crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Marinka Šimić
(112816)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Šimić, Marinka.
Vitko nad stoljećima, natpis s Barevišta kraj Širokoga Brijega .
Široki Brijeg : Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg, Hrvatsko društvo čuvara baštine,, 2018 (monografija).

2. Dugandžić, Ivan; Šimić, Marinka.
Biloševica, zaboravljeno počivalište .
Široki Brijeg : Hrvatsko društvo čuvara baštine, 2017 (monografija).

3. Badurina-Stipčević, Vesna; Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Miličić, Irena; Mulc, Ivana; Šimić, Marinka; Turkalj, Lucija; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vlašić-Anić, Anica; Vukoja, Vida; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, II. svezak (vrêdьnь - zapovêdnica) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015 (rječnik).

4. Šimić, Marinka.
Akademijin brevijar, HAZU III c 12, hrvatskoglagoljski rukopis s konca 14. stoljeća. Jezična studija. Transliteracija. Faksimil .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2014 (monografija).

5. Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 16 (dovolstvo - dučiti) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2009 (rječnik).

6. Šimić, Marinka.
Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine .
Sarajevo : Matica hrvatska, 2009 (monografija).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Šimić, Marinka.
Leksik Drvenih strojeva fra Martina Mikulića // Opera Dei revelare honorificum est, Zbornik radova u čast Baziliju Pandžiću / IMusić, Ivica (ur.).
Mostar, Grude : Filozofski fakultet Sveučilište u Mostaru, Matica hrvatska ogranak Grude, 2018. Str. 265-288.

2. Šimić, Marinka.
O jeziku Politike za svakog čovika fra Petra Bakule // Zbornik o fra Petru Bakuli o 200. obljetnici njegova rođenja, Znanstveno-stručni simpozij, Mostar 2016. / Ševo, Ivan (ur.).
Mostar : Fram-Ziral, 2018. Str. 282-318.

3. Badurina Stipčević, Vesna; Šimić, Marinka.
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Martinu // Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću : Sv. Martin, simbol dijeljenja. Sur les chemins Europeens du patrimoine immateriel au XXI siecle: Saint Martin, symbole du partage / Zaradija Kiš, Antonija ; Sabotić, Ines (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Kulturni centar sv. Martin, 2016. Str. 99-120. prilozen text rada

4. Šimić, Marinka.
Leksičke i tekstološke varijante u komunalu hrvatskoglagoljskih brevijara // Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu / Kuštović, Tanja, Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. Str. 507-526.

5. Šimić, Marinka, Makarijoska, Liljana.
Leksik hrvatskoglagoljskoga psaltira u usporedbi s psaltirima makedonske redakcije // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. / Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić (ur.).
Zagreb : Staroslavenski insitut, 2015. Str. 631-646.

6. Šimić, Marinka.
Spomenici // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut, 2014. Str. 23-48.

7. Šimić, Marinka.
Leksik // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut, 2014. Str. 365-392.

8. Šimić, Marinka.
Kajkavski utjecaj u 2. novljanskome brevijaru // Az grišni diak Branko pridivkom Fučić Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.) / Tomislav Galović (ur.).
Malinska, Rijeka, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011.. Str. 501-520.

9. Šimić, Marinka.
Hrvatska ćirilica // Knjige od likarije : faksimil i obrada dviju ljekaruša pisanih hrvatskom ćirilicom / Pećina, Marko, Fatović-Ferenčić, Stella (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010. Str. 235-248.

10. Šimić, Marinka.
Deklinacija imenica u Akademijinu brevijaru (III c 12) // Knjige poštujući, knjigama poštovan Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića / Romana Horvat, Davor Dukić, Mateo Žagar (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2010. Str. 149-169.

11. Šimić, Marinka.
Leksik Traktata o sedam smrtnih grijeha u Ivančićevu i Kolunićevu zborniku // Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005.. Str. 397-410.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Šimić, Marinka.
O jeziku Pariškoga zbornika Code Slave 73 (Na tekstu psaltira i kantika). // Fluminensia. 30 (2018) ; 153-185 (članak, znanstveni).

2. Šimić, Marinka.
O nazivlju bosansko-humskih srednjovjekovnih nadgrobnika (bilig, kami, kamen, zlamenie). // Susreti. 1 (2018) , 12; 41-61 (članak, znanstveni).

3. Šimić, Marinka.
Zaboravljene riječi širokobriješkoga kraja skrivene u toponimima (toponimi sela Dužice i RAsno). // Hercegovina franciscana. 14 (2018) , 1; 185-213 (članak, znanstveni).

4. Makarijoska, Liljana, Šimić, Marinka.
Zoonimite vo makedonskite i hrvatskite crkovnoslovenski tekstovi. // Kirilometodievistika. 11 (2017) , 1; 7-50 (članak, znanstveni).

5. Šimić, Marinka.
Leksički arhaizmi u djelima fra Martina Mikulića. // Hercegovina franciscana. 1 (2017) , 13; 122-146 (članak, znanstveni).

6. Šimić, Marinka; Zaradija Kiš, Antonija.
Animalistički leksik u hrvatskoglagoljskom književnom korpusu. // Filologija. 2917 (2017) , 69; 129-174 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

7. Šimić, Marinka.
O utjecaju govornoga jezika u hrvatskoglagoljskim rukopisima (Na primjeru Akademijina brevijara, HAZU III c 12). // Kirilometodievistika. 8 (2014) ; 7-25 (članak, znanstveni).

8. Šimić, Marinka.
Jezik i grafija bosansko-humskih natpisa. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 62 (2014) ; 203-219 (članak, znanstveni).

9. Šimić, Marinka.
Hrvatski ćirilski natpisi iz Gorice kod Gruda. // Susreti, Matica hrvatska, Grude. 8 (2014) ; 13-23 (članak, znanstveni).

10. Šimić, Marinka; Makarijoska, Liljana.
Leksički paraleli vo hrvatsko glagolskite psaltiri i psaltirite od makedonska redakcija. // Kirilometodievistika. 7 (2013) ; 23-42 (članak, znanstveni).

11. Šimić, Marinka.
Zapažanja o jeziku Akademijina brevijara (HAZU III c 12). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 62 (2012) ; 245-266 (članak, znanstveni).

12. Makarijoska, Liljana; Šimić, Marinka.
Leksikata od oblasta na medicinata vo makedonskite i hrvatskite crkovnoslovenski tekstovi. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 95-122 (članak, znanstveni).

13. Šimić, Marinka.
Zamjenice u Akademijinu brevijaru (IIIc 12). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 37/1 (2011) ; 161-197 (članak, znanstveni).

14. Šimić, Marinka.
Srednjovjekovni natpisi stolačkoga kraja. // Stolačko kulturno proljeće. VII (2009) ; 119-145 (članak, znanstveni).

15. Šimić, Marinka.
Leksik Psaltira Akademijina brevijara (III c 12). // Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta. 56-57 (2008) ; 531-544 (članak, znanstveni).

16. Šimić, Marinka.
Livanjski glagoljski fragment brevijara. // Slovo. 58 (2008) ; 137-190 (članak, znanstveni).

17. Šimić, Marinka.
Natpisi na stećcima u župi Gradnići. // Brotnjo Zbornik. 1 (2008) ; 235-241 (članak, znanstveni).

18. Marić, Marija; Šimić, Marinka; Škegro, Ante.
Pop Tjehodrag i njegov natpis. // Povijesni prilozi/Historical contributions. 33 (2007) ; 9-32 (članak, znanstveni).

19. Šimić, Marinka.
Jezik boljunskih natpisa. // Stolačko kulturno proljeće. 1 (2007) , 5; 175-188 (članak, znanstveni).

20. Šimić, Marinka.
Natpisi na stećcima u Boljunima kod Stoca. // Hrvatska misao. 2-3/07 (43-44) (2007) ; 107-133 (članak, znanstveni).

21. Šimić, Marinka.
Nazivlje za klerička i redovnička zvanja na hrvatskim ćirilskim natpisima. // Hrvatska misao. 4/07(45) (2007) ; 45-60 (članak, znanstveni).

22. Šimić, Marinka.
Jezik i stil Ivana Sopte. // Vitko, časopis Matice hrvatske Široki Brijeg. 10 (2007) ; 9-23 (članak, znanstveni).

23. Šimić, Marinka.
Kajkavizmi u "Tkonskom zborniku". // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2007) ; 343-370 (članak, znanstveni).

24. Šimić, Marinka.
Jezik natpisa na stećcima u Brotnju. // Brotnjo Zbornik 4. / (2006) , 4; 50-76 (članak, znanstveni).

25. Šimić, Marinka.
Grafijske i fonološke osobitosti Psaltira u Akademijinu brevijaru (III c 12). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (2006) , 32; 249-267 (članak, znanstveni).

26. Šimić, Marinka.
Natpis vojvode Masna iz Donje Drežnice. // Motrišta. 1 (2005) , 1; 30-43 (članak, znanstveni).

27. Šimić, Marinka.
Romanski sloj u zapadnoštokavskom ikavskom dijalektu. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 1 (2005) , 1; 99-103 (članak, znanstveni).

28. Šimić, Marinka; Dugandžić, Ivan.
Značaj križa iz Donje Britvice. // Vitko. / (2005) , 7; 38-50 (članak, znanstveni).

29. Šimić, Marinka.
Leksički postupak Blaža Baromića pisca i tiskara glagoljskih knjiga. // Filologija. 42 (2004) ; 65-86 (članak, znanstveni).

30. Šimić, Marinka.
O prijevodu psaltira iz Pariškog zbornika Slave 73. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik. 1 (2004) , 29; 275-292 (članak, znanstveni).

31. Šimić, Marinka.
Jezik i pismo Kočerinske ploče. // Vitko : časopis Matice hrvatske Široki Brijeg. III (2004) , 4; 5-12 (članak, znanstveni).

32. Šimić, Marinka.
Ljubljanski fragment glagoljskoga brevijara. // Slovo. 52-53 (2003) ; 5-26 (članak, znanstveni).

33. Šimić, Marinka.
Kajkavizmi u creskoj Muci Franića Vodarića. // Fluminensia. 14 (2003) , 2; 73-84 (članak, znanstveni).

34. Šimić, Marinka.
Jezik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima. // Slovo. 50 (2000) ; 5-117 (članak, znanstveni).

35. Šimić, Marinka.
Samoborski fragment glagoljskoga brevijara. // Slovo. 44/46 (1996) ; 63-83 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Makarijoska, Liljana, Šimić, Marinka.
Fitonimite vo makedonskite i hrvatskite crkovnoslovenski tekstovi (Leksički paraleli). // Makedonistika. 15 (2016) , 1; 55-84 (članak, ostalo).

2. Šimić, Marinka.
Leksik Ivančićeva zbornika. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 47 (2015) , 1; 351-376 (članak, ostalo).

3. Šimić, Marinka.
Meri Cubalevska, Liljana Makarijoska: Leksikata na komentarot kon Pogodinoviot psaltir. // Makedonski jazik. 65 (2014) ; 387-390 (prikaz, stručni).

4. Šimić, Marinka.
Hrvatska ćirilična baština. // Kršni zavičaj. 46 (2013) ; 35-51 (pregledni rad, stručni).

5. Šimić, Marinka.
Leksikata od oblastata na istorijata na medicinata, Liljana Makarijoska, Skopje 2001. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 62 (2012) ; 319-326 (osvrt, ostalo).

6. Šimić, Marinka.
Izložba "Od bitija kapucinskoga fragmenti: povodom 400. obljetnice Kapucina u Rijeci i Hrvatskoj" (Rijeka, 15. 10.-25. 12. 2010.). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 407-410 (vijest, ostalo).

7. Šimić, Marinka.
Orbelski triod, Emilija Crvenkovska, Liljana Makarijoska. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 359-363 (članak, stručni).

8. Marić, Marija; Šimić, Marinka; Škegro, Ante.
"Vitez" u ništicu. Odgovor Mirku Vidoviću. // Hercegovina. Godišnjak za kulturno i povijesno naslijeđe. 23 (2009) ; 165-174 (članak, stručni).

9. Šimić, Marinka.
Herta Kuna, Srednjovjekovna bosanska književnost. // Hrvatska misao (Sarajevo). 2-3/09 (51-52), nova serija sv. 37 (2009) ; 225-230 (prikaz, stručni).

10. Šimić, Marinka.
Liljana Makarijoska, Studii od istoriskata leksikologija. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 344-348 (prikaz, ostalo).

11. Šimić, Marinka.
Radosavljeva bosanska knjiga, Zbornik krstjanina Radosava, priredila A. Nazor. // Slovo. 58 (2008) ; 372-375 (osvrt, stručni).

12. Šimić, Marinka.
Dvadeseta obljetnica smrti Biserke Grabar (1986-2006). // Slovo. 58 (2008) ; 382-384 (vijest, stručni).

13. Šimić, Marinka.
Dvadeseta obljetnica smrti Josipa Leonarda Tandarića (1986-2006). // Slovo. 58 (2008) ; 384-385 (vijest, stručni).

14. Šimić, Marinka.
Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, E. Hercigonja. // Hrvatska misao, časopis Matice hrvatske Sarajevo. 1/07(42) (2007) ; 177-181 (prikaz, stručni).

15. Šimić, Marinka.
Širokobriješka baština, Ivan Dugandžić. // Motrišta. 1 (2005) , 1; 206-208 (prikaz, stručni).

16. Šimić, Marinka.
Hrvatskoglagoljska baština. // Kršni zavičaj. 33 (2002) , 35; 17-24 (pregledni rad, stručni).

17. Šimić, Marinka.
FRANCISCI V. MAREŠ: Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N). // Slovo. 50 (2000) ; 222-225 (prikaz, stručni).

18. Šimić, Marinka.
Glasovi i oblici općeslavenskoga književnog jezika / Stjepan Damjanović ; Zagreb : Jadranka Filipović, 1993 ; 109 str. ; ISBN 953-96016-0-6. // Slovo. 44/46 (1996) ; 232-235 (prikaz, stručni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Šimić, Marinka.
Moravizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima // Glagoljica i hrvatski glagolizam: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.) / Duerrigl, Marija Ana ; Mihaljević, Milan ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb -Krk : Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 2004. 577-586 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima // A tko to ide? - A hto tam idze? : Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada - Hrvatsko filološko društvo, 2013. 11-23 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šimić, Marinka.
Glagoljski rukopisi Pašmana i Ugljana // Zadarski filološki dani IV.
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, 2013. 247-256 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

3. Badurina-Stipčević, Vesna; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima // Gacka u srednjem vijeku / Gračanin, Hrvoje ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2012. 255-282 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Šimić, Marinka.
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini // Hum i Hercegovina kroz povijest, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009., ur. Ivica Lučić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2011. / Ivica Lučić (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011. 529-560 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Šimić, Marinka.
Leksik Muke po Mateju u Senjskom misalu // Senjski glagoljaški krug 1248.-1508. / Moguš, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998. 199-204 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Šimić, Marinka.
Ohridizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima // Sveti Naum Ohridski i slovenskata duhovna kulturna i pismena tradicija / I. Velev, A. Girevski, L. Makarijoska, I. Piterkoski, K. Mokrova (ur.).
Ohrid : Universitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje, 2011. 251-274 (poster,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šimić, Marinka.
Jezik creske Muke Franića Vodarića // Muka kao nepresušno nadahnuće kulture III. / Čikeš, Jozo (ur.).
Zagreb : Udruga Pasionska bašttina, 2003. 197-210 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Šimić, Marinka.
Leksik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima // Muka kao nepresušno nadahnuće kulture / Čikeš, Jozo (ur.).
Zagreb : Udruga Pasionska baština, 2001. 211-220 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Zaradija Kiš, Antonija; Šimić, Marinka.
Animalistički leksik u hrvatskoglagoljskom književnom korpusu // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Badurina Stipčević, Vesna; Šimić, Marinka.
Hrvatskoglagoljaška legenda o svetom Martinu // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Badurina-Stipčević, Vesna; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Šimić, Marinka.
Leksik hrvatskoglagoljskoga psaltira / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet , 09. 01. 2001, 170 str. Voditelj: Damjanović, Stjepan.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Sanktoral Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2018. (ostalo).

2. Zaradija Kiš, Antonija; Šimić, Marinka.
Animalistički leksik u hrvatskoglagoljskom književnom korpusu, 2016. (sažetak).

3. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2015. (transliteracija). URL link to work
Vrh
 
upomoc
foot_4