Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Bosiljka Janjatović
(18072)
Ponedjeljak 21. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Janjatović, Bosiljka.
Stjepan Radić, Progoni, zatvori, suđenja, ubojstvo 1889.-1928. .
Zagreb : Dom i svijet, 2003 (monografija).

2. Janjatović, Bosiljka.
Politički teror u Hrvatskoj 1918.-1935. .
Zagreb : Dom i svijet ; Hrvatski institut za povijest, 2002. (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Janjatović, Bosiljka.
Isticanje hrvatskih zastava 1932. godine ; zabranjeno i kažnjivo djelo // Zbornik u čast Hrvoja Matkovića : u povodu 80. godine života / Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, 2005.. Str. 121-142.

2. Janjatović, Bosiljka.
Tri optužnice i pitanje državnog uređenja Kraljevstva SHS // Hereditas rerum croaticarum ad honorem dr. Mirko Valentića / Kruhek, Milan ; Matković, Stjepan ; Buczynski, Alexander (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2003. Str. 268-275.

3. Janjatović, Bosiljka.
Dva suđenja Stjepanu Radiću 1893. godine // Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević: zbornik radova povodom 70. rođendana / Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, 2003. Str. 271-285.

4. Janjatović, Bosiljka.
O sustavu političkog terora u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova // Pro historia croatica, uz 70- obljetnicu života Dragutina Pavličevića / Čizmić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar, 2002.. Str. 350.-357..

5. Janjatović, Bosiljka.
Svakodnevica političke elite u Zagrebu u razdoblju između dva svjetska rata // Zbornik Mirjane Gross: u povodu 75 rođendana / Budak, Neven (ur.).
Zagreb : Zavod za hrvatsku povijest Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Str. 359-369.

6. Janjatović, Bosiljka.
Dr. Vladko Maček: progoni i suđenja 1919.-1935. godine // Spomenica Ljube Bobana / Kolar, Mira (ur.).
Zagreb : Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1996. Str. 269-284.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Janjatović, Bosiljka.
Tri svećenika u grobničkoj seljačkoj buni 1848.. // Grobnički zbornik. 1 (2005) ; 103-111 (članak, znanstveni).

2. Janjatović, Bosiljka.
Josip Bunjevac i Grobnišćina 1848. godine. // Grobnički zbornik. (2004) ; 77-86 (članak, znanstveni).

3. Janjatović, Bosiljka.
Dr. Ivo Pilar pred Sudbenim stolom u Zagrebu 1921. godine. // Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara. 2 (2002) ; 121-139 (članak, znanstveni).

4. Janjatović, Bosiljka.
Dva pisma Josipa pl. Bunjevca banu Jelačiću o Rijeci (31. kolovoza 1848. godine). // Rijeka. 5 (2000) , 1-2; 175-187 (članak, znanstveni).

5. Janjatović, Bosiljka.
Položaj Hrvatske i Hrvata u karađorđevićevskoj Jugoslaviji u svjetlu tadašnjeg tiska. // Časopis za suvremenu povijest. 32 (2000) , 3; 497.-505. (članak, znanstveni).

6. Janjatović, Bosiljka.
Karađorđevićevske represije protiv dr. Vladka Mačeka. // Historijski zbornik. LIII. (2000) , -; 125.-146. (članak, znanstveni).

7. Janjatović, Bosiljka.
Josip pl. Bunjevac u Rijeci 31. kolovoza 1848. i njeno ponovno uključivanje u Bansku Hrvatsku. // Rijeka. 4 (1998/1999) , 1-2; 39-51 (članak, znanstveni).

8. Janjatović, Bosiljka.
U povodu 30. obljetnice izlaženja Ćasopisa za suvremenu povijest (1969.-1999.). // Časopis za suvremenu povijest. 31 (1999) , 3; 445-459 (pregledni rad, znanstveni).

9. Janjatović, Bosiljka.
Dr. Matko Laginja i seljačka buna 1920. godine. // Zbornik Kastavštine. 7 (1999) ; 121-131 (članak, znanstveni).

10. Janjatović, Bosiljka.
Djelovanje političkih stranaka na Grobnišćini u razdoblju između dvaju svjetskih ratova. // Grobnički zbornik. 5 (1998) , 18; 369-378 (članak, znanstveni).

11. Janjatović, Bosiljka.
Grobnička buna 1848. godine. // Historijski zbornik. 51 (1998) ; 129-138 (članak, znanstveni).

12. Janjatović, Bosiljka.
Državne uze, post i samica: suđenje Stjepanu Radiću 1920. godine. // Časopis za suvremenu povijest. 28 (1997) , 1; 97-127 (članak, znanstveni).

13. Janjatović, Bosiljka.
Skupštinski izbori i izborni teror u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru u razdoblju 1920-1927 godine. // Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka. 39 (1997) ; 427-469 (članak, znanstveni).

14. Janjatović, Bosiljka.
Skupštinski izbori i izborni teror na području Kvarnerskog primorja i Gorskog kotara 1920.-1927. godine. // Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci. 39 (1997) , 184; 427-469 (članak, znanstveni).

15. Janjatović, Bosiljka.
Uvreda Veličanstva : teži zločin u karađorđevičevoj kraljevini. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 30 (1997) , 61; 245-256 (članak, znanstveni).

16. Janjatović, Bosiljka.
Sudski proces zagrebačkim studentima u studenom 1895.. // Historijski zbornik. 50 (1997) , 79; 91-107 (članak, znanstveni).

17. Janjatović, Bosiljka.
Stjepan Radić, progoni, suđenje i ubojstvo 1919-1928 . // Radovi (Zavod za hrvatsku povijest). 29 (1996) , 29; 217-236 (članak, znanstveni).

18. Janjatović, Bosiljka.
Sudski procesi Stjepanu Radiću u Osijeku 1912. godine. // Historijski zbornik. 49 (1996) ; 201-207 (članak, znanstveni).

19. Janjatović, Bosiljka.
Stjepan Radić: progoni, zatvori, suđenja 1882-1912. // Povijesni prilozi. 15 (1996) , 15; 93-135 (članak, znanstveni).

20. Janjatović, Bosiljka.
Izborni teror u Hrvatskoj 1923.-1927.godine . // Časopis za suvremenu povijest . 27 (1996) , 1-2; 45-71 (članak, znanstveni).

21. Janjatović, Bosiljka.
Hrvatski seljaci i pitanje vojne obveze 1918.-1925.. // Historijski zbornik. 48 (1995) ; 141-153 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Janjatović, Bosiljka.
Tri dokumenta u vezi sa suđenjem godine 1921.. // Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara. 2 (2002) ; 203.-209. (članak, ostalo).

2. Graovac, Igor; Janjatović, Bosiljka.
Šesti kongres historičara Jugoslavije. Rad 4. i 5. sekcije. // Časopis za suvremenu povijest. 5 (1973) , 3; 211-215 (prikaz, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Janjatović, Bosiljka.
Josip pl. Bunjevac i pitanje Rijeke 1848. godine // Hrvatska 1848. i 1849. : zbornik radova / Valentić, Mirko (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2001. 301-314 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Janjatović, Bosiljka.
Istarska problematika u zagrebačkom listu "Istra" // U tisku / M. Bertoša (ur.).
Zagreb, 1999. (32 stranice) (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Janjatović, Bosiljka.
Svakodnevnica političke elite u Zagrebu u razdoblju između dva svjetska rata // U tisku; zbornik posvećen sedamdesetpet godišnjici života Mirjane Gross / Budak, Neven (ur.).
Zagreb : Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1999. (18 stranice) (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Janjatović, Bosiljka.
Dr. Matko Laginja i socijalna problematika // Klana-.
Rijeka, Klana : Čakavski sabor Klana (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Janjatović, Bosiljka.
Djelovanje političkih stranaka u Grobnišćini u razdoblju između dvaju svjetskih ratova // Grobnički zbornik / Lukežić, Irvin (ur.).
Grobnik : Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, 1998. 369-378 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Janjatović, Bosiljka.
Laginja u zagrebačkom tisku 1918-1930 godine // Hrvatski istarski preporoditelji Matko Laginja, Vjekoslav Spinčić, Matko Mandić / Petrović, Ljubomir (ur.).
Rijeka : Ustanova "Ivan Matetić Ronjgov", Katedra Čakavskog sabora, Ronjg, 1997. 153-163 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Janjatović, Bosiljka.
Zagrebačko razdoblje u životu i djelu Vjekoslava Spinčića // Hrvatski istarski preporoditelji: Matko Laginja, Vjekoslav Spinčić, Matko Mandić : zbornik, V.sv. / Tadejević, Vinko (ur.).
Rijeka : Ustanova "Ivan Matetić Ronjgov", 1997. 279-288 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Janjatović, Bosiljka.
Laginja u zagrebačkom tisku 1918-1930 godine // Hrvatski istarski preporoditelji Matko Laginja, Vjekoslav Spinčić, Matko Mandić - Zbornik Ivan Matetić Ronjgo sv. 5. 1996-1997 / Tadejević, Vinko (ur.).
Rijeka : Ustanova "Ivan Matetić Ronjgov",Katedra Čakavskog sabora, Ronjgi, 1997. 153-163 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Janjatović, Bosiljka.
Kraljevska jugoslavenska represija spram dr. Vladka Mačeka // Život i djelo dr. Vladka Mačeka-.
Zagreb : HAZU (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Janjatović, Bosiljka.
Zagrebačko razdoblje u životu i djelu Vjekoslava Spinčića // Hrvatski istarski preporoditelji Matko Laginja, Vjekoslav Spinčić, Matko Mandić / Petrović, Ljubomir (ur.).
Ustanova , 1997. 279-287 (poster,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Janjatović, Bosiljka.
Represije spram Stjepana Radića 1918.-1928. // Zbornik radova sa znanstvenog skupa o braći Antunu i Stjepanu Radiću / Strčić, Petar (ur.).
Zagreb : Alinea, 2004. (predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Janjatović, Bosiljka; Strčić, Petar.
Novija znanstvena i stručna literatura o Stjepanu Radiću (1990.-2004.) // Zbornik radova sa znanstvenog skupa o braći Antunu i Stjepanu Radiću / Strčić, Petar (ur.).
Zagreb : Alinea, 2004. (predavanje,neobjavljeni rad).

3. Janjatović, Bosiljka.
Istarska problematika u zagrebačkom listu "Istra" // Talijanska uprava i egzodus Hrvata (1918.-1943.) / Manin, Marino (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2001. 723.-756. (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Janjatović, Bosiljka.
U povodu 130 godina sindikalnog organiziranja i djelovanja grafičkih radnika Hrvatske, Predgovor(str. 5-11), 2000. (predgovor).

2. Janjatović, Bosiljka.
Kraljevska jugoslavenska represija spram dr. Vladka Mačeka, 1997. (sudjelovanje na znanstvenom skupu).

3. Janjatović, Bosiljka.
Istarska problematika u zagrebačkom listu "Istra", 1997. (sudjelovanje na znanstvenom skupu).

4. Janjatović, Bosiljka.
Djelatnost političkih stranaka u Grobinšćini između dva svjetska rata (Znanstveno-stručni skup o Grobinšćini, listopada 1997.), 1997. (sudjelovanje na znanstvenom skupu).

5. Janjatović, Bosiljka.
Prilog za biografiju odvjetnika dr. Franje Papratovića (1871-1929), 1997. (članak).

6. Janjatović, Bosiljka.
Dr. Vinko Antić, 1997. (članak).