ranka; Jakovljević, Gordana; Bilić, Ernest; Konja, Josip; Batinić, Drago.
B-stanične populacije u koštanoj srži djece s ALL B-loze tijekom liječenja protokolima BFM // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb, 2003. 100 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

63. Dubravčić, Klara; Užarević, Branka; Ćurić, Josip; Golubić, Branka; Bojanić, Ines; Plenković, Fini; Lukić, Marija; Ivanković, Zdravko; Sertić, Dubravka; Seiwert-Serventi, Ranka; Bogdanić, Vinko; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Nemet, Damir; Labar, Boris; Batinić, Drago.
Usporedba protokola ISHAGE i ProCountTM za mjerenje CD34+ stanica u perifernoj krvi i produktu leukafereze // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2003. 118 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

64. Dubravčić, K.; Užarević, B.; Čurić, J.; Golubić-Čepulić, Branka; Bojanić, Ines; Plenković, Fini; Lukić, M.; Ivanković, Z.; Sertić, Dubravka; Serventi-Seiwerth, Ranka; Bogdanić, Vinko; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Nemet, Damir; Labar, Boris; Batinić, Drago.
Usporedba protokola ISHAGE i PROCOUNTTM za mjerenje CD34+ stanica u perifernoj krvi i produktu leukafereze // Knjiga sažetaka 3. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa.
Opatija, 2003. (poster,sažetak,znanstveni).

65. Karlović, Dalibor; Jakopec, Sanjica; Dubravčić, Klara; Batinić, Drago; Buljan, Daniel; Osmak, Maja.
Molecular effects of lithium on human A1235 glioblastoma cells: is lithium a neuroprotective drug? // 2. znanstveni simpozij 45 godina molekularne biologije u Hrvatskoj 50 godina dvostruke uzvojnice : knjiga sažetaka / Ambriović Ristov, Andreja ; Brozović, Anamaria (ur.).
Zagreb : Institut Ruđer Bošković, 2003. 44-44 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

66. Konja, Josip; Batinica, Stipe; Dominis, Mara; Femenić, Ranka; Rajić, Ljubica; Marković, D; Batinić, Drago; Hitrec, Vlasta; Petković, Iskra; Kardum, Ika; Jakovljević, Gordana; Bilić, Ernest; Aničić, Mirna.
B-non-Hodgkin limfomi u djece // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2003. 107 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

67. Konja, Josip; Rajić, Ljubica; Femenić, Ranka; Dominis, Mara; Batinić, Drago; Hitrec, Vlasta; Petković, Iskra; Boban, Dubravka; Jakovljević, Gordana; Bilić, Ernest; Aničić, Mirna.
T-non_Hodgkin limfomi u djece // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2003. 107 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

68. Nemet, Damir; Bogdanić, Vinko; Mrsić, Mirando; Golubić-Čepulić, Branka; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Sertić, Dubravka; Aurer, Igor; Zupančić-Šalek, Silva; Radman, Ivo; Serventi-Seiwerth, Ranka; Mikulić, Mirta; Labar, Boris.
Transplantacija autolognih matičnih stanica periferne krvi (ATKS) kod akutne mijeloične leukemije u prvoj remisiji // Knjiga sažetaka 3. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa.
Opatija, 2003. (poster,sažetak,znanstveni).

69. Nemet, Damir; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Bojanić, Ines; Golubić-Čepulić, Branka; Batinić, Drago; Zupančić-Šalek, Silva; Sertić, Dubravka; Bogdanić, Vinko; Serventi-Seiwerth, Ranka; Labar, Boris.
High-Dose Ifosfamide and Mitoxantrone (HDIM) as Cytoreductive and Mobilisation Protocol for Relapsed and Refractory Lymphoma // Blood.
San Diego, USA, 2003. (poster,sažetak,znanstveni).

70. Nemet, Damir; Sertić, Dubravka; Kovačević-Metelko, Jasna; Bogdanić, Vinko; Mrsić, Mirando; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Golubić-Čepulić, Branka; Serventi-Seiwerth, Ranka; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Zupančić-Šalek, Silva; Mikulić, Mirta; Labar, Boris.
Dvokratna ili jednokratna transplantacija autolognih matičnih stanica (ATMS) u liječenju multiplog mijeloma (MM) // Knjiga sažetaka 3. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa.
Opatija, 2003. (poster,sažetak,znanstveni).

71. Serventi Seiwerth, Ranka; Labar, Boris; Bogdanić, Vinko; Mikulić, Mirta; Rajić, Ljubica; Vrtar, Mladen; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Šantek, Fedor; Golubić, Branka.
Transplantation of CD34-enriched peripheral blood stem cells from an haploidentical donor in a patient with severe aplastic anemia // Hematology Journal.
2003. 47-47 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

72. Serventi-Seiwerth, Ranka; Maksimović, Bojana; Bogdanić, Vinko; Rajić, Ljubica; Mikulić, Mirta; Sertić, Dubravka; Nemet, Damir; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Zupančić-Šalek, Silva; Bojanić, Ines; Vrtar, Mladen; Šantek, F; Batinić, Drago; Labar, Boris.
Transplantacija CD34+ matičnih stanica periferne krvi od HLA poluidentične majke djevojčici s teškom aplastičnom anemijom // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2003. 120 (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

73. Višnjić, Dora; Matković, Katarina; Ćurić, Josip; Batinić, Drago; Banfić, Hrvoje.
Povećana aktivnost fosfolipaze C i PI3K-C2beta u jezgrama stanica leukemijske linije HL-60 tijekom G2/M-faze staničnog ciklusa // Liječnički vjesnik.
Zagreb, 2003. 125 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

74. Nemet, Damir; Sertić, Dubravka; Radman, Ivo; Aurer, Igor; Zupančić-Šalek, Silva; Golubić-Ćepulić, Branislava; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Serventi-Seiwerth, Ranka; Bogdanić, Vinko; Labar, Boris.
High dose Ifosfamide and Mitoxantrone (HDIM) as cytoreductive and mobilisation protocol for relapsed and refractory lymphoma, phase I-II study // The Hematology Journal, 3(Suppl 1).
2002. 40 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

75. Sertić, Dubravka; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Golubić-Ćepulić, Branislava; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Aurer, Igor; Zupančić-Šalek, Silva; Radman, Ivo; Mikulić, Mirta; Bulum, Josip; Labar, Boris.
Autologus blood stem cell vs marrow transplantation for acute myleoid leukemia in first remission // The Hematology Journal, 3 (Suppl 1).
2002. 41 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

76. Ćurić, J.; Dubravčić, K.; Užarević, B.; Rajić, Ljubica; Femenić, Ranka; Jakovljević, Gordana; Bilić, Ernest; Konja, Josip; Batinić, Drago.
Subpopulations of B-cells in bone marrow of children with acute lymphoblastic leukaemia treated by BFM-95 protocol // New trends in the treatment of acute leukemia / Labar, Boris (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, School of Medicine, 2001. 28 (poster,sažetak,znanstveni).

77. Golemović, M.; Boban, Dubravka; Sučić, Mirna; Ries, Sanja; Zadro, R.; Bogdanić, Vinko; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Labar, Boris; Rajić, Ljubica; Femenić, Ranka; Konja, Josip; Batinić, Drago.
Expression of cyclin A1 in acute leukaemia // New Trends in the treatment of acute leukemia / Labar, Boris (ur.).
Zagreb : Dean, School of medicine, University of Zagreb, Croatia, 2001. 15 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

78. Golemović, M.; Zadro, R.; Batinić, Drago; Vojnović, G.; Konja, Josip.
TEL/AML 1 fusion gene ; prevalence and immunophenotypic characteristics of positive cells in childhood acute lymphoblastic leukemia // New trends in the treatment of acute leukemia / Labar, Boris (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, School of Medicine, 2001. 29 (poster,sažetak,znanstveni).

79. Batinic, Drago.
Multidisciplinarni dijagnostički pristup akutnim leukemijama // Zbornik radova / xx (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2000. (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

80. Rudolf, Maja; Uzarević, Branka; Batinic, Drago.
TEST PROLIFERACIJE LIMFOCITA S POMOĆU PROTOČNE CITOMETRIJE // Zbornik radova / xxx (ur.).
Zagreb : xxx, 2000. (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

81. Višnjić, Dora; Batinić, Drago; Banfić, Hrvoje.
Analysis of the Role of Protein Kinase C-alpha in HL-60 Cell Proliferation and Differentiation // 1. Kongres Hrvatskog društva fiziologa / Rukavina, Daniel (ur.).
Osijek : Hrvatsko društvo fiziologa, 2000. P-6 (poster,sažetak,znanstveni).

82. Bašić, Nikolina; Kišić, Veronika; Batinić, Drago; Mazić, Sanja; Martinović, Snježana; Vukičević, Slobodan; Labar, Boris.
Koštani morfogenetski proteini u dugotrajnoj kulturi stromalnih stanica koštane srži // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1999. 149-149 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

83. Batinić, Drago; Petrovečki, Mladen; Golubić, Branka; Nemet, Damir; Užarević, Branka; Plenković, Fini; Bojanić, Ines; Mrsić, Mirando; Bogdanić, Vinko; Pisk, Mirta; Golemović, Mirna; Labar, Boris.
Sadržaj CD34+ stanica i granulocitno-makrofagnih kolonija (CFU-GM) u leukocitnim pripravcima prije i nakon izdvajanja CD34+ stanica periferne krvi za autolognu transplantaciju // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1999. 183-183 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

84. Batinić, Drago; Petrovečki, Mladen; Nemet, Damir; Golubić, Branka; Užarević, Banka; Perović, Edi; Bojanić, Ines; Mrsić, Mirando; Bogdanić, Vinko; Pisk, Mirta; Labar, Boris.
CD34+ and CFU-GM content during peripheral blood CD34+ selection for autologous transplantation // Bone Marrow Transpl / Goldman, J. (ur.).
Houndmills, UK : Stockton Press, 1999. 196-196 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

85. Batinić, Drago; Petrovečki, Mladen; Nemet, Damir; Golubić-Ćepulić, Branka; Užarević, Branka; Perović, E.; Bojanić, Ines; Mrsić, Mirando; Bogdanić, Vinko; Pisk, Mirta; Labar, Boris.
CD34+ and CFU-GM content during peripheral blood CD34+ selection for autologous transplantation // Bone Marrow Transpl.
1999. 196 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

86. Boban, Dubravka; Marković-Glamočak, Mirjana; Sučić, Mirna; Ries, Sunčica; Batinić, Drago; Užarević, Branka; Hitrec, Vlasta; Konja, Josip; Rajić, Ljubica; Femenić-Kes, Ranka.
Akutne leukemije u djece - usporedba FAB-klasifikacije i imunofenotipizacije // Liječnički vjesnik / N. Čikeš (ur.).
Zagreb : Hrvatski lječnički zbor, 1999. 152-152 (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

87. Gabrilovac, Jelka; Abramić, Marija; Užarević, Branka; Batinić, Drago.
Dipeptidyl-peptidase IV (DPP IV) enzyme activity and CD26 membrane expression on mouse T cell line R1.1 // Znanstveni Skup Biotehnologija i Biomedicina; Program i Sažeci / Znanstveni odbor Skupa (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za biotehnologiju, 1999. 53-53 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

88. Gabrilovac, Jelka; Balog, Tihomir; Užarević Branka; Marotti, Tanja; Batinić, Drago.
Aminopeptidase-N (APN) enzyme activity in the absence of membrane CD13 on mouse T cell line // Biotehnologija i biomedicina : [program i sažeci] = Bitechnology and biomedicine : [programme and abstracts].
Zagreb, 1999. 54-54 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

89. Konja, Josip; Femenić-Kes, Ranka; Rajić, Ljubica; Jakovljević, Gordana; Petković, Iskra; Hitrec, Vlasta; Kardum, Ika; Boban, Dubravka; Batinić, Drago; Glavaš, B.; Car, Miro.
Rezultati liječenja djece s akutnom limfatičkom leukemijom protokolom ALL-BFM95 // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1999. 151-151 (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

90. Konja, Josip; Femenić-Kes, Ranka; Rajić, Ljubica; Petković, Iskra; Hitrec, Vlasta; Kardum, Ika; Boban, D.; Batinić, Drago; Glavaš, Blanka; Car, Milena.
Rezultati liječenja djece s akutnom limfatičkom leukemijom protokolom ALL-BFM 95 // Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Gredice, 1999. p008 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

91. Mrsić, Sanja; Batinić, Drago; Užarević, Branka; Stavljenić-Rukavina, Ana; Labar, Boris; Nemet, Damir; Bogdanić, Vinko; Mrsić, Mirando; Rajić, Ljubica; Smokvina, Miljenka.
Kromosomske promjene u dječjih akutnih leukemija // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hravtski liječnički zbor, 1999. 152-152 (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

92. Nakić, Melita; Batinić, Drago; Boranić, Milivoj; Goreta, Nada; Rudolf, Maja.
Stanična imunoreaktivnost djece s beta-talasemijom // Liječnički vjesnik 121/suplement 3 / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski liječnički zbor, 1999. 158-158 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

93. Nakić, Melita; Batinić, Drago; Boranić, Milivoj; Goreta, Nada; Rudolf, Maja.
Cellular immunity status of children with beta-thalassemia // Pediatric Research 45/5 / Lister, George (ur.).
Baltimore, SAD : Lippincott Williams & Wilkins, 1999. 81-81 (poster,sažetak,znanstveni).

94. Nakić, Melita; Ćepulić, Mladen; Batinić, Drago; Boranić, Milivoj; Ivanković, D.; Stepan, Jasminka.
The effects of Filgrastim (granulocyte colony stimulating factor, G-CSF) on leukopenia in children with solid tumors // Medical and Pediatric Oncology 33/3 / D'Angio, Giulio D. (ur.).
Chichester, W. Sussex, Velika Britanija : Wiley-Liss, 1999. 279-279 (poster,sažetak,znanstveni).

95. Užarević, Branka; Perović, Edi; Golubić, Branka; Bojanić, Ines; Plenković, Fini; Mrsić, Mirando; Nemet, Damir; Bogdanić, Vinko; Labar, Boris; Kušec, Vesna; Batinić, Drago.
Dvije metode procjene CD34+ stanica u bolesnika s zloćudnim bolestima-preliminarni rezultati // Liječnički vjesnik / Čikeš, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1999. 196-196 (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

96. Batinić, Drago; Mrsić, Sanja; Mrsić, Mirando; Boban, Dubravka; Nemet, Damir; Užarević, Branka; Bogdanić, Vinko; Aurer, Igor; Radman, Ivo; Marković-Glamočak, Mirjana; Sučić, Mirna; Sertić, Dubravka; Pisk, Mirta; Marušić, Matko; Stavljenić-Rukavina, Ana; Labar, Boris.
Unusual marker expression in acute leukemia is associated with low remission rate // The Second Croatian Congress in Human Genetics Paediatr Croat 1998 42 Suppl 3.
Zagreb : Klinika za pedijatriju, Zagreb, 1998. 39-39 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

97. Bojanić, Ines; Golubić-Ćepulić, Branka; Nemet, Damir; Batinić, Drago; Užarević, Branka; Petrovečki, Mladen; Skodlar, Jasna; Mrsić, Mirando; Radman, Ivo; Labar, Boris.
Collection of PBSC in patients with lymphoid malignancies // Bone Marrow transplantation / Goldman, J. (ur.).
London : Stockton, 1998. 175-175 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

98. Boranić, Milivoj; Stanović, Silvana; Breljak, Davorka; Križanac-Bengez, Ljiljana; Nemet, Damir; Petrovečki, Mladen; Batinić, Drago; Skodlar, Jasna; Labar, Boris.
Opioid peptides contribute to the control of hematopoiesis, poster. // Acta Haematologica 100/suppl 1 / Abraham, Nader G. (ur.).
Basel : Karger, 1998. 71-71 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

99. Boranić, Milivoj; Stanović, Silvana; Breljak, Davorka; Križanac-Bengez, Ljiljana; Nemet, Damir; Petrovečki, Mladen; Batinić, Drago; Skodlar, Jasna; Labar, Boris.
Participation of opioid peptides in the control of hematopoiesis // British Journal of Haematology 102(1) / Greaves, M. (ur.).
Oxford : Blackwell Science Ltd, 1998. 165-165 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

100. Labar, Boris; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Radman, Ivo; Skodlar, Jasna; Batinić, Drago; Bogdanić, Vinko; Metelko-Kovačević, Jasna; Aurer, Igor; Petrovečki, Mladen; Golubić-Ćepulić, Branka; Bojanić, Ines; Pisk, Mirta.
Stem cell transplant for aggressive lymphoma // Bone Marrow Transplantation / Goldman, J. (ur.).
London : Stockton, 1998. 175 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

101. Mrsić, Mirando; Batinić, Drago; Mrsić, Sanja; Boban, Dubravka; Nemet, Damir; Užarević, Branka; Bogdanić, Vinko; Aurer, Igor; Radman, Ivo; Marković-Glamočak, Mirjana; Sučić, Mirna; Sertić, Dubravka; Pisk, Mirta; Marušić, Matko; Labar, Boris.
Unusual marker expression in acute leukaemia is associated with low remission rate // V. seminar New Trends in the Treatment of Acute Leukemia / Mrsić, Mirando ; Labar, Boris (ur.).
Zagreb, Hrvatska : University Hospital Rebro Zagreb and European School of Oncology, 1998. 26-26 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

102. Mrsić, Sanja; Labar, Boris; Mrsić, Mirando; Nemet, Damir; Bogdanić, Vinko; Batinić, Drago; Boban, Dubravka.
Prognostic significance of chromosome findings in patients with de-novo acute myelogenous leukaemia // The Second Croatian Congress in Human Genetics Paediatr Croat 1998 42 Suppl 3 / Stavljenić-Rukavina, Ana (ur.).
Zagreb, Hrvatska : Klinika za pedijatriju, Zagreb, 1998. 36-36 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

103. Labar, Boris; Nemet, Damir; Bogdanić, Vinko; Mrsić, Mirando; Radman, Ivo; Boban, Dubravka; Batinić, Drago; Petrovečki, Mladen; Skodlar, Jasna; Golubić-Čepuplić, Branka; Kalenić, Smilja; Vrtar, Mladen; Markulin-Grgić, Ljiljana; Kovačević-Metelko, Jasna; Šalek-Zupančić, Silva; Aurer, Igor; Maravić, Nina; Kaštelan, Andrija.
Allogenic versus autologous bone marrow transplantation versus chemotherapy for patients with acute myelogenous leukaemia in first complete remission // Bone Marrow Transplantation 19 (1997), suppl. 1.
1997. 98-98 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

104. Labar, Boris; Nemet, Damir; Mrsić, Mirando; Radman, Ivo; Skodlar, Jasna; Batinić, Drago; Bogdanić, Vinko; Kovačević-Metelko, Jasna; Aurer, Igor; Petrovečki, Mladen; Golubić-Čepulić, Branka; Bojanić, Ines; Pisk, Mirta.
Stem cell transplant for aggressive lymphoma : Zagreb experience // Abstract no. 45.
1997. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

105. Nemet, Damir; Batinić, Drago; Užarević, Branka; Skodlar, Jasna; Petrovečki, Mladen; Bogdanić, Vinko; Mrsić, Mirando; Maravić, Nina; Sučić, Mirna; Golubić, Branka; Bojanić, Ines; Kalenić, Smilja; Labar, Boris.
Positively selected haematopoietic CD34+ progenitors provide identical haematopoietic engraftment as unmanipulated PBSC // Bone Marrow Transplantation 19 (1997), suppl. 1.
1997. 54-54 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

106. Skodlar, Jasna; Batinić, Drago; Nemet, Damir; Golubić-Čepulić, Branka; Bojanić, Ines; Mrsić, Mirando; Maravić, Nina; Labar, Boris.
Peripheral blood progenitor cell harvesting in patients with haematological malignancies and solid tumours // Bone Marrow Transplantation 19 (1997), suppl. 1.
1997. 46-46 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

107. Stanović, Silvana; Petrovečki, Mladen; Batinić, Drago; Skodlar, Jasna; Labar, Boris; Nemet, Damir; Boranić, Milivoj.
Thiorphan stimulates clonal growth of GM-CFU in short term cultures of bone marrow from patients with acute leukemia // Periodicum Biologorum 99 (suppl. 2), 1997 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society / Vitale, Branko ; Rabatić, Sabina (ur.).
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1997. 29-29 (Abstract P21) (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

108. Banfić, Hrvoje; Višnjić, Dora; Batinić, Drago.
Phorbol 12-myristate 13-acetate Mediated Signalling in Murine Bone Marrow Cells // International Fellows Meeting / Howells, Robert ; Wilkinson, Michael (ur.).
London : The Welcome Trust, 1996. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

109. Mrsić, Sanja; Batinić, Drago; Boban, Dubravka; Marković-Glamočak, Mirjana; Sučić, Mirna; Stavljenić-Rukavina, Ana; Labar, Boris.
Biphenotype acute leukaemia with translocation t(3 ; 7)(q21 ; q34-35) // Fourth seminar New Trends in the Treatment of Acute Leukaemia / Mrsić, Mirando ; Labar, Boris (ur.).
Zagreb : University Hospital Rebro Zagreb and European School of Oncology, 1996. 78-78 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

110. Višnjić, Dora; Batinić, Drago; Banfić, Hrvoje.
Arachidonic Acid Mediates Interferon-gamma-induced Sphingomyelin Hydrolysis and Monocytic Marker Expression in HL-60 Cell Line // New Trends in the Treatement of Acute Leukaemia / Labar, Boris ; Mrsić, Mirando (ur.).
Zagreb : Rhone-Poulenc Rorer, 1996. 62 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

111. Batinić, Danica; Užarević, Smilja; Batinić, Drago; Marušić Mladen; Rudolf, Marijana; Petrovečki, Mladen; Nižić, Ljilana; Milošević, Danko; Vrljičak, Kristina.
Stanični imunitet u djece s idiopatskim nefrotskim sindromom (INS-om) // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Batinić, Drago.
Immunophenotyping for MRD after transplantation // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Batinić, Drago.
Immunophenotyping for MRD after transplantation // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Pulanić, D.; Desnica, L.; Serventi-Seiwerth, R.; Mravak-Stipetić, M.; Bilić, E.; Čeović, R.; Matić, N.; Duraković, N.; Perić, Z.; Rajić, Lj.; Bilić, E.; Klepac Pulanić, T.; Petriček, I.; Ljubas Kelečić, D.; Vukić, T.; Alerić, I.; Dušek D.; Matić, T.; Bojanić, I.; Mazić, S.; Prenc, E.; Prah, I.; Grce, M.; Batinić, D.; Zadro, R.; Vrhovac, R.; Pavletić, S. Ž.; Nemet D.
Kronična bolest presatka protiv primatelja u KBC Zagreb – stručni i znanstveno-istraživački izazovi, 2016. (bilten). URL link to work

2. Pulanić, Dražen; Desnica, Lana; Serventi- Seiwerth, Ranka; Mravak-Stipetić, Marinka; Bilić, Ervina; Čeović, Romana; Duraković, Nadira; Perić, Zinaida; Rajić, Ljubica; Bilić, Ernest; Klepac Pulanić, Tajana; Petriček, Igor; Ljubas, Dina; Vukić, Tamara; Alerić, Ivan; Dušek, Davorka; Bojanić, Ines; Mazić, Sanja; Prenc, Ema; Grce, Magdalena; Zadro, Renata; Batinić, Drago; Vrhovac, Radovan; Pavletić, Steven Živko; Nemet, Damir.
Aktivnosti tima za liječenje kronične bolesti presatka protiv primatelja KBC Zagreb i izuzetno uspješni 3. međunarodni simpozij održan u Zagrebu u rujnu 2016., 2016. (ostalo). prilozen text radaURL link to work

3. Desnica, L.; Pulanić, D.; Serventi-Seiwerth, R.; Mravak-Stipetić, M.; Bilić, E.; Čeović, R.; Matić, N.; Rajić, Lj.; Bilić, E.; Duraković, N.; Perić, Z.; Klepac Pulanić, T.; Petriček, I.; Ljubas Kelečić, D.; Vukić, T.; Dušek, D.; Bojanić, I.; Mazić, S.; Prenc, Ema; Prah, I.O.; Grce, M.; Batinić, D.; Zadro, R.; Vrhovac, R.; Pavletić, S.Ž.; Nemet, D.
Daljnji napredak multidisciplinarnog tima za liječenje kronične bolesti presatka protiv primatelja i kasnih komplikacija nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica u KBC Zagreb, 2015. (bilten). URL link to work
Vrh
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Prijić, Sanja.
P-glikoprotein i aktivirane molekule signalnih putova PI3K/Akt i MAPK u blastima akutne mijeloične leukemije / doktorska disertacija.
Zagreb : Medicinski fakultet, 10.10.2014 2014, 92 str. Voditelj: Batinić, Drago.

2. Bojanić, Ines.
Sakupljanje krvotvornih matičnih stanica iz krvi postupkom leukafereze velikog volumena krvi / doktorska disertacija.
Zagreb : Medicinski fakultet, 17.06. 2009, 165 str. Voditelj: Batinić, Drago.

3. Golemović, Mirna.
Mehanizmi in vitro antileukemijskog djelovanja novih organskih derivata arsena / doktorska disertacija.
Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 3.02. 2006., 77 str. Voditelj: Batinić, Drago.

4. Mazić, Sanja.
Izražaj koštanih morfogenetskih proteina u stromalnim stanicama iz dugotrajne kulture ljudske koštane srži / magistarski rad.
Zagreb : Medicinski fakultet, 14.07. 2005., 76 str. Voditelj: Batinić, Drago.

5. Forempoher, Gea.
Klinička važnost otkrivanja proliferacijskih i antiproliferacijskih pokazatelja ljudskih meningeoma / doktorska disertacija.
Zagreb : Medicinski fakultet, 14.12. 2004., 131 str. Voditelj: Batinić, Drago.

6. Plenković, Fini.
Učestalost i specifičnost antieritrocitnih protutijela u bolesnika s odgođenom transfuzijskom reakcijom / magistarski rad.
Zagreb : Medicinski Fakultet, 18.10. 2004., 76 str. Voditelj: Batinić, Drago.

7. Ćurić, Josip.
Subpopulacije B-stanica u koštanoj srži djece s akutnom limfoblastičnom leukemijom tijekom liječenja / magistarski rad.
Zagreb : Medicinski fakultet, 25.7. 2003, 70 str. Voditelj: Batinić, Drago.

8. Golemović, Mirna.
Biološka obilježja blasta ljudskih akutnih mješovitih leukemija / magistarski rad.
Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 05.07. 2002, 91 str. Voditelj: Batinić, Drago.
Vrh
 
upomoc
foot_4