crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Draženka Blaži
(190290)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Anić Kuhar, Kristina; Blaži, Draženka; Butorac, Željka; Cvijanović, Katarina; Horvatić, Sanja; Kovačić, Mara; Kudek Mirošević, Jasna; Ljubić, Maja; Matok, Dragica; Pribanić, Ljubica; Špoljarec, Mirjana.
Upute za vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignuća učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u osnovnim školama .
Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2007 (priručnik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Blaži, Draženka; Ljubojević, Nataša.
RADNA MEMORIJA I OBRADA JEZIČNIH I NEJEZIČNIH PODRAŽAJA U DJECE S POSEBNIM JEZIČNIM TEŠKOĆAMA // Proizvodnja i percepcija govora / Mildner, Vesna ; Liker, Marko (ur.).
Zagreb : Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odjel za fonetiku hrvatskog filološkog društva, 2010. Str. 340-350.

2. Blaži, Draženka; Gligora, Jelena.
Prikaz istraživanja ranog dječjega razvoja pomoću "Ljestvice ranoga dječjeg razvoja" - KID-HR // BITI RODITELJ: Model dijagnostičko-savjetodavnog praćenja ranoga dječjeg razvoja i podrške obitelji s malom djecom / Ljubešić, Marta (ur.).
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003.. Str. 201-245.

3. Ljubešić, Marta; Kralj, Tamara; Brozović, Blaženka; Blaži, Draženka; Ivšac, Jasmina.
Ne govorim ali komuniciram // Biti roditelj Model dijagnostičko-savjetodavnog praćenja ranog dječjeg razvoja i podrške obitelji s malom djecom / Ljubešić, Marta (ur.).
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003. Str. 152-166.

4. Blaži, Draženka.
Roditelji o djeci s posebnim jezičnim teškoćama // Jezične teškoće školske djece / Ljubešić, Marta (ur.).
Zagreb : Školske novine, 1997. Str. 119-124.

5. Blaži, Draženka.
Ponavljanje rečenica u djece s posebnim jezičnim teškoćama // Jezične teškoće školske djece / Ljubešić, Marta (ur.).
Zagreb : Školske novine, 1997. Str. 176-185.

6. Blaži, Draženka.
Neki modeli i oblici logopedskog rada s djecom s posebnim jezičnim teškoćama // Jezične teškoće školske djece / Ljubešić, Marta (ur.).
Zagreb : Školske novine, 1997. Str. 217-225.

7. Blaži, Draženka.
Obilježja posebnih jezičnih teškoća // Jezične teškoće školske djece / Ljubešić, Marta (ur.).
Zagreb : Školske novine, 1997. Str. 97-105.

8. Blaži, Draženka; Brozović, Blaženka.
Terapijski pristupi u radu s djecom s posebnim jezičnim teškoćama // Rehabilitacija i inkluzija / Bašić, Josipa (ur.).
Zagreb : Fakultet za defektologiju, 1997. Str. 100-101.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Blaži, Draženka; Farago, Emica; Pavić, Petra.
Karakteristike fonološke obrade djece s teškoćama čitanja. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 158 (2017) , 1-2; 33-48 (članak, znanstveni). URL link to work

2. Farago, Emica; Blaži, Draženka; Vuković Ogrizek, Martina.
Artikulacijsko-fonološke sposobnosti djece s cerebralnom paralizom. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 52 (2016) , 1; 17-29 (članak, znanstveni). URL link to work

3. Blaži, Draženka; Buzdum, Iva; Kozarić-Ciković, Marijana.
Povezanost uspješnosti vještine čitanja s nekim aspektima fonološkog razvoja. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 47 (2011) , 2; 14-25 (članak, znanstveni). URL link to work

4. Blaži, Draženka; Opačak, Ivana.
Teorijski prikaz dječje govorne apraksije i ostalih jezično – govornih poremećaja na temelju diferencijalno – dijagnostičkih parametara. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 47 (2011) , 1; 49-63 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

5. Kolundžić, Zdravko; Blaži, Draženka.
Morfološka znanja u prijevremeno rođenih sedmogodišnjaka. // Paediatria Croatica. 55 (2011) , 3; 211-216 (članak, znanstveni).

6. Blaži, Draženka; Heđever, Mladen.
Somatske teškoće kao indikatori stresa i teškoća glasa kod odgojiteljica i nastavnika. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 46 (2010) , 2; 19-32 (članak, znanstveni).

7. Blaži, Draženka; Arapović, Diana.
Artikulacijski nasuprot fonološkom poremećaju. // Govor : časopis za fonetiku. XX (2003) , 1-2; 27-38 (članak, znanstveni).

8. Bradarić-Jončić, Sandra; Blaži, Draženka.
Osobitosti izgovora glasova u gluhih srednjoškolaca. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 38 (2002) , 1; 73-101 (članak, znanstveni).

9. Blaži, Draženka; Vancaš, Mirjana; Prizl-Jakovac, Tatjana.
Fonološki poremećaji i fonemska diskriminacija u predškolske djece. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 36 (2000) , 2; 165-169 (članak, znanstveni).

10. Blaži, Draženka; Znaor, Mirjana; Banek, Ljiljana.
Jezično znanje i auditivno pamćenje kod djece s lošijim školskim uspjehom. // Napredak. 141 (2000) , 4; 468-476 (članak, znanstveni).

11. Blaži, Draženka; Banek, Ljiljana.
Posebne jezične teškoće - uzrok školskom neuspjehu?. // Revija za rehabilitacijska istraživanja. 34 (1998) , 2; 183-190 (članak, znanstveni).

12. Blaži, Draženka.
Ponavljanje rečenica u dijagnostici posebnih jezičnih teškoća. // Defektologija. 31 (1995) , 1-2; 93-100 (članak, znanstveni). URL link to work

13. Blaži, Draženka.
Utjecaj okoline na razvoj govora u djece. // Defektologija. 2 (1994) , 30; 153-160 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

14. Ljubešić, Marta; Blaži, Draženka; Bolfan-Stošić, Natalija.
POSEBNE JEZIČNE TEŠKOĆE DJECE OSNOVNOŠKOLSKE DOBI. // Govor. 10 (1993) , 1; 17-37 (članak, znanstveni). URL link to work
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Blaži, Draženka.
KOMUNIKACIJSKI POREMEĆAJI - ISKUSTVA I MOGUĆNOSTI. // Paediatria Croatica. 60 (2016) , 1; 160-166 (pregledni rad, ostalo). URL link to work

2. Blaži, Draženka; Balažinec, Marijana; Obučina, Helena.
Slušno procesiranje kod djece s jezičnim teškoćama. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 50 (2014) , 2; 80-88 (članak, ostalo). URL link to work

3. Blaži, Draženka; Dembitz, Ana; Turkalj, Martina.
Primjena "Ballovent sistema" u dijagnostici i rehabilitaciji slabosti orofacijalne muskulature. // Logopedija. 2 (2010) , 1; 27-36 (članak, stručni).

4. Ivšac, Jasmina; Blaži, Draženka; Lulić, Sonja.
Put od hranjenja sondom do peroralne prehrane (logopedski pristup). // Paediatria Croatica. 51 (2007) ; 11-17 (pregledni rad, ostalo).

5. Lenček, Mirjana; Blaži, Draženka; Ivšac, Jasmina.
Specifične teškoće učenja: Osvrt na probleme u jeziku, čitanju i pisanju. // Magistra Iadertina. 2 (2007) , 2; 107-121 (pregledni rad, stručni).

6. Brozović, Blaženka; Ivšac, Jasmina; Blaži, Draženka; Ljubešić, Marta.
Komunikacija, jezik i spoznaja u djece s perinatalnim mozgovnim lezijama. // Neurologia Croatica. 52 (2003) , 4; 77-77 (kongresno priopćenje, ostalo).
Vrh
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Heđever, Mladen; Blaži, Draženka.
Multidimenzionalna dijagnostika glasovnih i govorno-jezičnih poremećaja u forenzici // .
(plenarno predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

2. Blaži, Draženka; Heđever, Mladen.
Stres, somatske teškoće i teškoće glasa kod prosvjetnih djelatnika // .
(plenarno predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Blaži, Draženka.
Dijete s jezičnim teškoćama u vrtiću i školi (kako ga prepoznati i kako djelovati) // "Dijete, odgojitelj i učitelj", zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnom suradnjom / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, 2004. 67-76 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Blaži, Draženka; Vancaš, Mirjana; Znaor, Mirjana.
NE PREPOZNATI - NE DJELOVATI - KRŠITI PRAVA (posebne jezične teškoće, disleksija, disgrafija - osvrt na sadašnje stanje) // Zbornik radova Sabora pedagoga Hrvatske : "Odgoj, obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskog društva" / Vrgoč, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Hrvatski pedagoško književni zbor, 2003. 587-593 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Blaži, Draženka; Vancaš, Mirjana; Kovačević, Melita.
Glagolska i imenska morfologija u ranom usvajanju hrvatskoga jezika // Zbornik radova / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. 341-348 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Anđel, Maja; Blaži, Draženka.
CHAT i CLAN - alati za računalnu obradu jezičnih transkripata // Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeća.
Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni). prilozen text rada
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Banek, Ljiljana; Blaži, Draženka; Znaor, Mirjana.
Poznavanje morfosintakse u djece s teškoćama učenja // Društvena i odgojno-obrazovana skrb za osobe s posebnim potrebama danas i sutra / Đurek, Vesna (ur.).
Trakošćan : Savez defektologa Hrvatske, 2000. 105-113 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Blaži, Draženka.
Prosječna dužina iskaza u djece s posebnim jezičnim teškoćama // Ustvarjalnost v logopediji / Bajc, Ana ; Bucik Katja ; Janežič, Silvana (ur.).
Nova Gorica : Center za usposabljanje invalidnih otrok "Janka Premrla Vojka", 1999. 60-65 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Heđever, Mladen; Blaži, Draženka.
Nova DSP tehnologija u logopediji // Ustvarjalnost v logopediji.
Nova Gorica, 1999. 211-215 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Blaži, Draženka; Arapović, Diana; Vancaš, Mirjana.
Analiza diskursa djeteta rane dobi // Jezik za danes in jutri / Štrukelj, Inka (ur.).
Ljubljana : Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 1998. 258-266 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Blaži, Draženka.
Rascjepi usne i nepca - rana logopedska skrb // Knjiga sažetaka - Peti kongres hrvatskih logopeda.
38-38 (sažetak,znanstveni).

2. Čavužić Čajko, Jasminka; Blaži, Draženka.
Rana logopedska intervencija kod djeteta s neurorizikom // Knjiga sažetaka - Peti kongres hrvatskih logopeda.
34-34 (sažetak,znanstveni).

3. Miler, Ivana; Zaninović, Ivana; Ivezić, Natalija; Blaži, Draženka; Đerek, Petra; Pindrić, Ivana.
Može li grupna terapija biti učinkovita kod djece s teškoćama socijalne komunikacije? // Knjiga sažetaka - Peti kongres hrvatskih logopeda.
57-57 (sažetak).

4. Obučina, Helena; Blaži, Draženka; Blažinec Marijana.
Ispitivanje predmatematičkih vještina – pilot studija // Knjiga sažetaka - Peti kongres hrvatskih logopeda.
78-78 (predavanje,sažetak).

5. Blaži, Draženka.
Ima li potrebe za logopedskom dijagnostikom prije treće godine? // Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba : zbornik radova = Speech and language disorders at developmental age : collection of papers / Milošević, Neda (ur.).
Beograd : Udruženje logopeda Srbije, 2015. 49-71 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

6. Bilonić Milošević, Silvana; Blaži, Draženka; Brozović, Blaženka.
Sentence repetition skills in children with and without neurological deficits: similarities and differences // Fourth International Conference «Modern aspects of special education and rehabilitation of person with disabilities».
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Draženka Blaži; Zdravko Kolundžić; Andrea Šimić Klarić.
Inflectional morphology in prematurely born preschool children // European Journal of Paediatric Neurology Vol 15 ; Supplement 1 / Lieven Lagae (ur.).
2011. S78-S78 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Ivšac Pavliša, Jasmina; Šimleša, Sanja; Blaži, Draženka; Jelić, Slavica; Ljubešić, Marta.
Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima-prikaz programa // Program i zbornik sažetaka / Cepanec, M., Bučar, M. (ur.).
Zagreb, 2011. 40-40 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

9. Blaži, Draženka; Knežević, Predrag; Magdalenić Meštrović, Marija; Jurić, Hrvoje; Marn, Borut; Dembitz, Ana; Tarokić, Damir.
Interdisciplinarni pristup orofacijalnim rascjepima // Knjiga sažetaka - 4. kongres hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem Logopedija i izazov novog vremena.
125-126 (sažetak,znanstveni).

10. Blaži, Draženka; Krupić, Adna; Zaninović, Ivana.
Logopedska i edukacijsko-rehabilitacijska potpora u školovanju djece s posebnim edukacijskim potrebama - prikaz programa Logopedskog kabineta "Blaži" // Knjiga sažetaka - 4. kongres hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem Logopedija i izazovi novog vremena.
75-76 (predavanje,sažetak,znanstveni).

11. Kolundžić, Zdravko; Blaži, Draženka.
Značajke gutanja kod osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti // 4. KONGRES HRVATSKIH LOGOPEDA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM LOGOPEDIJA I IZAZOVI NOVOG VREMENA.
Zagreb, 2010. 67-67 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

12. Kolundžić, Zdravko; Blaži, Draženka; Todorović, Goran.
Teškoće sisanja i gutanja u djece, te teškoće gutanja u odraslih i uloga stručnjaka različitih profila (liječnika i logopeda) u dijagnostici i tretmanu // 4. kongres hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem "Logopedija i izazovi novog vremena" : knjiga sažetaka.
Zagreb, 2010. 69-69 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

13. Blaži, Draženka; Kovač-Gornji, Natalija.
Early phonological development in children with early brain injury // .
66-66 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Heđever, Mladen; Blaži, Draženka; Bonetti, Luka.
DIGITAL LOGOPEDIC SET: SUPPORT TOOL IN SPEECH AND LANGUAGE THERAPY // .
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Blaži, Draženka; Brozović, Blaženka.
Više lica jezičnih teškoća u dvojezične djece s poteškoćama usvajanja jezika // Plava knjiga sažetaka.
2007. 156-157 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Blaži, Draženka; Ivšac, Jasmina; Šimleša, Sanja.
Features of feeding and speech and language development in a child with craniofacial anomalies (a case study) // 27th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics / Battle, D. E. ; Prytz, S. (ur.).
Copenhagen : Technical University of Denmark, 2007. 153-153 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

17. Blaži, Draženka; Heđever, Mladen.
Profesionalna izobrazba logopeda u europskom prostoru: Pogled prema tržištu rada // Plava knjiga sažetaka.
118-118 (sažetak,znanstveni).

18. Blaži, Draženka; Arapović, Diana.
Artikulacijski nasuprot fonološkog poremećaja // Zbornik 1. Slovenski kongres logopedov z mednarodno udeležbo: Logopedija za vsa življenjska obdobja.
36-36 (predavanje,sažetak).

19. Blaži, Draženka; Heđever, Mladen; Bonetti, Ana; Bonetti, Luka.
Od "brbljanja" do govora - pilot istraživanje // 1. slovenski kongres logopedov z međunarodno udeležbo: Logopedija za vsa življenjska obdobja / Čepeljnik, Jana ; Globačnik, Bojana ; Grobler, Marinka, Jurček Strmšnik, Blažka ; Steiner, Majda (ur.).
Bled : Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, 2003. 23 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Ljubešić, Marta; Brozović, Blaženka; Blaži, Draženka; Ivšac, Jasmina; Kralj, Tamara.
How Child Comes to Language // Special edition of Review of Psychology-Abstracts / Kolesarić, Vladimir ; Krizmanić, Mirjana ; Ivanec, Dragutin (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2002. 68 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

21. Bradarić-Jončić, Sandra; Blaži, Draženka.
Artikulacija prelingvalno gluhih srednjoškolaca iz posebnih i redovnih škola // Logopedija u novome tisućljeću: 2. kongres logopeda Hrvatska - Sažeci.
34-35 (predavanje,sažetak,znanstveni).

22. Ljubešić, Marta; Blaži, Draženka; Brozović, Blaženka; Ivšac, Jasmina; Vancaš, Mirjana.
Metodologija istraživanja razvojnih jezičnih poremećaja // Sažeci - Abstracts.
Zagreb : Hrvatsko logopedsko društvo, 2001. 81-82 (poster,sažetak,stručni).

23. Blaži, Draženka; Vancaš, Mirjana; Kovačević, Melita.
Glagolska i imenska morfologija u ranom usvajanju hrvatskoga // Drugi hrvatski slavistički kongres / Sesar, Dubravka ; Vidović, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1999. 82-84 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Ljubešić, Marta; Arapović, Diana; Blaži, Draženka; Kovačević, Melita; Vancaš, Mirjana.
Posebne jezične teškoće: oblici, uzroci, otklanjanje // Ustvarjalnost v logopediji / Bajc, Ana ; Bucik, Katja ; Janežič, Silvana (ur.).
Nova Gorica : Center za usposabljanje invalidnih otrok, 1999. 202-202 (poster,sažetak,znanstveni).

25. Ljubešić, Marta; Mejaški-Bošnjak, Vlatka; Brozović, Blaženka; Blaži, Draženka; Vancaš, Mirjana.
Interdisciplinary Approach to Early Communication in Children with Neurologic Disorders // Early Communication and Language Development.
Zagreb : Faculty of Special Education and Rehabilitation, 1999. 49-50 (poster,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Blaži, Draženka; Dembitz, Ana; Turkalj, Martina.
Primjena "Ballovent sistema" u dijagnostici i rehabilitaciji slabosti orofacijalne muskulature // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

2. Blaži, Draženka.
Kada uputiti dijete logopedu? // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,stručni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Blaži, Draženka.
Posebne jezične teškoće u djece predškolske dobi / doktorska disertacija.
Zagreb : Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, 15.06. 1999., 154 str. Voditelj: Ljubešić, Marta.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Blaži, Draženka; Pintarić Mlinar Ljiljana.
“Downov sindrom - Kad je i sporo dovoljno brzo”, 2006. (popularan rad). URL link to work
Vrh
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Banek, Ljiljana.
Kvantitativna i kvalitativna obilježja jezično - govorne ekspresije djece sniženog kognitivnog funkcioniranja različite etiologije / doktorska disertacija.
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 04.07. 2012, 345 str. Voditelj: Blaži, Draženka.

2. Ljiljana Banek.
Kvantitativna i kvalitativna obilježja jezično - govorne ekspresije djece sniženog kognitivnog funkcioniranja različite etiologije / doktorska disertacija.
Zagreb : Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, 04.07. 2012, 345 str. Voditelj: Blaži, Draženka.

3. Vidačić, Marina.
Slušno procesiranje kod djece s fonološkim poremećajima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 24.10. 2011., 45 str. Voditelj: Blaži, Draženka.

4. Bunić, Martina.
Utjecaji perinatalnog oštećenja mozga na razvoj jezičnih (fonoloških i morfoloških) sposobnosti / diplomski rad.
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 01.06. 2009, 61 str. Voditelj: Blaži, Draženka ; Ivšac Pavliša, Jasmina.

5. Kuhar, Emili.
Obilježja fonologije u djece s posebnim jezičnim teškoćama u dobi od 6 do 8 godina / diplomski rad.
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, xx.07. 2003., 36 str. Voditelj: Blaži, Draženka.

6. Miletić, Tamara.
Ponavljanje riječi i logatoma - razlike u fonološkom razvoju djece s posebnim jezičnim teškoćama i djece s artikulacijskim poremećajima / diplomski rad.
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, xx.02. 2003., 37 str. Voditelj: Blaži, Draženka.

7. Turkalj, Martina.
Ballovent sistem u dijagnostici i terapiji / diplomski rad.
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, xx.10. 2002., 48 str. Voditelj: Blaži, Draženka.
Vrh
 
upomoc
foot_4