Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Marija-Ana Dürrigl
(171252)
Četvrtak 17. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Hercigonja, Eduard; Dürrigl, Marija-Ana.
Hrvatska Aleksandrida. Kasni odjek jednoga srednjovjekovnog romana .
Zagreb : Matica hrvatska, 2017 (monografija).

2. Dürrigl, Marija-Ana.
Eshatološke vizije u hrvatskoglagoljskoj književnosti. Poetičke i žanrovske značajke .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016 (monografija).

3. Badurina-Stipčević, Vesna; Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Miličić, Irena; Mulc, Ivana; Šimić, Marinka; Turkalj, Lucija; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vlašić-Anić, Anica; Vukoja, Vida; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, II. svezak (vrêdьnь - zapovêdnica) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015 (rječnik).

4. Dürrigl, Marija-Ana.
Hrvatska srednjovjekovna proza II: apokrifi, vizije, prenja, Marijini mirakuli .
Zagreb : Matica hrvatska, 2013 (monografija).

5. Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Mihaljević, Milan; Turkalj, Lucija; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 17 (duša - edinosrьdno) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2010 (rječnik).

6. Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 16 (dovolstvo - dučiti) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2009 (rječnik).

7. Badurina-Stipčević, Vesna; Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Lučić, Vida; Mihaljević, Milan; Mulc, Ivana; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 14 (gorši - dan1) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2007 (rječnik).

8. Dürrigl, Marija-Ana.
Čti razumno i lipo : ogledi o hrvatskoglagoljskoj srednjovjekovnoj književnosti .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2007 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Glagoljica i hrvatski glagolizam: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk, 2.-6. listopada 2002.) / Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb - Krk : Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 2004. (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Badurina Stipčević, Vesna; Dürrigl Marija-Ana; Kuhar, Kristijan; Mokrović, Ljiljana; Radošević, Andrea.
Bibliografija: Proprium de tempore, Lectiones Biblicae, Homiliae, Sermones // Drugi beramski brevijar. Hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća. 1. dio. sv. 2: Transliteracija / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo ; Staroslavenski institut, 2018. Str. 13-49.

2. Dürrigl, Marija-Ana.
Pogled u Petrisov zbornik kao zrcalo // Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođenjdanu / Kuštović, Tanja ; Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. Str. 95-108.

3. Dürrigl, Marija-Ana.
Signals of Performability in the Croatian Glagolitic 'Legend of St John Chrysostom' // Medieval and Early Modern Performance in the Eastern Mediterranean / Ozturkmen, Arzu ; Vitz, Evelyn Birge (ur.).
Turnhout : Brepols, 2014. Str. 47-62.

4. Dürrigl, Marija-Ana.
Some features of the Croatian text "Slovo meštra Polikarpa" // Widzenie Polikarpa. Sredniowieczne rozmowy czlowieka ze smiercia / Dabrowka, Andrzej ; Stepien, Pawel (ur.).
Warszawa : Instytut badan literackich PAN, 2014. Str. 83-91.

5. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Od nji vode načine se lipe, koje oči bolešljive kripe: Cvit likarije kao prva hrvatska zdravstvenopovijesna uspješnica // Zbornik o Emeriku Paviću / Knezović, Pavao ; Jerković, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Str. 135-146.

6. Badurina Stipčević, Vesna; Dürrigl Marija-Ana.
Srednji vijek // Hrvatska književna enciklopedija, sv. 4 / Visković, Velimir (gl. ur.) (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "M. Krleža", 2012. Str. 121-126.

7. Dürrigl, Marija-Ana.
Bih usnul'...a ne spah' - san kao viđenje // Prostori sna. Oniričko kao poetološki i antropološki problem / Benčić, Živa ; Fališevac, Dunja (ur.).
Zagreb : Disput, 2012. Str. 103-127.

8. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Životinje u hrvatskoglagoljskim ljekarušama // Književna životinja. Kulturni bestijarij II. dio / Marjanić, Suzana ; Zaradija Kiš, Antonija (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada-Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012. Str. 373-387.

9. Dürrigl, Marija-Ana.
Crkva sv. Marije u Bermu - etičko i retoričko "čitanje" fresaka // "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić". Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1990.) / Galović, Tomislav (ur.).
Malinska-Rijeka-Zagreb : HAZU ; Institut za povijest umjetnosti ; KBF U Zagrebu ; Staroslavenski institut ; Sveučilišna knjižnica Rijeka ; Općina Malinska-Dubašnica, 2011. Str. 355-364.

10. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Srednjovjekovlje: religijska moralnost i rađanje djelatnoga milosrđa // Medicinska etika / Fatović-Ferenčić, Stella ; Tucak, Antun (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2011. Str. 9-16.

11. Dürrigl, Marija-Ana.
Dva "medicinska" zapisa iz hrvatske glagoljske baštine // Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu / Dukić, Davor ; Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2010. Str. 255-265.

12. Dürrigl, Marija-Ana.
Prinos Rudolfa Strohala poznavanju hrvatskoglagoljskih medicinskih tekstova // Rudolf Strohal i njegovo djelo / Jembrih, Alojz (ur.).
Zagreb : Družba Braće hrvatskoga zmaja, 2009. Str. 171-177.

13. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Hrvatske ljekaruše između medicine, vjere i književnosti // Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707. godine. Rasprave i građa za povijest znanosti knj. 9 / Pećina, Marko ; Fatović-Ferenčić, Stella (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. Str. 141-148.

14. Dürrigl, Marija-Ana.
Čistilište svetoga Patricija, Dundulovo viđenje, Fiziolog, Hrvojev misal, Ivančićev zbornik, Lucidar, Mirakuli slavne Djeve Marije, Petrisov zbornik, Prepiranje duše s tijelom, Varohovo viđenje, Zapis popa Martinca, Život svete Katarine // Leksikon hrvatske književnosti - djela / Detoni-Dujmić, Dunja ; Fališevac, Dunja ; Lederer, Ana, Benčić-Rimay, Tea (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2008.

15. Dürrigl, Marija-Ana.
Der Text Kako se e duša s misal'ju na kup6 menila i govorila zwischen "reflexiver Prosa" und Streitgedicht // Dar6 sloves'ny / Hock, Wolfgang ; Meier-Brügger, Michael (ur.).
München : Verlag Otto Sagner, 2007. Str. 45-52.

16. Dürrigl, Marija-Ana.
Žanrovske i naratološke posebnosti hrvatskoglagoljske Legende o sv. Pavlu Pustinjaku // Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005. Str. 101-112.

17. Dürrigl, Marija-Ana.
Srednjovjekovna proza // Leksikon hrvatskih pisaca / Nemec, Krešimir ; Fališevac, Dunja ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 653-659.

18. Dürrigl, Marija-Ana.
vodonos6-voinstvie // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Hauptova, Zoe ; Mareš, František V. (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2000. Str. 519-527.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Poverty: Between Common Conscience and Public Health. // Croatian medical journal. 48 (2007) , 5; 585-594 (članak, znanstveni).

2. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
O you young and old, be happy to suffer during your lifetime, rather than be punished eternally. // Academic medicine. 79 (2004) , 4; 856-857 (članak, znanstveni).

3. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Introducing death: A 15th century Croatian Glagolitic literary text. // Croatian Medical Journal. 42 (2001) , 6; 683-688 (članak, znanstveni).

4. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Golden earth against cough: a 14th century instruction for inhalation. // Journal of otolaryngology. 29 (2000) ; 62-63 (članak, znanstveni).

5. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Priest-attended death in medieval and early modern period: translation and commentary on an Old Croatian text from circa 1600. // Theoretical medicine and bioethics. 21 (2000) ; 331-337 (članak, znanstveni).

6. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Between symbolism and experience: Croatian Glagolitic recipes (14th-15th centuries) dealing with ocular diseases. // Collegium antropologicum. 23 (1999) ; 249-254 (članak, znanstveni).

7. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Deafness as self-representation of a 16th century poet from Dubrovnik. // The Journal of Otology and Laryngology. 113 (1999) ; 795-797 (članak, znanstveni).

8. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana; Repanić-Braun, Mirjana.
Two Unconventional Testimonies of Urolithiasis on the 18th Century of the 1600th Anniversary of St. Liborius Death (397-1997). // Scandinavian journal of urology and nephrology. 32 (1998) , 4; 245-249 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Views on Sexuality in Croatian Medieval Sources. // Croatian Medical Journal. 45 (2004) ; 25-30 (guest editorial, znanstveni).

2. Dürrigl, Marija-Ana.
The Croatian Glagolitic Rule of St. Benedict. // Croatian Medical Journal. 44 (2003) , 1; 1-2 (članak, ostalo).

3. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Looking at a 14th-Century Recipe against Skin Disease. // Dermatology. 201 (2000) , 3; 189-190 (editorial, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Dürrigl, Marija-Ana.
Sveti Benedikt kroz pogled svete Hildegarde iz Bingena. // Crkva u svijetu : CUS. LIII (2018) , 1; 7-25 (članak, znanstveni).

2. Dürrigl, Marija-Ana.
Uz prijepor duše i tijela - "Viđenje sv. Bernarda" u hrvatskoglagoljskom Oxfordskom zborniku. // Fluminensia. 30 (2018) , 1; 221-236 (članak, znanstveni).

3. Dürrigl, Marija-Ana.
Varietas delectat - novi pogled na jedan hrvatskoglagoljski tekst. // Croatica. 61 (2017) ; 25-41 (članak, znanstveni).

4. Dürrigl, Marija-Ana.
Pouka o zemaljskom čistilištu iz Fatevićeva zbornika. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 67 (2017) ; 23-43 (članak, znanstveni).

5. Dürrigl, Marija-Ana.
Slovo meštra Polikarpa kao "monološki razgovor" - jedan pogled. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 23 (2015) , 1; 155-170 (članak, znanstveni).

6. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Medicinska marginalija u molitveniku fra Ivana Čeperića. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 47 (2015) ; 373-382 (članak, znanstveni).

7. Dürrigl, Marija-Ana.
Glagoljska molitva protiv "gute" s početka 19. stoljeća. // Reumatizam. 59 (2012) , 1; 40-42 (članak, znanstveni).

8. Dürrigl, Marija-Ana.
Razgovor duše i misli - između prenja, propovjednosti i meditacije. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 41-63 (članak, znanstveni).

9. Dürrigl, Marija-Ana.
(De)kompozicija srednjovjekovnih nabožnih tekstova - sermones morales u Ljubljanskom zborniku. // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. 54 (2010) , 1-2; 1-22 (članak, znanstveni).

10. Dürrigl, Marija-Ana.
O čitanju, pisanju i kompiliranju u hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 60 (2010) ; 219-234 (članak, znanstveni).

11. Dürrigl, Marija-Ana.
Naslovi hrvatskoglagoljskih tekstova: neka otvorena genološka pitanja.. // Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 56-57 (2008) ; 131-140 (članak, znanstveni).

12. Dürrigl, Marija-Ana.
Abrahamova vizija između "kazivanja" i "prikazivanja". // Slovo. 58 (2008) ; 45-61 (članak, znanstveni).

13. Dürrigl, Marija-Ana.
Senjska "Meštrija od dobra umrtija" kao zrcalo svoga vremena. // Senjski zbornik. 35 (2008) ; 27-46 (članak, znanstveni).

14. Dürrigl, Marija-Ana.
O prirodnofilozofijskim zapisima vezanima uz ljudsku reprodukciju u hrvatskoglagoljskom Lucidaru. // Acta Medico-Historica Adriatica. 4 (2006) , 1; 13-26 (članak, znanstveni).

15. Dürrigl, Marija-Ana.
Putovanje kao zaplet dvaju hrvatskoglagoljskih pripovjednih tekstova. // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. 50 (2006) ; 287-304 (članak, znanstveni).

16. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
"I am living in my own corpse" - the experience of tuberculosis in poems by A B Šimić. // Medical Humanities. 32 (2006) , 1; 4-6 (članak, znanstveni).

17. Dürrigl, Marija-Ana.
Posebnost Legende o Ivanu Zlatoustom u kontekstu hrvatskoglagoljske pripovjedne proze. // Umjetnost riječi. 49 (2005) ; 1-16 (članak, znanstveni).

18. Dürrigl, Marija-Ana.
Mors magistra vitae - jedno čitanje Slova meštra Polikarpa. // Slovo. 52-53 (2004) ; 41-54 (članak, znanstveni).

19. Dürrigl, Marija-Ana.
Osobitosti hrvatskoglagoljskoga teksta Milost' i Istina sretosta se Pravda i Mir' obcelivasta se. // Umjetnost riječi. 47 (2003) , 3; 141-153 (članak, znanstveni).

20. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Szveti Liboor vu kamenczu veliki patron: ikonografija sv. Liborija, zaštitnika od mokraćnih kamenaca. // Medicus. 12 (2003) , 2; 263-265 (članak, znanstveni).

21. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana; Holubar, Karl.
Beauty: soul or surface?. // Journal of cosmetic dermatology. 2 (2003) , 2; 82-85 (članak, znanstveni).

22. Dürrigl, Marija-Ana.
O hrvatskoglagoljskim srednjovjekovnim egzemplima. // Umjetnost riječi. 46 (2002) , 3; 121-137 (članak, znanstveni).

23. Dürrigl, Marija-Ana.
Kalokagathia - beauty is more than just external appearance. // Journal of Cosmetic Dermatology. 1 (2002) , 4; 208-210 (članak, znanstveni).

24. Dürrigl, Marija-Ana; Dürrigl, Theodor; Fatović-Ferenčić, Stella.
Armut, Krankheit, Gebet - Gedanken bei der Betrachtung eines Votivbildes der heiligen Notburga. // Wiener Medizinische Wochenschrift. 152 (2002) , 5/6; 159-160 (članak, znanstveni).

25. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
The medical practice of Amatus Lusitanus in Dubrovnik (1556-1558), a short reminder on the 445th anniversary of his arrival. // Acta Medica Portuguesa. 15 (2002) , 1-2; 37-40 (članak, znanstveni).

26. Dürrigl, Marija-Ana.
O nekim stilskim i genološkim osobinama teksta Ot' ispovidi srama mirakul. // Umjetnost riječi. 44 (2000) , 4; 205-216 (članak, znanstveni).

27. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
De Lapide - za kamik Two approaches to Conservative Therapy of Urolithiasis. // Acta Pharmaceutica. 50 (2000) , 3; 249-257 (članak, znanstveni).

28. Dürrigl, Marija-Ana.
Obrete mesta nekaę nevedomaę - videnje u Legendi o sv. Agapitu. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 47-49 (1999) ; 209-219 (članak, znanstveni).

29. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Marginalia medica miscellanea in Croatian Glagolitic monuments: startingpoints for interdisciplinary investigations. // Viator. UCLA Medieval and renaissance Studies. 30 (1999) ; 383-396 (članak, znanstveni).

30. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Marginalia medica Croatico-glagolitica. // Liječnički vjesnik. 119 (1997) , 5/6; 174-178 (članak, znanstveni).

31. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Oldest medical texts in Croatian Glagolitic medieval manuscripts. // Acta pharmaceutica. 47 (1997) , 2; 69-82 (članak, znanstveni).

32. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Za zubi pomoć - odontološki tekstovi u hrvatskoglagoljskim rukopisima. // Acta stomatologica Croatica. 31 (1997) , 3; 229-236 (članak, znanstveni).

33. Dürrigl, Marija-Ana.
Neki aspekti genologije prenja u hrvatskoglagoljskoj književnosti - o naslovnim pojmovima i malim prenjima. // Croatica. 42-44 (1996) ; 89-95 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Dürrigl, Marija-Ana.
Presudni sukob dobra i zla u vrime od smarti. // Hrvatska revija. * (2018) , 4; 48-53 (članak, stručni).

2. Durrigl, Marija-Ana; Radošević, Andrea.
Slovo, časopis Staroslavenskog instituta, sv. 65. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 65 (2016) ; 1-254 (uređivanje časopisa, ostalo).

3. Durrigl, Marija-Ana; Vince, Jasna.
Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta, sv. 64. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 64 (2015) ; 1-284 (uređivanje časopisa, ostalo).

4. Dürrigl, Marija-Ana.
Glagoljske teme u monografiji o otoku Silbi (Otok Silba: prirodno i kulturno blago, ur. J. Mužinić, J. J. Purger, Zadar 2013.). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 63 (2013) ; 229-231 (prikaz, ostalo).

5. Dürrigl, Marija-Ana.
Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina. Festgabe für Hans Rothe zum 80. Geburtstag (ur. D. Christians, D. Stern, V.S. Tomelleri), München-Berlin 2009. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 323-325 (osvrt, ostalo).

6. Dürrigl, Marija-Ana.
Gottestdiensmenäum für den Monate Februar 4: Facsimile (izd. H. Rothe), Paderborn-München-Wien-Zürich 2010. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 364-365 (osvrt, ostalo).

7. Dürrigl, Marija-Ana.
Knjige od likarije. Rasprave i građa za povijest znanosti 10 (ur. M. Pećina, S. Fatović-Ferenčić), HAZU, Zagreb 2010. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 365-370 (osvrt, ostalo).

8. Dürrigl, Marija-Ana.
A. Nazor, Knjiga o glagoljici, Erasmus naklada, Zagreb 2008. // Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. 35 (2009) , 1-2; 361-364 (osvrt, ostalo).

9. Dürrigl, Marija-Ana.
Podagra u "Causae et curae" Hildegarde iz Bingena - o 910. obljetnici svetičina rođenja. // Reumatizam. 55 (2008) , 1; 36-39 (članak, stručni).

10. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Hrvatski glagoljski medicinski tekstovi s područja Vinodola. // Vinodolski zbornik : godišnjak za gospodarstvo-turizam, povijesnu i kulturnu baštinu, ekologiju i promicanje ljudskog stvaralaštva. 9 (2004) ; 251-256 (članak, stručni).

11. Dürrigl, Marija-Ana.
The Book of Hours of Abbess Čika (Časoslov opatice Čike). // Most = The Bridge. - (2003) , 2-3; 21-23 (osvrt, ostalo).

12. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
The medical practice of Amatus Lusitanus in Dubrovnik 1556-1558). A short reminder on the 445th anniversary of his arrival. // Acta Medica Portuguesa. 15 (2002) , 1-2; 37-40 (članak, pregledni).

13. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
The sacred disease and its patron saint. // Epilepsy & behavior. 2 (2001) , 4; 370-373 (kratko priopćenje, stručni).

14. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Rudolf Strohal kao istraživač glagoljskih medicinskih tekstova. // Acta Facultatis Medicae Fluminensis. 25 (2000) , 1-2; 51-55 (članak, stručni).

15. Dürrigl, Marija-Ana.
Putevi k živom svjetlu. O 900. obljetnici rođenja svete Hildegarde iz Bingena. // Smotra. 5-6 (1997) ; 10-14 (članak, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Dürrigl, Marija-Ana.
Signali usmenosti hrvatskoglagoljskih pripovjednih tekstova // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okruženju / Badurina Stipčević, Vesna ; Požar, Sandra ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. 467-481 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Dürrigl, Marija-Ana.
Na marginama hagiografije - hrvatskoglagoljske eshatološke vizije // Hagiographia Slavica (=Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 82) / Reinhart, Johannes (ur.).
München-Berlin-Wien : Kubon & Sagner, 2013. 45-58 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Clio Medica i hrvatskoglagoljski spomenici // Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova s međunarodnoga skupa održanog u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010., knj.1 / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2012. 25-33 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Dürrigl, Marija-Ana.
Odjeci samostanske medicine u hrvatskoglagoljskim rukopisima // Glagoljica i hrvatski glagolizam / Dürrigl, Marija-Ana ; Mihaljević, Milan ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb - Krk : Staroslavenski institut - Krčka biskupija, 2004. 367-374 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Dürrigl, Marija-Ana.
Kasni odjeci vizija u senjskim izdanjima // Senjski glagoljaški krug 1248-1508. / Moguš, Milan (ur.).
Zagreb : HAZU, 1998. 37-42 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Dürrigl, Marija-Ana; Dürrigl, Theodor.
O nekim starim medicinskim zapisima protiv bolesti s područja sjevernog Jadrana // Hrvatska - zdravstveni i lječilišni turizam / Ivanišević, Goran (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2015. 25-29 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
O dvjema votivnim slikama iz Hrvatskoga zagorja // Zdravstveni turizam i baština / Ivanišević, Goran (ur.).
Klanjec : Akademija medicinskih znanosti Hrvatske-Grad Klanjec, 2012. 123-129 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Recepies against kidney stones in the Croatian medical tradition // Lithotomie versus Lithotripsie Historisch und Rezent, 4. Symposium der Internationalen Nitze-Leiter-Forschungsgesellschaft fur Endoskopie.
Beč : Literas Universitatsverlag Wien, 2004. 64-69 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

4. Dürrigl, Marija-Ana.
Ivan Milčetić o najstarijoj hrvatskoglagoljskoj ljekaruši // Zbornik o Ivanu Milčetiću / Maštrović, T. (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2002. 365-372 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Dürrigl, Marija-Ana.
Problematika žanrova u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti na primjeru hrvatskoglagoljskih vizija // Prvi hrvatski slavistički kongres / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1997. 549-556 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Dürrigl, Marija-Ana; Radošević, Andrea.
O Drugom beramskom brevijaru i glagoljskoj čitateljskoj zajednici // Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskog sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj - knjiga sažetaka / Mihaljević, Milan ; Radošević, Andrea (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2018. 22-22 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Dürrigl, Marija-Ana.
Zrcalnost eshatoloških ciklusa u Petrisovu zborniku // Šesti hrvatski slavistički kongres - knjiga sažetaka / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.).
Vinkovci-Vukovar-Zagreb : HFD, Hrvatskji slavistički odbor, 2014. 29-30 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Medicinska marginalija u molitveniku fra Ivana Čeperića // Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Cvit likarije kao prva hrvatska zdravstvenoprosvjetna uspješnica // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Dürrigl, Marija-Ana.
Signali usmenosti hrvatskoglagoljske pripovjedne proze // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Dürrigl, Marija-Ana.
Razgovor Misli i Duše - između prenja, propovjednosti i meditacije // Peti hrvatski slavistički kongres - zbornik sažetaka / Marija Turk (ur.).
Rijeka : Hrvatski slavistički odbor HFD-Filozofski fakultet Rijeka, 2010. 18-19 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

7. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Clio medica i hrvatskoglagoljski spomenici // Peti hrvatski slavistički kongres - zbornik sažetaka / Marija Turk (ur.).
Rijeka : Hrvatski slavistički odbor HFD-Filozofski fakultet Rijeka, 2010. 20-21 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

8. Dürrigl, Marija-Ana.
Crkva sv. Marije u Bermu - etičko i retoričko "čitanje" fresaka // Az grišni dijak Branko pridivkom Fučić : knjiga sažetaka / Galović, Tomislav ; Dujmović, Perica (ur.).
Zagreb, 2008. 32-32 (predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Dürrigl, Marija-Ana.
Prinos Ivana Milčetića poznavanju medicinske prošlosti u Primorju // Zbornik sažetaka 7. znanstvenog skupa Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici.
Reading : Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, 2006. 13-14 (predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Patron Saint Against Urolithiasis: Iconographic Perspective // Urology Meets Museum / Mattelaer, Johan ; Schultheiss, Dirk (ur.).
Vienna : Historical Committee of the EAU, 2004. 40-40 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

11. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
The Perilous Love: Silence on Sexual Matters in Croatian Medieval Writting // Acta dermatovenerologica Croatica / Lipozenčić, Jasna (ur.).
Zagreb : Croatian Dermatovenerological Society, 2003. 45-45 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Dürrigl, Marija-Ana.
Odjeci samostanske medicine u hrvatskoglagoljskim rukopisima // Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta.
2002. 21-22 (poster,sažetak).

13. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Rudolf Strohal kao istraživač glagoljskih medicinskih tekstova // Zbornik sažetaka znanstvenog skupa Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici / Škrobonja, Anton (ur.).
Rijeka : Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, 2000. 17 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

14. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Medicinski sadržaju u hrvatskoglagoljskim spomenicima - polazišta za interdisciplinarno proučavanje // Knjiga sažetaka I. kongresa hrvatskih povjesničara "Hrvatski nacionalni identitet i kontinuitet" / Šanjek, Franjo (ur.).
Zagreb : HNOPZ, 1999. 85-85 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

15. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Conservative Therapy of Urolithiasis on the Territory of Croatia- A model of Interrelation of Daily Experience and Science 16- 18th Century // Atti e Memorie numero speciale : 34th International Congress for the History of Pharmacy Anno XVI nş 2 Agosto 1999. Book of Abstracts / Russo, Andrea (ur.).
Firenza, Italija : Accademia Italiana di Storia della Farmacia, 1999. 63 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Dürrigl, Marija-Ana.
O literarnim dosezima hrvatskih glagoljaša // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Dürrigl, Marija-Ana.
Performability of anatomy classes : performability of Croatian Glagolitic medical/healing texts // .
(poster,neobjavljeni rad).

3. Dürrigl, Marija-Ana.
Jedan ikonografski prikaz invalida na votivnoj slici sv. Notburge // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

4. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Medicinski i poetski pogled na sifilis u Dubrovniku 16. stoljeća // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Druge vrste radova
 

1. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Sanktoral Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2018. (ostalo).

2. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2015. (transliteracija).

3. Dürrigl, Marija-Ana.
Hildegarda iz Bingena, sv., 2014. (enciklopedijska natuknica).

4. Dürrigl, Marija-Ana.
Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost. Sv. 1: Srednji vijek (VII-XII stoljeće). Rano doba hrvatske kulture (ur. I. Supičić), 2004. (recenzija knjige).

5. Dürrigl, Marija-Ana.
Hrvatska i Europa. Svezak 2: Srednji vijek i renesansa. (ur. E. Hercigonja), 2004. (recenzija knjige).

6. Dürrigl, Marija-Ana.
Glagoljica i hrvatski glagolizam (Zagreb-Krk, 2.-6.10.2002.), 2004. (izvještaj sa simpozija).

7. Dürrigl, Marija-Ana.
Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember (izd. H. Rothe), 2004. (prikaz knjige).

8. Dürrigl, Marija-Ana.
vê nčanie-vê t6v6, 2004. (poglavlje u knjizi).