Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Vesna Stipčević
(126364)
Četvrtak 23. Svibanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Badurina-Stipčević, Vesna; Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Miličić, Irena; Mulc, Ivana; Šimić, Marinka; Turkalj, Lucija; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vlašić-Anić, Anica; Vukoja, Vida; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, II. svezak (vrêdьnь - zapovêdnica) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015 (rječnik).

2. Badurina Stipčević, Vesna; Kuštović, Tanja; Žagar Mateo.
Novi testament. II. dio, 1563. Latinički prijepis glagoljskog izvornika .
Zagreb : Adventističko teološko visoko učilište ; Školska knjiga ; Filozofski fakultet, 2015 (monografija).

3. Badurina Stipčević Vesna.
Hrvatska srednjovjekovna proza I. Legende i romani. .
Zagreb : Matica hrvatska, 2013 (monografija).

4. Kuštović, Tanja; Badurina Stipčević, Vesna; Žagar, Mateo.
Novi testament. I. dio, 1562. Latinički prijepis glagoljskog izvornika .
Zagreb : Adventističko teološko visoko učilište ; Filozofski fakultet ; Školska knjiga, 2013 (monografija).

5. Badurina Stipčević Vesna.
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri .
Zagreb : Matica hrvatska, 2012. (monografija).

6. Badurina-Stipčević, Vesna; Grubišić, Vinko.
Jeronimove hagiografije .
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2008 (monografija).

7. Badurina Stipčević, Vesna; Klenovar Marija; Mihaljević, Milan; Vela, Jozo; Vince, Jasna.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije/Lexicon linguae slavonicae redactionis croaticae. sv. 15: Dan' – Dovolnê .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2008 (rječnik).

8. Badurina-Stipčević, Vesna; Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Lučić, Vida; Mihaljević, Milan; Mulc, Ivana; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 14 (gorši - dan1) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2007 (rječnik).

9. Badurina-Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljska legenda o svetom Pavlu Pustinjaku .
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1992. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. / Badurina Stipčević, Vesna; Požar, Sandra; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. (zbornik).

2. Marinka Šimić, Akademijin brevijar, HAZU III c 12, hrvatskoglagoljski rukopis s konca 14.stoljeća. Jezična studija. Transliteracija. Faksimil. / Vesna Badurina Stipčević (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2014 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Badurina Stipčević, Vesna.
Pohvala mudrosti iz Knjige Baruhove u hrvatskoglagoljskom 1. Vrbničkom misalu (1456) // Od fonologije do leksikologije. Zbornik u čast Mariji Turk. Biblioteka časopisa Fluminensia, knj. 6. / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2018. Str. 33-47.

2. Badurina Stipčević, Vesna; Dürrigl Marija-Ana; Kuhar, Kristijan; Mokrović, Ljiljana; Radošević, Andrea.
Bibliografija: Proprium de tempore, Lectiones Biblicae, Homiliae, Sermones // Drugi beramski brevijar. Hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća. 1. dio. sv. 2: Transliteracija / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo ; Staroslavenski institut, 2018. Str. 13-49.

3. Badurina Stipčević, Vesna.
Glagoljički autograf Stipana Konzula: Ogledni prijevod Novoga testamenta Iv 9 i Dj 1 (1560.) (Osterreichisches Staatsarchiv, Wien) // Jembrih, Alojz, Pogovor uz pretisak glagoljičkoga Novoga testamenta (1562./1563.). Afterword to the Reprint of the Glagolitic New Testament (1562/1563) / Matošević, Lidija (ur.).
Zagreb : Teološki fakultet 'Matija Vlačić Ilirik', 2016. Str. 85-105.

4. Badurina Stipčević, Vesna.
Prilog istraživanju ličkih glagoljskih rukopisa: Muka svete Margarite u Pariškom zborniku Slave 73 (1375) // Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu / Kuštović, Tanja ; Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna nakada d.o.o., 2016. Str. 9-23.

5. Badurina Stipčević, Vesna; Šimić, Marinka.
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Martinu // Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću : Sv. Martin, simbol dijeljenja. Sur les chemins Europeens du patrimoine immateriel au XXI siecle: Saint Martin, symbole du partage / Zaradija Kiš, Antonija ; Sabotić, Ines (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Kulturni centar sv. Martin, 2016. Str. 99-120.

6. Badurina Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljski brevijarski tekstovi apokrifne Pasije apostola Filipa // Polyhistor. Scripta slavica Mario Capaldo dicata. / Christiano Diddi (ur.).
Moskva ; Rim : Indrik, 2015. Str. 37-44.

7. Badurina Stipčević, Vesna.
Mjesto Kristove Muke - Golgota u hrvatskoglagoljskim biblijskim prijevodima // Glagoljaška Muka Kristova: odabrane kulturološko-filološke studije / Zaradija Kiš, Antonija ; Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Državni arhiv u Pazinu, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2014. Str. 11-22.

8. Badurina Stipčević, Vesna.
Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 // Glagoljaška Muka Kristova: odabrane kulturološko-filološke studije / Zaradija Kiš, Antonija ; Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Državni arhiv u Pazinu ; Institut za etnologiju i folkloristiku, 2014. Str. 139-171.

9. Badurina Stipčević, Vesna; Dürrigl Marija-Ana.
Srednji vijek // Hrvatska književna enciklopedija, sv. 4 / Visković, Velimir (gl. ur.) (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "M. Krleža", 2012. Str. 121-126.

10. Badurina-Stipčević, Vesna.
Petrović, Ivanka // Hrvatska književna enciklopedija / Visković, Velimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2011. Str. 353-353.

11. Badurina-Stipčević, Vesna.
Legenda o svetom Antunu opatu u hrvatskoglagoljskoj književnosti // "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić". Radovi međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.), Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. siječnja - 1. veljače 2009. godine / Galović, Tomislav (ur.).
Malinska - Rijeka - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011.. Str. 467-474.

12. Badurina-Stipčević, Vesna.
Apostoli // Hrvatska književna enciklopedija, sv. 1 / Visković, Velimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010. Str. 55-55.

13. Badurina-Stipčević, Vesna.
"Barlaam i Jozafat (Josaphat)" // Hrvatska književna enciklopedija, sv. 1. / Visković, Velimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010. Str. 109-110.

14. Badurina-Stipčević, Vesna.
Butko // Hrvatska književna enciklopedija, sv. 1. / Visković, Velimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010. Str. 252-252.

15. Badurina-Stipčević, Vesna.
"Čistilište svetoga Patricija" // Hrvatska književna enciklopedija, sv. 1. / Visković, Velimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010. Str. 314-314.

16. Badurina-Stipčević, Vesna.
Lekcionar // Hrvatska književna enciklopedija, sv. 2 / Visković, Velimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010. Str. 497-497.

17. Badurina-Stipčević, Vesna.
Malić, Dragica. // Hrvatska književna enciklopedija, sv. 2. / Visković, Velimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2010. Str. 590-591.

18. Badurina-Stipčević, Vesna.
Legenda o svetom Nikoli u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku // Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu / Dukić, Davor ; Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2010. Str. 237-247.

19. Badurina-Stipčević, Vesna.
deći-do // Rječnik crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije/Lexicon linguae slavonicae redactionis croaticae / Hauptova, Zoe ; Nazor, Anica (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2008. Str. 286-307.

20. Badurina-Stipčević, Vesna.
Aleksandrida, Barlaam i Jozafat, Cvijet krijeposti, Knjige Kata mudroga, Rumanac trojski, Transit svetoga Jerolima, Djela Pavla i Tekle, Žića svetih otaca // Leksikon hrvatske književnosti. Djela. / Detoni-Djumić, Dunja ; Fališevac, Dunja ; Lederer, Ana ; Benčić-Rimay, Tea (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2008..

21. Badurina-Stipčević, Vesna.
Grčki i latinski izvori hrvatskoglagoljske Biblije // Thesaurus Archigymnasii. Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu 1607.-2007. / Koprek, I. ; Dukat, Anđelka ; Funduk, Milana (ur.).
Zagreb : Klasična gimnazija u Zagrebu, 2007. Str. 293-298.

22. Badurina-Stipčević, Vesna.
Glagoljički autograf Stipana Konzula: Ogledni prijevod Novoga testamenta Iv 9 i Dj 1 (1560.) // Pogovor uz pretisak glagoljičkoga Novoga testamenta (1562./1563.) / Jembrih, Alojz (ur.).
Zagreb : Teološki fakultet, 2007. Str. 83-103.

23. Badurina-Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja // Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005.. Str. 465.

24. Badurina-Stipčević, Vesna.
Biblijske Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti // O kraljevstvu nebeskom-Novo i staro. Zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i 50 godine svećeništv / Cifrak, Mario (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2001.. Str. 389-395..

25. Stipčević, Vesna.
VZETI-VZNEP'ŠĆEVATI // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije/Lexicon linguae slavonicae redactionis croaticae / Hauptova, Zoe ; Mareš, Franjo Većeslav (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 1998. Str. 381-411.

26. Stipčević, Vesna.
Vzdviženie-Vzdivięti; Vzdimati se-Vzeti // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Hauptova, Zoe ; Mareš, Franjo Većeslav (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 1997. Str. 372-374, 375-384.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Badurina Stipčević, Vesna.
Čitanja iz Druge Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim misalima. // Ricerche slavistiche. Nuova serie. ("Sapienza" Universita di Roma). 1 (2018) , LXI; 5-22 (članak, znanstveni).

2. Badurina Stipčević, Vesna.
The Apocalypse of John in the 14th century Croatian Glagolitic Vatican Illirico 5 Breviary. // Palaeoslavica. International Journal for the Study of Slavic Medieval Literature, History, Language and Ethnology. (Cambridge, Massachusetts). 25 (2017) , 2; 138-165 (članak, znanstveni).

3. Badurina Stipčević, Vesna.
Glagoljski tekstovi Pasije svetoga Lovrenca. // Croatica. 41 (2017) , 61; 9-24 (članak, znanstveni).

4. Badurina Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljska Pasija svete Lucije. // Ricerche slavistiche ("Sapienza" Universita di Roma). 14 (2016) , LX; 417-438 (članak, znanstveni).

5. Badurina Stipčević, Vesna.
The Croatian Glagolitic Bible. The State of the Research. // Studi Slavistici (Firenze University Press). 13 (2016) ; 282-297 (članak, znanstveni).

6. Badurina Stipčević, Vesna.
Glagoljski Žgombićev zbornik kao književni izvor. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 2 (2015) ; 115-125 (članak, znanstveni).

7. Badurina Stipčević, Vesna.
Legenda o svetom Jeronimu u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku (1468.). // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 47 (2015) , 1; 337-350 (članak, znanstveni).

8. Badurina Stipčević, Vesna.
Kult svetoga Nikole u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti. // Staroblgarska literatura. Sveci i sveti mesta na Balkanite.. 47 (2013) ; 148-161 (članak, znanstveni).

9. Badurina Stipčević, Vesna.
Jagićeva izdanja hrvatskih srednjovjekovnih književnih tekstova. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 1-14 (članak, znanstveni).

10. Badurina-Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljska Muka svetoga Andrije apostola. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 60 (2010) ; 41-71 (članak, znanstveni).

11. Badurina-Stipčević, Vesna.
Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti: Druga Knjiga o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim brevijarima. // Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 1-75 (članak, znanstveni).

12. Badurina-Stipčević, Vesna.
Odlomak Protoevanđelja Jakovljeva u hrvatskoglagoljskom Brevijaru Britanske knjižnice. // Slavia, časopis pro slovanskou filologii, 78, Praha. 78 (2009) , 3-4; 227-234 (članak, znanstveni).

13. Badurina-Stipčević, Vesna.
Još jedna glagoljska verzija Protoevanđelja Jakovljeva. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 56-57 (2008) ; 75-92 (članak, znanstveni).

14. Badurina-Stipčević, Vesna.
Translacija sv. Pavla Pustinjaka u hrvatskoglagoljskom II. Novljanskom brevijaru iz 1495. godine. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 58 (2008) ; 285-312 (članak, znanstveni).

15. Badurina-Stipčević, Vesna.
Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti: Prva knjiga o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim brevijarima. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 54-55 (2006) ; 5-126 (članak, znanstveni).

16. Badurina-Stipčević, Vesna.
"Passio s. Machabaeorum" u hrvatskoglagoljskim brevijarima. // Slavia, časopis pro slovanskou filologii, Slovanský ústav AV ČR, Praha. 74 (2005) , 2-3; 359-366 (članak, znanstveni).

17. Badurina-Stipčević, Vesna.
"Passio s. Machabaeorum" u hrvatskoglagoljskim brevijarima. // Slavia: časopis pro slovanskou filologii. 2-3 (2005) ; (članak, znanstveni).

18. Badurina-Stipčević, Vesna.
Legenda o sv. Hilarionu Opatu u hrvatskoglagoljskim brevijarima. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 52-53 (2004) ; 27-40 (članak, znanstveni).

19. Badurina-Stipčević, Vesna.
Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Slave 73. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 42 (2004) ; 1-21 (članak, znanstveni).

20. Badurina-Stipčević, Vesna.
The Old Testament Book of Esther in Croatian Glagolitic Vatican Illirico 5 Breviary from 14th century. // Palaeoslavica. 12 (2004) , 2; 5-39 (članak, znanstveni).

21. Badurina-Stipčević, Vesna.
Legenda de Patras (Legenda o sv. Antunu Opatu) u hrvatskoglagoljskim brevijarima. // Ricerche slavistiche. Nuova serie - vol. 2 (XLVIII) (2004) ; 5-28. (članak, znanstveni).

22. Badurina-Stipčević, Vesna.
Život sv. Pavla Pustinjaka u Gašparotijevu Cvetu sveteh. // Kaj. 6 (1999) ; 39-57 (članak, znanstveni).

23. Badurina-Stipčević, Vesna.
Najstariji tekst hrvatskoglagoljskih Makabejskih knjiga. // Slavia. 68 (1999) , 2; 259-265 (članak, znanstveni).

24. Badurina-Stipčević, Vesna.
Hanuka u hrvatskoglagoljskim brevijarima. // Kolo. 3 (1999) ; 50-56 (članak, znanstveni).

25. Stipčević, Vesna.
Knjige o Makabejcima u Brevijaru Vida Omišljanina. // Nova Istra. 2 (1997) , 5; 38-43 (članak, znanstveni).

26. Stipčević, Vesna.
Later Croato-Glagolitic Biblical Translations. // Journal of Croatian studies. 36-37 (1995/1996) ; 53-62 (članak, znanstveni).

27. Badurina-Stipčević, Vesna.
Tobija, Judita i Estera u hrvatskoglagoljskim brevijarima. // Književna smotra. 92-94. (1994) ; 209-212 (članak, znanstveni).

28. Badurina-Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljska legenda o sv. Pavlu Pustinjaku. // Croatica. 37-38-39 (1993) ; 51-59 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Badurina Stipčević, Vesna.
Glagoljski Žgombićev zbornik iz 16. stoljeća. // Kvarnerski vez. 2019 (2019) , 2; 22-22 (osvrt, stručni).

2. Badurina Stipčević, Vesna.
Legenda o svetom Nikoli u glagoljskom Petrisovu zborniku (1468). // Kvarnerski vez. 2019 (2019) , 3; 23-23 (osvrt, stručni).

3. Badurina Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljska baština predstavljena u Rimu. // Kvarnerski vez. 4 (2019) ; 22-22 (osvrt, stručni).

4. Badurina Stipčević, Vesna.
Hrvatska verzija Aleksandride: Hrvatska Aleksandrida. Kasni odjek jednoga srednjovjekovnog romana. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 68 (2019) ; 339-342 (prikaz, stručni).

5. Badurina Stipčević, Vesna.
Mirakuli Marije Magdalene iz Žgombićeva zbornika iz 16. stoljeća. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. 27 (2019) , 655; 15-15 (prikaz, stručni).

6. Badurina Stipčević, Vesna.
Hrvatske hagiografske teme: Josip Bratulić: Svetost i čovječnost. Rasprave o hrvatskoj hagiografiji, Split, 2018.. // Hrvatska revija. Časopis Matice hrvatske. 1 (2019) , 1; 62-63 (prikaz, stručni).

7. Badurina Stipčević, Vesna.
Brevijar Vida Omišljanina - "glagoljska Biblija". // Kvarnerski vez. 5 (2019) , 5; 22-22 (osvrt, stručni).

8. Badurina Stipčević, Vesna.
Iz zadarske glagoljaške riznice. // Hrvatska revija. 2 (2018) ; 53-54 (članak, stručni).

9. Badurina Stipčević, Vesna.
Recensioni: Svetlana O. Vjalova, Glagoljski zbornik 15. st., Ruska nacionalna biblioteka, Zbirka Ivana Berčića, f. 67, Berč. br. 5. (Zadar 2016, knj. 1, 156 str ; knj. 2, 224 str.). // Ricerche slavistiche. Nuova serie ("Sapienza" Universita di Roma). 1 (2018) , LXI; 385-388 (prikaz, stručni).

10. Badurina Stipčević, Vesna.
Mosty mostite : studi in onore di Marcello Garzaniti. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 67 (2017) ; 191-194 (prikaz, stručni).

11. Badurina Stipčević, Vesna.
Protestantski prijevod Biblije. Uz latinički prijepis Novoga zavjeta hrvatskih protestanata: Anton Dalmatin-Stipan Konzul, Novi Testament. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. 525 (2014) ; 12-12 (prikaz, stručni).

12. Badurina Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljska Biblija. // Bašćina (Zagreb) : glasilo Društva prijatelja glagoljice. 15 (2014) ; 72-75 (pregledni rad, stručni).

13. Badurina Stipčević, Vesna.
IN STOLIS REPROMISSIONIS. СВЕТЦИ И СВЯТОСТ В ЦЕНТРАЉНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА. SAINTS AND SAINTHOOD IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. Ur. Adelina ANGUSHEVA-TIHANOVA, Margaret DIMITROVA, Rossina KOSTOVA, Rossen R. MALCHEV. Impressario & Publishing House »Rod«, Sofia, 2012, 520 str.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 63 (2013) ; 201-207 (prikaz, stručni).

14. Badurina Stipčević, Vesna.
ŘECKO-STAROSLOVĔNSKÝ INDEX / INDEX VERBORUM GRAECO-PALAEOSLOVENICUS. Tomus I: Fasciculus 1 (Prolegomena), Praha – Pragae 2008, 72 str. ; Fasciculus 2 (Prolegomena – Tabellae synopticae monumentorum slavicorum), Praha – Pragae 2008, 64 str. ; Fasciculus 3 (Tabellae synopticae monumentorum slavicorum), Praha – Pragae 2009, 64 str. ; Fasciculus 4 (Tabellae synopticae monumentorum slavicorum ; A-athalameutos), Praha – Pragae 2010, 64 str. ; Fasciculus 5 Akademie věd Česke Republiky, Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 63 (2013) ; 227-229 (prikaz, stručni).

15. Badurina-Stipčević, Vesna.
Novi testament 1562./1563. Pretisak: XXXIII + 901 str. ; Alojz Jembrih, Pogovor uz pretisak glagoljičkoga Novoga testamenta 1562./1563., 127 str., Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik", Zagreb 2007.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 363-366 (prikaz, stručni).

16. Badurina-Stipčević, Vesna.
NEZNÁMÁ EVANGELIA. NOVOZÁKONNÍ APOKRYFY I, uspořádali Jan A. DUS, Petr POKORNÝ, Centrum biblických studií Akademie vĕ d České republiky a Univerzity Karlovy v Praze, Vyšehrad-Praha 2006., 461 str ; PŘÍBĔ HY APOŠTOLŮ. NOVOZÁKONNÍ APOKRYFY II, uspořádal Jan A. DUS, Centrum biblických studií Akademie vĕ d České republiky a Univerzity Karlovy v Praze, Vyšehrad-Praha 2003., 564 str ; PROROCTVÍ A APOKALYPSY. NOVOZÁKONNÍ APOKRYFY III, uspořádal Jan A. DUS, Centrum biblických studií Akademie vĕ d České republiky a Univerzity Karlovy v Praze, Vyšehrad-Praha 2007., 563 str.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 58 (2008) ; 325-327 (prikaz, stručni).

17. Badurina-Stipčević, Vesna.
BIBLIJA – KNJIGA MEDITERANA PAR EXCELLENCE (Split, 24.-26. rujna 2007.). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 58 (2008) ; 397-399 (vijest, stručni).

18. Badurina-Stipčević, Vesna.
Izložba i katalog: BIBLIJA KAO TEKST I KNJIGA. Autor: Tomislav VUK, OFM, Književni krug Split, Split 2007, 127 str.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 58 (2008) ; 399-401 (prikaz, stručni).

19. Badurina-Stipčević, Vesna.
Marcello Garzaniti, Die altslavische Version der Evangelien. Forschungsgeschichte und zeitgenossische Forschung. Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe A: Slavistiche Forschungen Neue Folge Band 33. Bohlau Verlag, Koln, Weimar, Wien, 2001, 795. str.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 54-55 (2006) ; 248-253 (recenzija, stručni).

20. Badurina-Stipčević, Vesna.
Horace G. Lunt, Moshe Taube, The Slavonic Book of Esther. Text, Lexicon, Linguistic Analysis, Problems of Translation.. // Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 52-53 (2004) ; 165-169. (prikaz, stručni).

21. Badurina-Stipčević, Vesna.
Das Tetraevangelium des Makarije aus dem 1512. Der erste Kirchenslavische Evangelien-Druck. Faksimile-Ausgabe. Besorgt und eingeleitet von H. Miklas unter Mitwirkng von S. Godorogea und Ch. Hannick.. // Slovo, časopis Staroslavenskoga insituta u Zagrebu. 52-53 (2004) ; 177-180. (prikaz, stručni).

22. Badurina-Stipčević, Vesna.
Muka kao nepresušno nadahnuće kulture (Zadar-Preko, 30.03.-02.04. 2000.). // Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 52-53 (2004) ; 203-205. (vijest, stručni).

23. Badurina-Stipčević, Vesna.
Sveti Jeronim: Život svetoga Pavla prvoga pustinjaka. // Kolo, Časopis Matice hrvatske. 2 (2001) ; 14-23. (pregledni rad, pregledni).

24. Badurina-Stipčević, Vesna.
Interpretation of the Bible. Interpretacija Svetega Pisma. International Symposium on th Occasion of the Publication of the New Slovenian Translation of the Bible. Urednik: jože Krašovec, SANU-Sheffield Academic Press, Ljubljana-Sheffield 1998.. // Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta, Zagreb. 50 (2000) ; 238-244 (prikaz, stručni).

25. Stipčević, Vesna.
Oživljena Žića (Žića svetih otaca Hrvatska : srednjovjekovna proza / Dragica Malić). // Kolo. 3 (1997) ; 590-592 (prikaz, stručni).

26. Badurina-Stipčević, Vesna.
Svetice hrvatskoga primorja (Faust Vrančić, Život nikoliko izabranih divic, Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Šibenik, 1995).. // Kolo, Časopis Matice hrvatske. 1 (1996) ; 316-318 (prikaz, stručni).

27. Stipčević, Vesna.
Tri stada za brevijar (Branko Fučić: Vid Omišljanin). // Kolo. 4 (1996) ; 442-443 (prikaz, stručni).

28. Badurina-Stipčević, Vesna.
Riznica starije hrvatske književnosti (Petar Lucić, Vartal, Književni krug, Split 1990). // Kolo, Časopis Matice hrvatske. 1-2. (1993) ; 120-122 (prikaz, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Badurina Stipčević, Vesna.
Priča o premudrom Akiru u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku (1468) // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta. Bibliotheca Glagolitica Croatica 2. / Badurina Stipčević, Vesna ; Požar Sandra ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. 379-398 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Badurina Stipčević, Vesna.
Legenda o Jeronimu u starijoj hrvatskoj književnoj tradiciji // Hagiographia Slavica. Wiener slawistischer Almanach, sonderband 82. / Johannes Reinhart (ur.).
Muenchen : Verlag Otto Sagner, c/o Kubon&Sagner, 2013. 17-26 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Badurina-Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljska Biblija // Biblija - knjiga Mediterana par excellence. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu. / Vugdelija, Marijan (ur.).
Split : Književni krug, 2010. 383-398 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Badurina-Stipčević, Vesna.
Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga // Josip Hamm i njegovo djelo. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma. Biblioteka Posebna izdanja, knj. 4. / Jembrih, Alojz (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 49-56 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Badurina-Stipčević, Vesna.
Dvije verzije hrvatskoglagoljskoga Protoevanđelja Jakovljeva // М н о г oк р а т н и т е п р е в о д и в Ю ж н oс л а в я н с к о т о с р е д н о в е к oв и е . Д oк л а д и oт м е ж д у н а р о д н а т а к о н ф е р е н ц и я . / Л . Т а с е в а , Р . М а р т и , М . Й о в ч е в а , T.П е н т к о в с к а я (ur.).
2006. 199-210 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Badurina-Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri // Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta / Dürrigl, Marija-Ana, Mihaljević, Milan, Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb-Krk : Staroslavenski institut-Krčka biskupija, 2004. 157-166 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Badurina-Stipčević, Vesna.
Jezične i stilske osobine hrvatskoglagoljskih tekstova Knjiga o Makabejcima // Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova. / Dubravka Sesar (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. 179-185. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Badurina-Stipčević, Vesna; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima // Gacka u srednjem vijeku / Gračanin, Hrvoje ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2012. 255-282 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Badurina-Stipčević, Vesna.
Toponim Kalvarija u hrvatskim biblijskim prijevodima // Muka kao nepresušno nadahnuće kulture-Passion une source inepuisable de l'inspiration en culture / Čikeš, Jozo (ur.).
Zagreb : Udruga Pasionska baština, Zagreb, 2003. 185-196. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Badurina-Stipčević, Vesna.
Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske Muke Kristove // Muka kao nepresušno nadahnuće kulture-Passion une source inepuisable de l'inspiration en cultur / Čikeš, Jozo (ur.).
Zagreb : Udruga Pasionska baština, Zagreb, 2001. 41-51 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Badurina-Stipčević, Vesna.
Mlađi hrvatskoglagoljski biblijski prijevodi // Prvi hrvatski slavistički kongres / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1997. 521-526 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Badurina Stipčević, Vesna.
La Sacra Scrittura nei libri liturgici croato- glagolitici // A Dio nella propria lingua. La liturgia romana nella lingua slava ecclesiastica croata glagolitica / To God, in our own language. The Roman liturgy in the Croatian Church Slavonic language and the Glagolitic script.Pontificio Istituto Orientale, Roma, 13 novembre 2018..
12-13 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Badurina Stipčević, Vesna.
Nahtigalova tekstološka istraživanja hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga // Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani: povzetki prispevkov. Mednarodna zananstvena konferenca, Ljubljana, 22.-23. marec 2018. / Stankovska, Petra (ur.).
Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 6-6 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Badurina Stipčević, Vesna.
Apokrifni tekstovi u hrvatskoglagoljskim brevijarima // Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj slika, funkcija, ustroj. Sažetci ; Roman Breviaries from th 13th Century to the Council of Trent: Language, Script, Text, Image, Function, Structure. / Mihaljević, Milan ; Radošević, Andrea (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2018. 13-13 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Badurina Stipčević, Vesna; Žagar, Mateo.
Novootkriveni odlomci glagoljskog rukopisnog brevijara iz 15. stoljeća // Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj. Sažetci / Mihaljević, Milan ; Radošević, Andrea (ur.).
Pazin : Staroslavenski institut, 2018. 14-14 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

5. Badurina Stipčević, Vesna.
Hrvatske srednjovjekovne legende o svetom Jeronimu // Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu. Tertiary Glagolitic Tradition in European Context. Raspored rada i sažetci izlaganja. / Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ; Kuhar, Kristijan (ur.).
Zagreb : FFpress, 2013. 22-22 (predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Badurina Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljska Biblija: stanje istraživanja // Međunarodni znanstveni skup povodom 1150. obljetnice ćirilomedotske misije. Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti. Sažeci. / Čunčić, Marica ; Kovačević, Ana (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2013. 18-18 (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Badurina Stipčević, Vesna; Šimić, Marinka.
Hrvatskoglagoljaška legenda o svetom Martinu // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Badurina Stipčević, Vesna.
Priča o Premudrom Akiru u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku (1468) // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskog instituta / Badurina Stipčević, Vesna ; Mihaljević, Milan ; Sudec, Sandra (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2012. 12-12 (predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Badurina-Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljska apokrifna Djela Andrijina // Peti hrvatski slavistički kongres - zbornik sažetaka / Turk, Marija (ur.).
Rijeka : Hrvatski slavistički odbor HFD- Filozofski fakutet u Rijeci, 2010. 10-11 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Badurina-Stipčević, Vesna.
Legenda o svetom Antunu Opatu (Svetom Antunu od praščića) u hrvatskogalgoljskoj književnosti // "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.). Raspored rada i sažetci izlaganja. / Galović, Tomislav (ur.).
Malinska-Dubašnica : Općina Malinska-Dubašnica, 2009. 24-25 (predavanje,sažetak,znanstveni).

11. Badurina-Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljska Biblija // Biblija-Knjiga Mediterana par excellence. Raspored izlaganja. / Barišić, Marin ; Cambi Nenad ; Vugdelija Marijan (ur.).
Split : Književni krug Split, 2007. 10 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Badurina-Stipčević, Vesna.
Glagoljski Žgombićev zbornik kao književni izvor // Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu Istre. Sažeci predavanja. / Načinović, Nela (ur.).
Pula : Gradska knjižnica i čitaonica Pula, 2007. 10 (predavanje,sažetak,znanstveni).

13. Badurina-Stipčević, Vesna.
Jagićeva izdanja tekstova hrvatske srednjovjekovne književnosti // Četvrti hrvatski slavistički kongres. Zbornik sažetaka. / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb, Varaždin, Čakovec : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkoga društva, 2006. 10. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Badurina-Stipčević, Vesna.
Hammovo istraživanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga // Josip Hamm i njegovo djelo. Međunarodni znanstveni skup povodom 100. obljetnice rođenja. / Jembrih, Alojz (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2005. 10. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Badurina-Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri // Knjiga sažetaka. Glagoljica i hrvatski glagolizam. Međunarodni znanstveni skup povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta.
2002. 12-12 (poster,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Badurina Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljski Žgombićev zbornik i legenda o svetoj Mariji Magdaleni // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

2. Badurina Stipčević, Vesna.
Bibliografija Drugog beramskog brevijara, glagoljskog rukopisa iz 15. stoljeća // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

3. Badurina Stipčević, Vesna.
Pasionski tekstovi u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 (1375) // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Badurina Stipčević, Vesna.
Legenda o svetom Hilarionu u starijoj hrvatskoj književnosti / Saint'Ilarione nella letteratura rinascimentale croata // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Badurina Stipčević, Vesna.
Hrvatska glagoljaška Biblija. Veliki Biblijski narativi // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Badurina Stipčević, Vesna.
The Croatian Translations of the Story of the Sage Ahiqar. Slavic philology Symposium: The Story of Akir the Wise: A New Approach to the Medieval Slavic Literature, Hokkaido University, Sapporo, Japan, March 16 2015. // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

7. Badurina Stipčević, Vesna.
Hrvatskoglagoljski biblijski tekstovi: stanje istraživanja: Problemi izdavanja slavenskih tekstova, osobito biblijskoga sadržaja. Okrugli stol. Biblijska komisija Međunarodnoga slavističkoga komiteta. International Committee of Slavists Biblical Commission meeting, University of Florence, 12-13.02.2015. // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

8. Badurina Stipčević, Vesna.
Kult svetog Nikole u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

9. Badurina-Stipčević, Vesna; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

10. Badurina-Stipčević, Vesna.
Legenda o Jeronimu u starijoj hrvatskoj književnoj tradiciji // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Badurina-Stipčević, Vesna.
Legenda o svetoj Venefridi i svetačke legende // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Stipčević, Vesna.
Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 30. 04. 1999., 278 + 14 str. Voditelj: Petrović, Ivanka.
 
  Druge vrste radova
 

1. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2015. (transliteracija).

2. Badurina-Stipčević, Vesna.
"Akir premudri", 2010. (enciklopedijska natuknica).

3. Badurina-Stipčević, Vesna.
Slovo, časopis Staroslavenskog instituta u Zagrebu, 2008. (izvršna urednica).

4. Badurina-Stipčević, Vesna.
graditi-grь dê ; ;, 2007. (enciklopedijska natuknica).

5. Badurina-Stipčević, Vesna.
vsbgdanbnb ... vbzvati, 2004. (enciklopedijska natuknica).

6. Badurina-Stipčević, Vesna.
Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, 2001. (obznana).

7. Badurina-Stipčević, Vesna.
Ch. Bruning, Die Freude Jahwes - eure Starke, Erbe und Auftrag 74, str. 254-257, 2000. (ostalo).

8. Badurina-Stipčević, Vesna.
Ch. Bruning, Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz!, Erbe und Auftrag 75, str. 405-423, 2000. (ostalo).

9. Badurina-Stipčević, Vesna.
E. Tov, Funf Jahrzehnte Erforschung der Rollen vom Toten Meer, Theologisch-praktische Quartalschrift 146, str. 52-63, 2000. (ostalo).

10. Badurina-Stipčević, Vesna.
A. Zaradija-Kiš, Knjiga o Jobu u hrvatskoglagoljskoj književnosti, Zagreb, MH-HFD, 1997, 2000. (ostalo).

11. Badurina-Stipčević, Vesna.
A.Rebić, Središnje teme Staroga Zavjeta, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1996, 2000. (ostalo).

12. Badurina-Stipčević, Vesna.
Colloqvia Marvliana IX, Split-Rim 2000., 2000. (obznana).

13. Badurina-Stipčević, Vesna.
Marci Maruli, Repertorivm I-III, Književni krug, Split 1998-2000., 2000. (obznana).

14. Badurina-Stipčević, Vesna.
Prvi hrvatski slavistički kongres, Pula 19-23. rujna 1995., 1999. (izvješće).

15. Stipčević, Vesna.
Rebić, A. Arheološka iskapanja u Palestini, 1998. (recenzija).

16. Stipčević, Vesna.
Rebić, A. Ćudoredna situacija čovjeka u Starome zavjetu, , 1998. (recenzija).