Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Lada Čale-Feldman
(187693)
Srijeda 18. Srpanj 2018

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Čale Feldman, Lada.
U san nije vjerovati .
Zagreb : Disput, 2012 (monografija).

2. Čale Feldman, Lada; Tomljenović, Ana.
Uvod u feminističku književnu kritiku .
Zagreb : Leykam International, 2012 (monografija).

3. Čale, Morana; Čale Feldman, Lada.
U kanonu. Studije o dvojništvu .
Zagreb : Disput, 2008. (monografija).

4. Čale Feldman, Lada; Prica, Ines.
Devijacije i promašaji: etnografija domaćeg socijalizma .
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2006 (zbornik).

5. Čale-Feldman, Lada.
Femina ludens .
Zagreb : Disput, 2005 (monografija).

6. Čale-Feldman, Lada.
Euridikini osvrti, o rodnim izvedbama u teoriji, folkloru, književnosti i kazalištu .
Zagreb : Naklada MD ; Centar za ženske studije, 2001 (monografija).

7. Čale-Feldman, Lada.
Teatar u teatru u hrvatskom teatru .
Zagreb : Naklada MD : Matica hrvatska, 1997 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Crveni ocean: prakse, taktike i strategije rodnog otpora / Čale Feldman, Lada; Dremel, Anita; Jambrešić Kirin, Renata; Grdešić, Maša; Dujić, Lidija (ur.).
Zagreb : Centar za ženske studije, 2016 (zbornik).

2. Uzduž i poprijeko. Brak, zakon i građanstvo u povijesnoj i suvremenoj perspektivi / Dremel, Anita; Čale Feldman, Lada; Dujić, Lidija; Borić, Rada; Prlenda, Sandra; Grdešić, Maša; Jambrešić Kirin, Renata (ur.).
Zagreb : Centar za ženske studije, 2015 (zbornik).

3. Fear, Death and Resistance, An ethnography of war, Croatia 1991-1992 / Prica, Ines; Čale-Feldman, Lada; Senjković-Svrčić, Reana (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 1993 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Čale Feldman, Lada; Tomljenović Ana.
Producing the Unknown, Preserving the Birthmark // A Feminist Critique of Knowledge Production / Silvana Carotenuto, Renata Jambrešić Kirin, Sanda Prlenda (ur.).
Napulj : University Press, 2014. Str. 127-142.

2. Čale Feldman, Lada.
Žanr, subjekt i sjužet Krležina 'somnilokvijskog diskursa' // Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe / Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.).
Split - Zagreb : Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 282-303.

3. Čale-Feldman, Lada.
Dundo Maroje ili ljubav prema geometriji // Marin Držić - svjetionik dubrovačke renesanse / Sava Anđelković i Paul-Louis Thomas (ur.).
Zagreb : Disput, 2009. Str. 133-145.

4. Čale-Feldman, Lada.
Dvojnik // Leksikon Marina Držića / S. P, Novak, M. Tatarin, M. Mataija i L. Rafolt (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009. Str. 195-198.

5. Čale-Feldman, Lada.
Gluma // Leksikon Marina Držića / S. P. Novak, M. Tatarin, M. Mataija, L. Rafolt (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009. Str. 252-255.

6. Čale-Feldman, Lada.
Lord, Albert Bates // Leksikon Marina Držića / S. P, Novak, M. Tatarin, M. Mataija i L. Rafolt (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009. Str. 443-443.

7. Čale-Feldman, Lada.
Moreška // Leksikon Marina Držića / S. P, Novak, M. Tatarin, M. Mataija i L. Rafolt (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009. Str. 514-515.

8. Čale-Feldman, Lada.
Teatar u teatru // Leksikon Marina Držića / S. P. Novak, M. Tatarin, M. Mataija, L. Rafolt (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009. Str. 794-796.

9. Čale-Feldman, Lada.
Theatrum mundi // Leksikon Marina Držića / S. P. Novak, M. Tatarin, M. Mataija, L. Rafolt (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009. Str. 800-802.

10. Čale-Feldman, Lada.
Sršen, Matko // Leksikon Marina Držića / S. P. Novak, M. Tatarin, M. Mataija, L. Rafolt (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009. Str. 748-748.

11. Čale-Feldman, Lada.
Analyse this! Držićološke psihoanamneze // Komparativna povijest hrvatske književnosti - Zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i nasljeđe / Pavlović, Cvijeta i Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.).
Split - Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2009. Str. 17-34.

12. Čale-Feldman, Lada i Blažević, Marin.
Translate or else: marking the glocal troubles of performance research in Croatia // Contesting Performance, global sites of research / Mckenzie, Jon, Roms, Heike i W-L- Wee C. J. (ur.).
New York : Palgrave, 2009.. Str. 168-187.

13. Čale Feldman, Lada.
Il doppio materno: ancora sulla maternita in Pirandello // Il Doppio nella lingua e nella letteratura italiana / Čale, Morana, Peruško, Tatjana, Roić, Sanja i Iovinelli, Alessandro (ur.).
Zagreb : FF press, 2008. Str. 387-398.

14. Čale-Feldman, Lada.
Don Juan, galantnost, libertinizam: od muškog prototipa do njegove ženske inverzije (Moliere i Marivaux) // Poslanje filologa, zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića / Cvijeta Pavlović i Tomislav Bogdan (ur.).
Zagreb : FF press, 2008. Str. 345-371.

15. Čale-Feldman, Lada.
Teatar, svečanost, igre - misao Branka Gavelle // Način u jeziku/ Književnost i kultura pedesetih, Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole / Bagić, Krešimir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, zagrebačka slavistička škola, hrvatski seminar za strane slaviste, 2008.. Str. 101-110.

16. Čale-Feldman, Lada.
Pomet - Greenblattov Jago? Samooblikovanje, improvizacija moći i kulturna tjeskoba u Držićevu "Dundu Maroju" // Putovima kanonizacije, zbornik radova o Marinu Držiću (1508-2008) / Batušić, Nikola i Fališevac, Dunja (ur.).
Zagreb : HAZU, 2008.. Str. 839-853.

17. Čale Feldman, Lada.
Tiranija tijela: Feralove fotomontaže // Split i drugi, kulturnoantropološki i kulturnostudijski pristupi / Prica, Ines i Škokić, Tea (ur.).
Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2007. Str. 63-80.

18. Čale Feldman, Lada.
Drama kao romaneskni intermedij: dva kontrastivna modernistička primjera (Virginija Woolf, Između činova i Miroslav Krleža, Banket u Blitvi) // Poetika pitanja / Duda, Dean, Slabinac Gordana i Zlatar, Andrea (ur.).
Zagreb : FF press, 2007. Str. 159-174.

19. Čale Feldman, Lada.
Wilde X 3 // Govor drame - govor glume / Anđelković, Sava i Senker, Boris (ur.).
Zagreb : Disput, 2007. Str. 119-133.

20. Čale-Feldman, Lada.
The Context Within: The Play within the Play between Theatre Anthropology, System Theory and Postcolonial Critique // The Play within the Play. The Performance of Meta-theatre and Self-Reflection / Fischer, Gerhard i Greiner, Bernhard (ur.).
Amsterdam-New York : Rodopi, 2007. Str. 285-297.

21. Čale Feldman, Lada.
Kazališne umjetnice // Rodno/spolno obilježavanje prostora i vremena u Hrvatskoj / Kodrnja, Jasenka (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2006. Str. 283-292.

22. Čale Feldman, Lada.
The Aura of the Actress // Gender and Identity: Theories from and/or on Southeastern Europe / Blagojević Jelisaveta, Kolozova, Katerina i Slapšak, Svetlana (ur.).
Beograd : ATHENA and Regional Network for Gender/Women's Studies in Southeastern Europe, 2006. Str. 25-41.

23. Čale-Feldman, Lada.
Bijela knjiga, nepoćudna književnost u kulturnostudijskoj perspektivi // Devijacije i promašaji: etnografija domaćeg socijalizma / Čale-Feldman, Lada ; Ines Prica (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2006. Str. 53-70.

24. Prica, Ines; Čale Feldman, Lada.
Uvod: Riječ urednica // Devijacije i promašaji: etnografija domaćeg socijalizma / Čale Feldman, Lada ; Prica, Ines (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2006. Str. 1-9.

25. Čale-Feldman, Lada.
Dvoglave hidre: nacija, žene i gluma // Između roda i naroda / Jambrešić-Kirin, Renata ; Škokić, Tea (ur.).
Zagreb : IEF, Centar za ženske studije, Zagreb, 2004. Str. 323-340.

26. Čale-Feldman, Lada.
Teorija, transdisciplinarnost i hrvatsko kazalište // Prošla sadašnjost, znakovi povijesti u Hrvatskoj / Ivić, Nenad i Biti, Vladimir (ur.).
Zagreb : Naklada MD, 2003. Str. 500.

27. Čale-Feldman, Lada.
Feministička kritika i hrvatska drama - izazov tradiciji? // Drugi hrvatski slavistički kongres : zbornik radova II / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. Str. 339-346.

28. Čale-Feldman, Lada.
Pomet u komediju stavljen // Pomet Marina Držića / Sršen, Matko (ur.).
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2000. Str. 253-263.

29. Čale-Feldman, Lada.
Die Stadt als Theater - eine kulturanthropologische sicht auf Dubrovnik von der fruhen Neuzeit bis 1992 // Kleine Stadte im neuzitlichen Europa / Holger Th. GrŠf (ur.).
Berlin : Berlin Verlag - Arno Spitz Gmbh, 1997.. Str. 243-268.

30. Čale-Feldman, Lada.
Theatrical metamorphoses: turning exile into a fairy tale // War, Exile, Everyday Life . Cultural Perspectives / Jambrešić Kirin, Renata ; Povrzanović, Maja (ur.).
Zagreb : Institute of Ethnology and Folklore Research, 1996.. Str. 209-229.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Čale-Feldman, Lada; Harris, Max.
Blackened faces and a Veiled Woman: The Early Korčula Moreška. // Comparative drama. 37 (2003/2004) ; 297-320 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ozren Biti, Petar Bagarić, Tanja Bukovčan, Lada Čale Feldman, Ajla Demiragić, Suzana Marjanić, Mojca Ramšak, Bojan Žikić.
Rasprava:Kamo s tijelom? Od kartezijanskog nasljeđa do studija tijela. // Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 41 (2011) , 34; 7-45 (članak, znanstveni).

2. Čale, Morana; Čale-Feldman, Lada.
Двойникът: от темата до метода. // Literaturen vestnik. 19 (2009) , 30; 9-10 (članak, znanstveni).

3. Čale-Feldman, Lada.
Jezik, zrcalo, portret: Viola i Rozalinda u ozračju Marivauxova feminizma. // Treća. X (2008) , 2; 17-38 (članak, znanstveni).

4. Čale Feldman, Lada.
L'autore croato Marino Darsa e l'autocoscienza teatrale nel Cinquecento. // Horizonte. X (2007) ; 23-36 (članak, znanstveni).

5. Čale Feldman, Lada.
Pomet - Greenblattov Jago?. // Forum, mjesečnik razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. LXXVIII (2007) , 4-6; 572-591 (članak, znanstveni).

6. Čale Feldman, Lada.
"Histerija realizma" i ženski pogled u Begovićevu Pustolovu pred vratima. // Umjetnost riječi. 1-2 (2007) ; 79-108 (članak, znanstveni).

7. Čale-Feldman, Lada.
Building the Body: Feral's Photomontages. // Gazeta Internacional de Antropologia. I (2006) , 1; 14-25 (članak, znanstveni).

8. Čale-Feldman, Lada.
The Aura of the Actress. // Frakcija : magazin za izvedbene umjetnosti. 28-29 (2004) ; 62-69 (članak, znanstveni).

9. Čale-Feldman, Lada.
Glorija i Gloriana. // Književna republika : časopis za književnost. 3-4 (2004) ; 152-164 (članak, znanstveni).

10. Čale-Feldman, Lada.
Antigona, Antigone. // Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost. 17/18 (2004) ; 90-95 (članak, znanstveni).

11. Čale-Feldman, Lada.
Tiranija tijela: Feralove fotomontaže. // Pro femina : časopis za žensku književnost i kulturu. 10 (2004) , 35-36; 23-37 (članak, znanstveni).

12. Čale-Feldman, Lada.
Medijacije Medeje. // Sarajevske sveske. 2 (2003) ; 95-112 (članak, znanstveni).

13. Čale-Feldman, Lada.
Morisco, moresco, moreška: agonalni mimetizam i njegove interkulturne jeke. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 40/2 (2003) ; 61-80 (članak, znanstveni).

14. Čale-Feldman, Lada.
Krležiana/Senkeriana/Stoppardiana. // Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost. 13-14 (2003) ; 144-153 (članak, znanstveni).

15. Čale-Feldman, Lada.
Unified in a Conflict, Moros y Cristianos and Moreska, Mimetic Fascination of Intercultural Agon. // Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. 15 (2003) , -; - (kongresno priopćenje, znanstveni).

16. Čale-Feldman, Lada.
Science, Space, Time: Contours of (Croatian) Literary Antrhopology. // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku = Croatian journal of ethnology and folklore research. 39/1 (2002) ; 75-96 (članak, znanstveni).

17. Čale-Feldman, Lada.
Dvoglave hidre: nacija, žene i gluma. // Profemina: časopis za žensku književnost i kulturu. 29-30 (2002) ; 59-74 (članak, znanstveni).

18. Čale-Feldman, Lada.
Northrop Frye, anatomija šekspirologije. // Kolo, časopis za književnost i kulturu. 4 (2002) ; 147-161 (članak, znanstveni).

19. Čale-Feldman, Lada.
Domaće tijelo feminističke teorije. // Kolo. 2 (2001) ; 290-311 (članak, znanstveni).

20. Čale-Feldman, Lada.
Korpusi, leševi i tijela. // Treća. 3 (2001) , 1-2; 116-133 (članak, znanstveni).

21. Čale-Feldman, Lada.
"Šteta što je kurva: Glumica i njezina dvojništva između postkomunizma i posthumanizma. // Frakcija : magazin za izvedbene umjetnosti. 20-21 (2001) ; 88-106 (članak, znanstveni).

22. Čale-Feldman, Lada.
"Tis a pity she's a whore": An Actress and her Doubles between postcommunism and posthumanism. // Frakcija : magazin za izvedbene umjetnosti. 20-21 (2001) ; 94-111 (članak, znanstveni).

23. Čale-Feldman, Lada.
Varljivi identiteti: Orlandove transsupstancijacije. // Književna smotra. 32 (2000) , 115-116; 3-16 (članak, znanstveni).

24. Čale-Feldman, Lada.
Performative cross-gendering and disciplinary border-crossing. // Narodna umjetnost. Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research. 37 (2000) , 1; 7-20 (članak, znanstveni).

25. Čale-Feldman, Lada.
Spolna metateza i kazališna metalepsa u hrvatskom dramskom modernizmu i postmodernizmu. // Novi izraz. 3 (2000) , 8; 21-37 (članak, znanstveni).

26. Čale-Feldman, Lada.
Il carnevale nel teatro di Ivo Vojnović. // Most/Il Ponte, Rivista di letteratura Croata. 2000 (2000) , 1-4; 107-116 (članak, znanstveni).

27. Čale-Feldman, Lada.
Performative cross-gendering and disciplinary border crossing. // European Journal for Semiotic Studies, posebno izdanje s radovima skupa Borders, SignsTransitions. 12 (2000) , 2; 311-326 (članak, znanstveni).

28. Čale-Feldman, Lada.
Maenlich. Weiblich. Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Kultur, hrsg. Christel Koehle-Hezinger, Martin Scharfe, Rolf Wilhelm Brednich, Waxmann, Muenster, New York, Muenchen, Berlin 1999., 540 str.. // Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 37 (2000) , 2; 217-218 (prikaz, znanstveni).

29. Čale-Feldman, Lada.
Journal of Folklore Research, Bloomington, 36, 1999, 2/3, 334 str.. // Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 37 (2000) , 2; 218-219 (prikaz, znanstveni).

30. Čale-Feldman, Lada.
Nevolje s izvedbom. // Frakcija, magazin za izvedbene umjetnosti. 1999 (1999) , 12-13; 154-165 (članak, znanstveni).

31. Čale-Feldman, Lada.
Filozofija glumice. // Dubrovnik. 1999 (1999) , 4; 39-58 (članak, znanstveni).

32. Čale-Feldman, Lada.
Teorija, transdisciplinarnost i (nacionalno) kazalište. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 1 (1998) ; 303-323 (članak, znanstveni).

33. Čale-Feldman, Lada.
Engendered Heritage: Shakespeare's Illyria Travested. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 35 (1998) , 1; 215-232 (članak, znanstveni).

34. Čale-Feldman, Lada.
Suvremeno hrvatsko laičko kazalište: nužnost interdisciplinarnog pristupa. // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti. 45-48 (1998) , 1; 115-130 (članak, znanstveni).

35. Čale-Feldman, Lada.
Ilirija prerušena. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 108-109 (1998) ; 13-20 (članak, znanstveni).

36. Čale-Feldman, Lada.
Paradoksi spola/roda u kazališnoj teoriji i praksi. // Treća : časopis Centra za ženske studije. 1 (1998) ; 57-71 (članak, znanstveni).

37. Čale-Feldman, Lada.
Existe-t-il une écriture féminine dramatique contemporaine croate?. // Most : Magazine Litteraire. 5 (1998) , 3/4; 204-211 (članak, znanstveni).

38. Čale-Feldman, Lada.
Poetika tame, uskrate, manjka. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 2 (1997) ; 352-364 (članak, znanstveni).

39. Čale-Feldman, Lada.
Female Unruliness in Slavonian Folk Playwriting and Folklore. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 34 (1997) , 1; 101-126 (članak, znanstveni).

40. Čale-Feldman, Lada.
Žensko za muško i muško za žensko u starijoj hrvatskoj dramatici. // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. 3 (1997) ; 153-176 (članak, znanstveni).

41. Čale-Feldman, Lada.
The Place of Theatre Semiotics in Darko Suvin"s Theory for Literary Criticism. // Znakolog : an international yearbook of Slavic semiotics. 6/7 (1996) ; 221-242 (članak, znanstveni).

42. Čale-Feldman, Lada.
Postoji li suvremeno hrvatsko dramsko žensko pismo?. // Republika. 3/4 (1996) ; 29-40 (članak, znanstveni).

43. Prica, Ines; Čale-Feldman, Lada; Senjković-Svrčić, Reana.
Poetics of Resistance. // Narodna umjetnost. 29 (1992) , 1; 5-47 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Čale-Feldman, Lada.
Acting out: Severina as Baroness Castelli. // Frakcija : magazin za izvedbene umjetnosti. 49 (2008) ; 132-137 (članak, stručni).

2. Čale-Feldman, Lada.
Promašaj p/o/svete katastrofe. // 15 dana. 3 (2006) ; 6-7 (osvrt, ostalo).

3. Čale-Feldman, Lada.
Berkoff i Updike, Ofelija i Gertruda. // 15 dana : ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu. 48 (2005) , 2-3; 8-11 (osvrt, stručni).

4. Čale-Feldman, Lada.
Feminizam i diktatori: gle, kako gore!. // 15 dana : ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu. 47 (2004) , 4-5; 46-49 (osvrt, stručni).

5. Čale-Feldman, Lada; Jambrešić-Kirin, Renata (ur.).
Rod i narod, tradicija i tranzicija. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. (2003) ; 127 (članak, ostalo).

6. Jambrešić-Kirin, Renata; Čale-Feldman, Lada.
A word from the editors. // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku = Croatian journal of ethnology and folklore research. 40 (2003) , 1; 7-8 (uvodnik, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Čale Feldman, Lada.
Plautina et Darsiana, a Theft Duly Acknowledged // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Čale-Feldman, Lada.
Europski okviri Držićeva metateatra // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Čale-Feldman, Lada.
The Sibling Paradigm and the Structure of Desire in Marivaux and his Modern Reworkings // Love and Sexuality: Anthropological, Cultural, and Historical Crossings / Adam, Alja i Mitrović, Slađana (ur.).
Zagreb : Red Athena University Press, 2011. 17-25 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Čale-Feldman, Lada.
Femmes fatales i njihovi portreti nakon 1910: od hrvatskog dramskog "artizma" do "analitičkog realizma" // Poetika i politika kulture nakon 1910. godine, Zbornik radova XIII. znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. u Splitu / Pavlović, Cvijeta, Glunčić-Bužančić Vinka i Meyer-Fraatz, Andrea (ur.).
Split-Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 292-311 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Čale, Morana; Čale Feldman, Lada.
Dvojnik : od teme do metode // Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova X (smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti) : sa znanstvenog skupa / Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.).
Split : Književni krug, 2008. 176-185 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Čale-Feldman, Lada.
Postoji li suvremeno hrvatsko dramsko žensko pismo? // Krležini dani u Osijeku - Suvremena hrvatska drama i kazalište od 1968/71 do danas / Hećimović, Branko ; Senker, Boris (ur.).
Osijek : Hrvatsko narodno kazalište Osijek, Pedagoški fakultet u Osijeku, 1997. 171-180 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Čale-Feldman, Lada.
Slavonski folklor i pučki igrokaz: jedno moguće (metodološko) susretište // Krležini dani u Osijeku - Osijek i Slavonija - hrvatska dramska književnost i kazalište / Hećimović, Branko (ur.).
Osijek : Hrvatsko narodno kazalište Osijek, Pedagoški fakultet u Osijeku, 1997. 171-180 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Čale-Feldman, Lada.
Metafore glume u suvremenoj hrvatskoj dramatici // Krležini dani u Osijeku / Hećimović, Branko (ur.).
Osijek : Hrvatsko narodno kazalište Osijek, Pedagoški fakultet u Osijeku, 1996. 98-117 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Čale-Feldman, Lada; Harris, Max.
Blackened Faces and a Veiled Woman: The Early Korčula Moreška // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Čale-Feldman, lada.
Unified in a Conflict: Moros y Cristianos and Moreska, Mimetic Fascination of an Intercultural Agon // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Čale-Feldman, Lada.
Self as a Cluster of Socio-Cultural Simulacra // Mythen, Riten, Simulakra ; Akten des... Internationalen Symposiums der Österreichischen Gesellschaft für Semiotik ; 10 / Bernard, Jeff ; Withalm, Gloria (ur.).
Beč : ÖGS - Österr. Ges. für Semiotik, 2001. 807-822 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Čale-Feldman, Lada.
Historical Reference and Theatrical Autoreference // Modellierungen von Geschichte und Kultur /Modelling History and Culture, Akten des 9. Internationalen Symposiums der Osterreichischen Gesellschaft für Semiotik, Universität Graz, 22.-24. November 1996 / Proceedings of the 9th International Sympoosium of the Austrian Association for Semiotics, University of Graz, November 22-24, 1996, Band I, Vol. I, Theoretische Grundlagen & 5. Osterreichisch – Ungarisches Semiotik-Kolloquium – Theoretical Foundations & 5th Austrico-Hungarian Semiotic Colloquium.
Graz : Osterreichischen Gesellschaft für Semiotik, 2000. 123-134 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Čale-Feldman, Lada.
Le radici culturali e letterarie straniere del motivo di travestimento nel dramma croato preottocentesco // Talijanističke i komparatističke studije u čast Mati Zoriću, Studi di italianistica e di comparatistica in onore di Mate Zorić, Zbornik radova Međunarodnog skupa Zagreb, 27-28. svibnja 1997/ Atti del convegno internazionale, Zagabria 27-28 maggio 1997 / Roić, Sanja (ur.).
Zagreb : Odsjek za talijanski jezik i književnost sveučilišta u Zagrebu, 1999. 299-326 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Čale-Feldman, Lada.
The (Mis)Uses of Enchantment: Displacing the Authorities of Literary Criticism and Anthropology // MESS, Piran/Pirano, Slovenia 1997 and 1998, vol. 3 / Šmitek, Zmago ; Muršič, Rajko (ur.).
Ljubljana : SED, Ljubljana, 1999. 49-62 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Čale-Feldman, Lada.
"Glorija" i "Gloriana" // Komparativna povijest hrvatske književnosti:zbornik radova VI. (Europski obzori Marinkovićeva opusa) / Tomasović, Mirko ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.).
Split : Književni krug, 2004. 182-195 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Čale-Feldman, Lada.
O dvjema ženskim pričama o glumačkom životu // Krležini dani u Osijeku 1999. / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb - Osijek : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatsko narodno kazal, 2000. 114-121 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Čale-Feldman, Lada.
Još o Matkovićevoj antici i njezinim europskim poticajima // Krležini dani u Osijeku 1997, Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, Prva knjiga / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb - Osijek : Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, 1999. 123-135 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Čale-Feldman, Lada.
Antigona, Antigone // .
(predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Čale-Feldman, Lada.
Glorija i Gloriana // Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova VI, Europski obzori Marinkovićeva opusa / Tomasović, Mirko ; Glunčić-Bužančić Vinka (ur.).
Split : Književni krug, 2004. 182-19 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Čale-Feldman, Lada.
Žena i žanr: o Senkeru i Mujičiću, i opet bez trećega // Knj. 2: zbornik radova Krležinih dana u Osijeku 2001. / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb-Osijek : HAZU, Pedagoški fakultet u Osijeku, 2003. 247-257 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Čale-Feldman, Lada.
Dramatic versus Post-dramatic Textuality: Paradoxes of a (False?) Opposition // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Čale-Feldman, Lada.
Loss of Identity in the Acting Sphere // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Čale-Feldman, Lada.
The Lecture and its Infelicities: Recovering Goffman's Legacy for (Mis)Performance Studies // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Čale-Feldman, Lada.
The After-Life of Drama: Ivana Sako's Trilogy "The Woman-Bomb" // Fictional/Real in Contemporary Theatgre.
Krakow, 2005. 9 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Čale-Feldman, Lada.
L'autore croato Marino Darsa e l'autocoscienza teatrale nel cinquecento // XXIX. DEUTSCHER ROMANISTENTAG, EUROPA UND DIE ROMANISCHE WELT.
Saarbruecken : Universitaet des Saarlandes, 2005. 246-247 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Čale-Feldman, Lada.
Play-within-the-Play between Theatre Anthropology, System Theory and Postcolonial Criticism // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Čale-Feldman, Lada.
(Post)Mod(er)ni krik: "ženske trilogije" Tahira Mujičića i Borisa Senkera // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Čale-Feldman, Lada.
Cultural Memory Petrified: Theatre in the Service of Propaganda // XIV World Congresss IFTR, Theatre and Cultural Memory, The event between past and future, Book of Abstracts.
Amsterdam, 2002. 72 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Čale-Feldman, Lada.
Self as a Cluster of Socio-cultural Simulacra: Georg Simmel and Luigi Pirandello's Feminist Anthropology of Acting // Mythen, Riten, Simulakra - Myths, Rites, Simulacra, Semiotische Perspektiven - Semiotic Viewpoints, 10. Internationales Symposium der Osterreichischen Gesellschaft für Semiotik – 10th International Symposium of the Austrian Association for Semioptics, 8.-10. 12. 2000., Progaram /Programm & Abstracts.
Beč : Osterreichische Gesellschaft für Semiotik, 2000. 30 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Čale-Feldman, Lada.
Feministička književna kritika i hrvatska drama: izazov tradiciji? - Feminist Scholarship and the Croatian Theatre: a Challenge to Tradition? // Drugi hrvatski slavistički kongres, Knjiga sažetaka / Sesar, Dubravka ; Vidović, Ivana (ur.).
Zagreb - Osijek : Hrvatsko filološko društvo, 1999. 284-285 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Čale-Feldman, Lada.
Contemporary Croatian Lay Theater: The Necessity of an Interdisciplinay Approach // XII Miedzynarodowy kongres slawistow, Streszczenia referatow i komunikatow, Literaturoznawstwo, folklorystika, Nauka o kulturze / Morić (ur.).
Warszawa : Wzdawnictwo Energeia, 1998. 33-35 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Čale-Feldman, Lada.
Tegobe tijela, povlastice žanra // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Čale-Feldman, Lada.
Vrijeme "Stilskih vježbi" // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Čale-Feldman, Lada.
Humor, ironija, parodija i travestija u hrvatskoj drami sedamdesetih // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Čale-Feldman, Lada.
Opaske uz Budmanijevu rekonstrukciju Držićeva "Pjerina" // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Čale-Feldman, Lada.
Analyze this! Držićološke psihoanamneze // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Čale-Feldman, Lada.
Boris Senker - poeta doctus comicus suvremene hrvatske dramatike // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Čale Feldman, Lada.
The (Re)Invention of Acting // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Čale-Feldman, Lada.
Teatar, svečanost, igre: misao Branka Gavelle // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Čale-Feldman, Lada.
Wilde X 3 // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Čale Feldman, Lada; Senjković, Reana.
Ženski tisak u socijalističkoj Jugoslaviji: kako se ucjepljivanjem užitka nametao nadzor // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Čale-Feldman, Lada.
Medea and the politics of (theatrical) location // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Čale-Feldman, Lada.
Il doppio materno: Pirandellian motherhood revisited // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

13. Čale-Feldman, Lada.
From Shakespeare to Drzic and Back: A Reassessment // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

14. Čale Feldman, Lada.
Bijela knjiga: Nepoćudna književnost u kulturalnostudijskoj perspektivi // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

15. Čale-Feldman, Lada.
Krležiana/Senkeriana/Stoppardiana // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

16. Čale-Feldman, Lada.
Žena i žanr: o Senkeru i Mujičiću, i opet bez trećega // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

17. Čale-Feldman, Lada.
The Aura of the Actress // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

18. Čale-Feldman, Lada.
Nation as Actress, European Tradition and Croatian Transition // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

19. Čale-Feldman, Lada.
Humor i politička (ne)korektnost Feralovih fotomontaža // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

20. Čale-Feldman, Lada.
Self as a Cluster of Socio-cultural Simulacra: Georg Simmel and Luigi Pirandello's Feminist Anthropology of Acting // Mythen-Riten-Simulacra.
Beč : Austrijsko semiotičko društvo 0-0 (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

21. Čale-Feldman, Lada.
Europe was a Woman: National versus Pan-european aspirations as embodied in images of actresses in the Croatian 20th Century Drama // ISSEI Approaching a new millenium, lessons from the past, prospects for the future.
Bergen : ISSEI 0-0 (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

22. Čale-Feldman, Lada.
The (Mis)Uses of Enchantment: Displacing the Authorities of Literary Criticism and Anthropology // .
Piran (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

23. Čale-Feldman, Lada.
Twentieth Century Narrative versus Performative Questioning of Historical Representation: Is History a Narrative or a Performance? // .
Haifa (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Batina, Klementina.
Aspekti ženskog autorstva : komparativna analiza etnološke i folklorističke građe HAZU / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 10.11. 2015., 421 str. Voditelj: Čale Feldman, Lada.

2. Tomljenović, Ana.
Konstrukcija ženskosti i muškosti kao poetički problem u dramatici Henrika Ibsena, Luigija Pirandella i Milana Begovića / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.06 2015, 169 str. Voditelj: Čale Feldman, Lada.

3. Škopljanac, Lovro.
Analiza prisjećanja na književna djela u empirijskih čitatelja / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 08. 03. 2013, 263 str. Voditelj: Čale Feldman, Lada.