Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Sanja Vulić-Vranković
(120185)
Četvrtak 17. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Samardžija, Marko; Petrović, Bernardina; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Nemeth-Jajić, Jadranka; Frančić, Anđela; Mićanović, Krešimir; Lisac, Josip; Josić, Ljubica; Krešić, Katica; Vulić-Vranković, Sanja; Matasović, Ranko; Bičanić, Ante; Bratulić, Josip; Brlobaš, Željka; Pliško, Lina; Stolac, Diana; Katičić, Radoslav.
Povijest hrvatskoga jezika 6. knjiga: 20. stoljeće - drugi dio .
Zagreb : Croatica, 2019 (monografija).

2. Samardžija, Marko; Pranjković, Ivo; Brlobaš, Željko; Znika, Marija; Badurina, Lada; Vulić-Vranković, Sanja; Laco, Gordana; Rišner, Vlasta; Mlikota, Jadranka; Horvat, Marijana; Hudaček, Lana; Mihaljević, Milica; Rezuo, Vladimira; Baraban, Borko; Palašić, Nikolina; Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja; Pasini, Dinka.
Povijest hrvatskoga jezika 5. knjiga: 20. stoljeće - prvi dio .
Zagreb : Croatica, 2018 (monografija).

3. Vulić-Vranković, Sanja.
Jedinstvo različitosti. Radovi iz hrvatske filologije .
Split : Književni krug Split, 2018 (monografija).

4. Samardžija, Marko; Katičić, Radoslav; Pranjković, Ivo; Štebih Golub, Barbara; Lisac, Josip; Vulić-Vranković, Sanja; Laco, Gordana; Rišner, Vlasta; Horvat, Marijana; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Rezo, Vladimira; Badurina, Lada; Brlobaš, Željka; Frančić, Anđela; Bratulić, Josip; Sesar, Dubravka; Holjevac, Sanja; Pliško, Lina; Stolac, Diana.
Povijest hrvatskoga jezika. 4. knjiga: 19. stoljeće .
Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2015 (monografija).

5. Katičić, Radoslav; Lisac, Josip; Vulić- Vranković, Sanja; Farkaš Brekalo, Loretana; Štebih Golub, Barbara; Vigato, Ivica; Bratulić, Josip; Žagar, Mateo; Ham, Sanda; Samardžija, Marko; Frančić, Anđela; Matasović, Ranko; Stolac, Dijana; Holjevac, Sanja.
Povijest hrvatskoga jezika. 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće .
Zagreb : Croatica, 2013 (monografija).

6. Katičić, Radoslav; Lisac, Josip; Kapetanović, Amir; Vulić - Vranković, Sanja; Stolac, Diana; Bratulić, Josip; Damjanović, Stjepan; Kuzmić, Boris; Frančić, Anđela; Samardžija, Marko; Matasović, Ranko.
Povijest hrvatskoga jezika. 2. knjiga: 16. stoljeće .
Zagreb : Croatica, 2011 (monografija).

7. Lupis, Vinicije B.; Vidmarović, Đuro; Vulić - Vranković, Sanja; Luković, Siniša.
Spomenica 600. obljetnice crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi (1410.-2010.) .
Gornja Lastva, Crna gora ; Zagreb : Župa Male Gospe u Gornjoj Lastvi, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2011 (monografija).

8. Vulić-Vranković, Sanja.
Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj .
Subotica : NIU Hrvatska riječ, 2009 (monografija).

9. Vulić-Vranković, Sanja.
Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj .
Subotica : NIU Hrvatska riječ, 2009 (monografija).

10. Benčić, Nikola; Csenar-Schuster, Agnjica; Kinda-Berlaković, Zorka; Kuzmić, Ludvig; Lončarić, Mijo; Neweklowsky, Gerhard; Rotter, Ivan; Sučić, Ivo; Vlašić, Joško; Vulić, Sanja; Znika, Marija.
Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika .
Željezno : Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, 2003. (gramatika).

11. Dulčić, Mihovil; Anić, Vladimir; Barić, Eugenija; Blagus-Bartolec, Goranka; Duda, Bonaventura; Diklić, Ana; Gluhak, Alemko; Koharović, Nebojša; Mamić, Mile; Mihaljević, Milica; Opačić, Nives; Pavišić, Jelka; Ružić, Jasenka; Samardžija, Marko; Šarić, Ljiljana; Švačko, Vanja; Vratović, Vladimir; Vulić, Sanja; Znika, Marija.
Govorimo hrvatski .
Zagreb : Hrvatski radio i Naprijed, 1997. (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Rječnik govora grada Hvara. Forske riči i štorije. Drugo prošireno i poboljšano izdanje / Vulić-Vranković, Sanja (ur.).
Hvar : Muzej hvarske baštine - Hvar, 2014 (rječnik).

2. Rječnik govora grada Hvara / Vulić - Vranković, Sanja (ur.).
Hvar : Muzej hvarske baštine - Hvar, 2013 (rječnik).

3. U meni junak (pisme tovunjske) / Vulić-Vranković, Sanja (ur.).
Modruš : Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2013 (zbirka pjesama).

4. Stjepan Bešlin: Tajanstvenosti trag / Šeremešić, Marija; Vulić - Vranković, Sanja (ur.).
Sombor, Republika Srbija : UG Urbani Šokci Sombor, 2011 (zbirka pjesama).

5. Sanja Percela: Zapisi s jagodica prstiju / Hajszan, Robert; Vulić - Vranković, Sanja (ur.).
Guttenbach, Austrija : Panonski institut, 2011 (zbirka pjesama).

6. Ljubica Kolarić - Dumić: Ususret svojoj zvijezdi / Hajszan, Robert; Vulić - Vranković, Sanja (ur.).
Guttenbach, Austrija : Panonski institut, 2010 (zbirka pjesama).

7. Petar Frano Bašić: Srebreni odbljesak / Hajszan, Robert; Vulić - Vranković, Sanja (ur.).
Guttenbach, Austrija : Panonski institut, 2010 (zbirka pjesama).

8. Torquata / Vulić-Vranković, Sanja (ur.).
Zagreb : Naklada Tusculum, 2009 (ostalo).

9. Graal / Vulić, Sanja (ur.).
Zagreb : Naklada Tusculum, 2008 (zbirka pjesama).

10. Snatrenja / Vulić-Vranković, Sanja; Hajszan, Robert (ur.).
Güttenbach : Panonski institut, 2008 (ostalo).

11. Slušaj : zemlja, riječi / Vulić, Sanja; Hajszan, Robert (ur.).
Pinkovac = Guttenbach : Panonski institut = Pannonisches Institut, 2007 (zbirka pjesama).

12. Svilene siluete / Vulić, Sanja (ur.).
Zagreb : Naklada Tusculum, 2007 (zbirka pjesama).

13. Jezikoslovna historiografija. Metoda i praksa / Pandžić, Zvonko (ur.).
Zagreb : Naklada Tusculum, 2007 (monografija).

14. Sjaj korijena : antologija suvremenoga hrvatskoga pjesništva u Boki kotorskoj / Hajszan, Robert; Vulić, Sanja (ur.).
Guttenbach : Pannonisches Institut, Panonski institut, 2006 (antologija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatski jezik izvan hrvatske u staroj i novoj dijaspori u 20. stoljeću // Povijest hrvatskoga jezika 6. knjiga: 20. stoljeće - drugi dio / Bičanić, Ante (ur.).
Zagreb : Croatica, 2019. Str. 405-461.

2. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezik narodnih proza koje je Balint Vujkov zapisao kod Bunjevaca i Šokaca // Dani hrvatske knjige i riječi. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa 2017. / Čeliković, Katarina (ur.).
Subotica, Srbija : Hrvatska čitaonica i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2018. Str. 9-17.

3. Vulić-Vranković, Sanja.
Vrančićev leksik u kontekstu hrvatskoga leksika u prošlosti i sadašnjosti // Faust Vranči i njegovo doba - Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u povodu 400. objetnice objavljivanja Novih stojeva Fausta Vrančića Vodice-Šibenik 22.-23. rujna 2015. / Borić, Marijana ; Blažević, Zrinka ; Marotti, Bojan (ur.).
Prvić Luka : Memorijalni centar "Faust Vrančić", 2018. Str. 83-99.

4. Vulić-Vranković, Sanja.
Il plurilinguismo di Krsto Pejkić // Laudator temporis actı studio in memoriam Ionnis A. Božilov / Biliarsky, Ivan A.. (ur.).
Sofia : Bulgarska akademia na naukite, 2018. Str. 378-387.

5. Vulić-Vranković, Sanja; Laco, Gordana.
Jezik hrvatskih književnih djela u 20. stoljeću // Povijest hrvatskoga jezika - 5. knjiga: 20. stoljeće - prvi dio / Bičanić, Ante (ur.).
Zagreb : Croatica, 2018. Str. 191-243.

6. Vulić-Vranković, Sanja.
Milena Rakvin Mišlov: dijalekatna i standardnojezična pjesnikinja i publicistinja, promotorica kaljskih kulturnih vrijednosti kao nezanemarive sastavnice hrvatske kulturne baštine u cjelini // Kali / Faričić, Josip (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Općina Kali, 2017. Str. 661-674.

7. Vulić-Vranković, Sanja.
O književnosti Hrvata u Mađarskoj // Hrvatska književnost u susjedstvu / Biletić, Domagoj Boris (ur.).
Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2017. Str. 243-267.

8. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatska književnost u Slovačkoj i Moravskoj // Hrvatska književnost u susjedstvu / Biletić, Domagoj Boris (ur.).
Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2017. Str. 268-285.

9. Vulić-Vranković, Sanja.
O jeziku rukopisa Hrvatske narodne pjesme i građa iz Oštarija // Mijat Pribanić (zapisao). Hrvatske narodne pjesme i građa iz Oštarija (1899.-1901.) / Vulić-Vranković, Sanja (ur.).
Modruš : Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2017. Str. 195-215.

10. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezična analiza hrvatskih reformacijskih izdanja // Periodicum 2016 / Kalapurić, Marijam ; Lacković, Igor ; Manestar, Anamarija (ur.).
Beč : Hrvatska akademska zajednica, 2017. Str. 337-344.

11. Vulić-Vranković, Sanja.
Etnolingvistički pristup spomendanu sv. Martina na hrvatskom govornom području // Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeća: Sv. Martin, simbol dijeljenja / Zaradija Kiš, Antonija ; Sabotič, Ines (ur.).
Zagreb : Biblioteka Nova etnografija, Institut za etnologiju i folkloristiku, Kulturni centar sv. Martin - Hrvatska, 2016. Str. 121-150.

12. Vulić-Vranković, Sanja.
Benčićev pristup suvremenoj književnosti gradišćanskih Hrvata // Zbornik o Nikoli Benčiću. Život u službi znanosti i gradišćanskih Hrvatov / Tyran, Petar (ur.).
Eisenstadt : Hrvatsko štamparsko društvo, 2016. Str. 80-86.

13. Vulić-Vranković, Sanja.
O slovopisnim i pravopisnim rješenjima fra Ambroza Markovića (1775.-1834.) // Zbornik o Sebastijanu Sladi / Tvrtković, Tamara ; Šišak, Marinko (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji, 2016. Str. 163-182.

14. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatska manjina u Slovačkoj i hrvatski jezik očima Petra Tažkoga // Nacionalne manjine u Hrvatskoj i Hrvati kao manjina - Europski izazovi / Dobrovšak, Ljiljana ; Žebec Šilj, Ivana (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2015. Str. 347-359.

15. Vulić-Vranković, Sanja.
Tragovi hrvatskoga jezika u jeziku bugarske manjine u Rumunjskog // Traces of the Croatian language in the language of the Bulgarian Minority in Romania / Sopta, Marin ; Maletić, Franjo ; Bebić, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing - tehnička knjiga, 2015. Str. 247-251.

16. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatski dijalekti i mjesni govori u nastavi // Nestandarsni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku / Suvala, Anđa ; Pandžić, Jasna (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2015. Str. 64-67.

17. Vulić-Vranković, Sanja; Laco, Gordana.
Jezik hrvatskih književnih djela u 19. stojeću // Povijest hrvatskoga jezika 4. knjiga: 19. stoljeće / Bičanić, Ante (ur.).
Zagreb : Croatica, 2015. Str. 179-243.

18. Vulić-Vranković, Sanja.
O jeziku fra Mihajla Radnića // Zbornik o Emeriku Paviću. Zborni radova sa znanstvenoga skupa "Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj" Osijek, 23.-25. svibnja 2013. / Knezović, Pavao ; Jerković, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Str. 261-274.

19. Vulić-Vranković, Sanja.
Tutavčev pristup djelu Viaggio in Dalmazia Alberta Fortesa i Asanaginjici // Deveti neretvanjski književni, zanstveni i kulturni susret Petar Tutavac Bilić hrvatski publicist, književnik, jezikoslovac i prevoditelj Zbornik radova izlaganih dne 26., 27. i 28. rujna 2013. Neum, Metković, Ploče, Opuzen-Podgradina / Šešelj, Stjepan (ur.).
Zagreb : Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti ; Hrvatska kulturna zaklada Hrvatsko slovo, 2014. Str. 104-111.

20. Vulić-Vranković, Sanja.
A. G. Matoš u jeziku i o jeziku // Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci 8/9. Panonski kontekst šokačke i bunjevačke kulture i tradicije / Kako se to može biti Europljanin i živjeti u Šokadiji / Rem, Goran (ur.).
Osijek, Subotica : Šokačka grana Osijek - Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata Subotica, 2014. Str. 343-357.

21. Vulić-Vranković, Sanja.
O Matoševu jeziku - iznova // Kolo. Časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu / Fišer, Ernest (ur.).
Zagreb : Matica Hrvatska, 2014. Str. 90-102.

22. Vulić - Vranković, Sanja.
Štokavski hrvatski književni jezik u 17. stoljeću // Povijest hrvatskoga jezika. 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće / Bičanić, Ante (ur.).
Zagreb : Croatica, 2013. Str. 95-161.

23. Vulić - Vranković, Sanja.
Što je književna kritika? Primjeri iz književnosti hrvatskih manjinskih zajednica na panonskom prostoru // Dani Balinta Vujkova dani hrvatske knjige i riječi. Zbornik radova sa znanstvenih skupova 2011.-2012. / Čeliković, Katarina (ur.).
Subotica, Srbija : Hrvatska čitaonica, 2013. Str. 40-48.

24. Vulić - Vranković, Sanja.
Filološki pristup književnim djelima Ante Jakšića // Dani Balinta Vujkova dani hrvatske knjige i riječi. Zbornik radova sa znanstvenih skupova 2011.-2012. / Čeliković, Katarina (ur.).
Subotica, Srbija : Hrvatska čitaonica, 2013. Str. 135-157.

25. Vulić - Vranković, Sanja.
Balint Vujkov kao trajno nadahnuće // Dani Balinta Vujkova dani hrvatske knjige i riječi. Zbornik radova sa znanstvenih skupova 2011.-2012. / Čeliković, Katarina (ur.).
Subotica, Srbija : Hrvatska čitaonica, 2013. Str. 259-261.

26. Vulić - Vranković, Sanja.
Nakladništvo hrvatskih manjina: izvrsne stručne monografije, kvalitetni udžbenici, standardne beletrističke knjige // Hrvatske knjige izvan Hrvatske. Nakladništvo hrvatskih manjina. Izložba nakladničke djelatnosti hrvatskoga iseljeništva, hrvatskih manjina te Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Interliber 36. međunarodni sajam knjiga i učila / Kukavica, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2013. Str. 7-13.

27. Vulić-Vranković, Sanja.
Uloga nacionalnog identiteta u hrvatskom i bugarskom manjinskom školstvu u Mađarskoj - sličnosti i razlike // Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik / Karbić, Damir ; Luetić, Tihana (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. Str. 415-422.

28. Vulić-Vranković, Sanja.
Riječ urednice. Leksikografski poticaj urbanoj čakavštini // Rječnik govora grada Hvara / Vulić-Vranković, Sanja (ur.).
Hvar : Muzej hvarske baštine - Hvar, 2013. Str. 7-9.

29. Vulić-Vranković, Sanja.
Predgovor. Tounjsko pjesničko pero // U meni junak (pisme tounjske) / Vulić-Vranković, Sanja (ur.).
Modruš : Katedra Čakavskog sabora Modruše, 2013. Str. 7-35.

30. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatsko pjesničko pero u Skoplju // Nemir koji nije imao ime / de Villa, Ivan (ur.).
Rešetari : KLD "Rešetari" - Hrvatska matica iseljenika, 2013. Str. 99-104.

31. Vulić-Vranković, Sanja.
Anton Leopold hodi tragom Balinta Vujkova // Gradišćanskohrvatske narodne priče / Hajszan, Robert (ur.).
Guttenbach, Austrija : Pannonisches Institut, 2013. Str. 4-8.

32. Vulić-Vranković, Sanja.
Predgovor. Čakavske pjesničke slike i sličice iz Vrbnika na otoku Krku // Bokuniće mojih dnevi / Hajszan, Robert (ur.).
Guttenbach, Austrija : Pannonisches Institut, 2013. Str. 4-5.

33. Vulić-Vranković, Sanja.
Istraživanja Mate Ujevića u polutisućljetnoj sjeverozapadnoj hrvatskoj dijaspori // Mate Ujević danas. Zbornik radova sa simpozija u povodu 110. godišnjice rođenja i 45. godišnjice smrti Mate Ujevića / Matičević, Ivica (ur.).
Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2013. Str. 419-451.

34. Vulić-Vranković, Sanja.
Bački tragovi u jeziku A. G. Matoša // XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pečuh, Mađarska : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2013. Str. 160-170.

35. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezik hrvatske književnosti u autohtonim zajednicama u srednjoj Europi / La lingvo de la kroata literaturo de la autoktonaj komunumoj en Mezeuropo // Zbornik "Mali jezici bogato književno stvaralaštvo / Almanako "Minoraj lingvoj rica literatura kreado" / Belošević, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatski esperantski savez, 2013. Str. 6-34.

36. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatski jezik i hrvatski nacionalni identitet / La Kroata lingvo kaj la Kroata Nacia Identeco // Zbornik "Mali jezici bogato književno stvaralaštvo" / Almanako "Minoraj lingvoj rica literatura kreado" / Belošević, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatski esperantski savez, 2013. Str. 155-166.

37. Vulić - Vranković, Sanja.
O današnjem govoru Hrvata iz Gornje Lastve u Boki kotorskoj // X. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Zbornik radova / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pečuh, Mađarska : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2012. Str. 77-100.

38. Vulić - Vranković, Sanja.
Jezik u časopisu Domaće ognjište za uredništva Zdenke Markoić // Dani Dobriše Cesarića I.-X. Izbor tekstova sa znanstvenih kolokvija održanih na Danima Dobriše Cesarića od 2003. do 2011. godine / Ileš, Tatjana (ur.).
Osijek/Požega : Grad Požega, DHK Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, 2012. Str. 213-223.

39. Vulić - Vranković, Sanja.
Jezični spomenik otočića Ošlljaka // Rječnik govora otoka Ošljaka / Ćosić, Vjekoslav (ur.).
Zadar : Matica hrvatska - Ogranak u Zadru, 2012. Str. 265-273.

40. Vulić - Vranković, Sanja.
O književnom djelu i jeziku Vladimira Bošnjaka // Divan je kićeni Srijem. Zbornik radova Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti. Drugi međunarodni znastveno stručni skup / Živić, Dražen ; Cvikić, Sandra (ur.).
Nijemci : Općina Nijemci i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, podružni centar Vukovar, 2012. Str. 158-166.

41. Vulić-Vranković, Sanja.
O pučkim blagdanskim imenima bunjevačkih i šokačih Hrvata u Bačkoj (u okviru hrvatskoga pučkog blagdanara) // Hrvati u Vojvodini. Identitet(i), procesi i društvene aktivnosti / Bara, Mario ; Vukić, Aleksandar (ur.).
Zagreb - Subotica : Institut za migracije i narodnosti ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2012. Str. 163-193.

42. Vulić-Vranković, Sanja.
Marijanska pučka blagdanska imena u Ogulinsko- modruškoj udolini // Panonski ljetopsi / Hajszan, Robert (ur.).
Guttenbach, Austrija : Pannonisches Institut, 2012. Str. 342-349.

43. Vulić-Vranković, Sanja; Gazivoda, Jelena.
Časopisi hrvatske manjine u gradskim sredinama neslavenskih zemalja // Topografia. Tozsamosci / Zielinsky, Boguslaw (ur.).
Poznan : Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, 2012. Str. 185-195.

44. Vulić - Vranković, Sanja.
Marin Držić s dijalektološkoga aspekta // Hrvatski bez kompleksa. Jubilarni zbornik posvećen Ernestu Bariću / Bockovac, Timea (ur.).
Pečuh, Mađarska : Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu, Katedra za kroatistiku ; Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2011. Str. 240-253.

45. Vulić - Vranković, Sanja.
Djelatnost NIU Hrvatska riječ - nakladničkoga poduzeća Hrvata u Srbiji - od jeseni 2005. do rujna 2006. // Dani Balinta Vujkova. Dani hrvatske njige i riječi. Zbornik radova sa znanstvenih skupova 2006.-2010. / Čeliković, Katarina (ur.).
Subotica, Republika Srbija : Hrvatska čitaonica, 2011. Str. 44-53.

46. Vulić - Vranković, Sanja.
Dijalekatno i nedijalekatno u Ivana Petreša // Dani Balinta Vujkova. Dani hrvatske knjige i riječi. Zbornik radova 2006.-2010. / Čeliković, Katarina (ur.).
Subotica, Republika Srbija : Hrvatska čitaonica, 2011. Str. 92-103.

47. Vulić - Vranković, Sanja.
Lirika Hrvata u Mađarskoj i Rumunjskoj // Dani Balinta Vujkova. Dani hrvatske knjige i riječi. Zbornik radova 2006.-2010. / Čeliković, Katarina (ur.).
Subotica, Republika Srbija : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2011. Str. 189-235.

48. Vulić - Vranković, Sanja.
Hrvatski tisak u dijaspori kao nastavni predmet na Znanstvenom smjeru Odjela za komunikologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu // Dani Balinta Vujkova. Dani hrvatske knjige i riječi. Zbornik radova 2006.-2010. / Čeliković, Katarina (ur.).
Subotica, Republika Srbija : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2011. Str. 319-328.

49. Vulić - Vranković, Sanja.
Pučka književnost Hrvata u Novom Selu u Slovačkoj // Dani Balinta Vujkova. Dani hrvatske knjige i riječi. Zbornik radova 2006.-2010. / Čeliković, Katarina (ur.).
Subotica, Republika Srbija : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2011. Str. 427-436.

50. Vulić - Vranković, Sanja.
Kulturno i srtučno-znanstveno događanje dragocjenoga kontinuiteta // Dani Balinta Vujkova. Dani hrvatske knjige i riječi. Zbornik radova 2006.-2010. / Čeliković, Katarina (ur.).
Subotica, Republika Srbija : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2011. Str. 479-482.

51. Vulić - Vranković, Sanja.
Poezija osjećaja // Zapisi s jagodica prstiju / Hajszan, Robert ; Vulić - Vranković, Sanja (ur.).
Guttenbach, Austrija : Panonski institut, 2011. Str. 3-5.

52. Vulić - Vranković, Sanja.
Marijanska pučka blagdanska imena u Ogulinsko- modruškoj udolini // Beata Virgo de Miraculis. Štovanje Bl. Djevice Marije na području Gospićko-senjske biskupije / Lubina, Petar (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2011. Str. 231-242.

53. Vulić - Vranković, Sanja.
Štokavski hrvatski književni jezik // Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće / Bičanić, Ante (ur.).
Zagreb : Croatica, 2011. Str. 125-187.

54. Vulić - Vranković, Sanja.
O govoru Hrvata iz Gornje Lastve // Spomenica 600. obljetnice crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi (1410.-2010.) / Lupis, Vinicije B. (ur.).
Gornja Lastva, Crna gora ; Zagreb : Župa Male Gospe u Gornjoj Lastvi, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2011. Str. 113-138.

55. Vulić - Vranković, Sanja.
Šokica iz Sonte opet divani // Ruža Silađev: Šokica pripovida / Miković, Milovan (ur.).
Subotica, Republika Srbija : NIU Hrvatska riječ, 2011. Str. 223-232.

56. Vulić - Vranković, Sanja; Šeremešić, Marija.
Slijeđenje tajanstvenosti traga // Tajanstvenosti trag / Šeremešić, Marija ; Vulić - Vranković, Sanja (ur.).
Sombor, Republika Srbija : UG Urbani Šokci Sombor, 2011. Str. 7-31.

57. Vulić - Vranković, Sanja.
O jeziku i književnom djelu Petra Taškoga // Kutatasok Az Etvos Jozef Roiskolan 2009 / Janos, Majdan (ur.).
Baja, Mađarska : Etvos Jozef Foiskolai, 2010. Str. 149-171.

58. Vulić - Vranković, Sanja.
O jeziku i književnom djelu Antuna Slavića // IX. međunarodni kroatistički znanstveni stup. Zbornik radova / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pečuh, Mađarska : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2010. Str. 285-296.

59. Vulić - Vranković, Sanja.
Jezične napomene o svesku dvadeset i drugom // Milan Begović, Sabrana djela, Izabrani dramski prijevodi / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zabreb : Naklada Ljevak : Hazu, 2010. Str. 512-534.

60. Vulić - Vranković, Sanja.
Poezija za odrasle Ljubice Kolarić - Dumić // Ususret svojoj zvijezdi / Hajszan, Robert ; Vulić - Vranković, Sanja (ur.).
Guttenbach, Austrija : Panonski institut, 2010. Str. 3-7.

61. Vulić - Vranković, Sanja.
Ljubav jača od daljine // Srebreni odbljesci / Hajszan, Robert ; Vulić - Vranković, Sanja (ur.).
Guttenbach, Austrija : Panonski institut, 2010. Str. 4-5.

62. Vulić - Vranković, Sanja.
O Držićevu jeziku iznova // Marin Držić 1508.-2008. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu / Batušić, Nikola ; Fališevac, Dunja (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010. Str. 427-441.

63. Vulić-Vranković, Sanja.
Riječ urednice. Eleonora se nije osvrnula // Torquata / Vulić, Sanja (ur.).
Zagreb : Nakada Tusculum, 2009. Str. 385-387.

64. Vulić-Vranković, Sanja.
Nakladništvo hrvatskih manjina - novosti u bibliotekama // Hrvatske knjige izvan Hrvatske / Kukavica, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2009. Str. 7-13.

65. Vulić-Vranković, Sanja.
Priručnik za vjeronauk u obitelji // Bakin vjeronauk / Zirdum, Ivan (ur.).
Đakovo : Karitativni fond UPT, 2009. Str. 241-245.

66. Vulić-Vranković, Sanja.
Stilematika niječnoga predznaka // Snatrenja / Vulić, Sanja ; Hajszan, Robert (ur.).
Güttenbach : Panonski institut, 2008. Str. 5-8.

67. Vulić-Vranković, Sanja.
Čudesan svijet bajki u čakavskom ruhu // Priče iz davnine. Rad na vrbničkoj čakavštini. Marija Trinajstić Božić / Božić, Tomislav (ur.).
Vrbnik : Vlastita naklada Marije Trinajstić Božić, 2008. Str. 13-23.

68. Vulić-Vranković, Sanja.
Poezija za djecu na vrbničkoj čakavštini // Letrat našega Macana / Sindik-Pobor, Vlasta (ur.).
Vrbnik : Vlastita naklada, 2008. Str. 13-22.

69. Vulić-Vranković, Sanja.
O vinišćarskom govoru na drukčiji način // Vinišćarski zbornik / Pažanin, Ivan (ur.).
Vinišća : Župa Presvetog Srca Isusova - Vinišća, 2008. Str. 515-543.

70. Vulić-Vranković, Sanja.
Put od dijalekta do sociolekta na primjeru govora janjevačkih Hrvata u Sofiji // U službi jezika. Zbornik u čast Ivi Lukežić / Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2007. Str. 149-163.

71. Vulić, Sanja.
Lazar Francisković - Promicatelj hrvatskoga književnoga jezika // Panonski ljetopis - Pannonisches Jahrbuch - Pannon Evkonyv - Panonski letopis / Hajszan, Robert (ur.).
Guttenbach : Pannonisches Institut, Panonski institut, 2006. Str. 421-425.

72. Vulić-Vranković, Sanja.
Bokeljske poetske baklje // Sjaj korijena. Antologija suvremenoga hrvatskoga pjesništva u Boki kotorskoj / Hajszan, Robert ; Vulić, Sanja (ur.).
Guttenbach : Panonisches Institut, Panonski institut, 2006. Str. 516-521.

73. Vulić-Vranković, Sanja.
Duhovni nasljednici Balinta Vujkova // Dani balinta Vujkova. Zbornik radova sa znanstvenih skupova 2002. - 2005. / Čelinković, Katarina (ur.).
Subotica : Hrvatska čitaonica, 2006. Str. 271-272.

74. Vulić-Vranković, Sanja.
Djelatnost NIU Hrvatska riječ - nakladničkoga poduzeća Hrvta u Srbiji // Hrvatski iseljenički zbornik 2007 / Kukavica, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2006. Str. 95-104.

75. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezične napomene o svesku dvadesteom // Milan Begović, Sabrana djela, Eseji, kritike, polemike, miscelanea, intervjui II. / Sapunar, Andrea ; Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak : Hazu, 2006. Str. 354-362.

76. Vulić, sanja.
Literarno putovanje u vlastito djetinjstvo // Varbuoska u uspomeni mojega ditinstva/Franka Belić / Penović, Zvonimir (ur.).
Split : Naklada Bošković, 2005. Str. 9-14.

77. Vulić, Sanja.
Nove krhotine poeme u nastajanju // Milovan Miković: Avaške godine / Donat, Branimir (ur.).
Zagreb : Dora Krupićeva, 2005. Str. 171-190.

78. Vulić, Sanja.
Pjesnik izmučenih riječi // U izmučenim riječima / Vojislav Sekelj / Miković, Milovan (ur.).
Subotica : NIU Hrvatska riječ, 2005. Str. 71-77.

79. Vulić, Sanja.
Bašćanski besidar u okviru čakavske leksikografije // Knj. 1 : Gan-Veyan osce Bascanski besidar : rječnik, gramatika, kultura i genom Neoliburna : rječnici istočnog Kvarnera: Baška, Rab, Vinodol : 238.700 besed / Yšamiya ; Mitjel (ur.).
Zagreb : Znanstveno društvo za proučavanje podrijetla Hrvata, Klub nakladnika Hrvatske i Hrvatsko-indijsko društvo ITG, 2005.

80. Vulić, Sanja.
Bunjevačkohrvatski književnik Lazar Francišković // Hrvatski iseljenički zbornik 2006. / Kukavica, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2005. Str. 85-91.

81. Vulić, Sanja.
Tekstološke i jezične značajke književne ostavštine Balinta Vujkova // Balint Vujkov: Krilati Momak / Miković, Milovan (ur.).
Subotica : Matica hrvatska Subotica : Hrvatska riječ, 2005. Str. 215-228.

82. Vulić-Vranković, Sanja.
O istraživanjima Balinta Vujkova na panonskom prostoru // Panonski ljetopis/Pannonisches Jahrbuch/Pannon Evkonyv/Panonski letopis / Hajszan, Robert (ur.).
Pinkovac, Guttenbach : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2005. Str. 380-386.

83. Vulić-Vranković, Sanja.
O suvremenom hrvatskom književnom jeziku // Panonski ljetopis/Pannonisches Jahrbuch/Pannon Evkonyv/Panonski letopis / Hajszan, Robert (ur.).
Pinkovac, Guttenbach : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2005. Str. 414-416.

84. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezične napomene o svesku trećem // Milan Begović, Sabrana djela, Drame / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak : Hazu, 2005. Str. 359-369.

85. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezične napomene o svesku četvrtom // Milan Begović, Sabrana djela, Drame / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak : Hazu, 2005. Str. 347-359.

86. Vulić, Sanja.
Govori Hrvata u Mađarskoj u okviru hrvatske dijalektologije // Panonski ljetopis, Pannonisches Jahrbuch, Pannon Evkonyv, Panonski letopis / Hajszan, Robert (ur.).
Pinkovac/Guttenbach : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2004. Str. 380-382.

87. Vulić, Sanja.
O Rječniku frazema i poslovica govora Vrboske na otoku Hvaru // Dinko Matković, Rječnik frazema i poslovica govora Vrboske na otoku Hvaru / Palaversić, Pavao (ur.).
Jelsa : Matica hrvatska, Ogranak Jelsa, 2004. Str. 4-14.

88. Vulić, Sanja.
Ocjena Rječnika mjesta Povljane A. Tičića // Rječnik govora mjesta Povljane na otoku Pagu : libar povljanski besid / Batović, Šime (ur.).
Zadar : Matica hrvatska, 2004. Str. 439-444.

89. Benčić, Nikola; Csenar-Schuster, Agnjica; Kinda-Berlaković, Zorka; Koschat, Jelka; Kuzmić, Ludvig; Lončarić, Mijo; Neweklowsky, Gerhard, Rotter, Ivan; Sučić, Ivo; Vlašić, Joško; Vulić, Sanja; Znika, Marija.
Sintaksa, rečenica, preoblike, povezivanje rečenic, gramatička struktura rečenice, obavijesna struktura rečenice, sadržajna strukura rečenice, predikat, adverbna oznaka, objekt // Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika / Sučić, Ivo (ur.).
Željezno : Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvata, 2003.

90. Vulić, Sanja.
Tvorba riči // Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika / Sučić, Ivo (ur.).
Željezno : Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, 2003. Str. 245-390.

91. Vulić, Sanja.
Jezične napomene o svesku osmom // Milan Begović, Sabrana djela, Hrvatski Diogenes / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak : Hazu, 2003. Str. 199-204.

92. Vulić, Sanja.
Jezične napomene o svesku trinaestom // Milan Begović, Sabrana djela, Proze I / Hrvojka Mihanović-Salopek (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak : Hazu, 2003. Str. 577-584.

93. Vulić, Sanja.
Jezične napomene o svesku sedamnaestom // Milan Begović, Sabrana djela, Studije i kritike / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak : HAZU, 2003. Str. 512-519.

94. Vulić, Sanja.
Jezične napomene o svesku osamnaestom // Milan Begović, Sabrana djela, Theatralia I / Vinski, Nina ; Sapunar, Andrea (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak : Hazu, 2003. Str. 519-526.

95. Vulić, Sanja.
Govor Oštarija kod Ogulina u odnosu prema gradišćanskohrvatskim govorima // Panonski ljetopis / Pannonisches Jahrbuch / Pannon Évkönyv, Jubilaumsbuch / Robert Hajszan (ur.).
Pinkovac/Guttenbach : Pannonisches Institut/Panonski institut - LITERAS, 2003. Str. 428.-439..

96. Vulić, Sanja.
Ljetopis Panonskoga instituta u Gradišću (Panonska ljetna knjiga 1997. i 1998., Panonski institut, Pinkovac, 1997. i 1998.) // Panonski ljetopis / Pannonisches Jahrbuch / Pannon Evkonyv, Jubilaumsbuch / Robert Hajszan (ur.).
Pinkovac/Guttenbach : Pannonisches Institut/Panonski institut - LITERAS, 2003.. Str. 183.-185..

97. Vulić, Sanja.
Govori Hrvata u Moravskoj // Panonski ljetopis / Pannonisches Jahrbuch / Pannon Évkönyv, Jubilaumsbuch / Robert Hajszan (ur.).
Pinkovac/Guttenbach : Pannonisches Institut/Panonski institut - LITERAS, 2003. Str. 419-420.

98. Vulić, Sanja.
O dvjema jezičnim značajkama današnjega gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika // Panonski ljetopis 2003/ Pannonisches Jahrbuch / Pannon Évkönyv, Jubilaumsbuch / Hajszan, Robert (ur.).
Pinkovac/Guttenbach : Pannonisches Institut/Panonski institut - LITERAS, 2003. Str. 421-422.

99. Vulić, Sanja.
O jezičnim značajkama Mulihovih djela // Panonski ljetopis / Pannonisches Jahrbuch / Pannon Evkonyv, Jubilaumsbuch / Hajszan, Robert (ur.).
Pinkovac/Guttenbach : Pannonisches Institut/Panonski institut - LITERAS, 2003.. Str. 423-427.

100. Vulić, Sanja.
Jezične napomene o svesku devetnaestom // Sabrana djela Milana Begovića, Theatralia II / Sapunar, Andrea (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak : HAZU, 2003. Str. 281-285.

101. Vulić, Sanja; Sapunar, Andrea.
Rječnik // Sabrana djela Milana Begovića, Theatralia I / Vinski, Nina ; Sapunar, Andrea (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak : HAZU, 2003. Str. 527-543.

102. Vulić, Sanja; Sapunar, Andrea.
Rječnik // Sabrana djela Milana Begovića, Theatralia II / Sapunar, Andrea (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak : HAZU, 2003. Str. 287-302.

103. Vulić-Vranković, Sanja.
Treća Panonska ljetna knjiga // Panonski ljetopis 2003 / Hajszan, Robert (ur.).
Guttenbach / Pinkovac : Panonski ljetopis, 2003. Str. 544-544.

104. Vulić-Vranković, Sanja.
Panonski list, 2/1998. // Panonski ljetopis 2003 / Hajszan, Robert (ur.).
Pinkovac/Guttenbach : Pannonisches Institut/Panonski institut - LITERAS, 2003.

105. Vulić, Sanja.
Oštarska čakavica // Oštarije : povodom 100 god. DVD-a Oštarije / Gračanin, Nikola (ur.).
Oštarije : DVD Oštarije, 2002. Str. 104-116.

106. Vulić, Sanja.
Inojezični utjecaji na govore Hrvata u Slovačkoj // Panonski ljetopis - Pannonisches Jahrbuch - Pannon Evkonyv / Hajszan, Robert (ur.).
Pinkovac, Guttenbach : Panonski institut, 2001.. Str. 480-486.

107. Vulić, Sanja.
Prilog utvrđivanju govorne osnovice rukopisnog gradišćanskohrvatskog rječnika // Pannonisches Jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach/Pinkovac : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2000. Str. 447-452.

108. Vulić, Sanja.
Imeničke tvorenice u pjesmama Mate Šinkovića // Pannonisches jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach/Pinkovac : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2000. Str. 453-457.

109. Vulić, Sanja.
Blagdanska imena u gradišćanskohrvatskim govorima u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj // Pannonisches Jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach/Pinkovac : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2000. Str. 458-463.

110. Vulić, Sanja.
O dvojezičnim tablicama i o imenu grada Sambotela // Pannonisches Jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach/Pinkovac : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2000. Str. 470-477.

111. Vulić, Sanja.
Jezična analiza književnoga djela Vilijama Pokornog // Pannonisches Jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach/Pinkovac : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2000. Str. 478-486.

112. Vulić, Sanja.
Govor otoka Drvenika // Zbornik otoka Drvenika / Pažanin, Ivan (ur.).
Drvenik : Drvenik : Župa Sv. Jurja Mučenika, 2000. Str. 561-639.

113. Vulić, Sanja.
Inojezični utjecaji na govore Hrvata u Slovačkoj // Hrvatski iseljenički zbornik 2001. / Kukavica, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2000. Str. 128-136.

114. Vulić, Sanja; Lisac, Josip.
Ocjena rječnika // Rječnik govora mjesta Kukljica na otoku Ugljanu / Batović, Šime (ur.).
Zadar : MH Zadar, 2000. Str. 361-366.

115. Vulić, Sanja; Petrović, Bernardina.
Slovački elementi u čakavskim govorima Hrvata u Slovačkoj // Pannonisches Jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Hajszan, Robert (ur.).
Pinkovac-Guetenbach : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2000. Str. 464-469.

116. Vulić, Sanja.
Zemljopisni nazivi u govoru sela Unde u Mađarskoj i u obližnjim govorima Dolinaca u Austriji // Pannonisches Jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach/Pinkovac : Pannonisches Institut/Panonski institut, 1999. Str. 428-435.

117. Vulić, Sanja.
Zemljopisni nazivi u govoru sela Unde u Mađarskoj i u obližnjim govorima Dolinaca u Austriji // Panonski ljetopis/Pannonisches Jahrbuch/Pannon Evkonyv/Panonski letopis / Hajszan, Robert (ur.).
Pinkovac/Guttenbach : Pannonisches Institut/Panonski institut, 1999. Str. 428-433.

118. Vulić, Sanja; Maresić, Jela.
Rječnik govora Novoga Sela u Gradišću u Austriji // Pannonisches Jahrbuch / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach : Pannonisches Institut, 1998. Str. 496-527.

119. Vulić, Sanja.
Iz gradišćanskohrvatske sinonimije // Pannonisches Jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach/Pinkovac : Pannonisches Institut/Panonski institut, 1997. Str. 396-402.

120. Vulić, Sanja.
Stepenice ili stube // Govorimo hrvatski : Jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio i Naklada NAPRIJED d.d., 1997. Str. 15.

121. Vulić, Sanja.
Ručak i objed // Govorimo hrvatski : Jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio i Naklada NAPRIJED d.d., 1997. Str. 65.

122. Vulić, Sanja.
Doručak i zajutrak // Govorimo hrvatski : Jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio i Naklada NAPRIJED d.d., 1997. Str. 66.

123. Vulić, Sanja.
Dobar tek, u slast, Bog vam blagoslovio // Govorimo hrvatski : Jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio i Naklada NAPRIJED d.d., 1997. Str. 69.

124. Vulić, Sanja.
Čamac, barka, lađica // Govorimo hrvatski : Jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio i Naklada NAPRIJED d.d., 1997. Str. 119.

125. Vulić, Sanja; Maresić, Jela.
Rječnik klimpuškoga govora // Pannonisches Jahrbuch / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach : Pannonisches Institut, 1997. Str. 370-395..

126. Vulić, Sanja.
Štokavski elementi u govoru čakaskoga gradišćansko-hrvatskoga sela Pinkovca // Panonski ljetopis=Pannonisches Jahrbuch / Hajszan, Robert (ur.).
Pinkovac/Guttenbach : Panonski institut/Pannonisches Institut, 1995. Str. 268-273.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Vulić-Vranković, Sanja.
A bátyai kéziratos énekeskönyv nyelvi jellemzöi. // Kalocsai Múzeumi Értekezések. Molnár János Énekös könyvecköje. 20 (2019) ; 179-184 (članak, znanstveni).

2. Vulić-Vranković, Sanja.
O pjesništvu i pjesničkom jeziku Mate Meršića Miloradića iznova. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. XLVI (2018) , 1-2; 169-178 (članak, znanstveni).

3. Vulić-Vranković, Sanja.
O književnim djelima Vlaste Sindik Pobor. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. XLVI (2018) , 1-2; 179-198 (članak, znanstveni).

4. Vulić-Vranković, Sanja.
Iz vokalizma i prozodije čakavskoga govora Primoštena Burnjega. // Slavia Iaponica. Studies in Slavic Languages and Literatures. 20 (2017) , 20; 31-51 (članak, znanstveni).

5. Vulić-Vranković Sanja; Galović, Filip.
Memoarska proza Venere Stojan s dijalektološkoga aspekta. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 45 (2017) , 1-2; 5-21 (članak, znanstveni).

6. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezična previranja u dubrovačkoj renesansnoj književnosti. // Colloqvia Marvliana. 25 (2016) ; 239-258 (članak, znanstveni).

7. Vulić-Vranković, Sanja.
Još ponešto o Vrančićevim nazivima mjeseci u godini. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 44 (2016) , 1-2; 131-139 (članak, znanstveni).

8. Vulić-Vranković, Sanja.
O korizmenom razdoblju u autohtonim hrvatskim zajednicama sjeverno u sjeveroistočno od Hrvatske s etnolingvističkoga aspekta. // Hum. Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 11 (2016) , 15; 34-51 (članak, znanstveni).

9. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatska pučka imena Nedjelje Muke i Svetoga trodnevlja na otocima Krku i Cresu, te u Istri. // Pasionska baština ... : muka kao nepresušno nadahnuće kulture :. 10 (2016) ; 168-176 (članak, znanstveni).

10. Vulić-Vranković, Sanja.
Blagdani i spomendani u zapisima Josipa Lovretića (pučka imena, nazivlje, poslovice i uzrečice). // Folia onomastica Croatica. 25 (2016) ; 183-198 (članak, znanstveni).

11. Vulić-Vranković, Sanja; Bodor, Tamara.
O leksiku Kostrene i Miholašćica u čakavskom i mediteranskom štokavskom leksikološkom kontekstu (na temelju izabranih primjeraka). // Zbornik Kasedre čakavskog sabora Kostrena - Život, kultura i povijest Kostrene, 2016.. 6 (2016) ; 125-136 (članak, znanstveni).

12. Vulić-Vranković, Sanja; Laco, Gordana.
O zaboravljenim i poluzaboravljenim hrvatskim prilozima (dio 2.). // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 63 (2016) , 1; 22-35 (članak, znanstveni).

13. Vulić-Vranković, Sanja.
Govori zapadnohercegovačkih Hrvata u kontekstu hrvatskoga jezika. // Identititi - kulture - jezici. Identitetska i kulturna raznolikost BiH i europske perspektive jednoga podijeljenog društva. 1 (2015) ; 369-389 (članak, znanstveni).

14. Vulić-Vranković, Sanja.
Srijemske elegije Josipa Andrića. // Vukovarski zbornik. 10 (2015) ; 154-163 (članak, znanstveni).

15. Vulić-Vranković, Sanja.
Vjerske teme u djelima hrvatskih književnika iz mađarskoga dijela Bačke. // Kroatologija. Časopis za hrvatsku kulturu. 6 (2015) , 1-2; 227-238 (članak, znanstveni).

16. Vulić-Vranković, Sanja.
O hrvatskim pučkim imenima spomendana sv. Matije, apostola, i sv. Mateja, apostola i evanđelista, s etnoonomastičkoga aspekta. // Folia onomastica Croatica. 24 (2015) ; 125-141 (članak, znanstveni).

17. Vulić-Vranković, Sanja.
O književnosti Hrvata u Mađarskoj. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 20 (2015) , 52 (3-4); 285-309 (članak, znanstveni).

18. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatska književnost u Slovačkoj i Moravskoj. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 20 (2015) , 52 (3-4); 310-327 (članak, znanstveni).

19. Vulić-Vranković, Sanja.
Pučka blagdanska imena korizmenih nedjelja i Svetoga trodnevlja u Mađarskoj. // Slawistyka. 13 (2015) ; 80-90 (članak, znanstveni).

20. Vulić-Vranković, Sanja; Laco, Gordana.
O zaboravljenim i poluzaboravljenim hrvatskim prilozima (dio 1.). // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 62 (2015) , 5; 192-200 (članak, znanstveni).

21. Vulić-Vranković, Sanja; Šimunković, Ljerka.
O leksičkim različitostima dubrovačkoga i splitskoga organskog idioma. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 43 (2015) , 1-2; 31-60 (članak, znanstveni).

22. Vulić-Vranković, Sanja.
Današnji modruški govor. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 4 (2014) , 1-2; 9-41 (članak, znanstveni).

23. Vulić-Vranković, Sanja.
Usporedba izabranoga leksika iz Rječnika bibinjskoga govora Božidara Šimunića sa sukladnim leksiom iz govora zadarskih otoka. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 42 (2014) , 1-2; 71-85 (članak, znanstveni).

24. Vulić-Vranković, Sanja.
O hrvatskih pučkim imenima Cvjetnice i Velikoga tjedna na Kvarneru i u središnjoj Istri. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 42 (2014) , 1-2; 113-120 (članak, znanstveni).

25. Vulić-Vranković, Sanja.
O današnjem govoru Veljuna Primorskoga. // Modruški zbornik. 8 (2014) ; 3-18 (članak, znanstveni).

26. Vulić-Vranković, Sanja.
Modruški govor krajem 20. i početkom 21. stoljeća. // Modruški zbornik. 8 (2014) ; 19-56 (članak, znanstveni).

27. Vulić - Vranković, Sanja.
O pučkim imenima blagdana sv. Martina i martinjskom nazivlju u čakavštini, štokavštini i kajkavštini. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 41 (2013) , 1-2; 95-110 (članak, znanstveni).

28. Vulić - Vranković, Sanja.
O čakavskoj pučkoj prozi u austrijskom Gradišću. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 41 (2013) , 1-2; 111-119 (članak, znanstveni).

29. Vulić - Vranković, Sanja.
O pjesničkom jeziku i pjesništvu Josipa Šibarića. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 41 (2013) , 1-2; 139-158 (članak, znanstveni).

30. Vulić-Vranković, Sanja.
Pučka blagdanska imena korizmenih nedjelja i Svetoga trodnevlja kod Hrvata u Mađarskoj. // Muka kao nepresušno nadahnuće kulture. Pasionska baština Hrvata u Podunavlju. Zbornik radova IX. međunarodnog znanstvenog simpozija. 9 (2013) ; 257-268 (članak, znanstveni).

31. Vulić-Vranković, Sanja; Latchici, Maria.
O jeziku Šime Budinića. // Romanoslavica. XLIX (2013) , 2; 183-195 (članak, znanstveni).

32. Vulić-Vranković, Sanja; Šimunković, Ljerka.
O leksičkim razlikama dubrovačkoga i splitskoga govora / Sulle differenze lessicali nelle parole di Dubrovnik e Split. // Adriatico/Jadran. Rivista di cultura tra le due sponde. 1-2 (2013) , 1-2; 25-52 (članak, znanstveni).

33. Vulić - Vranković, Sanja.
O imenici varoš u čakavštini, štokavštini i kajkavštini. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. XL (2012) ; 13-19 (članak, znanstveni).

34. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvati u Gradišću i zapadnoj Mađarskoj u djelima Mate Ujevića. // Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu. 5 (2012) , 5; 175-194 (članak, znanstveni).

35. Vulić - Vranković, Sanja.
Dnešnijat govor na janevskite h'rvati v B'lgarija (bug čir). // S'postavitelno ezikoznanie. Spisanie na sofijskija universitet (Sv. Kliment Ohridski) (bug čir). 36 (2011) ; 76-87 (članak, znanstveni).

36. Vulić - Vranković, Sanja.
O marijanskim pučkim blagdanskim imenima u središnjoj hrvatskoj. // Modruški zbornik. 4-5 (2011) ; 3-15 (članak, znanstveni).

37. Vulić - Vranković, Sanja.
O pjesničkom jeziku Stipe Cvitana. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 39 (2011) , 1-2; 17-29 (članak, znanstveni).

38. Vulić-Vranković, Sanja.
Hajmaški govor. // Etnografija Hrvata u Mađarskoj. 14 (2011) ; 209-230 (članak, znanstveni).

39. Vulić - Vranković, Sanja.
Jezik Modruškoga urbara. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 38 (2010) , 1-2; 135-153 (članak, znanstveni).

40. Vulić - Vranković, Sanja.
O jeziku Aleksandra Komulovića. // Kutatasok Az Etvos Jozef Foiskolan 2010. 4 (2010) ; 291-299 (članak, znanstveni).

41. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezik u središnjoj Hrvatskoj u doba Bernardina Frankopana. // Modruški zbornik. 3 (2009) ; 121-142 (članak, znanstveni).

42. Vulić-Vranković, Sanja; Alerić, Marko.
O hrvatskom leksiku na temelju primjera iz čakavskoga narječja. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 37 (2009) , 1-2; 35-55 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

43. Vulić-Vranković, Sanja; Alerić, Marko.
O riječima hrvatskoga književnoga jezika. // Jezik. 56 (2009) , 5; 145-147 (članak, znanstveni).

44. Vranić, Silvana; Vulić-Vranković, Sanja.
Grobnički govori u svjetlu novih istraživanja. // Čakavska rič, polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. XXXVI (2008) , 1-2; 145-158 (pregledni rad, znanstveni).

45. Vulić-Vranković, Sanja.
Marijanska pučka blagdanska imena na dubrovačkom području. // Croatica et Slavica Iadertina. 4 (2008) ; 149-156 (članak, znanstveni).

46. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezik pučkih proza Hrvata u Bačkoj i Srijemu te u Andzabegu. // Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu. 1 (2008) , 1; 45-62 (članak, znanstveni).

47. Vulić-Vranković, Sanja.
Usporedba gradišćanskohrvatskih govora i govora starinačkoga stanovništva u središnjoj Hrvatskoj. // Hrvatska misao (Sarajevo). XII (2008) , 1; 55-64 (članak, znanstveni).

48. Vulić-Vranković, Sanja.
O govoru Turković Sela. // Modruški zbornik. II. (2008) ; 3-29 (članak, znanstveni).

49. Vulić-Vranković, Sanja.
Čista složena tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim idiomima. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 36 (2008) , 1-2; 97-111 (članak, znanstveni).

50. Vulić-Vranković, Sanja.
Čista složena tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim idiomima. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 36 (2008) , 1-2; 79-111 (članak, znanstveni).

51. Vulić-Vranković, Sanja.
Dubrovački govor od početka 20. do početka 21. stoljeća. // Zadarski filološli dani 1. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga 20. i 21. svibnja 2005.. 1 (2007) ; 97-112 (članak, znanstveni).

52. Vulić-Vranković, Sanja.
Odnos tvorbe riječi prema drugim granama jezikoslovlja na primjeru gradišćanskohrvatskih idioma. // Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanja čakavske riječi. 35 (2007) , 1; 85-103 (članak, znanstveni).

53. Vulić-Vranković, Sanja.
Prefiksalno-sufiksalna tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim idiomima. // Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 35 (2007) , 1; 121-138 (članak, znanstveni).

54. Vulić-Vranković, Sanja.
Govor Hrvata u Mađarskoj koji su podrijetlom sa širega ogulinskoga područja. // Modruški zbornik. 1 (2007) ; 13-51 (članak, znanstveni).

55. Vulić, Sanja.
O književnom djelu i jeziku Milovana Mikovića. // Riječ. Časopis za slavensku filologiju. 12 (2006) , 1; 114-128 (članak, znanstveni).

56. Vulić-Vranković, Sanja.
Sintaktičko-semantička tvorba kao rubni način pri tvorbi imenica u gradišćanskohrvatskim idiomima. // Croatica et Slavica Iadertina. 2 (2006) , -; 73-82 (članak, znanstveni).

57. Vulić-Vranković, Sanja.
Sintaktičko-semantička tvorba kao rubni tvorbeni način pri tvorbi imenica u gradišćanskohrvatskim idiomima. // Croatica et Slavica Iadertina. 2 (2006) ; 73-82 (članak, znanstveni).

58. Vulić-Vranković, Sanja.
Sintaktičko-semantička tvorba kao rubni tvorbeni način pri tvorbi imenica u gradišćanskohrvatskim idiomima. // Croatica et Slavica Iadertina. 2 (2006) ; 73-82 (članak, znanstveni).

59. Vulić-Vranković, Sanja.
Govor Hajmaša u Mađarskoj. // Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 33 (2005) , 1-2; 5-31 (članak, znanstveni).

60. Vulić-Vranković, Sanja.
Preobrazba kao rubni tvorbeni način pri tvorbi imenica u gradišćanskohrvatskim čakavskim govorima. // Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 33 (2005) , 1-2; 213-219 (članak, znanstveni).

61. Vulić-Vranković, Sanja.
Složeno-sufiksalna tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim čakavskim govorima. // Croatica et slavica iadertina. 1 (2005) ; 47-60 (članak, znanstveni).

62. Vulić-Vranković, Sanja.
Dijalekatne i nedijalekatne značajke gradišćanskohrvatske čakavske književnosti. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 32 (2004) , br. 2; 173 - 189 (članak, znanstveni).

63. Vulić-Vranković, Sanja.
Iz sufiksalne tvorbe imenica u vinišćarskom govoru. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 32 (2004) , 2; 191-202 (članak, znanstveni).

64. Vulić-Vranković, Sanja.
Prilog izradbi kontrastivne gramatike gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika i suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika na primjeru tvorbe riječi. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 32 (2004) , 1; 13-20 (članak, znanstveni).

65. Vulić-Vranković, Sanja.
Jugoistočni gradišćanskohrvatski čakavci. // Pogledi (Budapest). 3 (2004) , 2; 116-127 (članak, znanstveni).

66. Vulić-Vranković, Sanja.
Dijalekatne i nedijalekatne značajke hrvatske književnosti u dijaspori na panonskom prostoru. // Klasje naših ravni. IX (2004) , 1-2; 3-22 (članak, znanstveni).

67. Vulić-Vranković, Sanja.
Odnos dijalekatne i nedijalekatne književnosti u Bačkoj i na gradišćanskohrvatskom govornom području. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LX (2004) , 4; 89-99 (članak, znanstveni).

68. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezik Antuna Karagića. // Gradovrh. Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja. 1 (2004) , 1; 51-56 (članak, znanstveni).

69. Vulić-Vranković, Sanja.
Osnovne značajke suglasničkoga sustava govora otoka Drvenika kraj Trogira. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 31 (2003) , br. 1-2; 53 -59 (članak, znanstveni).

70. Vulić-Vranković, Sanja.
Poetska drama. Vojislav Sekelj: Uzmi dodaj, Hrvatski kulturni centar 'Bunjevačko kolo', Biblioteka Žig Subotica, 2002.. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LIX (2003) , 6; 111-114 (osvrt, znanstveni).

71. Vulić-Vranković, Sanja.
Obogaćenje hrvatske periodike u Mađarskoj. Pogledi, Časopis za kulturu i društvena pitanja Hrvatta u Mađarskoj (1/2002 ; 1/2003 ; 2/2003 ; 3/2003.), Budimpešta - Pečuh. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LX (2003) , 2; 123-125 (prikaz, znanstveni).

72. Vulić, Sanja.
Rječnici izvornih gradišćanskohrvatskih govora u okviru dvojezične leksikografije. // Filologija. 38-39 (2002) , 1-2; 287-302 (članak, znanstveni).

73. Vulić-Vranković, Sanja.
O pjesništvu i pjesničkom jeziku Jure Baláža. // Čakavska rič. 1 (2002) , 1-2; 90-110 (članak, znanstveni).

74. Vulić-Vranković, Sanja.
Narječna i dijalekatna pripadnost govora Povljane na otoku Pagu. // Čakavska rič. 2 (2002) , 1-2; 91-98 (članak, znanstveni).

75. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezična analiza književnoga djela Viliama Pokornog. // Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske rječi. 29 (2001) , 1; 37-46 (članak, znanstveni).

76. Vulić-Vranković, Sanja.
Osnovne značajke samoglasničkog sustava govora otoka Drvenika kraj Trogira. // ČAKAVSKA RIČ. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 29 (2001) , 2; 5-12 (članak, znanstveni).

77. Vulić-Vranković, Sanja.
Dvojezični gradišćanskohrvatski dijalekatni rječnici. // ČAKAVSKA RIČ. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 29 (2001) , 2; 23-46 (članak, znanstveni).

78. Vulić, Sanja.
Zemljopisni nazivi u nekim govorima na sjevernodalmatinskim otocima. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 28 (2000) , 1-2; 21-38 (članak, znanstveni).

79. Vulić-Vranković, Sanja.
Imeničke tvorenice u pjesmama Ante - Tonija Valčića. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 28 (2000) , 1-2; 39-47 (članak, znanstveni).

80. Vulić-Vranković, Sanja.
O imenu blagdana sv. Vinka, đakona i mučenika. // Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci - za kulturu, umjetnost i društvena pitanja. 17 (2000) ; 365-371 (članak, znanstveni).

81. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezikovna analiza literarnega dela Viliama Pokornega. // Slavistična revija: Časopis za jezikoslovje in literarne vede. 48 (2000) , 2; 195-201 (članak, znanstveni).

82. Vulić, Sanja.
Književni jezik Ivana Petreša. // Riječ : časopis za filologiju. 5 (1999) , 1; 96-105 (članak, znanstveni).

83. Vulić, Sanja.
O nekim imenima hrvatskih naselja u susjednim zemljama. // Jezik : Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 46 (1999) , 4; 129-136 (članak, znanstveni).

84. Vulić-Vranković, Sanja.
Frazemi u rječnicima izvornih čakavskih govora. // Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 27 (1999) , 1; 29-41 (članak, znanstveni).

85. Vulić-Vranković, Sanja.
Iz čakavske tvorbe blagdanskih imena. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 11 (1999) ; 63-73 (članak, znanstveni).

86. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatska riječ u Mađarskoj. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LV (1999) , 7-8; 272-277 (osvrt, znanstveni).

87. Vulić-Vranković, Sanja.
Imeničke tvorenice u pjesmama Mate Šinkovića. // Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 27 (1999) , 2; 259-265 (članak, znanstveni).

88. Vulić, Sanja; Maresić, Jela.
Frazemi u rječnicima izvornih čakavskih i izvornih kajkavskih govora. // Filologija. 30/1 (1998) ; 395-402 (članak, znanstveni).

89. Vulić-Vranković, Sanja.
Frazemi u rječnicima izvornih čaklavskih govora. // Glasje : časopis za književnost i umjetnost. V (1998) , 9; 143-151 (članak, znanstveni).

90. Vulić-Vranković, Sanja.
Monografija o gradišćanskohrvatskim kazališnim zbivanjima. Nikola Benčić: Gradišćanskohrvatsko narodno kazališće. Narodna visoka škola. Gradišćanskih Hrvatov, Željezno / Eisenstadt 1998.. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LIV (1998) , 9-10; 285-287 (osvrt, znanstveni).

91. Vulić-Vranković, Sanja.
Zemljopisni nazivi u govoru sela Unde u Mađarskoj i u obližnjim govorima Dolinaca u Austriji. // Riječ. Časopis za filologiju. 4 (1998) , 2; 92-98 (članak, znanstveni).

92. Vulić-Vranković, Sanja; Maresić, Jela.
Frazemi u rječnicima izvornih čakavskih i izvornih kajkavskih govora. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 30-31 (1998) ; 395-402 (članak, znanstveni).

93. Vulić-Vranković, Sanja; Petrović, Bernardina.
Slovački elementi u čakavskim govorima Hrvata u Slovačkoj. // Riječ : časopis za filologiju. 4 (1998) , 1; 83-88 (članak, znanstveni).

94. Vulić, Sanja.
Hrvatska pučka imena blagdana u nekim mjesnim govorima u Bosni i Hercegovini. // Riječ. 3 (1997) , 1; 115-122 (članak, znanstveni).

95. Vulić, Sanja.
Metodologija uvrštavanja frazema u rječnike izvornih čakavskih govora. // Riječ : časopis za filologiju. 3 (1997) , 2; 115-123 (članak, znanstveni).

96. Vulić-Vranković, Sanja.
Blagdanska imena i frazemi. // Riječ : časopis za filologiju. 3 (1997) , 2; 107-114. (članak, znanstveni).

97. Vulić, Sanja.
Leksikografski pristup homoformima, homografima i abundantnim oblicima u rječnicima izvornih čakavskih govora. // Filologija. 24-25 (1995/1996) ; 381-385 (članak, znanstveni).

98. Vulić, Sanja.
Akcenatske, glasovne i tvorbene inačice u rječnicima izvornih čakavskih govora. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 26 (1996) ; 109-116 (članak, znanstveni).

99. Vulić, Sanja.
O nekim hrvatskim pučkim imenima blagdana sv. Antuna Opata i sv. Antuna Padovanskoga. // Riječ : časopis za filologiju. 1 (1996) ; 81-86 (znanstveni).

100. Vulić, Sanja.
Iz gradišćanskohrvatske sinonimije. // Riječ. 2 (1996) ; 89-96 (članak, znanstveni).

101. Vulić-Vranković, Sanja.
O nekim hrvatskim pučkim imenima dvaju blagdana sv. Ivana Krstitelja. // Riječ. Časopis za filologiju. 1 (1995) , 1-2; 83-88 (članak, znanstveni).

102. Vulić-Vranković, Sanja.
Struktura rječničkoga članka u rječnicima izvornih čakavskih govora. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 22-23 (1994) ; 185-191 (članak, znanstveni).

103. Vulić-Vranković, Sanja.
Štokavski elementi u govoru čakavskoga gradišćanskoga sela Pinkovca. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 22 (1994) , 1; 143-148 (članak, znanstveni).

104. Vulić-Vranković, Sanja.
Utjecaj stranih jezika na neka hrvatska pučka imena blagdana. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 20-21 (1992/1993) ; 551-563 (članak, znanstveni).

105. Vulić-Vranković, Sanja.
O nekim pučkim imenima blagdana Nevine dječice. // Folia onomastica Croatica. 2 (1993) ; 99-107 (članak, znanstveni).

106. Vulić-Vranković, Sanja.
Učimo hrvatski od gradišćanskih Hrvata. // Jezik - časpois za kulturu hrvatskoga jezika. 39 (1991) , 1; 4-10 (članak, znanstveni).

107. Vulić-Vranković, Sanja.
O prezimenima Vranić i Vranković. // Onomastica Jugoslavica. 13 (1989) ; 43-53 (članak, znanstveni).

108. Vulić-Vranković, Sanja.
O nekim čakavskim imenima marijanskih blagdana. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 17 (1989) ; 137-149 (članak, znanstveni).

109. Vulić-Vranković, Sanja.
O nekim čakavskim imenima blagdana. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 16 (1988) ; 187-194 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Vulić-Vranković, Sanja.
Srebrni jubilej Panonskoga instituta iz Pinkovca. // Hrvatski iseljenički zbornik. 2019 (2018) ; 248-252 (članak, stručni).

2. Vulić-Vranković, Sanja.
Riječi koje pokreću vrijeme. // Vukovarski zbornik. 13 (2018) ; 382-387 (prikaz, ostalo).

3. Vulić-Vranković, Sanja.
Lazar Merković - in memoriam (14.VI.1926.-30.X.2016.). // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. LXVI (2017) , 1-2; 290-291 (nekrolog, ostalo).

4. Vulić-Vranković, Sanja.
Pjesništvo dr. Vlaste Sindik-Pobor (1923.-2010.) između trajanja u tuđini i neostvarene čežnje za povrtakom. // Hrvati izvan domovine. 2 (2017) ; 279-284 (članak, stručni).

5. Vulić-Vranković, Sanja.
Vojislav Sekelj - in memoriam (20.IV.1946. - 4.V.2017.). // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. 66 (2017) , 3-4; 347-349 (nekrolog, ostalo).

6. Vulić-Vranković, Sanja.
Petko Vojnić Purčar - in memoriam (16.II.1939. - 7.VI.2017.). // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. 66 (2017) , 3-4; 361-363 (nekrolog, ostalo).

7. Vulić-Vranković, Sanja.
Važan prinos poznavanju jezika hrvatskih pjesnika od početaka hrvatske književnosti do kraja 17. stoljeća. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 44 (2016) , 1-2; 191-196 (prikaz, ostalo).

8. Vulić-Vranković, Sanja.
Dumuvyna, ufanj, pravyca. // Zagovor jezika hrvatskoga. Časopis za učitelje hrvatskoga jezika. 4 (2016) , 4; 85-88 (članak, stručni).

9. Vulić-Vranković, Sanja.
Prilog poznavanju sedmogradskoga kajkavskoga Plača Blažene Djevice Marije o Mukama Našega Gospodina iz 1926.. // Vukovarski zbornik. 11 (2016) ; 184-189 (članak, stručni).

10. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatski dijalekti i mjesni govori u nastavi. // Klasje naših ravni. 21 (2016) , 1-4; 16-19 (članak, stručni).

11. Vulić-Vranković, Sanja.
Nikola Benčić kao istraživač suvremene književnosti Hrvata u austrijskom Gradišću, zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj. // Hrvatski kalendar. 2015 (2015) ; 90-95 (članak, stručni).

12. Vulić-Vranković, Sanja.
Četvrta pjesnička zbirka Stipe Cvitana. Stipe Cvitan, Poeti, kalebe, Vlastita naklada - Hrvatsko kulturno društvo Maribor, Lucija, 2014.. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 43 (2015) , 1-2; 153-158 (prikaz, ostalo).

13. Vulić-Vranković, Sanja.
Istraživanja Stjepana Krpana o Hrvatima u Rumunjskoj. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 25 (2015) , 4; 123-128 (članak, stručni).

14. Vulić-Vranković, Sanja.
Nikola Benčić kao istraživač suvremene književnosti Hrvata u austrijskom Gradišću, zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 42 (2014) , 1-2; 195-200 (članak, ostalo).

15. Vulić-Vranković, Sanja.
Pregled hrvatskoga pjesništva na otoku Krku (u prošlosti i sadašnjosti), Katica Ivanišević: Antologija pjesništva otoka Krka, Naklada Lukom, Zagreb 2014.. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 42 (2014) , 1-2; 203-210 (članak, ostalo).

16. Vulić-Vranković, Sanja.
Nova zbirka pučkih proza Hrvata iz sjevernoga Gradišća u Austriji: Elizabeta Brandner- Palkovits, Povidajke davnih vrimen, Panonski institut, Pinkovac / Guttenbach, 2014.. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 42 (2014) , 1-2; 223-228 (članak, ostalo).

17. Vulić-Vranković, Sanja.
Josip Andrić i Slovačka (izbor iz bogate biobibliografije). // Vukovarski zbornik Ogranka Matice hrvatske Vukovar. 9 (2014) ; 112-124 (članak, ostalo).

18. Vulić-Vranković, Sanja.
I Bibinje sada imaju svoj rječnik: Božidar Šimunić, Rječnik bibinjskoga govora, Ogranat Matice hrvatske u Zadru, Zadar, 2013.. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. 43 (2014) , 1-2; 235-240 (članak, ostalo).

19. Vulić-Vranković, Sanja.
Značajan doprinos poznavanju Čileanskih književnika hrvatskoga podrijetla i njihovih djela: Željka Lovrenčić, Od pustinje do ledenjaka. Književnost Čileanskih Hrvata, Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, Pula, 2013.. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. 43 (2014) , 1-2; 306-310 (članak, ostalo).

20. Vulić-Vranković, Sanja.
Amsterdamske vinjete pjesnikinje Sanje Percele. // Hrvatski iseljenički zbornik .... 2015 (2014) ; 92-99 (članak, stručni).

21. Vulić - Vranković, Sanja.
Značajan leksikografski prinos poznavanju čakavštine. // Klasje naših ravni. 18 (2013) , 1-2; 21-25 (članak, ostalo).

22. Vulić - Vranković, Sanja.
Nova (druga) pjesnička zbirka Marinke Matanić Polonijo. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 41 (2013) , 1-2; 217-219 (prikaz, ostalo).

23. Vulić - Vranković, Sanja.
Nova (treća) pjesnička zbirka Stipe Cvitana. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 41 (2013) , 1-2; 221-225 (prikaz, ostalo).

24. Vulić-Vranković, Sanja.
Književno stvaralaštvo čileanskih Hrvata. // Hrvatski iseljenički zbornik .... 2014 (2013) ; 195-201 (osvrt, ostalo).

25. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatsko leksičko bogatstvo iz zapadne Hercegovine, Ante Kraljević: Ričnik zapadnoercegovačkog govora, Ogranak matice Hrvatske u Širokom Brijegu - DAN d.o. o., Široki Brig - Zagreb, 2013.. // Klasje naših ravni. 18 (2013) , 9-12; 30-33 (članak, ostalo).

26. Vulić - Vranković, Sanja.
Hrvatstvo istočnoga Srijema otrgnuto je od zaborava. // Klasje naših ravni. 18 (2012) , 3-4; 93-94 (prikaz, ostalo).

27. Vulić - Vranković, Sanja.
Dijalektalna proza Hrvata u Bačkoj u nakladi NIU Hrvatska riječ iz Subotice. // Klasje naših ravni. 18 (2012) , 3-4; 97-99 (prikaz, ostalo).

28. Vulić - Vranković, Sanja.
Joškiću Kasonjiću u spomen. // Hrvatski kalendar. 2012 (2012) ; 61-63 (članak, ostalo).

29. Vulić - Vranković, Sanja.
Uz 80. rođendan Ante Tonija Valčića. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. 61 (2012) , 2; 133-134 (članak, ostalo).

30. Vulić - Vranković, Sanja.
Literarna ostavština Ante Jakšića. // Hrvatski iseljenički zbornik .... 13 (2012) ; 116-124 (članak, stručni).

31. Vulić - Vranković, Sanja.
O kroatistici, hispanistici i hispanističkoj kroatologiji. // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. 3 (2012) ; 176-178 (prikaz, stručni).

32. Vulić - Vranković, Sanja.
Naco Zelić pogledom izvana. // Klasje naših ravni. 16 (2011) , 1-2; 37-37 (članak, ostalo).

33. Vulić - Vranković, Sanja.
Uloga školskoga predmeta Narodnopis u promicanju nacionalnoga identiteta manjinskih zajednica u Mađarskoj (na primjeru bugarske i hrvatske manjine). // Klasje naših ravni. 16 (2011) , 11-12; 82-85 (članak, stručni).

34. Vulić - Vranković, Sanja.
O našim tragovima. Željka Lovrenčić: Tragovi iseljenih Hrvata (u književnosti i izvan nje), Društvo hrvatskih književnika - Ogranak u Rijeci, Rijeka, 2009., 279. str.. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 16 (2011) , 43 ; 1-2; 278-281 (prikaz, ostalo).

35. Vulić - Vranković, Sanja.
Hrvatsko kulturno nasljeđe u Beču. // Hrvatski iseljenički zbornik 2011. 11 (2011) ; 295-302 (članak, ostalo).

36. Vulić - Vranković, Sanja.
Vojvođanski pjesnik Mirko Kopunović. // Hrvatski iseljenički zbornik 2012. 12 (2011) ; 90-99 (članak, stručni).

37. Vulić - Vranković, Sanja.
Stručni skupovi među Hrvatima srednje i jugoistočne Europe. // Hrvatski iseljenički zbornik 2012. 12 (2011) ; 163-169 (članak, ostalo).

38. Vulić-Vranković, Sanja.
Đuro Vidmarović: Teme o Hrvatima u Mađarskoj. Naklada Bošković, Split, 2008.. // Etnografija Hrvata u Mađarskoj. 14 (2011) ; 237-237 (prikaz, ostalo).

39. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvoje Salopek: Ogulinsko-modruški rodovi (Podrijetlo, razvoj, rasprostranjenost, seobe i prezimena stanovništva ogulinskog kraja). Matica Hrvatska, Ogulin - Hrvatska matica iseljenika - Hrvatsko rodoslovno društvo "Pavao Riter Vitezović", Zagreb, 2007., 504 str.. // Etnografija Hrvata u Mađarskoj. 14 (2011) ; 241-244 (prikaz, ostalo).

40. Vulić-Vranković, Sanja.
Đuso Šimara Pužarov. San o majci. Izdavač: Croatica Nonprofit Kft-. Budapest, Budimđešta-Pečuh, 2009.. // Etnografija Hrvata u Mađarskoj. 14 (2011) ; 245-248 (prikaz, ostalo).

41. Vulić - Vranković, Sanja.
Uloga svjetovnih i crkvenih ustanova u očuvanju nacionalnoga identiteta Hrvata u Bačkoj. // Klasje naših ravni. 15 (2010) , 1-2; 27-31 (članak, stručni).

42. Vulić - Vranković, Sanja.
Prilozi kroatologiji panonskog kulturnog prostora. // Hrvatski iseljenički zbornik 2011. 11 (2010) ; 104-111 (članak, ostalo).

43. Vulić-Vranković, Sanja.
Iz današnjega govora šokačkih Hrvata u Rekašu u Rumunjskoj. // Šokačka rič ... : zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt. 6 (2009) ; 161-175 (članak, ostalo).

44. Vulić-Vranković, Sanja.
Književnost za djecu na vrbničkoj čakavštini. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 37 (2009) , 1-2; 182-190 (osvrt, ostalo).

45. Vulić-Vranković, Sanja.
Humoreske na novoselskoj čakavštini u Slovačkoj. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 37 (2009) , 1-2; 191-195 (osvrt, ostalo).

46. Vulić-Vranković, Sanja.
O jeziku književnih djela Matije Kovačića. // Pečuški horizont / Pecsi horizont. 3 (2009) , 1; 83-85 (članak, ostalo).

47. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatski tisak u dijaspori kao nastavni predmet na Znanstvenom smjeru Odjela za komunikologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. // Klasje naših ravni. 14 (2009) , 11-12; 32-38 (članak, ostalo).

48. Vulić-Vranković, Sanja.
Poezija nezadovoljsva Đuse Šimare Pužarova. // Klasje naših ravni. 14 (2009) , 11-12; 65-67 (članak, ostalo).

49. Vulić-Vranković, Sanja.
Perspektive nakladništva hrvatskih manjima. // Hrvatski iseljenički zbornik .... 2010 (2009) ; 157-164 (članak, ostalo).

50. Vulić-Vranković, Sanja; Gazivoda, Jelena.
Časopisi hrvatske manjine u gradskim sredinama neslavenskih zemalja. // Klasje naših ravni. 14 (2009) , 7-8; 74-82 (članak, ostalo).

51. Vulić-Vranković, Sanja.
Šokački idiom Sonte u tekstovima Ruže Silađev. // Šokačka rič ... : zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt. 5 (2008) ; 301-326 (članak, ostalo).

52. Vulić-Vranković, Sanja.
Kostrena u prošlosti i sadašnjosti. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 36 (2008) , 1-2; 208-210 (prikaz, ostalo).

53. Vulić-Vranković, Sanja.
O ogulinsko-modruškom kraju s različitih aspekata. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 36 (2008) , 1-2; 204-207 (prikaz, ostalo).

54. Vulić-Vranković, Sanja.
Etnograf Balint Vujkov među Hrvatima u Mađarskoj. // Etnografija Hrvata u Mađarskoj. 13 (2008) ; 105-109 (članak, ostalo).

55. Vulić-Vranković, Sanja.
Dijalekatno i nedijalekatno u Ivana Petreša. // Klasje naših ravni. 13 (2008) , 1-2; 27-35 (članak, ostalo).

56. Vulić-Vranković, Sanja.
Nakladnik u trci s vremenom. // Klasje naših ravni. 13 (2008) , 5-6; 14-17 (članak, ostalo).

57. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatski integralizam gradišćanskohrvatskih pjesnika u Mađarskoj. // Pečuški / Pecsi horizont. 2 (2008) ; 97-102 (članak, ostalo).

58. Vulić-Vranković, Sanja.
Od Srijema do Zagreba i Rijeke. // Hrvatski sjever : književnost, kultura, znanost. 13 (2008) , 1-4; 126-130 (članak, ostalo).

59. Vulić-Vranković, Sanja.
Ljetopis hrvatskih zajednica na panonskom prostoru. // Hrvatski iseljenički zbornik .... 2009 (2008) ; 213-219 (članak, ostalo).

60. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatski jezik i književnost u Poljskoj. // Matica. Mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika. 57 (2007) , 1; 44-54 (članak, ostalo).

61. Vulić-Vranković, Sanja.
Čista prefiksalna tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim idiomima. // Croatica et Slavica Iadertina. 3 (2007) ; 81-93 (članak, ostalo).

62. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezične značajke u djelima Janka Draškovića. // Kolo. Časopis Matice hrvatske. 17 (2007) , 3; 291-305 (članak, ostalo).

63. Vulić-Vranković, Sanja.
Analiza i sinteza čakavskoga ekavskoga dijalekta. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 35 (2007) , 2; 429-430 (prikaz, ostalo).

64. Vulić-Vranković, Sanja.
Drugi broj časopisa Croatica et Slavica Iadertina. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 35 (2007) , 2; 433-437 (prikaz, ostalo).

65. Vulić-Vranković, Sanja.
Subotički hrvatski književni krug. // Hrvatska misao (Sarajevo). 11 (2007) , 2-3; 95-99 (članak, ostalo).

66. Vulić-Vranković, Sanja.
Nekoliko vrbničkih leksičkih zanimljivosti. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 36 (2007) , 3-4; 198-201 (članak, ostalo).

67. Vulić-Vranković, Sanja.
Trinaesta knjiga Panonskoga ljetopisa. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 36 (2007) , 3-4; 243-247 (osvrt, ostalo).

68. Vulić-Vranković, Sanja.
Pjesnik tajanstvene bačke ravni. // Klasje naših ravni. 12 (2007) , 5-6; 63-68 (prikaz, ostalo).

69. Vulić-Vranković, Sanja.
Panonski četverojezičnjak: Panonski ljetopis / Pannonisches Jahrbuch / Pannonevkonyv / Panonski letopis, ur. Robert Hajszan, Panonski institut, Pinkovac / Guttenbach, 2006.. // Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja. 6 (2007) , 11; 225-229 (prikaz, ostalo).

70. Vulić-Vranković, Sanja.
Vrbnik na Krku kao žarište čakavske dijalekatne književnosti. // Lovrećki libar. 9 (2007) , 9; 201-202 (članak, ostalo).

71. Vulić-Vranković, Sanja.
Tko govori dubrovački?. // Lovrećki libar. 9 (2007) , 9; 202-203 (članak, ostalo).

72. Vulić-Vranković, Sanja.
Etnografska proza o šokačkim Hrvatima. // Hrvatski iseljenički zbornik .... 2008 (2007) ; 343-350 (članak, ostalo).

73. Vulić-Vranković, Sanja.
Oštarski govor u Strohalovo doba i danas. // Svjetlo. Časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja. 3-4 (2006) ; 181-193 (članak, ostalo).

74. Vulić-Vranković, Sanja.
Govor Hrvata u Mađarskoj koji su podrijetlom iz ogulinskoga kraja. // Modruš. List mjesta i župe Modruš. 3 (2006) , 3; 35-36 (članak, ostalo).

75. Vulić-Vranković, Sanja.
Bartholomaeus Cassius danas. // Fokus. Hrvatski tjednik. 341 (2006) ; 18-19 (članak, ostalo).

76. Vulić-Vranković, Sanja.
O govorima Hrvata u Mađarskoj. // Klasje naših ravni. Časopis za književnost, umjetnost i znanost. 11 (2006) , 9-10; 63-67 (članak, ostalo).

77. Vulić-Vranković, Sanja.
Odnos dijalekta i standardnoga jezika s posebnim osvrtom na Hrvate u Bačkoj. // Lovrećki libar. Časopis društva Lovrećana Zagreb. 8 (2006) , 8; 139-141 (članak, ostalo).

78. Vulić-Vranković, Sanja.
Memoarska proza Franke Belić. // Nova Istra. Časopis za knjizevnost, kulturoloske i drustvene teme. 11 (2006) , 1-2; 157-160 (ostalo, ostalo).

79. Vulić-Vranković, Sanja.
Osame Lazara Merkovića. // Klasje naših ravni. Časopis za književnost, umjetnost i znanost. 11 (2006) , 11-12; 62-64 (članak, ostalo).

80. Vulić-Vranković, Sanja.
Zadarski prijepis prvoga djela Krste Pejkića. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. 55 (2006) , 1-2; 207-212 (članak, ostalo).

81. Vulić-Vranković, Sanja.
Govori Hrvata u Mađarskoj (VII.dio). Kajkavski govori podravskih Hrvata u Mađarskoj. // Pogledi (Budapest). 1-2 (2006) ; 117-120 (članak, ostalo).

82. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezikoslovna razmišljanja s manjinskoga aspekta. // Pogledi (Budapest). 1-2 (2006) ; 128-131 (prikaz, ostalo).

83. Vulić-Vranković, Sanja; Laco, Gordana.
Hrvatska književnost u dijaspori i turistička promidžba. // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. 29 (2006) , 1; 118-124 (članak, stručni).

84. Vulić, Sanja.
Zananstveni skup Hrvatski jezik u dvadesetom stoljeću. // Jezik. časopis za kulturu hrvatskoga književnoga jezika. 52 (2005) , 1; 38-40 (prikaz, ostalo).

85. Vulić, Sanja.
Bašćanski besidar u okviru čakavske leksikografije. // Lovrećki libar. časopis društva Lovrećana Zagreb. 7 (2005) , 7; 123-125 (prikaz, ostalo).

86. Vulić, Sanja.
Govori Hrvata u Mađarskoj (VI.dio). Govori pomurskih Hrvata u Mađarskoj. // Pogledi. Časopis za kulturu i društvena pitanja Hrvata u Mađarskoj. 1 (2005) ; 96-98 (članak, stručni).

87. Vulić-Vranković, Sanja.
Od domoljuba slavljen, od nesklonih osporavan. // Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu. 54 (2005) , 2; 25-27 (prikaz, ostalo).

88. Vulić-Vranković, Sanja.
Osvrt na jedan od bezočnih napada na hrvatski jezik. // Osvit. 1-2 (2005) ; 23-28 (osvrt, stručni).

89. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvati u dijaspori kao cvjetovi u mećavi. // Osvit. 1-2 (2005) ; 129-140 (ostalo, ostalo).

90. Vulić-Vranković, Sanja.
Duga mračna noć Hrvata u Bačkoj. // Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu. 4 (2005) ; 17 (prikaz, ostalo).

91. Vulić-Vranković, Sanja.
Bunjevačkohrvatski pisac Antun Karagić i njegovo djelo u kontekstu hrvatske književnosti u Bačkoj. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 10 (2005) , 30; 165-171 (članak, ostalo).

92. Vulić-Vranković, Sanja.
Bunjevačkohrvatska poema. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LXI (2005) , 6; 112-115 (prikaz, ostalo).

93. Vulić-Vranković, Sanja.
Vrijedna pjesnička zbirka. // Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu. 55 (2005) , 7; 35 (prikaz, ostalo).

94. Vulić-Vranković, Sanja.
Književnost zajedničke općehrvatske baštine. // Klasje naših ravni. 3-4 (2005) ; 59 - 61 (prikaz, ostalo).

95. Vulić-Vranković, Sanja.
Znanstveni skup 'Hrvatski jezik u dvadesetom stoljeću'. // Jezik - časopis za kulturu hrvatskoga književnoga jezika. 52 (2005) , 1; 38-40 (osvrt, ostalo).

96. Vulić-Vranković, Sanja.
Poetika Lazara Franciskovića. // Gradovrh. Časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja. 2 (2005) , 2; 79-84 (članak, stručni).

97. Vulić-Vranković, Sanja.
Mrak koji traje (Tomislav Žigmanov, Bez svlaka mraka, Hrvatsko akademsko društvo, Subotica, 2005.). // DUBROVNIK. Časopis za književnost i znanost. 16 (2005) , 2-3; 305-306 (osvrt, stručni).

98. Vulić-Vranković, Sanja.
Kašićeva gramatika u novome ruhu. // Matica. Mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu. LV (2005) , 11; 38 (osvrt, stručni).

99. Vulić-Vranković, Sanja.
Govori pomurskih Hrvata u Mađarskoj. // Etnografija Hrvata u Mađarskoj. 11 (2004) ; 179-181 (članak, ostalo).

100. Vulić-Vranković, Sanja.
Zagreb: Predstavljena knjiga Kazališni komadi i novele Antuna Karagića. // Etnografija Hrvata u Mađarskoj. 11 (2004) ; 176-178 (prikaz, ostalo).

101. Vulić-Vranković, Sanja.
Antun Karagić: Kazališni komadi i novele, ur. Đuro Franković, Frankovics és Társa Kiadói Bt. - croatica Kht., Pečuh - Budimpešta, 2003.. // Etnografija Hrvata u Mađarskoj. 11 (2004) ; 185-187 (prikaz, ostalo).

102. Vulić-Vranković, Sanja.
Slabo poznati gradišćanskohrvatski čakavci. // Panonska ljetna knjiga = Pannonisches Jahrbuch = Pannon Evkoenyv. 1-2 (2004) ; 38-40 (članak, stručni).

103. Vulić-Vranković, Sanja.
Modruški govor u okviru govora s čakavskom osnovicom u kontinentalnoj Hrvatskoj. // Modruš. I (2004) , 1; 19-21 (članak, stručni).

104. Vulić-Vranković, Sanja.
Književno djelo i jezik Tomislava Žigmanova. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. g. IX sv. XXVI (2004) , 1; 139-150 (prikaz, stručni).

105. Vulić-Vranković, Sanja.
Čakavska frazeološka leksikografija. // Hrvatski sjever. književnost-kultura-znanost. IX (2004) , 1-4; 48-50 (članak, stručni).

106. Vulić, Sanja.
Iz sufiksalne tvorbe imenica u saljskom i rivaljskom govoru. // Zadarska smotra. Časopis za kulturu, znanost i umjetnost. 52 (2003) , 4-6; 43-49 (članak, stručni).

107. Vulić-Vranković, Sanja.
Leksikografska obradba frazema u budućem velikom sintetskom rječniku izvornih čakavskih govora. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 15 (2003) , 1; 43-56 (pregledni rad, stručni).

108. Vulić-Vranković, Sanja.
Napomene o sklonidbenim oblicima u gradišćanskohrvatskom književnom jeziku. // Hrvatski sjever : književnost, kultura, znanost. VIII (2003) , 1-4; 66-69 (članak, stručni).

109. Vulić-Vranković, Sanja.
Metodologija uvrštavanja frazema u veliki sintetski rječnik izvornik čakavskih govora. // Klasje naših ravni. VIII (2003) , 5-6; 26-34 (članak, stručni).

110. Vulić-Vranković, Sanja.
Neobična poetska struktura. // Klasje naših ravni. VIII (2003) , 3-4; 69-73 (članak, stručni).

111. Vulić-Vranković, Sanja.
Najstarija hrvatska kajkavska tiskana knjiga. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 24 (2003) , 2; 211-212 (prikaz, stručni).

112. Vulić, Sanja.
O odrazu jata u gradišćanskohrvatskom književnom jeziku. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 49 (2002) , 3; 117-120 (članak, stručni).

113. Vulić, Sanja.
Vinkovo i Valentinovo. // Jezik. 49 (2002) , 1; 36-38 (članak, stručni).

114. Vulić, Sanja.
O književnom djelu i jeziku Miše Jelića. // Hrvatski kalendar. - (2002) ; 75-86 (članak, ostalo).

115. Vulić-Vranković, Sanja.
Vrbnička čakavština kao jezik prevođenja. // Čakavska rič. 1 (2002) , 1-2; 529-533 (članak, stručni).

116. Vulić-Vranković, Sanja.
Izabrane pjesme Đuse Šimare-Pužarova. // Marulić. XXXV (2002) , 2; 376-377 (članak, ostalo).

117. Vulić-Vranković, Sanja.
Načela pri obradbi tvorbe riječi u Gramatici gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika. // Marulić. XXXV (2002) , 3; 496-498 (članak, ostalo).

118. Vulić-Vranković, Sanja.
Književnik i znanstvenik Ivan Horvat. // Marulić. XXXV (2002) , 4; 704-707 (članak, ostalo).

119. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezične značajke u djelima bunjevačkohrvatskoga pisca Ivana Petreša. // Hrvatska misao. VI (2002) , 23-24; 145-157 (članak, ostalo).

120. Vulić-Vranković, Sanja.
O nekim sukladnostima između sklonidbenih oblika suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika krajem 19. i početkom 20. stoljeća i današnjega gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika. // Marulić. XXXV (2002) , 6; 1128-1130 (članak, ostalo).

121. Vulić-Vranković, Sanja.
Suvremeno pjesništvo Hrvata u Mađarskoj. // Hrvatski iseljenički zbornik. - (2002) ; 105-110 (članak, ostalo).

122. Vulić-Vranković, Sanja.
Katedra za hrvatski jezik i književnost u Pečuhu. // Hrvatski iseljenički zbornik. 1 (2002) ; 111-116 (članak, ostalo).

123. Vulić-Vranković, Sanja.
Ernest Eperjessy (1998). Šalje pismo Sibinjanin Janko... Biblioteka Prozor. Pečuh: Hrvatski znanstveni zavod.. // Jezikoslovlje. III (2002) , 1-2; 264-266 (prikaz, stručni).

124. Vulić-Vranković, Sanja.
Osvrt na jezične značajke u književnim djelima Grge Andrina. // Hrvatski sjever : književnost, kultura, znanost. VII (2002) , 1-4; 112-114 (članak, stručni).

125. Vulić, Sanja.
Novi kajkavski dijalekatni rječnik: Jela Maresić, Đurđevečki rječnik, Hrvatski dijalektološki zbornik, Knj. 11., Zagreb 1999., str. 187-254.. // Hrvatski sjever : književnost, kultura, znanost. 6 (2001) , 1-4; 113-115 (prikaz, ostalo).

126. Vulić-Vranković, Sanja.
O govoru podravskih Hrvata u Mađarskoj na temelju pučkih pripovijesti. // Hrvatska misao (Sarajevo). 5 (2001) , 18; 69-77 (članak, ostalo).

127. Vulić-Vranković, Sanja.
Vrela i prinosi, Zbornik za povijest isusovačkoga reda u hrvatskim krajevima, knj. 21, Radovi međunarodnog znanstvenog skupa 'Isusovac Juraj Mulih (1694.-1754.) i njegovo doba', ur. Vladimir Horvat, Zagreb 1996. - 1997. ; 307. str.. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. XXXIX (2001) ; 523-525 (prikaz, stručni).

128. Vulić, Sanja.
Odnos prema plurilingvizmu u djelima Stjepana Markovca Margitića, Tome Babića, Jerolima Filipovića, Filipa Lastrića i Nikole Lukovića. // Kolo : Časopis Matice hrvatske. 10 (2000) , 2; 1153-1158 (članak, ostalo).

129. Vulić, Sanja.
Jezične zanimljivosti u djelima Jurja Muliha. // Marulić : Časopis za književnost i kulturu. 33 (2000) , 6; 51-73 (članak, ostalo).

130. Vulić, Sanja.
Jezik pučkih pripovijesti podravskih Hrvata u Mađarskoj. // Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. 33 (2000) , 5; 37-46 (pregledni rad, ostalo).

131. Vulić-Vranković, Sanja.
Blagdanska imena u čakavskim gradišćanskohrvatskim govorima u Mađarskoj. // Marulić : Časopis za književnost i kulturu. 33 (2000) , 2; 315-317 (članak, ostalo).

132. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatski tisak u dijaspori. // Korabljica. 10 (2000) ; 120 (članak, ostalo).

133. Vulić, Sanja.
Prilog utvrđivanju govorne osnovice rukopisnog gradišćanskohrvatskog rječnika. // Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 27 (1999) , 2; 267-273 (članak, stručni).

134. Vulić, Sanja.
Imeničke tvorenice u pjesmama Mate Šinkovića. // Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 27 (1999) , 2; 259-265 (članak, stručni).

135. Vulić, Sanja; Petrović, Bernardina.
Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj. // Korabljica. 2 (1999) ; 120 (članak, ostalo).

136. Vulić-Vranković, Sanja.
Prešućeni Šokci i Bunjeci. // Jezikoslovlje. II (1999) , 2-3; 189-195 (osvrt, stručni).

137. Vulić-Vranković, Sanja; Petrović, Bernardina.
Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj. // Korabljica. 9 (1999) ; 3-113 (članak, ostalo).

138. Vulić, Sanja.
O nekim pučkim blagdanskim imenima na zadarskom otočju. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 29 (1997) ; 179-186. (pregledni).

139. Vulić, Sanja; Maresić, Jela.
Mali rječnik tkonskoga govora. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 26 (1996) ; 117-133 (članak, stručni).

140. Vulić-Vranković, Sanja.
Stepinčevo i Antićevo. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 40 (1993) , 5; 156-157 (osvrt, ostalo).

141. Vulić - Vranković, Sanja.
Onomastica Jugoslavica. Bibliografija, sv. 1-10.. // Onomastica Jugoslavica. 11 (1984) ; 265-264 (članak, ostalo).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Vulić-Vranković, Sanja.
Pravopis u standardnom hrvatskom jeziku // .
(plenarno predavanje,stručni).

2. Vulić-Vranković, Sanja.
Suvremeni leksik hrvatskoga standardnoga jezika // .
(plenarno predavanje,stručni).

3. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezik narodnih proza koje je Balint Vujkov zapisao među Bunjevcima i Šokcima // Dani hrvatske knjige i riječi. Zbornik radova 2017. / Čeliković, Katarina (ur.).
Subotica, Srbija : Hrvatska čitaonica i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2018. 9-17 (plenarno predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Vulić-Vranković, Sanja.
O jeziku Antuna Karagića, hrvatskoga pisca iz Mađarske // Bölcsészeti, műszaki és társadalomtudományi. Kutatások 2008. Az Eötvös József főiskolán / Steinerné Molnár, Judit ; Tóth, Sándor Attila (ur.).
Baja : Eötvös József főiskolán, 2009. 365-372 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vulić-Vranković, Sanja.
Današnji govor janjevačkih Hrvata u Bugarskoj // ДЬржава, oбщectbo и kүлtүpa ңa Бьлгapи и Ҳьpbatи VII-XXI beқ. Maтepиaли oт қoнфepeнџиятa, пpoвeдeнa в Coфия (5-9 юни 2008 r.) / Božilovam, Rumjana ; Kirova, Lilija ; Ognjanova, Irina ; Balčeva, Antoaneta (ur.).
Sofia, Bugarska : Ьългapcқa aқaдeмиа нa нaунқитe Инcтитут пo ьaлқaниcтнқа, 2009. 466-482 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Vulić-Vranković, Sanja.
Oštarski govor u Strohalovo doba i danas // Rudolf Strohal i njegovo djelo. Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa povodom 150. obljetnice rođenja Rudolfa Strohala, Karlovac 20. listopada 2006. / Jembrih, Alojz (ur.).
Zagreb : Družba "Braća hrvatskoga zmaja", 2009. 189-201 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Vulić-Vranković, Sanja.
Utjecaj novih medija na jezični bonton na primjeru korespondencije (sociolingvistički pristup) // Novi mediji - nove tehnologije - novi moral. Zbornik radova Okrugloga stola s međunarodnim sudjelovanjem Studijsko središte Hrvatskih studija u Skradinu, 17. svibnja 2008. / Labaš, Danijel (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 2009. 111-119 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

5. Vulić-Vranković, Sanja.
Sociolingvistička situacija u gradu Splitu i okolici // Miasto w kulturze chorwackiej. Urbano u hrvatskoj kulturi / Falski, Maciej ; Kryska-Mosur, Malgorzata (ur.).
Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Poludniowej, 2008. 329-338 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Vulić-Vranković, Sanja.
Promjene u govoru srijemskih Hrvata u posljednjem stoljeću // Zbornik radova "Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti" / Cvikić, Sandra ; Bušić, Krešimir (ur.).
Nijemci : Općina Nijemci, Nijemci, 2008. 183-190 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

7. Vulić-Vranković, Sanja.
Iz tvorbe riječi u tivatskom govoru // Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani, održanoga u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006. / Srdoč-Konerstra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. 705-722 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Vulić-Vranković, Sanja.
Istraživanje nekadašnjih hrvatskih naselja oko Körmenda // Bölcsészeti, műszaki és társadalomtudományi. Kutatások 2007. Az Eötvös József főiskolán / Steinerné Molnár, Judit ; Tóth, Sándor Attila (ur.).
Baja : Eötvös József főiskolán, 2007. 451-459 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Vulić-Vranković, Sanja.
Utrnuti i umirući čakavski govori oko Kormenda u Mađarskoj // Riječki filološki dani 6. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004. / Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2006. 339-446 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Vulić-Vranković, Sanja.
Utrnuti i umirući čakavski govori oko Kormenda u Mađarskoj // Riječki filološki dani. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004. / Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2006. 339-356 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Vulić-Vranković, Sanja.
Proučavanje hrvatskih štokavskih govora u 20. stoljeću // Hrvatski jezik u XX. stoljeću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa što je održab u palaći Matice hrvatske 20-21. siječnja 2005. / Samardžija, Marko ; Pranjković, Ivo (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2006. 159-183 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

12. Vulić-Vranković, Sanja.
Dijalektalne i nedijalektalne značajke hrvatske književnosti u dijaspori na panonskom prostoru // Dani Balnita Vujkova. Zbornik radova sa znanastvenih skupova 2002. - 2005. / Čeliković, Katarina (ur.).
Subotica : Hrvatska čitaonica, 2006. 59-86 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Vulić-Vranković, Sanja.
Balint Vujkov i dijaspora // Dani Balinta Vujkova. Zbornik radova sa znanstvenih skupova 2002. - 2005. / Čeliković, Katarina (ur.).
Subotica : Hrvatska čitaonica, 2006. 151-158 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Vulić-Vranković, Sanja.
Balint Vujkov i Hrvati u Mađarskoj // Dani Balinta Vujkova. Zbornik radova sa znanstvenih skupova 2002. do 2005. / Čelinković, Katarina (ur.).
Subotica : Hrvatska čitaonica, 2006. 193-197 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Vulić-Vranković, Sanja.
Krsto Pejkić u hrvatskoj filologiji // B'lgari i H'rvati v Jugoiztočna Evropa VII - XXI vek. Materiali ot konferenciata provedena v Sofija 2 - 4 juni 2005. / Božilova, Rumjana (ur.).
Sofia : Guttenberg, 2006. 31-50 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Vulić-Vranković, Sanja.
Grga Andrin i hrvatska štokavska dijalekatna književnost // Šokačka rič 3. Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, 2006. 103-113 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

17. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezične značajke u tekstovima Zdenke Marković u Domaćem ognjištu // Zbornik Pismo Zdenke Marković / Ćurić, Mirko (ur.).
Osijek/Požega : Pannonius, 2006. 133-153 (pozvano predavanje,objavljeni rad).

18. Vulić, Sanja.
Jezik i književno djelo Tomislava Žigmanova // Na brzu ruku skupljeni skup. U spomen pokojnomu Ivanu Slamnigu (1930.-2001.) - bez ikakve obljetničke i ine prilike. Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem / Lukač, Stjepan (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte, 2005. 237-253 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

19. Vulić-Vranković, Sanja.
Rešetarova zapažanja o dubrovačkom govoru potkraj 19. i u prvim desetljećima 20. stoljeća // Zbornik o Milanu Rešetaru književnom kritičaru i filologu. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, 2005. 261-270 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

20. Vulić, Sanja.
Sufiksalna tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim kajkavskim govorima // Zbornik radova Riječki filološki dani 5 / Lukežić, Irvin (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2004. 585-598 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

21. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezične značajke u djelima šokačkoga pisca iz Mađarske Miše Jelića // Šokačka rič 2. Zbonik radova znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovi : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2004. 181-196 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

22. Vulić-Vranković, Sanja.
Imeničke tvorenice u umočkom i vedešinskom govoru // Kajkavci Vedešina i Umoka. Zbornik radova regionalne konferencije 'Kajkavci med gradišćanskimi Hrvati' / Volgyi, Geza (ur.).
Budimpešta : Croatica, 2004. 93-99 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

23. Vulić, Sanja.
O štokavskim govorima Hrvata u mađarskom dijelu Podravine // Šokačka rič 1, zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt / Anica Bilić (ur.).
Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2003. 101-116 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

24. Vulić, Sanja.
Rječotvorbeni modeli u djelima Ivana Petreša (1876.-1937.), Miše Jelića (1881.-1961.) i Grge Andrina (1855.-1905.) // Zbornik radova Hrvatski književni jezik / Lukač, Stjepan (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte, 2003. 27-41 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

25. Vulić-Vranković, Sanja.
Imeničke inačice u djelima Jurja Muliha // Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. 59-64 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

26. Vulić-Vranković, Sanja.
Imeničke tvorenice u pjesmama Mate Šinkovića // Hrvati u Budimu i Pešti / Lukač, Stjepan (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpšte, 2001. 237-242 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

27. Vulić-Vranković, Sanja.
Blagdanska imena u čakavskim gradišćanskohrvatskim govorima u Mađarskoj // Hrvati u Budimu i Pešti / Lukač, Dtjepan (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte, 2001. 135-138 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

28. Vulić-Vranković, Sanja.
Budimska izdanja franjevačkoga pisca Adalberta Horvata // Hrvati u Budimu i Pešti / Lukač, Stjepan (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte, 2001. 337-341 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

29. Vulić-Vranković, Sanja.
Govori Hrvata u Slovačkoj // Tjedan Hrvata iz Slovačke / Salopek, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2000. 19-22 (pozvano predavanje,objavljeni rad).

30. Vulić, Sanja.
Jurinov leksik u kontekstu svoga vremena // Jezikoslovac fra Josip Jurin : zbornik radova sa znanstvenog skupa / Lakić, Vilijam (ur.).
Primošten ; Šibenik : Matica hrvatska, Ogranak Primošten : Gradska knjižnica, 1999. 37-42 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

31. Vulić, Sanja.
Hrvatska pučka imena blagdana u nekim mjesnim govorima u Bosni i Hercegovini // Mostarski dani hrvatskog jezika : zbornik radova / Vrljić, Stojan (ur.).
Mostar : Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest : Pedagoški fakultet, 1999. 157-166 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

32. Vulić, Sanja.
O nekim pučkim imenima blagdana Silvestova i Nove godine // Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Turk, Marija (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta, 1998. 201-208 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

33. Vulić, Sanja.
Šulekove leksikografske metode pri izradbi Imenika bilja // Zbornik radova o Bogoslavu Šuleku / Moguš, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998. 207-214 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

34. Vulić, Sanja.
Blagdanska imena u tkonskom, saljskom, kukljičkom i sestrunjskom govoru // Domaća rič 4 : zbornik radova sa skupa priređenoga pod naslovom Domaća rič, održanoga u Zadru 12. prosinca 1997 / Batović, Šime (ur.).
Zadar : Matica hrvatska, 1997. 57-65 (pozvano predavanje,objavljeni rad).

35. Vulić-Vranković, Sanja.
Govori karaševskih Hrvata // Tjedan Hrvata iz Rumunjske / Salopek, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1994. 19-24 (pozvano predavanje,objavljeni rad).

36. Vulić, Sanja.
O rječnicima izvornih čakavskih govora // Rječnik i društvo. Zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksikografiji i leksikologiji / Filipović, Rudolf ; Finka, Božidar ; Tafra, Branka (ur.).
Zagreb : HAZU, 1993. 383-387 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

37. Vulić-Vranković, Sanja.
Usporedba gradišćanskohrvatskog i hrvatskog književnog jezika // Tjedan gradišćanskih Hrvata / Salopek, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1993. 43-46 (pozvano predavanje,objavljeni rad).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Vulić-Vranković, Sanja.
Novi prilog poznavanju sedmogradskog kazjkavskog Plača Blažene Djevice Marije o Mukama Našega Gospodina iz 1626. // Muka kao nepresušno nadahnuće kulture. Pasionska baština kajkavskih krajeva. Zbornik radova XI. međunarodnog znanstvenog skupa / Čikeš, Jozo (ur.).
Zagreb : Udruga Pasionska baština, 2018. 14-21 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vulić-Vranković, Sanja.
Vrančićev leksik u kontekstu hrvatskoga leksika u cjelini (u prošlosti i sadašnjosti) // Faust Vrančić i njegovo doba.
2018. 23-23 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Vulić-Vranković, Sanja.
Krsto Pejkić u hrvatskoj filologiji // Б Ъ Л Г AР U U XЪ PBATU B Ю Г OUЗ TOЧ HA EBPOП A VII-XXI B. / Б о ж и л о в а , Pу м я н а (ur.).
2006. 31-50 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Vulić, Sanja.
The Multilingualism of Krsto Pejkić // Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja / Ferluga Petronio, Fedora (ur.).
Maribor : Slavistično društvo, 2002. 179-189 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Vulić, Sanja.
Milčetić i Hrvati na gradišćanskohrvatskom govornom području // Zbornik o Ivanu Milčetiću sa znanstvenoga skupa Varaždin - Malinska, 19.-20. travnja 2001. Varaždin, 16. studenoga 2001. / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb, 2002. 261-286 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Vulić-Vranković, Sanja.
L'atteggiamento nei riguardi del plurilinguismo nelle opere di Stjepan Markovac Margitić, Tomo Babić, Jerolim Filipović, Filip Lastrić e Nikola Luković // Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja / Ferluga Petronio, Fedora (ur.).
Maribor : Slavistično društvo, 2002. 149-177 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Vulić, Sanja.
Zemljopisni nazivi u govoru sela Unde u Mađarskoj i u obližnjim govorima Dolinaca u Austriji // Zbornik radova IV. Međunarodni kroatistički znanstveni skup / Blažetin, Stjepan ml. (ur.).
Pečuh, Mađarska : Hrvatski znanstveni zavod, 2000. 112-120 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Vulić, Sanja.
Blagdanska imena u gradišćanskohrvatskim govorima u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj // VI. Međunarodni slavistički dani / Gadanji, Karlo (ur.).
Pečuh-Sambotel : Hrvatski znanstveni zavod:i Visoka nastavnička škola, 1998. 175-180 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Vulić, Sanja; Zergollern-Miletić, Lovorka.
Croatian folk proverbs containing names of Catholic holidays // Europhras '97. Phraseology and Paremiology. / Ďurčo, Peter (ur.).
Bratislava : Akadémia PZ, 1998. 360-365 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Vulić-Vranković, Sanja.
Pjesništvo dr. Vlaste Sindik-Pobor (1923.-2010.) između trajanja u tuđini i neostvarene čežnje za povratkom // Hrvatska izvan domovine II. Zbornik radova predstavljenih na Drugom hrvatskom iseljeničkom kongresu / Sopta, Marin ; Lemić, Vlatka ; Korade, Mijo ; Rogić, Ivan ; Perić Kaselj, Marina (ur.).
Zagreb : Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, 2017. 279-284 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vulić-Vranković, Sanja.
Blagdanska imena i nazivlje u zapisima Josipa Lovretića // Znanstveni skup Josip Lovretić (1865.-1948.), jedno stoljeće poslije u povodu 150. obljetnice rođenja. Zbornik radova.
Otok : Grad Otok, 2017. 105-122 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Vulić-Vranković, Sanja.
O slovopisnim i pravopisnim rješenjima fra Ambroza Markovićs (1775.-1834.) // Zbornik o Sebastijanu Sladi / Tvrtković, Tamara ; Šišak, Marinko (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016. 163-182 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Vulić-Vranković, Sanja; Bodor, Tamara.
Usporedba leksika Kostrene i leksika Miholašćica u kontekstu kvarnerske čakavštine // Zbornik Katedre čakavskoga sabora Kostrena. Knjiga VI. Život, kultura i povijest Kostrene, 2016. / Vranić, Silvana (ur.).
Kostrena : Katedra Čakavskog sabora Kostrena, 2016. 125-136 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Vulić-Vranković, Sanja.
Dubrovački govor od početka 20. do početka 21. stoljeća // Zadarski filološli dani 1. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga 20. i 21. svibnja 2005. / Babić, Vanda ; Matek Šmit, Zdenka (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru. Odjel za kroatistiku i slavistiku, 2007. 97-112 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Vulić-Vranković, Sanja.
Hammov doprinos čakavskoj dijalektnoj leksikografiji // Josip Hamm i njegovo djelo. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma. Zagreb, 2. - 3. prosinca 2005. / Jembrih, Alojz (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 163-169 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezik u propovjedima fra Adalberta Horvata (1783.-1850.) // Alma Refugii Mater - Aljmaška Majka od Utočišća. Aljmaško svetište i slavonski marijanski propovjednici 18. i 19. stoljeća / Košić, Vlado (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2007. 333-342 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Vulić, Sanja.
Rumunjski Hrvati u pretpreporodnom i preporodnom razdoblju // Dani hvarskog kazališta Hrvatska književnost u doba preporoda (ilirizam, romantizam) / Batušić, Nikola (ur.).
Split : Književni krug, 1998. 567-574 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Vulić-Vranković, Sanja.
Slavonski dijalekt u zapisima Balinta Vujkova // Šokačka rič 4. Zbornik radova znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2007. 221-229 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Vulić-Vranković, Sanja.
O jezičnim rješenjima u djelima splićanina Ivana Mosettiga // .
36-36 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Vulić-Vranković, Sanja.
O Hektorovićevu jeziku s aspekta rječotvorja i u odnosu prema suvremenom dijalektnom stanju // .
31-32 (predavanje,sažetak).

3. Vulić-Vranković, Sanja; Mrdeža Antonina, Divna.
Deseta kroatistička tekstološka radionica: Suvremeni pristup Hektorovićevim tekstovima // .
39-39 (sažetak,stručni).

4. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatsko-slovenski jezični dodiri u pjesništvu Stipe Cvitana // .
108-109 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Vulić-Vranković, Sanja; Laco, Gordana.
Hrvatska književnost u dijaspori kao sredstvo turističke promidžbe // .
(predavanje,znanstveni).

6. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezična rješenjs Stipana Badrića u Ukazanju istine među Crkvom istočnom i zapadnom // .
27-28 (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Vulić-Vranković, Sanja.
Kako su Palunko, Jaglenac i Rutvica postali Vrbenčani // .
118-119 (predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Vulić-Vranković, Sanja.
Domovinski rat kao tema u djelima hrvatskih književnika u autohtonim hrvatskim zajednicama u dijaspori // .
50-51 (predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Vulić-Vranković, Sanja; Borić, Marijana.
Krčki astrološki rukopis iz 18. stoljeća s tekstološkoga motrišta i u kontekstu srodnih djela // .
26-27 (predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Vulić-Vranković, Sanja; Palameta, Miroslav.
Osma kroatistička tekstološka radionica: O suvremenim čitanjima Marulićeve Judite // .
31-31 (sažetak).

11. Vulić-Vranković, Sanja.
O jeziku Vice Petrovića // .
58-59 (predavanje,sažetak,znanstveni).

12. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezična previranja u dubrovačkoj renesansnoj književnosti // .
25-26 (predavanje,sažetak,znanstveni).

13. Vulić-Vranković, Sanja; Palameta, Miroslav.
Sedma kroatistčka tekstološka radionica. Marulićeva Judita - istinski izazov za suvremenoga čitatelja // .
33-33 (sažetak,stručni).

14. Vulić-Vranković, Sanja.
Govor šokačkih Hrvata u Rekašu u Rumunjskoj od sredine 20. do početka 21. stoljeća // Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Croatica Austro-Hungarica / Cvikić, Sandra (ur.).
Beč : Hrvatski povijesni institut u Beču, 2009. 24-25 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

15. Vulić-Vranković, Sanja.
Iz današnjega govora Vrbanja na otoku Hvaru // I. dijalektološki znanstveni skup s međunarodnim djelovanjem "Međimurski filološki dani".
Čakovec : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Podružnica u Čakovcu, 2009. 21-21 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak).

16. Vulić-Vranković, Sanja.
Promjene u govoru srijemskih Hrvata u posljednjem stoljeću // I. međunarodni znanstveno-stručni skup "Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti" / Bušić, Krešimir ; Cvitić, Sandra (ur.).
Nijemci : Općina Nijemci, 2007. 29-30 (predavanje,sažetak).

17. Vulić-Vranković, Sanja.
Iz tvorbe riječi u tivatskom govoru // 7. riječki filološki dani. Međunarodni znanstveni skup (Sažetci).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2006. 49-49 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

18. Vulić-Vranković, Sanja; Eldarov, Svetlozar.
Janjevci u Bugarskoj - povijesni okviri i jezični dodiri // Četvrti hrvatski slavistički kongres. Zbornik sažetaka / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb, Varaždin, Čakovec : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga fililoškoga društva, 2006. 74-75 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

19. Vulić-Vranković, Sanja.
Proučavanja hrvatskih štokavskih govora u 20. stoljeću // Hrvatski jezik u 20. stoljeću / Pranjković, Ivo ; Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2005. 26-27 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak).

20. Vulić-Vranković, Sanja.
Dubrovački govor od kraja 19. do početka 21. stoljeća // Zadarski filološki dani 1 20.-21. svibnja 2005. Program i sažetci / Babić, Vanda ; Lisac, Josip (ur.).
Zadar : Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta, 2005. 4-4 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak).

21. Vulić-Vranković, Sanja.
Rječnici izvornih čakavskih govora prije i poslije g. 1990. // IV. međunarodni leksikološko-leksikografski znanastveni skup 'Jezikoslovno nazivlje. Dijalektna leksikografija'(knjižica sažetaka)-.
Zagreb : HAZU, 2005. 19-19 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Vulić-Vranković, Sanja.
Hammov doprinos čakavskoj dijalekatnoj leksikografiji // Međunarodni znanstveni skup Josip Hamm i njegovo djelo povodom 100. obljetnice rođenja (knjižica sažetaka).
Zagreb : Hrvatski studiji, 2005. 24-24 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

23. Vulić-Vranković, Sanja.
Utrnuti i umirući čakavski govori oko Kormenda u Mađarskoj // 6. riječki filološki dani. Međunarodni znanstveni skup (Sažeci).
Rijeka : Odsjek za kroatistiku Filofofskoga fakulteta Sveučilišta, 2004. 33-34 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezik u književnim djelima Viliama Pokornog // Tjedan hrvata iz Slovačke / Salopek, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2000. 32-34 (pozvano predavanje,sažetak).

25. Vulić-Vranković, Sanja.
Intelektualni leksik bosanskih franjevaca i hrvatski književni jezik // -.
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

26. Vulić-Vranković, Sanja.
Imeničke tvorbene inačice u 'Abecevici' (1746), 'Abecevici slovinskoj' (1748)i 'Duhovnim jačkama' (1750) // Drugi hrvatski slavistički kongres. Knjiga sažetaka / Sesar, Dubravka ; Vidović, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1999. 75-76 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

27. Vulić-Vranković, Sanja.
Iz gradišćanskohrvatske sininimije // Prvi hrvatski slavistički kongres (zbornik sažetaka i nacrtaka) / Damjanović, Stjepan ; Nemec, Krešimir (ur.).
Zagreb : Organizacijski odbor Prvog hrvatskog slavističkog kongresa, 1995. 25-26 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

28. Vulić-Vranković, Sanja.
O nekim hrvatskim pučkim imenima dvaju blagdana sv. Ivana Krstitelja // Hrvatski filološki skup. knjižica sažetaka / Nosić, Milan (ur.).
Rijeka : Hrvatsko filološko društvo Rijeka, 1995. 15-16 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Vulić-Vranković, Sanja.
Književno stvaralaštvo Vladimira Bošnjaka // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

2. Vulić-Vranković, Sanja.
Blagdani Hrvata u Mađarskoj // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

3. Vulić-Vranković, Sanja.
O jeziku i književnom djelu Antona Slavića // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

4. Vulić-Vranković, Sanja; Gazivoda, Jelena.
Časopisi hrvatske manjine u gradskim sredinama neslavenskih zemalja // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

5. Vulić-Vranković, Sanja.
Domovinski rat kao tema hrvatskih pjesnika u staroj i novoj dijaspori // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad).

6. Vulić-Vranković, Sanja.
Petrar Tažky - hrvatski književni feniks iz Lamoča u Slovačkoj // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Vulić-Vranković, Sanja.
O jeziku gradišćanskohrvatskih pisaca u Mađarskoj // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Vulić-Vranković, Sanja.
O nekim hrvatskim pučkim imenima blagdana sv. Antuna Opata i sv. Antuna Padovanskog // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Vulić-Vranković, Sanja.
O jeziku Ivana Petreša // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Vulić-Vranković, Sanja.
Đuro Franković kao priređivač narodopisnih knjiga za djecu i omladinu // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

11. Vulić-Vranković, Sanja.
Uloga Panonskoga ljetopisa u kulturnom povezivanju Hrvata u različitim državama // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

12. Vulić-Vranković, Sanja.
Balint Vujkov i Hrvati u Mađarskoj // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

13. Vulić-Vranković, Sanja.
Etnograf Balint Vujkov među Hrvatima u Mađarskoj // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

14. Vulić-Vranković, Sanja.
Subotički hrvatski književni krug // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

15. Vulić-Vranković, Sanja.
O književnom djelu i jeziku Lazara Franciskovića // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

16. Vulić-Vranković, Sanja.
Krsto Pejkić v h'rvatskata filologija // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

17. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezik u propovijedima fra Adalberta Horvata // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

18. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezik Antuna Karagića // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

19. Vulić-Vranković, Sanja.
Tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim štokavskim govorima // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad).

20. Vulić-Vranković, Sanja.
Etnografska istraživanja Balinta Vujkova // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

21. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezične značajke u književnim djelima šokačkoga pisca iz Mađarske Miše Jelića // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad).

22. Vulić-Vranković, Sanja.
Tvorba imenica u saljskom i rivanjskom govoru // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

23. Vulić-Vranković, Sanja.
Djelatnost članova filološke sekcije Hrvatsko- gradišćanskohrvatskoga društva, koja se odnosi na Hrvate u austrijskoj pokrajini Gradišće // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

24. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatska dijalekatna književnost na panonskom prostoru // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

25. Vulić-Vranković, Sanja.
Odnos dijalekta, narječja, govora i standardnog jezika // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

26. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezik Ivana Horvata // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

27. Vulić-Vranković, Sanja.
Imeničke tvorenice u umočkom i vedešinskom govoru // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

28. Vulić-Vranković, Sanja.
Ujevićeve gradišćanskohrvatske teme // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

29. Vulić-Vranković, Sanja.
Govori moravskih Hrvata // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

30. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezik Ivana Petreša // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

31. Vulić-Vranković, Sanja.
Govor Drvenika i Vinišća // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

32. Vulić-Vranković, Sanja; Petrović, Bernardina.
Slovački elementi u čakavskim govorima Hrvata u Slovačkoj // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

33. Vulić-Vranković, Sanja.
Blagdanska imena u frazemima // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

34. Vulić-Vranković, Sanja.
Karaševskohrvatske leksičke zanimljivosti // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

35. Vulić-Vranković, Sanja.
Čakavsko-štokavska prepletanja u govoru gradišćanskohrvaskog sela Pinkovca // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Vulić, Sanja.
Tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim čakavskim govorima / doktorska disertacija.
Rijeka : Filozofski fakultet, 27.09. 2005, 206 str. Voditelj: Lukežić, Iva.
 
  Magistarski radovi
 

1. Vulić, Sanja.
Struktura čakavskih dijalekatnih rječnika / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 09.03. 1988., 289 str. Voditelj: Moguš, Milan.
 
  Diplomski radovi
 

1. Vulić, Sanja.
Etnici i ktetici u splitskoj i trogirskoj općini / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.06. 1982., 40 str. Voditelj: Babić, Stjepan.
 
  Druge vrste radova
 

1. Vulić-Vranković, Sanja.
Iz recenzije rukopisa Josipa Gujaša - Đuretina "Mene su ljepote ostavile", Priredio Đuro Vidmarović, 2019. (recenzija).

2. Vulić-Vranković, Sanja.
Dijalektološki aspekt Vujkovljevih narodnih proza (od Austrije do Rumunjske), 2018. (recenzija).

3. Vulić-Vranković, Sanja.
Miloradić, 2018. (objavljeno predavanje).

4. Vulić-Vranković, Sanja.
Vujkov je uvijek suvremen, 2017. (recenzija).

5. Vulić-Vranković, Sanja.
Pjesnička zbirka životnih mudrosti, 2017. (recenzija).

6. Vulić-Vranković, Sanja.
"Tri ljubavi" Katice Špiranec, 2017. (predgovor).

7. Vulić-Vranković, Sanja.
Četvrta zbirka tekstova Roberta Hajszana, 2017. (predgovor).

8. Vulić-Vranković, Sanja.
Riječ urednice knjige, 2017. (uvodna riječ).

9. Vulić-Vranković, Sanja.
Odgajanje knjigom, 2016. (predgovor).

10. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatsko pjesničko zajedništvo pod okriljem moliških Hrvata, 2016. (ostalo).

11. Vulić-Vranković, Sanja.
Treća zbirka tekstova Roberta Hajszana, 2016. (ostalo).

12. Vulić-Vranković, Sanja.
Nova zbirka tekstova Roberta Hajszana, 2015. (predgovor).

13. Vulić-Vranković, Sanja.
Riječ urednice uz drugo, prošireno izdanje. Rječnik za svaku hvarsku kuću (i ne samo hvarsku), 2014. (predgovor).

14. Vulić-Vranković, Sanja.
Pjesničke impresije Sanje Percele, 2014. (recenzija).

15. Vulić-Vranković, Sanja.
Malkica Dugeč kao pjesnikinja za djecu, 2014. (recenzija).

16. Vulić-Vranković, Sanja.
O Hrvatima u Gradišću s različitih aspekata, 2014. (recenzija).

17. Vulić-Vranković, Sanja.
Suvremeno društvo u basnama Jadranke Galiot, 2014. (predgovor).

18. Vulić-Vranković, Sanja.
Narodne povidajke Hrvata Poljanaca u sjevernom Gradišću u Austriji, 2014. (recenzija).

19. Vulić-Vranković, Sanja.
Tribunjski pjesnički Tribun Stipe Cvitan, 2014. (pogovor).

20. Vulić-Vranković, Sanja.
Pjesme čežnje, gorčine i rezignacije, 2013. (recenzija).

21. Vulić - Vranković, Sanja.
Dijalekatno pjesništvo Stipe Cvitana, 2012. (pogovor).

22. Vulić-Vranković, Sanja.
Balint Vujkov ponovo medju svojima, 2012. (predgovor).

23. Vulić - Vranković, Sanja.
Pjesme kao zrcalo života, 2011. (predgovor).

24. Vulić - Vranković, Sanja.
O pjesmama i pjesničkom jeziku Stipe Cvitana, 2010. (pogovor).

25. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezične i ostale napomene o prvom integralnom izdanju monografije "Kulturna povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata" Matije Evetovića, 2010. (stručni rad).

26. Vulić-Vranković, Sanja.
Publikacija koja pokazuje obilje pisane riječi, 2009. (recenzija).

27. Vulić-Vranković, Sanja.
O knjizi Željke Lovrenčić "Tragovi iseljenih Hrvata (u književnosti i izvan nje)", 2009. (recenzija).

28. Vulić-Vranković, Sanja.
Novo Poetsko hodočašće Lazara Franciškovića, 2008. (predgovor).

29. Vulić-Vranković, Sanja.
Štokavski govori Hrvata u mađarskom dijelu Podravine, 2007. (članak).

30. Vulić-Vranković, Sanja.
Govori pomurskih Hrvata u Mađarskoj, 2007. (članak).

31. Vulić-Vranković, Sanja.
Kajkavski govori podravskih Hrvata u Mađarskoj, 2007. (članak).

32. Vulić-Vranković, Sanja.
Imeničke inačice u djelima Jurja Muliha, 2007. (članak).

33. Vulić-Vranković, Sanja.
Izabrane pjesme Đuse Šimare – Pužarova, 2007. (članak).

34. Vulić-Vranković, Sanja.
Kajkavski govori Umoka i Vedešina u zapadnoj Mađarskoj, 2007. (članak).

35. Vulić-Vranković, Sanja.
Simbolika hrvatske riječi s Rta dobre nade, 2007. (pogovor).

36. Vulić-Vranković, Sanja.
Pjesnik tajanstvene bačke ravni, 2007. (predgovor).

37. Vulić-Vranković, Sanja.
Uloga Panonskoga ljetopisa u kulturnom povezivanju Hrvata u različitim državama, 2006. (članak).

38. Vulić-Vranković, Sanja.
Spodobnosti gradišćanskohrvatskoga jezika i jez. zagrebačke filološke škole, 2004. (članak).

39. Vulić, Sanja; Lisac, Josip.
Vrijedan prinos čakavskoj leksikografiji, 2002. (ostalo).

40. Vulić-Vranković, Sanja.
Neka otvorena pitanja u izradbi gramatike, 2002. (popularan rad).

41. Vulić, Sanja.
Der kroatische Dialect von Stinatz (Worterbuch) von Gerhard Neweklowsky, 1995. (popularan rad).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Buljević, Roza.
Tvorba imenica u postirskom govoru / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 10.09. 2018, 50 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

2. Kovač, Marija.
Onomastika Kaštel Sućurca. Toponimi i antroponimi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 12.09. 2017, 38 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

3. Marinčić, Mihovila.
Dijalektološka analiza rukopisne zbirke Đure Kamenara / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 12.09. 2017, 42 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

4. Pieniazek, Patrycja.
Zagrebački kaj - sociolingvistička usporedba govora mladih zagrepčana / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 21.09. 2017, 76 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

5. Čirjak, Kristina.
Hrvatski tisak u Austriji - analiza Panonskoga ljetopisa / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 27.09. 2016., 55 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

6. Turić, Nina.
Sociolingvističko stanje u Makarskoj / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 6.12. 2016, 47 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

7. Galović, Filip.
Fonologija i morfologija čakavskih govora otoka Šolte / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29. 06. 2015., 201 str. Voditelj: Kurtović Budja, Ivana ; Vulić Vranković, Sanja.

8. Sekulić, Sanja.
"Urbani Šokci" u kontekstu šokačkih Hrvata u Bačkoj / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 30.06. 2015., 55 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

9. Jelinić, Dino.
Putevima hrvatskih emigranata: Obilježja književnoga stvaralaštva Rajmunda Kuparea i njegov doprinos hrvatskoj književnoj tradiciji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 30.09. 2014., 68 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

10. Kopanica, Filip.
Hrvatsko-poljski i poljsko-hrvatski prijevodi od 1990. do 2013. godine / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 17.06. 2014., 48 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

11. Pondeljak, Mateja.
Dvije ključne teme u filološkim istraživanjima Zvonimira Bartolića: Tema o pomurskim Hrvatima i tema o grofici Ani Katarini Frankopan, ud. Zrinski / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 24.07. 2014., 49 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

12. Bodor, Tamara.
Čakavska baština otoka Lošinja: Govor Veloga Lošinja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 23.05. 2013., 37 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

13. Egresits, Andrea.
Koljnofski pjesnik Mate Šinković / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 11.09. 2013., 29 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

14. Hadžikadunić, Dino.
Hrvati u San Pedru / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 28.06. 2012., 41 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

15. Gazivoda, Jelena.
Filološki rad Živka Mandića / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 10.10. 2011., 56 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

16. Lovrenčić, Željka.
Hispanistička Croatica: Tri naraštaja čileanskih pisaca hrvatskoga podrijetla / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 02.09. 2011., 205 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

17. Petras Kovačić, Akvila.
Hrvatski identitet u književnosti Hrvata u Australiji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 03.10. 2011., 81 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

18. Gazivoda, Jelena.
Panonska ljetna knjiga (Panonski ljetopis) - Gradišćanskohrvatsko-hrvatske veze / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 12.09. 2008., 31 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.

19. Juraga-Kovačev, Niveska.
Poetske i jezične značajke usmenoga stvaralaštva triljskoga kraja / diplomski rad.
Split : Filozofski fakultet, 26.05. 2008, 62 str. Voditelj: Vulić-Vranković, Sanja.