crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Tajana Sekelj-Ivančan
(170984)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Sekelj Ivančan, Tajana.
Podravina u ranom srednjem vijeku. Rezultati arheoloških istraživanja ranosrednjovjekovnih nalazišta u Torčecu .
Zagreb : Institut za arheologiju, Zagreb, 2010 (monografija).

2. Sekelj Ivančan, Tajana.
Early medieval pottery in Northern Croatia. Typological and chronological pottery analysis as an indicator of the settlement of the teritory between the rivers Drava and Sava from the 10th to the 13th centuries AD. .
Oxford : Archaeopres, Publishers of British Archaeological Reports, 2001 (monografija).

3. Sekelj Ivančan, Tajana.
Catalogue of Medieval Sites in Continental Croatia .
Oxford : Tempus Reparatum and Hadrian Books, 1995 (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Fortifications, defence systems, structures and features in the past. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology / Tkalčec, Tatjana; Sekelj Ivančan, Tajana; Krznar, Siniša; Belaj, Juraj (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2019 (zbornik). URL link to work

2. Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora / Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana; Krznar, Siniša; Belaj, Juraj (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2017 (zbornik).

3. Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske / Krznar, Siniša; Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana; Belaj, Juraj (ur.).
Zargeb : Institut za arheologiju, 2016 (zbornik).

4. Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora / Sekelj Ivančan, Tajana (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2015 (knjiga sažetaka).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Sekelj Ivančan, Tajana.
Srednjovjekovna ruralna naselja na prostoru sjeverne Hrvatske – stanje istraženosti i perspektive u arheologiji srednjovjekovnih naselja // Zbornik Instituta za arheologiju/Serta Instituti archaeologici 5 / Dizdar, Marko (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2016. Str. 1-54.

2. Sekelj Ivančan, Tajana.
Dinamika razvoja srednjovjekovnih naselja Torčeca // Arheologija Torčeca, Izbor iz Arheološke zbirke obitelji Zvjerac / Čimin, Robert (ur.).
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2016. Str. 31-53.

3. Sekelj Ivančan, Tajana.
New early medieval finds from the gravel pit of Jegeniš near Koprivnica // Novi ranosrednjovjekovni nalazi iz šljunčare Jegeniš kraj Koprivnice // Zbornik Hrvatska arheologija i Aachenski mir, 812. - 2012 / Fabijanić, Tomislav ; Demo, Željko (ur.).
Zadar : Sveudilište u Zadru, Arheološki muzej u Zagrebu i Arheološki muzej Zadar, 2016. Str. 1-36.

4. Sekelj Ivančan, Tajana.
Early medieval settlements between the Sava and Drava Rivers – a few examples of the village in the 9th century // Ranosrednjovjekovna naselja između rijeka Save i Drave - nekoliko primjera sela 9. stoljeća // Beatus homo qui invenit sapientiam. Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára. / Csécs Teréz – Takács Miklós – Merva Szabina (ur.).
Győr : Hungarian Academy of Sciences, Institute of Archaeology, 2016. Str. 625-647. prilozen text rada

5. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Virovitica Kiškorija jug u ranom srednjem vijeku // Rimsko selo u provinciji Gornjoj Panoniji: Virovitica Kiškorija jug / Roman Village in the Province of Upper Pannonia: Virovitica Kiškorija South / Jelinčić Vučković, Kristina (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2015. Str. 337-346. prilozen text rada

6. Sekelj Ivančan, Tajana.
Virje – Volarski breg, rani srednji vijek, 8.-9. st. Naselje i talionička djelatnost // Katalog izložbe, Zaštitna arheologija višeslojnih nalazišta Virje – Volarski breg (2008., 2010) i Delovi – Grede 1 (1982.) / Čimin, Robert (ur.).
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2011. Str. 18-21.

7. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Torčec u kasnom srednjem vijeku i kontinuitet života do današnjih dana // Podravina u ranom srednjem vijeku. Rezultati arheoloških istraživanja ranosrednjovjekovnih nalazišta u Torčecu / Tomičić ; Željko (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2010. Str. 178-183.

8. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Medieval settlements in the Virovitica Region of the Drava River Basin in the period from the 7th to the 11th centuries // Srednji vek. Mittelalter / Guštin, Mitja (ur.).
Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, Ljubljana i Inštitut za dediščino Sredozemlja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza na Primorskem, 2008. Str. 113-128.

9. Sekelj Ivančan, Tajana; Balen, Jacqueline.
Brekinja // Zapadna virovitička obilaznica - zaštitina arheološka istraživanja 2005./2006. / Sabolić, Dubravka (ur.).
Virovitica : Gradski muzej Virovitica, 2007. Str. 19-26.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Settlement continuity at Sušine site near Virje (North Croatia) throughout the Middle Ages. // Konštantínove listy. 11 (2018) , 2; 35-66 (članak, znanstveni). URL link to work

2. Sekelj Ivančan, Tajana; Valent, Ivan.
Ostaci talioničke radionice na lokalitetu Hlebine - Velike Hlebine. // Annales Instituti archaeologici. 13 (2017) ; 73-76 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

3. Valent, Ivan; Zvijerac, Ivan; Sekelj Ivančan, Tajana.
Topografija arheoloških lokaliteta s talioničkom djelatnošću na prostoru Podravine. // Podravina. 16 (2017) , 32; 5-25 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

4. Sekelj Ivančan, Tajana.
Predindustrijska obrada željeza: pokazatelji talioničke djelatnosti na primjeru arheoloških nalazišta u Podravini. // Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja. XV (2016) , 29; 118-125 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

5. Sekelj Ivančan, Tajana; Karavidović, Tena.
Tkalački stan iz Virja. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 33 (2016) , 1; 171-235 (članak, znanstveni). prilozen text rada

6. Sekelj Ivančan, Tajana; Mušič, Branko.
Geofizička i arheološka istraživanja na nalazištu Virje: talionička radionica iz vremena kasne antike i ranog srednjeg vijeka. // Starohrvatska prosvjeta. 41 (2014) ; 177-184 (prethodno priopćenje, znanstveni). prilozen text rada

7. Sekelj Ivančan, Tajana.
Ranosrednjovjekovni keramički pršljeni iz Torčeca. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. XVIII (2010) ; 381-398 (članak, znanstveni).

8. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Rekonstrukcija kuće iz ranosrednjovjekovnog naselja Virovitica – Kiškorija jug. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 27 (2010) ; 217-224 (članak, znanstveni).

9. Sekelj Ivančan, Tajana.
Ranosrednjovjekovni koštani propletači s nalazišta Torčec – Prečno pole - prilog poznavanju slavenskog naseljavanja Podravine. // Archaeologia Adriatica. 3 (2009) , 1; 335-346 (članak, znanstveni).

10. Sekelj Ivančan, Tajana.
Župna crkva ... sancti Stephanis regis circa Drauam – prilog tumačenju širenja ugarskoga političkog utjecaja južno od Drave. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 25 (2008) ; 97-118 (članak, znanstveni).

11. Čufar, Katarina; Sekelj Ivančan, Tajana; Grabner, Michael.
Dendrokronološko datiranje drva s lokaliteta Torčec – Gradić u sjevernoj Hrvatskoj. // Podravina. VII (2007) , 13; 30-40 (članak, znanstveni).

12. Sekelj Ivančan, Tajana.
Još jedan nalaz ranokarolinškog koplja s krilcima iz šljunčare Jegeniš kraj Koprivnice. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 24 (2007) ; 419-427 (članak, znanstveni).

13. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Slavensko paljevinsko groblje na položaju Duga ulica 99 u Vinkovcima = Slawisches Brandgräberfeld am StandortDuga ulica 99 in Vinkovci. // Prilozi Instituta za arheologiju. 23 (2006) , 1; 141-212 (članak, znanstveni). URL link to work

14. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana; Slovenec, Dragutin; Lugović, Boško.
Analiza keramike s ranosrednjovjekovnog naselja na položaju Ledine kod Torčeca. // Prilozi Instituta za arheologiju. 22 (2005) ; 141-186 (članak, znanstveni).

15. Sekelj Ivančan, Tajana.
Ranokarolinško koplje s krilcima iz šljunčare Jegeniš kraj Koprivnice. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 21 (2004) ; 109-128 (članak, znanstveni).

16. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Arheološko nalazište Torčec-Gradić. // Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja. III (2004) , 6; 71-106 (članak, znanstveni).

17. Tkalčec, Tatjana; Sekelj Ivančan, Tajana.
Primjeri nizinskih srednjovjekovnih gradišta u središnjoj Hrvatskoj - uloga vode u funkciji obrane. // Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo. 12 (2004) , 46; 17-27 (članak, znanstveni).

18. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Arheološko nalazište Torčec - Cirkvišče. // Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja. II (2003) , 4; 5-36 (članak, znanstveni).

19. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana; Šiljeg, Bartul.
Rezultati analize ranosrednjovjekovnih nalaza i nalazišta u okolici Torčeca. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 20 (2003) ; 113-130 (članak, znanstveni).

20. Sekelj Ivančan, Tajana.
Prilog analizi keramike iz Duge ulice kao pokazatelja rasprostiranja srednjovjekovnog naselja u Vinkovcima,. // Arheološki radovi i rasprave, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. 13 (2001) ; 227-274 (članak, znanstveni).

21. Sekelj Ivančan, Tajana.
Neki arheološki primjeri zaposjedanja ruševina antičkih urbanih cjelina u sjevernoj Hrvatskoj tijekom srednjeg vijeka. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 18 (2001) ; 189-212 (članak, znanstveni).

22. Sekelj Ivančan, Tajana.
Kasnoantičko groblje Orešac - Luka II,. // Opuscula Archaeologica. 23-24/1999-2000 (2000) ; 203-215 (članak, znanstveni).

23. Sekelj Ivančan, Tajana.
Slučajni nalaz ognjišta na lokalitetu Borovljani Srednje brdo kraj Koprivnice i slični srednjovjekovni nalazi evidentirani na području sjeverne Hrvatske. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 17/2000 (2000) ; 67-88 (članak, znanstveni).

24. Sekelj-Ivančan, Tajana.
Kasnosrednjovjekovne keramičke čaše iz Sokolovca, Čečavca - Rudine i Kapan - Ivanca. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 13/14 (1996/1997) (1999) ; 161-178 (članak, znanstveni).

25. Sekelj-Ivančan, Tajana.
Ranosrednjovjekovni arheološki nalazi na lokalitetu Vratnec 2 kraj Koprivnice. // Podravski zbornik. (1999) ; 185-197 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Valent, Ivan; Krznar, Siniša; Tkalčec, Tatjana; Sekelj Ivančan, Tajana.
Terenski pregled koprivničke i đurđevačke Podravine. // Annales Instituti archaeologici. 14 (2018) ; 142-147 (članak, stručni). URL link to work

2. Sekelj Ivančan, Tajana.
Arheološki ostaci triju naselja na Sušinama u Virju. // Annales Instituti archaeologici. XI (2015) ; 50-53 (članak, ostalo). prilozen text rada

3. Filipec, Krešimir; Sekelj Ivančan, Tajana; Demo, Željko.
Recenzija/prikaz: Mirsad Sijarić, Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 2014. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. XLVII (2014) ; 297-304 (prikaz, ostalo).

4. Sekelj Ivančan, Tajana.
Četvrta sezona arheoloških istraživanja nalazišta Virje – Volarski breg/Sušine. // Annales Instituti Archaeologici. X (2014) ; 99-103 (članak, ostalo). prilozen text rada

5. Sekelj Ivančan, Tajana.
Probni rovovi na arheološkom nalazištu Jagodnjak – Ciglana i Čemin – Ciganska pošta. // Annales Instituti archaeologici. X (2014) ; 55-62 (članak, ostalo).

6. Sekelj Ivančan, Tajana.
Pregled dosadašnjih arheoloških istraživanja na lokalitetu Virje – Volarski breg/Sušine. // Podravski zbornik. 40 (2014) ; 158-166 (pregledni rad, ostalo). prilozen text rada

7. Sekelj Ivančan, Tajana.
Lokalitet: Sušine, Naselje - Virje. // Hrvatski arheološki godišnjak. 10 (2014) ; 181-183 (članak, stručni).

8. Sekelj Ivančan, Tajana.
Nastavak arheoloških istraživanja na položajima Volarski breg i Sušine kraj Virja u 2012. godini. // Anali Instituta za arheologiju. IX (2013) ; 48-54 (članak, ostalo). prilozen text rada

9. Sekelj Ivančan, Tajana.
Lokalitet: Volarski breg/Sušine, Naselje: Virje. // Hrvatski arheološki godišnjak. 9 (2013) ; 245-247 (članak, ostalo). URL link to work

10. Sekelj Ivančan, Tajana.
Rezultati istraživanja nalazišta Virje – Volarski breg u 2010. godini. // Annales Instituti archaeologici. VII (2011) ; 50-53 (članak, ostalo). prilozen text rada

11. Sekelj Ivančan, Tajana.
Virje-Volarski breg. // Hrvatski arheološki godišnjak. 7 (2011) ; 219-221 (članak, ostalo).

12. Sekelj Ivančan, Tajana.
Lokalitet: Volarski breg, Naselje: Virje, 2010. // Hrvatski arheološki godišnjak. 6 (2010) ; 122-123 (članak, ostalo).

13. Sekelj Ivančan, Tajana.
Lokalitet: Prečno Pole I, Naselje: Torčec. // Hrvatski arheološki godišnjak. 5 (2009) ; 184-186 (članak, ostalo).

14. Sekelj Ivančan, Tajana.
Lokalitet: Volarski breg, Naselje: Virje. // Hrvatski arheološki godišnjak. 5 (2009) ; 188-191 (članak, ostalo).

15. Sekelj Ivančan, Tajana.
Arheološka istraživanja ranosrednjovjekovne radionice za preradu željezne rudače na lokalitetu Virje- Volarski breg. // Annales Instituti archaeologici. V (2009) ; 65-70 (članak, ostalo). prilozen text rada

16. Sekelj Ivančan, Tajana.
Četvrta sezona arheoloških istraživanja na položaju Prečno pole I u Torčecu. // Annales Instituti archaeologici. V (2009) ; 71-75 (članak, ostalo).

17. Sekelj Ivančan, Tajana.
Probna arheološka istraživanja položaja Pod Gucak/Pod Panje u Torčecu kraj Koprivnice. // Annales Instituti archaeologici. IV (2008) ; 52-57 (članak, ostalo).

18. Sekelj Ivančan, Tajana.
Treća sezona arheoloških istraživanja na položaju Prečno pole I u Torčecu. // Annales Instituti archaeologici. IV (2008) ; 50-51 (članak, ostalo).

19. Sekelj Ivančan, Tajana.
Područje između Molva i Virja bogato arheološkim nalazima. // Molvarski informativni list. 35 (2008) , 35; 19-21 (prikaz, stručni).

20. Sekelj Ivančan, Tajana.
Lokalitet: Prečno Pole I, Naselje: Torčec. // Hrvatski arheološki godišnjak. 4 (2008) ; 148-150 (članak, ostalo).

21. Sekelj Ivančan, Tajana.
Lokalitet: Pod Panje/Pod Gucak, Naselje: Torčec. // Hrvatski arheološki godišnjak. 4 (2008) ; 146-148 (članak, ostalo).

22. Sekelj Ivančan, Tajana.
Lokalitet: Prečno Pole I,. // Hrvatski arheološki godišnjak. 3 (2007) ; 124-125 (članak, ostalo).

23. Sekelj Ivančan, Tajana.
Rudičevo. // Hrvatski arheološki godišnjak. 3 (2007) ; 122-124 (članak, ostalo).

24. Sekelj Ivančan, Tajana.
Probna arheološka istraživanja na položaju Prečno Pole I u Torčecu kraj Koprivnice. // Annales Instituti Archaeologici. II (2006) ; 73-78 (članak, ostalo).

25. Sekelj Ivančan, Tajana.
Lokalitet: Prečno Pole I ; Naselje: Torčec. // Hrvatski arheološki godišnjak. 2 (2006) ; 114-115 (članak, ostalo).

26. Sekelj Ivančan, Tajana.
Prikaz izložbe i kataloga autora Željka Demo: Opatovina : tragovi povijesti izgubljene u sadašnjosti.. // Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo. 38 (2006) , 3; 150-152 (prikaz, stručni).

27. Sekelj Ivančan, Tajana; Balen, Jacqueline.
Prapovijesno naselja Virovitica - Brekinja. // Annales Instituti Archaeologici. II (2006) ; 67-72 (članak, ostalo).

28. Sekelj Ivančan, Tajana; Balen, Jacqueline.
Lokalitet: Brekinja ; Naselje: Virovitica. // Hrvatski arheološki godišnjak. 2 (2006) ; 76-78 (članak, ostalo).

29. Sekelj Ivančan, Tajana.
Torčec - Ledine 2004. - ranosrednjovjekovno naselje. // Annales Instituti archaeologici. I (2005) ; 45-49 (članak, stručni).

30. Sekelj Ivančan, Tajana.
Probna arheološka istraživanja na položaju Blaževo polje 6 u Torčecu kraj Koprivnice. // Annales Instituti archaeologici. I (2005) ; 40-44 (članak, stručni).

31. Sekelj Ivančan, Tajana.
Lokalitet: Ledine Naselje: Torčec. // Hrvatski arheološki godišnjak. 1 (2005) ; 68-69 (ostalo, ostalo).

32. Sekelj Ivančan, Tajana.
Lokalitet: Blaževo pole 6 Naselje: Torčec. // Hrvatski arheološki godišnjak. 1 (2005) ; 65-66 (ostalo, ostalo).

33. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Drveno-zemljana utvrda u Podravini i njezin odnos spram naselja i groblja. // Scientia Podraviana. 17 (2005) , 19; 8-12 (pregledni rad, ostalo).

34. Tkalčec, Tatjana; Sekelj Ivančan, Tajana.
Novootkriveno visinsko gradište u Moslavačkoj gori. // Zbornik Moslavine .... VII-VIII (2005) ; 26-31 (ostalo, stručni).

35. Tkalčec, Tatjana; Sekelj Ivančan, Tajana.
Orešić grad - nizinska utvrda kod Novske. // Hrvatska vodoprivreda. 14 (2005) , 152-153; 90-93 (članak, ostalo).

36. Tkalčec, Tatjana; Sekelj Ivančan, Tajana.
Arheološka nalazišta i istraživanja u Torčecu i njegovoj okolici. Archäologische Fundstätten und Forschungen in Torčec und seiner Umgebung. // Eurocity : putna revija Hrvatskih željeznica. 13 (2005) , 47; 28-31 (pregledni rad, ostalo).

37. Sekelj Ivančan, Tajana.
Ranosrednjovjekovno naselje Torčec - Ledine 2004. // Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo. XXXVI (2004) , 3; 130-136 (prethodno priopćenje, ostalo).

38. Sekelj Ivančan, Tajana.
Površinski nalazi srednjovjekovne keramike iz okolice Starigrada i Koprivnice. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. XXXV (2003) , 1; 121-126 (prethodno priopćenje, ostalo).

39. Sekelj Ivančan, Tajana.
Novi metalni nalaz iz šoderice Jegeniš sjeveroistočno od Koprivnice. // Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo. XXXV (2003) , 2; 81-82 (prethodno priopćenje, ostalo).

40. Sekelj Ivančan, Tajana.
Ranosrednjovjekovno naselje Torčec - Ledine 2003.. // Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo. XXXV (2003) , 3; 105-109 (prethodno priopćenje, ostalo).

41. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Kasnosrednjovjekovni lokaliteti okolice Kutine i Garešnice s posebnim obzirom na neke primjerke stolne keramike iz Garić-grada i Popovače. // Zbornik Moslavine. 5-6 (2002/2003) ; 25-44 (rad u zborniku, ostalo).

42. Sekelj Ivančan, Tajana.
Nove spoznaje o arheološkoj prošlosti koprivničke Podravine. // Podravski zbornik. 26/27 (2001) ; 243-252 (članak, stručni).

43. Sekelj Ivančan, Tajana; Kulenović, igor.
Obilazak nekih položaja u okolici Imbriovca, Đelekovca i Torčeca – Koprivničko-križevačka županija. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. XXXIII (2001) , 1; 55-58 (prethodno priopćenje, ostalo).

44. Sekelj Ivančan, Tajana; Glogović, Dunja.
Internationale Tagungen in Mikulčice III, Frühmittelaltarische Machtzentren in Mitteleuropa. Mehrjärige Grabungen un ihre Auswertung. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 17/2000 (2000) ; 129-132 (prikaz, ostalo).

45. Sekelj Ivančan, Tajana; Glogović, Dunja.
Internationale Tagungen in Mikulčice IV, Frühmittelaltarische Graphittonkeramik in Mitteleuropa i Naturwissenschaftliche keramikuntersuchung. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 17/2000 (2000) ; 132-135 (prikaz, ostalo).

46. Sekelj Ivančan, Tajana; Šiljeg, Bartul; Belaj, Juraj.
Analiza zračnih snimaka kao pomoć pri utvrđivanju arheoloških lokaliteta. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 32 (2000) , 2; 26 (sažetak predavanja na zn. skupu, ostalo).

47. Glogović, Dunja; Sekelj Ivančan, Tajana.
Studia archaeologica Slovaca Mediaevalia, I, academic electronic press, Bratislava 1998. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 31 (1999) , 2; 101-104 (prikaz, ostalo).

48. Glogović, Dunja; Sekelj Ivančan, Tajana.
Central Europe in 8th 10th Centuries, International Scientific Conference, Bratislava, October 2-4, 1995, Bratislava 1997. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 15-16/1998-1999 (1999) ; 107-109 (prikaz, ostalo).

49. Sekelj Ivančan, Tajana.
Prikaz monografije Dušan Čaplovič, VČASNOSTREDOVEKÉ OSÍDLENIE SLOVENSKA, Academic Electronic Press, Bratislava 1998. godine. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 15-16/1998-1999 (1999) ; 110-111 (prikaz, ostalo).

50. Sekelj Ivančan, Tajana; Marković, Zorko.
Novi slučajni nalaz s lokaliteta Torčec - Cirkvišće kraj Koprivnice,. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 31 (1999) , 3; 109-111 (prethodno priopćenje, stručni).

51. Sekelj-Ivančan, Tajana.
Obilazak srednjovjekovnih položaja u okolici Podravskih Sesveta. Koprivničko-Križevačka županija. // Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo. XXX/3 (1998) ; 108-111 (članak, ostalo).

52. Sekelj-Ivančan, Tajana; Belaj, Juraj.
Probno sondažno iskopavanje u selu Zvonimirovo 1998. godine. // Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo. 30 (1998) , 3; 112-117 (članak, stručni).

53. Sekelj-Ivančan, Tajana.
Probno sondažno arheološko iskopavanje na lokalitetu Orešac - Luka. // Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo. XXIX/3 (1997) ; 104-108 (članak, ostalo).

54. Sekelj-Ivančan, Tajana; Zvijerac, Ivan.
Nekoliko srednjovjekovnih položaja u okolici Torčeca - Koprivničko-Križevačka županija. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. XXIX/2 (1997) ; 65-69 (članak, ostalo).

55. Sekelj-Ivančan, Tajana.
Rezultati arheoloških rekognosciranja terena oko Slatine - Virovitičko-Podravska županija. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. XXVIII/3 (1996) ; 49-56. (članak, ostalo).

56. Sekelj-Ivančan, Tajana.
Srednjovjekovni lokaliteti iz okolice Nove Gradiške. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. XXVIII/3 (1996) ; 59-62. (članak, ostalo).
Vrh
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Sekelj Ivančan, Tajana; Mušič, Branko.
Geofizička i arheološka istraživanja lokaliteta Virje-Sušine – usporedba rezultata s interpretacijom nalazišta. // Arheološki vestnik. (2016).

2. Sekelj Ivančan, Tajana.
Ranosrednjovjekovna talionička radionica u Podravini – organizacija prostora. // Sustavi, znanstveno-popularni časopis za razumijevanje sustava. (2009) (prihvaćen za objavljivanje).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
The Earth and Wood Fortification in the Podravina Region and its Relationship to the Settlement and Cemetery // Ruralia VI / Kläpšte, Jan ; Sommer, Petr (ur.).
Turnhout : Institute of Prehistory and Early History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University, Praha, 2007. 39-51 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
The Earth and Wood Fortification in the Podravina Region and its Relationship to the Settlement and Cemetery // RURALIA –The Jean-Marie Pesez conferences on medieval rural archaeology, RURALIA VI ; Arts and Crafts in Medieval Rural Environment, Program, Abstracts.
Budimpešta : Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 2005. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Sekelj Ivančan, Tajana.
Ranosrednjovjekovno naselje na Volarskom bregu u Virju // Zbornik Instituta za arheologiju /Serta Instituti Archaeologici / Sekelj Ivančan, Tajana ; Tkalčec ; Tatjana, Krznar, Siniša ; Belaj, Juraj (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2017. 111-129 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Tkalčec, Tatjana; Sekelj Ivančan, Tajana; Kalafatić, Hrvoje.
Naseobine iz razvijenoga srednjeg vijeka na položaju Čepinski Martinci – Dubrava // Zbornik Instituta za arheologiju / Serta Instituti Archaeologici, vol. 6 / Sekelj Ivančan, Tajana ; Tkalčec, Tatjana ; Krznar, Siniša ; Belaj, Juraj (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2017. 235-253 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

3. Sekelj Ivančan, Tajana.
Early Medieval Bone Tools from Northern Croatia // Koštani alat ranog srednjeg vijeka iz sjeverne Hrvatske // Close to the bone: current studies in bone technologies / Vitezović, Selena (ur.).
Belgrade : Institute of Archaeology, 2016. 289-295 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Medieval settlements in the Virovitica Region of the Drava River Basin in the period from the 7th to the 11th centuries // Srednji vek. Mittelalter / Guštin, Mitja (ur.).
Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, Ljubljana i Inštitut za dediščino Sredozemlja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza na Primorskem, 2008. 113-128 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Dizdar, Marko; Ložnjak Dizdar, Daria; Sekelj Ivančan, Tajana.
Archaeological site Grabrić // Zbornik Instituta za arheologiju / Serta Instituti Archaeologici / Sekelj Ivančan, Tajana ; Tkalčec ; Tatjana, Krznar, Siniša ; Belaj, Juraj (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2017. 403-409 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Dizdar, Marko; Sekelj Ivančan, Tajana.
The Mediaeval Site of Slatina-Turbina 1 // Zbornik Instituta za arheologiju / Serta Instituti Archaeologici / Sekelj Ivančan, Tajana ; Tkalčec, Tatjana ; Krznar, Siniša ; Belaj, Juraj (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2017. 63-76 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Sekelj Ivančan, Tajana.
Talionička djelatnost u okolici Molva u ranom srednjem vijeku // Zbornik radova sa znanstvenog skupa Molve : ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju (1658.-2008.) u povodu 350-te obljetnice osnivanja današnjeg sela Molve / Kolar, Mario ; Petrić, Hrvoje (ur.).
Molve : Društvo za povjesnicu i starine Molve, 2010. 30-45 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Sekelj Ivančan, Tajana; Marković, Tamara.
The primary processing of iron in the Drava River basin during the late Antiquity and the early Middle Ages - the source of raw materials // Archaeotechnology studies: Raw material exploitation from prehistory to the Middle Ages / Vitezović, Selena ; Antonović, Dragana (ur.).
Belgrade : Srpsko arheološko društvo, Beograd, 2017. 143-160 (poster,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Botić, Katarina; Sekelj Ivančan, Tajana; Culiberg, Metka.
Middle Ages forest and woodland cover in Drava region, archaeological perspective: Torčec, Virje and Hlebine case study // .
14-15 (predavanje,domaća recenzija,sažetak). prilozen text radaURL link to work

2. Sekelj Ivančan, Tajana; Botić, Katarina.
Dynamics of activities related to smelting economy during Late Antiquity and early Middle Ages – case study of Virje and Hlebine // The 5th Geoarchaeological Conference Late Antiquity and Migration Period in the light of geoarchaeological records from the eastern Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions - Book of Abstracts.
16-16 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

3. Sekelj Ivančan, Tajana.
Tlo i biljni pokrov – tragovi talioničke djelatnosti na području Đurđevačkih pijesaka i okolice – arheološka perspektiva // Đurđevački pijesci. Geneza, stanje i perspektive / Peklić, Ivan (ur.).
Križevci : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018. 7-7 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Sekelj Ivančan, Tajana; Hrovatin, Ivan Marija.
TransFER – new research project on iron production in Drava river valley // .
Prag 24-24 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Karavidović, Tena; Sekelj Ivančan, Tajana.
Understanding archeological record: Reconstructing a warp - weighted loom // .
41-41 (poster,sažetak,znanstveni).

6. Mušič, Branko; Sekelj Ivančan, Tajana; Borojević Šoštarić, Sibila; Medarić, Igor; Horn, Barbara; Ružičić, Stanko; Brenko, Tomislav.
TransFER – Iron production along the Drava River in the Roman period and the Middle Ages: Creation and transfer of knowledge, technologies and goods. The case studies of Virje and Velike Hlebine. // / Miloglav, Ina (ur.).
Zagreb : Croatian Archaeological Society, 2017. 32-32 (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Tkalčec, Tatjana; Sekelj Ivančan, Tajana.
New Evidence of Iron Smelting and Smithing at the Turn of Antiquity and the Middle Ages in the Area of Continental Croatia // "Changes of the northern part of the Middle Danube region and its vicinity at the turn of Antiquity and the Middle Ages" Collection of the conference abstracts / Husár, Martin ; Ivanič, Peter ; Lukáčová, Martina (ur.).
Nitra : Constantine the philosopher University in Nitra, 2017. 27-28 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Sekelj Ivančan, Tajana.
Iron production in Croatia, with special regards to Virje - Volaski breg (8th-9th century) // .
Szeged : Hungarian Academy of Sciences, Regional Committee of Szeged, 2016. 6-7 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Sekelj Ivančan, Tajana.
Primarna obrada željeza: primjer talioničke radionice u Virju // .
Bjelovar : Gradski muzej Bjelovar, 2016. 5-6 (predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Sekelj Ivančan, Tajana; Marković, Tamara.
Primarna obrada željeza u nizini rijeke Drave tijekom antike i ranoga srednjeg vijeka – izvor sirovine // XXXIX skupština i godišnji skup Srpskog arheološkog društva (program, izveštaji i apstrakti) / S. Vitezović ; D. Antonović (ur.).
Vršac : Srpsko arheološko društvo, Beograd ; Gradski muzej Vršac, 2016. 116-116 (poster,sažetak,znanstveni).

11. Dizdar, Marko; Ložnjak Dizdar, Daria; Sekelj Ivančan, Tajana.
Arheološko nalazište Grabrić // 2. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije "Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora", knjiga sažetaka / Sekelj Ivančan, Tajana (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2015. 33-33 (poster,sažetak,znanstveni).

12. Dizdar, Marko; Sekelj Ivančan, Tajana.
Arheološko nalazište Slatina – Turbina 1 // 2. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije "Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora", Knjiga sažetaka / Sekelj Ivančan, Tajana (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2015. 31-31 (poster,sažetak,znanstveni).

13. Sekelj Ivančan, Tajana.
The smelting of iron ore throughout different historical periods – Virje: a case study // 21st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Abstract book.
Glasgow, 2015. 345-345 (poster,sažetak,znanstveni).

14. Sekelj Ivančan, Tajana.
Ranosrednjovjekovno naselje u Virju // 2. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije "Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora", Knjiga sažetaka / Sekelj Ivančan, Tajana (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2015. 30-31 (poster,sažetak,znanstveni).

15. Sekelj Ivančan, Tajana; Kudelić, Andreja.
Wheel-shaped early medieval pottery: a technological perspective // EAA-Glasgow-Abstract-Book 2015.
Glasgow, 2015. 249-249 (poster,sažetak,znanstveni).

16. Tkalčec, Tatjana; Sekelj Ivančan, Tajana.
Buzadovec-Vojvodice, kasnosrednjovjekovno naselje // 2. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije „Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora“, knjiga sažetaka / Sekelj Ivančan, Tajana (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2015. 33-33 (poster,sažetak,znanstveni).

17. Tkalčec, Tatjana, Sekelj Ivančan, Tajana; Kalafatić, Hrvoje.
Srednjovjekovna naselja u Čepinskim Martincima // : 2. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije „Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora“, knjiga sažetaka / Sekelj Ivančan, Tajana (ur.).
Zagreb : Institut za arheologiju, 2015. 20-20 (predavanje,sažetak,znanstveni).

18. Mušič, Branko; Sekelj Ivančan, Tajana; Medarić, Igor; Mori. Matjaž.
Geofizikalne in arheološke raziskave metalurške delavnice na Sušinah v Virju // Arheologija v letu 2013 dediščina za javnost, Zbornik povzetkov / Črešnar, Matija ; Djurić, Bojan ; Stipančić, Petra (ur.).
Ljubljana : Slovensko arheološko društvo, 2014. 42-42 (predavanje,sažetak).

19. Sekelj Ivančan, Tajana.
Early medieval bone tools from Northern Croatia // 10th Meeting of the Worked Bone Research Group of the International Council of Zooarchaeology, Programme and abstracts / Vitezović, Selena (ur.).
Beograd : Arheološki institut, Beograd, 2014. 43-43 (poster,sažetak,znanstveni).

20. Sekelj Ivančan, T., Mušič, B.
Geofizička i arheološka istraživanja na nalazištu Virje – talioničkoj radionici iz vremena kasne antike i ranog srednjeg vijeka // 3. međunarodni znanstveni skup «Dani Stjepana Gunjače. Hrvatska srednjovjekovna povijesno arheološka baština. Međunarodne teme / Šeparović, T. (ur.).
Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2013. 11-12 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

21. Sekelj Ivančan, Tajana.
Novi ranosrednjovjekovni nalazi iz šljunčare Jegeniš kraj Koprivnice // Hrvatska arheologija i Aachenski mir, 812.-2012., Sažeci.
2012. 32-32 (poster,sažetak).

22. Kužir, Snježana; Trbojević Vukičević, Tajana; Poletto, Marko; Sekelj-Ivančan, Tajana; Kozarić, Zvonimir; Gjurčević, Emil.
Fish bones from early medieval settlement Torčec-Ledine in northern Croatia // Abstract Book of 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists / Uglešić, Ante (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2007. 335-336 (poster,sažetak,znanstveni).

23. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Medieval settlements in the Virovitica Region of the Drava River Basin in the period from the 7th to the 11th centuries // Abstract Book of 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists : Abstracts book : programme and abstracts / Uglešić, Ante (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2007. 270-271 (predavanje,sažetak,znanstveni).

24. Sekelj Ivančan, Tajana.
Ranosrednjovjekovno ribarsko naselje u Podravini // RURALIA VI- Arts and Crafts in Medieval Rural Environment Program, Abstracts.
Budimpešta : Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 2005. 33 (poster,sažetak).

25. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
A Wooden-Earthen Medieval Fortification in the Podravina Region, and its Relationship to the Settlement and Cemetery // RURALIA – The Jean-Marie Pesez conferences on medieval rural archaeology, RURALIA VI – Arts and Crafts in Medieval Rural Environment : abstracts.
Budimpešta : Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 2005. 34-35 (sažetak,znanstveni).

26. Slovenec, Dragutin; Lugović, Boško; Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Mineraloško-petrografske značajke ranosrednjovjekovne keramike iz arheološkog lokaliteta Torčec-Ledine kraj Koprivnice // Knjiga sažetaka / Velić, Ivo ; Vlahović, Igor ; Biondić, Ranko (ur.).
Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2005. 277-278 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Tkalčec, Tatjana; Sekelj Ivančan, Tajana.
New Evidence of Iron Smelting and Smithing at the Turn of Antiquity and the Middle Ages in the Area of Continental Croatia // International conference "Changes of the northern part of the Middle Danube region and its vicinity at the turn of Antiquity and the Middle Ages" / Husár, Martin ; Ivanič, Peter ; Lukáčová, Martina (ur.).
Nitra : Constantine the philosopher University in Nitra, 2017. (predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

2. Sekelj Ivančan, Tajana.
Od sirovine do gotovog proizvoda: primjer talioničke radionice u Virju // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Sekelj Ivančan, Tajana.
Tkalački stan iz Virja // .
(poster,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Rezultati arheoloških istraživanja srednjovjekovnih nalazišta u okolici Torčeca // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

5. Sekelj-Ivančan, Tajana; Šiljeg, Bartul; Belaj, Juraj.
Analiza zračnih snimaka kao pomoć pri utvrđivanju arheoloških lokaliteta // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

6. Sekelj-Ivančan, Tajana; Belaj, Juraj.
Prapovijesno i srednjovjekovno naselje u selu Zvonimirovo kraj Suhopolja // .
Hrva (poster,neobjavljeni rad).

7. Sekelj-Ivančan, Tajana.
Kasnoantičko groblje Orešac-Luka II // u.
(poster,neobjavljeni rad).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Sekelj-Ivančan, Tajana.
Arheološka slika naselja savsko-dravskog međurječja Hrvatske od 10. do 13. stoljeća / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 21. 04. 1999., 188 str, 57 karata, 49 slika, 15 tablica, 582 crteža na 94 table str. Voditelj: Tomičić, Željko.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o arheološkim istraživanjima nalazišta Hlebine –Velike Hlebine, u razdoblju od 25. rujna do 11. listopada 2017. godine, sa Suplementumom: Mušič, B., Medarič, I., Matijević, F., „Izvješće o geofizičkim istraživanjima na arheološkom lokalitetu Hlebine-Velike Hlebine i Dedanovice, 2017. (izvješće).

2. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Hlebine – Velike Hlebine, u razdoblju od 29. kolovoza do 5. rujna 2016. godine, 2016. (izvješće).

3. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Virje – Volarski breg/Sušine, u razdoblju od 4. do 15. studenoga 2014. godine, 2015. (izvješće).

4. Sekelj Ivančan, Tajana, Hrovatin, Ivan Marija.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Virje-Volarski breg/Sušine u 2015. godini, 2015. (elaborat).

5. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Virje – Volarski breg/Sušine, u razdoblju od 29. listopada do 14. studenoga 2013. godine, 2014. (elaborat).

6. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o arheološkim istraživanjima lokaliteta AN 10 – Jagodnjak – Ciglana i Čemin – Ciganska pošta, u razdoblju od 7. do 10. listopada 2013. godine, 2013. (elaborat).

7. Tkalčec, Tatjana; Sekelj Ivančan, Tajana.
Arheološko nalazište Buzadovec - Vojvodice, 2013. (izložba).

8. Tkalčec, Tatjana; Sekelj Ivančan, Tajana.
Arheološko nalazište Buzadovec - Vojvodice, deplijan izložbe, 2013. (popularan rad).

9. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Virje – Volarski breg/Sušine, u razdoblju od 9. do 21. travnja 2012. godine, 2012. (elaborat).

10. Sekelj Ivančan, Tajana.
Svečana obljetnica Instituta za arheologiju, 2012. (popularan rad).

11. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Virje – Volarski breg, u razdoblju od 2. do 15. studenoga 2010. godine, 2011. (izvješće).

12. Sekelj Ivančan, Tajana.
Recenzija foto monografije Krešimir Filipec, Danijela Roksandić, Marija Šiša Vivek, Morana Karneluti, « ; Arheološke slike iz Slavonije, arheološka istraživanja na trasi autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj» ; , (ur. Krešimir Filipec), 2009. (recenzija).

13. Sekelj Ivančan, Tajana.
Recenzija znanstvene monografije, autor Željko Demo "Ranosrednjovjekovno groblje bjelobrdske kulture — Vukovar-Lijeva Bara (X-XI. stoljeće)", 2009. (recenzija).

14. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Virje – Volarski breg, 2008. (elaborat).

15. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o nastavku sustavnih arheoloških istraživanja nalazišta Torčec – Prečno Pole I, u razdoblju od 21. do 31. srpnja 2008. godine, 2008. (elaborat).

16. Sekelj Ivančan, Tajana.
Prikaz monografije - autor Sokol, Vladimir "Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do Save", 2008. (prikaz).

17. Sekelj Ivančan, Tajana.
Prikaz časopisa Starohrvatska prosvjeta III. ser. – sv. 34, Split 2007, posvećenog fra Luji Marunu, utemeljitelju Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika i pokretaču časopisa, 2008. (prikaz).

18. Sekelj Ivančan, Tajana.
Recenzija arheološko-povijesnog vodiča "Arheološko-povijesni vodič po svetištu Majke Božje Gorske u Loboru", autor Krešimir Filipec, 2008. (recenzija).

19. Sekelj Ivančan Tajana.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Torčec – Pod Panje i Pod Gucak, u razdoblju od 16. do 29. srpnja 2007. godine, 2007. (izvješće).

20. Sekelj Ivančan, Tajana.
Recenzija monografije, autor, Juraj Belaj "Templari i ivanovci na zemlji svetog Martina", 2007. (recenzija).

21. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Torčec – Prečno Pole I, u razdoblju od 24. srpnja do 29. srpnja 2006. godine, 2006. (izvješće).

22. Sekelj Ivančan, Tajana.
Nastavak arheoloških istraživanja u Torčecu. Još jedno vrijedno nalazište, jedino u kontinentalnoj Hrvatskoj, petak, 18. kolovoza 2006. (popularan rad).

23. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Torčec - Rudičevo u razdoblju od 31. srpnja do 12. kolovoza 2006. godine, 2006. (izvješće).

24. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o zaštitnim arheološkom istraživanju nalazišta Virovitica - Brekinja na trasi zapadne obilaznice grada Virovitice u razdoblju od 13. lipnja od 9. srpnja, te od 16. do 30. kolovoza 2005. godine, 2005. (izvješće).

25. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Torčec – Prečno Pole I, u razdoblju od 25. srpnja do 18. kolovoza 2005. godine, 2005. (izvješće).

26. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Torčec - Ledine, u razdoblju od 10. srpnja do 5. kolovoza 2004. godine, 2004. (elaborat).

27. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Torčec - Blaževo pole 6, u razdoblju od 28. srpnja do 5. kolovoza 2004. godine, 2004. (elaborat).

28. Sekelj Ivančan, Tajana.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Torčec - Ledine, u razdoblju od 6. do 20. srpnja 2003. godine, 2003. (elaborat).

29. Sekelj Ivančan, Tajana.
Arheologija. Arheološka istraživanja nedaleko od Torčeca u sklopu projekta s nazivom: "Arheološka slika srednjovjekovnih naselja Podravine". Odgovori na pitanja iz mračnog srednjeg vijeka, 8. kolovoza 2003., god. LVIII, br. 31. (popularan rad).

30. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Torčec - Cirkvišče, 2003, 11. travnja. (deplijan povodom izložbe).

31. Sekelj Ivančan, Tajana; Tkalčec, Tatjana.
Izvješće o arheološkom istraživanju nalazišta Torčec-Gradić u razdoblju od 21. srpnja do 1. kolovoza 2003. godine, 2003. (elaborat).

32. Sekelj-Ivančan, Tajana; Belaj, Juraj.
Izvješće o probnom sondažnom arheološkom iskopavanju na lokalitetu Zvonimirovo - Vrt kuće br. 34 - 1998. godine, 1998. (rukopis).

33. Sekelj-Ivančan, Tajana.
Izvještaj o probnom sondažnom arheološkom iskopavanju na lokalitetu Orešac-Luka u 1997.godini, 1997. (rukopis).
Vrh
 
upomoc
foot_4