Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Brankica Ban
(201725)
Ponedjeljak 21. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Ban, Brankica.
Arhivska glazbena građa vukovarskog franjevačkog samostana .
Osijek : Umjetnička akademija u Osijeku, 2017 (monografija).

2. Ban, Brankica.
Glazbena kultura Vukovara - kultura hrvatskog nacionalnog identiteta .
Osijek : Matica hrvatska Osijek ; Matica hrvatska Tovarnik, 1995 (monografija).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ban, Brankica.
Fisharmonika – otkriće u župnoj crkvi svetog Mihaela Arkanđela u Tvrđi. // Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku. 22 (2006) , 22; 11-16 (prethodno priopćenje, znanstveni).

2. Ban, Brankica.
Otac Anzelmo Canjuga: «Logorske» skladbe za orgulje (Stara Gradiška 1947.-1952.). // Diacovensia : teološki prilozi. 11 (2003) , 2; 355-362 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Ban, Brankica.
Češki glazbenik Dragutin Karel Hruza (1858. – 1915.) u Vukovaru. // Vukovarski zbornik. 1 (2006) ; 57-60 (članak, stručni).

2. Ban, Brankica.
Physharmonika. Otkriće u župnoj crkvi sv. Mihaela Arkanđela u Osijeku (Tvrđa). // Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije. 132 (2004) , 1; 49-52 (prikaz, stručni).
 
  Magistarski radovi
 

1. Ban, Brankica.
Glazbeni život Osijeka kroz prizmu djelovanja glazbenih društava u župnoj crkvi sv. Mihaela arkanđela u Tvrđi / magistarski rad.
Zagreb : Muzička akademija, 26. 03. 2010., 173 str. Voditelj: Katalinić, Vjera.
 
  Druge vrste radova
 

1. Katalinić, Vjera; Ban, Brankica.
Crkvena glazba, 2009. (katalog).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Galik, Zlatko.
Profil i djela skladatelja Franje Krežme / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu, 26.09. 2018, 30 str. Voditelj: dr.sc. Ban, Brankica ; Sabljar, Mirna.