Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Željko Boneta
(191502)
Srijeda 22. Svibanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Banovac, Boris; Boneta, Željko; Vujić, Vidoje.
Izazovi javnosti - javno mnijenje Primorsko-goranske županije .
Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2005. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. 10. Međunardona konferencija u Rijeci, Hrvatska: Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Evropi - Institucijsko djetinjstvo: Izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja / Tatalović Vorkapić, Sanja; Verdonik, Maja; Anđić, Dunja (ur.).
Rijeka : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2017 (urednička knjiga).

2. Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet 2006.-2017. / Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Lazzarich, Marinko (ur.).
Rijeka : Učiteljski fakultet u Rijeci, 2017 (monografija).

3. 1. generacija Sveučilišnpg diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje / Boneta, Željko; Vujičić, Lidija (Urednici) (ur.).
Rijeka : Centar za istraživanje djetinjstva, Učiteljski fakultet u Rijeci, 2012 (ostalo).

4. 1. generacija Sveučilišnpg diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje / Boneta, Željko; Vujičić, Lidija (ur.).
Rijeka : Centar za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakuteta u Rijeci, 2012. (ostalo).

5. Cjeloživotno učenje za održivi razvoj / Uzelac, Vinka: Vujičić, Lidija; Boneta, Željko (ur.).
Rijeka : Učiteljski fakulte Sveučilišta u Rijeci, 2008. (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Boneta, Željko; Ivković, Željka; Vujičić, Lidija.
Sociološka perspektiva o ulozi roditelja u podržavanju razvoja znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja // Razvoj znansvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja / Vujičić, Lidija (ur.).
Rijeka : Centar za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci, 2016. Str. 109-128.

2. Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija; Boneta, Željko.
Contemporary Challenges and Preschool Teachers’ Education in Croatia : The Evaluation of the New Study Program of Early/Preschool Care and Education at Faculty of Teacher Education in Rijeka // New Voices in Higher Education Research and Scholarship / Ribeiro, Filipa M. ; Politis, Yurgos ; Culum, Bojana (ur.).
: IGI Global, 2015. Str. 292-309.

3. Vujičić, Lidija; Tatalović Vorkapić, Sanja; Boneta, Željko.
Redefiniranje obrazovanja odgajatelja: analiza iskustava studiranja prve generacije sveučilišnog diplomskog studija na Učiteljskom fakultetu u Rijeci // Kompetencije suvremenog učitelja i odgajatelja- izazov za promjene/Competencies of Modern Teachers and Educators-Challenge for Change / Ivon, Hicela ; Mendeš, Branimir (ur.).
Split : Filozofski fakultet u Splitu, 2015.. Str. 151-161.

4. Vujičić, Lidija; Tatalović Vorkapić, Sanja; Boneta, Željko.
Istraživanje odgojno-obrazovne prakse : dominantna strategija profesionalnog razvoja odgajatelja // uvremeni tokovi u ranom odgoju : znanstvena monografija = Contemporary trends in early education : scientific monography / Pehlić, Izet ; Vejo, Edina ; Hasanagić, Anela (ur.).
Zenica : Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, 2012. Str. 345-363.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Boneta, Željko; Čamber Tambolaš, Akvilina; Ivković, Željka.
Oblici roditeljskoga glazbenog kulturnog kapitala i glazbena socijalizacija djece rane i predškolske dobi. // Revija za sociologiju. 47 (2017) , 1; 5-36 (članak, znanstveni).

2. Boneta, Željko.
Klatno se i dalje njiše. Institucionalna religioznost riječkih studenata. // Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja. 54 (2016) , 3; 265-294 (članak, znanstveni).

3. Vujičić, Lidija; Ivković, Željka; Boneta, Željko.
Encouraging the Development of Scientific Literacy in Early Childhood Institutions: Croatian Experience. // International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering. 10 (2016) , 5; 1593-1603 (članak, znanstveni).

4. Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka.
Social Status and Professional Development of Early Childhood and Preschool Teacher Profession: Sociological and Pedagogical Theoretical Frame. // Croatian Journal of Education. 17 (2015) , 1; 49-60 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

5. Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka.
The (Co-)Construction of Knowledge within Initial Teacher Training: Experiences from Croatia. // Center for Educational Policy Studies Journal. 5 (2015) ; 139-157 (znanstveni, znanstveni).

6. Ivković, Željka; Boneta, Željko; Kanjić, Sandra.
„Dijete kao projekt” vs „daj dite materi” orodnjenost roditeljske brige o djeci. // Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju. LVI (2014) , 4; 495-505 (članak, znanstveni).

7. Boneta, Željko; Ivković, Željka; Lacmanović, Tatjana.
Interkulturalne kompetencije odgojitelja i socijalna distanca. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 62 (2013) , 4; 479-494 (članak, znanstveni).

8. Boneta, Željko; Ivković, Željka; Šanko-Brletić, Marina.
Neformalna i formalna religijska socijalizacija u ranom djetinjstvu: veze i paradoksi. // Revija za sociologiju. 43 (2013) , 1; 57-81 (članak, znanstveni).

9. Boneta, Željko.
Konfesionalnost i (dez)integracija višeetničkih područja. // Migracijske i etničke teme. Vol.23 (2007) , No.4; 409-422 (članak, znanstveni).

10. Boneta, Željko; Banovac, Boris.
Religioznost i nacionalizam na hrvatskoj periferiji – veliki scenariji za male zajednice. // Migracijske i etničke teme. Vol. 23 (2007) , No. 3; 163-184 (članak, znanstveni).

11. Banovac, Boris; Boneta, Željko.
Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. // Revija za sociologiju. 37 (2006) , 1/2; 21-46 (članak, znanstveni).

12. Banovac, Boris; Blažević, Robert; Boneta, Željko.
Modernizacija (i/ili europeizacija) hrvatske periferije – primjeri Gorskog kotara, Istre i Like. // Revija za sociologiju. 35 (2004) , 3/4; 113-141 (članak, znanstveni).

13. Boneta, Željko.
Konfesionalna i religijska identifikacija u Gorskom kotaru, Istri i Lici. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 25 (2004) , 2; 877-899 (prethodno priopćenje, znanstveni).

14. Boneta, Željko.
Politički identiteti periferija. // Revija za sociologiju. 35 (2004) , 3/4; 143-158 (članak, znanstveni).

15. Boneta, Željko.
Stigmatizacija (ne)religioznosti. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 24 (2003) , 2; 857-869 (pregledni rad, znanstveni).

16. Banovac, Boris; Boneta Željko; Vujić, Vidoje.
Društvene promjene i starenje. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 22 (2001) , 2; 537-562 (članak, znanstveni).

17. Boneta, Željko.
Stabilizacija vjerničke strukture i/ili njihanje klatna - Religioznost u Istri.. // Revija za sociologiju. 31 (2000) , 3-4; 133-151 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Ivković, Željka; Boneta, Željko.
Razvoj znanstvene pismenosti u vrtiću: izazov za roditelje. // Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima. 19 (2013) , 73; 11-13 (ostalo, ostalo).

2. Kanjić, Sandra; Boneta, Željko.
Viđenje partnerstva obitelji i vrtića očima roditelja. // Dijete Vrtić Obitelj. zima 2012/2013 (2012) , 70; 8-10 (ostalo, ostalo).

3. Sedlar, Andreja; Boneta, Željko.
Obiteljsko slobodno vrijeme. // Dijete Vrtić Obitelj. zima 2012/2013 (2012) , 70; 14-15 (ostalo, ostalo).

4. Boneta, Željko.
Religijska situacija u Rijeci. // Argumenti časopis za društvenu teoriju i praksu. 1989 (1989) , 1-2; 135-160 (članak, ostalo).

5. Banovac, Boris; Boneta, Željko.
Social impacts of Modernization in the Choice of Tourist Destination. // Tourism and hospitality management. 4 (1988) , 3; 273-282 (članak, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Boneta, Željko; Pergar, Melita; Ivković, Željka.
"Moraju završiti školu jer pravila se i kod nas mijenjaju jako." Roditelji i djeca Romi o obrazovanju - sociološka analiza // Obrazovanje za interkulturalizam. Položaj Roma u odgoju i obrazovanju. / Mlinarević, Vesnica ; Brust Nemet, Maja ; Bushati, Jozef (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2015. 165-179 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ivković, Željka; Vujičić, Lidija; Boneta, Željko.
Encouraging Scientific Literacy for the Future: Parents' Attitudes // Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju / Hozjan, Dejan (ur.).
Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. 439-450 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Boneta, Željko; Mrakovčić, Marko.
Profesionalni identiteti i cjeloživotno učenje za održivi razvoj // Cjeloživotno učenje za održivi razvoj / Uzelac V., Vujičić L. (ur.).
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, 2008. 317-325 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Banovac, Boris; Boneta, Željko.
Sociokulturni čimbenici odabira turističke destinacije // Hotelska kuća '98. Hotel u turističkoj destinaciji. Knjiga I / Milena Peršić (ur.).
Opatija : Hotelijerski fakultet Opatija, 1998. 41-56 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Boneta, Željko; Ivković, Željka; Skender, Helena.
Attitudes of Parents Whose Children Attend Kindergarten on Early Childhood And Preschool Teacher Profession // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Vujičić, Lidija; Boneta, Željko; Ivković, Željka.
Upoznavanje djece rane i predškolske dobi s prirodnim znanostima - pomicanje granica i otklanjanje predrasuda? // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Boneta, Željko; Vujičić, Lidija; Ivković, Željka.
Feminizacija učiteljske profesije – motivi studentskog odabira učiteljske profesije // / Ivon, Katarina (ur.).
2013. (predavanje,sažetak).

4. Boneta, Željko; Vujičić, Lidija; Tatalović Vorkapić, Sanja.
Od poluprofesije do profesije? Pokretanje diplomskog studija i status odgajateljske struke u hrvatskom društvu. // Ka kvalitetnom bazičnom obrazovanju i vaspitanju - standardi i efekti.
2013. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Vujičić, Lidija; Tatalović Vorkapić, Sanja; Boneta, Željko.
ISTRAŽIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNE PRAKSE: DOMINANTNA STRATEGIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGAJATELJA // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Boneta, Željko.
Modernizacija i religioznost u Istri // Znanstveni skup "Identitet Istre - ishodišta i perspektive" : zbornik radova / Manin, Marino ; Dobrovšak, Ljiljana ; Črpić, Gordan ; Blagoni, Robert (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006. 371-390 (poster,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Boneta, Željko.
Proturječja modernizacije hrvatskih periferija (Slučajevi Istre i Like) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 13. 11. 2009., 309 str. Voditelj: Banovac, Boris.