crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Vlasta Rišner
(193091)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Samardžija, Marko; Pranjković, Ivo; Brlobaš, Željko; Znika, Marija; Badurina, Lada; Vulić-Vranković, Sanja; Laco, Gordana; Rišner, Vlasta; Mlikota, Jadranka; Horvat, Marijana; Hudaček, Lana; Mihaljević, Milica; Rezuo, Vladimira; Baraban, Borko; Palašić, Nikolina; Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja; Pasini, Dinka.
Povijest hrvatskoga jezika 5. knjiga: 20. stoljeće - prvi dio .
Zagreb : Croatica, 2018 (monografija).

2. Samardžija, Marko; Katičić, Radoslav; Pranjković, Ivo; Štebih Golub, Barbara; Lisac, Josip; Vulić-Vranković, Sanja; Laco, Gordana; Rišner, Vlasta; Horvat, Marijana; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Rezo, Vladimira; Badurina, Lada; Brlobaš, Željka; Frančić, Anđela; Bratulić, Josip; Sesar, Dubravka; Holjevac, Sanja; Pliško, Lina; Stolac, Diana.
Povijest hrvatskoga jezika. 4. knjiga: 19. stoljeće .
Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2015 (monografija).

3. Rišner, Vlasta; Glušac, Maja.
Kroz mijene i dodire publicističkoga stila .
Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, 2011 (monografija).

4. Rišner, Vlasta.
Iz jezične prošlosti i suvremenosti .
Osijek : Matica hrvatska, Ogranak Osijek, 2006. (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Jezik medija nekada i sada / Rišner, Vlasta (ur.).
Zagreb, Osijek : Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet u Osijeku, 2016. (zbornik).

2. Od norme do stila, Zbornik radova studenata i profesora Hrvatskog jezika i književnosti / Rišner, Vlasta (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet Osijek, 2014. (zbornik).

3. RAD NA DAR - R A D A R, Zbornik radova studenata i profesora Filozofskoga fakulteta u Osijeku / Rišner, Vlasta; Šundalić, Zlata (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2008. (zbornik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Rišner, Vlasta; Mlikota, Jadranka.
Jezik hrvatskih novina i časopisa u 20. stoljeću // Povijest hrvatskoga jezika. 5. knjiga : 20. stoljeće : prvi dio / Katičić, Radoslav (voditelj projekta) ; Bičanić, Ante (gl. ur.) ; Pranjković, Ivo ; Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Croatica, 2018. Str. 245-301.

2. Rišner, Vlasta.
Jezik hrvatskih novina i časopisa u 19. stoljeću // Povijest hrvatskoga jezika, 4. knjiga: 19. stoljeće / Lisac, Josip ; Pranjković, Ivo ; Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2015.. Str. 245-299.

3. Rišner, Vlasta.
Prijedlog prema između dativa i lokativa // Jezični varijeteti i nacionalni identiteti, Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini / Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ; Silić, Josip (ur.).
Zagreb : DISPUT d.o.o. za izdavačku djelatnost, 2009.. Str. 357.-375.. prilozen text rada

4. Rišner, Vlasta.
Proturječnosti u jezikoslovnim promišljanjima Šime Ljubića // Zbornik o Šimi Ljubiću / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2009.. Str. 229-246.

5. Rišner, Vlasta; Đuričić, Aleksandra.
Bogoslav Šulek u vrtlogu hrvatske leksikografije // Rad na dar - Radar / Rišner, Vlasta ; Šundalić, Zlata (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet, Osijek, 2008.. Str. 7-37.

6. Rišner, Vlasta; Filipović, Katarina.
Navesci u publicističkom stilu hrvatskoga jezika // Rad na dar - RADAR, Zbornik radova studenata i profesora Filozofskoga fakulteta u Osijeku / Rišner, Vlasta ; Šundalić, Zlata (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet, 2008.. Str. 127-175.

7. Rišner, Vlasta; Ižaković, Maja.
Jezik reklama u hrvatskom tisku triju stoljeća (19., 20. i 21.) // Riječki filološki dani 7 / Konestra Srdoč, Ines ; Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Rijeka, 2008.. Str. 611-628. prilozen text rada

8. Rišner, Vlasta; Miškić, Vanja.
Sklonidba kratica u jeziku nekih hrvatskih novina (ili: razmišljate li o EU ili o EU-u?) // Rad na dar - RADAR, Zbornik radova studenata i profesora Filozofskoga fakulteta u Osijeku / Rišner, Vlasta ; Šundalić, Zlata (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet, Osijek, 2008.. Str. 89.-106..

9. Rišner, Vlasta; Orešić, Sanja.
Tragom jezičnih savjeta Ivana Broza // Rad na dar - RADAR, Zbornik radova studenata i profesora Filozofskoga fakulteta u Osijeku / Rišner, Vlasta ; Šundalić, Zlata (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2008.. Str. 39-68.

10. Rišner, Vlasta; Pepić, Ivana.
Poimeničenje u Vjesniku Županije virovitičke // Rad na dar - Radar, Zbornik radova studenata i profesora Filozofskoga fakulteta u Osijeku / Rišner, Vlasta ; Šundalić, Zlata (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera, 2008.. Str. 69-88.

11. Rišner, Vlasta.
Hrvatsko jezično savjetništvo u XX. stoljeću // Hrvatski jezik u XX. stoljeću / Samardžija, Marko ; Pranjković, Ivo (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2006.. Str. 367-393.

12. Rišner, Vlasta.
O značenju i upotrebi vokativa u suvremenom hrvatskom jeziku // Od fonetike do etike / Pranjković, Ivo (ur.).
2005 : Disput, 2005. Str. 143-172.

13. Rišner, Vlasta.
Prijedlozi nekad i danas // Zbornik Zagrebačke filološke škole 2004. / Bagić, Krešimir (ur.).
Zagreb : FF u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2005. Str. 41-57.

14. Rišner, Vlasta.
Selo, dom, zavičaj - temeljne vrijednosti u Mirkovićevu djelu // Pripovijesti / Rišner, Vlasta (ur.).
Vinkovci : Riječ, 2005.. Str. 5-8.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Rišner, Vlasta.
O normativnom i stilskom supostojanju nekih standardnojezičnih obilježja u novinama i časopisima 19. i prve polovice 20. stoljeća. // Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu. 42 (2018) , 62; 259-275 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

2. Glušac, Maja; Rišner, Vlasta.
O uporabi i značenju sekundarnih prijedloga nastalih gramatikalizacijom imenica. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 42 (2016) , 2; 409-442 (članak, znanstveni). URL link to work

3. Rišner, Vlasta; Glušac, Maja.
GREAT DISSENSION IN THE DESCRIPTION OF MINOR PARTS OF SPEECH – PREPOSITIONS AND ADVERBS IN CROATIAN NORMATIVE LITERATURE. // LINGUA MONTENEGRINA, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja. 2 (2016) , 18; 123-145 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

4. Glušac, Maja; Rišner, Vlasta.
Vremenski instrumental. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 39. (2013) , 1; 235-252 (članak, znanstveni). prilozen text rada

5. Rišner, Vlasta.
Kako novi čitatelj čita stare novinske oglase. // Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku. 29 (2013) ; 95-118 (pregledni rad, znanstveni).

6. Rišner, Vlasta.
Uporaba akuzativa bez prijedloga u suvremenom hrvatskom jeziku. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 37. (2011) , 1; 147-159 (članak, znanstveni).

7. Rišner, Vlasta.
O jeziku poziva na pretplatu Danice ilirske od 1835. do 1849. godine. // Croatica et Slavica Iadertina. VI. (2010) ; 121-142 (pregledni rad, znanstveni).

8. Rišner, Vlasta; Rišner, Željko.
Promjene značenja i uporabe glagola raditi. // Lingua Montenegrina. 3 (2010) , 6; 185-203 (članak, znanstveni).

9. Rišner, Vlasta.
Jezični savjeti Ljudevita Jonkea i suvremena hrvatska norma. // Jezik, časopis za kulturu hrvatskog književnog jezika. 54. (2007) , 3.; 94-104 (članak, znanstveni).

10. Rišner, Vlasta.
Atributi i njihova značenja. // Filologija. 46-47 (2006) ; 253-269 (članak, znanstveni).

11. Rišner, Vlasta.
Morfosintaktička obilježja dativnih izraza uz glagole kretanja. // Rasprave Zavoda za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 29 (2003) ; 259-273 (članak, znanstveni).

12. Rišner, Vlasta.
O stilskoj izražajnosti predikatnoga imena u instrumentalu. // Jezik. 49 (2002) , 1.; 10. - 18. (članak, znanstveni).

13. Rišner, Vlasta.
Neke jezične osobitosti dvaju "slavonskih" molitvenika iz 19. stoljeća. // Jezikoslovlje. 1 (1998) , 1; 107-121 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Rišner, Vlasta.
O uporabi prijedloga k. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 59. (2012) , 1.; 28-29 (članak, stručni).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Rišner, Vlasta.
Jezik hrvatskih pisama Josipa Paviševića (s pragmatičkoga gledišta) // Zbornik o Josipu Paviševiću / Pintarić, Ana ; fra Hoško, Franjo Emanuel (ur.).
Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera, Hrvatska franjevačka provincija, Filozofski fakultet Osijek, 2006. 327-344 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Rišner, Vlasta.
Prijedložni izrazi u prozi Jagode Truhelke // Zlatni danci. Život i djelo Jagode Truhelke / Martinčić, Julijo ; Hackenberger, Dubravka (ur.).
HAZU Osijek, 1998. 227-241 (pozvano predavanje,objavljeni rad).

3. Rišner, Vlasta.
Sintaksa u Slavenskoj poredbenoj gramatici Stjepana Ivšića // Prvi hrvatski slavistički kongres / Damjanović, Stjepan (ur.).
HFD, 1997. 57-66 (pozvano predavanje,objavljeni rad).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Rišner, Vlasta.
Rubni hrvatski prijedlozi // Riječki filološki dani 9 / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Rijeka, 2014. 563-574 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

2. Rišner, Vlasta.
Kada i zašto glagol raditi zamjenjuje druge glagole u suvremenom hrvatskom jeziku // Tuzla. Grad na zrnu soli / Turbić-Hadžagić, Amira (ur.).
Tuzla : Tuzla : JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, 2013. 386.-397. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Rišner, Vlasta; Glušac, Maja.
O početcima časopisnoga reklamnog oglašavanja - od Gajevih oglasa do pisama u ulozi reklamnih poruka // Zadarski filološki dani III. / Šimun Musa (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2011. 417.-436. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Rišner, Vlasta.
Odnos uporabe bliskoznačnih prijedložnih izraza // Sintaksa padeža - Hrvatski sintaktički dani 2 / Birtić, Matea ; Brozović Rončević Dunja (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb, Filozofski fakultet Osijek, 2010. 223-239 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Rišner, Vlasta.
Neka sintaktička obilježja hrvatske periodike na prijelazu stoljeća ("Jeka od Osĕ ka" i "Vjesnik Županije virovitičke") // Sintaktičke kategorije / Kuna, Branko (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet, Osijek ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2007. 199-217 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Rišner, Vlasta.
Osobno i neosobno u prozi Ivana Slamniga // O Slamnigu / Rem, Goran (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet, 2003. 223.-235. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Rišner, Vlasta.
Usporednost prijedloga u i na u akuzativnim i lokativnim prijedložnim izrazima // Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I. / Sesar, Dubravka ; Bolt Vidović, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Filozofski fakultet, 2001. 593. - 601. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Rišner, Vlasta.
Jezik medija kao s(t)jecište različitih stilova // Znanstveni skup Jezik medija nekada i sada : zbornik radova / Rišner, Vlasta (ur.).
Zagreb ; Osijek : Hrvatska sveučilišna naklada ; Filozofski fakultet, 2016. 236-262 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Rišner, Vlasta.
Ivo Frangeš kroz jezikoslovnu prizmu: pitanje stila i pogled na jezik iliraca // Zbornik o Ivi Frangešu, Hrvatski književni povjesničari, sv. 13 / Tihomil Maštrović (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2013. 442-460 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

3. Rišner, Vlasta.
O jeziku Andrije Kačića Miošića // Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba / Fališevac, Dunja (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. 243-261 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Rišner, Vlasta; Ižaković, Maja.
Izricanje vremena, mjesta i načina u jeziku Ivana Kozarca // Šokačka rič 5, Zbornik radova znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, 2007. / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2007. 247.-278. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Rišner, Vlasta.
O jeziku Razgovora Julija Benešića // Dani Julija Benešića / Selak, Ante (ur.).
Zagreb : Pergamena, Muzej grada Iloka, 2004. 135-148 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Rišner, Vlasta.
Dragutin Prohaska između književne povijesti i jezikoslovlja // Zbornik o Dragutinu Prohaski, književnom povjesničaru i književnom kritičaru / Maštović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2003. 183.- 195. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Rišner, Vlasta.
O jeziku u Milčetića // Zbornik o Ivanu Milčetiću / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Matica hrvatska Varaždin, 2002. 231.-243. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Rišner, Vlasta.
O jeziku Milorada Medinija i Crvene Hrvatske // Zbornik o Miloradu Mediniju, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Zagreb - Dubrovnik, 9. - 11. studenoga 2017. / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2018. 393-404 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Rišner, Vlasta.
Jezik Milorada Medinija i "Crvene Hrvatske" // Znanstveni skup o Miloradu Mediniju, Knjižica sažetaka.
15-16 (predavanje,sažetak).

2. Rišner, Vlasta.
Jezikoslovni pogled na Ivana Antunovića kao pisca Odmetnika i urednika Bunjevačkih i šokačkih novina // .
(predavanje,sažetak).

3. Rišner, Vlasta.
Ivo Frangeš kroz jezikoslovnu prizmu: pitanje stila i pogled na jezik iliraca // .
(predavanje,sažetak).

4. Rišner, Vlasta.
Rubni hrvatski prijedlozi // Riječki filološki dani 2012. - knjižica sažetaka.
Rijeka, 2012. 48 (predavanje,sažetak).

5. Rišner, Vlasta.
Odnos uporabe bliskoznačnih prijedložnih izraza // Hrvatski sintaktički dani, Sintaksa padeža / Brozović-Rončević, Dunja (ur.).
Zagreb, Osijek : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; Filozofski fakultet, 2008. 31-32 (predavanje,sažetak).

6. Rišner, Vlasta; Rišner, Željko.
Promjene značenja i uporabe glagola raditi // Četvrti hrvatski slavistički kongres : Zbornik sažetaka / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva, 2006. 196-197 (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Rišner, Vlasta.
PRIJEDLOZI U DJELU IVANA VELIKANOVICHA SERAFINSKOGA SVETOGA OTCA FRANCESKA XIVOT KRATAK, NAREDBA I OPORUKA // Književni Osijek / Marijanović, Stanislav (ur.).
Pedagoški fakultet, Osijek, 1996. 177-184 (poster,sažetak).
Vrh
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Glušac, Maja.
Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (od 1902. do 1945.) / doktorska disertacija.
Osijek : Filozofski fakultet Osijek, 5.7. 2012., 287 str. Voditelj: Rišner, Vlasta.

2. Balen, Josipa.
Prijedložni padežni izrazi u novinskom stilu / diplomski rad.
Osijek : Filozofski fakultet, 04.03. 2008., 83 str. Voditelj: Rišner, Vlasta.

3. Petković, Siniša.
Naglasci u sredstvima javnoga priopćavanja / diplomski rad.
Osijek : Filozofski fakultet, 27.10. 2006., 25 str. Voditelj: Rišner, Vlasta.

4. Ižaković, Maja.
Vokativ u hrvatskom književnom jeziku / diplomski rad.
Osijek : Filozofski fakultet, 27.01. 2004., 33 str. Voditelj: Rišner, Vlasta.

5. Bruneta, Ivana.
Čestice i modalne riječi u suvremenom hrvatskom književnom jeziku / diplomski rad.
Osijek : Filozofski fakultet, 26.9. 2003., 37 str. Voditelj: Rišner, Vlasta.

6. Stojaković, Ivana.
Opis prijedloga u jezikoslovnim priručnicima / diplomski rad.
Osijek : Filozofski fakultet, 13.06. 2003., 37 str. Voditelj: Rišner, Vlasta.
Vrh
 
upomoc
foot_4