crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Zoran Grijak
(195701)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Grijak, Zoran; Ćosić, Stjepan.
Figure politke. Lujo Vojnović i Robert William Seton-Watson .
Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2012 (monografija).

2. Grijak, Zoran.
Politička djelatnost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera .
Zagreb : Dom i svijet ; Hrvatski institut za povijest, 2001. (monografija).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Grijak, Zoran.
On Controversies in Strossmayer's Liberalism // Josip Juraj Strossmayer 1815-2015 / Šokčević, Šimo ; Damjanović Barišić, Darija ; Vulić, Boris (ur.).
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017. Str. 185-197.

2. Grijak, Zoran.
Hrvati u Bosni i Hercegovini od 1790. do 1918 // Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u „dugom“ 19. stoljeću / Švoger, Vlasta ; Turkalj, Jasna (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2016. Str. 529-558.

3. Grijak, Zoran.
Hrvati i Sveta Stolica od 1790. do 1918. // Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u „dugom“ 19. stoljeću / Švoger, Vlasta ; Turkalj, Jasna (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2016. Str. 625-638.

4. Grijak, Zoran.
Korespondencija Kršnjavi - Strossmayer kao povijesno svjedočanstvo, kronologija velikih kulturnih pregnuća i hommage jednom životnom opusu // Zbornik radova znanstvenog skupa Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj / Mance, Ivana ; Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Hrvatski institut za povijest, 2015. Str. 135-152.

5. Grijak, Zoran.
Molba hercegovačkih franjevaca carici Ziti za pomoć u prehranjivanju Hercegovine tijekom Prvoga svjetskog rata // Dr. fra Dominik Mandić (1889.-1973.). Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u prigodi 40. obljetnice njegove smrti, Mostar - Široki Brijeg, 24. i 25. listopada 2013. / Marić, Ante (ur.).
Mostar - Zagreb : Hercegovačka franjevačka provincija BDM, Franjevačka knjižnica Mostar, RECIPE, Hrvatski institut za povijest (sunakladnik), 2014.. Str. 583-600.

6. Grijak, Zoran; Vrbanus, Milan.
Crime Rate/Criminal Acts in the City of Zagreb from 1887 until 1912 based on the Report of the City Council // Our Daily Crime. Collection of Studies / Ravančić, Gordan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014.. Str. 183-235.

7. Grijak, Zoran; Goldstein, Ivo.
Na vratima 20. stoljeća // Povijest grada Zagreba, knj. 1 Od prethistorije do 1918. / Goldstein, Ivo ; Goldstein, Slavko (ur.).
Zagreb : Novi Liber, 2012. Str. 353-411.

8. Grijak, Zoran.
O „pukotinama“ u Strossmayerovu liberalizmu // Zbornik 7. i 8. Strossmayerovih dana / Mandić, Ivica (ur.).
Đakovo : Grad Đakovo, 2011. Str. 125-146.

9. Grijak, Zoran.
Suradnja nadbiskupa Stadlera i isusovaca u vezi s položajem katolika u Bosni i Hercegovini prije Prvog svjetskog rata // Četiristota obljetnica dolaska isusovaca u grad Zagreb. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu 6. studenoga 2006 / Horvat, Vladimir (ur.).
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu ; Hrvatski povijesni institut u Beču - Ured u Zagrebu, 2010. Str. 179-215.

10. Grijak, Zoran.
Josip Juraj Strossmayer (1815-1905) // Slavonija, Baranja i Srijem: vrela europske civilizacije, 1 / Biškupić, Božo ; Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.).
Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske ; Galerija Klovićevi dvori, 2009. Str. 380-389.

11. Grijak, Zoran.
Položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini u drugoj polovici 19. i na početku 20. stoljeća // Povijest Hrvata. Druga knjiga. Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata / Valentić, Mirko ; Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 584-600.

12. Grijak, Zoran.
Sudjelovanje vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera na Prvom hrvatskom katoličkom kongresu // Hrvatski katolički pokret. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Krku od 29. do 31. ožujka 2001. / Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2002. Str. 185-194.

13. Grijak, Zoran.
Alagović Aleksandar, Barišić Rafo, Bauer Antun, Bock Ivan Petar, Bosanska vikarija, Božić Josip Dobroslav, Brandis Erick, Brixi Ferdinand, Celinšćak Josip // Hrvatska enciklopedija, sv. 1 / Brozović, Dalibor (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999.. Str. 859.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Grijak, Zoran; Ščapec, Andreja.
Odnos biskupa Josipa Jurja Strossmayera i Tadije Smičiklasa u Smičiklasovim pismima (1884.-1904.). // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 13 (2013) ; 9-70 (članak, znanstveni).

2. Grijak, Zoran; Blažević, Zrinka.
Korespondencija fra Martin Nedić - Ljudevit Gaj 1839-1841. Prilog proučavanju odjeka ilirskog pokreta u Bosni i Hercegovini. // Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu. 41 (2012) ; 21-58 (članak, znanstveni).

3. Grijak, Zoran.
Uspomene i Razgovori s biskupom Strossmayerom Isidora Kršnjavoga kao povijesni izvor. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 11 (2011) ; 97-181 (članak, znanstveni).

4. Grijak, Zoran.
O književnom i javnom djelovanju Iva Vojnovića s posebnim osvrtom na „supetarsku aferu“ 1907. godine. // Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije. 6 (2011) , 12; 9-49 (članak, znanstveni).

5. Grijak, Zoran.
Croatian and British point of view on Eastern Question. Correspondence William Ewart Gladstone – Josip Juraj Strossmayer (1876-1882). // Review of Croatian History. 5 (2009) , 1; 47-84 (članak, znanstveni).

6. Grijak, Zoran.
Korespondencija i dnevnici Iva Vojnovića kao povijesni izvor. // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. 20 (2009) , 4; 164-188 (članak, znanstveni).

7. Grijak, Zoran.
Ivo Vojnović u Križevcima. // Cris. Časopis Povijesnog društva Križevci. 10 (2008) , 1; 28-38 (članak, znanstveni).

8. Grijak, Zoran.
Predstavka episkopata Vrhbosanske metropolije iz 1903. godine u svjetlu austrougarske vjerske politike u Bosni i Hercegovini. // Croatica Christiana periodica : Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 32 (2008) , 62; 77-108 (članak, znanstveni).

9. Grijak, Zoran.
Predavanje dr. Ive Pilara u Austrijskom političkom društvu 12. listopada 1918. u kontekstu njegovih koncepcija državnopravnog preustroja Austro-Ugarske Monarhije. // Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije. 2 (2007) , 4; 11-30 (članak, znanstveni).

10. Grijak, Zoran.
Die politischen und diplomatischen Umstaende der Versuche zur Absetzung des Erzbischofs von Vrhbosna Josip Stadler aus Sarajevo (1900-1913). // Review of Croatian history. 1 (2005) , 1; 95-133 (članak, znanstveni).

11. Grijak, Zoran.
Benjamin Kallay i vrhbosanski nadbiskuo Josip Stadler. Problemi katolicizma u Bosni i Hercegovini. // Prilozi - Institut za istoriju u Sarajevu. 33 (2004) ; 101-135 (članak, znanstveni).

12. Grijak, Zoran.
Političke i diplomatske okolnosti pokušaja uklanjanja nadbiskupa Stadlera iz Sarajeva 1913. godine. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 54 (2004) ; 149-189 (članak, znanstveni).

13. Grijak, Zoran.
O okolnostima upućivanja pisma bosansko-đakovačkog i srijemskog biskupa J. J. Strossmayera zagrebačkom nadbiskupu Josipu Mihaloviću 4. svibnja 1885.. // Tkalčić : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije. 8 (2004) ; 311-328 (prethodno priopćenje, znanstveni).

14. Grijak, Zoran.
O sadržaju promemorije Ive Pilara caru Karlu I. (IV.) iz kolovoza 1917. godine. // Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara. 2 (2002) ; 83-102 (članak, znanstveni).

15. Grijak, Zoran.
Djelovanje dr. Karla Horvata u Zavodu sv. Jeronima u Rimu. // Croatica Christiana Periodica. 50 (2002) ; 135-156 (članak, znanstveni).

16. Grijak, Zoran.
Doprinos Ljudevita Dostala razvoju hrvatsko-slovenske suradnje u Bosni i Hercegovini u austrougarskom razdoblju. // Annales : Anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. 1 (2002) ; 51-63 (članak, znanstveni).

17. Grijak, Zoran.
Odnos nadbiskupa Stadlera prema vjerskoj politici austrougarskih vlasti u Bosni i Hercegovini. // Croatica Christiana Periodica. 47 (2001) , -; 173.-180. (članak, znanstveni).

18. Grijak, Zoran.
Ivo Pilar i Stadlerova promemorija papi Benediktu XV.. // Prinosi za proučavanje života i djela dra. Ive Pilara. 1. (2001) , -; 95.-117. (članak, znanstveni).

19. Grijak, Zoran.
Mladost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera. // Časopis za suvremenu povijest. 31 (1999) , 1; 5.-29. (članak, znanstveni).

20. Grijak.
Shvaćanja mladoga Jurja Posilovića o kulturi i politici na temelju njegove korespodencije sa Šimunom Balenovićem. // Časopis za suvremenu povijest. - (1998) , 1; 51.-73. (članak, znanstveni).

21. Grijak, Zoran.
Shvaćanja mladoga Jurja Posilovića o kulturi i politici na temelju njegove korespondencije sa Šimunom Balenovićem 1856-1861.. // Časopis za suvremenu povijest. 30 (1998) , 1; 51-72 (članak, znanstveni).

22. Grijak, Zoran.
Problem odvajanja riječke župe od Senjsko-modruške biskupije (1891-1913). // Časopis za suvremenu povijest. 28 (1996) , 3; 303-337 (članak, znanstveni).

23. Grijak, Zoran.
Teologija povijesti ili klerikalizam: Odnos vjere i politike u Mihovila Pavlinovića. // Časopis za suvremenu povijest. 2-3 (1993) ; 43-65 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Grijak, Zoran.
Predavanje dr. Ive Pilara u Austrijskom političkom društvu 12. listopada 1918.. // Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije. 2 (2007) , 4; 59-67 (članak, stručni).

2. Grijak, Zoran.
Velika Britanija i Habsburška monarhija. Od sredine 19. stoljeća do 1918. godine. // Hrvatska revija. 4 (2004) ; 87-101 (članak, stručni).

3. Grijak, Zoran.
Dva dokumenta iz godine 1917.. // Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara. 2 (2002) ; 177-187 (članak, stručni).

4. Grijak, Zoran; Matijević, Zlatko.
Tri dokumenta iz siječnja 1915. ; Pismo Svetozara Rittiga Ivi Pilaru ; Pismo nadbiskupa Josipa Stadlera Ivi Pilaru ; Apel nadbiskupa Stadlera papi Benediktu XV.. // Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara. 2 (2002) ; 169-177 (članak, stručni).

5. Grijak, Zoran.
Petar Vrankić, Religion und Politik in Bosnien und der Herzegowina (1878-1918), Paderbron.., 1998. // Časopis za suvremenu povijest. 3 (2000) ; 597-613 (pregledni rad, ostalo).

6. Grijak, Zoran.
Petar Vrankić, Religion und Politik in Bosnien und der Herzegowina (1878-1918), Paderbron.., 1998. // Časopis za suvremenu povijest. 3 (2000) ; 597-613 (pregledni rad, ostalo).

7. Grijak, Zoran.
Korespodencija Jurja Posilovića i Šimuna Balenovića 1856.-1861.. // Časopis za suvremenu povijest. 30 (1998) , 1; 131-175 (članak, stručni).

8. Grijak, Zoran.
U povodu knjige Paula Mojzesa Yugoslavian Inferno - Etnoreligious Warfare in the Balkans, New York, 1994.. // Časopis za suvremenu povijest. 3 (1997) ; 559-579 (članak, ostalo).

9. Grijak, Zoran.
Nacizam u modernoj historiografiji. // Marulić. 30 (1997) , 2; 243-272 (članak, stručni).

10. Grijak, Zoran.
Hrvatski domoljub Josip Juraj Strossmayer. Ogledi. // Časopis za suvremenu povijest. 28 (1996) , 3; 482-485 (članak, stručni).

11. Grijak, Zoran.
Petar Grgec, Dr. Rudolf Eckert (Travnik, 1889 - Rijeka, 1915), Zagreb-Rijeka. // Časopis za suvremenu povijest. 28 (1996) , 3; 485-487 (članak, stručni).

12. Grijak, Zoran.
Razmatranja o bizantinizmu u djelima Mihovila Pavlinovića. // Marulić. 6 (1995) ; 973-987 (članak, stručni).
Vrh
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Grijak, Zoran.
Svibanjska deklaracija Južnoslavenskog kluba u bečkom Carevinskom vijeću (1917.) u svjetlu korespondencije Stjepana Sarkotića i Istvànà Buriàna // A horvát-magyar együttélés fordulópontjai: intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara: ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura / Pál, Fodor ; Šokčević, Dinko ; Turkalj, Jasna ; Karbić, Damir (ur.).
Budimpešta : Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet ; Hrvatski institut za povijest, 2015. 56 (104)-63 (111) (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Grijak, Zoran.
O okolnostima osnutka i djelovanju Kluba Starčevićeve hrvatske čiste stranke prava u Sarajevu // Pravaštvo u hrvatskome političkom i kulturnom životu u sučelju dvaju stoljeća. / Jelaska Marijan, Zdravka ; Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2013. 175-263 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grijak, Zoran.
Analiza identitetskih odrednica bosanskohercegovačkog pučanstva u političkim razmatranjima Adalberta von Sheka i Moritza von Auffenberga // Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju. Zbornik radova, 1 / Kamberović, Husnija (ur.).
Sarajevo : Institut za istoriju u Sarajevu, 2011. 103-129 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Grijak, Zoran.
Analiza identitetskih odrednica bosanskih i hercegovačkih Hrvata u austro-ugarskom razdoblju // Hum i Hercegovina. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009., knj. 2 / Lučić, Ivica (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011. 89-131 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Grijak, Zoran.
Barski nadbiskup Šimun Milinović (1886.-1910.) i Svetojeronimska afera // Hrvatsko-crnogorski dodiri/Crnogorsko-hrvatski dodiri: Identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Matica hrvatska, 2009. 498-520 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Grijak, Zoran.
Djelovanje dr. Ivana Šarića do smrti nadbiskupa Stadlera // Ivan Šarić vrhbosanski nadbiskup. Zbornik radova znanstvenoga skupa / Josipović, Marko ; Topić, Franjo (ur.).
Sarajevo : Vrhbosamska katolička teologija, 2007. 93-113 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

6. Grijak, Zoran.
Josip Juraj Strossmayer i Josip Stadler // Međunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti. Zbornik radova / Šanjek, Franjo (ur.).
Zagreb : HAZU, 2006. 929-294 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

7. Grijak, Zoran.
Utvrđivanje trajne nastanjenosti obitelji iz Dalmacije u Duvanjskom okrugu krajem 80-tih godina XIX. stoljeća // Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Duvanjski kraj kroz povijest / Krišto, Jure (ur.).
Tomislavgrad : Hrvatski institut za povijest, Zagreb ; Naša ognjišta, Tomislavgrad ; Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad, Zagreb, 2000. 561-589 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

8. Grijak, Zoran.
Mostarsko-duvanjska biskupija u vrijeme biskupa fra Paškala Buconjića // Duvanjski zbornik. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Duvanjski kraj kroz povijest / Krišto, Jure (ur.).
Tomislavgrad : Hrvatski institut za povijest, Zagreb ; Naša ognjišta, Tomislavgrad, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad, Zagreb, 2000. 213-227 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Grijak, Zoran.
O nekim važnijim aspektima problema konverzija na katolicizam u BiH u austrougarskom razdoblju na temelju dokumenata Zemaljske vlade u Sarajevu // Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918. / Šehić, Zijad (ur.).
Sarajevo : Filozofski fakultet u Sarajevu, 2011. 143-165 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grijak, Zoran.
O početcima djelovanja Hrvatske narodne zajednice i Hrvatske katoličke udruge u parlamentarnim uvjetima // Historijska traganja / Katz, Vera (ur.).
Sarajevo : Institut za istoriju, 2011. 73-117 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Grijak, Zoran.
Porijeklo, djetinjstvo i školovanje Josipa Stadlera // Josip Stadler. Život i djelo. Zbornik radova međunarodnih znanstvenih skupova o dr. Josipu Stadleru / Jurišić, Pavo (ur.).
Sarajevo : Vrhbosanska katolička teologija, 1999. 45-71 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Grijak, Zoran.
Odnos Hrvata prema problemu odvajanja riječke župe od Senjsko-modruške biskupije (1891.-1925.) // Bernardin Škrivanić i njegovo vrijeme. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa o Bernardinu Škrivaniću / Deković, Darko (ur.).
Rijeka : Matica hrvatska, 1997. 61-93 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Grijak, Zoran.
Doprinos vrhbosanskog nadbiskupa Dr. Josipa Stadlera djelovanju Stranke prava u Bosni i Hercegovini tijekom Prvog svjetskog rata. // Pravaška misao i politika / Turkalj, Jasna ; Matijević, Zlatko ; Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2007. 181-203 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grijak, Zoran.
Doprinos Ivana Krstitelja Tkalčića istraživanju dubrovačke povijesti // Život i djela Ivana Krstitelja Tkalčića. Zbornik radova znanstvenoga skupa o 100. obljetnici smrti Ivana Krstitelja Tkalčića / Razum, Stjepan (ur.).
Zagreb : Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 2006. 259-272 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Grijak, Zoran.
Suradnja nadbiskupa Stadlera i isusovaca u vezi s položajem katolika u Bosni i Hercegovini prije Prvog svjetskog rata // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Grijak, Zoran.
Korespondencija i dnevnici Iva Vojnovića kao povijesni izvor // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Grijak, Zoran.
Ivo Vojnović u Križevcima // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Grijak, Zoran.
Prilog istraživanju fenomena dobrovačkih “ Srbo-katolika” na temelju korespondencije i rukopisne ostavštine Luja Vojnovića // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Grijak, Zoran.
O nekim aspektima međunacionalne i međukonfesionalne politike austrougarskih vlasti u Bosni i Hercegovini // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Grijak, Zoran.
Problemi katolicizma u Bosni i Hercegovini. Benjamin Kallay i vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Grijak, Zoran.
Politička djelatnost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 06.07. 2000., 893 str. Voditelj: Stančić, Nikša.
Vrh
 
  Magistarski radovi
 

1. Grijak, Zoran.
Josip Stadler do ustoličenja za vrh bosanskog nadbiskupa 1882. godine / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski falultet, 15. 01. 1996., 239 str. Voditelj: Stančić, Nikša.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Mihaljević, Josip; Ravančić, Gordan; Grijak, Zoran.
Lujo Vojnović i fenomen Srba katolika (1.dio), 2018. (radijska emisija). URL link to work

2. Mihaljević, Josip; Ravančić, Gordan; Grijak, Zoran.
Lujo Vojnović i fenomen Srba katolika (2.dio), 2018. (radijska emisija). URL link to work
Vrh
 
upomoc
foot_4