Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Slavomir Vukmirović
(193111)
Srijeda 21. Kolovoz 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Čičin-Šain, Marina; Vukmirović, Slavomir.
Cybernetica - Programiranje nad Excelom u VBA .
Rijeka : Društvo kibernetičara, 2011 (priručnik).

2. Slavomir Vukmirović Zvonko Čapko.
Informacijski sustavi u menadžerskom odlučivanju .
Rijeka : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009 (monografija).

3. Vukmirović, Slavomir; Čapko, Zvonko.
Informacijski sustavi u menadžerskom odlučivanju .
Rijeka : Ekonomski fakultet u Rijeci, 2009. (monografija).

4. Čičin-Šain, Marina; Vukmirović, Slavomir; Čapko, Zvonko.
Informatika za informatičko poslovanje .
Rijeka : Ekonomski fakultet, 2006 (sveučilišni udžbenik).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Vukmirović, Slavomir; Pupavac, Drago; Šehanović, Jusuf.
Modeling and Visualization of Quadratic Assignment Problems on the Example of Plant Location. // MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS. 12 (2016) , 4; 29-39 (članak, znanstveni).

2. Jelenc, Lara; Vukmirović, Slavomir; Čapko, Zvonko.
Firm's Strategic Thinking in the context of Business Informatization. // Interdisciplinary Management Research. XI (2015) ; 204-216 (članak, znanstveni).

3. Vukmirovic, Slavomir; Pupavac, Drago; Drašković, Mimo.
Identification and analysis of specific problems in the rationalization of macro-level logistics networks using Travelling Salesman Problem. // MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS. 10 (2014) , 2; 89-1023 (članak, znanstveni).

4. Čičin-Šain, Marko; Vukmirović, Slavomir; Čičin- Šain, Marina.
Strategija obrazovanja za informacijske tehnologije usmjerena na usklađivanje poslovnih i informacijskih sustava. // Ekonomski vjesnik. 26 (2013) , 2; 564-571 (članak, znanstveni).

5. Čičin-Šain, Marina; Vukmirović, Slavomir; Čičin- Šain, Marko.
The Influence of Secondary School Education on the Success of Informatics Education in University. // International Journal of Emerging Technologies in Learning. 3 (2008) ; 5-9 (članak, znanstveni).

6. Zelenika, Ratko; Vukmirović, Slavomir; Mujić, Hilmija.
Computer-Supported Modelling of Multimodal Transportation Networks Rationalization. // Promet - Traffic & Transportation. 19 (2007) , 5; 277-288 (prethodno priopćenje, znanstveni).

7. Čičin-Šain, Marina; Vukmirović, Slavomir; Čapko, Zvonko.
Methodological Framework of Business Reengineering within Logistics System. // CIT. Journal of computing and information technology. 12 (2004) , 2; 83-94 (članak, znanstveni).

8. Vukmirović, Slavomir; Zelenika, Ratko.
Informatičko oblikovanje baza modela transportnih mreža. // Suvremeni promet. 24 (2004) ; 116-124 (članak, znanstveni).

9. Zelenika, Ratko; Vukmirović, Slavomir; Čapko, Zvonko.
Consideration on Classification of Quantitative Business Models in Conditions of Modern Applicative Computer Support. // Informatologia. 37 (2004) , 1; 44-56 (pregledni rad, znanstveni).

10. Zelenika, Ratko; Pupavac, Drago; Vukmirović, Slavomir.
Elektroničko poslovanje &#8211 ; čimbenik promjene marketinško-logističke paradigme. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. 53 (2002) , 3-4; 292-319 (članak, znanstveni).

11. Zelenika, Ratko; Pupavac, Drago; Vukmirović, Slavomir.
Informacijske tehnologije &#8211 ; čimbenik dinamičke optimalizacije logističkih opskrbnih lanaca. // Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo. 47 (2001) , 5-6; 181-194 (članak, znanstveni).

12. Zelenika, Ratko; Vukmirović, Slavomir; Čapko, Zvonko.
Methodological framework of strategic logistics information system development. // Promet-Traffic-Traffico. 13 (2001) , 4; 193-204 (članak, znanstveni).

13. Zelenika, Ratko; Vukmirović, Slavomir; Pavlić, Helga; Ristić, Adriana.
Zaštita elektroničkih vrijednosnih dokumenata u međunarodnom multimodalnom transportu. // Slobodno poduzetništvo. 7 (2000) , 22-23; 201-208 (članak, znanstveni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Vukmirovic, Slavomir; Capko, Zvonko; Babic, Ana.
Geometrijsko programiranje u oblikovanju mentalnih modela na primjeru gravitacijskog modela sinergije konkurencije i suradnje. // 38 th International Convention of Information and Comunication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). (2015) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Pupavac, Drago; Zelenika, Ratko; Vukmirović, Slavomir.
Intellectual capital and competitivity in new economy // Digital Economy : proceedings of the Conference DE = Digitalna ekonomija : zbornik radova Savjetovanja DE ; u okviru XXVI. međunarodnog skupa MIPRO 2003 = International Convention MIPRO 2003 / Čišić, Dragan ; Mencer, Ivan (ur.).
Rijeka : Hrvatska udruga za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku - MIPRO HU, 2003. 51-57 (plenarno predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Vukmirović, Slavomir; Čapko, Zvonko; Babić, Ana.
Model of Using the Exhaustive Search Algorithm in Solving of Traveling Salesman Problem (TSP) on The Example of the Transport Network Optimization of Primorje-Gorski Kotar County (PGC) // OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, 2019, Dubrovnik, Croatia EMBRACING DIVERSITY IN ORGANISATIONS / Tipurić, Darko ; Hruška, Domagoj (ur.).
CIRU, 2019. 391-401 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vukmirović, Slavomir; Čapko, Zvonko; Babić, Ana.
The Exhaustive Search Algorithm in the Transport network optimization on the example of Urban Agglomeration Rijeka // MIPRO, 2019 Proceedings of the 42th International Convention, Opatija, 2019.
2019. 1014-1020 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Babić, Ana; Vukmirović, Slavomir; Čapko, Zvonko.
Using Web Applications in Education // MIPRO 2016 39th International Convention Proceedings / Biljanović, Petar (ur.).
Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2016. 1161-1164 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Babić, Ana; Vukmirović, Slavomir; Čapko, Zvonko.
Role of Information and Communication Technology in lifelong learning for employees in public administration // 4. međunarodni znanstveni simpozij “Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj”, Zbornik / Mašek Tonković, Anka (ur.).
Osijek : Ekonimski fakultet u Osijeku, 2015. 222-231 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Jelenc, Lara; Vukmirović, Slavomir; Čapko, Zvonko.
Firm's Strategic Thinking in the context of Business Informatisation // Interdisciplinary Management Research XI / Barković, D.: Runzheimer, B. (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, Hochschule Pforzeim University, 2015. 204-216 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Vukmirović, Slavomir; Čapko, Zvonko; Babić, Ana.
Geometric programming in designing of mental models on the example of strategic thinking between synergies competition and Cooperation // MIPRO 2015 38th International Convention Proceedings / Biljanović, Petar (ur.).
Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2015. 1009-1015 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Vukmirović, Slavomir; Čičin-Šain, Marko; Host, Ivan.
Modeling and analysis of the polyhedral pyramid structures by method of modified traveling salesman problem (TSP) // MIPRO 2015 38th International Convention Proceedings / Biljanović, Petar - Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2015 / Biljanović, Petar (ur.).
Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2015. 902-907 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Vukmirović, Slavomir; Jelenc, Lara; Čičin-Šain, Marina.
Development of trends of informatisation in the function of business change management in Croatian companies // 4th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia- Vision and Growth / Tonković Mašek, A. (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2015. 526-536 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Čapko, Zvonko; Vukmirović, Slavomir; Babić, Ana.
Certificiranje i ICT kao čimbenici razvoja inteligentnih gradova uz pomoć računalstva u oblaku // 3rd International Scientific Symposium Economy Of Eastern Croatia - Vision And Growth = 3. međunarodni znanstveni simpozij “Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj / Tonkovic, AM (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 2014. 235-244 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Pupavac, Drago; Vukmirović, Slavomir; Drašković, Mimo.
Ekonometrijski model za procjenu potražnje u putničkom prometu // XXI International Scientific Symposium Transport Systems 2014 / Rotim, Franko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko znanstveno društvo za promet, 2014. 145-147 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Čičin-Šain, Marko; Vukmirović, Slavomir; Čičin- Šain, Marina.
The Strategic Oriented Information Science Education in the Function of Gaining Strategic Knowledge // MIPRO, 2013 Proceedings of the 36th International Convention / Biljanović, Petar (ur.).
Opatija, Hrvatska : IEEE, 2013. 922-927 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Vukmirović, Slavomir; Kovač, Dejan; Mežnarić, Ivana.
Object-oriented programming for graphical modeling on the example of logistics network design // MIPRO 2013 Proceedings of the 36th International Convention / Biljanovic, Petar (ur.).
Opatija, Hrvatska : IEEE, 2013. 940-945 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Vukmirovic, Slavomir; Pupavac, Drago.
The travelling salesman problem in the function of transport network optimalization // Interdisciplinary Management Research IX / Bacher, Urban ; Barkovic, Dražen ; Dernoscheg, Karl-Heinz (ur.).
Opatija : JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIV OSIJEK, UNIV APPLIED SCIENCES, FAC ECONOMIC OSIJEK, HOCHSCHULE PFORZHEIM, TRG SV, TROJSTVA 3, OSIJEK, 31000, CROATIA, 2013. 325-334 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Vukmirović, Slavomir; Čicin-Šain, Marko; Mežnarić, Ivana.
The algorithm design by using programming language Visual Basic for application on the example of crithical path method (CPM) // MIPRO, 2012 Proceedings of the 35th International Convention / Biljanović, Petar (ur.).
Opatija, Hrvatska : IEEE, 2012. 1591-1597 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Vukmirović, Slavomir; Crljenko Perković, Lucija; Kovač, Dejan.
Discussion groups in interactive online education // MIPRO 2012 Proceedings of the 35th International Convention / Biljanović, petar (ur.).
Opatija, Hrvatska : IEEE, 2012. 1608-1613 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Žufić, Janko; Vukmirović, Slavomir; Žajdela, Nikolina.
Impact of using e-communication and e-learning technologies on the education via Internet // Computers in Education : conference : proceedings = Računala u obrazovanju : savjetovanje : zbornik radova / Čičin-Šain, Marina ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivana (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2007. 260-264 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Čičin-Šain, Marina; Vukmirović, Slavomir; Čapko, Zvonko.
Applicative Models of Integer Mathematical Programming on the Example of Adjusting the Students Affinity and Education Programms // Mipro 2006 29th International Convention, Proceedings Vol. 4 CE Computers in education / Čičin-Šain, Marina (ur.).
Rijeka : HU Mipro, 2006. 154-159 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

18. Vukmirović, Slavomir; Kolačević, Stjepan; Opravić Adrijana.
Methodological Framework Of Learning Financial Modeling Within Excel Spreadsheet Interface // Mipro 2006 29th International Convention, Proceedings Vol. 4 CE Computers in education / Čičin-Šain, Marina (ur.). - Rijeka : HU Mipro , (ur.).
Rijeka : HU Mipro, 2006. 171-174 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

19. Čičin-Šain, Marina; Vukmirović, Slavomir; Čapko, Zvonko.
Methodological Framework of Business Reengineering within Logistics System // ITI 2004 Proceedings of the 26th International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.).
Zagreb : SRCE University Computing Centre ; University of Zagreb, 2004. 77-86 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

20. Čapko, Zvonko; Vukmirović, Slavomir; Maroševac-Čapko, Snježana.
Effects of the Internet services application in the public administration organs in Croatia // 14th International Conference on Information and Inteligent Systems, IIS 2003 / Aurer, Boris ; Kermek, Dragutin (ur.).
Varaždin : Fakultet za organizaciju i informatiku Varaždin, 2003. 143-154 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

21. Zelenika, Ratko; Vukmirović, Slavomir; Pupavac, Drago.
Informacijska tehnologija u funkciji dinamičke optimalizacije logističkih opskrbnih lanaca // 9th International Symposium on Electronics in Traffic-.
Ljubljana, 2001. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

22. Zelenika, Ratko; Vukmirović, Slavomir; Pupavac, Drago.
Logistics system informatization as a marketing factor for the 21st century // 24. Međunarodni skup MIPRO-.
Opatija : MIPRO, 2001. 32-42 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Zelenika, Ratko; Žugaj, Miroslav; Vukmirović, Slavomir; Ristić, Adriana.
Tendencije razvoja informatizacije logističkog sustava // Poslovna logistika u suvremenom managmentu-.
Osijek : Ekonomski fakultet Osijek, 2001. 27-40 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Vukmirovic, Slavomir; Cicin-Sain, Marko; Host, Ivan.
Modeling and analysis of the polyhedral pyramid structures by method of modified traveling salesman problem (TSP) // MIPRO 2015 38th International Convention Proceedings / Biljanović, Petar - Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2015 / Biljanović, Petar (ur.).
Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2015. 902-907 (poster,sažetak,znanstveni).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Ivančić, Valentina.
Važnost e-learninga u obrazovnoj strukturi 21. stoljeća / diplomski rad.
Rijeka : Ekonomski fakultet u Rijeci, 16.06. 2009., 81 str. Voditelj: Vukmirović, Slavomir.

2. Plazonić, Luka.
Informatičke tehnologije u razvoju standarda e-učenja / diplomski rad.
Rijeka : Ekonomski fakultet, - 2006., 92 str. Voditelj: Vukmirović, Slavomir.