Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Brankica Ban
(201725)
Četvrtak 18. Srpanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Ban, Brankica.
Glazbena kultura Vukovara - kultura hrvatskog nacionalnog identiteta .
Osijek : Matica hrvatska Osijek ; Matica hrvatska Tovarnik, 1995 (monografija).
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Jurčev-Savičević, Anamarija; Mulić, Rosanda; Ban, Božica; Kozul, Karlo; Bačun-Ivček, Ljiljana; Valić, Jasna; PopijaČ-Cesar, Gordana; Marinović-Dunatov Snježana; Gotovac, Maja; Šimunović, Aleksandar.
Risk factors for pulmonary tuberculosis in Croatia: a matched case-control study. // Bmc public health. 13 (2013) , 1; 991-999 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Ban, Brankica.
Češki glazbenik Dragutin Karel Hruza (1858. – 1915.) u Vukovaru. // Vukovarski zbornik. 1 (2006) ; 57-60 (članak, stručni).

2. Ban, Brankica.
Physharmonika. Otkriće u župnoj crkvi sv. Mihaela Arkanđela u Osijeku (Tvrđa). // Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije. 132 (2004) , 1; 49-52 (prikaz, stručni).
 
  Magistarski radovi
 

1. Ban, Brankica.
Glazbeni život Osijeka kroz prizmu djelovanja glazbenih društava u župnoj crkvi sv. Mihaela arkanđela u Tvrđi / magistarski rad.
Zagreb : Muzička akademija, 26. 03. 2010., 173 str. Voditelj: Katalinić, Vjera.
 
  Druge vrste radova
 

1. Katalinić, Vjera; Ban, Brankica.
Crkvena glazba, 2009. (katalog).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Galik, Zlatko.
Profil i djela skladatelja Franje Krežme / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu, 26.09. 2018, 30 str. Voditelj: dr.sc. Ban, Brankica ; Sabljar, Mirna.