Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Ljubica Pribanić
(108136)
Ponedjeljak 21. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Anić Kuhar, Kristina; Blaži, Draženka; Butorac, Željka; Cvijanović, Katarina; Horvatić, Sanja; Kovačić, Mara; Kudek Mirošević, Jasna; Ljubić, Maja; Matok, Dragica; Pribanić, Ljubica; Špoljarec, Mirjana.
Upute za vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignuća učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u osnovnim školama .
Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2007 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Zbornik radova sa stručnog savjetovanja "115 godina sustavnog rada na edukaciji i rehabilitaciji djece i mladeži oštećena sluha i 80 godina udruživanja gluhih u Hrvatskoj" / Pribanić, Ljubica; Jelić, Slavica (ur.).
Zagreb : Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj", 2001 (zbornik).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Hrastinski, Iva; Pribanić, Ljubica; Degač Jelena.
Razumijevanje pročitanog u učenika s oštećenjem sluha. // Logopedija. 4 (2014) , 1; 10-18 (članak, znanstveni).

2. Tarczay, Sanja; Pribanić, Ljubica.
Prevoditelji znakovnoga jezika – kako ih vide korisnici usluge prevođenje. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 50 (2014) , 2; 1-16 (članak, znanstveni).

3. Pribanić, Ljubica.
Gluhi učenici i jezik. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 43 (2007) , 2; 55-66 (članak, znanstveni).

4. Pribanić, Ljubica.
Stavovi prema edukacijskoj integraciji djece oštećena sluha - istraživanja u Hrvatskoj. // Defektologija. 8 (2004) , 9-10; 15-18 (pregledni rad, znanstveni).

5. Pribanić, Ljubica.
Rana komunikacija i usvajanje jezika u prelingvalno gluhog djeteta. // Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta. 3 (2001) , 3; 279-291 (pregledni rad, znanstveni).

6. Pribanić, Ljubica.
Pasivnost u djeteta oštećena sluha. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 133 (1992) , 2; 159-168 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Berglez, Mirela; Pribanić, Ljubica.
Kako ruke mogu pomoći jeziku i govoru - manualni znakovi i dijete s Downovim sindromom. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 50 (2014) , 1; 107-119 (članak, stručni).

2. Pribanić, Ljubica.
Sign Language and Deaf Education: A new tradition. // Sign Language & Linguistics. 9 (2006) , 1/2; 233-254 (članak, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Pribanić, Ljubica.
Izjednačavanje mogućnosti za gluhe osobe // Plava knjiga sažetaka, 7. međunarodni znanstveni skup: Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima / Ferić Šlehan, Martina ; Kranželić, Valentina ; Stošić, Jasmina (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 53-55 (plenarno predavanje,sažetak,stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Pribanić, Ljubica.
Prevoditelj - most između čujućeg i gluhog svijeta // VII. bioetički okrugli stol (BOSR7) "Bioetički aspekti komuniciranja s gluhim pacijentima" : Zbornik radova / Gjuran Coha, Anamarija (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet, Katedra za društvene znanosti, 2007. 65-82 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

2. Pribanić, LJubica.
Jesmo li nemoćni? // Duhovnost i poslanje europskog učitelja kršćanina danas.
2007. 13-20 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

3. Pribanić, Ljubica.
Uloga neverbalne komunikacije u odnosu učitelj – učenik // Zbornik radova / Ivon, Hicela (ur.).
79-88 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Pribanić, Ljubica; Tarczay, Sanja.
Služba prevoditelja-put do izjednačavanja mogućnosti gluhih/gluho-slijepih osoba // Rehabilitacija-stanje i perspektive djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.
Rijeka, 2006. 284-291 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

5. Pribanić, Ljubica.
Prevencija agresivnosti u školi i obitelji // Prema kvalitetnoj školi / Ivon, Hicela (ur.).
Split, 2005. 125-129 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

6. Pribanić, Ljubica.
Rana intervencija - usmjerenje na obitelj malog gluhog djeteta // Zbornik radova sa stručnih skupova "Surdopedagogija danas i sutra" i "Komunikacijske potrebe - interdisciplinarnim pristupom do cjelovitih programa: zdravstvenih, edukacijskih i socijalnih".
(pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

7. Pribanić, Ljubica.
Poučavanje gluhe djece jeziku // Socioemocionalni rast i razvoj strategija učenja.
Tuzla, 2004. 91-95 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Pribanić, Ljubica.
Neke nove mogućnosti u terapiji agresivnosti (hagioterapijski pristup) // Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala / Prof.dr. Miroslav Prstačić (ur.).
Zagreb, 2002. 343-348 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

9. Pribanić, Ljubica.
Vjera i dijete s posebnim potrebama // Srcem prema vjeri / Šimunović, Milan (ur.).
Zagreb : Kratis, 1999. 15-19 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Chen Pichler, Deborah; Schalber, Katharina; Hochgesang, Julie; Milković, Marina; Wilbur, Ronnie; Vulje, Martina; Pribanić, Ljubica.
Possesion and existence in three sign languages // Proceedings of the 9th Congress on Theoritical Issues in Sign Language Research (TISLR 9) / Ronice de Quadros (ur.).
Petropolis : Editora Arara Azul, 2008. 440-459 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Pribanić, Ljubica.
Prepisivanje u djece oštećena sluha // Multidisciplinarni pristop v logopediji.
1993. 240-246 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Salaj, Ivona; Pribanić, Ljubica.
Model podrške za starije gluhoslijepe osobe - put prema kvalitetnijoj starosti // Uključivanje i podrška u zajednici, Zbornik radova 8. kongresa s međunarodnim sudjelovanjem / Vesna Đurek (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2010. 299-310 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

2. Salaj, Ivona; Pribanić, Ljubica.
Model podrške za starije gluhoslijepe osobe - put prema kvalitetnijoj starosti // Uključivanje i podrška u zajednici, Zbornik radova 8. kongresa s međunarodnim sudjelovanjem / Vesna Đurek (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2010. 299-310 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Kuhn, Ninoslava; Pribanić, Ljubica.
Podrška socioemocionalnom razvoju gluhe djece // 17. dani psihologije u Zadar : Sažeci radova.
2009. (predavanje,sažetak,stručni).

2. Pribanić, Ljubica.
Ravnopravnost u pristupu informacijama // .
(pozvano predavanje,sažetak,stručni).

3. Pribanić, Ljubica; Milković, Marina.
The benefit of early exposure to sign language // .
(predavanje,sažetak,stručni).

4. Pribanić, Ljubica.
Dijete oštećena sluha u ranoj komunikaciji // .
(predavanje,sažetak,stručni).

5. Pribanić, Ljubica.
Komunikacijske potrebe djeteta oštećena sluha // .
(pozvano predavanje,sažetak,stručni).

6. Pribanić, Ljubica.
Djeca oštećena sluha u ranoj komunikaciji // Knjiga sažetaka.
Zagreb, 2008. 1-1 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Pribanić, Ljubica.
Služi li TV gluhim osobama? // Lingvistika javne komunikacije / Brdar, Mario ; Omazić, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2008. 47-47 (predavanje,sažetak,stručni).

8. Pribanić, Ljubica; Milković, Marina.
Sign language educational interpreter // Book of Abstracts. Conference: 15 years of special education and rehabilitation in Macedonia: Role of the special educator and rehabilitator in institutional and uninstitutional treatment of children with special education needs, 2.-3.10.2008. Skopje, Makedonija / Petrov, Risto (ur.).
Skopje, Makedonija : Institute of special education and rehabilitation, Faculty of Philosophy - Skopje, 2008. 122-123 (predavanje,sažetak,stručni).

9. Pribanić, Ljubica; Milković, Marina.
Što znamo nakon pet godina istraživanja gramatike HZJ? // Knjiga sažetaka: 1. naučna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem - Istraživanja i inovacije u edukaciji i rehabilitaciji / Mrkonjić, Zamir (ur.).
Tuzla, BiH : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzla, 2008. 48-49 (predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Huremović, Alma; Pribanić, Ljubica; Fazlović, Senad; Hatibović, Ćimeta.
Aktivni rječnik i organizacija leksičkog znanja u gluhih osoba // Plava knjiga sažetaka / Ferić Šlehan, Martina ; Kranželić Tavra, Valentina ; Stošić, Jasmina (ur.).
Zagreb, 2007. 138-139 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Huremović, Alma; Pribanić, Ljubica; Fazlović, Senad; Hatibović, Ćimeta.
Leksička znanja u osoba oštećena sluha // Plava knjiga sažetaka / Ferić Šlehan, Martina ; Kranželić Tavra, Valentina ; Stošić, Jasmina (ur.).
Zagreb, 2007. 198-199 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Pribanić, Ljubica.
HZJ - jezik zajednice gluhih u Hrvatskoj // Jezična politika i jezična stvarnost.
Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007. 41-41 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

13. Pribanić, Ljubica.
HZJ – jezik zajednice gluhih u Hrvatskoj // Jezična politika i jezična stvarnost / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007. 41-41 (predavanje,sažetak,stručni).

14. Pribanić, Ljubica.
Znakovani jezik: poticanje komunikacije u djece s Down sindromom // Osobe s Down sindromom: prijateljski u Puli.
Pula : Down Syndrom Centar Pula, 2007. 39-39 (predavanje,sažetak,stručni).

15. Pribanić, Ljubica; Kobašlić, Kristina.
Znakovani jezik - augmentativna komunikacija // Kvaliteta slovenske logopedije v evropskem prostoru / Tomc Šavora, Petra ; Zorko, Nuša (ur.).
Maribor, Slovenija : Društvo logopedov Slovenije, Aktiv logopedov SV Slovenije: Center za sluh in govor Maribor, 2007. 52-53 (predavanje,sažetak,stručni).

16. Pribanić, Ljubica; Kobašlić, Kristina.
Znakovni jezik za djecu s razvojnim teškoćama // Zbornik sažetaka.
44-45 (poster,domaća recenzija,sažetak).

17. Pribanić, Ljubica.
Kako gluha djeca usvajaju jezik? // Zbornik sažetaka.
2005. 95-96 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

18. Pribanić, Ljubica; Jelić, Slavica; Švelec, Jasmina; Puškarić, Katica; Karlić, Slavica; Veverec, Krešimir.
Inclusive education of children with hearing difficulties - the model of "Slava Raškaj" center - Zagreb // Zbornik sažetaka.
70-70 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

19. Pribanić, Ljubica.
Attitudes towards the educational integration of deaf children - research in Croatia // Zbornik sažetaka.
2003. 55-55 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Woloshynskyy, Oleksandr; Pribanić, Ljubica.
Sportske aktivnosti gluhe djece u Lvivu - Ukrajina // Program i sažeci.
112-113 (poster,sažetak,stručni).

21. Pribanić, Ljubica.
Morfosintaksa u gluhe djece // Logopedija u novome tisućljeću: 2. kongres logopeda Hrvatske.
2001. 58-58 (predavanje,sažetak,znanstveni).

22. Pribanić, Ljubica.
Ponavljanje rečenica djece oštećena sluha // .
28-28 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

23. Pribanić, Ljubica.
Ispitivanje jezičnog razvoja u djece s oštećenjem sluha - mjerni instrumenti // Hrvatski verbotonalni dani.
22-23 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Pribanić, Ljubica.
Usvojenost glagolskih vremena kod gluhih učenika // .
1994. 8-8 (predavanje,sažetak,znanstveni).

25. Pribanić, Ljubica.
Leksičko znanje i razumijevanje čitanja djece oštećena sluha // 4. znanstveni skup Istraživanja na području defektologije.
8-8 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Jelić, S.; Pribanić, Ljubica; Nikolić, Branko.
Usvojenost ekspresivnih jezičnih znanja u gluhe djece u odnosu na čujuću // Istraživanja u edukacijskim i rehabilitacijskim znanostima.
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Tarczay, Sanja.
Meeting Challenges - Deafblind Interpreting from a User's Perspective / doktorska disertacija.
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 12.09. 2014, 220 str. Voditelj: Pribanić, Ljubica.

2. Tarczay, Sanja.
Pretpostavke profesionalizacije prevoditelja znakovnog jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe / magistarski rad.
Zagreb : Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, 18.01. 2010, 129 str. Voditelj: Pribanić, Ljubica.