Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Branimir Tomić
(143973)
Četvrtak 17. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Tomek-Roksandić, Spomenka; Benjak, Tomislav; Tomasović Mrčela, Nada; Maltarić, Manuela; Trošelj, Mario; Kolarić, Branko; Smolej Narančić, Nina; Mravak, Stela; Lukić, Marica; Štefančić, Vesna; Popek, Ivana; Tomić, Branimir; Mihel, Sandra; Ćorić, Tanja; Dečković-Vukres, Vlasta; Ljubičić, Mate; Predavec, Sanja; Lovrić, Katarina; Meštrić, Sanja; Šućur, Ivana; Pederin, Marija; Fortuna, Višnja; Skoko-Poljak, Dunja; Penava Šimac, Marija; Durut Beslač, Dunja; Duraković, Zijad.
Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i gradu Zagrebu (2014.-2016.g./popisna 2011.g.) .
Zagreb : Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Hrvatski zavod za javno zdravstvo Služba za javno zdravstvo, 2016 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija Svezak 1 Drugo izdanje / Kuzman, Marina (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2012 (prijevod klasifikacije).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Lipovšćak, Mirjana; Tomek-Roksandić, Spomenka; Smolej Narančić, Nina; Ljubičić, Mate; Tomić, Branimir; Baklaić, Željko; Perko, Goran; Vuletić, Silvije.
Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji mortalitetne strukture bolesti cirkulacijskog sustava starijeg pučanstva Hrvatske (2000.-2009.) // Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i postupnikom opće/obiteljske medicine u domu za starije osobe, 2. dopunjeno izdanje / Tomek-Roksandić, Spomenka ; Šostar, Zvonimir ; Fortuna, Višnja (ur.).
Zagreb : Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba, 2012. Str. 312-321.

2. Lipovšćak, Mirjana; Tomek-Roksandić, Spomenka; Smolej Narančić, Nina; Ljubičić, Mate; Tomić, Branimir; Baklaić, Željko; Perko, Goran; Vuletić, Silvije.
Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji mortalitetne strukture bolesti cirkulacijskog sustava starijeg pučanstva Hrvatske (2000.-2009.) // Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i postupnikom opće/obiteljske medicine u domu za starije osobe / Tomek-Roksandić, Spomenka ; Šostar, Zvonimir ; Fortuna, Višnja (ur.).
Zagreb : Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, 2011. Str. 303-312.

3. Stevanović, Ranko; Tomić, Branimir; Ivičević Uhernik, Ana; Erceg, Marijan.
Pobol // Hrvatski zdravstveni pokazatelji / Capak, Krunoslav ; Dečković Vukres, Vlasta ; Gjenero Margan, Ira ; Hrabak Žerjavić, Vlasta ; Kuzman, Marina ; Ljubičić, Mate ; Mlinarić Galinović, Gordana ; Rodin, Urelija ; Strnad, Marija (ur.).
Zagreb : MZSS, HZJZ, 2008. Str. 26-30.

4. Tomić, Branimir; Ivičević Uhernik, Ana.
Bolnička zdravstvena zaštita // Hrvatski zdravstveni pokazatelji / Capak, Krunoslav ; Dečković Vukres, Vlasta ; Gjenero Margan, Ira ; Hrabak Žerjavić, Vlasta ; Kuzman, Marina ; Ljubičić, Mate, Mlinarić Galinović, Gordana ; Rodin, Urelija ; Strnad, Marija (ur.).
Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2008. Str. 152-157.

5. Tomić, Branimir; Ivičević Uhernik, Ana.
Zadovoljstvo u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti // Hrvatski zdravstveni pokazatelji / Capak, Krunoslav ; Dečković Vukres, Vlasta ; Gjenero Margan, Ira ; Hrabak Žerjavić, Vlasta ; Kuzman, Marina ; Ljubičić, Mate, Mlinarić Galinović, Gordana ; Rodin, Urelija ; Strnad, Marija (ur.).
Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2008. Str. 164-166.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Meštrović, Julije; Bralić, Irena; Pavić Šimetin, Ivana; Mujkić, Aida; Radonić, Marija; Rodin, Urelija; Trošelj, Mario; Stevanović, Ranko; Benjak, Tomislav; Pristaš, Ivan; Mayer, Dijana; Tomić, Branimir.
The Child Health Care System of Croatia. // Journal of pediatrics. 177S (2016) , S; S48-S55 (pregledni rad, stručni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Dečković-Vukres, Vlasta; Ćorić, Tanja; Tomić, Branimir; Erceg, Marijan; Mihel, Sandra; Ivičević Uhernik, Ana; Pristaš, Ivan.
Pojavnost bolesti uzrokovanih azbestom u republici Hrvatskoj u razdoblju od 2002. do 2007.. // Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 60 (2009) , Supplement; 23-29 (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Rodin, Urelija; Mujkić, Aida; Tomić, Branimir; Dadić, Lara.
Epidemiologija ozljeda u dječjoj dobi u Hrvatskoj // 20.jubilarni simpozij socijalne pedijatrije i 3.simpozij patronažnih sestara Hrvatske / Grgurić, Josip ; Nenadić, Nataša (ur.).
Zagreb : QuoVadis tisak, 2008. 68-77 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Rodin, Urelija; Mujkić, Aida; Tomić, Branimir; Dadić, Lara.
Epidemiologija ozljeda u dječjoj dobi u Hrvatskoj // 20.jubilarni simpozij socijalne pedijatrije i 3. simpozij patronažnih sestara Hrvatske: Utjecaj prehrane na rani razvoj djeteta Prevencija nesreća u djece / Grgurić, Josip ; Nenadić, Nataša (ur.).
Zagreb : QuoVadis, 2008. 68-77 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Ivičević Uhernik, Ana; Stevanović, Ranko; Erceg, Marijan; Tomić, Branimir.
Nejednakosti u bolničkom liječenju i rehabilitaciji ishemijske bolesti srca i cerebrovaskularne bolesti u Hrvatskoj s obzirom na spol // Knjiga sažetaka / Šogorić, S ; Štimac, D (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za javno zdravstvo, 2010. 190-190 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

2. Ivičević Uhernik, Ana; Dečković-Vukres, Vlasta; Baklaić, Željko; Tomić, Branimir.
Teški stres i poremećaji prilagodbe kao uzroci hospitalizacija u Hrvatskoj // 1. Međunarodni kongres Era nove ekonomije i novih zanimanja - stres i mobbing, Knjiga sažetaka / Mustajbegović, Jadranka (ur.).
Split : Udruga Split zdravi grad, 2008. 46-47 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).