Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Estela Banov
(189594)
Ponedjeljak 14. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Banov-Depope, Estela.
Zvuci i znaci: Interkulturne i intermedijalne kroatističke studije .
Zagreb : Leykam international d.o.o., 2011 (monografija).

2. Banov-Depope Estela.
Suodnosi usmene i pisane književnosti. Prilozi za teoriju kulturnih transformacija .
Rijeka : Hrvatsko filološko društvo, 2005 (monografija).

3. Banov-Depope, Estela.
Hrvatske kalendarske knjige u Sjevernoj Americi .
Rijeka : Hrvatsko filološko društvo, 2001 (monografija).

4. Banov, Estela.
Usmeno pjesnistvo kvarnerskoga kraja .
Rijeka : Hrvatsko filolosko drustvo, 2000 (studija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Deseti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Riječki filološki dani = Tenth Scientific Conference with International Participation Rijeka Philological Days, Filozofski fakultet u Rijeci od 27. do 29, studenog 2014. / Banov, Estela (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2014 (knjižica sažetaka = book of abstracts).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Banov, Estela.
Nodilova mitološka razmatranja kao arhitekst Pričama iz davnine Ivane Brlić–Mažuranić // Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić / Kos-Lajtman, Andrijana ; Kujundžić, Nada ; Lovrić Kralj, Sanja (ur.).
Zagreb : Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti, 2018. Str. 713-729.

2. Banov-Depope, Estela.
Lonac za taljenje i tragedija u rudniku: narativni obrasci u književnosti hrvatskih iseljenika u Americi // Мултикултурализъм и многоезичие. Антропология. Литературознание. / Grigorov, Dobromir ; Stefanov, Martin ; Aleksova, Krasimira (ur.).
Veliko Trnovo : Izdatelstvo, 2017. Str. 111-119.

3. Banov, Estela.
Multikulturno iskustvo i nostalgične uspomene na djetinjstvo zaodjenute u beletrističku formu // Zbornik u čast Katice Ivanišević / Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci, 2015. Str. 159-170.

4. Banov, Estela.
Kumičićev društveno analitički postupak s motrišta sociologije književnosti // Eugen Kumičić – sto godina poslije u povodu obilježavanja stote obljetnice smrti književnika Eugena Kumičića / Franković, Bernard (ur.).
Brseč : Udruga Jenio Sisolski, 2010.. Str. 43-50.

5. Banov - Depope, Estela.
Istarske usmene tradicije u djelu Ive Rudana // Libri žminjski 1, 2 / Krajcar, Slavko ; Mutnjaković, Andrija ; Orbanić, Elvis (ur.).
Žminj : Katedra Čakavskog sabora Žminj, 2008. Str. 177-187 / 2.

6. Banov-Depope Estela.
Hammova studija o Vatroslavu Jagiću i Poljacima // Josip Hamm i njegovo djelo: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma Zagreb, 2.-3. prosinca 2005. / Alojz Jembrih (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 243-256.

7. Banov-Depope Estela.
Retorika Frane Petrića : dijaloška forma i pristup govorničkom umijeću // Razgovori o retorici / Ivan Ivas i Ivo Škarić (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 69-92.

8. Banov-Depope, Estela.
Latinizam u djelu Frane Petrića (intertekstualni aspekti Petrićeva opusa) // "Međunarodni znanstveni skup Latinitet u Europi s posebnim osvrtom na hrvatski latinitet nekad i danas, Rijeka – otok Krk 20. – 23. listopada 2004." / Deković, Darko (ur.).
Rijeka : Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, 2006. Str. 378-394.

9. Banov-Depope, Estela.
Intermedijalnost glagoljaške kulture // Prošlost obvezuje : povijesni korijeni Gospićko-senjske biskupije : zbornik biskupa Mile Bogovića / Hoško, Franjo Emanuel (ur.).
Rijeka : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Teologija u Rijeci, 2004. Str. 417-438.

10. Banov-Depope, Estela.
Povijesna tipologija zapisa hrvatskih usmenih tradicija // Zbornik Ivana Mimice : u povodu 70. rođendana / Bjelanović, Živko ; Pilić, Šime (ur.).
Split : Visoka učiteljska škola, 2003. Str. 23-35.

11. Banov, Estela.
Razmišljanje nad hrvatskim pučkim prepjevanim evanđeljem // "O kraljevstvu nebeskom - novo i staro" : zbornik radova u čast Bonaventuri Dudu, u povodu 75. rođendana i 50 godina svećeništva = De regno coelorum - nova et vetera : liber miscellaneus in honorem Bonaventurae Duda in occasione XV lustri et X lustri sacerdotii / Cifrak, Mario (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2001. Str. 481-488.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Banov, Estela.
Pamćenje i bilježenje – autobiografski narativni diskurs Andrije Torkvata Brlića. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 15 (2018) ; 269-284 (članak, znanstveni).

2. Banov, Estela.
Naracija o junaštvu kao dio kolektivnog pamćenja: Nikola Zrinski u usmenim i pučkim povijesnim pjesmama. // Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu. 2018 (2018) , 11; 111-133 (pregledni rad, znanstveni).

3. Banov, Estela.
Tiskani i rukopisni zapisi usmene književnosti i etnografske građe Stjepana Žiže. // Zbornik za narodni život i običaje. 59 (2017) ; 71-86 (članak, znanstveni).

4. Banov, Estela.
Putopisno svjedočanstvo Ante Tresića Pavičića. // Hrvatski iseljenički zbornik. 2015 (2014) ; 241-252 (članak, znanstveni).

5. Banov Depope, Estela.
Iz kulturne povijesti američkih Hrvata. // Hrvatski iseljenički zbornik .... 2013 (2012) ; 218-226 (članak, znanstveni).

6. Banov-Depope, Estela.
Kalendarske knjige američkih Hrvata. // Hrvatski iseljenički zbornik .... 2012 (2012) ; 233-245 (članak, znanstveni).

7. Banov-Depope, Estela.
Vatroslav Jagić o suodnosima usmene i pisane književnosti. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 14 (2008) , 3; 167-197 (članak, znanstveni).

8. Banov-Depope, Estela.
Specifičnost percepcije govorne poruke u primarnoj usmenosti. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 11 (2005) , 1; 123-135 (članak, znanstveni).

9. Banov-Depope, Estela.
Folklorizam i suodnos usmene i pisane književnosti. // Riječ: časopis za filologiju. 2 (2003) ; 77-92 (članak, znanstveni).

10. Banov-Depope, Estela.
Dijaloška epistemologija Frane Petrića. // Riječki teološki časopis. 11 (2003) , 1 (21); 155-170 (članak, znanstveni).

11. Banov-Depope, Estela.
Juranićev Vjenčić narodnih pjesama. // Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost - Domaća rič 8. LII (2003) , 4-6; 75-94 (članak, znanstveni).

12. Banov-Depope, Estela.
Mitske sastavnice u dijalozima O povijesti i O retorici Frane Petrića. // Riječ, časopis za filologiju. 8 (2002) , 2; 105-115 (članak, znanstveni).

13. Banov-Depope, Estela.
Usmena književnost i kulturni dodiri na Kvarneru. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 8 (2002) , 1; 127-141 (članak, znanstveni).

14. Banov-Depope, Estela.
Kvarnersko pučko nabožno pjesništvo u mediteranskom kontekstu. // Riječki teološki časopis. 20 (2002) , 2; 421-432 (članak, znanstveni).

15. Banov-Depope, Estela.
Ishodišta kalendarskih knjiga hrvatskih iseljenika u Sjevernoj Americi. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 7 (2001) , 1; 91-108 (članak, znanstveni).

16. Banov, Estela.
Izvedbeni aspekt primorskog pučkog crkvenog pjevanja. // Riječki teološki časopis. 9 (2001) , 2 (18); 463-478 (članak, znanstveni).

17. Banov-Depope, Estela.
Razvoj književnog života Hrvata u Sjevernoj Americi. // Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost. XLIX (2000) , 1-3; 321-343 (članak, znanstveni).

18. Banov, Estela.
Komunikološka dimenzija starih puckih poboznih pjesama na Kvarneru. // Rijecki teološki časopis. 2 (2000) , 16; 447-458 (članak, znanstveni).

19. Banov, Estela.
Sastavnice različitih književnih sustava u hrvatsko-američkim kalendarima. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 6 (2000) , 2; 118-127 (članak, znanstveni).

20. Banov, Estela.
Problemi klasifikacije puckog poboznog pjesnistva kvarnerskog prostora. // Rijecki teoloski casopis. 2 (1999) , 14; 307-318 (članak, znanstveni).

21. Banov, Estela.
Tradicijsko usmeno pjesništvo na Kvarneru u našem vremenu. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 5 (1999) , 2; 93-100 (članak, znanstveni).

22. Banov, Estela.
Neka stalna mjesta hrvatsko-američkih kalendara. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 5 (1999) , 1; 109-120 (članak, znanstveni).

23. Banov, Estela.
Hrvatsko pucko pobozno pjesnistvo i interferentni procesi. // Rijecki teoloski casopis. 2 (1998) , 12; 297-308 (članak, znanstveni).

24. Banov, Estela.
Urednici i izdavači hrvatskih kalendara u SAD i Kanadi. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 4 (1998) , 1; 91-103 (članak, znanstveni).

25. Banov, Estela.
Utjecaj usmenoknjiževnih tekstova na stvaralaštvo Augusta Šenoe. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 4 (1998) , 2; 105-115 (članak, znanstveni).

26. Banov, Estela.
Usmeno pjesništvo kvarnerskog prostora. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 3 (1997) , 1; 130-147 (članak, znanstveni).

27. Banov, Estela.
Koncepcija usmene književnosti u djelu Ivana Radetića. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 2 (1996) , 1; 96-103 (članak, znanstveni).

28. Banov, Estela.
Obilježja jedne hrvatske iseljeničke pučke pjesmarice. // Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost. XLIV (1995) , 1-2; 273-282 (članak, znanstveni).

29. Banov, Estela.
Usmena književnost u pučkim kalendarima hrvatske dijaspore. // Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost. XLIII (1994) , 5-6; 227-248 (članak, znanstveni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Banov, Estela.
Traditional Style and Formation of Personal and Group Identity Through Everyday Story // Proceedings of the ..... ; u: International journal of arts & sciences 8 (2015) S.I..
2015. 293-293 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Banov - Depope, Estela; Čargonja, Nensi.
Zapisi makedonskog usmenog pjesništva u Vrazovom časopisu "Kolo" // Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze: Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze održanog u Rijeci od 27. do 28. rujna 2006 / Pavlovski, Borislav ; Kalogjera, Goran (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. 105-124 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Banov-Depope, Estela.
Milan Rešetar i tradicijski folklorni teatar u Dubrovniku // "Zbornik o Milanu Rešetaru - književnom kritičaru i filologu": zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Beč, 25. rujna 2004., Dubrovnik 1. – 2. listopada 2004. / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2005. 281-294 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Banov-Depope, Estela.
Suodnos poetika usmene i pisane književnosti u Kneževićevoj poeziji // "Zbornik o Petru Kneževiću" : zbornik radova sa znanstvenog skupa “Fra Petar Knežević i njegovo vrijeme”, Visovac - Skradin - Knin, 28.-29. listopada 2002. / Jembrih, Alojz (ur.).
Zagreb, Šibenik : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, 2003. 13-30 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Banov, Estela.
Ivan Milčetić o koledarskim pjesmama i običajima // “Zbornik o Ivanu Milčetiću - književnom povjesničaru, filologu i etnologu” : zbornik radova sa znanstvenog skupa / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu ; Matica hrvatska Varaždin, 2002. 309-317 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Banov–Depope, Estela.
Usmena književnost i tradicijska kultura u Medinijevom književnopovijesnom radu // Zbornik o Miloradu Mediniju, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Zagreb – Dubrovnik, 9. – 11. studenoga 2017. / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu et al., 2018. 321-337 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Banov – Depope, Estela.
Predodžbe Amerike u putopisnoj prozi Aleka Konstantinova i Ante Tresić Pavičića // Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от ХІІ международни славистични четения, 2014 г. Т. 2. Литературознание и фолклористикаМаргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова.
2015. 114-120 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Banov, Estela.
Izvedbeni aspekt hrvatskog i makedonskog baladnog pjesništva // Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски. Зборник на трудови од IV Меѓународен научен собир Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски одржан во Охрид од 27 до 29 септември 2013. Книга IVЈакимовска-Тошиќ, Маја.
2014. 689-702 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Banov, Estela.
Hrvatske poslovice u tiskanim izdanjima 18. stoljeća // Parémie národů slovanských VII / Mrhačová, Eva ; Muryc, Jiří ; Kolberová, Urszula (ur.).
Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, 2014. 113-122 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Banov-Depope Estela.
Folklorizam u hrvatskoj i makedonskoj književnosti // Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze. Knjiga III. / Kalogjera, Goran ; Tocinovski, Vasil (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2011. 25-35 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Banov-Depope, Estela; Bačić-Karković, Danijela.
Hibridni identiteti: drugi i imaginarno u prozi Slavka Janevskoga // XXXVII Научна конференција на XLIII Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура Литература / Dorovski, Ivan (ur.).
Skopje, 2011. 229-250 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Banov-Depope, Estela.
Лирските облици во хрватската и во македонската усна поезија // Македонско-хрватски книжевни и културни врски, Zbornik na trudovi od Međunarodniot naučen sobir Македонско-хрватски книжевни и културни врски održan vo Ohrid od 10 do 11 oktombri 2007. / Vasil Tocinovski, Loreta Georgievska-Jakovleva i Mišel Pavlovski (ur.).
Skopje : Institut za makedonska literatura, 2009. 73-90 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Banov, Estela.
Reception of Fairy Tales in Printed and Digital Media // Literacy without boundaries : proceedings of the 13th European Conference on Reading / Shiel, Gerry ; Stričević, Ivanka ; Sabolović-Krajina, Dijana (ur.).
Osijek : Croatian Reading Association, 2007. 210-215 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Banov, Estela.
Poljska i hrvatska folkloristika u europskim kulturnim krugovima 19. stoljeća // Polska i Chorwacja w Europie Środkowej : Integracja europejska w tradycji i w przyszłości / Piotr Żurk (ur.).
Bielsko-Biała, Poljska : Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH, 2007. 415-430 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Banov - Depope, Estela.
Književne tradicije, višejezičnost i kulturni identitet // Riječki filološki dani, knj. 6 (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Riječki filološki dani) / Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2006. 547-558 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Banov-Depope, Estela.
Intertekstualnost u usmenoj i pisanoj književnosti // Riječki filološki dani. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, knjiga V / Lukežić, Irvin (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2004. 35-48 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Banov, Estela.
Europski kontekst hrvatskog pučkog pobožnog pjesništva kvarnerskog prostora // Drugi hrvatski slavistički kongres : zbornik radova, knjiga 2 / Sesar, Dubravka, Vidović Bolt, Dubravka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. 67-72 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Banov, Estela.
Recepcija slavenskih usmenih tradicija u časopisu "Kolo" // Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 22. do 24. studenoga 2012. / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2014. 77-88 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Banov-Depope, Estela.
Multimodalni aspekti korčulanske Moreške // Zbornik radova sa znanstvenog skupa Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli / Kalogjera, Goran ; Vranić, Silvana ; Durić, Dejan ; Grbin, Tajana (ur.).
Rijeka ; Korčula : Filozofski fakultet u Rijeci : Gradska knjižnica Ivan Vidali, 2013. 22-36 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Banov, Estela.
Tekst, tekstura, kontekst i intertekst poezije Drage Gervaisa // Drago Gervais: zbornik radova / Srdoč-Konestra, Ines ; Trinajstić, Marija (ur.).
Opatija - Rijeka : Katedra Čakavskog sabora Opatija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2007. 45-56 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Banov-Depope, Estela.
Tradicijska usmenost, retorička vještina i tiskana propovijed // "Zbornik o Josipu Banovcu" : zbornik radova sa znanstvenog skupa “Josip Banovac i homiletička književnost”, Šibenik - Skradin - Visovac, 6.-8. studenog 2003. / Jembrih, Alojz (ur.).
Šibenik, Zagreb : Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2004. 65-84 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Banov, Estela.
Književna baština 19. stoljeća u pučkim iseljeničkim kalendarima // Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 1. do 3. prosinca 1994., knjiga 1. / Turk, Marija (ur.).
Rijeka : Pedagoški fakultet u Rijeci, 1996. 261-268 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Banov, Estela.
The Impact of Traditional Oral Storytelling, Slavic Mythology, and Philological Research: A Case of 'The Tales of Long Ago' // Fairy Tales, Folk Lore and Legends. Presenters, Key Words and Abstracts.
Freeland, Oxfordshire : Inter-Disciplinary.Net, 2016. 5-5 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Banov, Estela.
Crossing the Atlantic: Imagology and Stories from the Central European Peasant Emigrants in the USA // Abstracts "Narratives of Displacement" International Conference / Lytovka, Olena (ur.).
Warsaw, Poland : Interdisciplinary Research Foundation and Institute of Humanities, Szymon Szymonowic State School of Higher Education, Zamość, Poland, 2016. 31-31 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Banov, Estela.
(Re)konstrukcija praslavenskog identiteta u Nodilovoj studiji i u Pričama iz davnine // Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić / A Century of Ivana Brlić-Mažuranić’s Tales of Long Ago / Engler, Tihomir ; Kos-Lajtman, Andrijana ; Kujundžić, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti / Croatian Association of Researchers in Childrenʾs Literature, Zagreb, 2016. 20-21 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Banov, Estela.
Bilježenje i pamćenje – autobiografski narativni diskurs Andrije Torkvata Brlića // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Banov, Estela.
Ferićeve Basne - Između poetika klasicizma i predromantizma // Riječki filološki dani / Rijeka philoogical days. Deseti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Tenth scientific conference with international participation. Knjižica sažetaka / Book of abstracts / Banov, Estela (ur.).
Rijeka : Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2014. 17-17 (predavanje,sažetak).

6. Banov, Estela; Ćutić Gorup, Maja.
Suvremene usmene predaje kao spremišta kolektivnog pamćenja // Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura // On legend: folkloristic and interdisciplinary aspect / Marks, Ljiljana i Rudan, Evelina (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2014. 5-6 (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Banov, Estela.
Tiskani i rukopisni zapisi pjesama iz zbirke Stjepana Žiže // Znanstveni skup etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskom primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. i 12. listopada 2013. Knjižica sažetaka / Akademik Cifrić, Ivan i akademik Strčić, Petar (ur.).
Rijeka : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. 9-9 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Banov, Estela.
Zvuk i pokret u tradicijskom dvoglasnom pjevanju otoka Krka // Knjiga sažetaka / Book of abstracts Istraživanja govora Osmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Speech research 8th scientific conference with international participation / Vlašić Duić, Jelena ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : FF press, 2013. 38-39 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Banov, Estela.
Filološki i etnološki pristup proučavanju hrvatske usmene književnosti // 1. međunarodna kroatološka konferencija / Košutar, Petra ; Šišak, Marinko ; Bracanović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji, 2009. 21-21 (predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Banov, Estela.
Od pamćenja do izvedbe: kognitivni aspekti procesa ponavljanja u usmenoj predaji // Knjiga sažetaka / Book of abstracts Istraživanja govora Šesti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Speech research 6th scientific conference with international participation / Varošanec-Škarić, Gordana ; Horga, Damir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2007. 38-39 (predavanje,sažetak,znanstveni).

11. Banov, Estela.
The impact of empathy to the perception of spoken messages in oral traditions // LCM 2006 Language Culture and Mind Conference Integrating perspectives and methodologies in the study of language / Dessalles, Jean-Louise ; Lassègue, Jean ; Rosenthal, Victor ; Visetti, Yves-Marie. (ur.).
Pariz : École Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), 2006. 154-154 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Banov Estela.
The Function of Popular Almanacs in Adaptation of Croatian Immigrants in USA and Canada // Education, Counseling and Social Work as Factors of Integration of Immigrants and Refugees in Multicultural Societies, Fifty years, School of Education, Warsaw University / Przyborowska, Anna (ur.).
Warsaw : UNHCR, The UN Refugee Agency, 2004. 22-22 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Banov, Estela; Rogina, Tajana.
Interes za biblioterapiju kod studenata nastavničkog smjera diplomskih studija na Odsjeku za kroatistiku u Rijeci // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Banov, Estela.
Slavenski mitski obrasci u modernističkoj književnoj znanosti i književnoj produkciji // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

3. Banov, Estela.
Pjesme o Nikoli Zrinskome iz 17. i 18. stoljeća: Poetika i stilistika bugarštice i pučke povijesne pjesme // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Banov, Estela.
Narativni obrasci u književnosti hrvatskih iseljenika u Sjevernoj Americi na prijelazu 19. i 20. stoljeća // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

5. Banov, Estela.
Matija Murko o izvedbi usmenih epskih pjesama // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Banov, Estela; Rogina, Tajana; Sokač, Maja; Salaj, Elena; Katić, Marina.
Zbornik studentskih radova: Priča i pričanje u nastavi, 2018. (časopis udruge studenata kroatistike idiom štorije god. v. br. 5).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Matešić, Valentina.
Bajke i usmena kazivanja u očuvanju kulturnog identiteta Ogulina / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 26.09. 2018, 62 str. Voditelj: Banov, Estela.

2. Belec, Elena.
Poticanje kulture čitanja u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 06.07. 2017, 48 str. Voditelj: Banov, Estela.

3. Salaj, Elena.
Usmeni iskazi stanovnika mjesta Sigetac o sjećanjima na mladost / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 12.07. 2017, 67 str. Voditelj: Banov, Estela.

4. Stupičić, Dorja.
Bajka u knjiţevnom i jezičnom odgoju i obrazovanju / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 12.07. 2017, 56 str. Voditelj: Banov, Estela.

5. Trupković, Kristina.
Junaci tradicionalnih priča sjeverozapadne Hrvatske / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 25.09. 2017, 41 str. Voditelj: Banov, Estela.

6. Kolić, Ivana.
Rozalice kao usmenoknjiževni minijaturni oblik / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 29.09. 2016, 50 str. Voditelj: Banov, Estela.

7. Jurišić, Mia.
Usmena književnost i običaji Makarskog primorja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 30.09. 2015, 74 str. Voditelj: Banov, Estela.

8. Mateja Matijašec.
Svakodnevna i životna priča (Teorijski i terenski rad) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 23.06. 2015, 59 str. Voditelj: Banov, Estela.

9. Vodarić, Petra.
Usmeni oblici otoka Cresa / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 26.11. 2015, 68 str. Voditelj: Banov, Estela.

10. Riman, Kristina.
Hrvatsko-slovenski književni odnosi na primjeru putopisne proze devetnaestog stoljeća / doktorska disertacija.
Rijeka : Filozofski fakultet, 08.04 2010., 257 str. Voditelj: Banov, Estela.

11. Franković, Sanja.
Mitske sastavnice u djelu Vladimira Nazora / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 21. 1. 2009., 265 str. Voditelj: Banov-Depope, Estela.

12. Riman, Kristina.
Tradicijske sastavnice Cithare octochorde / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 03.02. 2005., 153 str. Voditelj: Banov, Estela.