Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Nedjeljko Ban
(12784)
Subota 20. Srpanj 2019

 
 
 
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Bravar, Mladen; Rolich, Jasenka; Ban, Nedjeljko; Gnjatović, Veljko.
Studies of Alcoholysis of Poly(Vinyl Acetate) to Poly(Vinyl Alcohol). // Journal of Polymer Science Symposia. 47 (1974) ; 329-334 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ban, Nedjeljko; Rolich, Jasenka; Bravar, Mladen.
Utjecaj redoslijeda reakcije hidrolize i frakcioniranja na raspodjelu viskozitetnih molekularnih težina poli(vinilalkohola). // Hemijska industrija. 32 (1978) , 1; 25-28 (članak, znanstveni).

2. Rolich, Jasenka; Bravar, Mladen; Ban, Nedjeljko.
Utjecaj brzine miješanja i koncentracije inicijatora na suspenzijsku polimerizaciju vinilacetata. // Hemijska industrija. 31 (1977) , 10; 572-577 (članak, znanstveni).

3. Rolich, Jasenka; Bravar, Mladen; Ban, Nedjeljko.
Promjene raspodjele molekularnih težina pri hidrolizi i reacetiliranju različitih poli(vinilacetata). // Hemijska industrija. 30 (1976) , 11; 601-604 (članak, znanstveni).

4. Rolich, Jasenka; Ban, Nedjeljko; Bravar, Mladen.
Frakcioniranje poli(vinilalkohola) sumativnom metodom. // Nafta. 26 (1975) , 3; 154-160 (članak, znanstveni).

5. Ban, Nedjeljko; Rolich, Jasenka, Bravar, Mladen.
Utjecaj koncentracije katalizatora i reakcionog vremena na proces alkoholize PVAc. // Nafta. 25 (1974) , 5; 256-260 (članak, znanstveni).

6. Rolich, Jasenka; Bravar, Mladen; Ban, Nedjeljko.
Neki aspekti suspenzijske polimerizacije vinilacetata. // Kemija u industriji. 22 (1973) , 6; 281-287 (članak, znanstveni).

7. Rolich, Jasenka; Bravar, Mladen; Wolf, Nikola; Ban, Nedjeljko.
Neki aspekti emulzione polimerizacije vinilacetata. // Hemijska industrija. 27 (1973) ; 189-194 (članak, znanstveni).