Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Jadranka Grbić
(157245)
Četvrtak 19. Srpanj 2018

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Grbić Jakopović, Jadranka.
Multipliciranje zavičaja i domovina. Hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije i identitet .
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagreb, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF press, 2014 (monografija).

2. Čapo Žmegač, Jasna; Muraj, Aleksandra; Vitez, Zorica; Grbić, Jadranka; Belaj, Vitomir.
Etnografija : svagdan i blagdan hrvatskoga puka .
Zagreb : Matica hrvatska, 1998 (monografija).

3. Grbić, Jadranka.
Identitet, jezik, razvoj. .
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 1994 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu / Černelić, Milana; Grbić Jakopović, Jadranka; Rajković Iveta, Marijeta; Rubić, Tihana; Dronjić, Matija; Gotal, Mihovil (ur.).
Zagreb : FF Press, 2014 (zbornik).

2. Sarajevo. Interkulturalnost i međureligijski dijalog. / Borzić, Marin; Kaurinović, Tereza; Kuluz, Nora; Grbić Jakopović, Jadranka; Zorić, Snježana (ur.).
Zadar : Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, 2011 (monografija).

3. Usora. Prošlost, običaji, životna svakodnevica. / Katić, Mario (ur.).
Zagreb : Zavičajni klub Usorskog kraja., 2011 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Rajković Iveta, Marijeta; Grbić Jakopović, Jadranka.
Samobor: migracije i interakcije pograničnih kultura // Samobor - stotinu godina nakon Milana Langa / Šešo, Luka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, Ogranak Matice hrvatske u Samoboru, 2017. Str. 73-95.

2. Rajković Iveta, Marijeta; Grbić Jakopović, Jadranka.
Samobor: migracije i interakcije pograničnih kultura // Samobor - stotinu godina nakon Milana Langa / Šešo, Luka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište ; Ogranak Matice hrvatske u Samoboru, 2017. Str. 73-96.

3. Grbić Jakopović, Jadranka.
Jezično-govorna situacija i pitanje identiteta kod Hrvata Bunjevaca u Mađarskoj / A magyarorszagi horvat bunyevacok nyelvi helyzete es identitaskerdesei. // Za dvadeset godina. Međunarodni znanstveni skup prigodom 20. obljetnice Katedre za hungarologiju u Zagrebu. / Žagar Szentesi, Orsolya (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2015. Str. 32-33.

4. Grbić Jakopović, Jadranka.
Bugari u Hrvatskoj: dva zavičaja i dvije domovine. // Bugarsko-hrvatski politički i kulturni odnosi kroz vijekove. Zbornik u čast 75-te godišnjice života Rumjane Božilove / Eldarov, S., Balčeva, A., Ognjanova, I., Mindova, L. (ur.).
Sofija : Paradigma, 2015. Str. 396-422.

5. Grbić Jakopović, Jadranka.
U životu i u smrti: tradicija, konvencija i arhetipovi ljudske zajednice. // Kula Jankovića. Spomenik kulture - pokretač održivog razvoja Ravnih kotara. Zbornik radova. / Roksandić Drago ; Rajković Iveta Marijeta ; Rubić Tihana. (ur.).
Zagreb. : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Plejada, 2014. Str. 35-41.

6. Grbić Jakopović, Jadranka.
Jezično-govorna situacija i identitet Bunjevaca u Mađarskoj (studija primjera: Baja i okolna naselja) // Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu / Černelić, Milana ; Grbić Jakopović, Jadranka ; Rajković Iveta, Marijeta ; Rubić, Tihana ; Dronjić, Matija ; Gotal, Mihovil (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF press, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata Subotica, 2014. Str. 193-208.

7. Černelić, Milana; Grbić Jakopović, Jadranka.
Sto i dvije godine trajanja Dužijance - proslava završetka žetve kao kulturna praksa i iskazivanje identiteta. // FEB 2012. Zbornik radova. / Muhoberac, Mira. (ur.).
Zagreb : Folklorni ansambl Linđo, 2013. Str. 500-515.

8. Grbić Jakopović, Jadranka.
Etnički sentiment u globalnoj realnosti: teorijski pristupi u istraživanju etničke i kulturne homogenizacije i divergencije. // BERTOŠIN ZBORNIK. Zbornik u čast Miroslava Bertoše. / Jurković, Ivan (ur.).
Pula, Pazin. : Državni arhiv u Pazinu ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2013.. Str. 557-569.

9. Grbić Jakopović, Jadranka.
Identitet i identifikacijski procesi: suvremene antropološke teorijske orijentacije, strategije i prakse // Stereotipi i predrasude kroz povijest/ Identiteti kroz povijest i identiteti danas / Domovinski rat - istraženost i kontroverze / Zrinko Novosel (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Društvo studenata povijesti "Ivan Lučić Lucius", 2012. Str. 107-150.

10. Grbić Jakopović, Jadranka.
Usorani o sebi i drugima: kroz identitete, politiku i kulturu. // Usora. Prošlost, običaji, životna svakodnevica. / Katić, Mario. (ur.).
Zagreb : Zavičajni klub usorskog kraja, 2011. Str. 311-336.

11. Grbić, Jakopović Jadranka.
Voda u vjerovanjima, običajima ritualima. // Voda i njezina uloga kroz povijest / Novosel, Filip (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2011. Str. 145-181.

12. Grbić, Jadranka.
Refleksije i reminiscencije o Hrvatima u Moravskoj, Donjoj Austriji i Zapadnoj Ugarskoj. // Etnografija Hrvata u Mađarskoj. / Đuro Franković, Štef Lukač (ur.).
Budimpešta : Mađarsko etnografsko društvo u Budimpešti, 2008. Str. 141-155.

13. Grbić, Jadranka.
Dekodiranje ovozemaljskih čina: vjerovanja o životinjama u hrvatskoj etnografiji. // Kulturni bestijarij / Marjanić, Suzana ; Zaradija Kiš, Antonija (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Hrvatska sveučilišna naklada, 2007. Str. 217-237.

14. Grbić, Jadranka.
La diaspora Croata y la emigracion. // La cultura tradicional Croata. / Zorica Vitez ; Aleksandra Muraj (ur.).
Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Institut za etnologiju i folkloristiku, Klovićevi dvori, 2007. Str. 545-575.

15. Grbić, Jadranka.
Creencias y rituales. // La cultura tradicional Croata. / Zorica Vitez ; Aleksandra Muraj (ur.).
Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Institut za etnologiju i folkloristiku, Klovićevi dvori, 2007. Str. 458-497.

16. Grbić, Jadranka.
Primordijalno, esencijalno, apstraktno, imaginarno, konstruirano, sporno ili... ? Modeli i pristupi istraživanju identiteta // Heimatmuseum : zavičajni muzej - osnovati ili spaliti? : (izbor tekstova) / Rittig Beljak, Nives (ur.).
Zagreb : Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj, 2006. Str. 36-48.

17. Grbić, Jadranka.
Hrvatska dijaspora i iseljeništvo // Narodne nošnje Hrvata u svijetu: (Tradicijsko odijevanje Hrvata izvan Republike Hrvatske) : Gradski muzej Subotica, 28. 07. - 20. 08. 2006. / Forjan, Josip (ur.).
Zagreb : Posudionica i radionica narodnih nošnji, 2006. Str. 1-27.

18. Grbić, Jadranka.
Vjerovanja i rituali // Hrvatska tradicijska kultura = Croatian Folk Culture / Vitez, Zorica (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2004. Str. 459-495.

19. Grbić, Jadranka.
The Croatian Diaspora // Hrvatska tradicijska kultura = Croatian Folk Culture / Vitez, Zorica (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2004. Str. 543-558.

20. Grbić Jakopović Jadranka.
Pojam "naroda" u starijoj etnološkoj literaturi. // Narodne i/ili nacionalne čipke. / Tihana Petrović Leš (ur.).
Lepoglava : Turistička zajednica Grada Lepoglave ; Grad Lepoglava, 2004. Str. 9-18.

21. Grbić Jakopović, Jadranka.
Sokrétű - helyi, regionális, nemzeti - identitások (A horvátországi regionelizmus kulturológiai, ökológiai és történelmipolitikai alpjainak áttekintése) // Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában / Ábrahám, Barna ; Gereben, Ferenc ; Stekovics, Rita (ur.).
Piliscsaba : Pázamány Péter Katolikus Egyetem Bölcseszéttudományi Kar, 2003. Str. 407-414.

22. Grbić Jadranka.
Etnografsko-etnološki i folkloristički rad Ivana Milčetića. // Zbornik o Ivanu Milčetiću, književnom povjesničaru, filologu i etnologu. / Tihomil Maštrović (ur.).
Zagreb ; Varaždin : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu ; Matica hrvatska, 2002. Str. 113-119.

23. Grbić, Jadranka.
Jezik i govor kao komponente i faktori identiteta // Srijemski Hrvati: Etnološka studija migracije, identifikacije i interakcije / Popović, Nenad (ur.).
Zagreb : Durieux, 2002. Str. 301-314.

24. Grbić, Jadranka.
Hrvati u Mađarskoj. Pogled na međuetničku komunikaciju u svjetlu etnoloških i etnolingvističkih istraživanja // Croato-Hungarica. Uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza / A horvat magyar tortenelmi kapcsolatok 900 eve alkalmabol / Jauk-Pinhak, Milka ; Kiss Gy. Csaba ; Nyomarkay, Istvan (ur.).
Zagreb : Katedra za hungarologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; Matica hrvatska, 2002. Str. 195-206.

25. Grbić, Jadranka.
Vjerovanja i rituali // Hrvatska tradicijska kultura na razmeđu svjetova i epoha / Vitez, Zorica ; Muraj, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Barbat, Galerija Klovićevi dvori, Institut za etnologiju i folkl, 2001. Str. 458-495.

26. Grbić, Jadranka.
Auf der Suche nach dem Eigenen. Dimensionen kroatischer Identitaet in Bosnien und Herzegowina // Kroatische Volkskunde/Ethnologie in den Neunzigern. Ein Reader / Čapo Žmegač, Jasna et al (ur.).
Beč : Institut fuer Europaeische Ethnologie, 2001. Str. 235-251.

27. Grbić, Jadranka.
Plurale Identitaeten: Kroaten in Ungarn // Kroatische Volkskunde/Ethnologie in den Neunzigern. Ein Reader / Čapo Žmegač, Jasna et al. (ur.).
Beč : Institut fuer Europaeische Ethnologie, 2001. Str. 195-205.

28. Grbić, Jadranka.
Etničke i nacionalne zajednice ili manjine u Republici Hrvatskoj. // Prvi i Drugi međunarodni seminar Zajednice Nijemaca u Hrvatskoj / Rittig-Beljak, Nives (ur.).
Varaždin : Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj, 2001. Str. 161-173.

29. Grbić, Jadranka.
Beliefs and Rituals // Croatian Folk Culture at the Crossroads of Worlds and Eras / Vitez, Zorica ; Muraj, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Klovićevi dvori, 2000.. Str. 456-493.

30. Grbić, Jadranka.
The Croatian Diaspora // Croatian Folk Culture at the Crossroads of Worlds and Eras / Vitez, Zorica ; Muraj, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Klovićevi dvori, 2000. Str. 543-558.

31. Grbić, Jadranka.
Predodžbe o životu i svijetu // Etnografija. Svagdan i blagdan hrvatskoga puka / Čapo Žmegač, Jasna et al. (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 1998.. Str. 296-336.

32. Grbić, Jadranka.
Jezik i govor kao komponente pripadnosti zajednici (ogled o jeziku i identitetu) // Etničnost, nacija, identitet. Hrvatska i Europa / Čičak-Chand, Ružica ; Kumpes, Josip (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti et al., 1998. Str. 181-189.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Grbić Jakopović, Jadranka.
Povijesna, etnološka i folkloristička istraživanja Hrvata u Rumunjskoj. // Romanoslavica. 52 (2016) , 2; 71-81 (pregledni rad, znanstveni).

2. Grbić Jakopović, Jadranka.
Bugarski vrtlari: refleksije o povijesti urbanog vrtlarenja u Hrvatskoj. // Studia ethnologica Croatica. 27 (2015) ; 71-104 (članak, znanstveni).

3. Černelić, Milana; Grbić Jakopović, Jadranka.
Dužijanca - etnološka percepcija i interpretacija.. // Godišnjak : časopis za znanstvena istraživanja. 6 (2014) , 6; 217-227 (članak, znanstveni).

4. Grbić Jakopović, Jadranka.
Voda u vjerovanjima, običajima i ritualima: analiza primjera iz hrvatske etnografske literature. // Gazophylacium: časopis za znanost, kulturu, umjetnost i gospodarstvo.. XVII (2012) , 1-2; 45-78 (članak, znanstveni).

5. Grbić, Jakopović Jadranka.
Europski Volkskundleri i hrvatska etnologija: Aleksandar Gahs (Požega, 1891-Zagreb, 1962).. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice .... 17 (2010) , %; 117-128 (članak, znanstveni).

6. Grbić Jakopović, Jadranka.
Aksiologija etnografskog teksta: Slika Slavonije prema putopisu Mathiasa Pillera i Ludviga Mitterpachera “Putovanje po Požeškoj županiji u Slavoniji 1782.g.”. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice .... 16 (2009) ; 249-260 (članak, znanstveni).

7. Grbić, Jadranka.
Novi europski identitet. // Etnološka tribina. Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva.. 38 (2008) , 31; 22-25 (komentar, znanstveni).

8. Jadranka Grbić.
Putopisne refleksije Ivana Milčetića: među Hrvatima Moravske, Donje Austrije i Zapadne Ugarske.. // Etnološka tribina. Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva.. 36 (2006) , 29; 133-149 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

9. Grbić, Jadranka.
Jezični procesi, identitet i globalizacija. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 41 (2004) , 2; 235-253 (članak, znanstveni).

10. Grbić, Jadranka.
Etnografski podaci u časopisu Napredak. // Bosna franciscana. 10 (1998) ; 64-77 (članak, znanstveni).

11. Grbić, Jadranka.
Searching for the Familiar, Facing the Foreign... (Dimensions of Identity of the Croats from Bosnia-Herzegovina). // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 34 (1997) , 1; 7-23 (članak, znanstveni).

12. Grbić, Jadranka.
Etnološki diskurs prošlosti - Kukuljević u Bosni 1858. godine. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. 8 (1997) ; 145-155 (članak, znanstveni).

13. Grbić, Jadranka.
Bosanski pluralitet i hrvatski identitet (Prolegomena istraživanju). // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. 4 (1996) , 6; 10-19 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Grbić, Jadranka.
Lidija Nikočević: Zvončari i njihovi odjeci.. // Studia ethnologica Croatica. 26 (2014) , 26; 259-263 (prikaz, stručni).

2. Grbić Jakopović, Jadranka.
Rajković Iveta, Marijeta. Česi u Jazveniku.. // Etnološka tribina. Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva.. 44 (2014) ; 279-280 (prikaz, stručni).

3. Grbić Jakopović, Jadranka.
Istra kroz tri generacije.. // Etnološka tribina. Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 44 (2014) ; 283-284 (prikaz, stručni).

4. Kujundžić, Nada; Vojak, Danijel; Grbić, Jadranka.
"Grimms' Tales around the Globe. The Dynamics of Their International Reception", Vanessa Joosen and Gillian Lathey, ur.. // Etnološka tribina. 44 (2014) , 37; 275-277 (prikaz, stručni).

5. Grbić, Jadranka.
Branko Đaković: Igre oko vatre.Prilog etnološkim istraživanjima o vatri.. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. % (2011) , 48/2; 236-237 (prikaz, stručni).

6. Grbić, Jadranka.
Etnolog Vitomir Belaj.. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. % (2010) , 47/2; 230-231 (prikaz, stručni).

7. Grbić, Jadranka.
Suzana Leček i Tihana Petrović Leš: Znanost i svjetonazor. Etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939-1941.. // Studia ethnologica Croatica. 22 (2010) , %; 395-399 (prikaz, stručni).

8. Grbić, Jadranka.
Ludova kultura Slovakov v Chorvatsku / Narodna kultura Slovaka u Hrvatskoj, 2002.. // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 41 (2004) , 1; 272-273 (prikaz, stručni).

9. Grbić, Jadranka.
Nives Rittig-Beljak: Švapski kulinarij - dodir tradicija u Hrvatskoj. // Etnološka tribina. Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 33 (2003) , 26; 179-180 (prikaz, stručni).

10. Grbić, Jadranka.
Vlasta Šabićová: Kalendářní obyčeje Čehů v Končenicích na Daruvarsku. // Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 33 (2003) , 26; 181-182 (prikaz, stručni).

11. Grbić, Jadranka.
Slovenskí Chorváti, Etnokultúrny vy´vin z pohl'adu spolocˇenskovedny´ch poznatkov, Ján Botík, Bratislava, Lucˇ, 2002.. // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 39 (2002) , 2; 232-233 (prikaz, stručni).

12. Grbić, Jadranka.
Dolnozemské reflexie na nerol'nícke zamestnania, Jaroslav Čukan, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, 2001.. // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 39 (2002) , 2; 233-234 (prikaz, stručni).

13. Grbić, Jadranka.
Rock po istrijanski. O popularnoj kulturi, regiji i identitetu, Sanja Kalapoš, Zagreb, Jesenski i Turk, 2002.. // Etnološka tribina: godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 32 (2002) , 25; 243-244 (prikaz, stručni).

14. Grbić, Jadranka.
Etnografija Hrvata u Mađarskoj: etnološke studije iz života Hrvata u Mađarskoj 4/1997, 5/1998, 6/1999. // Migracijske teme. 16 (2000) , 1-2; 208-209 (prikaz, stručni).

15. Grbić, Jadranka.
Hrvatske čipke - nova istraživanja, Zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa, Lepoglava,25.-27 rujna 1998.. // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 37 (2000) , 2; 232-233 (prikaz, stručni).

16. Grbić, Jadranka.
Emil Heršak (ur.), Etničnost i povijest. // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 37 (2000) , 2; 233-234 (prikaz, stručni).

17. Grbić, Jadranka.
Jadranka Čačić-Kumpes (ur.), Kultura, etničnost, identitet. // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 37 (2000) , 2; 234-235 (prikaz, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Grbić, Jadranka.
Bulgarians in Croatia : migrations, presence, identity // Migration and Identity : Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans : proceedings / Hristov, Petko (ur.).
Sofia : Paradigma, 2012. 342-349 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grbić, Jadranka.
Putopisi Ivana Milčetića: bilješke o Hrvatima u Moravskoj, Austriji i Mađarskoj // Kultura, identitet Hrvata u Mađarskoj.
(pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Grbić, Jadranka.
Globalizacija i jezični procesi // .
(pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Grbić, Jadranka.
Pojam "naroda" u starijoj etnološkoj literaturi // Narodne i / ili nacionalne čipke. Zbornik radova 7. međunarodnog festivala čipke / Petrović Leš, Tihana (ur.).
Lepoglava : Turistička zajednica, 2004. 9-18 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Grbić, Jadranka.
Etnografsko-etnološki i folkloristički rad Ivana Milčetića // Zbornik o Ivanu Milčetiću, književnom povjesničaru, filologu i etnologu / Meštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb ; Varaždin : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu ; Matica hrvatska Varaždin, 2002. 113-119 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Grbić, Jadranka.
Etnoantropološki podaci u Kukuljevićevim putopisima // Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama - 1995.-2000. : zbornik radova / Filipan, Božena (ur.).
Varaždinske Toplice : Matica hrvatska, 2002. 199-221 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Grbić, Jadranka.
Animalističke predodžbe u hrvatskoj etnografskoj građi // Kulturna animalistika / Cambi, Nenad ; Visković, N. (ur.).
Split : Književni krug, 1998. 147-157 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

8. Grbić, Jadranka.
Hrvati u Sloveniji, mogućnosti etnološkoga istraživanja // Hrvati u Sloveniji / Domini, Mirjana (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 1997. 317-329 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Grbić Jakopović, Jadranka.
Bugari u Hrvatskoj : migracije, situiranost, identifikacijske strategije i prakse // Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik : Zbornik radova sa znanstvenog skupa = Croats and Bulgarians for centuries. History, culture, art and language : Proceedings of a symposium / Karbić, Damir ; Luetić, Tihana (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. 293-319 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grbić, Jadranka.
Etničke i nacionalne zajednice ili manjine u Republici Hrvatskoj // Prvi i Drugi međunarodni seminar Zajednice Nijemaca u Hrvatskoj: zbornik radova / Rittig-Beljak, Nives (ur.).
Zagreb : Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj, 2002. 161-173 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Rajković Iveta, Marijeta; Grbić, Jadranka.
Samobor: migracijske mobilnosti i interakcije pograničnih kultura // Samobor- stotinu godina nakon Milana Langa.
Samobor, 2015. 7-7 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Grbić Jakopović, Jadranka.
Etnokulturna revitalizacija i kolektivna restitucija "jedne male zajednice". Primjer Bugara u Hrvatskoj. // 3. FEB. Knjiga sažetaka. / Muhoberac, Mira. (ur.).
Dubrovnik : Folklorni ansambl Linđo, 2013. 46-47 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Černelić, Milana; Grbić Jakopović Jadranka.
Sto godina Dužijance - proslava završetka žetve kao kulturna praksa i iskazivanje identiteta // 2. FEB. Knjiga sažetaka. / Muhoberac, Mira (ur.).
Dubrovnik : Folklorni ansambl Linđo, Dubrovnik, 2012. 34-34 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Grbić Jakopović, Jadranka.
Translokacija sakralnih predmeta i građevina i hodočasna mjesta. // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Černelić, Milana; Grbić, Jadranka.
Duzijanca: the celebration of ending the harvest as cultural practice and expression of identity. // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

6. Grbić Jakopović, Jadranka.
Bugari u Hrvatskoj: identifikacijske strategije i prakse. // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Grbić, Jakopović Jadranka; Petrović Leš, Tihana.
Višestruki identiteti na primjeru njemačkih i austrijskih obitelji u Hrvatskoj // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Grbić Jakopović, Jadranka.
Manjine i turizam. // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Grbić Jakopović, Jadranka.
Jezično-govorna situacija i identitet kod Bunjevaca u Mađarskoj // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Grbić Jakopović, Jadranka.
Identitet i identifikacijski procesi: antropološke teorijske orijentacije, strategije i prakse. // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Grbić, Jadranka.
Identifikacija, pripadnost i globalizacija // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Grbić, Jadranka.
Organiziranje mreže suradnika na terenu - Radićeva etnografska metoda kao oblik "narodnog prosvjećivanja" // Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama - 1995.-2000. / Filipan, Božena (ur.).
Varaždinske Toplice : Matica hrvatska (pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Grbić, Jadranka.
Recent Minority Situation in Croatia // Migration-Refugee Protection - Community Completion - Ethnic Conflicts - Minority Politics / Blaschke, Jochen (ur.).
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Katić, Mario.
Mirila od rituala do teatra - prakse obilježavanja mjesta odmaranja s pokojnikom u zaobalnom dijelu primorske Hrvatske / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 12.05. 2015., 277 str. Voditelj: Grbić, Jadranka.

2. Luić-Vudrag, Dubravka.
Časopis Hrvatska revija (1928-1945) kao prostor promicanja hrvatskog kulturnog identiteta / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb, 4.6. 2014., 312 str. Voditelj: Jadranka Grbić.

3. Mendaš, Andrej.
Stvaranje jedinstvene globalne kulture unutar procesa globalizacije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 28.2. 2013., 69 str. Voditelj: Grbić, Jadranka.

4. Kuzman Šlogar, Koraljka.
Revitalizacija identiteta slovačkih Hrvata od 1989. do danas / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 19.07. 2012., 240 str. Voditelj: Škrbić Alempijević, Nevena ; Grbić Jakopović, Jadranka.

5. Marijanović, Jelena.
Jedan grad, dva svjetonazora: studija o etničkim grupama (Hrvati i Bošnjaci) i podjeli grada Mostara / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 8.5. 2012., 55 str. Voditelj: Grbić, Jadranka ; Šantek, Goran Pavel.

6. Nikočević, Lidija.
Zvončari i njihovi odjeci: etnološka analiza višestrukih konteksta suvremenih pokladnih običaja Kastavštine. / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb, 28.3. 2012., 283 str. Voditelj: Jadranka Grbić.

7. Režić Tolj, Zrinka.
Oživljavanje tradicija : kulturnoantropološka studija o kulturnom turizmu u Konavlima / doktorska disertacija.
Zagreb, Hrvatska : Filozofski fakultet, 21.9. 2012., 432 str. Voditelj: Grbić, Jadranka.

8. Špigelski, Martina.
Likovni prikazi na stećcima u Hrvatskoj: stil i tradicija. / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 11.9. 2012, 78 str. Voditelj: Vukičević Samaržija, Dijana.

9. Jurina, Marija.
Dvojezičnost i identitet hrvatskih iseljenika u Austriji i Njemačkoj / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.06. 2011, 69 str. Voditelj: Häusler, Maja ; Grbić Jakopović, Jadranka.

10. Laktić, Anita.
Nacionalni stereotipi u nastavi stranog jezika / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 13.04. 2011., 72 str. Voditelj: Häusler, Maja ; Grbić Jakopović, Jadranka.

11. Orlić, Ivona.
Regionalni identitet u suvremenoj turističkoj ponudi Istre / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 20. 7. 2011. 2011, 527 str. Voditelj: Grbić, Jadranka.

12. Matošević, Andrea.
Rudarenje na Labinštini. Etnološki pristup rudarskom pozivu u XX. stoljeću / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 26.05. 2010., 262 str. Voditelj: Grbić, Jadranka.

13. Vuković, Marinko.
Migracije, održavanje i transformacija identiteta u ruralnim zajednicama slavonske Posavine / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 17.03. 2010, 246 str. Voditelj: Grbić, Jadranka.

14. Vukušić, Ana-Marija.
Imoćani u Zagrebu: Etnografija pripadnosti i procesi identifikacije / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 5.07. 2010., 218 str. Voditelj: Grbić, Jadranka.

15. Kuzman Šlogar, Koraljka.
Feng shui: Etnološka analiza društveno-kulturnog fenomena / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 10.04. 2006., 206 str. Voditelj: Grbić Jakopović, Jadranka.

16. Lončarić, Svjetlana.
Život njemačke manjine u Zagrebu nakon 1991. godine / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 23. 12. 2004., 79 str. Voditelj: Grbić, Jadranka.

17. Vukušić, Ana-Marija.
Etnološka analiza opstojnosti Sinjske alke / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 27.12. 2004., 103 str. Voditelj: Grbić, Jadranka.

18. Orlić, Ivona.
Franci Blašković i konstrukcija suvremenog istarskog identiteta / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 25. 3. 2003., 273 str. Voditelj: Grbić, Jadranka.