Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Mato Artuković
(111725)
Utorak 23. Srpanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Artuković, Mato; Antić, Ljubomir.
Sudski progoni dr. Marka Veselice : dokumenti .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2013 (izdanje povijesne građe.).

2. Artuković, Mato.
Srbi u Hrvatskoj (Khuenovo doba) .
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest - Podružnica Slavonski Brod, 2001. (monografija).

3. Artuković, Mato.
Hrvatski dom .
Slavonski Brod : Marsonia Press, 1995 (monografija).

4. Artuković, Mato.
Ideologija srpsko-hrvatskih sporova ("Srbobran" 1884 - 1902) .
Zagreb : Naprijed, 1991. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Korespondencija Andrije Torkvata i Ignjata Brlića, Knjiga prva: pisma 1846.-1856. / Artuković, Mato; Švoger, Vlasta; Orban Kljajić, Mica (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015. (urednička/priređivačka).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Artuković, Mato.
Kako se sudilo u komunizmu ili Riječ na optuženičkoj klupi : (Primjer sudskog procesa profesorima i bogoslovima Đakovačkog sjemeništa 1959/1960) // Represija i zločini komunističkog režima u Hrvatskoj : zbornik radova / Lukić, Zorislav (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2012. Str. 173-206.

2. Artuković, Mato.
Od trgovaca do pregalaca - obitelj Brlić // Slavonija, Baranja i Srijem : vrela europske civiliuzacije / Biškupić, Božo (ur.).
Zagreb : Galerija Klovićevi dvori : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2009.. Str. 375-379.

3. Artuković, Mato.
članak "Srbi i Hrvati" i antisrpske demonstracije 1902. u povijesnoj literaturi i publicistici // Spomenica Filipa Potrebice / Matijević-Sokol, Mirjana (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta, Odsjek za povijest, 2004. Str. 00-00.

4. Artuković, Mato.
Izazov povijesti: sto godina programatskog članka o uništenju hrvatskog naroda // Hereditas rerum Croaticarum ad honorem Mirko Valentić / Buczynski, Alexander ; Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2003.. Str. str. 227-239..

5. Artuković, Mato.
Glasnik Đakovačke biskupije o Židovima i judaizmu // Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević : zbornik radova povodom 70. rođendana / Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, 2003. Str. 295-314.

6. Artuković, Mato.
"Srbobran" - narodni srpski kalendar (1892 - 1903) // Zbornik uz 70. godišnjicu života Dragutina Pavličevića / Čizmić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2002. Str. 235-257.

7. Artuković, Mato.
Pitanje Srijema u Hrvatskom saboru 1861. // Zbornik Mirjane Gross / uredništvo (ur.).
Zagreb : Filizofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Str. 161-173.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Artuković, Mato.
Nadbiskup Stepinac o sibinjskim žrtvama i mise zadušnice za njih u crkvama Zagrebačke nadbiskupije u veljači i ožujku 1935. godine. // Diacovensia : teološki prilozi. 26 (2018) , 4; 583-607 (članak, znanstveni).

2. Artuković, Mato.
Biskup Josip Juraj Strossmayer i Brod na Savi. // Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu. 1 (2018) , 1; 39-71 (članak, znanstveni).

3. Artuković, Mato.
Katoličko svećenstvo na parlamentarnim izborima 5. svibnja 1935. u percepciji nositelja vlasti. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 41 (2017) , 79; 83-124 (članak, znanstveni).

4. Artuković, Mato.
Milan Kerdić – prilog za biografiju. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 13 (2013) , 1; 71-97 (članak, znanstveni).

5. Artuković, Mato.
Crtice o političkom radu brodskoga saborskog zastupnika dr. Gjure Pilara. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 12 (2012) , 1; 95-114 (pregledni rad, znanstveni).

6. Artuković, Mato.
Pitanje šteta i odštete u antisrpskim demonstracijama 1902. godine. // Časopis za suvremenu povijest. 42 (2010) , 1; 179-217 (članak, znanstveni).

7. Artuković, Mato.
Ante Starčević i Židovi (prema pisanju lista Sloboda). // Časopis za suvremenu povijest. 42 (2010) , 2; 483-511 (članak, znanstveni).

8. Artuković, Mato.
BISKUP STROSSMAYER I PITANJE JEZIKA U ŠKOLAMA »MAĐARSKIH KRALJ. DRŽAVNIH ŽELJEZNICA« U HRVATSKOJ. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 34 (2010) , 66; 153-169 (članak, znanstveni).

9. Artuković, Mato.
Izidor Kršnjavi kao brodski zastupnik u Hrvatskom saboru 1884.-1887.. // Scrinia slavonica. 6 (2006) ; 217-233 (članak, znanstveni).

10. Artuković, Mato.
Brodski zastupnici u Hrvatskom saboru 1861.. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 4 (2004) ; 161-198 (članak, znanstveni).

11. Artuković, Mato.
"Posavska Hrvatska" o Brodu krajem 19. stoljeća. // Scrinia slavonica. 2 (2002) , 2; 46-74. (članak, znanstveni).

12. Artuković, Mato.
Židovi u srpskom tisku u Hrvatskoj potkraj 19. stoljeća. // Časopis za suvremenu povijest. 33 (2001) , 3.; 725-746. (članak, znanstveni).

13. Artuković, Mato.
Svakodnevni život brodskih franjevaca. // Scrinia slavonica. 1 (2001) , 1; 87-107. (članak, znanstveni).

14. Artuković, Mato.
Srbi u Hrvatskoj: Statistički pokazatelji (1883.-1903.). // Časopis za suvremenu povijest. 32 (2000) , 1; 129-152 (članak, znanstveni).

15. Artuković, Mato.
Pregled srpske izdavačke djelatnosti u Hrvatskoj (1883 -1903). // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 32-33. (1999/2000) ; 117-159 (članak, znanstveni).

16. Artuković, Mato.
Srpska gospodarska, kulturna, prosvjetna i humanitarna društva. // Časopis za suvremenu povijest. 31 (1999) , 3; 491-509 (članak, znanstveni).

17. Artuković, Mato.
Đakovački narodni zastupnici u Hrvatskom Saboru 1861. // Zbornik Muzeja Đakovštine. 4 (1997) ; 177-198 (članak, znanstveni).

18. Artuković, Mato.
"Srpski glas" - prilog proučavanju srpskog novinstva u Hrvatskoj. // Povijesni prilozi. 15 (1996) ; 137-150 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Artuković, Mato.
Nadbiskup Alojzije Stepinac o Sibinjskim žrtvama 1935.. // Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. 146 (2018) , 2; 52-56 (članak, ostalo).

2. Artuković, Mato.
Dr. Josip Gunčević o komunizmu. // Vijesti - Muzej Brodskog Posavlja. 9 (2004) ; 149-155 (članak, stručni).

3. Artuković, Mato.
Pisma Petra Preradovića u Arhivu obitelji Brlić. // Scrinia slavonica. 3 (2003) ; 636-654 (ostalo, stručni).

4. Artuković, Mato.
Ivan Peršić: Kroničarski spisi (ur. dr. Stjepan Matković), Zagreb, Dom i svijet 2002, str. 291. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 3. (2003) ; 737-742 (prikaz, ostalo).

5. Artuković, Mato.
Slika Hrvata u srpskom tisku iz Hrvatske u drugoj polovici 19. stoljeća. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 14 (2003) , 4; 386-390 (članak, ostalo).

6. Artuković, Mato.
Nesklad vlastitog mišljenja: V. Krestić, Genocidom do Velike Hrvatske, Beograd 1997.. // Časopis za suvremenu povijest. 32 (2000) , 2; 349-365 (članak, stručni).

7. Artuković, Mato.
Pisma Josipa Stadlera Andriji Torquatu Brliću. // Časopis za suvremenu povijest. 31 (1999) , 1; 153-181 (pregledni rad, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Artuković, Mato.
Srijem u glasilu Srpske samostalne stranke u Hrvatskoj "Srbobran" 1884.-1902. // Zbornik : Znanstveno-stručni skup Vlč. Ivan Burik - svjedok vjere, mučenik crkve : stradanje Tovarnika i tovarničke župe 1991. godine / Nekić, Nevenka (ur.).
Tovarnik : Udruga dr. Ante Starčević - Tovarnik, 2011. 71-90 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Artuković, Mato.
Stanje jezika u službenim školskim dokumentima u Kraljevstvu / Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca / Kraljevini Jugoslaviji // Hrvatska između slobode i jugoslavenstva : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 8. i 9. siječnja 2009. u Zagrebu / Jonjić, Tomislav ; Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Zagreba, 2009. 71-88 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Artuković, Mato.
Partizanska i komunistička represija i zločini na području Slavonije 1944. - 1946. // Odžak - pouka povijesti : sjećanje na hrvatske žrtve Drugog svjetskog rata / Balukčić, Ivo (ur.).
Odžak : Hrvatsko kulturno društvo Napredak, 2009. 39-46 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Artuković, Mato.
Stjepan Radić i Svetozar Pribićević u djelima Franje Tuđmana // Dani dr. Franje Tuđmana : Hrvati kroz stoljeća : zbornik radova : Stručno-znanstveni skup, Veliko Trgovišće, 15. svibnja 2009. : godište II. / Piskač, Nenad (ur.).
Veliko Trgovišće : Općina Veliko Trgovišće, 2009. 159-176 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Artuković, Mato.
"Srbi i Hrvati" Nikole Stojanovića i "Hrvatsko-srpska koalicija" u djelu dr. Franje Tuđmana // Dani dr. Franje Tuđmana : Hrvati kroz stoljeća : zbornik radova : stručno-znanstveni skup, Veliko Trgovišće, 16. svibnja 2008. / Piskač, Nenad (ur.).
Veliko Trgovišće : Općina Veliko Trgovišće, 2008. 145-152 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Artuković, Mato.
Arhiv obitelji Brlić // Muzeologija 43./44., 2006./2007. / Zgaga, Višnja (ur.).
Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 2007. 211-226 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Artuković, Mato.
Strossmayer, Židovi i judaizam // Međunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti (Zagreb, 19. svibnja 2005. - Đakovo, 20. svibnja 2005.) : zbornik radova / Šanjek, Franjo (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2006. 387-424 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Artuković, Mato.
Elementi velikosrpske ideologije i bleiburška tragedija // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Artuković, Mato.
Odnos Josipa Jurja Strossmayera prema Židovima i judaizmu // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Artuković, Mato.
Franjevački samostan u Brodu od njegova ukidanja do povratka franjevaca (1787.-1806.) // Zbornik o fra Ivanu Velikanoviću / Hoško, Emanuel (ur.).
Zagreb, Slavonski Brod : HAZU, Hrvatski institut za povijest -Podružnica Slavonski Brod (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Artuković, Mato.
Parlamentarni izbori u Brodu 1848.-1990. // Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice prvoga pisanog spomena imena Broda / Živaković-Kerže, Zlata (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica Slavonski Brod, 2000. 309-341. (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Artuković, Mato.
Sibinjske žrtve u povijesnoj literaturi i publicistici // Dani dr. Franje Tuđmana : Hrvati kroz stoljeća : zbornik radova 8/9 (2015. - 2016.) / Piskač, Nenad (ur.).
Veliko Trgovišće : Općina Veliko Trgovišće, 2017. 105-126 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Artuković, Mato.
Politički nazori Josipa Matasovića // Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti / Suzana Leček (ur.).
Slavonski Brod ; Zagreb : Hrvatski institut za povijest - Podružnica Slavonski Brod, Hrvatski državni arhiv Zagreb, 2013. 165-204 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Artuković, Mato.
Dr. Josip Frank i frankovci u djelu dr. Franje Tuđmana // Dani dr. Franje Tuđmana : Hrvati kroz stoljeća : zbornik radova : Stručno-znanstveni skup, Veliko Trgovišće, 15. svibnja 2011. : godište IV. / Piskač, Nenad (ur.).
Veliko Trgovišće : Općina Veliko Trgovišće, 2012. 203-208 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Artuković, Mato.
Dnevnik Andrije Torkvata Brlića kao povijesni izvor // Zbornik o Andriji Torkvatu Brliću : radovi znanstveno-stručnog skupa održanog 14. studenoga 2008. u Slavonskom Brodu / Župan, Dinko (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2012. 65-130 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Artuković, Mato.
Bibliografija radova o franjevcima i franjevačkom samostanu u Slavonskom Brodu // : Franjevci u Slavonskom Brodu. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog 27. listopada 2007. u Slavonskom Brodu / Mujadžević, Dino (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2012. 275-330 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Artuković, Mato.
"Srbi i Hrvati" Nikole Stojanovića i "Hrvatsko-srpska koalicija" u djelu dr. Franje Tuđmana // Dani dr. Franje Tuđmana : Hrvati kroz stoljeća : zbornik radova : stručno-znanstveni skup, Veliko Trgovišće, 16. svibnja 2008. / Piskač, Nenad (ur.).
Veliko Trgovišće : Općina Veliko Trgovišće, 2008. 145-152 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Artuković, Mato.
Vjekoslav Klaić u srpskoj kritici // Vjekoslav Klaić - život i djelo / Milanović, Dragan ; Andrić, Stanko (ur.).
Zagreb - Slavonski Brod : Sveučilište u Zagrebu - HIP Podružnica Slav. Brod, 2000. 171-201 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Artuković, Mato.
Pisma Marijana Jaića u arhivu obitelji Brlić // Zbornik o Marijanu Jaiću-.
Zagreb - Slav. Brod : HAZU, HIP - Podružnica za pov. Slavonije, 1998. 207-247 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Artuković, Mato.
Pisma Matije Mesića u arhivu obitelji Brlić // Matija Mesić - prvi rektor Sveučilišta u Zagrebu-.
Zagreb - Slavonski Brod : Sveučilište u Zagrebu, HIP - Podružnica za pov. Slavonije, 1997. 209-333 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Artuković, Mato.
Pitanje pripadnosti Srijema u Hrvatskom saboru 1861. // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

2. Artuković, Mato.
Čija je Lika? Srpski tisak u 19. stoljeću o pripadnosti Like // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Artuković, Mato.
Položaj Srba u Hrvatskoj 1883-1903. / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 28. 12. 1999., 318 str. Voditelj: Korunić, Petar.
 
  Druge vrste radova
 

1. Andrić, Stanko; Artuković, Mato; Majer-Bobetko, Sanja.
Klaić, Vjekoslav, 2009. (enciklopedijska natuknica).