Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Josip Kumpes
(135884)
Utorak 23. Travanj 2019

 
 
 
 
  Uredničke knjige
 

1. Rječnik sociologije (Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, Bryan S. Turner) / Čačić-Kumpes, Jadranka; Kumpes, Josip (ur.).
Zagreb : Jesenski i Turk, 2008 (priručnik).

2. Etničnost, nacija, identitet: Hrvatska i Europa / Čičak-Chand, Ružica; Kumpes, Josip (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 1998 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Kumpes, Josip.
Religija, kultura i etničnost // Kultura, etničnost, identitet / Čačić-Kumpes, Jadranka (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Naklada Jesenski i Turk ; HSD, 1999. Str. 59-67.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Čačić-Kumpes, Jadranka; Gregurović, Margareta; Kumpes, Josip.
Generacijske razlike u odnosu prema etničkoj različitosti: stavovi hrvatskih srednjoškolaca i njihovih roditelja. // Revija za sociologiju. 44 (2014) , 3; 235-285 (članak, znanstveni).

2. Čačić-Kumpes, Jadranka; Gregurović, Snježana; Kumpes, Josip.
Migracija, integracija i stavovi prema imigrantima u Hrvatskoj. // Revija za sociologiju. 42 (2012) , 3; 305-336 (članak, znanstveni).

3. Čačić-Kumpes, Jadranka; Kumpes, Josip.
Interkulturni pristup etničkoj različitosti i etničke manjine: uvodno razmatranje na primjeru Hrvatske, Norveške i Slovenije. // Razprave in gradivo - Treatises and Documents. [56-57] (2008) , 56-57; 212-233 (članak, znanstveni).

4. Čačić-Kumpes, Jadranka; Kumpes, Josip.
Etničnost i etničke manjine u Hrvatskoj: skica stanja i perspektivâ istraživanja. // Razprave in gradivo - Treatises and Documents. (2006) , 50-51; 88-111 (članak, znanstveni).

5. Čačić-Kumpes, Jadranka; Kumpes, Josip.
Etničke manjine: elementi definiranja i hijerarhizacija prava na razliku. // Migracijske i etničke teme. 21 (2005) , 3; 173-186 (članak, znanstveni).

6. Kumpes, Josip.
Religija i etničnost kod Hrvata u Mađarskoj: socijalno-historijski pregled. // Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 28 (1998) , 21; 9-33 (članak, znanstveni).

7. Heršak, Emil; Kumpes, Josip.
Dva tipa etničnosti (horvatskij i serbskih primjery). // Etnografičeskoe obozrenie. 1993 (1993) , 4; 29-40 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Čačić-Kumpes, Jadranka; Kumpes, Josip.
Investigaciones de los procesos migratorios, étnicos e interculturales en el Instituto de Estudios Migratorios y Étnicos de Zagreb. // Diálogos: boletín informativo (Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid). 4 (2008) , 10; 6-9 (stručni rad, stručni).

2. Kumpes, Josip.
Steve Bruce: Politics and Religion. // Migracijske i etničke teme. 23 (2007) , 4; 423-424 (prikaz, stručni).

3. Kumpes, Josip.
Нaталья М. Вагапова: Русская театральная эмиграция в Центральной Европе и на Балканах: очерки. // Migracijske i etničke teme. 23 (2007) , 4; 429-430 (prikaz, stručni).

4. Kumpes, Josip.
Philip Spencer, Howard Wollman: Nationalism: A Critical Introduction. // Migracijske i etničke teme. 21 (2005) , 1-2; 143-144 (prikaz, stručni).

5. Kumpes, Josip.
Ted Gerard Jelen, Clyde Wilcox (eds): Religion and Politics in Comparative Perspective: The One, the Few, and the Many. // Migracijske i etničke teme. 21 (2005) , 4; 393-394 (prikaz, stručni).

6. Kumpes, Josip.
Anthony D. Smith: Nacionalizam i modernizam: kritički pregled suvremenih teorija nacija i nacionalizma. // Migracijske i etničke teme. 20 (2004) , 2-3; 289-291 (prikaz, stručni).

7. Kumpes, Josip.
Gabriel Gosselin, Jean-Pierre Lavaud (eds): Ethnicité et mobilisations sociales. // Migracijske i etničke teme. 19 (2003) , 2-3; 303-304 (prikaz, stručni).

8. Kumpes, Josip.
Steve Fenton: Ethnicity: Racism, Class and Culture. // Migracijske i etničke teme. 17 (2001) , 4; 409-411 (prikaz, stručni).

9. Kumpes, Josip.
Etničnost, nacija, nacionalizam: selektivna bibliografija (1997-2000). // Migracijske teme. 16 (2000) , 4; 393-424 (bibliografija, stručni).

10. Kumpes, Josip.
Nacionalizam, etnički sukob i rat: selektivna bibliografija (1994-1996). // Migracijske teme. 13 (1997) , 1-2; 85-131 (bibliografija, stručni).

11. Kumpes, Josip.
Prisilna migracija, izbjeglištvo i prognaništvo: bibliografija (1993-1996). // Migracijske teme. 12 (1996) , 1-2; 95-136 (bibliografija, stručni).

12. Kumpes, Josip.
Martine Fourier, Genevieve Vermes (eds): Ethnicisation des rapports sociaux. Racismes, nationalismes, ethnicismes et culturalismes. // Migracijske teme. 12 (1996) , 4; 365-367 (prikaz, stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Čačić-Kumpes, Jadranka; Gregurović, Snježana; Kumpes, Josip.
Promjena migracijskog obrasca i stavovi građana Hrvatske prema priljevu stranih radnika u Hrvatsku // Sociologija i promjena - izazovi budućnosti: Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva, 7.-8. travnja 2011. [Knjiga sažetaka] / Štulhofer, Aleksandar ; Tomić-Koludrović, Inga ; Ančić, Branko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2011. 22-22 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Čačić-Kumpes, Jadranka; Gregurović, Snježana; Kumpes, Josip.
Questioning migration and integration: Croatian citizens' attitudes towards immigrants // Migrant labour: Contested integration, prospects for citizenship. Collection of abstracts / Pajnik, Mojca ; Anthias, Floya (ur.).
Ljubljana : Peace Institute, 2011. 25-25 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Čačić-Kumpes, Jadranka; Kumpes, Josip.
Etničke manjine i eurointegracijski izazov: Hrvatska i Europa // Programska knjižica.
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2005. 41-42 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Čačić-Kumpes, Jadranka; Gregurović, Margareta; Kumpes, Josip.
Generational Differences in Relation to Immigration: The Attitudes of Secondary School Pupils and Their Parents towards Immigrants in Croatia // .
2016. (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Čačić-Kumpes, Jadranka; Gregurović, Margareta; Kumpes, Josip.
Ethnicity, migration and social distance in the transitional Croatian society // .
2011. (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Gregurović, Snježana; Kumpes, Josip; Čačić-Kumpes, Jadranka.
Immigration, integration and the attitudes of Croatian citizens towards immigrants // .
2011. (pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

4. Čačić-Kumpes, Jadranka; Gregurović, Margareta; Kumpes, Josip.
Relations between Ethnic Majority and Minorities in Croatia and Realisation of the Rights to Cultural and Ethnic Diversity // .
2010. (predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

5. Kumpes, Josip.
Napomene uz sociološki pristup odnosu religije, nacije i politike: između ideologije i epistemologije // .
2008. (pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

6. Čačić-Kumpes, Jadranka; Kumpes, Josip.
Etničnost i manjine u Hrvatskoj: stanje i perspektive istraživanja // .
2005. (pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Kumpes, Josip.
Religija i politika u postkomunističkom društvu: hrvatski primjer / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 25. 07. 2012, 215 str. Voditelj: Cifrić, Ivan.
 
  Magistarski radovi
 

1. Kumpes, Josip.
Povezanost religije i etničkog identiteta Hrvata u Mađarskoj: jedno sociološko istraživanje / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 06.07. 1998, 152 str. Voditelj: Mikecin, Vjekoslav.
 
  Druge vrste radova
 

1. Čačić-Kumpes, Jadranka; Gregurović, Margareta; Kumpes, Josip.
Preliminarna analiza rezultata anketnog istraživanja na projektu "Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa": analiza frekvencija odgovora na reprezentativnom uzorku srednjoškolskih učenika u Hrvatskoj, 2010. (projektni dokument).

2. Čačić-Kumpes, Jadranka; Gregurović, Margareta; Kumpes, Josip.
Preliminarna analiza rezultata anketnog istraživanja na projektu "Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa": analiza frekvencija odgovora na reprezentativnom uzorku punoljetnih građana/građanki Hrvatske, 2010. (projektni dokument).

3. Čačić-Kumpes, Jadranka; Gregurović, Margareta; Kumpes, Josip.
Preliminarna analiza rezultata anketnog istraživanja na projektu "Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa": analiza frekvencija odgovora na prigodnom uzorku roditelja srednjoškolskih učenika u Hrvatskoj, 2010. (projektni dokument).

4. Čačić-Kumpes, Jadranka; Gregurović, Margareta; Kumpes, Josip.
Preliminarna analiza rezultata anketnog istraživanja na projektu "Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa": analiza frekvencija odgovora na prigodnom uzorku pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj, 2010. (projektni dokument).

5. Kumpes, Josip.
Religija, etničnost, politika: selektivna bibliografija (1947-1996), 1997. (bibliografija).