Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Jadranka Neralić
(127411)
Četvrtak 9. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Lučin, Kažimir; Neralić, Jadranka.
Daniele Farlati Trogirski biskupi. S dodacima i ispravcima Jacopa Coletija .
Split : Književni krug, 2010 (monografija).

2. Neralić, Jadranka.
Put do crkvene nadarbine. Rimska Kurija i Dalmacija u 15. stoljeću. .
Split : Književni krug, 2007 (monografija).

3. Detoni, Sereno; Neralić, Jadranka.
Giovanni IV. Papa Dalmata .
Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2006 (monografija).

4. Neralić, Jadranka.
Priručnik za istraživanje hrvatske povijesti u Tajnom Vatikanskom Arhivu od ranog srednjeg vijeka do sredine XVIII. stoljeća : Schedario Garampi .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2000 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Matijević, Zlatko; Neralić, Jadranka.
Tajna diplomatska aktivnost o. Joze Miloševića // Ljudi Stranke Događaji. Prizori iz hrvatske političke povijesti / Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga, 2019. Str. 71-94.

2. Neralić, Jadranka.
Slike iz svakodnevnoga života u Šibeniku prema vizitaciji apostolskoga vizitatora Agostina Valiera 1579. godine // Faust Vrančić i njegovo doba.Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja Novih strojeva Fausta Vrančića. Vodice-Šibenik, 22.23. rujna 2015. / Borić, Marijana ; Blažević, Zrinka ; Marotti Bojan (ur.).
Prvić Luka : Memorijalni centar "Faust Vrančić", 2018. Str. 187-218.

3. Neralić, Jadranka.
Odnos trogirskog klera s papinskom kurijom u vrijeme Ivana Duknovića // Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti. Giovanni Dalmata e le opere della sua cerchia. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu. / Bužančić, Radoslav ; Fisković, Igor (ur.).
Split : Književni krug, 2018. Str. 257-286.

4. Neralić, Jadranka.
Il ruolo delle istituzioni illiriche di Roma nella formazione della nazione croata // Chiese e nationes a Roma: dalla Scandinavia ai Balcani / Molnar, Antal ; Pizzorusso, Giovanni ; Sanfilippo Matteo (ur.).
Roma : Viella, 2017. Str. 133-159.

5. Neralić, Jadranka.
Apostolske vizitacije u Fondu Congregazione Vescovi e Regolari Vatikanskoga Tajnog Arhiva // Tridentska Baština. Katolička obnova i konfesionalizacija u Hrvatskim zemljama / Blažević, Zrinka ; Pejić Poje, Lahorka (ur.).
Zagreb : Matica Hrvatska ; Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu ; Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu, 2016. Str. 175-191.

6. Neralić, Jadranka.
Put do crkvene nadarbine: srednjovjekovno kanonsko pravo i statuti dalmatinskih gradova // Splitski statut iz 1312. godine: Povijest i pravo / Radić, Željko ; Trogrlić, Marko ; Meccarelli, Massimo ; Steindorff, Ludwig (ur.).
Split : Književni krug, 2015. Str. 547-564.

7. Neralić, Jadranka.
Demetrio Matafari, bishop of Nin (c. 1315 - 1375) and his affairs with the Apostolic Camera : the case of his movable property inventory // Scripta in honorem Igor Fisković. Zbornik povodom sedamdesetog rođendana. Festschrift on the occasion of his 70th birthday / Jurković, Miljenko ; Marković, Predrag (ur.).
Zagreb - Motovun : University of Zagreb IRCLAMA - University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences, 2015. Str. 127-142.

8. Neralić, Jadranka.
Mandićevo Rimsko razdoblje (1939.-1951.), osobito njegova nastojanja oko školovanja Franjevačkog pomlatka i hrvatskih studenata (Grottaferrata, Grottammare) // Dr. fra Dominik Mandić (1889.-1973.) Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u prigodi 40. obljetnice njegove smrti. (Mostar - Široki Brijeg, 24. i 25. listopada 2013.) / Jolić, Robert (ur.).
Mostar-Zagreb : Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM, Franjevačka knjižnica Mostar, 2014. Str. 721-755.

9. Neralić, Jadranka.
Biskup Ivan Trogirski (1064.-1111.) osnivač benediktinskog samostana Sv. Nikole // Benediktinki samostan sv. Nikole u Trogiru, Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei, Zbornik radova prigodom 950 obljetnice utemeljenja / Kovačić, Vanja - Milanović, Jozo (ur.).
Trogir : Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru, 2014. Str. 87-102.

10. Neralić, Jadranka.
Dva pokušaja preotimanja prihoda operarije katedrale iz druge polovine 15. stoljeća: primjeri Zadra i Trogira // Ascendere historiam. Zbornik u čast Milana Kruheka / Karbić, Marija ; Kekez, Hrvoje ; Novak, Ana ; Horvat, Zorislav (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014. Str. 113-126.

11. Neralić, Jadranka.
Opatija Sergija i Baka i njeni opati tijekom 15. stoljeća prema dokumentima Tajnoga vatikanskog arhiva // Poeta nascitur, historicus fit : ad honorem Zef Mirdita / Ramaj, Albert (ur.).
St Gallen ; Zagreb : Albanisches Institut : Hrvatski institut za povijest, 2013. Str. 141-167.

12. Neralić, Jadranka.
La documentazione curiale relativa alla Croazia medievale, paese diviso tra la Serenissima e il Regno ungherese // Friedensnobelpreis und historische Grundlagenforschung. Ludwig Quidde und die Erschliessung der kurialen Registerüberlieferung / Matheus, Michael (ur.).
Göttingen, Germany : Walter de Gruyter, 2012. Str. 509-521.

13. Neralić, Jadranka.
L'operaria della cattedrale di Trogir nel Duecento // Architetture del Sacro nel Bacino Adriatico. Figure, forme e litugrie della cristianizzazione ed evangelizzazione dal IV al XIII secolo. / Maurizio Tagliaferri (ur.).
Bologna : Edizioni Dehoniane, 2011. Str. 133-146.

14. Neralić, Jadranka.
Žepče u Vatikanskim arhivima // Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija Žepče 1458-2008. / Franjo Marić (ur.).
Zagreb-Žepče : Hrvatski institut za povijest - Općina Žepče, 2010. Str. 61-72.

15. Neralić, Jadranka.
L'insediamento dei Croati nelle loro sedi storiche e la cristianizzazione // Storia religiosa di Croazia e Slovenia / Vaccaro, Luciano (ur.).
Milano : ITL - Centro Ambrosiano, 2008. Str. 77-100.

16. Neralić, Jadranka.
Srednjovjekovna Bosna u diplomatičkim spisima Rimske kurije // Fenomen "Krstjani" u srednjovjekovnoj Bosni i Humu / Šanjek, Franjo (ur.).
Sarajevo - Zagreb : Institut za istoriju u Sarajevu, Hrvatski institut za povijest, 2005. Str. 371-386.

17. Neralić, Jadranka.
Central Europe and the late medieval papal chancery // The Long Arm of Papal Authority / Jaritz, Gerhard ; Joergensen, Torstein ; Salonen, Kirsi ; (ur.).
Bergen - Budapest - Krems : Centre for Medieval Studies (CMS) - Central European University (CEU), 2004. Str. 71-88.

18. Neralić, Jadranka.
"Ut matrimonium libere et licite contrahere possint" - Papal 14th and 15th century matrimonial dispensations // Hereditas rerum croaticarum ad honorem Mirko Valentić / Buczynski, Alexander ; Kruhek, Milan ; Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2003. Str. 38-43.

19. Neralić, Jadranka.
Transkripcija izvješća Ivana Ratkaya // IVAN RATTKAY Izvješća iz Tarahumare / Marotti, Bojan (ur.).
Zagreb : Artresor, 1998. Str. 151-271.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Neralić, Jadranka; Jerković, Marko.
Kako postati zagrebačkim biskupom u posttridentskom razdoblju: Petar Petretić i zagrebačka biskupija 1648. godine". // Povijesni prilozi. 45 (2013) ; 45-113 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

2. Neralić, Jadranka.
Povijesni izvori za antičku epigrafiju u Dalmaciji. // Građa i prilozi za povijest Dalmacije. 24 (2012) ; 295-332 (članak, znanstveni).

3. Neralić, Jadranka.
Pensionem annuam ducentarum et quinquaginta librarum monete in illis partibus currentis, annis singulis quoad uixerit per abbatem dicti monasterii et efficaciter persolvendarum": obveze opata dalmatinskih benediktinskih opatija prema Apostolskoj komori u 15. stoljeću". // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. 3. s. XLV (2012) ; 467-482 (članak, znanstveni).

4. Kovačić, Vanja; Neralić, Jadranka.
Ymago angeli trogirskog zlatara Tome Radoslavića. // Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. 41 (2008) , 1; 199-236 (članak, znanstveni).

5. Neralić, Jadranka.
Late Medieval Hospitals in Dalmatia. // Mitteilungen des Instituts fuer Oesterreichische Geschichtsforschung. 115 (2007) , 3-4; 271-289 (članak, znanstveni).

6. Neralić, Jadranka.
Chances of an illegitimate person to make a successful ecclesiastical career: the case of Boniface of Pisa. // Roemische Historische Mitteilungen. 49 (2007) ; 159-177 (članak, znanstveni).

7. Neralić, Jadranka.
Judicial cases in the court of Maffeo Vallaresso, Archbishop of Zadar (1450-1494). Zadar and its Church in the first half of the 15th century. // Review of Croatian history. III. (2007) , 1; 271-291 (članak, znanstveni).

8. Neralić, Jadranka.
Nicholas of Modruš (1427-1480): Bishop, Man of Letters and Victim of Circumstances. // Bulletin of the Society for Renaissance Studies. 20 (2003) , 2; 15-23 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Neralić, Jadranka.
Franz Posset: Marcus Marulus and the Biblia Latina of 1489: An Approach to his Biblical Hermeneutics. // Colloquia Maruliana .... 23 (2014) , 23; 271-277 (prikaz, stručni).

2. Neralić, Jadranka.
Radoslav Bužančić, Nikola Ivanov Firentinac i trogirska renovatio urbis. Biblioteka Knjiga Mediterana 69, Književni krug Split 2012.. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. LXII (2013) , 3; 307-313 (prikaz, stručni).

3. Neralić, Jadranka.
Radoslav Bužančić, Nikola Ivanov Firentinac i trogirska renovatio urbis. (Biblioteka Knjiga Mediterana 69. Književni krug Split. 2012).. // Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. 10/12 2012 (2012) ; 152-157 (prikaz, stručni).

4. Neralić, Jadranka.
Vladimir P. Goss, Četiri stoljeća europske umjetnosti: 800.-1200. Pogled s jugoistoka, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2010., 291 str.. // Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije.. 12 (2) (2011) ; 179-183 (prikaz, ostalo).

5. Matijević, Zlatko; Neralić, Jadranka; Mrkonjić, Tomislav.
Riječka spomenica (1915.). // Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije. 7-8 (2009) ; 215-244 (komentar, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Neralić, Jadranka.
Nicholas of Modruš (1427-1480): papal legate at the court of Mathias Corvinus // --.
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Neralić, Jadranka.
Ut matrimonium libere et licite contrahere possint. Papal 14th and 15th century matrimonial dispensations // --.
(pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Neralić, Jadranka.
Medioeval Benedictine and Franciscan hospitals in Dalmatia: the Vatican sources // --.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Neralić, Jadranka.
Udio Hrvata u papinskoj diplomaciji // Hrvatska srednjovjekovna diplomacija / Berković, Svjetlan (ur.).
Zagreb : Diplomatska akademija, 1999. 89-118 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Neralić, Jadranka.
Diplomatički izvori za srednjovjekovnu povijest Dubrovačke (nad)biskupije prema fondovima Tajnoga Vatikanskog arhiva. // Tisuću godina dubrovačke (nad)biskupije. Zbornik radova / Puljić, Želimir ; Ančić, Nediljko Ante (ur.).
Dubrovnik : Biskupski ordinarijat Dubrovnik ; Crkva u svijetu, Split, 2001. 57-112 (poster,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Neralić, Jadranka.
Kronologija uspona Antuna Vrančića na crkvenoj hijerarhijskoj ljestvici: vatikanski izvori // Zbornik o Antunu Vrančiću : zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Antunu Vrančiću / Lakić, Vilijam (ur.).
Šibenik : Gradska knjižnica, 2005. 89-111 (poster,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Neralić, Jadranka.
Bishop John of Trogir (1064-1111) Founder of the Benedictine Nunnery of St Nicholas of Trogir // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Neralić, Jadranka.
"Fond "Congregazione Vescovi e Regolari: Visite apostoliche" u Tajnom vatikanskom arhivu" // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

3. Neralić, Jadranka.
"Cum ad Urbem causa peregrinationis et alias quamplures concurrant de partibus Vngarie et Sclauonie laici et alii vtriusque sexus christiani...": communita della nazione croata nella Roma del Quattrocento" // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

4. Neralić, Jadranka.
Mandićevo rimsko razdoblje (1939.-1951.), osobito njegova nastojanja oko školovanja franjevačkog podmlatka hrvatskih studenata (Grottaferrata, Grottammare)" // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

5. Neralić, Jadranka.
Al servizio della regina d'Ungheria e dei comuni dalmati: Francesco e Bonino da Milano tra il 1377 e il 1429 // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

6. Neralić, Jadranka.
Giovanni da Capestrano e Ilok // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

7. Neralić, Jadranka.
Identity of the Medieval Church in Dalmatia and Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

8. Neralić, Jadranka.
Svi papini ljudi: dalmatinska biskupska sjedišta u 15. stoljeću između Rima i Venecije // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

9. Neralić, Jadranka.
„Kako se „osloboditi“ crkvene nadarbine“ // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

10. Neralić, Jadranka.
Put do crkvene nadarbine: srednjovjekovno kanonsko pravo i statuti dalmatinskih gradova“ // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

11. Neralić, Jadranka.
„Dva pokušaja preotimanja prihoda operarije iz druge polovice 15. stoljeća: primjeri Zadra i Trogira“ // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

12. Neralić, Jadranka.
Holy bishops negotiating peace: the case of Blessed John Orsini (1064-1111) bishop of Trogir // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

13. Neralić, Jadranka.
"Veze Siscije /Siska s Vatikanom". // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

14. Neralić, Jadranka.
"Odnosi trogirskog klera sa Rimskom Kurijom u 15. stoljeću" // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

15. Neralić, Jadranka.
"Marija Zvijezda i Rim". // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

16. Neralić, Jadranka.
"Diplomatički izvori za srednjovjekovnu povijest Pićanske biskupije u Tajnome vatikanskom arhivu" // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

17. Neralić, Jadranka.
"Svi papini ljudi" na trogirskoj biskupskoj stolici tijekom 15. stoljeća" // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

18. Neralić, Jadranka.
Pilgrims and shrines in Croatian national and political context // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

19. Neralić, Jadranka.
Suditi biskupu u razvijenome srednjem vijeku: slučaj kotorskog biskupa Domnija iz 1288. godine // --.
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

20. Neralić, Jadranka.
Something old and something new: Sacred and Profane on the 15th century Main Square in Trogir // --.
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

21. Neralić, Jadranka.
Pogled na zadarsku crkvu u 15. stoljeću iz Rima // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

22. Neralić, Jadranka.
L'insediamento dei Croati nelle loro sedi storiche e la cristianizzazione // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

23. Neralić, Jadranka.
All the Pope's Men: Bishops on the 15th Century See of Trogir" // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

24. Neralić, Jadranka.
Central Europe and the Late Medieval Papal Chancery // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

25. Neralić, Jadranka.
Kako se u kasnom srednjem vijeku postajalo župnikom?: Kanonsko pravo u praksi // II. kongres hrvatskih povjesničara Hrvatska i Europa - integracija u povijesti, Pula, 29. rujna - 3. listopada 2004. : knjiga sažetaka / Benyovsky, Irena ; Budak, Neven (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet - FF-press : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, 2004. (predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

26. Neralić, Jadranka.
The Republic of Dubrovnik and its' archbishops between the Eastern and the Western Christianity // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Neralić, Jadranka.
Rimska kurija i crkvene nadarbine u Dalmaciji 15. stoljeća / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 18.02. 2004., 475 str. Voditelj: Prlender, Ivica.
 
  Magistarski radovi
 

1. Neralić, Jadranka.
Epigrafika u djelima pisaca hrvatske povijesti / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 25.01. 1989., 223 str. Voditelj: Zaninović, Marin.
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Jerković, Marko.
Djelovanje Zagrebačkog kaptola i njegovi kanonici u 14. stoljeću / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 19.12. 2011, 591 str. Voditelj: Neralić, Jadranka.

2. Novak, Ana.
Gorski arhiđakonat Zagrebačke biskupije od 1334. do 1501. godine (Povijesni razvoj crkvenoadministrativnoga područja) / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 17. 06. 2011., 257 str. Voditelj: Neralić, Jadranka.

3. Vukelić, Vlatka.
POVIJEST SUSTAVNIH ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA U SISKU OD 16. STOLJEĆA DO 1941. GODINE / doktorska disertacija.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 21. 12. 2011., 290 str. Voditelj: Mirnik, Ivan.