Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)



Ljubomir Baban
(145841)
Utorak 18. Lipanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Baban, Ljubomir; Borozan, Đula; Ferenčak, Ivan; Horvat, Jasna; Ivić, Kata; Leko-Šimić, Mirna; Marijanović, Goran; Marković, Branimir; Ružić, Drago; Stjepanović, Slobodanka; Koški, Dražen; Crnković, Boris.
Selektivna bibliografija o europskim integracijama i njihovu odnosu s Republikom Hrvatskom = Selective bibliography of European integrations and their relationship with Republic of Croatia = Selektive Bibliographie der europaeischen Integrationen und ihrer Beziehungen zu der Republik Kroatien .
Osijek : Ekonomski fakultet, 2004 (bibliografija).

2. Baban, Ljubomir.
Ogledi iz agrarne ekonomije .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 1999. (ostalo).

3. Baban, Ljubomir; Leko, Mirna.
Međunarodni marketing .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 1997 (monografija).

4. Baban, Ljubomir; Marijanović, Goran.
Međunarodna ekonomija .
Osijek : Ekonomski fakultet ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1996 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Baban, Ljubomir; Ivić, Kata.
Bitne determinante logistike u međunarodnoj razmjeni // Poslovna logistika u suvremenom managementu - 1. Znanstveni kolokvij / Segetlija, Z. ; Lamza-Maronić, M. (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2001. Str. 291-297.

2. Baban, Ljubomir; Ivić, Kata; Jelinić, Srećko; Lamza-Maronić, Maja; Šundalić, Antun.
Znanost i znanstveno istraživanje - Metodologija znanstvenog istraživanja - Proces znanstvenog istraživanja - Međuovisnosti u procesu istraživanja - Klasifikacija i poimanje pisanih radova - Pismenost autora - Plan, teza (dispozicija rada) - Obrada dijelova rada - Rukopis - Objelodanjivanje rukopisa // Primjena metodologije stručnog i znanstvenog istraživanja / Baban, Ljubomir (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet, 2000.. Str. 31-198.

3. Baban, Ljubomir.
Crop raising // Croatian food : export guide / Havoić, Zlatko (ur.).
Zagreb : Oziris, 1996. Str. 26-31.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Baban, Ljubomir; Marijanović, Goran.
Međunarodna ekonomija, 3. izmij. i dop. izd. -.
Osijek : Ekonomski fakultet, 1998.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Baban, Ljubomir; Ivić, Kata.
Nastajanje društvenog vlasništva na poljoprivrednom zemljištu i njegova privatizacija. // Glasnik arhiva Slavonije i Baranje. - (2003) , 7; 169-200 (članak, znanstveni).

2. Baban, Ljubomir.
Nužnost reforme u poljodjelstvu Republike Hrvatske. // Ekonomija/Economics. xx (2002) , 4; 813-823 (članak, znanstveni).

3. Baban, Ljubomir.
Istraživanje tržišta (marketinga) kao znanost u sustavu znanosti. // Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. XV (2002) , 1 i 2; 5-15 (članak, znanstveni).

4. Baban, Ljubomir; Ivić, Kata.
Valorizacija vanjskotrgovinske politike Republike Hrvatske. // Ekonomija. VIII (2001) , 2; 441-451 (članak, znanstveni).

5. Baban, Ljubomir; Ivić, Kata.
Analitički ekonomski pristup budućem sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji. // Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 12 (2001) , 1 i 2; 5-11 (članak, znanstveni).

6. Baban, Ljubomir.
Elementi agrarne politike Republike Hrvatske u uvjetima međunarodnih integracija. // Računovodstvo i financije. 7 (2000) , 1; 21-32 (članak, znanstveni).

7. Baban, Ljubomir.
U susret mirne reintegracije Baranje, istočne Slavonije i zapadnog Srijema. // Tržište : časopis za tržišnu teoriju i praksu. 8 (1996) , 1-2; 7-8 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Baban, Ljubomir.
Istraživanje tržišta (marketinga) - vještina i (ili) znanost. // Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. XVI (2003) , 1 i 2; 67-73 (pregledni rad, ostalo).

2. Baban, Ljubomir.
Prikaz knjige: Segetlija, Zdenko ; Lamza-Maronić, Maja: Marketing trgovine, 2. izmij. i dop. izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2001.. // Suvremena trgovina. 27 (2002) , 1/2; 40-40 (prikaz, ostalo).

3. Baban, Ljubomir.
Utjecaj Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj uniji na poljoprivredu naše zemlje - Glas Slavonije, 6.2.2002. // Glas Slavonije. 83 (2002) , (06.02.); (članak, stručni).

4. Baban, Ljubomir.
Preliminarna ocjena izabranih znanstvenih radova prof. dr. sc. Tibora Karpatija. // Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 14 (2001) , 1-2; 7-17 (prethodno priopćenje, ostalo).

5. Baban, Ljubomir; Ivić, Kata.
Milica, Gačić: Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova, Izdavač: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, Zagreb, 2001.. // Ekonomski vjesnik. xx (2001) , 1. i 2.; 117-118 (prikaz, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Baban, Ljubomir; Ivić, Kata.
Marketing pristup izradi strategije gospodarskog razvitka Republike Hrvatske // XVII. Kongres CROMAR-a: Marketing države i marketing hrvatske države.
Zagreb : CROMAR, 2001. 85-90 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Baban, Ljubomir; Ivić, Kata.
Teorijski pristup tržišnoj demokraciji // Tržišna demokracija u Hrvatskoj - stanje i perspektive / Bratko, Stjepan (ur.).
Varaždin : Varteks, Varaždin, 2000. 119-128 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Baban, Ljubomir.
Prirodni, društveni i tržišni uvjeti razvoja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda istočne Hrvatske // Strategija razvitka poljoprivrede i prehrambene industrije istočne Hrvatske / Jakšić, Marijan ; Pekanov, Katarina (ur.).
Osijek : HGK - Županijska komora Osijek, CROMAR, Hrvat. društvo ekonomist, 1999. 5-30 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Baban, Ljubomir; Marijanović, Goran.
Die Internationale Konkurrenzfähigkeit von Nahrungsmittelprodukten aus Ost-Kroatien // XX. Wissenschaftliches Symposium / Hoptner, Norbert ; Turkalj, Željko (ur.).
Pforzheim : Fachhochschule Pforzheim, Hochschule fur Gestaltung, Technik und, 1999. 119-146 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Baban, Ljubomir.
Bitni elementi gospodarskog razvitka istočne Hrvatske // Strategija gospodarskog razvitka istočne Hrvatske / Baban, Ljubomir ; Jakšić, Marijan ; Pekanov, Katarina (ur.).
Osijek : Hrvatsko društvo ekonomista, CROMAR, HGK - Županijska komora Osijek, 1998. 7-25 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Baban, Ljubomir.
Produktivnost pčelarenja u Republici hrvatskoj s ekonomskog stajališta // Povećanje produktivnosti pčelarstva selekcijom pčela / x (ur.).
Osijek : HGK - Županijska komora Osijek, 1998. 11-16 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Baban, Ljubomir.
Croatian agriculture at the crossroads // Croatian agriculture at the crossroads : (the country position paper of the Republic of Croatia) / Bašić, Ferdo ; Caput, Pavo ; Bićanić, Vlado ; Kralik, Gordana ; Piližota, Vlasta (ur.).
Zagreb : The Ministry of Agriculture and Forestry, the Republic of Croatia, 1996. (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Baban, Ljubomir; Ivić, Kata.
Diverzifikacija kao bitna strategija razvitka poljoprivrede i prehrambene industrije Istočne Hrvatske // Razvojne perspektive Slavonije i Baranje (u tisku) / xx (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti, 2003. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Baban, Ljubomir.
Proslov za zbornik radova // Strategija gospodarskog razvitka istočne Hrvatske / Baban, Ljubomir ; Jakšić, Marijan ; Pekanov, Katarina (ur.).
Osijek : HGK - Županijska komora Osijek, CROMAR, Hrvatsko dr. ekonomista, 1998. 1-3 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Baban, Ljubomir; Marijanović, Goran.
Konkurentnost poljoprivrede Republike Hrvatske u uvjetima globalizacije svjetskog tržišta // XVI. Kongres CROMAR-a Hrvatske - Hrvatsko gospodarstvo u tranziciji / Baban, Ljubomir ; Jakšić, Marijan ; Pekanov, Katarina (ur.).
Osijek : CROMAR - Hrvatska zajednica, Udruga za marketing , 1999. 17 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Baban, Ljubomir.
Strukturno gospodarsko prilagođavanje Hrvatske tržištu Europske unije // Economic System of Europian Union and Adjustment of the Republic of Croatia / Kandžija, Vinko...[et al.] (ur.).
Rijeka : Faculty of Economics ; Trieste : Facolta di economia, 1998. (poster,sažetak).

3. Baban, Ljubomir.
Tehnologija - bitna determinanta gospodarske obnove i razvoja istočne Hrvatske // Društvo i tehnologija '97 : zbornik radova / Plenković, Juraj (ur.).
Rijeka : Građevinski fakultet Sveučilišta : Hrvatsko komunikološko društvo, 1997. 50-56 (poster,sažetak).
 
  Druge vrste radova
 

1. Baban, Ljubomir.
Rješavanju inozemnog duga pristupiti hitno i vrlo ozbiljno, 2003. (članak u dnevnom tisku).

2. Baban, Ljubomir.
Temeljni principi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Glas Slavonije. 19.12.2001., 2001. (dnevni tisak - prilog).

3. Baban, LJubomir.
Mogući učinci Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj uniji na gospodarstvo istočne Hrvatske, 2001. (dnevni tisak: prilog).

4. Baban, Ljubomir; Leko, Mirna.
Transformacija marketing sustava u hrvatskom gospodarstvu - izazovi za domaće i međunarodne poslovanje, 1998. (referat).

5. Bićanić, Vladimir; Božić, Miroslav; Brstilo, Mate; Jakopović, Ivan; Juroš, Ivan; Mrkoci, Lidija; Stojaković, Luka; Tanić, Stjepan; Škoro, Ivan; Bašić, Ferdo; Borošić, Josip; Igrc-Barčić, Jasminka; Butorac, Andjelko; Černy, Tajana; Čižek, Jan; Grbeša, Darko; Lukač-Havranek, Jasmina; Herjavec, Stanka; Jurić, Ivan; Kezić, Nikola; Knežević, Mladen; Kolak, Ivan; Kolega, Anto; Košutić, Silivio; Kozumplik, Vinko; Krička, Tajana; Miljković, Ivo; Mioč, Boro; Mirošević, Nikola.
Hrvatska poljoprivreda na raskrižju, 1996. (elaborat).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Koški, Dražen.
Devizni tečaj kao čimbenik ekonomske politike Republike Hrvatske / magistarski rad.
Zagreb : Ekonomski fakultet, 16.03. 2005, VIII - 156+prilozi str. Voditelj: Baban, Ljubomir.

2. Lončarić, Ružica.
Ekonomski položaj poljoprivrednih gospodarstava Republike Hrvatske u uvjetima globalizacije svjetskog tržišta / magistarski rad.
Osijek : Ekonomski fakultet, 11. 01. 2002., 198 str. Voditelj: Baban, Ljubomir.

3. Marijanović, Goran.
Mogućnosti izvoza stočarskih proizvoda republike hrvatske na tržište europske unije po načelima vezane trgovine / doktorska disertacija.
Osijek : Ekonomski fakultet, 14.02. 2000., 263 str. Voditelj: Baban, Ljubomir.