Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Vlasta Zajec
(179624)
Četvrtak 18. Srpanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Zajec, Vlasta.
Studije o drvenim oltarima i skulpturi 17. stoljeća u Istri .
Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2014. (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Zajec, Vlasta.
Javni spomenici Nikoli Šubiću Zrinskom u Hrvatskoj // Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost) = = The impact of the battle of Szigetvár and the myth of Nikola Šubić Zrinski on the arts (music, visual arts, literature) / Stanislav Tuksar, Kristina Milković i Petra Babić (ur.).
Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo, 2018. Str. 261-287.

2. Zajec, Vlasta.
Dva kiparska prikaza Bogorodice s djetetom na polumjesecu na području Sisačke biskupije // Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije : zbornik radova mariološko- marijanskog simpozija povodom šeste obljetnice ponovne uspostave Sisačke biskupije, Sisak, 4. – 6. prosinca 2015. / Kovač, Valerija Nedjeljka (ur.).
Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet, Kršćanska sadašnjost, 2017. Str. 364-388.

3. Zajec, Vlasta.
Klasicistička transformacija stila na primjeru inventara župnih crkava u Bednji i Kamenici // Klasicizam u Hrvatskoj / Irena Kraševac (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2016. Str. 317-332.

4. Zajec, Vlasta.
Izvještaji Artura Schneidera i fotografijski arhiv kao izvori za proučavanje nekadašnjih oltara zagrebačke katedrale // Artur Schneider : 1879.-1946 / Dulibić, Ljerka (ur.).
Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016.. Str. 191-223.

5. Repanić-Braun, Mirjana.
Barokno slikarstvo u sjevernoj Hrvatskoj // Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici. / Prelog, Petar ; Pelc, Milan ; Maroević, Tonko ; Goss, Vladimir (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnost, Školska knjiga, 2010.. Str. 289-319.

6. Zajec, Vlasta.
Oltari i skulptura 17. i 18. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj // Hrvatska umjetnost: Povijest i spomenici / Pelc, Milan (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Školska knjiga, 2010.. Str. 321-341.

7. Zajec, Vlasta.
Oltari i skulptura od 18. do 19. stoljeća u crkvama tarske župe // Tar, Frata, Vabriga : kulturna baština / Ratković, Dragana Lucija (ur.).
Poreč : Pučko otvoreno učilište Poreč, Zavičajni muzej Poreštine, 2006. Str. 345-354.

8. Zajec, Vlasta.
Oltari i skulptura baroknog i neostilskog razdoblja // Kulturna baština Požege i Požeštine / Čerti, Natalija (ur.).
Požega : "SPIN VALIS" d.d., 2004.. Str. 208-229.

9. Zajec, Vlasta.
Tipologija drvenih oltara 17. stoljeća u Istri (Izlaganje na stručnom savjetovanju) // Umjetnička topografija Hrvatske.
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2000.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Zajec, Vlasta.
Štuko dekoracija stropa crkve Blažene Djevice Marije od Karmela (sv. Marije od Puka) u Novigradu u Istri. // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 47 (2015) ; 411-438 (članak, znanstveni).

2. Zajec, Vlasta.
Štukomramorni oltari u sjevernoj Hrvatskoj. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 35 (2011) ; 177-194 (članak, znanstveni).

3. Zajec, Vlasta.
Aeternae Memomirae Ioannis Iankovics de Daruvar - spomenik obitelji Ivana Jankovića Daruvarskog u Stražemanu. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 31 (2007) ; 205-221 (članak, znanstveni).

4. Zajec, Vlasta.
Due angeli a Rovigno. Un'opera di Enrico Merengo?. // Venezia Arti. 15-16 (2005) ; 197-200 (članak, znanstveni).

5. Zajec, Vlasta.
Oltar Bogorodice Zaštitnice u Gračišću. // Peristil - Zbornik radova za povijest umjetnosti. 44 (2001) , 44; 61-74 (članak, znanstveni).

6. Zajec, Vlasta.
Nekoliko drvenih kipova iz Istre izrađenih prema istim predlošcima. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 25 (2001) ; 165-172 (članak, znanstveni).

7. Zajec, Vlasta.
Jedna rezbarska radionica 17. stoljeća u Istri. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 22 (1998) ; 83-95 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Zajec, Vlasta.
Uzak kolosijek političke povijesti i tajna lebdećeg sarkofaga. // Kvartal. 12 (2015) , 3/4; 46-50 (prikaz, stručni).

2. Zajec, Vlasta.
Zlatno doba kiparstva. // Kvartal, Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. V (2008) , 4; 54-57 (prikaz, stručni).

3. Zajec, Vlasta.
Prvih pet godina. // Kvartal, Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. V (2008) , 4; 2-3 (uvodnik, stručni).

4. Zajec, Vlasta.
Glasovi prošlosti. // Kvartal : Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 4 (2007) , 4; 47-49 (prikaz, stručni).

5. Zajec, Vlasta.
"Kiporezac" Bizjak u crkvama Hrvatskoj zagorja. // Kvartal, Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. III (2006) , 4; 53-56 (osvrt, stručni).

6. Zajec, Vlasta.
Raznolikost i fragmentarnost. // Kvartal, kronika za povijest umjetnosti. 1 (2004) , 1-2; 22-24 (osvrt, stručni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Zajec, Vlasta.
Kip sv. Jeronima u Valici // Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeću : zbornik radova sa znanstvenog skupa / Marković, Vladimir ; Prijatelj Pavičić, Ivana (ur.).
Split : Književni krug, 2007. 109-119 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Zajec, Vlasta.
Prilozi za katalog skulpture 17. stoljeća u Istri // Zbornik I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti / Pelc, Milan (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2004. 191-196 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Zajec, Vlasta.
Oltari u crkvi sv. Ante na Humcu // Kršni zavičaj / Ilić, Ivan Žarko (ur.).
Humac, 2003. 99-113 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Zajec, Vlasta.
Štuko dekoracija stropa crkve sv. Marije od puka u Novigradu u Istri // Međunarodni znanstveni skup Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu: raspored rada i sažetci izlaganja / Botica Ivan, Galović, Tomislav, Kuhar, Kristijan (ur.).
Zagreb : FF press, 2013. 46-46 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Zajec, Vlasta.
Zavjetni spomenici Svetom Trojstvu na području sjeveroistočne Hrvatske i Vojvodine // Simpozij Problem spomenika: spomenik danas, Klanjec 23.-25. listopada 2013, knjiga sažetaka / Pejković, Božidar (ur.).
Zagreb : Muzeji Hrvatskog zagorja Galerija Antuna Augustinčića, 2013. 24-24 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Zajec, Vlasta.
Tekstovi Artura Schneidera i fotografijski arhiv kao izvori za proučavanje nekadašnjih oltara zagrebačke katedrale // Hrvatski povjesničari umjetnosti: Artur Schneider 1879.-1946, program i knjiga sažetaka / Petrinović, Martina (ur.).
Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2013. 15-15 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Zajec, Vlasta.
Mošćenice - odabrani primjeri sakralne baštine // 2. međunarodna konferencija "Revitalizacija malih povijesnih gradova i njihovog okruženja u Primorsko-goranskoj županiji": Sažetci.
Zagreb, 2009. 31 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

5. Zajec, Vlasta.
Reljefi lava sv. Marka u Istri // Skulptura na otvorenom / Pejković, Božidar (ur.).
Klanjec : Ministarstvo kulture RH ; Muzeji Hrvatskog zagorja ; Galerija Antuna Augustinčića, 2003. 38-38 (predavanje,sažetak,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Zajec, Vlasta.
Oltar Ružarice u Plominu // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Zajec, Vlasta.
Odjeci sansovinijanske tradicije u primjeru nekoliko drvenih kipova Bogorodica s Kristom u Istri // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Zajec, Vlasta.
Drvena skulptura 17. stoljeća u Istri / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 28.03. 2001., 412 str. Voditelj: Marković, Vladimir.
 
  Druge vrste radova
 

1. Stepinac, Davorin; Vojtić, Marijana; Majer Jurišić, Krasanka; Zajec, Vlasta.
Trakošćan. Kapela sv. Križa - konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja, preliminarnim restauratorskim istraživanjima i idejnim prijedlogom obnove / uređenja crkve, 2013. (elaborat).

2. Zajec, Vlasta.
Parish Church of Our Lady of the Snow, 2010. (virtualni muzej, katalog).

3. Zajec, Vlasta.
Altar of the Holy Cross (Church of the Holy Cross), 2010. (virtualni muzej, katalog).

4. Zajec, Vlasta.
Parish Church of Our Lady of the Snow, 2010. (virtualni muzej, katalog).

5. Zajec, Vlasta.
Parish Church of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, 2010. (virtualni muzej, katalog).

6. Zajec, Vlasta.
Holy Trinity Monument, 2010. (virtualni muzej, katalog).

7. Zajec, Vlasta.
Parish Church of St. James, 2010. (virtualni muzej, katalog).

8. Zajec, Vlasta.
Parish Church of St. George and St. Euphemia, 2010. (virtualni muzej, katalog).

9. Zajec, Vlasta; Repanić-Braun, Mirjana.
Parish Church of St. Servulus, 2010. (virtualni muzej, katalog).

10. Zajec, Vlasta; Repanić-Braun, Mirjana.
Franciscan Church of St. John the Baptist, 2010. (virtualni muzej, katalog).

11. Repanić-Braun, Mirjana; Zajec, Vlasta; Horvat-Levaj, Katarina.
Baroque Monuments in Croatia, 2008. (virtualni muzej).

12. Zajec, Vlasta.
Una Madonna con Bambino istriana attribuita a Giovanni Antonio Agostini, 2001-2002. (clanak).

13. Zajec, Vlasta.
Umjetnički inventar Požeške biskupije - Kiparstvo 17.-19. stoljeća u našičkom i novokapelskom dekanatu, 2001. (inventarizacija umjetničke baštine).

14. Zajec, Vlasta.
Umjetnička topografija Požeške biskupije: evidencija i obrada crkvenog inventara - skulptura i oltari od 17. do 19. st., 2000. (inventarizacija umjetničke baštine).