Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Stjepan Baloban
(184212)
Ponedjeljak 21. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Baloban, Stjepan.
Slobodni i ponosni u društvu .
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2010 (monografija).

2. Baloban, Stjepan.
Između slobode i podložnosti. Kršćanin i svijet .
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2010 (monografija).

3. Valković, Marijan.
Doprinosi koncilskoj moralnoj teologiji .
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2009. (monografija).

4. Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan; Kompes, Marijana.
Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve. Deseta obljetnica djelovanja (1998.-2008.) .
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve ; Kršćanska sadašnjost, 2008 (monografija).

5. Baloban, Stjepan.
Vjera kao sastavni dio javnoga života. Katedralne propovijedi .
Zagreb : Glas Koncila, 2007 (monografija).

6. Baloban, Stjepan.
Socijalni govor Crkve u Hrvatskoj .
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2004 (monografija).

7. Baloban, Stjepan; Rauscher, Anton.
Herausforderung Europa. Die Christen im Spannungsfeld von nationaler Identität, demokratischer Gesellschaft und politischer Kultur .
München : Hanns-Seidel-Stiftung e.V., Akademie für Politik und Zeitgeschehen, 2004. (zbornik).

8. Baloban, Stjepan.
Etičnost i socijalnost na kušnji. Socijalna problematika u Hrvatskoj .
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1997 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. O novim stvarima u suvremenoj Hrvatskoj: 120. obljetnica Rerum novarum / Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Kršćanska sadašnjost, 2013 (zbornik).

2. Ljubav u istini u društvenim pitanjima / Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Kršćanska sadašnjost, 2012 (zbornik).

3. Socijalni Kompendij: izazov i nadahnuće / Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve ; Kršćanska sadašnjost, 2007 (zbornik).

4. Društveni konsenzus u Hrvatskoj / Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Kršćanska sadašnjost, 2006 (zbornik).

5. Kultura nedjelje i dostojanstvo radnika / Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve ; Kršćanska sadašnjost, 2005 (zbornik).

6. Hrvatska na putu europskih integracija / Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve ; Kršćanska sadašnjost, 2004 (zbornik).

7. O solidarnosti i supsidijarnosti u Hrvatskoj / Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve ; Kršćanska sadašnjost, 2004 (zbornik).

8. Socijalna budućnost Hrvatske: kršćani, nacija, politika, Europa / Baloban, Stjepan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve ; Glas Koncila, 2002 (zbornik).

9. Hrvatska obitelj na prekretnici / Baloban, Stjepan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve ; Glas Koncila, 2001 (zbornik).

10. Kršćanin u javnom životu / Baloban, Stjepan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve ; Glas Koncila, 1999 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Baloban, Stjepan.
Utječe li vrijednosna (dez)orijentacija na demografska kretanja u Hrvatskoj? // Demografija u Hrvatskoj. Znanstveni skup povodom 75. godišnjice života i 50 godina rada akademkinje Alice Wertheimer-Baletić redovite profesorice demografije Ekonomskog fakulteta - Zagreb Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik radova / Akrap, Anđelko ; Čipin, Ivan ; Strmota, Marin (ur.).
Zagreb : Ekonomski fakultet - Zagreb, 2014. Str. 285-296.

2. Baloban, Stjepan.
Socijalni govor Crkve u hrvatskom društvu // O novim stvarima u suvremenoj Hrvatskoj. 120. obljetnica Rerum novarum / Baloban, Stjepan ; Črpić, Gordan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Kršćanska sadašnjost, 2013. Str. 97-111.

3. Baloban, Stjepan.
Vjernik laik u javnom životu // Za slobodu stvoreni / Župarić, Drago ; Višaticki, Karlo (ur.).
Sarajevo, Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Glas Koncila, 2013. Str. 239-254.

4. Baloban, Stjepan.
Solidarnost u socijalnom nauku Crkve – poziv na „biti drukčiji“ // Solidarnost i znanje kao odgojno-obrazovne vrjednote. Zbornik radova s tribina Zajednički vidici / Mandarić, Valentina Blaženka ; Razum, Ružica (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, Ured Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi, 2013. Str. 49-65.

5. Baloban, Stjepan.
Socijalni nauk pape Benedikta XVI. // Ljubav u istini u društvenim pitanjima / Baloban, Stjepan ; Črpić, Gordan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Kršćanska sadašnjost, 2012. Str. 25-40.

6. Baloban, Stjepan.
Pogovor - Zagrebački nadbiskupi uvijek su imali značajnu ulogu // Čovjek, Crkva i domovina. U otajstvu Uskrsa i Božića / Kardinal Josip Bozanić (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2009.. Str. 279-288.

7. Baloban, Stjepan; Migles, Silvija.
Socijalni nauk Crkve u katehetskoj formaciji u Hrvatskoj // Zbornik Milana Šimunovića. Djelatna Crkva / Hoško, Franjo Emanuel (ur.).
Zagreb, Rijeka : Kršćanska sadašnjost, Zagreb ; Teologija u Rijeci, Rijeka, 2008. Str. 429-445.

8. Baloban, Stjepan.
Aktualni trenutak Crkve u Hrvatskoj // Aktualni trenutak Crkve i domovine. Die aktuelle kirchliche und gesellschaftliche Situation in der Heimat / P. Josip Bebić (ur.).
Frankfurt am Main : Hrvatski dušobrižnički ured. Kroatenseelsorge in Deutschland, (2007). Str. 17-34.

9. Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan.
Moral u tranzicijskoj Hrvatskoj // U potrazi za identitetom : komparativna studija vrednota : Hrvatska i Europa / Baloban, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. Str. 233-256.

10. Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan.
Morality in transitional Croatia // In search of identity: A compatative study of values: Croatia and Europe / Baloban, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. Str. 233-255.

11. Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan; Štengl, Ivan.
Solidarnost i socijalna (ne)osjetljivost // U potrazi za identitetom : komparativna studija vrednota : Hrvatska i Europa / Baloban, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga, 2005.. Str. 179-205.

12. Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan; Štengl, Ivan.
Solidarity and social (in)sensitivity // In search of identity: A compatative study of values: Croatia and Europe / Baloban, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. Str. 179-206.

13. Baloban, Stjepan.
Solidarnost u svjetlu socijalnog nauka Crkve // O solidarnosti i supsidijarnosti u Hrvatskoj / Baloban, Stjepan ; Črpić, Gordan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve ; Kršćanska sadašnjost, 2004. Str. 128.

14. Baloban, Stjepan.
Suodgovornost za zaštitu čovjekove okoline // Ekologija. Znanstveno-etičko-teološki upiti i obzori / Pozaić, Valentin (ur.).
Zagreb : Centar za bioetku Zagreb, 2004. Str. 304.

15. Baloban, Stjepan.
Politische Kompetenz setzt ethische Kompetenz voraus // Was macht Europa zukunfsfähig? Sozialethische Perspektiven / Pribyl, Herbert ; Renöckl, Helmut (ur.).
Wien-Würzburg : Echter-Verlag, 2004.. Str. 324.

16. Baloban, Stjepan.
Socijalna ponuda Crkve. Stvarnost ili utopija // Teološke tribine, 2002-2003. godine / Ikić, Niko (ur.).
Sarajevo : Vrhbosanska katolička teologija, 2004.. Str. 111-132.

17. Baloban, Stjepan.
Povratak - pastoralna zadaća Crkve // U službi Crkve i društvene zajednice.
Sarajevo : Komisija Justitia et pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, 2004.. Str. 103-113.

18. Baloban, Stjepan.
Kriza zakonitosti i potreba za etikom u Hrvatskoj // Spe et labore. Zbornik radova o 65. godišnjici života biskupa Marina Srakića / Dugalić, Vladimir (ur.).
Đakovo : Teologija u Đakovu, 2003. Str. 452.

19. Baloban, Stjepan.
Socijalna budućnost Hrvatske: rad-supsidijarnost-solidarnost // Socijalna budućnost Hrvatske / Baloban, Stjepan (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2002. Str. 228.

20. Baloban, Stjepan.
Opredjeljenje za budućnost vodi u sigurniju budućnost // Hrvatska demografska i demostrateška drama / Pavletić, Vlatko (ur.).
Zagreb : Golden Marketing, 2002.. Str. 230-238..

21. Baloban, Stjepan.
Forgiveness Between the Burden of the Past and Challenge of the Future // Forgiveness and Reconciliation- A Challenge to the Church and Society / Anić, Rebeka ; Milanović Litre, Ivan (ur.).
Zagreb ; Split : Hrvatski Caritas ; Franjevački institut za kulturu mira, 2002. Str. 96-111.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Baloban, Stjepan.
Teološko-socijalni govor Crkve u Hrvatskoj u stvaranju kulture dijaloga i pomirenja. // Bogoslovska smotra. 87 (2017) , 3; 577-598 (članak, znanstveni).

2. Baloban, Stjepan.
Milosrđe i pravednost u socijalnom nauku Crkve. // Riječki teološki časopis. 49 (2017) , 1; 19-36 (pregledni rad, znanstveni).

3. Baloban, Stjepan.
Ozračje sinodalnosti i supsidijarnosti u Katoličkoj crkvi. // Bogoslovska smotra. 86 (2016) , 2; 311-325 (članak, znanstveni).

4. Baloban, Stjepan.
Znanstveno-nastavni i znanstveno-istraživački instituti – bogatstvo Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. // Bogoslovska smotra. 83 (2014) , 4; 697-721 (članak, znanstveni).

5. Baloban, Stjepan.
»Crkva siromašnih« od pape Ivana XXIII. do pape Franje. // Bogoslovska smotra. 84 (2014) , 3; 479-503 (članak, znanstveni).

6. Baloban, Stjepan.
Vjernici laici: neiskorišten društveni i crkveni potencijal u Hrvatskoj. // Bogoslovska smotra. 82 (2013) , 4; 1015-1035 (članak, znanstveni).

7. Baloban, Stjepan.
Današnji znakovi vremena i poslanje Crkve. // Diacovensia : teološki prilozi. 21 (2013) , 1; 49-61 (pregledni rad, znanstveni).

8. Baloban, Stjepan.
Bogoslovska smotra nakon demokratskih promjena: teološka misao i život Crkve. // Bogoslovska smotra. 81 (2011) , 1; 101-111 (prethodno priopćenje, znanstveni).

9. Baloban, Stjepan.
Primjena supsidijarnosti u crkvenom životu vjernika laika u Hrvatskoj prema empirijskom istraživanju o supsidijarnosti. // Bogoslovska smotra. 81 (2011) , 4; 839-874 (članak, znanstveni).

10. Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan; Štengl, Ivan.
Desolidarizacija hrvatskoga društva. // Bogoslovska smotra. 80 (2010) , 2; 563-596 (članak, znanstveni).

11. Baloban, Stjepan.
Mogućnosti supsidijarnosti u crkvenom životu. // Bogoslovska smotra. 79 (2009) , 1; 147-163 (članak, znanstveni).

12. Baloban, Stjepan.
Supsidijarnost u hrvatskom društvu. // Bogoslovska smotra. 79 (2009) , 1; 7-10 (uvodnik, znanstveni).

13. Baloban, Stjepan.
Kriteriji za kršćansku prosudbu političkih stavova. // Bogoslovska smotra-Ephemerides theologicae Zagrabienses. 77 (2007) , 2; 469-482 (članak, znanstveni).

14. Baloban, Stjepan.
Socijalni nauk Crkve u Hrvatskoj. Katedra socijalnog nauka Crkve. // Bogoslovska smotra. 76 (2006) , 4; 1013-1027 (članak, znanstveni).

15. Baloban, Stjepan.
Ostvarivanje solidarnosti po supsidijarnosti. // Bogoslovska smotra-Ephemerides theologicae Zagrabienses. 75 (2005) , 4; 1019-1043 (članak, znanstveni).

16. Baloban, Stjepan.
Karitativni rad Katoličke Crkve kao ishodište socijalnog rada u Hrvatskoj. // Revija za socijalnu politiku. 12 (2005) , 3-4; 275-285 (članak, znanstveni).

17. Baloban, Stjepan.
Moralno-etički izazovi četrdeset godina nakon Koncila. // Bogoslovska smotra - Ephemerides theologicae Zagrabienses. 75 (2005) , 3; 793-815 (članak, znanstveni).

18. Baloban, Stjepan.
Socijalno djelovanje svećenika. Poticaji dr. Vilka Anderlića (1882.-1957.). // Diacovensia. Teološki prilozi. 12 (2004) , 2.(14); 227-239 (članak, znanstveni).

19. Baloban, Stjepan; Dugalić, Vladimir.
Neke oznake solidarnosti u katoličkoj socijalnoj misli u Hrvatskoj od 1900. do 1945.. // Bogoslovska smotra - Ephemerides theologicae Zagrabiensis. 74 (2004) , 2; 493-538 (članak, znanstveni).

20. Baloban, Stjepan.
Social teaching of the Church in Croatia. // Disputatio philosophica. International Journal on Philosophy and Religion. 1 (2002) , 1; 73-90 (članak, znanstveni).

21. Baloban, Stjepan.
Praštanje i pomirenje u svjetlu Utjelovljenja . // Kateheza. 22 (2000) , 1; 31-40 (kongresno priopćenje, znanstveni).

22. Baloban, Stjepan.
Socijalna (ne)osjetljivost hrvatske Crkve. // Bogoslovska smotra. 70 (2000) , 3-4; 657-680 (članak, znanstveni).

23. Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan.
Spolnost : odnos prema seksualnom ponašanju. // Bogoslovska smotra. 70 (2000) , 2; 395-419 (članak, znanstveni).

24. Zrinščak, Siniša; Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan.
Dostojanstvo čovjeka i rad. // Bogoslovska smotra. 70 (2000) , 2; 471-484 (članak, znanstveni).

25. Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan.
Pobačaj i mentalitet u društvu. // Bogoslovska smotra. 68 (1998) , 4; 641-654 (članak, znanstveni).

26. Baloban, Stjepan; Rimac, Ivan.
Povjerenje u institucije u Hrvatskoj. // Bogoslovska smotra = Ephemerides theologicae Zagrabienses. 68 (1998) , 4; 663-672 (članak, znanstveni).

27. Baloban, Stjepan.
Socijalna problematika Crkve na pragu trećeg tisućljeća. // Bogoslovska smotra. 67 (1997) , 2-3; 309-326 (izlaganje sa skupa, znanstveni).

28. Baloban, Stjepan.
Mulih kao kazuist. // Bogoslovska smotra. 67 (1997) , 1; 57-70 (članak, znanstveni).

29. Baloban, Stjepan.
Pitanje laikata u Hrvatskoj u posljednja tri desetljeća. // Bogoslovska smotra. 65 (1995) , 3-4; 553-570 (izlaganje sa skupa, znanstveni).

30. Baloban, Stjepan.
Socijalna problematika u Katekizmu Katoličke Crkve 1992.. // Bogoslovska smotra. 65 (1995) , 1; 123-135 (članak, znanstveni).

31. Baloban, Stjepan.
Potreba za etikom u gospodarstvu. // Crkva u svijetu : CUS. 29 (1994) , 1; 6-23 (članak, znanstveni).

32. Baloban, Stjepan.
Pitanje demokracije u socijalnim dokumentima Crkve. // Politička misao : Croatian political science review. 31 (1994) , 4; 31-38 (članak, znanstveni).

33. Baloban, Stjepan.
Odnos prezbitera i vjernika laika. // Crkva u svijetu : CUS. 25 (1990) , 4; 313-324 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Baloban, Stjepan.
Kirchliche Soziallehre und Caritas in der Transformationsgesellschaft Kroatiens Zur aktuellen Entwicklung und zur Geschichte seit 1990. // Amosinternational. Gesellschaft gerecht gestalten. 8 (2014) , 3; 50-53 (dokumentation, stručni).

2. Baloban, Stjepan.
La non credenza in Croazia. // Culture e fede. 11 (2004) , 4; 298-302 (članak, stručni).

3. Baloban, Stjepan.
Svećenik i socijalno djelovanje Crfkve. // Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije. (2000) ; (prilog u enciklopediji, ostalo).

4. Baloban, Stjepan.
Socijalna problematika - "znak vremena" u Hrvatskoj. // Crkva u svijetu : CUS. 31 (1996) , 3; 239-250 (članak, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Baloban, Stjepan.
Potrebni i socijalno isključeni u Hrvatskoj // Kršćanska ljubav - svevremeni izazov. Zbornik u prigodi 350. obljetnice smrti sv. Vinka Paulskoga i sv. Lujze de Marillac / Vrdoljak, S. M. Blanka (ur.).
Zagreb : Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga - Zagreb, 2011. 166-175 (plenarno predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Baloban, Stjepan.
Josip Salač – nastavnik na Rimokatoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu // Josip Salač. Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 100. obljetnici rođenja / Žuljević, Ivica (ur.).
Požega : Biskupski ordinarijat, Požega, 2010. 138-158 (plenarno predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Baloban, Stjepan.
Kršćanska misao u hrvatskom društvu // Teologija u dijalogu s drugim znanostima / Aračić, Pero (ur.).
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 2008. 299-311 (plenarno predavanje,objavljeni rad,stručni).

4. Baloban, Stjepan.
Solidarnost u tranzicijskoj Hrvatskoj // Knjiga sažetaka / Centar za promicanje socijalnoga nauka Crkve, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatski Caritas, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Revija za socijalnu politiku (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2005. 13-14 (plenarno predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Baloban, Stjepan.
Die Bedeutung der Sozialprinzipen im Transformazionsprozess postkommunistischen Gesellschaften // Sozialprinzipen - Leitideen in einer sich wandelnden Welt / Baumgartner, Alois ; Putz, Gertraud (ur.).
Innsbruck-Wien : Tyrolia-Verlag, 2001. 184-198 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Baloban, Stjepan.
Ökosoziale Marktwirtschaft: eine Chance für die Transformationsländer? // Umbrüche gestalten. Sozialethische Herausforderungen im neuen Europa / Renöckl, Helmut ; Morciniec, Piotr ; Rammer, Alfred (ur.).
Wien - Würzburg : Echter Verlag, 2008. 192-203 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

2. Baloban, Stjepan.
Christliche Antworten auf die Armutsproblematik // Gesellschaft gestalten - Glauben entfalten. Christen in Mittel-und Osteuropa / Renovabis – Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa (ur.).
Freising : Renovabis – Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa, 2007. 105-125 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Baloban, Stjepan.
Biskup Josip Lang – preteča socijalnog nauka Crkve? // Biskup Josip Lang - prijatelj siromaha : zbornik / Cvek, Antun ; Cvitanović, Marija (ur.).
Zagreb : Zaklada biskup Josip Lang, 2005. 29-37 (poster,objavljeni rad,znanstveni).

4. Baloban, Stjepan.
Opraštanje između opterećenja prošlosti i izazova budućnosti // Oprost i pomirenje - izazov Crkvi i društvu / Anić, Rebeka ; Milanović-Litre, Ivan (ur.).
Zagreb-Split : CROPAX: Hrvatski Caritas i Franjevački institut za kulturu mira, 2002. 90-103 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Baloban, Stjepan.
Oživotvorenje socijalnog nauka Crkve u društvu i u Crkvi // Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj / Hranić, Đuro (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2002. 793 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Baloban, Stjepan.
Politische Partizipation der Christen: Parteien und Zivilgesellschaft // / Renöckl, Helmut ; Dufferova, Alžbeta ; Rammer, Alfred (Hg.) (ur.).
Wien – Würzburg : Echter Verlag, 2006. 142-151 (poster,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Baloban, Stjepan.
Spirito e vita cristiana nella teologia morale di Bernhard Häring / doktorska disertacija.
Roma : Academia Alfonsiana. Institutum Superius Theologiae Moralis, 23. 04. 1988, 222 str. Voditelj: Maiorano, Sabatino.
 
  Druge vrste radova
 

1. Baloban, Stjepan.
Rad i trpljenje kao mjesto odgoja za nadu, 2013. (stručni).

2. Baloban, Stjepan.
Zwischen messianischer Erwartung und realen Wirklichkeit. Zur Soziallehre der Kirche in Kroatien, 2011. (izvješće).

3. Baloban, Stjepan.
Primjena supsidijarnosti u Hrvatskoj: utopija ili realnost?, 2011. (uvodnik).

4. Baloban, Stjepan.
Zwischen messianischer Erwartung und harter Wirklichkeit. Zur Soziallehre der Kirche in Kroatien, 2011. (izvješće).

5. Baloban, Stjepan.
Siromaštvo i socijalna isključenost. Uz „Europsku godinu borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2010“, 2010. (uvodnik).

6. Baloban, Stjepan.
Zwischen Mauerfall und Brückenbau. Wie lernfähig ist Europa?, 2010. (uvod u raspravu).

7. Renöckl, Helmut; Baloban, Stjepan.
Vorwort der Herausgeber, 2010. (predgovor).

8. Baloban, Stjepan; Migles, Silvija.
Siromaštvo i solidarnost: Hrvatska u proširenoj Europi, 2005. (izvješće).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Migles, Silvija.
Teološka misao Marijana Valkovića u razvoju crkvenog i društvenog života u Hrvatskoj / doktorska disertacija.
Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet, 28.09. 2011, 271 str. Voditelj: Baloban, Stjepan.