Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Andreja Brajša-Žganec
(185362)
Četvrtak 9. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Brajša-Žganec; Andreja; Brkljačić, Tihana; Franc, Renata; Merkaš, Marina; Radačić, Ivana; Sučić, Ines; Šikić Mićanović, Lynette.
Analiza stanja prava djece u Hrvatskoj 2014. .
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015. (monografija).

2. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja; Bejaković, Predrag; Japec, Lidija.
Trends in Quality of Life Croatia: 2007-2012 .
Luxembourgh : Publication Office of the European Union, 2014 (monografija).

3. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja; Bejaković, Predrag; Japec, Lidija.
Trendovi u kvaliteti života Hrvatska: 2007.-2012. .
Luxembourgh : Ured za publikacije Europske unije, 2014 (monografija).

4. Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Merkaš, Marina; Radačić, Ivana; Šerić, Marija; Šikić-Mićanović, Lynette.
Analiza stanja prava djece i žena u Hrvatskoj .
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2011 (monografija).

5. Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Merkaš, Marina; Radačić, Ivana; Šerić, Marija; Šikić-Mićanović, Lynette.
Situation analysis of children's and women's rights in Croatia .
Zagreb : UNICEF Office for Croatia, 2011. (monografija).

6. Keresteš, Gordana; Brajša-Žganec, Andreja.
Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji, Vodič za edukaciju stručnih djelatnika .
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2009. (priručnik).

7. Brajša-Žganec, Andreja.
Dijete i obitelj - Emocionalni i socijalni razvoj .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2003 (monografija).

8. Brajša, Pavao; Brajša-Žganec, Andreja; Slunjski, Edita.
Tajna uspješnog roditelja i odgojitelja .
Pula : C.A.S.H., 1999. (priručnik).

9. Brajša-Žganec, Andreja; Matešić, Krunoslav.
Zagrebačke norme za Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (JUNIOR EPQ) .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 1998 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Knjiga sažetaka - Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke / Brajša-Žganec, Andreja; Penezić, Zvjezdan; Tadić Vujčić, Maja (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2018 (zbornik).

2. Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, Andreja; Lopižić, Josip; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Naklada slap i Hrvatsko psihološko društvo, 2014. (monografija).

3. 20. GODIŠNJA KONFERENCIJA HRVATSKIH PSIHOLOGA - Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša Žganec, Andreja; Lopižić, Josip; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Dubrovnik : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. (zbornik).

4. Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji / Brajša-Žganec, Andreja; Keresteš, Gordana; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005 (priručnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Babarović, Toni; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja; Zekan, Joško.
Life satisfaction in the Mediterranean: The Cradle of European Civilization with Unhappy New Generations // Reflections on the Mediterranean / Jurčević, Katica ; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Ramljak, Ozana (ur.).
Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar & VERN Group, 2019. Str. 197-206.

2. Lučić, Lana; Brkljačić, Tihana; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Sučić, Ines; Brajša-Žganec, Andreja.
Regional Differences in Well-Being in Croatia // Reflections on The Mediterranean / Jurčević, Katica ; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Ramljak, Ozana (ur.).
Zagreb : Institut of Social Sciences Ivo Pilar & Grupa VERN' d.o.o., 2019. Str. 221-230.

3. Brajša-Žganec, Andreja.
Sigurna privrženost i rani socioemocionalni razvoj djeteta u obiteljskom i vrtićkom okruženju // Interdisciplinarni pristup razvoju osjetila i osjećaja u djetinjstvu: znastvena monografija / Krolo, Ligija ; Vučenović, Dario (ur.).
Split : Društvo psihologa Zadar i Udruga Montessori pedagogije Split, 2018. Str. 11-28.

4. Franc, Renata; Sučić, Ines; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana; Dević, Ivan.
How to Develop Well-Being Survey Questions for Young Children: Lessons Learned from Cross- Cultural Cognitive Interviews // Measuring Youth Well-being / Pollock, Garry ; Ozan, Jessica ; Goswami, Haridhan ; Rees, Gwyther ; Stasulane, Anita (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2018. Str. 91-109.

5. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja.
Subjective well-being in Croatia: differences between the Adriatic coast and the continent // Imagining the Mediterranean: challenges and perspectives / Jurčević, Kalica ; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Ramljak, Ozana (ur.).
Zagreb : Institute of Social sciences Ivo Pilar, VERN' Group, HAZU, EMAN, 2017. Str. 337-346.

6. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja; Dević, Ivan.
Croatian expert’s opinion about measuring well-being of children and young people – results of the Delphi survey // 20th Psychology Days in Zadar - Book of selected Proceedings / Burić, Irena (ur.).
Zadar : University of Zadar - Department of Psychology, 2017. Str. 69-81.

7. Brajša-Žganec, A.; Slaviček, M.
Obitelj i škola: utjecaj obiteljskog sustava na funkcioniranje djeteta u školi // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, A. Lopižić, J. ; Penezić, Z. (ur.).
Zagreb : Naklada slap i Hrvatsko psihološko društvo, 2014. Str. 149-174.

8. Brajša-Žganec, Andreja; Hanzec, Ivana.
Socijalno-emocionalni razvoj u ranom djetinjstvu: pozitivni i negativni odgojni postupci i postupanje s dječjim negativnim emocijama roditelja djece predškolske dobi // Suvremeni tokovi u ranom odgoju: Znanstvena monografija / Pehlić, Izet ; Vejo, Edina ; Hasanagić, Anela (ur.).
Zenica : Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, 2012. Str. 513-528.

9. Brajša-Žganec, Andreja.
Croatia // International Encyclopedia of Adolescence, A Historical and Cultural Survey of Young People Around the World / Arnett, Jeffrey J. (ur.).
New York : Routledge, 2007. Str. 195-204.

10. Brajša-Žganec, Andreja; Keresteš, Gordana; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Emocionalni problemi i problemi u ponašanju djece koja se smještavaju u udomiteljsku obitelj // Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka / Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005. Str. 137-147.

11. Brajša-Žganec, Andreja; Keresteš, Gordana; Kuterovac Jagodić, Gordana; Šumelj, Đurđica; Žic Grgat, Blanka.
Potrebe i uloge djece, udomiteljske i biološke obitelji te stručnjaka u procesu udomljenja // Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka / Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005. Str. 147-159.

12. Brajša-Žganec, Andreja; Kuterovac Jagodić, Gordana; Škrabić Aničić, Ines.
Funkcioniranje obitelji i važnost obitelji za razvoj djece u udomiteljstvu // Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka / Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005. Str. 15-43.

13. Keresteš, Gordana; Brajša-Žganec, Andreja; Žic Grgat, Blanka.
Razvoj i potrebe djeteta u kontekstu udomiteljstva // Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka / Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005. Str. 43-73.

14. Raboteg-Šarić, Zora; Franc, Renata; Brajša-Žganec, Andreja.
Roditeljski odgojni postupci i psihosocijalni razvoj adolescenata // Hrvatsko društvo danas: psihosocijalni procesi / Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Šakić, Vlado (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. Str. 59-76.

15. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja.
Roditeljski odgojni postupci i problematično ponašanje djece u ranoj adolescenciji // Roditeljski odgojni postupci i problematično ponašanje djece u ranoj adolescenciji / Bašić, Josipa ; Janković, Josip (ur.).
Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u, 2000. Str. 155-170.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Brajša-Žganec, Andreja; Merkaš, Marina; Šakić Velić, Marija.
The relations of parental supervision, parental school involvement and child’s social competence with school achievement in primary school. // Psychology in the schools. 56 (2019) , 8; 1246-1258 (članak, znanstveni).

2. Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana; Larsen, Randy; Brkljačić, Tihana; Brajša-Žganec, Andreja.
The Role of Fluorishing in Relationship betweeen Positive and Negative Life Events and Affective Well- Being. // Applied Research in Quality of Life. 1 (2019) ; 1-19 (članak, znanstveni).

3. Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Hanzec, Ivana.
The relationship between social support and subjective well-being across the lifespan. // Društvena istraživanja. 27 (2018) , 1; 47-65 (članak, znanstveni).

4. Tadić Vujčić, Maja; Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata.
Children and Young Peoples’ Views on Well-Being: A Qualitative Study. // Child Indicators Research. 00 (2018) , 00; 1-29 (članak, znanstveni).

5. Brajša-Žganec, Andreja.
Emotional Life of the Family: Parental Meta-Emotions, Children's Temperament and Internalising and Externalising Problems. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 123 (2014) , 1; 25-45 (članak, znanstveni).

6. Brajša-Žganec, Andreja; Hanzec, Ivana.
Social development of preschool children in Croatia : Contributions of child temperament, maternal life satisfaction and rearing practices. // Journal of child and family studies. 23 (2014) , 1; 105-117 (članak, znanstveni).

7. Brajša-Žganec, Andreja; Merkaš, Marina; Šverko, Iva.
Quality of life and leisure activities : How do leisure activities contribute to subjective well-being?. // Social indicators research. 102 (2011) , 1; 81-91 (članak, znanstveni).

8. Merkaš, Marina; Brajša-Žganec, Andreja.
Children with Different Levels of Hope: Are There Differences in Their Self-esteem, Life Satisfaction, Social Support, and Family Cohesion?. // Child Indicators Research. 4 (2011) , 3; 499-514 (članak, znanstveni).

9. Brajša-Žganec, Andreja; Merkaš, Marina.
Razlike u nekim individualnim i obiteljskim obilježjima između zaposlenih i nezaposlenih mladih bez završene srednje škole. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 4/5(108/109); 691-708 (članak, znanstveni).

10. Brajša-Žganec, Andreja; Kotrla Topić, Marina; Raboteg-Šarić, Zora.
Povezanost individualnih karakteristika učenika sa strahom od škole i izloženosti nasilju od strane vršnjaka u školskom okruženju. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 4/5; 717-738 (članak, znanstveni).

11. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja; Šakić, Marija.
Life satisfaction in adolescents: the effects of perceived family economic status, self-esteem and quality of family and peer relationships. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 3; 547-564 (članak, znanstveni).

12. Raboteg-Šarić, Zora; Šakić, Marija; Brajša-Žganec, Andreja.
Kvaliteta života u osnovnoj školi: povezanost sa školskim uspjehom, motivacijom i ponašanjem učenika. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 4-5; 697-716 (članak, znanstveni).

13. Brajša-Žganec, Andreja; Slunjski, Edita.
Socioemocionalni razvoj u predškolskoj dobi: povezanost razumijevanja emocija i prosocijalnog ponašanja. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 3; 477-496 (članak, znanstveni).

14. Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana.
Kvaliteta življenja, životno zadovoljstvo i sreća osoba koje profesionalno pomažu drugima. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 4-5; 713-728 (članak, znanstveni).

15. Brajša-Žganec, Andreja.
The long-term effects of war experiences on children's depression in the Republic of Croatia. // Child abuse & neglect. 29 (2005) , 29; 31-43 (članak, znanstveni).

16. Brajša-Žganec, Andreja; Glavak, Renata.
Povezanost bazičnih dimenzija ličnosti i depresivnosti u ranoj adolescenciji. // Društvena istraživanja. 60-61 (2002) , 4-5; 641-658 (članak, znanstveni).

17. Brajša-Žganec, Andreja; Raboteg-Šarić, Zora; Glavak, Renata.
Gender differences in the relationship between some family characteristics and adolescent substance abuse. // Društvena istraživanja. 58-59 (2002) , 2-3; 335-352 (članak, znanstveni).

18. Raboteg-Šarić, Zora; Sakoman, Slavko; Brajša-Žganec, Andreja.
Stilovi roditeljskog odgoja, slobodno vrijeme i rizično ponašanje mladih. // Društvena istraživanja. 58-59 (2002) , 2-3; 239-263 (članak, znanstveni).

19. Sakoman, Slavko; Brajša-Žganec, Andreja; Glavak, Renata.
Indicators of early recognition among Croatian youth at high risk of substance abuse. // Društvena istraživanja. 11 (2002) , 2/3 (58/59); 291-310 (članak, znanstveni).

20. Raboteg-Šarić, Zora; Rijavec, Majda; Brajša-Žganec, Andreja.
The relation of parental practices and self-conceptions to young adolescent problem behaviors and substance use. // Nordic Journal of Psychiatry. 55 (2001) , 3; 203-209 (članak, znanstveni).

21. Brajša-Žganec, Andreja; Raboteg-Šarić, Zora; Franc, Renata.
Dimenzije samopoimanja djece u odnosu na opaženu socijalnu podršku iz različitih izvora. // Društvena istraživanja. 9 (2000) , 6; 897-912 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Brajša-Žganec, Andreja.
Intergenerational family solidarity across Europe. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 139 (2018) , 1; 1-4 (uvodnik, ostalo).

2. Brajša-Žganec, Andreja.
The Psychological Aspects of Contemporary Families, Marriages and Partnerships. // Društvena istraživanja. 123 (2014) , 1; 1-4 (uvodnik, stručni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Dević, Ivan; Tadić Vujčić, Maja; Babarović, Toni.
Sudjelovanje djece i mladih u istraživanju dobrobiti: kvalitativna analiza. // Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. 30 (2019) ; 351-376 (članak, znanstveni).

2. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Brkljačić, Tihana; Brajša-Žganec, Andreja; Lučić, Lana.
Relationships between physical activity levels and satisfaction with physical appearance, perceived health and affective well-being. // Suvremena psihologija. 22 (2019) , 2; 199-219 (članak, znanstveni).

3. Lučić, Lana; Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brkljačić, Tihana; Sučić, Ines.
Odnos roditeljstva s indikatorima dobrobiti. // Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. 30 (2019) ; 377-404 (članak, znanstveni).

4. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brkljačić, Tihana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata.
Leisure activities and the subjective well-being of older adults in Croatia. // GeroPsych The Journal of gerontopsychology and geriatric psychiatry. 31 (2018) , 1; 31-39 (članak, znanstveni).

5. Valić, Jadranka; Brajša-Žganec, Andreja.
Kvaliteta obiteljske interakcije i emocionalna kompetentnost kao odrednice agresivnog ponašanja djece školske dobi. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 159 (2018) , 1-2; 115-137 (članak, znanstveni).

6. Brajša-Žganec, Andreja; Ivanušević Grgas, Sanja; Petak, Ana.
Happiness-Increasing Strategies and Personality Traits as Predictors of Happiness in Croatian Youth. // Social Inquiry into Well-Being. 3 (2017) , 1; 15-23 (članak, znanstveni).

7. Brajša-Žganec, Andreja; Kozina, Goran.
Kvaliteta življenja građana grada Varaždina : usporedba sa Europskom unijom. // Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. 28 (2017) , 28; 247-265 (članak, znanstveni).

8. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja.
Kvaliteta življenja, sreća i životno zadovoljstvo u Hrvatskoj i zemljama EU, te usporedbe Sjeverozapadne i ostalih dijelova Hrvatske. // Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. 28 (2017) , 28; 139-153 (prethodno priopćenje, znanstveni).

9. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja; Mujkić, Aida.
Optimising childbirth in Croatia – mothers’ perceptions of the best experience and their suggestions for change. // Central European Journal of Paediatrics. 13 (2017) , 2; 117-129 (članak, znanstveni).

10. Mršić, Ivona; Brajša-Žganec, Andreja.
Povezanost potpore i kontrole roditelja i nastavnika, školskog uspjeha i zadovoljstva učenika. // Suvremena psihologija. 19 (2016) , 1; 23-36 (članak, znanstveni).

11. Brajša-Žganec, Andreja; Hanzec, Ivana.
Self-Regulation, Emotion Understanding and Aggressive Behaviour in Preschool Boys. // Croatian Journal of Education /Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. 17 (2015) , Sp.Ed. No.1; 13-24 (članak, znanstveni).

12. Brajša-Žganec, Andreja; Hanzec, Ivana.
Obiteljski odnosi i psihosocijalna prilagodba djece u cjelovitim i jednoroditeljskim obiteljima. // Klinička psihologija. 8 (2015) , 2; 139-150 (članak, znanstveni).

13. Brajša-Žganec, Andreja; Ivanović, Danijela; Burušić, Josip.
Dimenzije psihološke dobrobiti hrvatskih studenata: spolne razlike i povezanost s osobinama ličnosti. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 155 (2014) ; 29-46 (članak, znanstveni).

14. Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja; Poljanec-Borić, Saša.
What is good for tourists should be good for residents too : the relationship between the quality of the touristic offer and subjective well-being of residents. // Tourism Analysis. 19 (2014) , 6; 719-730 (članak, znanstveni).

15. Petak, Ana; Brajša-Žganec, Andreja.
The somatization symptoms among grammar school students. // Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje. 16 (2014) , 4; 1119-1146 (članak, znanstveni).

16. Brajša-Žganec, Andreja; Ivanović, Danijela; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana.
Personality traits and social desirability as predictors of subjective well-being. // Psihologijske teme. 20 (2011) , 2; 261-276 (članak, znanstveni).

17. Brajša-Žganec, Andreja; Raboteg-Šarić, Zora.
Children in foster care in Croatia. // Social Work Forum. 2 (2011) , 1; 161-172 (članak, znanstveni).

18. Matešić, Krunoslav; Matešić, Krunoslav ml.; Brajša-Žganec, Andreja; Ružić, Valentina.
Usporedba faktorskih struktura testova D-48 i D-70. // Suvremena psihologija. 11 (2008) , 2; 211-221 (članak, znanstveni).

19. Subotić, Sanja; Brajša-Žganec, Andreja; Merkaš, Marina.
Školski stres i neka obilježja ličnosti kao prediktori suicidalnosti adolescenata. // Psihologijske teme. 17 (2008) , 1; 111-131 (članak, znanstveni).

20. Slunjski, Edita; Šagud, Mirjana; Brajša-Žganec, Andreja.
Kompetencije odgajatelja u vrtiću - organizaciji koja uči. // Pedagogijska istraživanja. 3 (2006) , 1; 45-59 (članak, znanstveni).

21. Burušić, Josip; Brajša-Žganec, Andreja.
Odnos samohendikepiranja, samopoštovanja i jasnoće pojma o sebi. // Psihologijske teme. 14 (2005) , 1; 83-90 (članak, znanstveni).

22. Brajša-Žganec, Andreja; Žganec, Nino.
Neka etička pitanja u istraživanjima s djecom smještenom u ustanove socijalne skrbi. // Dijete i društvo. 5 (2003) , 1; 23-35 (izlaganje, znanstveni).

23. Brajša-Žganec, Andreja; Matešić, Krunoslav.
EPQ-J i skala sklonosti kriminalnom ponašanju u ranoj adolescenciji. // Suvremena psihologija. 2 (1999) , 1-2; 31-48 (članak, znanstveni).

24. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja.
Sustav terminalnih vrednota adolescenata prije rata i u ratu. // Psychologia Croatica. 1 (1995) , 1-2; 17-26 (članak, znanstveni).

25. Šakić, Vlado; Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja.
Uzroci progonstva i obilježja hrvatskih prognanika u kontekstu izbjegličkog problema u svijetu. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 2 (1993) , 2-3 (4-5); 383-405 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Conar, Ida; Brajša-Žganec, Andreja.
Povezanost poremećaja izgovora sa samopoimanjem djece predškolske i prvog razreda osnovnoškolske dobi. // Logopedija. 8 (2018) , 2; 44-48 (članak, stručni).

2. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja; Bejaković, Predrag; Japec, Lidija.
Trendovi u kvaliteti života Hrvatska: 2007-2012. s naglaskom na kvalitetu društva i povjerenje. // Radno pravo. 5 (2016) , 2; 72-78 (članak, stručni).

3. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja; Bejaković, Predrag; Japec, Lidija.
Trendovi u kvaliteti života Hrvatska: 2007. – 2012. s naglaskom na subjektivno blagostanje. // Radno pravo. 11 (2016) , 9; 69-75 (pregledni rad, stručni).

4. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja; Bejaković, Predrag; Japec, Lidija.
Trendovi u kvaliteti života u Hrvatskoj : 2007. - 2012. s posebnim naglaskom na životni standard i tržište rada. // Radno pravo. 11 (2015) , 5; 64-70 (članak, stručni).

5. Brajša-Žganec, Andreja.
Priručnik za samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. // Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu. 24 (2013) , 105-106 (13-132); 11-13 (prikaz, stručni).

6. Brajša-Žganec, Andreja.
Agresivno ponašanje i nasilje u školi. // Lađa, časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture. 5 (2010) , 2; 48-57 (pregledni rad, stručni).

7. Brajša-Žganec, Andreja.
Psihologija braka: bračna interakcija i zadovoljstvo u braku. // Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije. 127 (1999) , 3; 188-191 (članak, stručni).

8. Brajša-Žganec, Andreja.
Obitelj, mladi i socijalna podrška danas. // Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije. 125 (1997) , 12; 746-749 (članak, stručni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Hanzec, Ivana; Kovačević, Mirela; Brajša-Žganec, Andreja.
Psychosocial predictors of students’ academic, social and emotional adjustment at the beginning of secondary school // Review of Psychology, 23(1-2) / Buško, Vesna (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2016. 84-85 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja.
Gerontehnologija - inovacijske tehnologije u skrbi za starije // Liječnički vjesnik.
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2016. 142-143 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Hanzec, Ivana; Brajša-Žganec, Andreja.
The relationship of family structure and family relationships to psychosocial adjustment in preschool children // Review of Psychology 19(1) / Buško, Vesna (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, 2012. 88-88 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Hanzec, Ivana; Brajša-Žganec, Andreja.
Social development of preschool children: the relation of temperament dimensions and some parents' characteristics to child's behaviour // Review of Psychology, Vol.17 No.2 / Buško, Vesna (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010. 195-195 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Brajša-Žganec, Andreja.
Socioemocionalni razvoj: dobrobit djeteta u kontekstu obitelji // .
4-4 (plenarno predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Brajša-Žganec, Andreja.
Socio-emocionalni razvoj i dobrobit djece: što trebamo znati? // Nema..
(plenarno predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Brajša-Žganec, Andreja.
Socio-emocionalni razvoj i dječja prava // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Brajša-Žganec, Andreja.
Sigurna privrženost i rani socioemocionalni razvoj djeteta u obiteljskom i vrtićkom okruženju // Interdisciplinarni pristup razvoju osjetila i osjećaja u djetinjstvu / Vučenović, Dario (ur.).
Split : Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatsko Montessori društvo, 2016. 2-3 (plenarno predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Brajša-Žganec, Andreja.
Socio-emocionalne kompetencije djece kao indikatori kvalitete kurikuluma // Mirisi djetinjstva Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - teorijske postavke i implementacija / Visković, Ivana (ur.).
Makarska : Dječji vrtić Biokovsko zvonce, Makarska, 2015. 51-52 (plenarno predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Žganec, Nino; Brajša-Žganec, Andreja.
Neka etička pitanja u istraživanjima s djecom smještenom u ustanove socijalne skrbi // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Brajša-Žganec, Andreja; Kotrla Topic, Marina.
Intrinsic motivation and fear of school among pupils in lower grades of primary school // Positive Psychology in Education, Book of Selected Papers / Miljković, Dubravka ; Rijavec, Majda (ur.).
Zagreb : Faculty of Teacher Education, University of Zagreb & ECNSI, 2011. 9-24 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Brajša-Žganec, Andreja; Hanzec, Ivana; Pahić, Tea.
Socijalne vještine djece predškolske dobi: spolne i dobne razlike // ECNSI-2010. ; Collected papers of special focus symposium 11th Days of Mate Demarin - Expectations, achievements and prospects in theory and practice of early and primary education / Anka Jurčević Lozančić (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010. 79-90 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Pahić, Tea; Brajša-Žganec, Andreja; Tomić Mikac, Slađana.
Spolne i dobne razlike u učestalosti straha od škole // Kutatasok Az Eotvos Jozsef Foiskolan 2010 / Steinerne, Molnar J., ; Toth Sandor A. (ur.).
Baja : Eotvos Jozsef Foiskola, 2010. 259-268 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Žganec, Nino; Brajša-Žganec, Andreja.
Kinder und Jugendliche als Opfer des Krieges in der Republik Kroatien: Kriegserfahrung von Kindern und psychosoziale Hilfsprogramme // Die Kraft des Personzentrierten Ansatzes. Praxis und Anwendungsgebiete / Deter, Detlev ; Sander, Klaus ; Terjung, Beatrix (ur.).
Koeln : GwG Verlag, 1997. 303-321 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Brajša-Žganec, Andreja.
Agresivno ponašanje i eksternalizirani problemi predškolske djece: zaštitni čimbenici i različiti procjenjivači // Nasilje nad djecom i među djecom, Zbornik radova II. znanstveno-stručnog skupa održanog u Osijeku 2008. godine / Vladimir Kolesarić (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2010. 85-102 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Brajša-Žganec, Andreja.
Meta-emocije i psihosocijalna prilagodba djece // Odgojitelj kao refleksivni praktičar / Varošanec, Lidija (ur.).
Čakovec : Knjigoplastika, 2001. 54-57 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Brajša-Žganec, Andreja; Džida, Marija; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brkljačić, Tihana; Babarović, Toni.
Sretni roditelji - sretna djeca predstavljanje projekta CHILD-WELL // Psihošpancir - Tjedan psihologije / Bogdan, Andreja i Mišević, Živko (ur.).
Čakovec : Društvo psihologa Varaždin, Sveučilište sjever, Veleučilište Čakovec, 2020. 24-24 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Brajša-Žganec, Andreja; Kotrla Topić, Marina; Džida, Marija; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brkljačić, Tihana.
Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji (CHILD-WELL) – predstavljanje projekta // VIII. znanstveno stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici, knjiga sažetaka / Vuletić, Gorka ; Križanić, Valerija ; Pribisalić, Dalia (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet Osijek, 2020. 56-56 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

3. Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić Larsen, Zvjezdana; Sučić, Ines; Franc, Renata.
Hrvatsko longitudinalno praćenje dobrobiti (CRO- WELL) : povezanost životnih događaja i dobrobiti // Psihošpancir - tjedan psihologije / Bogdan, Andreja i suradnici. (ur.).
Čakovec : Društvo psihologa Varaždin, 2019. 33-33 (predavanje,sažetak,stručni).

4. Brajša-Žganec, Andreja; Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Tadić-Vujčić, Maja; Brkljačić, Tihana.
Relationships between physical activity level and satisfaction with physical appearance, perceived health and affective well-being // Book of Abstracts - Happiness in a Multicultural World / Jorge Guardilos, Edita (ur.).
Granada, Španjolska : Universidad de Granada, 2019. 124-125 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Dević, Ivan; Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata.
Europsko istraživanje dobrobiti djece i mladih: sudjelovanje Hrvatske? // Psihošpancir - tjedan psihologije / Bogdan, Andreja ; Plantak, Petra (ur.).
Varaždin : Društvo psihologa Varaždin, 2019. 32-32 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

6. Džida, Marija; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja; Petak, Ana.
Odnos roditeljstva, slobodnog vremena i subjektivne dobrobiti // 27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija i digitalni svijet - Sažetci priopćenja / Šincek, D. ; Rudolfi, N. ; Penezić, Z. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2019. 114-114 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja; Prizmić-Larsen, Zvjezdana.
Positive and negative life events and well-being across age groups // Book of Abstracts. 2nd International Scientific Conference Brain and Mind: Promoting Individual and Community Well-Being / Pačić Turk, Ljiljana ; Knežević, Martina (ur.).
Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. 96-96 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja; Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Tadić Vujčić, Maja; Lučić, Lana.
CRO-WELL: Croatian Longitudinal Survey of Well-Being // ESRA 2019 Programme.
Zagreb : Faculty of Economic and Business, University of Zagreb, 2019. 1-2 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Lučić, Lana.
Longitudinal relationship between affective well-being and life events: two-wave study // Book of Abstracts - Happiness in a Multicultural World / Jorge Guardilos, Edita (ur.).
Granada, Španjolska : Universidad de Granada, 2019. 26-27 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Lučić, Lana; Brkljačić, Tihana; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja; Prizmić Larsen, Zvjezdana.
Sreća i životni događaji: promjene u godini dana // 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa - knjiga sažetaka / Jelić, Margareta ; Tomas, Jasmina (ur.).
Zagreb, 2019. 107-107 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Lučić, Lana; Brkljačić, Tihana; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja; Sučić, Ines.
Flourishing and life events: what experiences antecede our personal growth // Book of Abstracts: XVI European Congress of Psychology.
Moscow : Moscow University Press, 2019. 990-990 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Tadić Vujčić, Maja; Brajša-Žganec, Andreja; Ozan, Jessica; Mihálik, Jaroslav.
Engagement with Children and Young People in Studying Well-Being: Results from the European Cohort Development Project (ECDP) // ESRA 2019 Programme.
zagreb, 2019. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Brkljačić, Tihana; Sučić, Ines.
Covariation of life events and well-being in different age groups // Abstract Booklet - Promoting of Quality of Life in the Changing World / Shek, D.T.L. ; Leung, J.T.Y. ; Dou, D.Y. (ur.).
Hong Kong : The Hong Kong Polytechnic University 24-24 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Babarović, Toni; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja.
Life satisfaction in the Mediterranean: The cradle of Europe with unhappy newborns // Book of Abstracts MIC-VIS, 2018 / Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Medić, Rino ; Ramljak, Ozana (ur.).
Zagreb : Institut of Social Sciences Ivo Pilar & Grupa VERN' d.o.o., 2018. 27-27 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Brajša-Žganec, Andreja.
Partnerstvo obitelji i škole: kako ostvariti suradnju roditelja i nastavnika? // Psihošpancir, tjedan psihologije / Bogdan, Andreja ; Mrla, Josipa (ur.).
Čakovec : Društvo psihologa Varaždin, 2018. 21-21 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

16. Brajša-Žganec, Andreja.
Socioemocionalni razvoj i dobrobit djece: Uloga individualnih karakteristika roditelja // Knjiga sažetaka: kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke / Brajša-Žganec, A. ; Penezić, Z. ; Tadić Vujčić, M. (ur.).
Sv. Martin na Muri : Hrvatsko psihološko društvo, 2018. 318-318 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

17. Brajša-Žganec, Andreja; Brkljačić, Tihana; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Lučić, Lana; Prizmić Larsen, Zvjezdana.
Roditeljstvo, partnerski odnosi i dobrobit // Knjiga sažetaka - Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke / Brajša-Žganec, A. ; Penezić, Z. ; Tadić Vujčić, M. (ur.).
Sv. Martin na Muri : Hrvatsko psihološko društvo, 2018. 167-167 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

18. Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Tadić Vujčić, Maja; Dević, Ivan; Babarović, Toni; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana.
Izazovi u razvoju europskog longitudinalnog istraživanja dobrobiti djece // Knjiga sažetaka - Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke / Brajša-Žganec, A. ; Penezić, Z. ; Tadić Vujčić, M. (ur.).
Sv. Martin na Muri : Hrvatsko psihološko društvo, 2018. 168-168 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

19. Glavak Tkalić, Renata; Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić‐Larsen, Zvjezdana; Sučić, Ines.
What’s the relationship between personality dimensions, life events and well‐being? A large sample study in Croatia // Book of Abstracts.
Zadar : European Association of Personality Psychology, 2018. 222-222 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja; Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Franc, Renata; Sučić, Ines.
Positive and negative life events and well-being across age groups // Book of Abstracts "Integenerational Family Solidarity Across Europe" / Albert, Isabelle (ur.).
Luxembourg : University of Luxembourg, 2018. 9-9 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

21. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Larsen, Randy; Brajša-Žganec, Andreja; Tadić Vujčić, Maja.
Predicting well-being from past events: Positive events are better predictor than negative events // Abstract Booklet - Promoting of Quality of Life in the Changing World / Shek, D.T.L. ; Leung, J.T.Y. ; Dou, D.Y. (ur.).
Hong Kong : The Hong Kong Polytechnic University, 2018. 23-24 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Lučić, Lana; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brkljačić, Tihana; Brajša-Žganec, Andreja; Tadić Vujčić, Maja.
Happy Croatians, where are thou? // Book of Abstracts MIC-VIS, 2018 / Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Medić, Rino ; Ramljak, Ozana (ur.).
Zagreb : Institut of Social Sciences Ivo Pilar & Grupa VERN' d.o.o., 2018. 73-73 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

23. Sučić, Ines; Brkljačić, Tihana; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja; Tadić Vujčić, Maja; Balabanić, Ivan.
Izvori sreće u svakodnevnom životu – hranimo li se srećom? // XXI. Dani psihologije u Zadrz - sažetci priopćenja / Nikolić, Matilda ; Tokić, Andrea ; Ćubela Adorić, Vera ; Dodaj, Arta ; Gregov, Ljiljana ; Ivanov, Lozena ; Macuka, Ivana ; Nekić, MArina ; Tucak Junaković, Ivana ; Valerjev, Pavle ; Vidaković, Marina (ur.).
Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2018. 92-92 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

24. Tadić Vujčić, Maja; Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Dević, Ivan; Babarović, Toni; Šakić, Vlado.
Projekt razvoja kohortnog longitudinalnog istraživanja dobrobiti djece i mladih: The European Cohort Development Project (ECDP) // XXI. Dani psihologije u Zadru - sažetci priopćenja / Nikolić, Matilda ; Tokić, Andrea ; Ćubela Adorić, Vera ; Dodaj, Arta ; Gregov, Ljiljana ; Ivanov, Lozena ; Macuka, Ivana ; Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana ; Valerjev, Pavle ; Vidaković, Marina (ur.).
Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2018. 147-147 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

25. Tadić Vujčić, Maja; Klaiterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja; Prizmić Larsen, Zvjezdana; Franc, Renata.
The Impact of Flourishing on Subjective Experiences of Life Events: Examining the Role of Proactivity and Social Support in a Two-Wave Longitudinal Study // 9th European Conference on Positive Psychology-Book of Abstracts.
Budapest : Akadémiai Kiadó, 2018. 473-473 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

26. Tadić Vujčić, Maja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić Larsen, Zvjezdana; Brajša-Žganec, Andreja.
The Lives of Those Who Flourish and Those Who Languish: The Results From the Initial CRO-WELL Survey // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

27. Brajša-Žganec, Andreja.
Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti // .
(predavanje,sažetak,stručni).

28. Brajša-Žganec, Andreja.
Motivi za roditeljstvo i kako odgajamo našu djecu // 25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa.
Zadar : Hrvatsko psihološko društvo, 2017. 282-283 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

29. Brajša-Žganec, Andreja.
Dobrobit djece, mladih i obitelji u Hrvatskoj i Europi // Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji / Merkaš, Marina ; Brdovčak, Barbara (ur.).
Zagreb : Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, 2017. 23-23 (domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

30. Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Tadić Vujčić, Maja.
Djeca i mladi iz Hrvatske i EU o domenama dobrobiti: obitelj, prijatelji, škola, novci, odnosi // Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji / Merkaš, Marina ; Brdovčak, Barbara (ur.).
Zagreb : Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, 2017. 25-25 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

31. Brajša-Žganec, Andreja; Glavak Tkalić, Renata; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Sučić, Ines.
Povezanost životnih događaja i dobrobiti pojedinca: uloga dimenzija ličnosti // Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem 25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa : knjiga sažetaka / Ćubela Adorić, Vera ; Franc, Renata ; Kalebić Maglica, Barbara ; Nakić Radoš, Sandra (ur.).
Zadar : Hrvatsko psihološko društvo, 2017. 121-121 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

32. Brajša-Žganec, Andreja; Hanzec, Ivana; Merkaš, Marina; Šakić Velić, Marija.
The relation of child’s characteristics and parent-child interactions with children’s school adjustment // 18th European Conference on Developmental Psychology - Abstract Book..
Utrecht : European Association of Developmental Psychology, 2017. 535-535 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

33. Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana.
Quality of life and social support across the lifespan // Book of Abstracts - 15th European Congress of Psychology.
Amsterdam, Nizozemska, 2017. 8-8 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

34. Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana, Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Glavak-Tkalić, Renata; Sučić, Ines; Tadić Vujčić, Maja; Franc, Renata; Brkljačić, Tihana; Lučić, Lana.
CRO-WELL: Well-being and life events - preliminary analysis // Abstract Book - 15th ISQLS Annual Conference.
Innsbruck, Austrija, 2017. 120-120 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

35. Dević, Ivan; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja.
Mišljenje hrvatskih i europskih stručnjaka o mjerenju dobrobiti djece i mladih // Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji / Merkaš, Marina ; Brdovčak, Barbara (ur.).
Zagreb : Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, 2017. 24-24 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

36. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja.
Subjective well-being during the lifespan in Croatia: U-shaped curve, declinig or no change? // Abstract Book - 15th ISQOLS Annual Conference.
Innsbruck, Austrija, 2017. 62-62 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

37. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić Larsen, Zvjezdana; Larsen, Randy; Brajša-Žganec, Andreja; Brkljačić, Tihana.
Positive and negative life events: frequency and intensity of events is predicted by well-being and emotion regulation // Abstract Book - 15th Europpean Congress of Psychology.
Amsterdam, 2017. 147-147 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

38. Lučić, Lana; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša- Žganec, Andreja.
Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti - prvi rezultati // 23. DRZB - knjiga sažetaka / Arambašić, Lidija ; Erceg, Inja ; Kamenov, Željka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2017. 156-156 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

39. Lučić, Lana; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja; Brkljačić, Tihana; Franc, Rrenata; Glavak Tkalić, Renata; Prizmić Larsen, Zvjezdana; Sučić, Ines; Tadić, Vujčić Maja.
Parents of Children with Disabilities: Are They Happy? // Book of abstracts ERFCON 2017 / Hržica, Gordana ; Jeđud Borić, Ivana (ur.).
Zagreb : Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb, 2017. 60-60 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

40. Tadić Vujčić, Maja; Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana; Glavak Tkalić, Renata; Lučić, Lana.
Osobine ličnosti i uvjeti života kao prediktori različitih aspekata dobrobiti mladih u Hrvatskoj // Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji / Merkaš, Marina ; Brdovčak, Barbara (ur.).
Zagreb : Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, 2017. 27-27 (predavanje,sažetak,znanstveni).

41. Tadić Vujčić, Maja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić Larsen, Zvjezdana; Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata.
Flourishing in Croatia: The Validation of the Croatian versions of the Flourishing Scale and the Scale of Positive and Negative Experience // Conference A World to Win: Book of Abstracts.
Rotterdam : Erasmus happiness Economics Research Organisation, 2017. 28-29 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

42. Brajša-Žganec, Andreja; Babarović, Toni; Franc, Renata; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Sučić, Ines; Tadić, Maja.
Children and young people views on well-being // ISSBD 2016 - Session Overview.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

43. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja.
Subjective well-being and family relations across the adult lifespan // ISSBD 2016 - Session Overview.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

44. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja.
Quality of life, life satisfaction and happiness in professional caregivers // ISSBD 2016 - Session Overview.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

45. Brajša-Žganec, Andreja.
Kako postupati s dječjim emocijama od najranije dobi? // Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja - Knjiga sažetaka / Alessandra Pokrajac-Bulian, Irena Miletić, Jasminka Juretić, Josip Lopižić (ur.).
Opatija : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 353-353 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

46. Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Dević, Ivan.
Mišljenje hrvatskih stručnjaka o mjerenju dobrobiti djece i mladih // XX. Dani psihologije u Zadru / Penezić, Zvjezdan ; Slišković, Ana ; Čubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Nikolić, Matilda ; Nekić, Marina ; Ombla, Jelena ; Šimunić, Ana ; Tokić, Andrea (ur.).
Zadar : Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, 2016. 59-59 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

47. Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić Larsen, Zvjezdana.
Kvaliteta života roditelja s obzirom na socioekonomski status i socijalnu podršku // Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja - Knjiga sažetaka / Alessandra Pokrajac-Bulian, Irena Miletić, Jasminka Juretić, Josip Lopižić (ur.).
Opatija, Hrvatska : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 79-79 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

48. Brajša-Žganec, Andreja; Valić, Jadranka.
Kvaliteta obiteljske interakcije, emocionalna kompetentnost i agresivnost kod djece školske dobi // Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja - Knjiga sažetaka / Alessandra Pokrajac-Bulian, Irena Miletić, Jasminka Juretić, Josip Lopižić (ur.).
Opatija, Hrvatska : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 237-237 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

49. Brdovčak, Barbara; Hanzec, Ivana; Brajša-Žganec, Andreja.
Odnos pozitivnih akademskih emocija s akademskom kontrolom, samoefikasnošću i školskim uspjehom // Međunarodni znanstveno-stručni skup XX. dani psihologije : sažeci priopćenja = Internationa meeting 20th Psychology Days : paper summaries / Penezić, Zvjezdan ; Slišković, Ana ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Nikolić, Matilda ; Nekić, Marina ; Ombla, Jelena ; Šimunić, Ana ; Tokić, Andrea (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2016. 143-143 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

50. Brdovčak, Barbara; Hanzec, Ivana; Brajša-Žganec, Andreja.
Positive achievement emotions and their role in the academic achievement of high school students // 8th European Conference on Positive Psychology (ECPP 2016) : Abstract Book.
2016. 139-140 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

51. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja.
Subjective well-being in Croatia: differences between the Adriatic coast and the continent // MIC-VIS 2016 Book of Abstracts / Kaliterna Lipovčan, Lj., Medić, R., Ramljak, O. (ur.).
Zagreb : Institute of Social sciences Ivo Pilar, Zagreb, 2016. 58-58 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

52. Babarović, Toni; Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja.
Kvaliteta života starijih osoba u Republici Hrvatskoj 2007. i 2012. godine: glavne odrednice i opažene promjene // Psihologija starenja - pogled u budućnost 23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa / Despot Lučanin, Jasminka, Černja, Iva, Lopižić, Josip, Rudolfi, Nelija (ur.).
Šibenik : Hrvatsko psihološko društvo i Naklada Slap, 2015. 43-43 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

53. Brajša-Žganec, Andreja.
Kvaliteta života starih ljudi // Psihologija starenja - pogled u budućnost 23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa / Despot Lučanin, Jasminka, Černja, Iva, Lopižić, Josip, Rudolfi, Nelija (ur.).
Šibenik : Hrvatsko psihološko društvo i Naklada Slap, 2015. 41-42 (domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

54. Brajša-Žganec, Andreja.
Kvaliteta života i obiteljsko funkcioniranje: usporedba procjena u ranoj, srednjoj i kasnoj odrasloj dobi // Psihologija starenja - pogled u budućnost 23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa / Despot Lučanin, Jasminka, Černja, Iva, Lopižić, Josip, Rudolfi, Nelija (ur.).
Šibenik : Hrvatsko psihološko društvo i Naklada Slap, 2015. 46-46 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

55. Brajša-Žganec, Andreja; Hanzec, Ivana; Kovačević, Mirela.
Boys’ and girls’ self-esteem at the beginning of high school: Importance of some individual and contextual factors // 17TH EUROPEAN CONFERENCE ON DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY / Isabel Soares and Ana Tomás Almeida (ur.).
Braga : EADP and University of Minho, 2015. 660-661 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

56. Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna Lipovcan; Ljiljana; Ivanovic, Danijela; Prizmic Larsen, Zvjezdana.
The Relationship between Individual and Social Indicators, Affect Regulation Strategies and Subjective Well-being // Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life. Abstract book / Tumino, Micol ; Bollati, Martina ; Widmann, Martina (ur.).
Milano : Innexta S.r.l., 2015. 1637-1637 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

57. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Brajša-Žganec, Andreja; Babarović, Toni.
Subjektivna dobrobit hrvatskih građana 2003. do 2014. godine // 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja / Zarevski, Predrag ; Jurin, Tanja ; Modić Stanke, Koraljka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 147-147 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

58. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Brajša-Žganec, Andreja; Brkljačić, Tihana.
To do, to have, or to save? Well-being and materialism as predictors of financial investment - Croatian case // Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life. Abstract book / Tumino, Micol ; Bollati, Martina ; Widmann, Martina (ur.).
Milano : Innexta S.r.l., 2015. 0221-0221 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

59. Brajša-Žganec, Andreja.
Roditeljstvo i obrazovni kontekst // Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe - / Pavlin-Bernardić, N., Jokić, B., Lopižić, J., Putarek, V., Vlahović-Štetić, V. (ur.).
Rovinj : Hrvatsko psihološko društvo, 2014. 25-26 (domaća recenzija,sažetak).

60. Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Sučić, Ines.
Samopoštovanje i socijalne kompetencije djece izložene vršnjačkom nasilju // e-nasilje- izazovi proučavanja i preveniranja nasilja u okviru novih medija / Babić Čikaš, Ana ; Krupić Dino ; Šincek, Daniela (ur.).
Osijek : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2014. 40-41 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

61. Brajša-Žganec, Andreja; Hanzec, Ivana.
Samokontrola, razumijevanje emocija i agresivno ponašanje dječaka predškolske dobi // 14. Dani Mate Demarina: Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja. Knjiga sažetaka. / Prskalo, Ivan ; Jurčević Lozančić, Anka ; Braičić, Zdenko (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2014. 351-351 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

62. Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Ivanović, Danijela.
Povezanost strategija regulacije emocija i subjektivne dobrobiti // XIX. Dani psihologije u Zadru/ 19th psychology days in Zadar - sažeci priopćenja / Slišković, Ana (ur.).
Zadar : Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu, 2014. 80-80 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

63. Brajša-Žganec, Andreja; Merkaš, Marina; Šakić Velić, Marija.
Roditeljstvo i djetetova socijalna kompetencija kao odrednice školskog postignuća i percepcije odnosa među učenicima u razredu // Kako obrazovanju dodati boju? -uloga i izazovi za psihologe- / Pavlin-Bernardić, N., Jokić, B., Lopižić, J., Putarek, V., Vlahović-Štetić, V. (ur.).
Rovinj : Hrvatsko psihološko društvo, 2014. 27-27 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

64. Hanzec, Ivana; Brajša-Žganec, Andreja; Kovačević, Mirela.
Roditeljska uključenost u obrazovanje djece na početku srednje škole: spolne razlike i povezanost sa školskim uspjehom // Kako obrazovanju dadati boju? - uloga i izazovi za psihologe - / Pavlin-Bernardić, N., Jokić, B., Lopižić, J., Putarek, V., Vlahović-Štetić, V. (ur.).
Rovinj : Hrvatsko psihološko društvo, 2014. 29-29 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

65. Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana; Babarović, Toni; Bejaković, Predrag; Japec, Lidija; Brajša-Žganec, Andreja.
Trends in Quality of Life in Croatia 2007-2012 // ISQOLS 2014 Book of Abstracts / Krause, Peter (ur.).
Berlin : Freie Universitat Berlin, 2014. 145-146 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

66. Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Brajša-Žganec, Andreja; Babarović, Toni.
Personal Well-being Index of Croatian citizens 2003-2014 // ISQOLS 2014 Book of Abstracts / Krause, Peter (ur.).
Berlin : Freie Universitat Berlin, 2014. 37-38 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

67. Brajša-Žganec, Andreja.
Roditeljske procjene internaliziranih problema djece od 3 do 7 godina: povezanost sa sociodemografskim varijablama i dimenzijama temperamenta. // 21. dani Ramira i Zorana Bujasa. Međunarodni psihologijski znanstveni skup. Sažeci priopćenja. / Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Hujić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo, 2013. 96-96 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

68. Vuković, Pia; Brajša-Žganec, Andreja.
Spolne razlike u povezanosti roditeljskog ponašanja i samopoštovanja te samopoštovanja i samokontrole djece // Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije : knjiga sažetaka / Sušanj, Zoran ; Miletić, Irena ; Kalebić Maglica, Barbara ; Lopižić, Josip (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2013. 169-169 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

69. Brajša-Žganec, Andreja.
Što znamo o meta-emocijama roditelja: kakve osjećaje i stavove o vlastitim i dječjim emocijama imaju očevi i majke djece predškolske dobi? // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Dubrovnik : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 79-79 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

70. Brajša-Žganec, Andreja; Kantolić, Iva; Perić, Božena.
Privrženost roditeljima i kvaliteta odnosa s prijateljima kao odrednice zadovoljstva životom adolescenata // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 122-122 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

71. Brajša-Žganec, Andreja; Keresteš, Gordana.
Nastavni sadržaji iz psihologije obitelji, braka, partnerstva i roditeljstva na studijima psihologije u Hrvatskoj // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 300-300 (domaća recenzija,sažetak,stručni).

72. Brajša-Žganec, Andreja; Molnar, Irena.
Povezanost samokontrole i pozitivnih životnih ishoda kod osnovnoškolaca // XVIII. Dani psihologije u Zadru/18th psychology days in Zadar ; Sažeci radova/paper summaries / Penezić, Zvjezdan i sur. (ur.).
Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilišta u Zadru, 2012. 76-76 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

73. Hanzec, Ivana; Brajša-Žganec, Andreja.
Obiteljska kohezija, zadovoljstvo s obitelji i majčine meta-emocije: usporedba procjena samohranih majki i majki iz cjelovitih obitelji predškolaca // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Dubrovnik : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 138-138 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

74. Matešić, Krunoslav, voditelj; Sudionoci: Buško, Vesna; Brajša-Žganec, Andreja; Domijan, Dražen; Penezić, Zvjezdan; Sorić, Izabela; Vranić, Andrea.
Kako unaprijediti obrazovanje o psihodijagnostičkim sredstvima? // Sažeci radova / Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adroić, Vera ; Ombla, Jelena ; Slišković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle ; Vulić Prtorić, Anita (ur.).
Zadar : Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, 2012. 202-202 (sažetak).

75. Brajša-Žganec, Andreja; Hanzec, Ivana.
Pozitivni i negativni odgojni postupci, postupanje s dječjim emocijama i subjektivna dobrobit majki djece predškolske dobi // Vrijeme sličnosti i razlika - izazov psihologiji i psiholozima / Kolesarić, Vladimir (ur.).
Osijek : Društvo psihologa Osijek, 2011. 32-32 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

76. Brajša-Žganec, Andreja; Merkaš, Marina; Šakić, Marija.
School connectedness and engagement as determinants of children’s academic achievement // The 12th European Congress of Psychology - Abstracts and List of Authors.
Istanbul, 2011. 542-542 (poster,međunarodna recenzija,sažetak).

77. Hanzec, Ivana; Šeparović, Nikolina; Brajša-Žganec, Andreja.
Usporedba majčinih i odgojiteljskih procjena socijalnog ponašanja djece predškolske dobi // Savremeni trendovi u psihologiji : knjiga sažetaka = Current trends in psychology : abstracts.
Novi Sad : University of Novi Sad, Faculty of philosophy, 2011. 361-362 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

78. Brajša-Žganec, Andreja; Merkaš, Marina.
Povezanost dimenzija roditeljstva, osnovnih psiholoških potreba i zadovoljstva životom mladih // 18. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kroskulturalna psihologija. Knjiga sažetaka / Takšić, Vladimir (ur.).
Rijeka : Hrvatsko psihološko društvo, 2010. 56-56 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

79. Brajša-Žganec, Andreja; Burušić, Josip; Merkaš, Marina; Šakić, Marija.
Zajedničke aktivnosti članova obitelji i roditeljska percepcija obiteljske kohezije u obiteljima s djecom u ranoj adolescenciji // II. hrvatski kongres primijenjene psihologije: "Zaštita zdravlja djece i mladih" / Pačić-Turk, Ljiljana ; Vlašić-Cicvarić, Inge ; Barušić, Teuta (ur.).
Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2009. 58-58 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

80. Brajša-Žganec, Andreja; Kotrla-Topić, Marina.
Intrinzična motivacija i strah od škole kod učenika nižih razreda osnovne škole // The 3rd International Conference on Advanced and Systematic Research - ECNSI 2009. Book of abstracts / Rijavec, Majda ; Miljković, Dubravka (ur.).
Zagreb-Zadar : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. 41-42 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

81. Brajša-Žganec, Andreja; Merkaš, Marina; Šakić, Marija; Šverko, Iva.
Quality of life and leisure activities: How do leisure activities contribute to life satisfaction? // IX ISQOLS Conference, Book of Abstracts - Quality of life studies: Measures and goals for the progress of societies / Maggino, Filomena (ur.).
Firence : Universita degli Studi di Firenze, Italy, 2009. 192-193 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

82. Filjak, Suzana; Brajša-Žganec, Andreja.
Mladi i poimanje odgovornosti // Odgovornost: osobna, profesionalna, društvena, Knjiga sažetaka / Nazor, M. (ur.).
Split : Naklada Slap, 2009. 49-49 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

83. Merkaš, Marina; Brajša-Žganec, Andreja.
Self-esteem, life satisfaction, social support and family cohesion in children with high- and low-hope // XIVth European Conference on Developmental Psychology / Rita Žukauskiene (ur.).
Vilnius, 2009. 124-124 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

84. Brajša-Žganec, Andreja; Raboteg-Šarić, Zora; Šakić, Marija; Kotrla Topić, Marina.
Relations between students individual characteristics, fear of school and somatic complaints // Abstract CD - 20th Biennal ISSBD Meeting.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

85. Brajša-Žganec, Andreja.
Agresivno ponašanje i eksternalizirani problemi predškolske djece: zaštitni čimbenici i različiti procjenjivači // Nasilje nad djecom i među djecom.
Osijek : Studij psihologije Filozofskof fakulteta Sveučilišta u Osijeku, 2008. 49-49 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

86. Brajša-Žganec, Andreja; Ivanović, Danijela; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana.
Personality traits and social desirability as predictors of subjective well-being // Book of Abstracts-4th European Conference of Positive Psychology / Brdar, Ingrid (ur.).
Rijeka : Faculty of Arts and Sciences, University of Rijeka, 2008. 285-285 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

87. Brajša-Žganec, Andreja; Kolesarić, Vladimir.
Profesionalna etika i kompetentnost - što i kako podučavati studente // Knjiga sažetaka - Psihologija - mediji - etika.
Poreč : Društvo psihologa Istre, 2008. 99-100 (domaća recenzija,sažetak,stručni).

88. Ivanušević, Sanja; Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana.
Relations between happiness-increasing strategies, personality traits and happiness in Croatian youth // XXIX International Congress of psychology / Frensch, Peter (ur.).
Berlin : German Federation of Psychologist Associations, 2008. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

89. Brajša-Žganec, Andreja.
Individualni i okolinski čimbenici psihoscijalne prilagodbe djece u predškolsko i rano školsko doba // .
(pozvano predavanje,sažetak,stručni).

90. Brajša-Žganec, Andreja.
Quality of family life: relationship between parental meta-emotion and family functioning // Abstracts-13th European Conference on Developmental Psychology / Bombi, Anna S. et. al. (ur.).
Jena : European Society for Developmental Psychology, 2007. 145 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

91. Brajša-Žganec, Andreja; Gligora, Hrvoje; Pregrad, Jasenka.
Etički problemi pri obavljanju psihološke djelatnosti // 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost / Lopižić, Josip (ur.).
Dubrovnik : Hrvatsko psihološko društvo, 2007. 152 (domaća recenzija,sažetak,stručni).

92. Brajša-Žganec, Andreja; Letica, Iva.
Povezanost roditeljskih odgojnih postupaka i nekih pokazatelja psihosocijalne prilagodbe djece predškolske dobi // 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost / Lopižić, Josip (ur.).
Dubrovnik : Hrvatsko psihološko društvo, 2007. 114 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

93. Burušić, Josip; Čilić Burušić, Lidija; Brajša-Žganec, Andreja.
Sex differences in self-promotion as a self-presentation tactic // ECP2007 - Abstracts / Jindriska Kotrlova (ur.). (ur.).
Prague : Union of Psychologists Associations of the Czech Republic, 2007. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

94. Brajša-Žganec, Andreja.
Psychosocial adjustment of preschool children: effect of parental understanding of own and children's emotions // 26th International Congress of Applied Psychology - Abstracts.
Athens, 2006. 615 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

95. Brajša-Žganec, Andreja; Glavina, Ivana; Slunjski, Edita.
Samopoštovanje, socijane vještine, zadovoljstvo životom i doživljeni stres kao mogući čimbenici koji određuju kompetentnost odgajatelja // Ljudski potencijali kroz životni vijek - knjiga sažetaka / Jelčić, Jasminka ; Lopižić, Josip ; Lugović, Gina ; Sušanj, Zoran (ur.).
Vodice : Hrvatsko psihološko društvo, Društvo psihologa Šibenik, 2006. 86 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

96. Brajša-Žganec, Andreja; Gligora, Hrvoje; Pregrad, Jasenka.
Poziv na etičko promišljanje o pojavljivanju psihologije (i psihologa) u javnom i medijskom prostoru -nastavak // Ljudski potencijali kroz životni vijek - knjiga sažetaka / Jelčić, Jasminka ; Lopižić, Josip ; Lugović, Gina ; Sušanj, Zoran (ur.).
Vodice : Hrvatsko psihološko društvo, 2006. 105 (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

97. Pregrad, Jasenka; Brajša-Žganec, Andreja.
Poziv na etičko promišljanje o pojavljivanju psihologije (i psihologa) u javnom i medijskom prostoru // 1. hrvatski kongres primijenjene psihologije - Psiholozi u unaprjeđivanju i zaštiti zdravlja - interdisciplinarni pristup / Pačić-Turk, Ljiljana (ur.).
Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2006. (domaća recenzija,sažetak,stručni).

98. Brajša-Žganec, Andreja.
Uloga povjerenka za mlade u tijelima državne uprave Republike Hrvatske // Nacionalna konferencija: Mladi i društvo u tranziciji.
Zagreb, 2005. 39-42 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

99. Brajša-Žganec, Andreja; Keresteš, Gordana; Kuterovac-Jagodić, Gordana, Lebedina-Manzoni, Marija; Selak-Živković, Aleksandra.
Separated children in foster care in the Republic of Croatia // Childhoods 2005- Children and youth in emerging and transforming societies / Ola Stafseng et al (ur.).
Oslo : Childwatch International and University of Oslo, 2005. 436 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

100. Brajša-Žganec, Andreja.
Povezanost nekih sociodemografskih varijabli s dimenzijama temperamenta i mjerama psihosocijalne prilagodbe djece // XIV. dani psihologije u Zadru / Ćubela Adorić, V. ; Manenica, I. ; Penezić, Z. (ur.).
Zadar : Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, 2004. 41 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

101. Brajša-Žganec, Andreja.
The relationship between individual characteristics and psychosocial adjustment of preschool children // Abstract Book.
Peking : The Chinese Psychological Society, 2004. 504 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

102. Brajša-Žganec, Andreja; Žganec, Nino.
Perceived social support in relation to social networks in early adolescence // Abstract Book.
Peking : The Chinese Psychological Society, 2004. 508 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

103. Brajša-Žganec, Andreja.
Depression and personality structure of adolescents after the war in Croatia // Abstract Book: Psychology in dialogue with related disciplines / Muenker-Kramer, Eva (ur.).
Beč : Austrian Professional Association of Psychologists (BOEP), 2003. 225 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

104. Brajša-Žganec, Andreja.
Parental meta-emotion, child's temperament and child externalising and internalising problems // Abstracts / Di Blasio, Paola ; Camisasca, Elena ; Confalonieri, Emanuela ; Vitali, Roberta (ur.).
Milano : European Society for Developmental Psychology ; Catholic University of Milano, 2003. 274 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

105. Brajša-Žganec, Andreja.
Povezanost roditeljskih meta-emocija i bihevioralno-emocionalnih problema djece predškolske dobi // XIII. Dani psihologije u Zadru, Sažetci radova / Sorić, Izabela (ur.).
Zadar : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zadru, 2002. 6 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

106. Brajša-Žganec, Andreja.
Uloga socijalne podrške u skrbi za djecu i mlade svjedoke ratnih zbivanja // Djeca svjedoci rata 10 godina kasnije, Sažeci izlaganja / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Državni zavod na zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001. 19 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

107. Brajša-Žganec, Andreja; Raboteg-Šarić, Zora; Glavak, Renata.
The relationship between some family variables and adolescent substance abuse // Book of Abstracts.
London : Federation of Professional Psychologists Associations, 2001. 103-103 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

108. Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Raboteg-Šarić, Zora.
Dimensions of children's self-evaluations in relation to perceived social support from different sources // VI European Congress of Psychology : Abstracts / Carta, Stefano (ur.).
Rim : European Federation of Professional Psychologists Associations, 1999. 79-79 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

109. Brajša-Žganec, Andreja.
Youth, social support and personality in the context of war // 14th International Congress of the International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions - Abstracts / Rydelius, Per-Anders ; Anderson, B.E. ; Sundelin, C. ; Bergman, L. (ur.).
Stockholm : IACAPAP ; Karolinska Institutet, 1998. 411 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

110. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja.
Čimbenici rizika za razvoj problematičnog ponašanja djece u ranoj adolescenciji // VI. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Sažeci radova / Majsec Sobota, Višnja ; Arambašić, Lidija ; Bezinović, Petar et al. (ur.).
Dubrovnik : Hrvatsko psihološko društvo ; Društvo psihologa Dubrovnika, 1998. 109 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

111. Brajša-Žganec, Andreja.
War experiences, social support, extraversion and depression in early adolescence // VI European Congress on Child Abuse and Neglect - Abstracts / Casas, Ferran (ur.).
Barcelona : ISPCAN, 1997. 131-133 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

112. Brajša-Žganec, Andreja; Žganec, Nino.
Available social support and children war experience // Book of Abstracts.
Budimpešta : 6th World Family therapy Conference, 1994. 74-74 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

113. Brajša-Žganec, Andreja; Žužul, Miomir.
Some metric characteristic of the children's aggressive and prosocial behaviour rating scale // Conference Book - 7th conference of the European association for personality pschology.
Madrid : 7th conference of the European association for personality pschology, 1994. 136-137 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Brajša-Žganec, Andreja.
Međugeneracijska obiteljska solidarnost // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

2. Lučić, Lana; Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brkljačić, Tihana; Sučić, Ines.
Dobrobit i roditeljstvo // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Babarović, Toni; Tadić Vujčić, Maja.
Djeca i mladi iz sjeverozapadne Hrvatske o domenama dobrobiti // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Brajša-Žganec, Andreja.
Roditelji i nastavnici - partneri u prevenciji ovisnosti // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Brkljačić, Tihana; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić Larsen, Zvjezdana; Brajša Žganec, Andreja.
More is more : Leisure activities and well-being of seniors // International Scientific Conference Recreation and joy of life in seniors : abstracts.
2017. (predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

6. Brajša-Žganec, Andreja.
Kvaliteta življenja građana grada Varaždina: Usporedba s Europskom unijom // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Brajša-Žganec, Andreja.
Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

8. Brajša-Žganec, Andreja.
Obitelji i roditeljstvo danas - kako pomoći djetetu u socioemocionalnom razvoju? // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

9. Brajša-Žganec, Andreja.
Obitelj i roditeljstvo danas // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

10. Brajša-Žganec, Andreja.
Socio-emocionalni razvoj u adolescenciji: zaštitni čimbenici i subjektivna dobrobit mladih // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Brajša-Žganec, Andreja.
Obitelj, roditeljstvo i psihosocijalni razvoj djece i adolescenata // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

12. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja.
Children in foster care in Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

13. Brajša-Žganec, Andreja.
Obitelj, roditeljstvo i psihosocijalna prilagodba djece i adolescenata Obiteljski // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

14. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja; Šakić, Marija.
Children's perceived quality of life: The effects of material well-being, self-esteem and quality of family and peer relationships // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

15. Raboteg-Šarić, Zora; Franc, Renata; Brajša-Žganec, Andreja.
Roditeljski odgojni postupci i psihosocijalni razvoj adolescenata // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

16. Raboteg-Šarić, Zora; Sakoman, Slavko; Brajša-Žganec, Andreja.
The relation of parenting practices to adolescent leisure-time activities and substance use // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Brajša-Žganec, Andreja.
Roditeljske metaemocije i socijalno-emocionalni razvoj djece / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb, 03.07. 2002., 217 str. Voditelj: Vizek-Vidović, Vlasta.
 
  Magistarski radovi
 

1. Brajša-Žganec, Andreja.
Socijalna podrška, ratna iskustva i depresivnost u ranoj adolescenciji / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 20.06.1997. 1997, 144 str. Voditelj: Žužul, Miomir.
 
  Druge vrste radova
 

1. Brajša-Žganec, Andreja; Mihálik, Jaroslav; Ozan, Jessica.
Deliverable 6.1: Children and Young People Advisory Group manual, 2019. (elaborat).

2. Brajša-Žganec, Andreja; Mihálik, Jaroslav; Ozan, Jessica.
Deliverable 6.2: Children and Young People Advisory Group findings Editors, 2019. (elaborat).

3. Brajša-Žganec, Andreja.
Važnost partnerstva obitelji i škole: suradnja za dobrobit dječjih kompetencija, 2018. (popularan rad).

4. Brajša Žganec, Andreja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Komar, Zoran; Mikloušić, Igor; Milas, Goran; Mlačić, Boris; Rihtar, Stanko; Šakić, Vlado; Šućurović, Sandra.
Istraživanje potreba i kvalitete življenja hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji, 2018. (izvješće).

5. Brajša-Žganec, Andreja.
Empatija se uči u obitelji, 2016. (popularan rad).

6. Franc, Renata; Sučić, Ines; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana; Dević, Ivan.
Field tests: Report on the cognitive testing of new well-being questions for seven year olds (D7.1), 2016. (izvješće).

7. Franc, Renata; Sučić, Ines; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana; Dević, Ivan.
Pokazatelji dobrobiti djece i maldih, 2016. (ostalo).

8. Franc, Renata; Sučić, Ines; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana; Dević, Ivan.
Sudjelovanje djece i mladih u procesima odlučivanja važnim za dobrobit djece i mladih, 2016. (ostalo).

9. Brajša-Žganec, Andreja.
Milijana Kovačević (2015). Iz prakse školskog psihologa. Neću kod Milijane, 2015. (prikaz knjige).

10. Brajša-Žganec, Andreja; Tadić, Maja; Babarović, Toni; Franc, Renata; Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Sučić, Ines.
Deliverable 4.1: Country level reports on interviews and focus groups from delivery partners (Croatia), 2015. (izvješće).

11. Brajša-Žganec, A.
Intervju: Pierre Nederlandt - predsjednik Etičkog odbora EFPA-e, 2012. (popularan rad).

12. Brajša-Žganec, Andreja.
20th Annual Conference of Croatian Psychologists - The Psychological Aspects of Contemporary Families, Marriages and Partnerships, 2012. (izvješće).

13. Brajša-Žganec, Andreja; Babarović, Toni; Ferić, Ivana; Merkaš, Marina; Milas, Goran; Šakić, Marija; Sučić, Ines; Štojs, Tihana; Tadić, Maja.
External Evaluation of the “For Safe and Enabling School Environment” Project in Croatia, 2012. (elaborat).

14. Brajša-Žganec, Andreja; Babarović, Toni.
Metodologija za kreiranje modularnih kurikuluma srednjih strukovnih škola u skladu s promjenama na tržištu rada., 2011. (elaborat).

15. Brajša-Žganec, Andreja; Mišetić, Anka; Miletić, Geran-Marko; Babarović Toni.
Razvojne perspektive visokoškolskog obrazovanja u gradu Varaždinu, 2011. (elaborat).

16. Brajša-Žganec, Andreja.
Udomiteljstvo: važnost obitelji za razvoj djeteta, 2010. 2(149). (popularan rad).

17. Brajša-Žganec, Andreja.
Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji, 2009. broj 4(147). (popularan rad).

18. Brajša-Žganec, Andreja.
Etički problemi pri obavljanju psihološke djelatnosti, 2008. (popularan rad).

19. Burušić, Josip; Brajša-Žganec, Andreja; Ferić, Ivana; Babarović, Toni; Merkaš, Marina; Šakić, Marija.
Vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Stavovi, mišljenja i zadovoljstvo učenika, učitelja/nastavnika, ravnatelja i roditelja/skrbnika programom te učinci programa na ponašanja učenika, 2008. (elaborat).

20. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša Žganec, Andreja; Burušić, Josip; Čengić, Drago; Franc, Renata; Ferić, Ivana; Lamza Posavec, Vesna; Maričić, Jelena; Mišetić, Anka; Štambuk, Maja; Sabotič, Ines; Sučić, Ines; Šakić, Vlado; Šverko, Iva, Milas, Goran.
Pilarov barometar hrvatskog društva: stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima. Jesen 2008., 2008. (elaborat).

21. Brajša-Žganec, Andreja.
Mira Čudina Obradović i Josip Obradović(2006): Psihologija braka i obitelji, Zagreb: Golden Marketing - Tehnička knjiga, 2007. (prikaz knjige).

22. Šakić, Vlado; Rimac, Ivan; Spajić-Vrkaš, Vedrana; Kaliterna– Lipovčan, Ljiljana; Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Žebec, Mislav-Stjepan; Babarović, Toni; Glavak, Renata; Ivičić, Ines; Šimleša, Dražen; Hrgović, Josip; Jurić, Daniel; Kotrla, Marina; Maričić, Jelena; Šakić, Marija.
Vrednovanje eksperimentalne provedbe Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS), 2006. (elaborat).

23. Brajša-Žganec, Andreja.
Daleki život, bliski rub: Kvaliteta života i životni planovi mladih na područjima posebne državne skrbi (autori:Z. Raboteg-Šarić, I. Rogić), DZZOMM i Institut Pilar, 2002, 2003. (prikaz knjige).

24. Brajša-Žganec, Andreja.
Psihologija odrasle dobi i starenja (autori: K.W. Schaie i S.L.Willis) Naklada Slap, 2001, 2002. (prikaz knjige).

25. Brajša-Žganec, Andreja.
Roditeljske metaemocije i socijalno-emocionalni razvoj djece, 2002. (sažetak doktorske disertacije).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Bartolec, Katarina.
Odnos korištenja interneta, socijalne podrške i emocija / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 11.07. 2019, 45 str. Voditelj: Andreja Brajša-Žganec.

2. Javorčić, Ivana.
Percepcija roditeljske krivnje za razvod braka i odnos mladih s roditeljima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 04.03. 2019, 42 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

3. Kotarski, Maja.
Povezanost motivacijskih uvjerenja sa strategijama učenja i uključenosti učenika u učenje i nastavu biologije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 09.09. 2019, 37 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

4. Lupinski, Maja.
Obitelj kao rizični i zaštitni faktor međuvršnjačkog nasilja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 23.09. 2019, 44 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

5. Škaro, Marija.
TIMSKI RAD I PROJEKTNO UPRAVLJANJE TIMOVIMA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 11.12. 2019, 69 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

6. Gajšek, Lidija.
Roditeljsko ponašanje, privrženost roditeljima i zadovoljstvo životom kod adolescenata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 12.09. 2018, 40 str. Voditelj: Andreja Brajša-Žganec.

7. Nikolić, Antonia.
Izvori roditeljskog stresa i karakteristike obitelji kao odrednice roditeljskih odgojnih postupaka / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 12.09. 2018, 43 str. Voditelj: Andreja Brajša-Žganec.

8. Wagnes, Sabrina.
Suradnja osnovnih škola i roditelja: uloga individualnih karakteristika nastavnika / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 09.07. 2018, 44 str. Voditelj: Andreja Brajša-Žganec.

9. Grgić, Marina.
Roditeljstvo i ispitna i socijalna anksioznost / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zadar, Hrvatska : Hrvatski studiji, 13.09. 2017, 37 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

10. Kišiček, Mia.
Krizni menadžment i primjena strategija poduzeća u uvjetima krize / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 19.09. 2017, 66 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

11. Rakarić Šimeg, Snježana.
Izazovi i poteškoće u odrastanju djeteta s višestrukim razvojnim teškoćama - kako izabrati budućnost / postdiplomski specijalistički rad.
Osije : Katolički bogoslovni fakultet u Đakou, 11.09. 2017, 119 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

12. Rak, Tena.
Uloga humora i osobnih karakteristika nastavnica i nastavnika u njihovoj profesionalnoj ulozi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 14.06. 2017, 41 str. Voditelj: Brajša Žganec, Andreja.

13. Rak, Tena.
Uloga humora i osobnih karakteristika nastavnica i nastavnika u njihovoj profesionalnoj ulozi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 14.06. 2017, 41 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

14. VALERIYA SNISARENKO.
NON-VERBAL COMMUNICATION IN BUSINESS COMMUNICATION BY THE EXAMPLEOF ADVERTISING COMPANY“BRUKETA&ŽINIĆ OM” / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 10.04. 2017., 78 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

15. Antonini, Sara.
Anksioznost u djece predškolske dobi: povezanost indikatora u dječjem crtežu i roditeljskih procjena / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 27.09. 2016., 58 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

16. Novak, Anamarija.
Povezanost učiteljskog optimizma/pesimizma i samopoštovanja s uporabom humora u nastavi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Učiteljski fakultet, 08.07. 2016, 41 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

17. Renjak, Kristina.
Povezanost sportsko – rekreacijskih aktivnosti sa studentskim procjenama samoefikasnosti i zadovoljstva životom / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Učiteljski fakultet, 09.09. 2016, 42 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

18. Brdovčak, Barbara.
Uloga pozitivnih akademskih emocija u školskom postignuću učenika srednjih škola / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 14.07. 2015., 39 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

19. Gačić, Branimir.
KONFLIKTI U TIMU I STRATEGIJE RJEŠAVANJA KONFLIKATA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 15.07. 2015., 63 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

20. Herceg, Lorena.
Razvoj i odgoj djece u istospolnim zajednicama / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 08.06. 2015., 56 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

21. Krasnić, Ana.
Neverbalna komunikacija u poslovnom okruženju / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Z, 20.5. 2015., 73 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

22. Mršić, Ivona.
Povezanost uključenosti profesora i roditelja u školu, ispitne aksioznosti i školskog uspjeha / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 17.06. 2015., 36 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

23. Pavlović, Sara.
Psihosocijalne posljedice namjerno induciranog pobačaja kod žena u fertilnoj dobi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 30.09. 2015., 54 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

24. Šinjori, Diana.
Stavovi prema udomiteljstvu i izdvajanju djece iz obitelji: usporedba dvije skupine mladih / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 16.09. 2015., 49 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

25. Valić, Jadranka.
Kvaliteta obiteljske interakcije, emocionalna kompetentnost i agresivnost kod djece školske dobi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 13.04. 2015, 48 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

26. Vukadinović, Danijela.
TIMSKI RAD I NJEGOVA VAŽNOST NA AKADEMIJI DRAMSKE UMJETNOSTI / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 30.06. 2015., 83 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

27. Barišić, Dina.
IZRADA I PRIMJENA ALATA 360O FEEDBACK U HRVATSKOJ POŠTI d.d. / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 11.07. 2014., 65 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

28. Ivanec, Marija.
THE EFFECT OF INTERPERSONAL COMMUNICATION AND STRESS IN MANAGEMENT / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 29.4. 2014., 73 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

29. Kovačević, Mirela.
Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba učenika na srednju školu. / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 18.07. 2014., 46 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

30. Kuharić, Anita.
KONFLIKTI U TIMOVIMA: UTJECAJ VANJSKIH UČINAKA NA RAZINU KONFLIKTA U TIMU / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 29.4. 2014., 91 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

31. Vrbanić, Martina.
UPRAVLJANJE TIMOVIMA: POTICANJE KREATIVNOSTI U TIMU / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 29.10. 2014., 79 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

32. Emer, Matej.
Uzroci motivacije i zadovoljstva u grupi kod autorskih glazbenih sastava / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 04.12. 2013., 60 str. Voditelj: Andreja Brajša-Žganec.

33. Gradištanac, Sabine.
Konflikti u timu: način rješavanja konflikata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 11.9. 2013., 79 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

34. Kapetanović, Danko.
Stav nastavnika osnovnih škola prema inkluziji djece s teškoćama u učenju / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 10.07. 2013., 47 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

35. Kučak, Mirta.
POVEZANOST MATERIJALIZMA, ODNOSA S VRŠNJACIMA I SAMOPOŠTOVANJA KOD ADOLESCENATA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 11.9. 2013., 27 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

36. Perić, Božena.
Privrženost roditeljima, kvaliteta prijateljstva i agresivnost u adolescenciji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 17.4. 2013., 46 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

37. Romčević, Anita.
Prosocijalno i agresivno ponašanje te socijalne vještine djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djece iz cjelovitih obitelji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 4.9. 2013., 34 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

38. Šemeš, Ivan.
Utjecaj konflikta na efikasnost zemljopisno dislociranih timova / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Zagrebačka škola ekonomije i managementa ZŠEM, 15.05. 2013., 76 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

39. Spasojević, Ana.
Povezanost strategija učenja i motivacije s uspjehom u stranome jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 3.10. 2013., 39 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

40. Vuković, Pia.
Samopoštovanje, zadovoljstvo brakom i ponašanje roditelja kao prediktori samopoštovanja i samokontrole djece / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 8.07. 2013., 46 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

41. Bek, Ivana.
Komunikacija u timu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Zagrebačka škola ekonomije i managementa ZŠEM, 28.03. 2012., 75 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

42. Eškinja Ivan.
RAD U TIMU PRIMJER TVRTKE: TVORNICA MREŽA I AMBALAŽE / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Zagrebačka škola ekonomije i managementa ZŠEM, 06.06. 2012., 70 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

43. Grabar, Ana.
Uloga sramežljivosti i emocionalne izražajnosti u sklonosti somatizaciji kod adolescenata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 05.09. 2012, 62 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

44. Kantolić, Iva.
Privrženost roditeljima, rodne uloge i kvaliteta prijateljstva u adolescenciji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 19.12. 2012., 42 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

45. Kišiček, Matea.
TIMSKI RAD KAO KLJUČAN ČIMBENIK POSLOVNOG USPJEHA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Zagrebačka škola ekonomije i managementa ZŠEM, 18. 01. 2012., 79 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

46. Liber, Barbara.
Korištenje Facebook-a, te njegova povezanost s usamljenosti i zadovoljstvom životom kod srednjoškolaca / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 11.07. 2012., 47 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

47. Lipić, Magdalena.
Socijalna i emocionalna usamljenost kod adolescenata: povezanost s depresijom i agresivnim ponašanjem / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 05.09. 2012., 44 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

48. Lutter, Marija.
Komunikacija u obitelji i samopoštovanje djece u ranoj adolescenciji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 19.09.2012. 2012., 53 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

49. Pavić, Katharina.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIKA U PROCESU SPAJANJA PODUZEĆA U VRIJEME RECESIJE NA PRIMJERU GRUPACIJE ADRIATICA.NET / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Zagrebačka škola ekonomije i managementa ZŠEM, 11.07. 2012., 66 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

50. Đurić, Vedrana.
Korištenje facebook-a, te njegova povezanost sa samopoštovanjem i srahom od negativne evaluacije kod srednjoškolaca / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 22.09. 2011., 44 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

51. Martinović, Dijana.
Validacija Rossmannove skale depresivnosti za djecu ; razlike s obzirom na dob, spol i školski uspjeh / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 31.01. 2011., 72 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

52. Molnar, Irena.
Povezanost samokontrole, školskog uspjeha, zadovoljstva životom i depresivnosti kod osnovnoškolaca / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 24.11. 2011., 60 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

53. Damjanić, Tea.
Socijalne vještine, prosocijalno ponašanje i poteškoće u ponašanju djece predškolske dobi iz perspektive odgajatelja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 30.06. 2010., 43 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

54. Grubišić-Čabo, Nika.
Percepcija dimenzija roditeljskog ponašanja i životnog zadovoljstva studenata u okviru teorije samoodređenja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 25.02. 2010., 41 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

55. Predragović, Jelka.
Ispitivanje različitih segmenata životnog zadovoljstva i roditeljstva kod roditelja djece s mentalnom retardacijom i roditelja djece prosječnih intelektualnih sposobnosti / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 20.12. 2010., 43 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

56. Selak, Srđana.
Boravak u učeničkom domu, podložnost vršnjačkom pritisku, samopoštovanje i manifestna anksioznost kod adolescenata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 20.12. 2010., 53 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

57. Vugrek, Ivana.
Povezanost obiteljske kohezije, zajedničkih aktivnosti članova obitelji, ispitne anksioznosti i školskog uspjeha / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb, Hrvatska : Hrvatski studiji, 04.10. 2010., 32 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

58. Hanzec, Ivana.
Socijalni razvoj djece predškolske dobi: povezanost dimenzija temperamenta i nekih roditeljskih karakteristika s ponašanjem djeteta / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 24.09. 2009., 54 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

59. Kotur, Rina.
Plesna terapija: razvoj područja, psihološki konstrukti i paksa / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 15.01. 2009., 34 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

60. Kuhar, Anja.
Povezanost dimenzija ličnosti s načinom provođenja slobodnog vremena kod adolescenata / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 17.12.2009. 2009., 44 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

61. Radoš, Marina.
Povezanost odnosa djece i roditelja s nasilničkim ponašanjem djece školske dobi u odnosu na emocionalnost djeteta / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 16.07. 2009., 69 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

62. Sušanj, Ivan.
Povezanost samopoštovanja i školskog uspjeha s ispitnom anksioznošću / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 3.07. 2009., 33 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

63. Klopotan, Jelena.
Roditeljski postupci prema dječjim emocijama i razvoj socijalnih vještina / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 22.09. 2008., 55 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

64. Matešković, Dragana.
Ispitivanje povezanosti školske samoefikasnosti, ispitne anksioznosti i školskog uspjeha / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 23. 01. 2008., 35 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

65. Ivanović, Danijela.
Socijalna poželjnost i osobine ličnosti kao prediktori integrativne dobrobiti / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 04.06. 2007., 96 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

66. Ivanušević, Sanja.
Osobine ličnosti i strategije povećanja sreće kao prediktori sreće / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 12.04. 2007., 68 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

67. Letica, Iva.
Roditeljski odgojni postupci i dječje socijalno ponašanje / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 06.06. 2007, 55 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

68. Madunić, Klara.
Povezanost roditeljskih odgojnih postupaka, samopoštovanja i zadovoljstva životom kod adolescenata / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 28.06. 2007., 36 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

69. Radulović, Tatjana.
Anksioznost i neke sociodemografske varijable kod djece koja žive u obitelji i u izvanobiteljskom smještaju / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 05.07. 2007., 54 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

70. Subotić, Sanja.
Povezanost školskog stresa, doživljaja nekompetentnosti i lokusa kontrole sa suicidalnošću kod adolescenata / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 19. 03. 2007., 57 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

71. Živković, Ivana.
Povezanost uspjeha u testu spremnosti za školu sa spolom, brojem djece u obitelji i redoslijedom rođenja / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 12. 07. 2007., 39 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

72. Glavina, Ivana.
Povezanost samopoštovanja, zadovoljstva životom, socijalnih vještina i stresa sa kompetentnošću odgajatelja / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 21.06. 2006., 69 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

73. Stankijević, Kristina.
Socijalne vještine i vještine učenja djece predškolske dobi / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 03.07. 2006., 77 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

74. Horvat, Mila.
Utjecaj medija na djecu i mlade / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 14.07. 2005., 78 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

75. Ikić, Vedrana.
Povezanost majčine emocionalnosti sa pojavom simptoma depresivnosti u adolescentica / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 14.07. 2005., 64 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.

76. Katanić, Ana.
Traumatski događaj, osobine ličnosti i depresivnost kod djece i adolescenata / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 27.06. 2005., 74 str. Voditelj: Brajša-Žganec, Andreja.