Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Ante Laušić
(93992)
Četvrtak 22. Kolovoz 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Laušić, Ante; Anić, Josip.
Južna Afrika i Hrvati .
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2000 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Izvješća Iseljeničkog komesarijata u Zagrebu 1922.-1939. / Jonjić, Pavao; Laušić, Ante (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 1998 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Laušić, Ante.
Hrvatski misionari na jugu Afrike // Hrvatski iseljenički zbornik 2004. / Kukavica, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2003. Str. 331-335.

2. Laušić, Ante.
Republika Hrvatska i njezina dijaspora // Hrvatski iseljenički zbornik 2001. / Kukavica, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2000. Str. 11-17.

3. Laušić, Ante.
Iz povijesti Hrvata u Venezueli // Hrvatski iseljenički zbornik 2000. / Kukavica, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1999. Str. 245-250.

4. Laušić, Ante.
Strategija Republike Hrvatske prema hrvatskim iseljenicima u Južnoafričkoj Republici // Hrvatske iseljeničke teme / Laušić, Ante (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 1997. Str. 13-27.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Laušić, Ante; Perić, Marina.
Kongruentnost (suglasnost) u anketnim odgovorima hrvatskih iseljenika u Čileu i Južnoafričkoj Republici. // Dve domovini. 1 (2006) , 24; 65-85 (članak, znanstveni).

2. Laušić, Ante.
Homerske pjesme kao književno i znanstveno djelo. // Marulić : hrvatska književna revija. 37 (2004) , 3; 460-468 (članak, znanstveni).

3. Laušić, Ante.
Hrvatska katolička misija u službi južnoafričkih Hrvata. // Migracijske i etničke teme. 19 (2003) , 2-3; 239-251 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Laušić, Ante.
Nacionalne manjine u Panoniji kao prežici masovnih migracija stanovništva // Sezonstvo in izseljenstvo v Panonskem prostoru: sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije / Lukšič Hacin, Marina (ur.).
Ljubljana, Zagreb : Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Institut za migracije i narodnosti, 2003. 45-58 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Laušić, Ante.
Slovenija puna hrvatskih grobova // Hrvati u Sloveniji / Domini, Mirjana (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 1997. 109-118 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Laušić, Ante.
Specifičnosti vanjske politike Republike Hrvatske u funkciji mnogobrojnosti ili malobrojnosti iseljenika na primjeru Južnoafričke Republike // Zbornik Prvog sabora hrvatske dijaspore = Symposium The First Assembly of the Croatian Diaspora.
Poreč : Internacionalni klub hrvatskih iseljenika i povratnika, 2002. 102-114 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

2. Laušić, Ante.
Glasilo Istra kao migracijski krik // Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918.-1943.) / Manin, Marino (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, Društvo Egzodus istarskih Hrvata, 2001. 757-761 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

3. Laušić, Ante.
Može li hrvatsko izvandomovinstvo pomoći Hrvatskoj i što ono očekuje od Hrvatske: rasprava // Treba li domovini hrvatsko izvandomovinstvo? / Cetinić, Biserka (ur.).
Zagreb : Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva, 2000. 41-43 (objavljeni rad,stručni).

4. Laušić, Ante.
Strategija Republike Hrvatske naprama Hrvatima iseljenicima u Južnoafričkoj Republici // Budućnost iseljene Hrvatske / Šakić, Vlado ; Jurčević, Josip ; Sopta, Marin (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1998. 331-341 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Laušić, Ante.
Uzroci i posljedice iseljavanja bosansko-hercegovačkih Hrvata u 20. stoljeću // Hrvati izvan domovine.
Zagreb : Institut Ivo Pilar, 2005. (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Banek, Marko; Frleta, Dubravko; Gaberšnik, Zdravko; Gledec, Gordan; Gracin, Josip; Javor, Igor; Jurić, Damir; Kos, Mladen; Krpan, Mate; Laušić, Ante; Lovrek, Ignac; Pigac, Danko; Pintar, Damir; Sić, Kristijan; Skočir, Zoran; Stipetić, Hrvoje; Šimunić, Marina; Vranić, Mihaela; Vrdoljak, Boris.
Poslovna inteligencija i elektroničko poslovanje, 2007. (elaborat).

2. Bagić, Igor; Banek, Marko; Gledec, Gordan; Laušić, Ante; Jurić, Damir; Lovrek, Ignac; Pintar, Damir; Podobnik, Vedran; Skočir, Zoran; Šimunić, Marina; Vranić, Mihaela; Vrdoljak, Boris.
Poslovna inteligencija i elektroničko poslovanje, 2006. (elaborat).

3. Bagić, Igor; Banek, Marko; Laušić, Ante; Jurić, Damir; Lovrek, Ignac; Pejaković, Ivo; Pintar, Damir; Skočir, Zoran; Šimunić, Marina; Topolnik, Marko.
Poslovna inteligencija i elektroničko poslovanje, 2005. (elaborat).

4. Laušić, Ante.
Proslov knjizi "Prinosi povijesti Poljica", 2004. (proslov knjizi).

5. Laušić, Ante.
Hrvati na Sjevernom ledenom moru, 2004. (popularan rad).