Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Mirjana Kasapović
(118216)
Ponedjeljak 17. Lipanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Kasapović, Mirjana.
Kombinirani izborni sustavi u Europi 1945-2014 .
Zagreb : Plejada, 2014 (monografija).

2. Kasapović, Mirjana.
Politički sustav i politika Izraela .
Zagreb : Politička kultura, 2010 (monografija).

3. Kasapović, Mirjana.
Bosna i Hercegovina: podijeljeno društvo i nestabilna država .
Zagreb : Politička kultura, 2005 (monografija).

4. Kasapović, Mirjana; Petak, Zdravko; Lalić, Dražen.
Lokalna politika u Hrvatskoj .
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2004 (monografija).

5. Kasapović, Mirjana.
Izborni leksikon .
Zagreb : Politička kultura, 2003 (monografija).

6. Kasapović, Mirjana; Šiber, Ivan; Zakošek, Nenad.
Birači i demokracija: utjecaj ideoloških rascjepa na politički život .
Zagreb : Alinea, 1998 (monografija).

7. Kasapović, Mirjana.
Demokratska tranzicija i političke stranke .
Zagreb : Biblioteka Politicka misao, 1996 (monografija).

8. Kasapović, Mirjana; Nolen, Dieter.
Izborni sustavi u Istočnoj Europi .
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung, 1996 (monografija).

9. Nohlen, Dieter; Kasapović, Mirjana.
Wahlsysteme und Systemwechsel in Osteuropa. Genese, Auswirkungen und Reform politischer Institutionen .
Opladen : Leske+Budrich, 1996 (monografija).

10. Kasapović, Mirjana.
Izborni i stranački sustav Republike Hrvatske .
Zagreb : Alinea, 1993 (monografija).

11. Grdešić Ivan; Kasapović Mirjana; Šiber Ivan.
Interesi i ideje u SKJ - Struktura idejnih stavova i političkih poruka I. konferencije SKJ .
Zagreb : Biblioteka politička misao, 1989 (monografija).

12. Grdešić, Ivan; Grgić Bigović, Jasna; Ilišin, Vlasta; Kasapović, Mirjana.
Omladina u delegatskom sistemu : rezultati istraživanja provedenog u SR Hrvatskoj 1980. godine .
Zagreb : Centar društvenih djelatnosti Saveza socijalističke omladine Hrvatske, 1982 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Bliski istok: politika i povijest / Kasapović, Mirjana (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2016 (monografija).

2. Izlazak iz množine? Stanje hrvatske političke znanosti / Kasapović, Mirjana (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2007 (monografija).

3. Hrvatska politika 1990.-2000.: izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj / Kasapović, Mirjana (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2001 (monografija).

4. Legitimnost demokratske vlasti / Kasapović, Mirjana; Zakošek, Nenad (ur.).
Zagreb : Naprijed, 1996 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Havel, Boris; Kasapović, Mirjana.
Napomene o transkripciji i transliteraciji // Bliski istok: politika i povijest / Kasapović, Mirjana (ur.).
Zagreb : Političke analize, FPZG, 2016.

2. Kasapović, Mirjana.
Predgovor // Bliski istok: politika i povijest / Kasapović, Mirjana (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2016.

3. Kasapović, Mirjana.
Bliski istok: povijest i značenje pojma // Bliski istok: politika i povijest / Kasapović, Mirjana (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2016. Str. 3-46.

4. Kasapović, Mirjana.
Libanon // Bliski istok: politika i povijest / Kasapović, Mirjana (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2016. Str. 219-260.

5. Kasapović, Mirjana.
Palestina // Bliski istok: politika i povijest / Kasapović, Mirjana (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2016. Str. 261-312.

6. Kasapović, Mirjana.
Political Science in Croatia at the Beginning of the 21st Century // Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century / Krauz-Mozer, Barbara, Kułakowska, Małgorzata, Borowiec, Piotr, Ścigaj, Paweł (ur.).
Krakow : Jagiellonian University Press, 2015. Str. 39-62.

7. Kasapović, Mirjana.
Zašto je hrvatski izborni sustav dobar? // zbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum : okrugli stol održan 4. veljače 2011. u palači Akademije u Zagrebu / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prav, 2011. Str. 17-31.

8. Kasapović, Mirjana.
Bosnia // Elections in Europe / Nohlen, Dieter, Stoever, Philip (ur.).
Baden-Baden : Nomos, 2010. Str. 319-350.

9. Kasapović, Mirjana.
Croatia // Elections in Europe / Nohlen, Dieter, Stoever, Philip (ur.).
Baden-Baden : Nomos, 2010. Str. 399-426.

10. Kasapović, Mirjana.
Macedonia // Elections in Europe / Nohlen, Dieter, Stoever, Philip (ur.).
Baden-Baden : Nomos, 2010. Str. 1271-1294.

11. Kasapović, Mirjana.
Serbia // Elections in Europe / Nohlen, Dieter, Stoever, Philip (ur.).
Baden-Baden : Nomos, 2010. Str. 1699-1732.

12. Kasapović, Mirjana; Petković, Krešimir; Grdešić, Ivan.
Political Science in Croatia: Dropping the Plural // Political Science in Central-East Europe: Diversity and Convergence / Eisfeld, Rainer ; Pal, Leslie A. (ur.).
Opladen i Farmington Hills : Verlag Barbara Budrich, 2010. Str. 89-102.

13. Kasapović, Mirjana.
Semi-presidentialism in Croatia // Semi-presidentialism in Central and Eastern Europe / Elgie, Robert ; Moestrup, Sophia (ur.).
Manchester i New York : Manchester University Press, 2008. Str. 51-64.

14. Kasapović, Mirjana.
Die politische Entwicklung Kroatiens 1990-2005 // Der Jugoslawien-Krieg, Handbuch zu Vorgeschichte, Verlauf und Konsequenzen / Melčić, Dunja (ur.).
Wiesbaden : VS Verlag fur Sozialwissenschaften, 2007. Str. 453-460.

15. Kasapović, Mirjana.
Izlazak iz množine? Kraj unutarnje institucionalne kolonizacije hrvatske političke znanosti? // Izlazak iz množine? Stanje hrvatske političke znanosti / Mirjana Kasapović (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 7-95.

16. Kasapović, Mirjana.
Koalicijske vlade u Hrvatskoj: prva iskustva u komparativnoj perspektivi // Izbori i konsolidacija demokracije u Hrvatskoj / Čular, Goran (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti Sveučilišta, 2005. Str. 181-212.

17. Kasapović, Mirjana.
Kandidacijski postupci u demokratskim političkim sustavima // Država i političke stranke / Prpić, Ivan (ur.).
Zagreb : Narodne novine ; Hrvatski pravni centar, 2004.

18. Kasapović, Mirjana.
Pogovor // Stranke i stranački sustavi / Sartori, Giovanni (ur.).
Zagreb : Politička kultura, 2002.. Str. 332-348.

19. Kasapović, Mirjana.
Demokratska konsolidacija i izborna politika u Hrvatskoj 1990.-2000. // Hrvatska politika 1990.-2000.: Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj / Kasapović, Mirjana (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2001. Str. 15-40.

20. Kasapović, Mirjana.
Ten Years of Democratic Transition in Croatia 1989-1999. // Transformation Processes in the Yugoslav Successor States between Marginalization and European Integration / Riergler, Henriette (ur.).
Baden-Baden : Nomos, 2000. Str. 45-63.

21. Kasapović, Mirjana.
Die politische Entwicklung Kroatiens von 1990-1997 // Der Jugoslawien-Krieg. Handbuch zu Vorgeschichte, Verlauf und Konsequenzen, Westdeutcher / Melčić, Dunja (ur.).
Opladen/Wiesbaden : Verlag, 1999. Str. 455-462.

22. Kasapović, Mirjana.
Parliamentary Elections in Croatia: Electoral Models and Their Effects // The 1990 and 1992/93 Sabor Elections in Croatia / Šiber, Ivan (ur.).
Berlin : Sigma, 1997. Str. 50-79.

23. Kasapović, Mirjana; Zakošek, Nenad.
Democratic Transition in Croatia: Between Democracy, Sovereignity and War // The 1990 and 1992/93 Sabor Elections in Croatia / Šiber, Ivan (ur.).
Berlin : Sigma, 1997. Str. 11-33.

24. Kasapović, Mirjana.
The Structure and Dinamics of the Yugoslav Political Enviroment and Elections in Croatia // The tragedy of Yugoslavia. The failure of Democratic Transformation / Seroka, J. ; Pavlović, Vukašin (ur.).
New York : M.E. Sharpe, 1992. Str. 23-48.

25. Kasapović, Mirjana.
Struktura i dinamička obilježja političkog prostora i izbori // Hrvatska u izborima '90 / Grdešić, I. ; Kasapović, M. ; Šiber, I. (ur.).
Zagreb : Naprijed, 1991. Str. 15-48.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Kasapović, Mirjana.
Voting Rights, Electoral Systems and Political Representation of Diaspora in Croatia. // Eastern European politics and societies. 26 (2012) , 4; 777-791 (članak, znanstveni).

2. Kasapović, Mirjana.
Forza Italia : jedna talijanska priča. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 2; 379-399 (članak, znanstveni).

3. Kasapović, Mirjana.
Izravni izbori premijera: slom izraelskog eksperimenta. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 6; 1071-1087 (članak, znanstveni).

4. Kasapović, Mirjana.
Personalizacija izbora: mit ili stvarnost. // Društvena istraživanja. 13 (2004) , 3; 368-381 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Kasapović, Mirjana.
Parliamentary Elections in Bosnia and Herzegovina. // Electoral studies. 16 (1997) , 1; 117-121 (članak, stručni).

2. Kasapović, Mirjana.
Parliamentary Elections in Croatia. // Electoral studies. 15 (1996) , 2; 269-274 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Kasapović, Mirjana.
The Relationship between Peace, State and Democracy: Bosnia and Herzegovina as an Deviant Case. // Teoria Polityki. 2 (2018) , 2; 249-260 (članak, znanstveni).

2. Kasapović, Mirjana.
Genocid u NDH: Umanjivanje, banaliziranje i poricanje zločina. // Politička misao : Croatian political science review. 55 (2018) , 1; 7-32 (članak, znanstveni).

3. Pepić, Ivan; Kasapović, Mirjana.
The Gradual Cyprusization of the Federation of Bosnia and Herzegovina: Structural, Institutional and Process Assumptions. // Journal of Balkan and Near Eastern Studies. 20 (2018) ; 1-23 (članak, znanstveni).

4. Kasapović, Mirjana.
Lijphart and Horowitz in Bosnia and Herzegovina: Institutional Design for Conflict Resolution or Conflict Reproduction?. // Politička misao : Croatian political science review. 53 (2016) , 4; 174-190 (članak, znanstveni).

5. Kasapović, Mirjana.
Bosna i Hercegovina 1992-1995: građanski rat, izvanjska agresija ili oboje?. // Politička misao : Croatian political science review. 52 (2015) , 2; 37-61 (članak, znanstveni).

6. Kasapović, Mirjana.
Izlazak iz Lepušićeve? Hrvatska komparativna politika i politička znanost četvrt stoljeća od početka demokratske tranzicije. // Anali hrvatskog politološkog društva. 10 (2014) ; 163-186 (članak, znanstveni).

7. Kasapović, Mirjana; Dolenec, Danijela; Nikić Čakar, Dario.
Komparativna politika u Političkoj misli od 1964. do 2013.. // Politička misao : Croatian political science review. 51 (2014) , 1; 83-108 (članak, znanstveni).

8. Kasapović, Mirjana.
Što su kombinirani izborni sustavi?. // Politička misao: Croatian political science review. 50 (2013) , 1; 87-103 (članak, znanstveni).

9. Kasapović, Mirjana.
Selection Bias in der Vergleichenden Politikwissenschaft: Der Fall Kroatien. // Zeitschrift fur Vergleichende Politikwissenschaft. 5 (2011) , 2; 329-343 (članak, znanstveni).

10. Kasapović, Mirjana.
Croatia: Strengthening the Rule of Law and Economic Competitiveness. // Südosteuropa. 57 (2009) , 2/3; 217-234 (članak, znanstveni).

11. Kasapović, Mirjana.
Predizbori u izraelskim strankama. // Međunarodne studije. 9 (2009) , 4; 5-17 (članak, znanstveni).

12. Kasapović, Mirjana.
Political Science in Croatia 1962-2007. // European Political Science. 7 (2008) , 2; 237-246 (članak, znanstveni).

13. Kasapović, Mirjana.
Regionalna komparatistika i Istočna Europa: kako se raspala Istočna Europa. // Anali Hrvatskog politološkog društva 2007. 4 (2008) ; 73-97 (članak, znanstveni).

14. Kasapović, Mirjana.
Problemi novije komparativne politike u Njemačkoj. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 45 (2008) ; 133-151 (pregledni rad, znanstveni).

15. Kasapović, Mirjana.
Suvremena komparativna politika: kako strukturirati znanje?. // Anali Hrvatskog politološkog društva 2004. 1 (2005) ; 9-29 (pregledni rad, znanstveni).

16. Kasapović, Mirjana.
Bosnia and Herzegovina: Consociational or Liberal Democracy?. // Politička misao. 42 (2005) , 5; 3-30 (članak, znanstveni).

17. Kasapović Mirjana.
Institucionalni dizajn-najkonjunkturnija grana suvremene političke znanosti. // Politička misao. 41 (2004) , 1; 102-114 (članak, znanstveni).

18. Kasapović, Mirjana.
Coalition Governments in Croatia: First Experience 2000-2003. // Politička misao. 40 (2003) , 5; 52-67 (članak, znanstveni).

19. Kasapović, Mirjana.
Obrasci izbornih reformi u stabilnim demokracijama: Novi Zeland, Italija i Japan. // Politička misao. 39 (2002) , 3; 3-19 (članak, znanstveni).

20. Kasapović, Mirjana.
Kandidacijski postupci u demokratskim političkim sustavima. // Politička misao. 38 (2001) , 4; 3-20 (članak, znanstveni).

21. Kasapović, Mirjana.
Nominating procedures in democratic polities. // Politička misao. 38 (2001) , 5; 3-18 (članak, znanstveni).

22. Kasapović, Mirjana.
Priznaje li hrvatsko izborno zakonodavstvo doista D'Hondtovu metodu?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 3-4; 587-598 (članak, znanstveni).

23. Kasapović, Mirjana; Šiber, Ivan.
Electoral policy and the determinants of electoral behaviour in Croatia (1990-2000). // Central European Political Science Review. 2 (2001) , 3; 112-139 (članak, znanstveni).

24. Kasapović, Mirjana.
Teorije transformacije u Njemačkoj 1990. - 2000.. // Politička misao. 37 (2000) , 3; 47-56 (članak, znanstveni).

25. Kasapović, Mirjana.
Electoral politics in Croatia 1990-2000. // Politička misao. 37 (2000) , 5; 3-20 (članak, znanstveni).

26. Kasapović, Mirjana.
O knjizi Vesne Pusić "Demokracije i diktature. Politička tranzicija u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi". // Politička misao. 36 (1999) , 2; 223-229 (osvrt, znanstveni).

27. Kasapović, Mirjana.
Parlamentarizam i prezidencijalizam u Istočnoj Evropi. // Politička misao. 34 (1997) , 1; 5-20 (članak, znanstveni).

28. Kasapović, Mirjana.
Izbori za Županijski dom Sabora. // Politička misao. 34 (1997) , 2; 95-103 (članak, znanstveni).

29. Kasapović, Mirjana.
Demokratska tranzicija i političke institucije u Hrvatskoj. // Politička misao. 33 (1996) , 2-3; 84-99 (članak, znanstveni).

30. Kasapović, Mirjana.
Parliamentarism and Presidentialism in Eastern Europe. // Croatian Political Science Review. 33 (1996) , 5; 120-135 (članak, znanstveni).

31. Kasapović, Mirjana.
Segmented or "Entrenched" Electoral Systems. // Croatian Political Science Review. 32 (1995) , 5; 173-186 (članak, znanstveni).

32. Kasapović, Mirjana.
Političke stranke i stranački sustav u Hrvatskoj. // Politička misao. 31 (1994) , 1; 171-187 (članak, znanstveni).

33. Kasapović, Mirjana.
Grundlegende politische Konflikte in Kroatien nach den Wahlen 1990. Eine kroatische Perspektive. // Osteuropa. 44 (1994) , 5; 483-491 (članak, znanstveni).

34. Kasapović, Mirjana.
Transition and Neoinstitutionalism: The Example in Croatia. // Croatian Political Science Review. 30 (1993) , 2; 71-80 (članak, znanstveni).

35. Kasapović, Mirjana.
Tranzicija in neoinstitucionalizem: primjer Hrvaške. // Teorija in praksa. 30 (1993) , 5-6; 511-519 (članak, znanstveni).

36. Kasapović, Mirjana.
Izborni modeli i politički sustav. // Politička misao. 29 (1992) , 2; 12-23 (članak, znanstveni).

37. Kasapović, Mirjana.
Politički učinci hrvatskog izbornog sustava. // Politička misao. 28 (1991) , 3; 59-83 (članak, znanstveni).

38. Grdešić, Ivan; Kasapović, Mirjana.
Politički proces odlučivanja - idejni nacrt. // Politička misao : Croatian political science review. 24 (1987) , 3; 19-29 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kasapović, Mirjana.
Pierre Cones: Proizvodnja neprijatelja ili kako ubijati mirne savjesti. // Političke analize. 3 (2012) , 11; 65-67 (recenzija, stručni).

2. Kasapović, Mirjana.
Anatomija jednog plagijata i mreže u koju se plagijator upleo. // Političke analize. 3 (2012) , 9; 41-48 (članak, stručni).

3. Kasapović, Mirjana.
Odlazak vođe smrtonosnih "plemenitih zabluda". // Političke analize. 5 (2011) ; 22-25 (članak, stručni).

4. Kasapović, Mirjana.
Pluralno i pluralističko društvo. // Političke analize. 7 (2011) ; 68-70 (članak, stručni).

5. Kasapović, Mirjana.
Odlazak velikog populista i reforma Ustava. // Političke analize. 1 (2010) ; 15-17 (članak, stručni).

6. Kasapović, Mirjana.
Hrvati, hrvatski državljani i dijaspora. // Politička analize. 2 (2010) ; 21-24 (članak, stručni).

7. Kasapović, Mirjana.
Bliski ili Srednji istok?. // Političke analize. 4 (2010) ; 57-58 (ostalo, stručni).

8. Kasapović, Mirjana.
Tko i kako predstavlja "dijasporu". // Političke analize. 3 (2010) ; 15-19 (članak, stručni).

9. Kasapović, Mirjana.
Bosna i Hercegovina: deset godina nakon Daytona. // Status. 9 (2006) ; 44-73 (nerazvrstani rad, ostalo).

10. Kasapović, Mirjana.
Javni interes i privatne stranačke stvari. // Gordogan. 3 (2005) , 7-9; 11-13 (osvrt, stručni).

11. Kasapović, Mirjana.
Za izborni zakon koji se neće mijenjati uz svake izbore. // Gordogan. 1 (2003) ; 16-20 (osvrt, stručni).

12. Kasapović, Mirjana.
Što je komparativna politika? Kritički osvrt na programe studija komparativne politike na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. // Politička misao : Croatian political science review. 39 (2002) , 4; 146-162 (članak, ostalo).

13. Frohlich, Zlatan; Jurlina Alibegović, Dubravka; Kasapović, Mirjana; Kregar, Josip; Mervar, Andrea; Starc, Nenad; Štulhofer, Aleksandar; Žuljić, Stanko.
Sub-national Government Financing. // Human Development Report Croatia 1999. 1 (1999) ; 63-73 (članak, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Kasapović, Mirjana.
Selection Bias in der vergleichenden Politikwissenschaft. // Zeitschrift fur Vergleichende Politikwissenschaft. (2011).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Kasapović, Mirjana.
Političke stranke i stranački sustav u Hrvatskoj // Stranke i strankarstvo / Lukšić, Igor (ur.).
Ljubljana : Slovensko politološko društvo, 1994. 147-163 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Kasapović, Mirjana.
Strukturalne i dinamiczne cechy chorwackiej sceny politycznej // Wybori i narodziny demokracji w krajach Europi srodkowej i wschodniej / Raciborski, Jacek (ur.).
Varšava : Universytet Warszavski Instytut socjologii, 1991. 101-112 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Kasapović, Mirjana.
Zašto je hrvatski izborni sustav dobar? // Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : HAZU, 2011. 17-31 (objavljeni rad,znanstveni).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Bekić, Janko.
Hrvatska nacija između idealnih tipova etničke, građanske i pluralne nacije / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 27.05. 2014., 211 str. Voditelj: Kasapović, Mirjana.

2. Raos, Višeslav.
Istarski demokratski sabor i Sjeverna liga: komparativna analiza uspješnosti uspostave de facto teritorijalnosti / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 28.02. 2014., 262 str. Voditelj: Kasapović, Mirjana.

3. Nikić Čakar, Dario.
Prezidencijalizacija političkih stranaka: komparativna analiza britanske Laburističke stranke, Španjolske socijalističke radničke stranke i Hrvatske demokratske zajednice / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 25.04. 2013., 279 str. Voditelj: Kasapović, Mirjana.

4. Čepo, Dario.
Bikameralizam kao način smanjenja demokratskog deficita Europske unije / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 30. 09. 2010., 282 str. Voditelj: Kasapović, Mirjana.

5. Boban, Davor.
Komparativna analiza polupredsjedničkih sustava vlasti u Rusiji i Poljskoj / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 27.11. 2009., 317 str. Voditelj: Kasapović, Mirjana.

6. Čular, Goran.
Uloga političkih stranaka u procesu demokratske konsolidacije: Hrvatska u komparativnoj perspektivi / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 22. 12. 2004., 260 str. Voditelj: Kasapović, Mirjana.