crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Nenad Pokos
(194531)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Akrap, Anđelko; Čipin, Ivan; Pokos, Nenad; Ridzak, Tomislav; Živić, Dražen.
Činitelji demografskih kretanja u Republici Hrvatskoj .
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003. (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Stanovništvo Hrvatske - dosadašnji razvoj i perspektive / Živić, Dražen; Pokos, Nenad; Mišetić, Anka (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2005 (zbornik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Pokos, Nenad; Mišetić, Roko.
Prirodno kretanje stanovništva istočne Hrvatske 1967.-2016. // Kamo ide istočna Hrvatska? Demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema / Šanjek, Franjo ; Aračić, Pero ; Ćurić, Mirko (ur.).
Zagreb-Đakovo : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018. Str. 93-120.

2. Pokos, Nenad.
Promjene vjerskog sastava stanovništva Hrvatske od 1953.-2011. godine // Demografija u Hrvatskoj, zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 75. godišnjice života i 50 godina rada akademkinje Alice Wertheimer-Baletić / Akrap, Anđelko ; Čipin, Ivan ; Strmota, Marin (ur.).
Zagreb : Ekonomski fakultet - Zagreb, 2014.. Str. 391-406.

3. Pokos, Nenad; Živić, Dražen.
Stanovništvo i naseljenost Općine Bistra // Bistra ; monografija / Dobrovšak, Ljiljana (ur.).
Bistra : Općina Bistra, 2014. Str. 25-37.

4. Pokos, Nenad; Turk, Ivo.
Demografska obilježja naselja Gospić i Grada Gospića // Gospić Grad ljudi identitet / Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb-Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2013. Str. 61-83.

5. Pokos, Nenad.
Demografska obilježja Ivanić-Grada // Grad Ivanić-Grad / Jembrih, Alojz i Klun-Posavec, Palma (ur.).
Ivanić-Grad : Grad Ivanić-Grad, Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad, 2012.. Str. 65-80.

6. Pokos, Nenad; Turk, Ivo.
Geografska obilježja Vukovarsko-srijemske županije // Vukovarsko-srijemska županija - Prostor, ljudi, identitet / Živić, Dražen (ur.).
Zagreb - Vukovar : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Vukovarsko-srijemska županija, 2012. Str. 11-26.

7. Pokos, Nenad.
Hrvati u Kanadi prema popisima stanovništva 1996.-2006. // Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi:komparativni prikaz Hrvatska-Slovenija / Mesarić, Rebeka (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2010. Str. 11-21.

8. Pokos, Nenad.
Promjene spolne strukture stanovništva Hrvatske 1953.-2001. godine // Zbornik radova 4. hrvatskog geografskog kongresa / Filipčić, Anita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko geografsko društvo, 2007. Str. 207-219.

9. Pokos, Nenad.
Glavne značajke obrazovne strukture stanovništva Hrvatske // Stanovništvo Hrvatske - dosadašnji razvoj i perspektive / Živić, Dražen ; Pokos, Nenad ; Mišetić, Anka (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2005. Str. 145-160.

10. Pokos, Nenad.
Demografska analiza Roma na temelju statističkih podataka // Kako žive hrvatski Romi / Štambuk, Maja (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2005. Str. 35-52.

11. Pokos, Nenad.
Metodologija izdvajanja seoskog stanovništva, njegov raspored i popisne promjene 1953.-2001. // Prostor iza. Kako modernizacija mijenja hrvatsko selo / Štambuk, Maja ; Rogić, Ivan ; Mišetić, Anka (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2002.. Str. 32-56.

12. Pokos, Nenad; Živić, Dražen.
Demografska obilježja kutinskog kraja // Kutina: povijesno-kulturni pregled s identitetom današnjice / Pasarić, Dragutin (ur.).
Kutina : Matica hrvatska, 2002. Str. 33-59.

13. Živić, Dražen; Pokos, Nenad.
Geografske značajke kutinskoga kraja // Kutina: povijesno-kulturni pregled s identitetom današnjice / Pasarić, Dragutin (ur.).
Kutina : Matica hrvatska, 2002. Str. 19-33.

14. Živić, Dražen; Pokos, Nenad.
Prisilne i druge ratom uzrokovane migracije stanovništva Hrvatske 1991.-2001. // Zbornik uz 70-godišnjicu života Dragutina Pavličevića / Čizmić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2002. Str. 430-443.

15. Klemenčić, Mladen; Pokos Nenad.
Ivo Pilar i politička geografija // Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara (svezak prvi) / Lipovčan, Srećko ; Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2001.. Str. 39-49.

16. Pokos, Nenad.
Iseljavanje iz Hrvatske u posljednjem desetljeću // Hrvatski iseljenički zbornik / Kukavica, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2001.. Str. 25-36.

17. Pokos, Nenad; Živić, Dražen.
Demografska obilježja Siska // Sisak 2000+. Sociodemografska uporišta budućeg Siska / Rogić, Ivan ; Mikić, Mile ; Mišetić, Anka (ur.).
Zagreb : Institut Pilar ; Gradsko poglavarstvo Grada Siska, 2000. Str. 51-98.
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Peračković, Krešimir; Pokos, Nenad.
U starom društvu – Neki sociodemografski aspekti starenja u Hrvatskoj. // Društvena istraživanja. 24 (2015) , 1; 89-110 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

2. Pokos, Nenad; Hasanbegović, Zlatko.
(Tro)jedan narod : Bošnjaci, Muslimani i Hrvati muslimani u Hrvatskoj u popisima stanovništva 2001. i 2011. godine. // Društvena istraživanja. 23 (2014) , 3; 427-448 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

3. Živić, Dražen; Pokos, Nenad.
Demografski gubitci tijekom domovinskog rata kao odrednica depopulacije Hrvatske (1991.-2001.). // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 13 (2004) , 72-73; 727-750 (članak, znanstveni).

4. Pokos, Nenad.
Analiza demografskih obilježja srednjih hrvatskih gradova. // Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja. 8 (1999) , 1; 45-70 (članak, znanstveni).

5. Pokos, Nenad.
Procjena broja iseljenih stanovnika Republike Hrvatske od popisa stanovništva 1991. do 30. lipnja 1998. godine. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 43-44 (1999) , 5-6; 725-734 (članak, znanstveni). URL link to work
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Pokos, Nenad.
Demografska obilježja sjeverozapadne Hrvatske. // Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. 28 (2017) ; 155-174 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

2. Turk, Ivo; Šimunić, Nikola; Pokos, Nenad.
Suvremena demografska obilježja Podgorja. // Senjski zbornik. 44 (2017) , 1; 73-95 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

3. Pokos, Nenad; Peračković, Krešimir.
Promjene u strukturi radno aktivnog stanovništva Hrvatske od 1971. do 2011.. // Revija za sociologiju. 46 (2016) , 3; 297-323 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to workURL link to work

4. Pokos, Nenad; Turk, Ivo; Živić, Dražen.
Depopulation and Population Ageing of Rural Areas in Bjelovar-Bilogora County (1961-2011). // Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani. 43 (2015) ; 123-140 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

5. Živić, Dražen; Turk, Ivo; Pokos, Nenad.
Regionalni aspekti depopulacije Hrvatske (1991.-2011.). // Mostariensia. 18 (2014) , 1-2; 231-251 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). prilozen text rada

6. Živić, Dražen; Pokos, Nenad.
Odabrani sociodemografski indikatori razvijenosti Hrvatske i županija. // Revija za sociologiju. XXXVI. (2005) , 3-4; 207-224 (pregledni rad, znanstveni).

7. Živić, Dražen; Pokos, Nenad; Turk, Ivo.
Basic demographic processes in Croatia. // Hrvatski geografski glasnik. 67 (2005) , 1; 27-44 (pregledni rad, znanstveni).

8. Živić, Dražen; Pokos, Nenad; Turk, Ivo.
Basic Demographic Processes in Croatia. // Hrvatski geografski glasnik. 67 (2005) , 1; 27-44 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

9. Pokos, Nenad.
Međupopisna promjena broja stanovnika Republike Hrvatske 1991.-2001. po općinama i gradovima. // Geografski glasnik. 63 (2003) ; 67-85 (prethodno priopćenje, znanstveni).

10. Živić, Dražen; Pokos, Nenad.
Demografska obilježja Podravine. // Podravski zbornik. 28 (2002) ; 11-32 (članak, znanstveni).

11. Šterc, Stjepan; Pokos, Nenad.
Demografski uzroci i posljedice rata protiv Hrvatske. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 2 (1993) , 2-3; 305-333 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Pokos, Nenad.
Osnovna demografska obilježja suvremenog iseljavanja iz Hrvatske. // Političke analize. VIII (2017) , 31; 16-23 (članak, stručni). URL link to work

2. Mesarić Žabčić, Rebeka; Pokos, Nenad.
Pogledi mlađe generacije australskih Hrvata na život iseljenika. // Hrvatski iseljenički zbornik. 1 (2007) , -; 197-202 (članak, stručni).

3. Pokos, Nenad.
Metodološke promjene u popisima stanovništva. // Hrvatska revija. III (2003) , 1; 29-35 (članak, stručni).
Vrh
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Pokos, Nenad; Peračković, Krešimir.
Portret starenja u Hrvatskoj iz socio-demografske perspektive // Liječnički vjesnik: Knjiga sažetaka / Anić, Branimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2016. 96-96 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Pokos, Nenad.
Demografske promjene na bivšim okupiranim područjima Republike Hrvatske između 1991. i 2001. godine // Demografski kontekst i sociokulturne posljedice Hrvatskoga domovinskog rata / Živić, Dražen ; Žebec, Ivana (ur.).
Zagreb - Vukovar : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2009. 11-27 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Pokos, Nenad; Mišetić, Roko.
Temeljni demografski pokazatelji hrvatskoga pograničnog pojasa // Sigurnost i obrana Republike Hrvatske u euroatlantskom kontekstu / Smerić, Tomislav ; Sabol, Gabrijela (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2009. 227-246 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Pokos, Nenad; Mišetić, Roko.
Promjena broja stanovnika hrvatskog litoralnog pojasa tijekom XX. stoljeća // Akademik Josip Roglić i njegovo djelo / Matas, Mate (ur.).
Split, Zadar, Zagreb : Hrvatsko geografsko društvo, 2006. 299-316 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Pokos, Nenad; Živić, Dražen.
Suvremena demografska slika Istre // Identitet Istre - ishodišta i perspektive / Manin, Marino ; Dobrovšak, Ljiljana ; Črpić, Gordan ; Blagoni, Robert (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006. 393-417 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Pokos, Nenad.
Prirodna promjena stanovništva Hrvatske (1998.-2001.) // 3. Hrvatski geografski kongres / Toskić, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Hrvatsko geografsko društvo, 2005. 277-287 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Pokos, Nenad.
Demogeografski razvoj bosanskohercegovačkih Hrvata po manjim prostornim cjelinama (regije, općine, gradovi i naselja) // Motrišta- glasilo Ogranka Matice hrvatske u Mostaru / Musa, Jago (ur.).
Mostar : Ogranak Matice hrvatske u Mostaru, 1998. 25-32 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

3. Pokos, Nenad.
Kretanje stanovništva i etnički sastav prigraničnog pojasa Hrvatske i Slovenije // Hrvati u Sloveniji / Domini, Mirjana (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 1997. 163-174 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Pokos, Nenad.
Emigracija iz Hrvatske nakon 2013. godine // Knjiga sažetaka "Trećeg hrvatskog iseljeničkog kongresa" / Lemić, Vlatka (ur.).
Zagreb : Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, 2018. 84-85 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Pokos, Nenad; Šimunić, Nikola.
Regionalni aspekt iseljavanja iz Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju // Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država / Škiljan, Filip ; Kudra Beroš, Viktorija (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2018. 159-159 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Pokos, Nenad.
Hrvati u Crnoj Gori 1921.-1991., demogeografski aspekt // Demografske promjene i kulturna baština Hrvata Boke kotorske.
Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2017. 21-21 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Pokos, Nenad; Mišetić, Roko.
Prirodno kretanje stanovništva istočne Hrvatske 1971.-2016. // Kamo ide istočna Hrvatska?.
Đakovo, 2017. 13-14 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Turk, Ivo; Šimunić, Nikola; Pokos, Nenad.
Suvremena demografska obilježja Podgorja // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

6. Peračković, Krešimir; Miletić, Geran-Marko; Pokos, Nenad.
Second homes on the Croatian islands – structure and main features of the phenomenon // Book of Abstracts "Mediterranean Island Conference" / Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Medić, Rino ; Ramljak, Ozana (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Grupa VERN' d.o.o., 2016. 79-79 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Mišetić, Roko; Pokos, Nenad; Bara, Mario.
Changes in Features of Housing Units: Croatia 2001 – 2011 // Movements, Narratives and Landscapes / Katić, Mario ; Birt, Danijela ; Mirošević, Lena (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2015. 81-82 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Pokos, Nenad; Hasanbegović, Zlatko.
Albanci u Hrvatskoj - šest desetljeća doseljavanja // / Sanja Lazanin (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2015. 46 (predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Pokos, Nenad; Mišetić, Roko; Miletić, Geran-Marko.
Promjene u populacijskoj dinamici i stambenom fondu Hrvatske 2001.-2011. godine // 6. hrvatski geografski kongres, Integrativna i primijenjena istraživanja u prostoru : knjiga sazetaka / Orešić, Danijel ; Cvitanović, Marin (ur.).
Zagreb : Hrvatsko geografsko društvo, 2015. 56-56 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Pokos, Nenad; Peračković, Krešimir.
Promjene u radnoj aktivnosti stanovništva Hrvatske od 1971. do 2011.: demografski okvir kao čimbenik razvojnog deficita // Knjiga sažetaka: Normalnost krize-kriza normalnosti / Božić, Saša ; Primorac, Jaka (ur.).
Zbornik : Hrvatsko sociološko društvo, 2015. 69-70 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Pokos, Nenad; Turk, Ivo; Živić, Dražen.
Depopulation and Population Ageing of Rural Areas in Bjelovar-Bilogora County (1961 - 2011) // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

12. Pokos, Nenad.
Promjene vjerskog sastava stanovništva Hrvatske 1953.- 2001. godine // Demografija u Hrvatskoj. Povodom 75. godišnjice života i 50 godina rada akademkinje Alice Wertheimer Baletić / Akrap, Anđelko ; Čipin, Ivan ; Gelo, Jakov (ur.).
Zagreb : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 33-34 (predavanje,sažetak,znanstveni).

13. Pokos, Nenad.
Starenje stanovništva kao temeljni dugoročni demografski proces u zemljama regije // Perspektive starenja u zemljama regije.
Zagreb : Gradska skupština Grada zagreba, 2012. 1-1 (predavanje,sažetak,znanstveni).

14. Pokos, Nenad.
Dobno-spolna struktura stanovništva Hrvatske 2001. godine po narodnosnoj pripadnosti // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

15. Pokos, Nenad; Mišetić, Roko.
Temeljni demografski pokazatelji hrvatskog prigraničnog pojasa // Knjiga sažetaka / Smerić, Tomislav (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2009. 34 (predavanje,sažetak,znanstveni).

16. Pokos, Nenad.
Promjena ukupnog broja te narodnosnog i vjerskog sastava stanovništva Like 1900-2001. // .
(predavanje,sažetak,stručni).

17. Pokos, Nenad.
Demografski razvoj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

18. Živić, Dražen; Pokos, Nenad.
Global Demographic Processes in Croatia // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Pokos, Nenad.
Demografska slika hrvatskih okupiranih područja prema popisu stanovništva 1991. godine // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

2. Pokos, Nenad.
Nacionalne manjine u Hrvatskoj - demogeografski aspekt // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

3. Pokos, Nenad; Živić, Dražen.
Suvremena demografska slika Istre // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Pokos, Nenad.
Demogeografske osobine Bjelovarsko-bilogorske županije / doktorska disertacija.
Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 23.05. 2000., 219 str. Voditelj: Nejašmić, Ivo.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Bušljeta, Anita; Čengić, Drago, Markeišić, Ivan, Miletić, Geran; Pokos, Nenad; Poljanec Borić, Saša, Šakić Vlado, Šikić-Mićanović, Lynette; Štambuk Maja, Šimleša Dražen.
HES Kosinj i lokalna zajednica: rizici i razvojne mogućnosti, sociološko-razvojna studija, 2016. (elaborat).

2. Bošković, Ivan; Ćurković Nimac, Jasna; Pokos, Nenad; Rihtar, Stanko; Rogić, Ivan; Wertag, Anja.
Sociokulturni identitet i razvojne perspektive Cetinske krajine, 2013. (studija).

3. Čengić, Drago (ur.); Derado, Dražen; Pokos, Nenad; Rogić, Ivan; Živić, Dražen.
Mala i srednja poduzeća kao akteri izvoznog potencijala hrvatskoga gospodarstva: uvodne analize, 2004. (elaborat).

4. Pokos, Nenad.
Demografska analiza nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj prema popisima stanovništva 1991. i 2001., 2004. (elaborat).

5. Akrap, Anđelko /voditelj projekta/; Čipin, Ivan; Pokos, Nenad; Ridzak, Tomislav; Živić, Dražen.
Istraživanje činitelja fertiliteta u Hrvatskoj i mogućega utjecaja nekih mjera obiteljske politike na odluku o broju djece, 2003. (znanstveno -istraživački projekt).

6. Mišetić, Anka; Pokos, Nenad.
Sociološko-demografska analiza grada Kraljevice, 1997. (elaborat).

7. Šakić, Vlado; Ivanda-Serdar, Katica; Jurčević, Josip; Mišetić, Anka; Mlačić, Boris; Pokos, Nenad.
Sociodemografski, migracijski, povratničko-motivacijski i psihosocijalni status hrvatskih povratnika iz iseljeništva, 1997. (elaborat).

8. Pokos, Nenad.
Hrvati u Bosni i Hercegovini 1895-1991 (Demogeografski aspekt), 1996. (magistarski rad).
Vrh
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Fijačko, Marko.
Uloga navijačkih skupina u rušenju Jugoslavije i Domovinskom ratu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 27.09. 2017, 57 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

2. Grbavac, Katarina.
Populacijska politika i bračna slika stanovništva Hrvatske od 1981. do 2011. godine / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 24.09. 2014., 50 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

3. Skelin, Marina.
Geopolitički položaj Republike Hrvatske / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 26.02. 2014., 64 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

4. Jelić, Ivan.
Palestinsko-izraelski sukob / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 02.10. 2013., 57 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

5. Rapo, Ivana.
Obrazovna struktura stanovništva Hrvatske i razvoj / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 02.04. 2013., 42 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

6. Lacmanović, Gorana.
Populacijska politika u Republici Hrvatskoj od 2001. godine do danas / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 22.5. 2012., 58 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

7. Perlić, Maja.
Promjene nacionalnog i vjerskog sastava stanovništva Hrvatske od 1900. do 2001. godine / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 19.10. 2012., 48 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

8. Smrečki, Ivana.
Činitelji niskog fertiliteta i socijalitetni sterilitet u Hrvatskoj / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 26.10. 2012., 47 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

9. Šoić, Marija.
Promjene u kretanju fertiliteta stanovništva Hrvatske / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 12.6. 2012., 52 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

10. Bilić, Matija.
Nastanak države Izrael / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 20.10. 2011., 44 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

11. Klubičko-Runtić, Lana.
Češka manjina u Hrvatskoj / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 12.07. 2011., 41 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

12. Krkalo, Marijana.
Promjena bračne slike stanovništva Hrvatske posljednjih tridesetak godina / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 11.10. 2011., 47 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

13. Mikulić, Valerija.
Dobna struktura stanovništva Hrvatske 1971.-2001. / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 08.03. 2011., 50 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

14. Savić, Branko.
Geopolitički aspekti vode / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 27.09. 2011., 61 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

15. Škobić, Marko.
Bračna i obiteljska slika stanovništva Hrvatske od 1971. do 2001. godine / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 07.06. 2011., 48 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

16. Nikšić, Maja.
Uzroci i posljedice ukupne depopulacije stanovništva Hrvatske u razdoblju 1991.-2001. godine / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 22.9. 2009., 41 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

17. Turković, Morana.
Populacijska politika i projekcije demografskog razvoja Hrvatske / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 20.10. 2009., 46 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

18. Venne, Dunja.
Populacijska politika u Republici Hrvatskoj / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 24, 11, 2009., 51 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

19. Vrbetić, Nives.
Odrednice i posljedice prirodne depopulacije stanovništva Hrvatske 1991.-2007. godine / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 22. 12. 2009., 43 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

20. Alošinac, Tina.
Destabilizacijski čimbenici razvoja stanovništva Hrvatske tijekom 20. stoljeća / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 12.02. 2008, 58 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

21. Galeković, Sabina.
Promjene u obrazovnoj strukturi ženskog stanovništva RH 1961.-2006. godine / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 29.09. 2008, 46 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

22. Majetić, Filip.
Socio-demografske promjene u Japanu u drugoj polovici 20. stoljeća / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 2.7. 2008., 37 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

23. Matić, Ivo.
Obrazovna struktura stanovništva Republike Hrvatske. / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 1.7. 2008., 78 str. Voditelj: Pokos, Nenad.

24. Lasić, Maja.
Uzroci i posljedice suvremenog terorizma / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 20.12. 2007., 31 str. Voditelj: Pokos, Nenad.
Vrh
 
upomoc
foot_4