Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Josip Baloban
(182910)
Ponedjeljak 21. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Baloban, Josip; Črpić, Gordan; Ježovita, Josip.
Vrednote u Hrvatskoj od 1999. do 2018. prema European Values Study .
Zagreb : Cifrak, Mario ; Tanjić, Željko ; Brebrić, Stjepan, 2019 (priručnik).

2. Baloban, Josip.
Crkvenost i obitelj pred izazovima .
Zagreb : Glas Koncila, 2004 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. VREDNOTE U HRVATSKOJ I U EUROPI ; Komparativna analiza / Baloban, Josip; Nikodem, Krunoslav; Zrinščak, Siniša (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, KBF Sveučilišta u Zagrebu, 2014 (monografija).

2. U potrazi za identitetom: Komparativna studija vrednota: Hrvatska i Europa / Baloban, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005 (studija).

3. In search of identity: A comparative study of values: Croatia and Europe / Baloban, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Baloban, Josip; Nikodem, Krunoslav; Crnić, Danijel.
Analiza stavova o braku i obitelji u Hrvatskoj i u Europi // VREDNOTE U HRVATSKOJ I U EUROPI ; Komparativna analiza / Baloban, Josip ; Nikodem, Krunoslav ; Zrinščak, Siniša (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, KBF Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Str. 93-125.

2. Baloban, Josip; Štengl, Ivan; Crnić, Danijel.
Određeni aspekti crkvenosti u Hrvatskoj u komparaciji s nekoliko europskih zemalja // VREDNOTE U HRVATSKOJ I U EUROPI ; Komparativna analiza / Baloban, Josip ; Nikodem, Krunoslav ; Zrinščak, Siniša (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost KBF Sveučilišta u Zagrebu, 2014.. Str. 43-92.

3. Baloban, Josip.
Die Kirche in Kroatien nach der Wende // Religion und Wende in Ostmittel- und Südosteuropa 1989-2009 / J. Marte-V. Rajšp-K.W.Schwarz-M.Polzer (ur.).
Innsbruck-Wien : Tyrolia Verlag, 2010. Str. 112-130.

4. Baloban, Josip; Črpić, Gordan.
Werte als Wegmarken an den Wegen in die Zukunft // Jetzt die Zukunft gestalten. Sozialethische Perspektiven / Helmut Renöckl - Stjepan Baloban (ur.).
Wien - Würzburg : Echter Verlag, 2010. Str. 159-196.

5. Aračić, Pero; Baloban, Josip.
Teologija u javnom sveučlištu // Teologija u dijalogu s drugim znanostima. Radovi znanstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem o 200. obljetnici filozofsko-teološkog studija u Đakovu, 1806.-2006. / Aračić, Pero (ur.).
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet, 2008. Str. 51-60.

6. Baloban, Josip.
Doprinos Crkve društvenom konsenzusu u Hrvatskoj // Društveni konsenzus u Hrvatskoj / Baloban, Stjepan ; Črpić, Gordan (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, 2006. Str. 79-97.

7. Baloban, Josip; Črpić, Gordan.
Brak - institucija od koje se očekuje, a u koju se ne ulaže: Brak u napetosti između ideala i zbilje // U potrazi za identitetom : komparativna studija vrednota : Hrvatska i Europa / Baloban, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. Str. 115-144.

8. Baloban, Josip; Črpić, Gordan.
Marriage: The institution that is expected from – and which is not invested in : Marriage in the tension between ideals and reality // In search of identity: A compatative study of values: Croatia and Europe / Baloban, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. Str. 115-144.

9. Baloban, Josip.
Brine li se Crkva za suvremenu obitelj // Izazovi civilnog društva u Hrvatskoj / Baloban, Stjepan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje SNC ; Kršćanska sadašnjost, 2000.. Str. 135-160.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Aračić, Pero; Baloban, Josip; Nikodem, Krunoslav.
VAŽNOST BRAKA I OBITELJI U HRVATSKOM DRUŠTVU OD 1999. DO 2017. GODINE. // Bogoslovska smotra. 89 (2019) , 2; 331-353 (članak, znanstveni).

2. Baloban, Josip; Šimunović, Josip; Ježovita, Josip.
Kretanje crkvenosti u hrvatskom društvu od 1999. do 2017. godine. Analiza i kritički osvrt. // Bogoslovska smotra. 89 (2019) , 2; 411-441 (članak, znanstveni).

3. BALOBAN, Josip.
Pastoralni djelatnik u službi dijaloga i pomirenja. // Bogoslovska smotra. 87 (2017) , 3; 635-658 (pregledni rad, znanstveni).

4. BALOBAN, Josip.
Mentalni sklop pastoralnih djelatnika i pontifikat pape Franje. // Bogoslovska smotra. 87 (2017) , 1; 33-58 (članak, znanstveni).

5. Baloban, Josip.
Vrednote u Hrvatskoj u europskoj perspektivi. Pastoralno-teološki vid. // Bogoslovska smotra. 82 (2012) , 4; 955-989 (članak, znanstveni).

6. Baloban, Josip; Šimunović, Josip; Nikodem, Krunoslav.
Bitne vrednote za uspješan brak u Hrvatskoj (EVS – 2008.) – saznanja i poticaji za djelovanje. // Bogoslovska smotra. 80 (2010) , 2; 597-622 (članak, znanstveni).

7. Baloban, Josip; Šimunović, Josip, Nikodem, Krunoslav.
Bitne vrednote za uspješan brak u Hrvatskoj (EVS - 2008.) - Saznanja i poticaji za djelovanje. // Bogoslovska smotra. 80 (2010) , 2; 597-622 (članak, znanstveni).

8. Baloban, Josip.
Die Katolische Kirche in Kroatien. // Stimmen der Zeit. 127 (2002) , 3; 177-182 (članak, znanstveni).

9. Baloban, Josip.
Obitelj i suvremena kriza vrednota. // Bogoslovska smotra. 71 (2001) , 2-3; 341-360 (članak, znanstveni).

10. Baloban, Josip.
Crkvenost župne zajednice. // Diacovensia : teološki prilozi. 9 (2001) , 1; 7-22 (članak, znanstveni).

11. Baloban, Josip; Črpić, Gordan.
Određeni aspekti crkvenosti. // Bogoslovska smotra. 70 (2000) , 2; 257-290 (članak, znanstveni).

12. Baloban, Josip; Črpić, Gordan.
Bitne vrednote za uspješan brak u Hrvatskoj. // Bogoslovska smotra. 70 (2000) , 2; 313-341 (članak, znanstveni).

13. Baloban, Josip; Črpić, Gordan.
Relevantne vrednote za uspješan brak i željeni broj djece u Hrvatskoj. // Bogoslovska smotra. 68 (1998) , 4; 619-640 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Baloban, Josip; Hoblaj, Alojzije, Crnić, Danijel.
Određeni aspekti crkvenosti u Hrvatskoj - rezultati i prosudbe istraživanja. // Bogoslovska smotra. 80 (2010) , 2; 527-561 (članak, ostalo).

2. Baloban, Josip.
Vrednote u Hrvatskoj između deklarativnog i stvarno življenog. // Bogoslovska smotra. 77 (2007) , 4; 793-805 (pregledni rad, ostalo).

3. Aračić, Pero; Baloban, Josip.
Teologija u javnom sveučilištu. // Glas Koncila: katolički tjednik. 45 (2006), br. 47 (1691) (2006) ; 11-11 (članak, ostalo).

4. Aračić, Pero; Baloban, Josip.
Teologija u javnom sveučilištu (2). // Glas Koncila: katolički tjednik. 45 (2006), br. 48 (1692) (2006) ; 11-11 (članak, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Baloban, Josip; Črpić, Gordan.
Vrednote kao orijentir budućih putova. // Bogoslovska smotra. (2009).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Baloban, Josip.
Jesu li brak i obitelj još uvijek vrednote u europskim društvima, usprkos alternativnim strujanjima? // Humanae vitae za sva vremena. Ljudska spolnost življenja u velikodušnosti i razboritosti. / Hodžić, Petar Krešimir (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2013. 45-57 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Baloban, Josip.
Pastoralna teologija u Hrvatskoj između naslijeđenog mentaliteta i novih izazova // Novi izazovi pastoralnoj teologiji: radovi Međunarodnog simpozija pastoralnih teologa / Aračić, Pero (ur.).
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet, 2005. 21-29 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Baloban, Josip.
Brak i obitelj u svjetlu II. vatikanskog koncila danas // .
(predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Baloban, Josip.
Der Beitrag der katholischen Kirche für einen EU-Beitritt Kroatiens - Sieben Thesen // .
131-135 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Baloban, Josip.
Pogled na današnju crkvenu praksu, pastoralne strukture i modele // Kršćanska nada na početku novoga stoljeća / Ančić, Nediljko Ante ; Bižaca, Nikola (ur.).
Split : Crkva u svijetu, 2001. 121-150 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).