Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Zoran Ladić
(168284)
Utorak 15. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Ladić, Zoran; Martinčević, Marino.
Spisi istarskih bilježnika II. Spisi porečkih bilježnika sv. 1. Registri porečkih bilježnika Henrika de Artizanibus (1433.-1434.) i Antuna de Teodoris (1435.-1449.), sv. 1 .
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2018 (ostalo).

2. Ladić, Zoran; Hutinović, Jasmin.
Jakovlje u prošlosti. Srednji i rani novi vijek .
Jakovlje : Hlad-plus d.o.o., 2013 (priručnik).

3. Ladić, Zoran.
Last Will: Passport to Heaven. Urban Last Wills from Late Medieval Dalmatia with special Attention to the Legacies pro remedio animae and ad pias causas .
Zagreb : Srednja Europa, 2012 (monografija).

4. Ladić, Zoran; Orbanić, Elvis.
Spisi istarskih bilježnika I. Spisi labinskih bilježnika sv. 1. Knjiga labinskog bilježnika Bartolomeja Gervazija (1525-1550) .
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2008 (monografija).

5. Glavičić, Branimir; Vratović, Vladimir; Karbić, Damir; Kurelac, Miroslav; Ladić, Zoran.
Obsidio Iadrensis. Opsada Zadra .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007 (monografija).

6. Ladić, Zoran; Nazor, Ante.
Povijest Hrvata: ilustrirana kronologija = History of Croatians: Illustrated Chronology .
Zagreb : Multigraf, 2003 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u "dugom" 19. stoljeću / Švoger, Vlasta; Turkalj, Jasna (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2016 (monografija).

2. Nova zraka u europskom svijetlu. Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku (550.-1150.) / Nikolić, Zrinka (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2015 (monografija).

3. U potrazi za mirom i blagostanjem: Hrvatske zemlje u 18. stoljeću / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2013 (monografija).

4. U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2013 (monografija).

5. Susreti dviju kultura. Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti / Bene, Sándor; Ladić, Zoran; Hausner, Gábor (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2012 (zbornik).

6. Povijest obitelji Zrinski. Zbornik / Ladić, Zoran; Vidmarović, Đuro (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2007 (zbornik).

7. Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 27.-28. listopada 2003. / Bratulić, Josip; Brozović, Dalibor; Ivanov, Raško; Ladić, Zoran; Brajković, Katica (ur.).
Zagreb : Hrvatsko-bugarsko društvo, 2005 (zbornik).

8. Odnosi Hrvata i Bugara od X. do XIX. stoljeća s posebnim osvrtom na vrijeme Dubrovačke Republike / Gulin, Ante; Ladić, Zoran (ur.).
Zagreb : Hrvatsko-bugarsko društvo, 2003 (zbornik).

9. Sveti Ivan Zelina i zelinski kraj u prošlosti / Gulin, Ante; Ladić, Zoran (ur.).
Zagreb : HAZU, Razred za društvene znanosti HAZU, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Grad Sveti Ivan Zelina, 2003 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Neki aspekti privatnog i obiteljskog života te razina materijalne kulture stanovništva Hrvatske u kasnom srednjem vijeku // Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja. Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku / Karbić, Marija (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2019. Str. 213-231.

2. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Neki aspekti privatnog i obiteljskog života te razina materijalne kulture stanovništva Hrvatske u kasnom srednjem vijeku // Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja. Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku / Karbić, Marija (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2019. Str. 213-231.

3. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Neki aspekti privatnog i obiteljskog života te razine materijalne kulture stanovništva Hrvatske u kasnom srednjem vijeku // Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja. Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku, ur. Karbić, Marija, Povijest Hrvata, ur. Ladić, Zoran / Karbić, Marija (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2019. Str. 213-231.

4. Ladić, Zoran; Novak, Zrinka.
Crkvena organizacija i religiozni život u kasnosrednjovjekovnoj Hrvatskoj // Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja. Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku / Karbić, Marija (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2019. Str. 135-161.

5. Novak, Zrinka; Ladić, Zoran.
Crkvena organizacija i religiozni život u kasnosrednjovjekovnoj Hrvatskoj // Vrijeme Sazrijevanja, vrijeme razaranja. Hrvatske zemlje u kasnom srednjem vijeku, Povijest Hrvata, knj. III, ur. Ladić, Zoran / Karbić, Marija (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2019. Str. 135-161.

6. Ladić, Zoran.
O šibenskim hospitalima i leprozorijima u kasnog srednjeg vijeka prema bilježničkim spisima // Šibenik od prvog spomena: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 950 godina od prvog spomena Šibenika / Kurelac, Iva (ur.).
Šibenik, Zagreb : Muzej grada Šibenika ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018. Str. 153-174.

7. Ladić, Zoran.
Kazalo osobnih imena i kazalo zemljopisnih imena // Hrvatske glagoljične i ćirilične isprave iz zbirke Stjepana Ivšića 1100.-1527. / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. Str. 475-521.

8. Ladić, Zoran.
Religioznost kao pokretač društvenih i intimnih promjena u srednjem vijeku - primjer dominacije "socijalnog i laičkog kršćanstva" u urbanim društvima istočnojadranske obale // Religio, fides, superstitiones ...: O vjerovanju i pobožnosti na jadranskom prostoru / Mogorović-Crljenko, Marija ; Uljančić-Vekić, Elena (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine ; Sveučilipšte Jurja Dobrile u Puli ; Državni arhiv u Pazinu, 2017. Str. 78-109.

9. Ladić, Zoran.
Kasnosrednjovjekovni stanovnici Zadra podrijetlom iz Vrane u zadarskim bilježničkim spisima // Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti održanog u Biogradu 25. travnja 2014. / Došen, Božo (ur.).
Zadar : Ogranak Matice hrvatske u Zadru: Općina Pakoštane, 2017. Str. 179-206.

10. Ladić, Zoran.
Croatian Regions, Cities-Communes, and Their Population in the Eastern Adriatic in the Travelogues of Medieval European Pilgrims // Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in Narrative Sources: Reality and/or Fiction? Zagreb: Croatian Institute of History, 2017 / Benyovsky Latin, Irena ; Pešorda Vardić Zrinka (ur.).
Zagreb : Croatian Institute of History, 2017. Str. 359-393.

11. Ladić, Zoran.
Croatian Regions, Cities-Communes, and Their Population in the Eastern Adriatic in the Travelogues of Medieval European Pilgrims // Towns and Cities of the Croatian Middle Ages. Image of the Town in the Narrative sources: Reality and/or Fiction? / Benyovsky Latin, Irena ; Pešorda Vardić, Zrinka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017. Str. 359-393.

12. Ladić, Zoran; Kunčić, Meri.
Few Examples of Marian Devotion in the East Adriatic Urban Settlements in the Late Medieval and Early Modern Period // Le Vie della Misericordia - The Ways of Mercy / Calò Mariani, Maria Stella ; Trono, Anna (ur.).
Lecce, Italija : Congedo Publishing, 2017. Str. 379-404.

13. Kunčić, Meri; Ladić, Zoran.
Društvena i gospodarska slika splitske komune u 14. stoljeću na temelju analize bilježničkih spisa // Splitski statut iz 1312. godine: Povijest i pravo. Zbornik radova / Radić, Željko ; Trogrlić, Marko ; Meccarelli, Massimo ; Steindorff, Ludwig (ur.).
Split : Književni krug Split ; Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Splitu ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015. Str. 399-446.

14. Ladić, Zoran.
O hrvatskim hodočašćima ad loca sacra u srednjem vijeku // Sveta mjesta Starih Zagrepčana. Hodočasnička odredišta Zagrepčana u 17. i 18. stoljeću. Hodočašća - europske poveznice / Mašić, Boris (ur.).
Zagreb : Muzej grada Zagreba, 2015. Str. 1-26.

15. Ladić, Zoran.
Medieval Pilgrims from the Eastern Adriatic Coast to Terra Sancta and Jerusalem // In viaggio verso Gerusaleme: culture, economie e territori (Walking towards Jerusalem: Cultures, Economies and Territories) / Trono, , Anna ; Imperiale, Marco Leo ; Marella, Giuseppe (ur.).
Lecce : Mario Congedo Editore, 2014. Str. 95-111.

16. Ladić, Zoran.
Doseljenici i stranci iz Hrvatske, Slavonije i istočno-jadranskih komuna u kasnosrednjovjekovnom Poreču // Ascendere historiam. Zbornik u čast Milana Kruheka / Karbić, Marija ; Kekez, Hrvoje ; Novak, Ana ; Horvat, Zorislav (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014. Str. 95-112.

17. Ladić, Zoran.
O kasnosrednjovjekovnim rapskim hodočašćima ad sanctos // Rapski Zbornik II. / Andrić, Josip ; Lončarić, Robert (ur.).
Rab : Matica hrvatska, Ogranak u Rabu, 2013. Str. 139-156.

18. Ladić, Zoran.
Neki aspekti materijalne kulture Buzeta na razmeđu kasnog srednjeg i ranog novog vijeka // Bertošin zbornik : zbornik u čast Miroslava Bertoše ; sv. 2 / Jurković, Ivan (ur.).
Pula ; Pazin : Sveučilište Jurja Dobrile : Državni arhiv u Pazinu, 2013. Str. 155-173.

19. Ladić, Zoran.
Criminal Behaviour by Pilgrims in the Middle Ages and Early Modern Period // At the Edge of the Law: Socially Unacceptable and Illegal Behaviour in the Middle Ages and the Early Modern Period / Miljan, Suzana ; Jaritz, Gerhard (ur.).
Krems : Medium Aevum Quotidianum. Gesellschaft zur Erforschung der materiellen Kultur des Mittelalters, 2012. Str. 60-72.

20. Ladić, Zoran.
Komune i stanovnici Istre i Dalmacije u očima stranih hodočasnika u kasnom srednjem vijeku s posebnim obzirom na moguće predrasude i nesporazume // Prilozi iz hrvatske historiografije. Zbornik radova sa znanstvenih kolokvija 2009.-2011. / Novosel, Zrinko (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 45-69.

21. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
O nekim aspektima demografske, društvene i obiteljske povijest Pićna u drugoj polovini 17. stoljeća prema matičnim knjigama krštenih (rođenih) // Pićanska biskupija i Pićanština. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog 23. i 24. listopada 2008. godine / Matijašić, Robert ; Orbanić, Elvis (ur.).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2012. Str. 91-103.

22. Ladić, Zoran.
Na razmeđu djetinjstva i zrelosti. O naučnicima- šegrtima u kasnosrednjovjekovnim istočnojadranskim komunama // 4. istarski povijesni biennale. Filii, Filiae...: Položaj i uloga djece na jadranskom prostoru, Zbornik Radova, svezak 4. / Mogorović Crljenko, Marija (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine-Državni arhiv u Pazinu, 2011. Str. 69-96.

23. Kunčić, Meri; Ladić, Zoran.
Putovanja // Leksikon Marina Držića / Novak, Slobodan P. ; Tatarin Milovan ; Mataija Mirjana ; Rafolt Leo (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 643-646.

24. Ladić, Zoran.
Hodočašće // Leksikon Marina Držića / Novak, Slobodan P. ; Tatarin, Milovan ; Mataija, Mirjana ; Rafolt, Leo (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 309-312.

25. Ladić, Zoran.
O kasnosrednjovjekovnim epidemijama kuge u Dalmaciji i nastojanjima stanovništva dalmatinskih gradova u njihovu sprječavanju // D'ržava, obšćestvo i kultura na B'lgari i H'rvati VII-XXI v. / Božilova, Rumjana ; Kirova, Lilija ; Ognjanova, Irina ; Balčeva, Antoaneta (ur.).
Sofija : IK Gutenberg, 2009. Str. 55-70.

26. Ladić, Zoran.
Neki aspekti kasnosrednjovjekovne društvene i religiozne povijesti Poreča u zrcalu oporuka i kodicila // Humanitas et litterae : ad honorem Franjo Šanjek / Čoralić, Lovorka ; Slišković, Slavko (ur.).
Zagreb : Dominikanska naklada Istina ; Kršćanska sadašnjost, 2009. Str. 347-374.

27. Ladić, Zoran.
Neki aspekti delikventnog ponašanja hodočasnika u srednjem i ranom novom vijeku // Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest / Miljan, Suzana (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 83-109.

28. Ladić, Zoran.
O nekim aspektima uloge Crkve u zbivanjima opisanim u djelu Obsidio Iadrensis // Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv.Stošije (Anastazije), Zadar, 16.-18. studenoga 2004., svezak I. (od ranokršćanskog razdoblja do pada mletačke Republike) / Marijan, Livio (ur.).
Zadar : Zadarska nadbiskupija - Sveučilište u Zadru, 2009. Str. 277-290.

29. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Stranci u Kotoru u prvoj polovici XIV. stoljeća // Hrvatsko-crnogorski dodiri/Crnogorsko-hrvatski dodiri: Identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog Primorja / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Matica hrvatska Zagreb, 2009. Str. 157-184.

30. Ladić, Zoran.
Oporuke stanovnika župe Drvenik iz 16. stoljeća // Vinišćarski zbornik. Prvi svezak / Pažanin, Ivan (ur.).
Vinišća : Župa Presvetog srca Isusova - Vinišća, 2008. Str. 39-53.

31. Ladić, Zoran; Novak, Zrinka.
Neki aspekti obiteljske i demografske prošlosti župe Miljevci koncem XVII. stoljeća u svijetlu matičnih knjiga rođenih // Miljevci u prošlosti (s pogledom u budućnost. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Miljevci u prošlosti (s pogledom u budućnost) / Menđušić, Marko ; Marguš, Drago (ur.).
Visovac-Drinovci : Miljevački sabor, 2008. Str. 321-342.

32. Ladić, Zoran.
O razlozima sastavljanja kasnosrednjovjekovnih dalmatinskih oporuka // Raukarov Zbornik : zbornik u čast Tomislava Raukara / Budak, Neven (ur.).
Zagreb : FF Press, 2005. Str. 607-623.

33. Ladić, Zoran; Kurelac, Miroslav.
Hrvatske zemlje početkom 17. stoljeća // Povijest Hrvata - Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata / Valentić, Mirko ; Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 105-109.

34. Ladić, Zoran; Kurelac, Miroslav.
Nastavak ratova s Osmanlijama na području između Save i Drave do 1664. // Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata / Valentić, Mirko ; Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 109-110.

35. Ladić, Zoran; Kurelac, Miroslav.
Bečki pokušaj ukidanja povijesnih zemalja. Novoosnovane institucije središnje vlasti Habsburške Monarhije // Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata / Valentić, Mirko ; Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 125-126.

36. Ladić, Zoran; Kurelac, Miroslav.
Nezadovoljstvo Hrvata i Mađara politikom centralizacije // Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata / Valentić, Mirko ; Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 126-130.

37. Ladić, Zoran; Kurelac, Miroslav.
Pokret za odcijepljenje Hrvatskog Kraljevstva od Habsburške Monarhije // Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata / Valentić, Mirko ; Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 130-143.

38. Kunčić, Meri; Ladić, Zoran.
Prilog životopisu Milana Japunčića // Biobibliographica. Sv.1 / Macan, Trpimir ; Flego, Višnja ; Hameršak, Filip ; Lučić, Nikša ; Šikić, Jasna (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2003. Str. 69-90.

39. Ladić, Zoran.
Hodočasnički duh srednjovjekovnih Hrvata // Povijest Hrvata, knj. 1. Srednji vijek / Šanjek, Franjo (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2003. Str. 439-446.

40. Ladić, Zoran.
Students from Croatia at Universities in Graz, Austria and Trnava, Slovakia during the 16th and the 17th centuries // Jesuits among the Croats: Proceedings of the International Symposium: Jesuits in the Religious, Scientific, and Cultural Life among the Croats / Valentin Pozaić (ur.).
Zagreb : Institute of Philosophy and Theology SJ Zagreb - Croatian Historical Institute Vienna, 2000. Str. 298-308.

41. Ladić, Zoran.
Oporuka zadarskog patricija Kreše Varikaše - prilog proučavanju duhovnog života u Zadru u drugoj polovici 14. stoljeća // Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti, sv. 1 / Raukar, Tomislav ; Gulin, Ante (ur.).
Zagreb : HAZU, 1998. Str. 37-49.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ladić, Zoran.
Hodočašća kao izraz pobožnosti stanovnika kasnosrednjovjekovne porečke komune. // Histria. Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 5 (2015) ; 15-41 (članak, znanstveni).

2. Ladić, Zoran.
Proces demokratizacije u bilježenju privatno-pravnih isprava u istočnojadranskim komunama u srednjem vijeku kao posljedica razvitka urbanih zajednica i izraz osobne slobode. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 32 (2014) ; 39-66 (članak, znanstveni).

3. Ladić, Zoran.
Šibensko "vrijeme katedrale". Doprinos stanovnika kasnosrednjovjekovne šibenske komune izgradnji katedrale sv. Jakova. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 31 (2013) ; 37-76 (članak, znanstveni).

4. Ladić, Zoran; Novak, Zrinka.
Matrikula bratovštine bičevalaca sv. Kristofora u Rabu. Diplomatička i povijesna analiza s kritičkim prijepisom matrikule. // Starine HAZU. 64 (2012) ; 61-112 (članak, znanstveni).

5. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Glagoljska Bilježnica šćitarjevskog župnika od 1524. do 1526. godine.Prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom novom vijeku. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 29 (2011) ; 149-189 (članak, znanstveni).

6. Ladić, Zoran.
Labinsko društvo u ranom novom vijeku u zrcalu bilježničkih dokumenata bilježnika Bartolomeja Gervazija. // Historijski zbornik. 1 (2009) ; 47-70 (članak, znanstveni).

7. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Violence and the Clergy in Medieval Croatia: The Violent Death of the Spalatin Archbishop Arnir (Rainerius) in 1180. // Medium aevum quotidianum. 58 (2009) ; 5-22 (članak, znanstveni).

8. Ladić, Zoran.
Ponukani pobožnošću i znatiželjom. O kasnosrednjovjekovnim rapskim hodočasnicima. // Kolo. Časopis Matice hrvatske. 4 (2006) ; 262-271 (članak, znanstveni).

9. Ladić, Zoran.
Legati kasnosrednjovjekovnih dalmatinskih oporučitelja kao izvor za proučavanje nekih oblika svakodnevnog života i materijalne kulture. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 21 (2003) ; 1-28 (članak, znanstveni).

10. Ladić, Zoran.
O nekim oblicima brige za siromašne i marginalne pojedince i grupe u dalmatinskim komunama u kasnom srednjem vijeku. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 20 (2002) ; 1-27 (članak, znanstveni).

11. Ladić, Zoran.
Prilog životopisu trogirskog biskupa Nikole Kažotića (1362-1371). // Croatica Christiana Periodica. 24 (2000) , 45; 1-20 (članak, znanstveni).

12. Ladić, Zoran.
Odjek pada tvrđave Accon 1291. g. u Hrvatskoj (O križarskoj vojni kao vidu hodočašća). // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 16 (1998) ; 43-56 (članak, znanstveni).

13. Ladić, Zoran.
O slavonskom plemstvu i svećenstvu u Rimu 1433. godine. Prilog proučavanju pobožnosti u srednjovjekovnoj Slavoniji. // Povijesni prilozi. 15 (1996) ; 261-271 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Ladić, Zoran.
Uz drugo izdanje Hrvatskog povijesnog atlasa. Značajan doprinos hrvatskoj historiografiji. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. XXVII (2019) , 652; 28-29 (komentar, ostalo).

2. Ladić, Zoran.
Josip Bratulić, Svetost i čovječnost. Rasprave o hrvatskoj hagiografiji, Književni krug, Split 2018., 338 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 36 (2018) ; 265-267 (prikaz, ostalo).

3. Ladić, Zoran.
Vrana - prikriveno blago šireg zadarskog zaleđa. // Hrvatska revija. 4 (2014) ; 83-85 (osvrt, stručni).

4. Ladić, Zoran.
Bilježnica šćitarjevskog župnika. // Hrvatska revija. 15 (2014) ; 96-97 (osvrt, stručni).

5. Ladić, Zoran.
Valentina Živković, Religioznost i umetnost u Kotoru. XIV-XVI vek, Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Posebna izdanja, sv. 112, Beograd 2010., 380 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu. 30 (2012) ; 433-436 (prikaz, stručni).

6. Ladić, Zoran.
Dražen Vlahov, Zbirka glagoljskih isprava iz Istre, Državni arhiv u Pazinu, Posebna izdanja, sv. 19, Glagoljski rukopisi 8, Pazin 2010., 431 str. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 29 (2011) ; 391-393 (prikaz, ostalo).

7. Ladić, Zoran.
In memoriam. Ivan Kampuš (1924.-2010.). // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 28 (2010) ; 377-383 (nekrolog, ostalo).

8. Ladić, Zoran.
László Kontler, Povijest Mađarske: Tisuću godina u Srednjoj Europi, Srednja Europa, Zagreb 2008., str. 555. // Historijski zbornik. 1 (2009) ; 273-276 (prikaz, stručni).

9. Ladić, Zoran.
Dražen Vlahov, Knjiga računa općine Roč (1566.-1628.), Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, sv. 18, Glagoljski rukopisi 7, Državni arhiv u Pazinu, Pazin 2009., 300 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 27 (2009) ; 375-377 (osvrt, stručni).

10. Ladić, Zoran; Luetić Tihana.
Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17-25 (1999.-2007.). // Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 26 (2008) ; 299-304 (pregledni rad, stručni).

11. Ladić, Zoran; Luetić, Tihana.
Sadržaj Zbornika Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 26 (2008) ; 305-325 (bibliografija, ostalo).

12. Ladić, Zoran.
Hrvatska srednjovjekovna hodočašća. // Vijenac. 15 (2007) , 337; 836-836 (znanstveno-popularni rad, ostalo).

13. Ladić, Zoran.
Croatica Christiana Periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, br. 57, god. XXX, Zagreb 2006., 252 str. ; br. 58, god. XXX, Zagreb 2006., 224 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i drustvene znanosti HAZU u Zagrebu. 25 (2007) ; 425-428 (prikaz, ostalo).

14. Ladić, Zoran.
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv. XLIV, Zagreb-Dubrovnik 2006., 271 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 25 (2007) ; 420-421 (prikaz, ostalo).

15. Ladić, Zoran.
The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary, vol. 5, The Customary Law of the Renowned Kingdom of Hungary: A Work in Three Parts Rendered by Stephen Werbőczy (The « ; ; Tripartitum» ; ; ), pripredili i preveli János M. Bak, Péter E. Banyó i Martyn Rady, Charles Schlaks, Jr., Publisher, Idyllwild CA, Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest 2005., XLVIII+473 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 24 (2006) ; 275-278 (članak, ostalo).

16. Ladić, Zoran.
Lovorka Čoralić, Venecija. Kraljica mora s lagunarnih sprudova. Povijest Mletačke Republike, Bibliotheka historia Croatica, Meridijani, Samobor 2004., 171 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 24 (2006) ; 296-299 (članak, ostalo).

17. Ladić, Zoran.
Hristijanstvo v stranah vostočnoj, jugo-vostočnoj i central'noj Evropi na poroge vtorogo tisjačeletija [Kršćanstvo na području istočne, jugoistočne i srednje Europe na pragu drugog tisućljeća], ur. B. N. Florja, Jaziki slavjanskoj kul'turi, Rossijskaja akademija nauk. Institut slavjanovedenija, Moskva 2002., 480 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 23 (2005) ; 317-319 (prikaz, ostalo).

18. Ladić, Zoran.
Na putu ad sanctos: hrvatska hodočašća u prošlosti. // Hrvatska revija. 4 (2004) , 4; 78-86 (znanstveno-popularni rad, ostalo).

19. Ladić, Zoran.
In memoriam: Henrik Birnbaum (1925.- 2002.). // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 21 (2004) ; 369-372 (nekrolog, ostalo).

20. Ladić, Zoran.
Iz riznice dubrovačke kulturne baštine. // Hrvatska revija. 3 (2003) , 1; 124-126 (prikaz, ostalo).

21. Ladić, Zoran.
Ljudevit Anton Maračić, Prekomorski susreti. Veze i odnosi Provincije sv. Antuna i sv. Jeronima franjevaca konventualaca kroz stoljeća, A. G. Matoš, Zagreb, 2003., 194 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 21 (2003) ; 336-338 (prikaz, ostalo).

22. Ladić, Zoran.
Povijesni izvori Slavonije, Baranje i Srijema, sv. I., 1390.-1409., skupio i priredio Ive Mažuran. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 3 (2003) ; 729-732 (ocjena, stručni).

23. Ladić, Zoran; Kunčić, Meri.
Rabljani u tisućugodišnjem okrilju svetoga Kristofora. // Hrvatska revija. 3 (2003) , 2; 85-89 (znanstveno-popularni članak, ostalo).

24. Kunčić, Meri; Ladić, Zoran.
Trogirski čuvar od kuge i Osmanlija. // Hrvatska revija. 2 (2002) , 1; 64-68 (popularno-znanstveni članak, ostalo).

25. Ladić, Zoran.
Ludovik Crijević Tuberon, Komentari o mojem vremenu, Biblioteka Hrvatska povjesnica - Posebna izdanja, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2001., 341 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 20 (2002) ; 326-327 (prikaz, ostalo).

26. Ladić, Zoran.
Lovorka Čoralić, Hrvati u procesima mletačke inkvizicije, Hrvatski institut za povijest, Dom i svijet, Zagreb 2001., 195 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 20 (2002) ; 338-339 (prikaz, ostalo).

27. Karbić, Marija; Ladić, Zoran.
Oporuke stanovnika grada Trogira koje se čuvaju u arhivu HAZU u Zagrebu. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 43 (2001) ; 161-254 (članak, stručni).

28. Ladić, Zoran.
Stari krajepisi Istre, priredio D. Darovec. // Croatica Christiana Periodica. 25 (2001) , 47; 283-285 (prikaz, stručni).

29. Ladić, Zoran.
Acta Histriae, 8, 2000.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 6-7 (2001) ; 451-456 (prikaz, stručni).

30. Ladić, Zoran.
Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 1999.-2000., sv. 1, 220 str., sv. 2, 204 str. i sv. 3, 240 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 19 (2001) ; 297-300 (prikaz, ostalo).

31. Ladić, Zoran.
Jean-François Noël, Sveto Rimsko Carstvo, Barbat, Zagreb 1998., 204 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 19 (2001) ; 304-308 (prikaz, ostalo).

32. Ladić, Zoran.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Zagreb-Zadar 1998.-1999., sv. 40, 508 str. i sv. 41, 326 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 19 (2001) ; 320-323 (prikaz, ostalo).

33. Ladić, Zoran.
Oporuka za Mletke. Lovorka Čoralić, U gradu svetoga Marka. Povijest hrvatske zajednice u Mlecima, Golden marketing, Zagreb 2001.. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 11 (2001) , 4; 534-538 (prikaz, ostalo).

34. Gulin, Ante; Kolarić, Aleksandra; Ladić, Zoran.
Voditelji i ravnatelji Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (1948.-1998.). // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 17 (1999) ; 219-234 (članak, stručni).

35. Karbić, Damir; Ladić, Zoran.
Sadržaj "Zbornika Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti" vol. 1-16 (1954.-1998.). // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 17 (1999) ; 203-218 (članak, stručni).

36. Ladić, Zoran.
Oporučni legati pro anima i ad pias causas u europskoj historiografiji. Usporedba s oporukama dalmatinskih komuna. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 17 (1999) ; 17-29 (članak, stručni).

37. Ladić, Zoran.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 17 (1999) ; 188-192 (članak, stručni).

38. Ladić, Zoran.
Monumenta Croatica Vaticana. Camera Apostolica. Obligationes et solutiones. Camerale Primo (1299.-1560.), svezak 1, priredili J. Barbarić, J. Kolanović, A. Lukinović, J. Marković, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb-Rim 1996., 705 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 17 (1999) ; 236-238 (članak, stručni).

39. Ladić, Zoran.
Ante Gulin, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, Golden marketing, Zagreb 1998., 471 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 17 (1999) ; 244-246 (članak, stručni).

40. Ladić, Zoran.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 38, Zadar 1996., 288 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 17 (1999) ; 265-267 (članak, stručni).

41. Ladić, Zoran.
Predmetno kazalo. // Croatica Christiana Periodica. 23 (1999) , 43-44; 551-638 (članak, stručni).

42. Ladić, Zoran.
M. Kurelac, Ivan Lučić Lucius, otac hrvatske historiografije, Školska knjiga, Zagreb 1994.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 16 (1998) ; 157-164 (članak, stručni).

43. Ladić, Zoran.
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu, vol. 26, Zagreb 1993.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 16 (1998) ; 165-171 (članak, stručni).

44. Ladić, Zoran.
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest FF Sveučilišta u Zagrebu, vol. 27, u spomen Josipu Lučiću, Zagreb 1994.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 16 (1998) ; 173-178 (članak, stručni).

45. Ladić, Zoran.
O hagiografskim motivima u "Životopisu splitskog biskupa sv. Arnira". // Croatica christiana periodica. 21 (1997) , 40; 13-17 (članak, stručni).

46. Ladić, Zoran.
Some Remarks on Medieval Croatian Pilgrimages. // Croatica christiana periodica. 21 (1997) , 39; 19-24 (članak, stručni).

47. Ladić, Zoran.
Lovorka Čoralić, Put, putnici, putovanja. Ceste i putevi u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 39 (1997) ; 302-307 (članak, stručni).

48. Ladić, Zoran.
Bribir u srednjem vijeku, T. Burić et al.. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 39 (1997) ; 307-310 (članak, stručni).

49. Ladić, Zoran.
Iz hrvatskog srednjovjekovlja (Lovorka Čoralić: Put, putnici, putovanja). // Kolo : časopis Matice hrvatske. 6 (1997) , 4; 602-611 (članak, stručni).

50. Ladić, Zoran.
Bribir u srednjem vijeku [Bribir in the Middle Ages]. // Quaestiones Medii Aevi novae. 2 (1997) ; 191-192 (članak, stručni).

51. Ladić, Zoran.
Ante Gulin, Povijest obitelji Rattkay (1400-1793)[A History of the Rattkay Family (1400-1793)]. // Quaestiones Medii Aevi novae. 2 (1997) ; 202-203 (članak, stručni).

52. Ladić, Zoran.
Hrvatska srednjovjekovna povijest u američkoj medievistici - kratak osvrt. // Historijski zbornik. 49 (1996) ; 59-69 (članak, stručni).

53. Ladić, Zoran.
Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, sv. 14. // Croatica christiana periodica. 20 (1996) , 38; 190-193 (članak, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Ladić, Zoran.
O brizi za društveno marginalizirane pojedince i grupe u dalmatinskim komunama u kasnom srednjem vijeku // .
(plenarno predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Ladić, Zoran.
O hrvatskim hodočašćima ad loca sacra u srednjem vijeku // Sveta mjesta starih Zagrepčana. Hodočasnička odredišta Zagrepčana u 17. i 18. stoljeću. Hodočašća - europske poveznice / Mašić, Boris (ur.).
Zagreb : Muzej grada Zagreba, 2015. 1-26 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ladić, Zoran.
Croatian Adriatic Towns and their Inhabitants in the Travel Accounts of Medieval and Early Modern Pilgrims from Western Europe to the Holy Land // The Ways to Jerusalem. Routes and Cultural Itinerary for a Sustainable Development of the Mediterranean and Black Sea Coastal Region / Trono, Anna (ur.).
Lecce, Italy : Department of Cultural Heritage. University of Salento – Lecce, 2014. 53-65 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Čoralić, Lovorka; Ladić, Zoran.
Prilog poznavanju hrvatsko-bugarskih veza u 16. stoljeću: tragom jednog mletačkog inkvizicijskog procesa // B'lgari i H'rvati v jugoiztočna Evropa VII-XXI. v. / Božilova, Rumjana (ur.).
Sofija : B'lgarska akademija na naukite. Institut po balkanistika, 2006. 83-111 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ladić, Zoran.
Josip Juraj Strossmayer i protestantizam // Međunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti. Zbornik radova / Šanjek, Franjo (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2006. 425-433 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Ladić, Zoran.
Oporuka Antuna Vrančića kao izraz nekih aspekata šesnaestostoljetnih crkvenih i političkih prilika // Zbornik o Antunu Vrančiću / Lakić, Vilijam (ur.).
Šibenik : Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, 2005. 201-214 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Ladić, Zoran.
Usporedba diplomatičkih formula notarskih dokumenata 16. i 17. stoljeća, pisanih hrvatskim i latinskim jezikom // B'lgari i H'rvati prez vekovete / Božilova, Rumjana (ur.).
Sofija : IK Gutenberg, 2003. 88-95 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Ladić, Zoran.
The Notion of Honor in the Relationship Between the Authorities and Subjects as in the Case of Zadar in the First Half of the Fourteenth Century // Čast: identiteta in dvoumnost neformalnega kodeksa (Sredozemlje, 12.-20. stol.) / Acta Histriae 8 / Darovec, Darko (ur.).
Koper : Znanstveno-raziskovalno središče SAZU Koper, 2000. 77-86 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Ladić, Zoran.
Diplomatske aktivnosti Zadrana u vrijeme opsade Zadra 1345./1346. godine (do odlaska Ludovika od Zadra) // Hrvatska srednjovjekovna diplomacija / Zbornik Diplomatske akademije 2 / Andrlić, Mladen ; Valentić, Mirko (ur.).
Zagreb : Diplomatska akademija MVP RH, 1999. 257-270 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Ladić, Zoran.
Matične knjige (krštenih, vjenčanih i umrlih) kao izvor za demografsku i obiteljsku povijest župa Konjevrate i Mirlović Zagora od 17.-19. st. // Konjevrate i Mirlović Zagora - Župe Šibenske biskupije / Gulin, Ante (ur.).
Zagreb : HAZU - Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti, 2005. 411-436 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ladić, Zoran.
Briga za pojedince i grupe na rubu društva u kasnosrednjovjekovnom Zadru // Dies historiae. Gradske marginalne skupine u Hrvatskoj kroz srednji vijek i ranomoderno doba / Popić, Tomislav (ur.).
Zagreb : Društvo studenata povijesti Ivan Lučić-Lucius, 2004. 41-54 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Ladić, Zoran.
Oporučni legati "pro anima" i "ad pias causas" dubrovačkih stanovnika krajem XIII. stoljeća // 1000 godina dubrovačke (nad)biskupije. Zbornik radova znanstvenog skupa u povodu tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije / metropolije (998.-1998.) / Ančić, Nediljko Ante (ur.).
Dubrovnik : Biskupski ordinarijat Dubrovnik, Crkva u svijetu, 2001. 733-751 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Karbić, Marija; Ladić, Zoran.
Glagoljske matične knjige otoka Krka u Arhivu HAZU // 900 godina Bašćanske ploče / Krčki zbornik 42 / Posebno izdanje 36 / Strčić, Petar (ur.).
Baška : Primorsko-goranska županija ; Općina Baška i dr., 2000. 281-297 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Ladić, Zoran.
Srednjovjekovna kotorska hodočašća // Hrvati Boke Kotorske.
Zagreb (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Ladić, Zoran; Novak, Zrinka.
Neki aspekti obiteljske i demografske prošlosti župe Miljevci koncem XVII. stoljeća u svijetlu matičnih knjiga rođenih // Zbornik radova sa znanstvenog skupa Miljevci u prošlosti (s pogledom u budućnost) : zbornik radova / Menđušić, Marko ; Marguš, Drago (ur.).
Miljevački sabor, 2008. 321-342 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ladić, Zoran.
O kasnosrednjovjekovnim hodočašćima Rabljana O srednjovjekovnim hodočašćima Rabljana // .
(predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Ladić, Zoran.
Oporuke i osjećaji. Raznolikost emotivnih izričaja u istočnojadranskim oporukama razvijenog i kasnog srednjeg vijeka // .
6-6 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Ladić, Zoran.
The importance of East Adriatic shore and its urban settlementsas the main naval route for pilgrimaging from Venice and East Adriatic communes to the Terra sancta and other pilgrim shrines in the high and the Late Middle Ages // Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network / Špoljarić, Luka ; Vedriš, Trpimir (ur.).
Zagreb : FF-press, 2018. 33-33 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Ladić, Zoran.
O križarskoj vojni kao vidu hodočašću i njenom tumačenju prema teoriji “pravednog” i “svetog” rata // 800 godina križarskog pohoda Andrije II. 800 Years of Andrew II's Crusade.
Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište ; Ordo Equestris Sancti Sepucri Hierosolymitani, 2017. 20-20 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Ladić, Zoran.
Hospitali i leprozoriji u srednjovjekovnom Šibniku // 950 godina od prvog spomena Šibenika. International scientific congress. 9500 years from the first mention of the city of Šibenik.
20-20 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Ladić, Zoran.
Bilježnički protokol vrbničkog notara popa Barića Bozanića iz sredine 16. stoljeća – najstarija glagoljska bilježnička knjiga iz Arhiva HAZU u Zagrebu // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Ladić, Zoran.
Socijalno kršćanstvo kao dominanti oblik pobožnosti na istočnoj obali Jadrana u razvijenom i kasnom srednjem vijeku // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Radionica iz glagoljske paleografije // .
(predavanje,sažetak,stručni).

8. Ladić, Zoran.
Glagoljske matične knjige otoka Krka iz 17. i 18. stoljeća kao izvor za istraživanje društvene i demografske povijesti malih urbano-ruralnih sredina. Primjer Vrbnika i Dobrinja // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Karbić, Damir; Ladić, Zoran.
Znanstveno-istraživačka djelatnost Nade Klaić prema građi iz Arhiva HAZU // Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Raspored rada i sažetci izlaganja / Galović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti ; Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2013. 19-19 (predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Ladić, Zoran.
Društvo i gospodarstvo Poreča u kasnom srednjem vijeku na temelju analize bilježničke knjige Antuna de Teodorisa // Međunarodni znanstveni skup Istarsko gospodarstvo Jučer i sutra. Knjiga sažetaka / Perkov, Alida ; Orbanić, Elvis ; Mrak, Mirela (ur.).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2013. 98-99 (predavanje,sažetak,znanstveni).

11. Kunčić, Meri; Ladić, Zoran.
Neki aspekti društvenog, svakodnevnog i religioznog života u splitskoj komuni u XIV. st. na temelju analize bilježničkih spisa // Međunarodni znanstveni skup "Splitski statut iz 1312. godine : pravo i povijest : o 700. obljetnici" : sažetci = International Scholarly Conference "The Statute of Split from 1312 : History and Law : On the 700th Anniversary" : Abstracts / Cambj, Nenad ; Radić, Željko ; Trogrlić, Marko (ur.).
Split : Književni krug, 2012. 47-47 (predavanje,sažetak,znanstveni).

12. Ladić, Zoran.
O procesu tzv. demokratizacije u bilježenju privatno-pravnih isprava u dalmatinskim i istarskim komunama od sredine 13. do konca 15. stoljeća // IV. kongres Hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda. Zbornik sažetaka / Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 111-112 (predavanje,sažetak,znanstveni).

13. Ladić, Zoran.
Na razmeđu djetinjstva i zrelosti. Odnos rapskih majstora i njihovih naučnika u kasnom srednjem vijeku // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

14. Ladić, Zoran.
O pobožnosti u svakodnevnom životu stanovnika kasnosrednjovjekovnih dalmatinskih komuna // III. kongres hrvatskih povjesničara. Program i sažeci izlaganja / Budak, Neven (ur.).
Split : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti ; Filozofski fakultet u Splitu, 2008. 81-81 (predavanje,sažetak,znanstveni).

15. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Demografska i obiteljska povijest Pićna u drugoj polovini 17. i prvoj polovini 18. stoljeća prema matičnim knjigama krštenih (rođenih) // Međunarodni znanstveni skup povodom 50. godina osnutka Državnog arhiva u Pazinu i 220. godina ukinuća Pićanske biskupije / Elvis Orbanić (ur.).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2008. (predavanje,sažetak,znanstveni).

16. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Kotorani u svjetlu bilježničkih dokumenata iz XIV. i početka XV. stoljeća // Međunarodni znanstveni skup "Hrvatsko-crnogorski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja" / Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2007. 28 (predavanje,sažetak,znanstveni).

17. Ladić, Zoran.
Kasnosrednjovjekovne oporuke kao izvor za proučavanje pobožnosti i socijalne strukture u Dalmaciji. Usporedba s urbanim društvima u drugim mediteranskim regijama // Hrvatska i Europa. Integracije u povijesti. II. kongres hrvatskih povjesničara / Benyovsky, Irena ; Budak, Neven (ur.). - Zagreb : FF press , 2004. 37. / Benyovsky, Irena ; Budak, Neven (ur.).
Zagreb : FF press, 2004. 37 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

18. Ladić, Zoran.
Uloga Crkve u zbivanjima tijekom opsade Zadra 1345.-1346. godine // Sedamnaest stoljeća zadarske crkve. Znanstveni skup o povijesti Zadarske nadbiskupije na Sveučilištu u Zadru 16.-18. studenoga 2004. / Lukšić, Mislav Elvis ; Marijan, Livio (ur.).
Zadar : Zadarska nadbiskupija, 2004. 22 (međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

19. Ladić, Zoran.
Last Wills as a Sources for Researching of the Social Structure in the Late Medieval Dalmatian Communes // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Ladić, Zoran.
Oporuke kao izvori za proučavanje nekih oblika srednjovjekovne pobožnosti // I. kongres hrvatskih povjesničara. Hrvatski nacionalni i državni identitet i kontinuitet.
Zagreb : HNOPZ, HIP, OP FF Zg, DHP, 1999. 137-138 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Ladić, Zoran.
Hodočašća u Svetu Zemlju putevima kroz Hrvatsku i Bugarsku u srednjem vijeku / Поклоненията в Светите земи през териториите на Хърватия и България в средните векове // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Ladić, Zoran.
Nove spoznaje o medicini i zdravstvu u Šibeniku u kasnom srednjem vijeku // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Ladić, Zoran.
Rekluze u hrvatskom srednjovjekovlju // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Ladić, Zoran.
Recluses in Medieval Istria and Dalmatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Ladić, Zoran.
Foreigners in the Late Medieval Poreč, Labin and Buzet. Terms used to Identify Foreigners and Immigrants // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Ladić, Zoran; Šutić, Ivan.
"Proces demokratizacije”. Promjene u društvenoj i spolnoj pripadnosti dalmatinskih i istarskih hodočasnika tijekom srednjeg vijeka // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Ladić, Zoran.
«Socijalno kršćanstvo» kao temeljna odlika pobožnosti stanovnika istočnojadranskih gradova i komuna u razvijenom i kasnom srednjem vijeku // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Ladić, Zoran.
Tropismena i trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja - akademiku Eduardu Hercigonji u čast // .
(neobjavljeni rad).

9. Ladić, Zoran.
Tropismena i trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja – akademiku Eduardu Hercigonji u čast // .
(neobjavljeni rad).

10. Ladić, Zoran.
Kasnosrednjovjekovni stanovnici Zadra iz Vrane // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Ladić, Zoran.
Gradovi na istočno-jadranskoj obali u putopisima srednjovjekovnih europskih hodočasnika // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Ladić, Zoran.
Glagoljski izvori za hrvatsku srednjovjekovnu povijest // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

13. Ladić, Zoran.
Srednjovjekovni hrvatski hodočasnici - vjesnici i prenositelji novih religijskih, civilizacijskih i kulturnih običaja Europe // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

14. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Rad Odsjeka za povijesne znanosti HAZU i njegovih djelatnika na razvoju pomoćnih povijesnih znanosti // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

15. Ladić, Zoran; Luetić, Tihana.
Zajednički projekt Odsjek za povijesne znanosti HAZU i Instituta za balkanistiku s centrom za trakologiju Bugarske akademije nauka // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

16. Ladić, Zoran.
Proučavanje svakodnevnog života i pučke pobožnosti u srednjem vijeku na temelju latinskih i glagoljskih izvora // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

17. Ladić, Zoran.
Komune i stanovnici Istre i Dalmacije u očima stranih hodočasnika u kasnom srednjem vijeku s posebnim obzirom na određene civilizacijske predrasude i nerazumijevanja. // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

18. Ladić, Zoran.
Labinsko društvo u kasnom srednjem i ranom novom vijeku u zrcalu bilježničkih dokumenata // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

19. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
The Violent Death of the Spalatin Archbishop Arnir (1180) // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

20. Ladić, Zoran.
Srednjovjekovne epidemije kuge u Dalmaciji i nastojanja stanovništva dalmatinskih gradova u njihovu sprječavanju // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

21. Ladić, Zoran.
In search of an ideal Christian life. From rationalism to martyrdom: the case of medieval Croatia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

22. Ladić, Zoran.
Neka razmišljanja o srednjovjekovnim hrvatskim hodočašćima // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Ladić, Zoran.
Urban last wills from late medieval Dalmatia with special attention to the legacies pro remedio animae / doktorska disertacija.
Budapest : Medieval Studies, 29.05. 2002., 447 str. Voditelj: Jaritz, Gerhard.
 
  Magistarski radovi
 

1. Ladić, Zoran.
Religious Life of the Citizens of Sopron according to the Testaments (1450-1500) / magistarski rad.
Budimpešta : Medieval Studies Departmet, 08.09. 1994., 150 str. Voditelj: Jaritz, Gerhard.
 
  Druge vrste radova
 

1. Ladić, Zoran.
O šibenskim hospitalima I leprozorijima razvijenog I kasnog srednjeg vijeka, 2018. (znanstveni rad, predavanje).

2. Ladić, Zoran.
O šibenskim hospitalima I leprozorijima razvijenog I kasnog srednjeg vijeka, 2018. (znanstveni rad, predavanje).

3. Ladić, Zoran.
Hodočašća u Hrvatskoj u srednjem vijeku, 2017. (znanstveno-popularni).

4. Ladić, Zoran, Damjanović, Stjepan.
Promocija edicije Povijest Hrvata u izdanju Matice hrvatske, 2017. (promocija).

5. Ladić, Zoran; Turkalj Jasna; Švoger, Vlasta.
Društvena mreža - znanstveni četvrtak, 8. lipnja 2017., 2017. (popularan rad).

6. Ladić, Zoran.
Srednjovjekovni serijski tipovi izvora i njihova kvantitativna analiza, 2016. (predavanje).

7. Ladić, Zoran.
Znanstvena suradnja HAZU i BAN na znanstvenom projektu "Bugari i Hrvati u jugoistočnoj Europi od 7. do 20. stoljeća", 2016. (predavanje).

8. Ladić, Zoran.
POVIJEST U SLUŽBI MODERNOG TURIZMA. Nevjerojatne navike srednjovjekovnih putnika: Nigdje bez oporuke, 2016. (intervju).

9. Ladić, Zoran; Bačmaga, Ivan.
Matičina Povijest najveći je historiografski projekt od osamostaljenja, 2016. (intervju).

10. Ladić, Zoran; Čoralić, Lovorka; Fabijanec, Sabine Florence; Grbavac, Branka; Karbić, Damir; Karbić, Marija; Kunčić, Meri.
Međunarodni znanstveni skup Putovanje u srednjovjekovnoj i renesansnoj Hrvatskoj u europskom kontekstu, 2016. (organizacija znanstvenog skupa).

11. Ladić, Zoran.
Od međunarodnog znanstvenog skupa do zbornika znanstvenih radova. Susreti dviju kultura. Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti, 2013. (popularni).

12. Ladić, Zoran.
Intervju Osječkoj TV povodom promocije zbornika Susreti dviju kultura. Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti. Zbornik radova, Matica hrvatska, Zagreb 2012., ur. Sandor Bene, Zoran Ladić i Gabor Hausner, 2013. (audio/video zapis).

13. Ladić, Zoran.
U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću. Matica hrvatska, Zagreb 2013. godine. Urednica izdanja Lovorka Čoralić, urednik biblioteke Zoran Ladić, 2013. (prikaz).

14. Ladić, Zoran.
U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, 2013. (prikaz).

15. Ladić, Zoran.
Hrvatska povijest - umreženo djelovanja pojedinaca i zajednice, 2013. (intervju).

16. Ladić, Zoran.
Povijest Hrvata, sv. V, U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, 2013. (urednik edicije).

17. Ladić, Zoran; Čoralić, Lovorka.
Edicija Povijest Hrvata Matice hrvatske. U potrazi za mirom i blagostanjem, 2013. (intervju).

18. Ladić, Zoran; Karbić, Damir.
Mletačka opsada Zadra u 14. stoljeću, 2013. (audio/video zapis).

19. Ladić, Zoran; Karbić, Marija.
Prva medievistička radionica u Rijeci. Izvori i metodologija za kulturnu i društvenu povijest, 2013. (moderator).

20. Ladić, Zoran; Kunčić, Meri.
Linjičić, plemićka obitelj (XIV-XVII. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

21. Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Svakodnevi život i materijalna kultura u srednjovjekovnoj Hrvatskoj, 2011. (audio/video zapis).

22. Ladić, Zoran.
Salezijanska družba, 2010. (stručni rad).

23. Ladić, Zoran.
Zrinski je hrvatskih korijena. Obitelj Zrinski u zrcalu najnovijih istraživanja hrvatskih i mađarskih znanstvenika, 2009. (popularan rad).

24. Ladić, Zoran.
Intervju za HTV (emisija Prizma) povodom Međunarodnog hrvatsko-mađarskog znanstvenog skupa Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti, 2009. (audio/video zapis).

25. Ladić, Zoran; Bene, Sándor; Jósvai, Lídia.
Međunarodni znanstveni skup "Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti", 2009. (zbornik sažetaka radova sa znanstvenog skupa).

26. Ladić, Zoran; Bene, Sándor; Jósvai, Lídia.
Međunarodni hrvatsko-mađarski znanstveni skup "Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u Hrvatskoj i mađarskoj povijesti". Knjiga sažetaka, 2009. (ostalo).

27. Ladić, Zoran; Zorislav Lukić; Jósvai Lídia; Bene Sándor.
Međunarodni hrvatsko-mađarski znanstveni skup Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti, 2009. (ostalo).

28. Ladić, Zoran.
Srednjovjekovna hrvatska hodočašća, 2007. (znanstveni).

29. Ladić, Zoran.
Srednjovjekovna hrvatska hodočašća, 2007. (predavanje).

30. Ladić, Zoran.
Znanstveni skup - Neki aspekti svakodnevnoga života i materijalne kulture u srednjem i novom vijeku u Hrvatskoj, 2007. (organizacija znanstvenog skupa).

31. Ladić, Zoran; Čoralić, Lovorka; Zlodi, Zdravka.
Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko-crnogorski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja, 2007. (organizacija znanstvenog skupa).

32. Ladić, Zoran.
Jadrulić, paška plemićka obitelj, 2005. (enciklopedijski članak).

33. Ladić, Zoran.
Neki aspekti svakodnevnog života i materijalne kulture u srednjem i novom vijeku u Hrvatskoj, 2005. (organizacija znanstvenog skupa).

34. Nazor, Ante; Ladić, Zoran; Budeč, Goran.
Horvat, Josip, Kultura Hrvata kroz 1000 godina, 2005. (dopuna i dorada kritičkog aparata).

35. Karbić, Damir; Ladić, Zoran.
Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, sv. 3 ; Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), 2003, 2004. (tehnički i urednički poslovi).

36. Ladić, Zoran.
Franco Cardini, Povijesni atlas kršćanstva za mlade, 2004. (stručna redaktura).

37. Ladić, Zoran; Zvonar, Ivica.
Povijest obitelji Zrinski, 2004. (organizacija znanstvenog skupa).

38. Čoralić, Lovorka; Ladić, Zoran; Karbić, Marija.
Croatica christiana periodica: Kazala 1-40, 1999. (kazala).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Novak, Zrinka.
Pobožnost stanovništva rapske komune u drugoj polovici XVI. stoljeća / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 09.05. 2018, 478 str. Voditelj: dr. sc. Ladić, Zoran.

2. Budeč, Goran.
Svakodnevni život stanovnika Šibenika u drugoj polovini XV. stoljeća u zrcalu inventara i oporuka s posebnim osvrtom na razinu materijalne kulture / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 17.09. 2013, 378 str. Voditelj: Ladić, Zoran.