Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Marija Matanić-Manestar
(195861)
Nedjelja 15. Rujan 2019

 
 
 
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ćuk, Mira; Ćuk, Đuro; Dvornik, Štefica; Mamula, Ozren; Matanić Manestar, Marija.
Novije spoznaje o fiziološkim svojstvima i učincima bubrežnog dopamina. // Liječnički Vjesnik. 126 (2004) , 5-6; 147-55 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Ćuk, Mira; Ćuk, Đuro; Matanić-Manestar, Marija; Mamula, Ozren; Crnčević-Orlić, Željka; Dvornik, Štefica.
Fiziološka svojstva i kliničko značenje angiotenzina II. // Medicina(Glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora - Podružnica Rijeka). 36 (2000) ; 45-54 (uvodnik, stručni).
 
  Diplomski radovi
 

1. Manestar, Marija.
Preživljavanje Listeriae monocytogenes u uzorcima mliječne hrane pri različitim temperaturama / diplomski rad.
Rijeka : Medicinski fakultet, 1998 , str. Voditelj: Abram, Maja.