crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Vesna Crnić-Grotić
(127650)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Gomien, Donna.
Europska konvencija o ljudskim pravima .
Zadar - Rijeka : Naklada - Pravni fakultet, 2007 (priručnik).

2. Hartley, T.C.
Temelji prava Europske zajednice .
Rijeka : Pravni fakultet, 2004 (udžbenici i skripta).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. International Law and the Use of Force at the Turn of the Centuries, Essays in honour of V. D. Degan / Crnić-Grotić, Vesna Matulović, Miomir (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2005 (zbornik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Crnić-Grotić, Vesna.
The Right to Display Place Names in Regional or Minority Languages within the Council of Europe Legal Framework // Language Policy and Conflict Prevention / Ulasiuk, Iryna ; Hadirca, Laurentiu ; Romans, William (ur.).
Leiden, Boston : Brill, 2018. Str. 182-196.

2. Crnić-Grotić, Vesna.
Developments in the Field of the European Charter for Regional or Minority Languages in 2012 // European Yearbook of Minority Issues / Åkermark, Bloed, Brands Kehris, Hofman et al. (ur.).
Leiden : Koninklijke Brill nv, 2014. Str. 231-249.

3. Crnić-Grotić, Vesna.
Developments in the Field of the European Charter for Regional or Minority Languages // European Yearbook of Minority Issues / Akermark, Sia ; Bloed, Arie ; Hofmann, Rainer ; Marko, Joseph ; Mayer, James ; Packer, John ; Weller, Mark (ur.).
Leiden, Boston : Martinus Nijhoff Publ., 2013. Str. 565-588.

4. Crnić-Grotić, Vesna.
Developments in the Field of the European Charter for Regional or Minority Languages in 2011 // European Yearbook of Minority Issues / Akermark, Sia ; Bloed, Arie ; Hofmann, Rainer ; Marko, Joseph ; Mayer, James ; Packer, John ; Weller, Mark (ur.).
Leiden - Boston : Martinus Nijhoff Publ., 2013. Str. 469-485.

5. Crnić-Grotić, Vesna.
Minority Languages in Official Use - The Case of Spain // Unsichtbare Minderheiten - Invisible Minorities / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. & Barić, Sanja (ur.).
Hamburg : Dr. Kovač, 2013. Str. 281-292.

6. Crnić-Grotić, Vesna.
Application Ratione Temporis of the European Human Rights Convention with regard to Croatia // Legal Culture in Transition: Supranational and International Law before National Courts / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Rodin, Siniša ; Sander, Gerald G. (ur.).
Berlin : Logos Verlag Berlin, 2013. Str. 209-225.

7. Crnić-Grotić, Vesna.
Utjecaj presuda Europskog suda za ljudska prava na izvore prava u pravnom sustavu Republike Hrvatske // Basic Concepts of International Law - Monism and Dualism / Novaković, Marko (ur.).
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ; Institut za uporedno pravo ; Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013. Str. 471-483. prilozen text rada

8. Crnić-Grotić, Vesna.
Developments in the Field of the European Charter for Regional or Minority Languages in 2009 // European Yearbook of Minority Issues Vol 8, 2009 / Akermark, Sia ; Bloed, Arie ; Hofmann, Rainer ; Marko, Joseph ; Mayer, James ; Packer, John ; Weller, Mark (ur.).
Leiden - Boston : Martinus Neijhoff Publ., 2011. Str. 595-615. prilozen text rada

9. Crnić-Grotić, Vesna.
Developments in the Field of the European Charter for Regional or Minority Languages // European Yearbook on Minority Issues, Vol. 7, 2007/08 / Arie Bloed ; Rainier Hofmann ; Joseph Marko ; James Mayall ; John Packer ; Marc Weller (ur.).
Leiden - Boston : Martinus Neijhoff Publ., 2010. Str. 497-512. prilozen text rada

10. Crnić-Grotić, Vesna.
Non-State Actors and International Humanitarian Law: The Status of Private Military Companies // International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas ; Liber Amicorum Božidar Bakotić / Vukas, Budislav ; Šošić, Trpimir Mihael (ur.).
Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2010.. Str. 455-477.

11. Crnić-Grotić, Vesna.
The Work of the Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages (June 2006-June 2007) // European Yearbook of Minority Issues Vol 6, 2006/7.
Leiden - Boston : Martinus Neijhoff Publ., 2009. Str. 387-407. prilozen text rada

12. Crnić-Grotić, Vesna.
The Work of the Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages (June 2005 - June 2006 // European Yearbook of Minority Issues / Bloed, Arie ; Hofmann, Rainer ; Marko, Joseph ; Mayall, James ; Packer, John ; Weller, Marc (ur.).
Leiden - Boston : Martinus Neijhoff Publ., 2007. Str. 273-291.

13. Crnić-Grotić, Vesna.
Zaštita potrošača u praksi Europskog suda za ljudska prava // Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu : izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala / Tomljenović, Vesna ; Čulinović-Herc, Edita (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2005. Str. 375-384.

14. Crnić-Grotić, Vesna.
Impunity and Universal Jurisdiction in Present International Law // International Law and the Use of Force at the Turn of Centuries, Esseys in Honour of V.D.Degan / Crnić-Grotić, Vesna ; Matulović, Miomir (ur.).
Rijeka : Faculty of Law University of Rijeka, 2005. Str. 299-320.

15. Crnić-Grotić, Vesna.
La perspectiva europea de la proteccio dels drets des les llengues minoritaries // Actes del 2n Congres Europeu sobre Planificacio Linguistica / XX (ur.).
Barcelona : XX, 2003. Str. 27-34.

16. Crnić-Grotić, Vesna.
Međunarodni standardi postupanja s osobama lišenima slobode // Međunarodni standardi postupanja s osobama lišenima slobode / Grozdanić, Velinka; Šelih, Alenka; (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2001. Str. 218.

17. Crnić-Grotić, Vesna.
Nadzorni mehanizmi Europske konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda // Pravne teme / Budak, Slobodan (ur.).
Zagreb : Hrvatski pravni centar, 1998. Str. 67-73.

18. Crnić-Grotić, Vesna.
Utjecaj raspada SFRJ na promjenu pravne prirode pravnih odnosa - raspad SFRJ i stečena prava // Pravne teme / Dika, Mihajlo (ur.).
Zagreb : Hrvatski pravni centar, 1998. Str. 11-18.

19. Crnić-Grotić, Vesna.
Ujedinjeni narodi i razvoj međunarodnog prava // Hrvatska i Ujedinjeni narodi / Šimonović, Ivan ; Vukas, Budislav ; Vukmir, Branko (ur.).
Zagreb : Organizator, 1996. Str. 269-285.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Crnić-Grotić, Vesna; Kasipović, Dunja.
The Right to Self-Determination - the Kosovo Case before the International Court of Justice. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 37 (2013) , 2; 895-910 (članak, znanstveni).

2. Crnić-Grotić, Vesna; Sgardelli Car, Nataša.
Ljudska prava u Europskoj uniji u praksi Europskog suda u Luksemburgu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 5; 971-994 (članak, znanstveni).

3. Crnić-Grotić, Vesna.
Zajednička ribarska politika EU i treće zemlje - primjer Norveške. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 25 (2004) , 2; 721-747 (članak, znanstveni).

4. Crnić-Grotić, Vesna.
Dopuštenost zahtjeva protiv Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement (2003) , 3; 1 - 25 (članak, znanstveni).

5. Crnić-Grotić, Vesna.
Protection of Minority Languages in Croatia. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 23 (2002) , 2; 463-481 (članak, znanstveni).

6. Crnić-Grotić, Vesna.
Zaštita prava vlasništva u međunarodnom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 22 (2001) ; 361-375 (članak, znanstveni).

7. Crnić-Grotić, Vesna.
Zaštita manjina u okviru Vijeća Europe. // Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu. 3 (1999) , 3-4; 109-128 (članak, znanstveni).

8. Crnić-Grotić, Vesna.
Posebnosti međunarodnopravnog položaja žena izbjeglica. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 19 (1998) , Suppl.; 849-866 (članak, znanstveni).

9. Crnić-Grotić, Vesna.
Object and Purpose of Treaties in the Vienna Convention on the Law of Treaties. // Asian Yearbook of International Law. 7 (1997) ; 141-174 (članak, znanstveni).

10. Crnić-Grotić, Vesna.
Međunarodni zločin i kazna - Razvoj pojma međunarodnog zločina u međunarodnom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 17 (1996) ; 339-362 (članak, znanstveni).

11. Crnić-Grotić, Vesna.
Načelo uti possidetis u međunarodnom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 16 (1995) ; 295-308 (članak, znanstveni).

12. Crnić-Grotić, Vesna.
Obveza poštivanja predmeta i cilja ugovora prije njegova stupanja na snagu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 13 (1992) ; 25-45 (članak, znanstveni).

13. Crnić-Grotić, Vesna.
Sukcesija država s obzirom na ugovore u slučaju raspada federacije. // Zakonitost. 46 (1992) ; 855-869 (članak, znanstveni).

14. Crnić-Grotić, Vesna; Matulović, Miomir.
Zaštita ljudskih prava. // Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci. 5-6 (1992) ; 217-230 (članak, znanstveni).

15. Crnić-Grotić, Vesna.
Funkcionalno tumačenje međunarodnih ugovora (ut res magis valeat quam pereat). // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 13 (1991) ; 17-37 (članak, znanstveni).

16. Crnić-Grotić, Vesna.
Tumačenje ugovora sklopljenih na više jezika. // Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci. 11 (1990) ; 47-60 (članak, znanstveni).

17. Crnić-Grotić, Vesna.
Arhipelaške vode u međunarodnom pravu. // Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja. 3/4 (1987) , 115-116; 275-326 (članak, znanstveni).

18. Crnić-Grotić, Vesna.
Pravni položaj Riječke države. // Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci. 8 (1987) ; 47-57 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Crnić-Grotić, Vesna.
Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority Languages: June 2004-June 2005. // European Yearbook on Minority Issues. 4 (2004/2005) ; 541-555 (članak, ostalo).

2. Crnić-Grotić, vesna.
Degan, V.Đ.: Međunarodno pravo. // Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu. XVI (2000) ; 958-958 (prikaz, ostalo).

3. Crnić-Grotić, Vesna.
Pravni položaj međunarodnih ugovora u Republici Hrvatskoj. // Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu. 1 (1997) ; 17-38 (članak, ostalo).

4. Crnić-Grotić, Vesna.
Kršenje ljudskih prava kao međunarodni zločin. // Vladavina prava : časopis za pravnu teoriju i praksu. 2/3 (1997) ; 39-58 (članak, ostalo).

5. Crnić-Grotić, Vesna.
Degan, V.Đ.: Sources of International Law. // Croatian critical law review. 1-2 (1997) ; x (prikaz, ostalo).

6. Crnić-Grotić, Vesna.
Budućnost Hrvatske i sukcesija Jugoslavije. // Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci. 9-10 (1992) ; 377-386 (članak, ostalo).

7. Crnić-Grotić, Vesna.
Horn, F.: Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties. // Netherlands International Law Review. 37 (1990) , 2; 282-283 (prikaz, ostalo).

8. Crnić-Grotić, Vesna.
Degan, V.Đ.: Međunarodno pravo mora i izvori međunarodnog prava. // Netherlands International Law Review. 37 (1990) , 3; 412-414 (prikaz, ostalo).

9. Crnić-Grotić, Vesna.
Merrills, J.G.: The Development of International Law by the European Court of Human Rights. // Netherlands International Law Review. 36 (1989) , 3; 404-406 (prikaz, ostalo).

10. Crnić-Grotić, Vesna.
Vukasović, V.: Zaštita čovjekove sredine i UN. // Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci. 20 (1987) ; 79-80 (prikaz, ostalo).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Crnić-Grotić, Vesna.
Multilingual Justice // .
(pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni). prilozen text radaURL link to work

2. Crnić-Grotić, Vesna.
The Committee of Experts and the Irish language in the Third Monitoring Cycle for the United Kingdom // Developing a comprehensive policy and strategy framework for Irish in the North of Ireland.
Belfast, UK : Pobal, 2010. 12-14 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni). URL link to work

3. Crnić-Grotić, Vesna.
Human Rights and Non-discrimination in International Law // .
(pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Crnić-Grotić, Vesna; Marochini Zrinski, Maša.
One Law, One Court and Human Rights // / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Rodin, Siniša ; Sander, Gerald G. (ur.).
Švicarska : Springer International Publishing, 2016. 15-29 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Crnić-Grotić, Vesna.
Zaštita socijalnih prava kao temeljnih ljudskih prava u praksi Europskog suda za ljudska prava // Socijalna prava kao temeljna ljudska prava / Bodiroga Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja (ur.).
Zagreb : TIM Press ; Zaklada Sveučilišta u Rijeci, 2010. 98-104 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Crnić-Grotić, Vesna.
The European Charter for Regional or Minority Languages and Transfrontier Co-operation // Minorities in a Seamless Europe / Ferenc Gemesi (ur.).
Budimpešta : State Secretariat for Minority and National Policy of the Prime Minister's Office, Budimpešta, 2010. 51-54 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

2. Crnić-Grotić, Vesna.
Zaštita socijalnih prava kao temeljnih ljudskih prava u praksi Europskog suda za ljudska prava // Socijalna prava kao temeljna ljudska prava / Bodiroga Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja (ur.).
Zagreb : TIM Press ; Zaklada Sveučilišta u Rijeci, 2010. 98-104 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Crnić-Grotić, Vesna.
The impact of the Charter // Minority language protection in Europe: into a new decade.
Strasbourg, Francuska : Council of Europe Publishing, 2010. 35-40 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Crnić-Grotić, Vesna.
Kršenje ljudskih prava kao međunarodni zločin // Vladavina prava.
1997. 39-58 (predavanje,objavljeni rad).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Crnić-Grotić, Vesna.
Minority Languages before Administrative Bodies // .
(predavanje,sažetak).

2. Crnić-Grotić, Vesna.
Minority Language Use in Political and Administrative Life in the Practice of the European Charter for Regional or Minority Languages // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni). URL link to work
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Crnić-Grotić, Vesna.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - Source of Inspiration or Obligation for EU Member States? // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

2. Crnić-Grotić, Vesna.
One Law, One Court and Human Rights, Accession Agreement of the European Union to the European Convention on Human Rights // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

3. Crnić-Grotić, Vesna.
Primjena Povelje o manjinskim i regionalnim jezicima u RH // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

4. Crnić-Grotić, Vesna.
Minority Languages in Official Use - The Case of Spain // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

5. Crnić-Grotić, Vesna.
Ratione temporis primjena Europske konvencije o ljudskim pravima // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

6. Crnić-Grotić, Vesna.
Application Ratione Temporis of the European Human Rights Convention // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

7. Crnić-Grotić, Vesna.
Europska konvencija za ljudska prava // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

8. Crnić-Grotić, Vesna.
The Impact of the Charter // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

9. Crnić-Grotić, Vesna.
Application of Article 9 of the European Charter for Regional or Minority Languages // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

10. Crnić-Grotić, Vesna.
Minority Language Use in Political and Administrative Life in the Practice of the European Charter for Regional or Minority Languages // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

11. Crnić-Grotić, Vesna.
The Impact of the European Charter for Regional and Minority Languages // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

12. Crnić-Grotić, Vesna.
Minority Languages in the Administration of Justice - A View from the European Charter for Regional or Minority Languages // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

13. Crnić-Grotić, Vesna.
National Minorities and Minority Language Education // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

14. Crnić-Grotić, Vesna.
The Ratification Process of the European Charter for Regional or Minority Languages // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

15. Crnić-Grotić, Vesna.
Uloga države u mehanizmima nadzora prema Povelji // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

16. Crnić-Grotić, Vesna.
Zaštita manjinskih jezika u propisima i praksi Republike Hrvatske // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

17. Crnić-Grotić, Vesna.
Committee of Experts' Approach to the Romany Language // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

18. Crnić-Grotić, Vesna.
Iskustva o radu Odbora za praćenje Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

19. Crnić-Grotić, Vesna.
Development of a free legal aid system in Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

20. Crnić-Grotić, Vesna.
Zaštita žrtava rata - Iskustvo primjera bivše Jugoslavije // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

21. Crnić-Grotić, Vesna.
Odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Republike Hrvatske // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

22. Crnić-Grotić, Vesna.
Pravna klinika Pravnog fakulteta u Rijeci // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

23. Crnić-Grotić, Vesna.
The process of the choice by the state of the undertakings provided for by Part III of the Charter // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

24. Crnić-Grotić, Vesna.
Pravne klinike kao oblik nastave na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

25. Crnić-Grotić, Vesna.
The process of the choice by the state of the undertakings provided for by Part III of the Charter // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

26. Crnić-Grotić, Vesna.
La protezione delle minoranze in Europa // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

27. Crnić-Grotić, Vesna.
The Role of the European Local and Regional Authorities in Promoting Linguistic Diversity // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

28. Crnić-Grotić, Vesna.
Universal and Regional Documents on the Protection of Human Rights and the Freedom of Expression // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

29. Crnić-Grotić, Vesna.
Minorities: The Promotion and Protection of the Rights of Persons Belonging to National, Ethnic, Religious and Linguistic Minorities // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

30. Crnić-Grotić, Vesna.
The Control Mechanisms of the Charter // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

31. Crnić-Grotić, Vesna.
Pravna priroda pravila međunarodnog i humanitarnog prava // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

32. Crnić-Grotić, Vesna.
The European and International Legal Instruments // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

33. Crnić-Grotić, Vesna.
Protection of Minorities in the Council of Europe // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

34. Crnić-Grotić, Vesna.
Članak 3. Europske konvencije - zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u međunarodnom pravu // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Crnić-Grotić, Vesna; Hlača, Nenad.
Fundamental Rights and Freedoms, 2005. (enciklopedijska natuknica).

2. Grozdanić, Velinka; Crnić-Grotić, Vesna; Karlavaris-Bremer, Ute; Pinoza-Kukurin, Zorina; Šelih, Alenka; Kanduč, Zoran.
Žene i kazna zatvora, 2001. (rukopis).
Vrh
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Fabijanić Gagro, Sandra.
Međunarodnopravno uređenje nemeđunarodnih oružanih sukoba / doktorska disertacija.
Rijeka : Pravni fakultet, 27.02. 2008., 443 str. Voditelj: Crnić-Grotić, Vesna.
Vrh
 
  Prevodilaštvo
 

1. Gomien, Donna.
Europska konvencija o ljudskim pravima .
Zadar - Rijeka : Naklada - Pravni fakultet, 2007 (priručnik).

2. Hartley, T.C.
Temelji prava Europske zajednice .
Rijeka : Pravni fakultet, 2004 (udžbenici i skripta).
Vrh
 
upomoc
foot_4