Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Ante Škegro
(206940)
Nedjelja 12. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Škegro, Ante.
Libri Copulatorum Parochiarum Scopiensium (1753-1883) = Matične knjige vjenčanih uskopaljskih župa (od 1753. do 1883. godine) .
Fojnica, ; Zagreb : Franjevački samostan Duha Svetoga ; Hrvatski institut za povijest Zagreb, HR, 2012 (monografija).

2. Škegro, Ante.
Libri Mortuorum Parochiarum Scopiensium (1755-1883). Matične knjige umrlih uskopaljskih župa (od 1755. do 1883. godine). The Deaths Registries of the Uskopje Parishes .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2012 (monografija).

3. Škegro, Ante.
Stari pokrajinski katalog ili Katalog provincija Opće Crkve = Provinciale vetus sive Ecclesiae Universae provinciarum notitia .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2005 (monografija).

4. Škegro, Ante; Šarić, Anto; Buljan, Slavica; Šarić, Tomislav.
Ruža na vjetru. Rimokatolička župa sv. Male Terezije od Djeteta Isusa u Bistrici na gornjem Vrbasu .
Uskoplje : Hrvatska uzdanica - Župni ured Bistrica, 2003 (monografija).

5. Škegro, Ante.
Na rubu opstanka. Duvanjska biskupija od utemeljenja do uključenja u Bosanski apostolski vikarijat .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest - Dom i svijet, 2002 (monografija).

6. Škegro, Ante.
Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije .
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski Studiji, 1999 (monografija).

7. Škegro, Ante.
Uskoplje I. Uskoplje na Vrbasu od prapovijesti do kraja austro-ugarske uprave .
Uskoplje (BiH) : Hrvatska uzdanica, 1996 (monografija).

8. Škegro, Ante.
Bibliographia illyrica (supplementum 1982-1987) .
Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1988 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Škegro, Ante.
The epitaph of Kojo Oborina (A contribution to the study of Serbian national-socialism) // Verba volant – scripta manent. Zbornik u čast akademika Stjepana Krasića, OP / Matulić, Branko ; Lupis, Vinicije B. (ur.).
Split : Sveučilište u Splitu, 2019. Str. 617-630.

2. Škegro, Ante.
„Poturči se fra Jozo Vukeljić vikar“. (Prelazak na islam vikara franjevačkog samostana Kraljeva Sutjeska u srednjoj Bosni) // Utile cum dulci. Zbornik u čast Pavlu Knezoviću / Barišić, Rudolf ; Jerković, Marko, Tvrtković, Tamara (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2019. Str. 485-492.

3. Škegro, Ante.
„Sve što uza zid mokri“. Umorstvo gvardijana franjevačkog samostana Kraljeva Sutjeska u srednjoj Bosni. // Historiae patriaeque cultor. Zbornik u čast Mate Artukovića. / Leček, Suzana (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2019. Str. 239-278.

4. Škegro, Ante.
"Boga hvaliti, puk sabirati, mrtve oplakivati" Katoličko zvono sa sahat-kule u Foči u sjeveroistočnoj Hercegovini // Katolička Crkva u Nevestinju i Gornjoj Hercegovini / Šarac, Anton ; Luburić don Ante (ur.).
Nevesinje, BiH : Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije - Nevesinje, 2017. Str. 643-651.

5. Škegro, Ante.
Brotnjom od pretpovijesti do srednjega vijeka // Župa Čerin: 150. obljetnica osnutka župe (1864.-2014.) / Dodig, Dario - Korać, Dijana (ur.).
Tomislavgrad - Čerin : "Naša ognjišta" Tomislavgrad, 2014. Str. 15-26.

6. Škegro, Ante.
Kuga u gornjovrbaškom kraju od 1814. do 1817. // Stipan Mišura, Biser Uskoplja: Crtice iz prošlosti župe svetog Ilije Proroka u Kandiji (1875.-2010.) / Škegro, Ante (ur.).
Zagreb - Kandija : Klub Bugojanaca i prijatelja Grada Bugojna, 2011. Str. 245-309.

7. Škegro, Ante.
Epitaurska biskupija (Ecclesia Epitauritana) // Zbornik radova Ivica Žile / Lupis, Vinicije B. (ur.).
Dubrovnik : Matica hrvatska Ogranak Dubrovnik, 2011. Str. 103-122.

8. Škegro, Ante.
Od gomila, gradina i tumula do osmanlijske okupacije // Župa Studenci u Hercegovini / Pavlović, Ante (ur.).
Mostar : Crkva na kamenu, 2011. Str. 60-70.

9. Škegro, Ante.
Benac, Alojz // Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine / Pehar, Jakov (ur.).
Mostar : Hrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine, Mostar, 2009. Str. 164-165.

10. Škegro, Ante.
Brotnjom od pretpovijesti do srednjega vijeka // Zbornik 140 godina župe Čerin / Musa, Šimun (ur.).
Mostar : Župni ured Čerin - Matica hrvatska Čitluk, 2007. Str. 23-40.

11. Škegro, Ante.
The economy of Roman Dalmatia // Dalmatia: Research in the Roman Province 1970-2001. Papers in Honour of J. J. Wilkes / Davison, David ; Gaffney, Vince ; Marin, Emilio (ur.).
Oxford, England : Archaeopress. Publishers of British Archaeological Reports, 2006. Str. 149-173.

12. Škegro, Ante.
Uskopaljski vlasi // Hereditas rerum croaticarum / Buczynski, Alexander ; Kruhek, Milan ; Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb, 2003 : Hrvatski institut za povijest, 2003. Str. 30-37.

13. Škegro, Ante.
Travnički kraj u pretpovijesti i antici // Moja zemlja, moji ljudi: monografija župa novotravničkog kraja / Jurišić, Pavo (ur.).
Sarajevo - Novi Travnik : Vrhbosanska nadbiskupija - Travnički dekanat, 2003. Str. 10-46.

14. Škegro, Ante.
Callimorphus - biblijski primjer snalažljivog upravitelja. // Zbornik Mire Kolar Dimitrijević. Zbornik radova povodom 70. rođendana. / Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest - FF press, 2003. Str. 55-61.

15. Škegro, Ante.
Kršćanstvo na stolačkom području do osmanlijske okupacije // Stolac mjesto spora umjeto razgovora. Radovi s Okruglog stola, Stolac, 5. listopada 2001. Dodatak: Prilog dijalogu između kršćanstva i islama / Kuzman, Zdravko (ur.).
Stolac : Općinsko poglavarstvo Stolac, 2002.

16. Škegro, Ante.
Jajačko područje u prapovijesti i antici // Jajce 1386.-1996. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija u povodu 600. obljetnice spomena imena grada Jajca, 5-7. 12. 1996. / Lovrenović, Dubravko (ur.).
Jajce : Društvo za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajca i Općina Jajce, 2002.. Str. 9-16.

17. Škegro, Ante.
Bibliografija radova akademika Alojza Benca // Posebna izdanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, knj. XCV; Odjeljenje društvenih nauka, knj. 27 / Čović, Borivoj (ur.).
Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1991. Str. 15-39.

18. Škegro, Ante.
Rimska žigosana opeka na području Bosne i Hercegovine // Posebna izdanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, knj. XCV, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 27 / Čović, Borivoj (ur.).
Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1991. Str. 221-237.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Škegro, Ante.
Stranci u gornjovrbaškom kraju prema matičnim knjigama skopjanskih župa. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XXV (2017) , 46; 345-370 (članak, znanstveni).

2. Škegro, Ante; Sejfuli, Ajla; Ćorić, Marko.
Crkvine u Veseloj kod Bugojna u zapadnom dijelu srednje Bosne. // Hercegovina : časopis za kulturno i istorijsko nasljeđe. 3 (2017) ; 117-151 (prethodno priopćenje, znanstveni).

3. Škegro, Ante.
Katolički svećenici žrtve ubojstava u vrijeme Apostolskog vikarijata u otomanskoj Bosni. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XXIV (2016) , 44; 215-243 (članak, znanstveni).

4. Škegro, Ante.
The Sarnian diocese (Sarniensis Ecclesia). // Godišnjak - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja. 44 (2016) ; 233-248 (članak, znanstveni).

5. Škegro, Ante.
Graeca fides, nulla fides. Prelasci pravoslavaca na katolicizam u gornjovrbaškom kraju u osmanlijsko doba. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XXIII (2015) , 42; 221-241 (članak, znanstveni).

6. Škegro, Ante.
Bosanski fratar na boljševičko-komunističkom sudu. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XXIII (2015) , 43; 165-184 (članak, znanstveni).

7. Škegro, Ante.
Katolička zvona sa osmanlijskih sahat-kula u Bosanskom ejaletu. Boga slaviti, puk sazivati, mrtve oplakivati. // Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. 108 (2015) ; 295-313 (članak, znanstveni).

8. Škegro, Ante.
Katolici na mešćemi. Šerijatska vjenčanja katolikâ: primjer Župe Skopje u središnjoj Bosni. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XXII (2014) , 40; 139-202 (članak, znanstveni).

9. Škegro, Ante.
Jedno biskupovo pismo i njegov usud. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XXII (2014) , 41; 369-384 (članak, znanstveni).

10. Škegro, Ante.
Kanonski pohod biskupa fra Augustina Miletića župama Bosanske Posavine u proljeće i ljeto 1813. g.. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XXI (2013) , 38; 148-165 (članak, znanstveni).

11. Škegro, Ante.
Pisma u ostavštini biskupa fra Augustina Miletića apostolskog vikara u otomanskoj Bosni u Fojničkom samostanu "Duha Svetoga". // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XXI (2013) , 39; 221-342 (članak, znanstveni).

12. Škegro, Ante; Ivić, Anto.
Kuga, kolera, boginje, ubojstva... Neuobičajene smrti katolika Uskoplja od 1755. do 1883. g. prema župskim matičnim knjigama. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. (2012) , 36; 317-354 (članak, znanstveni).

13. Škegro, Ante; Rimac, Marko; Martinović, Suzana.
Diplomatski spor zbog jednoga katoličkog krštenja u Splitu 1745. godine. // Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije. VII (2012) , 14 (2); 9-34 (članak, znanstveni).

14. Škegro, Ante.
Akti Salonitanskih metropolitanskih sabora održanih 530. i 533. g. - analiza. // Archaeologia Adriatica. 3 (2011) ; 191-204 (članak, znanstveni).

15. Škegro, Ante.
Barcenska biskupija - Barcensis Ecclesia. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 20 (2011) ; 449-456 (članak, znanstveni).

16. Škegro, Ante.
Apostazija fra Pacifika (Šime) Krnjića iz Skopja Gornjeg. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XIX (2011) , 35; 105-122 (članak, znanstveni).

17. Škegro, Ante; Ivić, Anto.
"Jere ćete biti vi kakovi smo mi sada" (Katolička groblja na području Uskoplja do 1883. g.). // Hercegovina: godišnjak za kulturno i povijesno naslijeđe. 25 (2011) ; 75-131 (članak, znanstveni).

18. Škegro, Ante.
Maktaritanska / Martaritanska biskupija (Ecclesia Mactaritana / Martaritana) u svjetlu dosadašnjih istraživanja. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XVIII (2010) , 32; 119-144 (članak, znanstveni).

19. Škegro, Ante.
The Diocese of Narona (Ecclesia Naronitana). // Arheološki vestnik. 61 (2010) ; 229-244 (članak, znanstveni).

20. Škegro, Ante.
Sarnienska dijeceza (Sarniensis Ecclesia). // Starohrvatska prosvjeta. 37 (2010) ; 247-263 (članak, znanstveni).

21. Škegro, Ante.
'Zavada velika' i 'javna sablazan': obiteljski odnosi u rodu biskupa fra Augustina Miletića u drugoj polovici 18. i prvih desetljeća 19. st.. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XVIII (2010) , 33; 143-159 (članak, znanstveni).

22. Škegro, Ante.
Iseljavanje iz Dalmacije i zapadne Hercegovine u Uskoplje tijekom 19. i prvoj polovici 20. st.. // Hercegovina: godišnjak za kulturno i povijesno naslijeđe. 24 (2010) ; 21-36 (članak, znanstveni).

23. Škegro, Ante.
Kontroverzni biskup Malho i tzv. Delminijska biskupija. // Archaeologia Adriatica. Vol. 2 (2009) , No. 2; 519-527 (članak, znanstveni).

24. Škegro, Ante.
Naronitanska biskupija (Ecclesia Naronitana). // Hercegovina. Godišnjak za kulturno i povijesno naslijeđe. 23 (2009) ; 7-34 (članak, znanstveni).

25. Škegro, Ante.
The Diocese of Epitaurum - Ecclesia Epitauritana. // Histria antiqua: časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju / Journal of the International research centre for achaeology. 18/2 (2009) ; 203-216 (članak, znanstveni).

26. Dodig, Radoslav; Škegro, Ante.
Akti crkvenih sabora održanih 530. i 533. u Saloni. // Povijesni prilozi / Historical contributions. 35 (2008) ; 9-23 (članak, znanstveni).

27. Škegro, Ante.
Mukurska biskupija (Ecclesia Muccuritana). // Povijesni prilozi / Historical contributions. 34 (2008) ; 9-26 (članak, znanstveni).

28. Škegro, Ante.
Balojenska biskupija (Ecclesia Baloiensis). // Bosna franciscana: časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XVI (2008) , 28; 173-190 (članak, znanstveni).

29. Škegro, Ante.
The Diocese of Muccurum (Ecclesia Muccuritana) in Dalmatia. // Arheološki vestnik. 59 (2008) ; 291-303 (članak, znanstveni).

30. Škegro, Ante; Marić, Marija, Šimić, Marinka.
Epigraphica nova Pelvensia. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. XLI (2008) ; 259-288 (članak, znanstveni).

31. Škegro, Ante.
The Diocese of Ludrum (Ecclesia Ludroensis). // Povijesni prilozi = Historical contributions. 32 (2007) ; 9-24 (članak, znanstveni).

32. Škegro, Ante.
Problem Ludrumske biskupije. // Bosna franciscana: casopis franjevacke teologije Sarajevo. XV (2007) , 26; 197-220 (članak, znanstveni).

33. Škegro, Ante.
The Diocese of Baloie (Ecclesia Baloiensis). // Arheološki vestnik. 58 (2007) ; 357-365 (članak, znanstveni).

34. Škegro, Ante.
Ludrumska biskupija (Ecclesia ludroensis). // Hercegovina: godišnjak za kulturno i povijesno naslijeđe. - - - (2007) , 21; 59-92 (članak, znanstveni).

35. Škegro, Ante.
Natal i Maksim - posljednji salonitanski biskupi. // Hrvatska misao, časopis za umjetnost i znanost, Matica hrvatska Sarajevo. XI (2007) , 4/07(45) nova serija 32; 31-44 (članak, znanstveni).

36. Škegro, Ante.
Jesu li bosanski muslimani, odnosno Bošnjaci, potomci japodskog plemena Posena?. // Bosna franciscana: časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XV (2007) , 27; 295-302 (članak, znanstveni).

37. Škegro, Ante.
Tobožnja Delminijska biskupija. // Opuscula archaeologica. 31 (2007) ; 283-302 (članak, znanstveni).

38. Puljić, Ivica; Škegro, Ante.
The Diocese of Sarsenterensis. // Arheološki vestnik. 57 (2006) ; 219-241 (članak, znanstveni).

39. Puljić, Ivica; Škegro, Ante.
Sarsenterska biskupija. // Povijesni prilozi. 30 (2006) ; 7-50 (članak, znanstveni).

40. Škegro, Ante.
Bugojanske Matice krštenih (1844.-1883.). // Hrvatska misao: časopis za umjetnost i znanost. 38 (2006) , 27; 124-132 (članak, znanstveni).

41. Škegro, Ante.
Rimska stela iz Karlovca kod Čitluka u zapadnoj Hercegovini. // Brotnjo: zbornik 3. 3 (2006) ; 42-48 (članak, znanstveni).

42. Škegro, Ante.
Brotnjom od pretpovijesti do srednjeg vijeka. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. XXXVIII (2006) , -; 7-17 (članak, znanstveni).

43. Škegro, Ante.
The Bestoen bishopric in the light of prior research. // Arheološki vestnik. 56 (2005) ; 369-389 (članak, znanstveni).

44. Škegro, Ante.
Rimski spomenici iz jugozapadne Bosne (Slučajni nalazi). // Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Arheologija. 46 (2005) ; 155-174 (članak, znanstveni).

45. Škegro, Ante.
Hrvatsko pučanstvo središnjeg i sjevernog Uskoplja (1844.-1883.). // Bosna franciscana. Časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XIII (2005) , 22; 110-138 (članak, znanstveni).

46. Škegro, Ante.
Papinski posjedi na istočnojadranskom prostoru. // Hrvatska misao. Matica hrvatska Sarajevo časopis za umjetnost i znanost. 26 (2005) , 35-36-37; 88-103 (kongresno priopćenje, znanstveni).

47. Škegro, Ante.
Istra i Provinciale vetus. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XII (2004) , 20; 290-300 (članak, znanstveni).

48. Škegro, Ante.
Duje Rendić-Miočević i Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH. // Hrvatska misao (Sarajevo). VIII (2004) , 31-32; 123-131 (kongresno priopćenje, znanstveni).

49. Škegro, Ante.
Visokokvalitetno djelo. // Hrvatska misao (Sarajevo). VIII (2004) , 31-32; 164-167 (osvrt, znanstveni).

50. Škegro, Ante.
Tragovi uzgoja vinove loze i masline u dubljem zaleđu istočnog Jadrana u antici. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 12 (2004) ; 125-132 (kongresno priopćenje, znanstveni).

51. Škegro, Ante.
Papal possessions in the eastern Adriatic. // Arheološki vestnik. 55 (2004) ; 429-438 (članak, znanstveni).

52. Škegro, Ante.
Zar doista Bilino Polje?. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XI (2003) , 19; 264-278 (članak, znanstveni).

53. Škegro, Ante.
Upravitelj dobara Salonitanske Crkve. // Povijesni prilozi. 22 (2002) ; 19-28 (članak, znanstveni).

54. Škegro, Ante.
Procurator Ecclesiae Salonitanae. // Godišnjak - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja. XXXII/30 (2002) ; 407-417 (članak, znanstveni).

55. Škegro, Ante.
Najstariji spomen hrvatskog imena (Javni natpisi s dviju mramornih ploča iz Tanaisa na Azovskom moru). // Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo. 34 (2002) , 2; 90-101 (članak, znanstveni).

56. Škegro, Ante.
Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989.-1999.).. // Hrvatska misao. Časopis za umjetnost i znanost. 19-20 (2001) , -; 225-235 (članak, znanstveni).

57. Škegro, Ante.
Patrimony of St. Peter in Dalmatia. // Povijesni prilozi. 21 (2001) ; 29-43 (članak, znanstveni).

58. Škegro, Ante.
Javni natpisi s dviju mramornih ploča iz grčkog grada Tanaisa na ušću Dona u Azovsko more. // Povijesni prilozi. 21 (2001) ; 253-271 (članak, znanstveni).

59. Škegro, Ante.
Nekoliko pitanja iz najstarije povijesti Bosne i Hercegovine. // Bosna franciscana. Časopis Franjevačke teologije Sarajevo. IX/15 (2001) ; 238-245 (članak, znanstveni).

60. Škegro, Ante.
Papinski patrimonij u Dalmaciji. // Bosna franciscana. Časopis Franjevačke teologije Sarajevo. IX/14 (2001) ; 147-171 (članak, znanstveni).

61. Škegro, Ante.
Tri rimska natpisa iz zapadne Hercegovine. // Radovi. Filozofski fakultet u Zadru. Razdio povijesnih znanosti. 38/25 (2000) ; 27-37 (članak, znanstveni).

62. Škegro, Ante.
Je li rimski Delminij bio biskupsko sjedište?. // Povijesni prilozi. 19 (2000) ; 9-85 (članak, znanstveni).

63. Škegro, Ante.
Bergbau der römischen Provinz Dalmatien. // Godišnjak - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja. XXXI/29 (2000) ; 53-176 (članak, znanstveni).

64. Škegro, Ante.
Božo Goluža "Povijest Crkve", Mostar 1998., 569 str. i 15 zemljovida. // Povijesni prilozi. 18 (1999/2000) ; 429-431 (komentar, znanstveni).

65. Škegro, Ante.
Božo Goluža "Povijest Crkve", Mostar 1998., 569 str. i 15 zemljovida. // Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo. 32 (1999/2000) , 2; 75-77 (komentar, znanstveni).

66. Škegro, Ante.
A large North African, Carthage bronze coin from the numismatic collection of the Franciscan monastery in Kreševo (Central Bosnia). // Radovi. Filozofski fakultet u Zadru. Razdio povijesnih znanosti. 38/25 (2000) ; 17-25 (članak, znanstveni).

67. Škegro, Ante.
Eksploatacija željeza u Bosni u rimsko doba. // Prilozi. Institut za istoriju Sarajevo. XXVI/28 (1999) ; 17-45 (članak, znanstveni).

68. Škegro, Ante.
Inschrift eines Veteranen von legio I adiutrix.. // Radovi. Filozofski fakultet u Zadru. Razdio povijesnih znanosti. 37/24 (1999) ; 15-25 (članak, znanstveni).

69. Škegro, Ante.
Jajačko područje u antici. // Bosna franciscana. Časopis Franjevačke teologije Sarajevo. VIII/12 (1999) ; 181-195 (članak, znanstveni).

70. Škegro, Ante.
Velika bronca sjevernoafričke Kartage iz numizmatičke zbirke Franjevačkog samostana u Kreševu (središnja Bosna). // Numizmatičke vijesti . 52 (1999) , 1; 14-21 (članak, znanstveni).

71. Škegro, Ante.
Dalmion/Delmion i Delminium - kontroverze i činjenice. // Opuscula archaeologica. 23 (1999) ; 395-403 (članak, znanstveni).

72. Škegro, Ante.
Enver Imamović "Historija bosanske vojske" Sarajevo 1999. 325 str.. // Povijesni prilozi. 18 (1999) ; 446-450 (komentar, znanstveni).

73. Škegro, Ante.
Ibrahim Tepić, ur. Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata (2. izd. - Sarajevo 1998.) 433 str.. // Povijesni prilozi. 18 (1999) ; 459-464 (komentar, znanstveni).

74. Škegro, Ante.
Bergbau der roemischen Provinz Dalmatien. // Povijesni prilozi. 17 (1998) ; 1-125 (članak, znanstveni).

75. Škegro, Ante.
Eksploatacija srebra na području rimskih provincija Dalmacije i Panonije. // Opuscula archaeologica. 22 (1998) , 22; 151-165 (članak, znanstveni).

76. Škegro, Ante.
Eksploatacija zlata u Bosni i Hercegovini u rimsko doba. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. VI (1998) , 10; 142-160 (članak, znanstveni).

77. Škegro, Ante.
Bosanski franjevci i arheološki spomenici. // Bosna franciscana. Časopis Franjevačke teologije Sarajevo. V/7 (1997) ; 140-154 (članak, znanstveni).

78. Škegro, Ante.
Rimska stela iz Ruševca kod Brestovskog u središnjoj Bosni. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. V (1997) , 8; 234-239 (članak, znanstveni).

79. Škegro, Ante.
Ulomak stele s motivom porta inferi s Liba kod Tomislavgrada. // Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo. 29 (1997) , 3; 83-86 (članak, znanstveni).

80. Škegro, Ante.
Inscriptiones Latinae et Graece Bosniae et Hercegovinae. // Opuscula archaeologica. 21 (1997) ; 85-116 (članak, znanstveni).

81. Škegro, Ante.
Rimokatolička župa Skoplje. // Bosna franciscana. Časopis Franjevačke teologije Sarajevo. IV/5 (1996) ; 105-128 (članak, znanstveni).

82. Škegro, Ante.
Katolički sakralni spomenici Hrvata u Uskoplju u srednjem vijeku. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. III (1995) , 3; 150-162 (članak, znanstveni).

83. Škegro, Ante.
Epigraphische Mitteilungen aus Bosnien und Herzegowina. // Zeitschrift fuer Papyrologie und Epigraphik. 101 (1994) ; 287-298 (članak, znanstveni).

84. Škegro, Ante.
Rimski rudnički novac. // Opuscula archaeologica. 18 (1994) ; 173-180 (članak, znanstveni).

85. Škegro, Ante.
Ostava iz Matijevića i njen značaj za klasifikaciju ofanzivnog oružja sa delmatskih prsotora. // Opuscula archaeologica. 16 (1992) ; 89-101 (članak, znanstveni).

86. Škegro, Ante.
Thrakischer Reiter aus Kreševo (Bosnien und Herzegowina). // Opuscula archaeologica. 16 (1992) ; 219-223 (članak, znanstveni).

87. Škegro, Ante.
Antička ekonomika u Bosni i Hercegovini (na osnovi epigrafskih izvora). // Godišnjak - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja. XXIX/27 (1991) ; 53-161 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Škegro, Ante.
„Tabula od ministara i kapitula…“ fra Andrije Šipračića Margaritića Dubočanina. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XXVI (2018) , 49; 233-316 (članak, ostalo).

2. Škegro, Ante.
Martyrologium Parochiae Biela. Matica umrlih župe Bijela u sjeveroistočnoj Bosni od 1771. do 1777. g.. // Bosna franciscana. 25 (2017) , 47; 215-251 (članak, ostalo).

3. Škegro, Ante.
“Boga hvaliti, puk sabirati, mrtve oplakivati”. Katoličko zvono sa sahat-kule u Foči u sjeveroistočnoj Hercegovini. // Hercegovina: časopis za kulturno i povijesno naslijeđe. 2 (2016) ; 95-108 (članak, stručni).

4. Škegro, Ante.
Suspicor, ergo est. // Arheološki radovi i rasprave. 17 (2013) ; 337-350 (komentar, ostalo).

5. Škegro, Ante.
Crkva i samostan Svete Marije na Dančama, „Družba sestara franjevki od Bezgrješnog začeća iz Dubrovnika“ – „Matica hrvatska-Ogranak Dubrovnik“, Dubrovnik, 2010. g., 255 str. Uredili akademik Luko Paljetak i sestra Katica Dabo.. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XX (2012) , 36; 391-393 (prikaz, ostalo).

6. Škegro, Ante.
Zbornik radova „Benediktinci na području Dubrovačke nadbiskupije“, „Dubrovačka biskupija“, 2010., 398. str., koloritne i crno-bijele fotografije, ilustracije, faksimili i zemljovidi, sažetci na talijanskom jeziku.. // Hercegovina: godišnjak za kulturno i povijesno naslijeđe. 25 (2011) ; 265-268 (članak, ostalo).

7. Marić, Marija; Šimić, Marinka; Škegro, Ante.
"Vitez" u ništicu. Odgovor Mirku Vidoviću. // Hercegovina. Godišnjak za kulturno i povijesno naslijeđe. 23 (2009) ; 165-174 (članak, stručni).

8. Škegro, Ante.
Marinka Šimić, Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovina. Natpisi pisani hrvatskom ćirilicom. Matica hrvatska, Sarajevo, 2009., 251 str.. // Hercegovina. Godišnjak za kulturno i povijesno naslijeđe. 23 (2009) ; 275-278 (članak, ostalo).

9. Škegro, Ante.
Ispravak krivog navoda. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XVII (2009) , 31; 307-309 (članak, stručni).

10. Škegro, Ante.
Veljko Paškvalin (29. 11. 1926. - 01. 08. 2008.). // Hrvatska misao: časopis za umjetnost i znanost. XII (2008) , 2-3 (47-48); 263-268 (članak, ostalo).

11. Škegro, Ante.
Bosanska i hercegovačka vinogradarska baština (1800.-1878.) s uvodnim pogledom na bitna razvojna obilježja od završnih desetljeća XV. do konca XVIII. stoljeća. (Rudolf Kraljević, "Sveučilište u Mostaru" - "Agronomski fakultet Sveučilišta u Mostaru" - "Matica hrvatska Mostar" - "Matica hrvatska Čitluk", 2006., 207. str.. // Histria antiqua. Casopis Medjunarodnog istrazivackog centra za arheologiju. Journal of the International research centre for Archaeology. 15 (2007) ; 517-518 (osvrt, stručni).

12. Škegro, Ante.
Najstariji spomen hrvatskog imena. // Vitko: časopis Matice hrvatske Široki Brijeg. V (2006) , 8; 46-53 (članak, ostalo).

13. Škegro, Ante.
Njegovati istinoljubivost, objektivnost i kritičnost. // Hrvatska misao. 41 (2006) , 29; 19-22 (članak, stručni).

14. Škegro, Ante.
Two public inscriptions from the Greek colony of Tanais at the mouth of the Don River on the Sea of Azov. // Review of Croatian history. I (2005) , 1; 9-28 (članak, stručni).

15. Škegro, Ante.
LAKTANCIJEVA KNJIGA O PROGONITELJIMA KRŠĆANA. Lucije Cecilije Firmijan LAKTANCIJE, O smrtima progonitelja, (proslov, predgovor, bilješke i kazalo: Nenad Cambi, prijevod: Nenad Cambi i Bratislav Lučin), Književni krug, Split, 2005., 201 str.. // RADOVI Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 47 (2005) , -; 393-394 (osvrt, stručni).

16. Škegro, Ante.
ILIRIK OD KONSTANTINA VELIKOG DO TEODOZIJA VELIKOG. Alenka CEDILNIK, Ilirik med Konstantinom Velikim in Teodozijem Velikim. Balkansko-podonavski prostor v poročilih Atanazija, Hilarija, Sokrata Sholastika, Sozomena, Teodoreta in Filostorgija, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 3), Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana, 2004., 388 str.. // RADOVI Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 47 (2005) ; 394-395 (komentar, stručni).

17. Škegro, Ante.
ISTOČNOALPSKI I SREDNJEPODUNAVSKI PROSTOR NA IZMAKU ANTIKE I POČETKU SREDNJEG VIJEKA. Friedrich LOTTER - Rajko BRATOŽ - Helmut CASTRITIUS, Voelkerverschiebungen im Ostalpen-Mitteldonau-Raum zwischen Antike und Mittelalter (375-600). Ergaenzungsbaende zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 39, Herausgegeben von Heinrich Beck, Dieter Geuenich, Heiko Steuer, "Walter de Gruyter", Berlin - New York, 2003., 282 str.. // RADOVI Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 47 (2005) ; 396-397 (osvrt, stručni).

18. Škegro, Ante.
Andrija NIKIĆ, Lučonoše naše vjere i uljudbe. Mrtvoslovnik hercegovačkih fratara. "Zavičajna knjižnica život i svjedočanstva", Mostar 2004., 735 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 37 (2005) , 2; 514-516 (komentar, ostalo).

19. Škegro, Ante.
Objede i diletantizam. // Bosna franciscana : časopis Franjevačke teologije Sarajevo. XII (2004) , 20; 389-390 (komentar, ostalo).

20. Škegro, Ante.
Veljko Paškvalin, Kršćanstvo kasne antike u zaleđu Salone i Narone. Arheološka istraživanja kasnoantičkog kršćanstva u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, 2003: Vrhbosanska katolička teologija.. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. XXXVI (2004) ; 209-212 (osvrt, stručni).

21. Škegro, Ante.
Zef MIRDITA, Vlasi u historiografiji, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2004., 562 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 36 (2004) , 3; 1211-1212 (prikaz, ostalo).

22. Škegro, Ante.
Stjepan SIROVEC, Hrvati i Germanikum, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb 2004., 226 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 36 (2004) , 3; 1212-1213 (prikaz, ostalo).

23. Škegro, Ante.
Stari mostovi u Mostaru, Crkva na kamenu, Mostar 2004., 236 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 36 (2004) , 3; 1265-1267 (prikaz, ostalo).

24. Škegro, Ante.
Robert Jolić, Duvno kroz stoljeća. "Naša ognjišta", Tomislavgrad - Zagreb, 2002., 558 str. Knjižnica "Naših ognjišta", knj. 142.. // Povijesni prilozi. 24 (2003) ; 261-264 (recenzija, ostalo).

25. Škegro, Ante.
Dr. Shan Zefi, Islamizacija Albanaca i fenomen ljaramanstva tijekom stoljeća (XV.-XX.). "Albanska katolička misija", Zagreb, 2003., 318 str.. // Povijesni prilozi. 24 (2003) ; 278-281 (recenzija, ostalo).

26. Škegro, Ante.
Je li Duvno središte svijeta? Robert Jolić, Duvno kroz stoljeća. "Naša ognjišta", Tomislavgrad - Zagreb, 2002., 558 str.. // Bosna franciscana: časopis Franjevačke teologije Sarajevo. 11 (2003) , 18; 192-197 (osvrt, stručni).

27. Škegro, Ante.
O najnovijim krivotvorinama u bošnjačkoj historiografiji. // Obavijesti: Hrvatsko arheološko društvo. XXXV (2003) , 3; 164-172 (članak, ostalo).

28. Škegro, Ante.
Bosna i Hum - perom diplomatičara: Milko Brković, Srednjovjekovna Bosna i Hum. Identitet i kontinuitet. "Crkva na kamenu", Mosar, 2002., 266 str.. // Povijesni prilozi. 23 (2002) ; 220-223 (komentar, ostalo).

29. Škegro, Ante.
Skradinski statut: Ante Birin, Statut grada Skradina. Statuta civitatis Scardonae. "Matica hrvatska Skradin", Zagreb - Skradin, 2002., 365 str.. // Povijesni prilozi. 23 (2002) ; 225-226 (osvrt, ostalo).

30. Škegro, Ante.
"Historija Bosne (i Hercegovine)" koja to nije ili Odgovor dru Ibrahimu Karabegoviću. // Prilozi. Institut za istoriju u Sarajevu. 31 (2002) ; 291-296 (članak, stručni).

31. Škegro, Ante.
Još o "Historiji Bosne (i Hercegovine)". Odgovor dr. Ibrahimu Karabegoviću. // Bosna franciscana. Časopis Franjevačke teologije Sarajevo. IX/15 (2001) ; 246-249 (članak, ostalo).

32. Škegro, Ante.
Gordan Ravančić, Život u krčmama srednjovjekovnog Dubrovnika. Zagreb: Hrvatski institut za povijest i Dom i svijet, 2001. (165 str.). // Bosna franciscana. Časopis Franjevačke teologije Sarajevo. IX/14 (2001) ; 318-320 (članak, ostalo).

33. Škegro, Ante.
Zaljubljenik istine. U povodu smrti Vladimira Žerjavića (1912.-2001.). // Bosna franciscana. Časopis Franjevačke teologije Sarajevo. IX/15 (2001) ; 283-286 (članak, stručni).

34. Škegro, Ante.
Uz 75. obljetnicu života dr. Veljka Paškvalina. // Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo. 33 (2001) , 1; 124-130 (članak, ostalo).

35. Škegro, Ante.
Vjenceslav Topalović, Srednja Bosna: Ne zaboravimo hrvatske žrtve 1941.-50/1991.-95. 'Hrvatski informativni centar', Zagreb, 2001., 720 str.. // Bosna franciscana. Časopis Franjevačke teologije Srajevo. IX/14 (2001) ; 335-336 (članak, ostalo).

36. Škegro, Ante.
"Historija Bosne (i Hercegovine)" koja to nije. // Prilozi / Institut za istoriju u Sarajevu. 29 (2000) ; 427-434 (članak, stručni).

37. Škegro, Ante.
Rimska nadgrobna ploča iz Torina kod Čehove (Novi Travnik)u srednjoj Bosni. // Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo. 32 (2000) , 3; 104-106 (prethodno priopćenje, ostalo).

38. Škegro, Ante.
Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini (1989.-1999.). // Časopis za suvremenu povijest. 32 (2000) , 2; 367-377 (članak, stručni).

39. Škegro, Ante.
"Historija Bosne i Hercegovine" koja to nije. // Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo. 32 (2000) , 1; 124-129 (članak, ostalo).

40. Škegro, Ante.
Kad ozeleni Bosna?. // Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo. 31 (1999) , 1; 137-142 (članak, ostalo).

41. Škegro, Ante.
Kad Bošnjaci stupaju. Enver Imamović, Historija bosanske vojske. // Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo. XXXI (1999) , 3; 164-169 (članak, ostalo).

42. Škegro, Ante.
Eliminacija Hrvata (i Srba) iz Bosne i Hercegovine na pseudoznanstveni način. // Bosna Franciscana. Časopis Franjevačke teologije Sarajevo. X/17 (1998) ; 216-236 (članak, stručni).

43. Škegro, Ante.
Mladen ANČIĆ, Putanja klatna. Ugarsko-hrvatsko kraljestvo i Bosna u XIV. stoljeću. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru - ZIRAL Zajednica izdanja ranjeni labud, Zadar - Mostar 1997., str. 298 + 2 zemljovida + 6 sl.. // Časopis za suvremenu povijest. 31 (1998) , 2; 389-394 (komentar, stručni).

44. Škegro, Ante.
Dr. Enver Imamović, Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine. ART 7, Sarajevo 1998., 115. str. + 33 sl.. // Povijesni prilozi. 17 (1998) ; 308-330 (članak, stručni).

45. Škegro, Ante.
U spomen prof. dr. Marku Šunjiću (Rodoč kod Mostara, 14.2.1927.-Sarajevo, 31.3.1998.). // Časopis za suvremenu povijest. 30 (1998) , 1; 218-220 (ostalo, stručni).

46. Škegro, Ante.
Vedrana Delonga, Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split. // Časopis za suvremenu povijest. 29 (1997) , 2; 401-405 (komentar, stručni).

47. Škegro, Ante.
Marko Šunjić, Bosna i Venecija (odnosi u XIV. i XV. st. // Časopis za suvremenu povijest. 29 (1997) , 2; 405-407 (komentar, ostalo).

48. Škegro, Ante.
Bibliografija radova akademika Borivoja Čovića. // Godišnjak - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja. XXX/28 (1997) ; 11-30 (članak, ostalo).

49. Škegro, Ante.
Dr. Ivo Bojanovski (16.01.1915. - 06.12.1993.). // Napredak. Hrvatski narodni godišnjak za 1995. - (1994) ; 195-200 (članak, ostalo).

50. Škegro, Ante.
Branimir Gabričević, Studije i članci o religijama i kultovima antičkog svijeta. Književni krug, Split, 1987. // Godišnjak - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja. XXIX/27 (1991) ; 224-227 (komentar, ostalo).

51. Škegro, Ante.
Međunarodni znanstveni skup "Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291 - 1991". // Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo. XXIII (1991) , 2; 27-28 (članak, ostalo).

52. Škegro, Ante.
Kasnoantički kapitel s Dimnjača na Humcu kod Bugojna. // Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Arheologija. 45 (1990) ; 137-146 (članak, stručni).

53. Škegro, Ante.
Prilog proučavanja formiranja judeokršćanstva. // Prilozi - Institut za istoriju u Sarajevu. XXIV/25-26 (1990) ; 15-36 (članak, stručni).

54. Škegro, Ante.
Bosansko Skoplje kroz antički period povijesti. // Nova obzorja. 34 (1990) , 8; 53-58 (članak, stručni).

55. Škegro, Ante.
Aleksandar Stipčević, Iliri. Povijest, život i kultura, II dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1989.. // Prilozi. Institut za istoriju Sarajevo. XXIV/25-26 (1990) ; 331-334 (članak, ostalo).

56. Škegro, Ante.
Ivo Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba. Centar za balkanološka ispitivanja, knj. 6. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, knjiga LXII, Sarajevo, 1988.. // Prilozi. Institut za istoriju Sarajevo. XXIV/25-26 (1990) ; 334-338 (članak, ostalo).

57. Škegro, Ante.
Đuro Basler, Kršćanska arheologija. Crkva na kamenu, Motar, 1990., drugo dopunjeno i prošireno izdanje. // Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo. XXII (1990) , 2; 64-66 (članak, ostalo).

58. Škegro, Ante.
Antun Lovrinčević - Živko Mikić, Atlas osteoloških promjena na istorijskim populacijama Jugoslavije. Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH - Institut za radiologiju i onkologiju UMC - 'Svjetlost', Sarajevo, 1989. // Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo. XXII (1990) , 2; 69-70 (članak, ostalo).

59. Škegro, Ante.
Petar Popović, Novac Skordiska. Le monayage des Scordisques. Novac i novčani promet na centralnom Balkanu od IV. do I. veka pre n. e. Les Monnaies et la circulation monetaire dans le centre des Balkans IV-ier s. av. n. e. Arheološki institut Beograd - Matica Srpska Novi sad, 1987. // Arheološki vestnik. 41 (1990) ; 767-770 (članak, ostalo).

60. Škegro, Ante.
Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" - Podružnica Bugojno. // Nova obzorja : godišnjak za književnost i kulturu (Bugojno). 8 (1990) ; 89-97 (članak, stručni).

61. Škegro, Ante.
Četvrt Centra za balkanološka ispitivanja. // Godišnjak - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja. XXVII/25 (1989) ; 207-221 (članak, stručni).

62. Škegro, Ante.
Pavle Mijović, Kulture Crne Gore. Izdanje Leksikografskog zavoda Crne Gore, Titograd, 1987. // Godišnjak - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja. XXVII/25 (1989) ; 184-187 (članak, ostalo).

63. Škegro, Ante.
Vera Bitrakova-Grozdanova, Spomenici od helenističkiot period vo Sr Makedonija. Filozofski fakultet, Posebna izdanja, knj. 3. Skopje, 1987. // Godišnjak - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja. XXVII/25 (1989) ; 188-191 (članak, ostalo).

64. Škegro, Ante.
Dvadeset pet godina rada Centra za balkanološka istpitivanja. // Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo. 20 (1988) , 1; 51-60 (članak, stručni).

65. Škegro, Ante.
Iliri i Albanci. Les Illyriens et les Albanais. Srpska akademija nauka i umetnosti. Naučni skupovi XXXIX/10, 375 str.. // Prilozi. Institut za istoriju Sarajevo. XXIII/24 (1988) ; 277-283 (članak, ostalo).

66. Škegro, Ante.
Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine. Zemaljski muzej, Sarajevo, 1988. // Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo. XX (1988) , 1; 35-36 (članak, ostalo).

67. Škegro, Ante.
Đuro Basler, Kršćanska arheologija. Crkva na kamenu, Mostar, 1986. // Obavijesti. Hrvatsko arheološko društvo. XX (1988) , 1; 36-37 (članak, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Škegro, Ante.
New Knowledge on Certain Early Christian Dioceses in the Eastern Adriatic Region // Croatia at the Crossroads. A consideration of archaeological and historical connectivity. Proceedings of a conference held ad Europe House, Smith Square, London, 24-25 June 2013 to mark the accession of Croatia to the European Union / Davison, David ; Gaffney, Vince ; Miracle, Preston ; Sofaer, Jo (ur.).
Oxford, UK : Archaeopress Publishing Ltd, 2016. 193-205 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Škegro, Ante.
Bestoenska biskupija u svjetlu dosadašnjih istraživanja // 1700 godina svetih srijemskih mučenika. Zbornik radova s međunarodnog simpozija o 1700. obljetnici Sirmijsko-panonskih mučenika (304.-2004.) / Damjanović, Darija (ur.).
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2011. 141-153 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Škegro, Ante.
Ranokršćanska crkvena organizacija s hercegovačkih prostora // Hum i Hercegovina kroz povijest. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009., knjiga I. / Lučić, Ivo (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011. 99-113 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Škegro, Ante.
Kriza grada Salone i Salonitanske Crkve u doba nad/biskupâ Natala i Maksima // Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti. Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma Split, 14.-15. svibnja 2004. / Dukić, Josip ; Kovačić, Slavko ; Višić-Ljubić, Ema (ur.).
Split : Crkva u svijetu - Splitsko-makarska nadbiskupija, 2008. 299-315 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Škegro, Ante.
La situazione ed i risultati di ricerca della storia ecclesiastica della Bosnia ed Erzegovina successivamente a Dominik Mandić e Krunoslav Draganović. // Crkva i društvo uz Jadran. Vrela i rezultati istraživanja / Chiesa e societa nel'area Adriatica fonti e bilancio delle ricerche / Kapitanović, Vicko (ur.).
Split : Sveučilište u Splitu Katolički bogoslovni fakultet Katedra crkvene povijesti, 2006. 233-277 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Škegro, Ante.
Neka prijeporna pitanja iz suvremene muslimansko-bošnjačke historiografije // Ustavno-pravni položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini: pravni status, jezik, mediji, obrazovanje, kultura. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Neum, 27. i 28. listopada 2005. / Musa, Šimun (ur.).
Mostar : Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost BiH ; Sveučilište u Mostaru, 2006. 302-318 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

7. Škegro, Ante.
Ecclesia Sarsenterensis, stanje i problemi istraživanja // Hrvatska misao: časopis za umjetnost i znanost / Anto Šarić (ur.).
Sarajevo : Ogranak Matice hrvatske Sarajevo, 2006. 69-82 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Škegro, Ante; Paškvalin, Veljko.
Municipium Baloie - središte ranokršćanske Baloienske biskupije (Ecclesia Baloiensis) // Hrvatska misao: časopis za umjetnost i znanost / Anto Šarić (ur.).
Sarajevo : Ogranak Matice hrvatske Sarajevo, 2006. 40-54 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Škegro, Ante.
Domaće crkvene prilike u vrijeme Vignja Miloševića // Viganj i njegovo doba / Mikulić, Grgo (ur.).
Široki Brijeg : GRAL Široki Brijeg - Odbor za obilježavnje 600. obljetnice Kočerin - Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest Sveučilišta u Mostaru - Matica Hrvatska ogranak Široki Brijeg, 2004. 79-92 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Škegro, Ante.
Brotnjo i čerin - od pretpovijesti do srednjeg vijeka // Hrvatska misao: časopis za umjetnost i znanost / Mirko Marjanović - Anto Šarić (ur.).
Sarajevo : Matica hrvatska Sarajevo, 2004. 129-137 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Škegro, Ante.
Nekoliko pitanja iz najstarije povijesti Bosne i Hercegovine ili o najnovijim krivotvorinama u bošnjačkoj historiografiji // Naučni skup 'Istorijska nauka o Bosni i Hercegovini u razdoblju 1990-2000' / Redžić, Enver (ur.).
Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2003. 21-29 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Škegro, Ante.
Kristijanizacija istočnih dijelova Branimirove države // Hrvatska u doba kneza Branimira / Batović, Šime (ur.).
Zadar : Matica hrvatska, Zadar, 2002. 125-170 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Škegro, Ante.
Uskoplje - zavičaj fra Anđela Zvizdovića? // Zbornik radova o fra Anđelu Zvizdoviću / Fra Marko Karamatić (ur.).
Sarajevo - Fojnica : Franjevačka teologija, Sarajevo - Franjevački samostan, Fojnica, 2000. 135-144 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Škegro, Ante.
Duvanjski prostori u antici // Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Duvanjski kraj kroz stoljeća" / Krišto, Jure (ur.).
Tomislavgrad ; Zagreb : Hrvatski institut za povijest, Zagreb : Naša ognjišta, Tomislavgrad, 2000. 79-113 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Škegro, Ante.
Epigraphica latina delminensia // Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Duvanjski kraj kroz stoljeća" / Krišto, Jure (ur.).
Zagreb ; Tomislavgrad : Hrvatski institut za povijest, Zagreb : Naša ognjišta, Tomislavg, 2000. 531-539 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Škegro, Ante.
Nekoliko ramskih rodova u gornjovrbaškom kraju prema matičnim knjigama skpjanskih župâ do 1883. g. // Bosanski ban Tvrtko "Pod Prozorom u Rami". Međunarodni znanstveno-stručni skup / Tomislav Brković (ur.).
Prozor-Sarajevo-Zagreb : Općina Prozor-Rama - Synopsis d.o.o. Sarajevo - Synopsis d.o.o. Zagreb, 2016. 589-622 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Škegro, Ante.
One Franciscan and his Epitaph // Međunarodni naučni skup: Niš i Vizantija XIII. / Symposium Niš and Byzantium XIII / Rakocija, Miša (ur.).
Niš, Srbija : Grad Niš ; Univerzitet u Nišu ; Pravoslavna Eparhija niška ; Niški kulturni centar, 2015. 489-505 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Škegro, Ante.
Nove spoznaje o nekim ranokršćanskim dijecezama na istočnojadranskim prostorima // Međunarodni naučni skup: Niš i Vizantija XII. / Symposium Niš and Byzantium XII: Constantine, in hoc signo vinces 313-2013 / Rakocija, Miša (ur.).
Niš, Srbija : Grad Niš, Univerzitet u Nišu, Pravoslavna Eparhija niška, Niški kulturni centar, 2014. 171-184 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Škegro, Ante.
Biskupska sjedišta u Provinciale vetusu // Histria antiqua 13 / 2005 / Girardi Jurkić, Vesna (ur.).
Pula : Sveučilište u Zagrebu : Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri, 2005. 469-473 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Škegro, Ante.
Honorius Junior - reformer of the Dalmatian Church // Dani Stjepana Gunjače 2. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Dani Stjepana Gunjače 2. Hrvtska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština. Međunarodne teme / Šeparović, Tomislav (ur.).
Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2012. 11-20 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Škegro, Ante.
Najstarija crkvena organizacija na području Dubrovačko-neretvanske županije // Arheološka istraživanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji / Perkić, Domagoj (ur.).
Zagreb-Dubrovnik : Hrvatsko arheološko društvo ; Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku ; Dubrovački muzeji - Arheološki muzej, 2010. 117-123 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Škegro, Ante.
Papinski posjedi na istočnojadranskim prostorima // Znanstveni skup "100 godina Arheološkog muzeja Istre u Puli. Nova istraživanja u Hrvatskoj" / Komšo, Darko (ur.).
Pula : Hrvatsko arheološko društvo ; Arheološki muzej Istre u Puli, 2010. 245-255 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Škegro, Ante.
The Diocese of Mactaris / Martaris (Ecclesia Mactaritana / Martaritana) // Stjepan Gunjača 1909.-2009. Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština 1 / Šeparović, Tomislav (ur.).
Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2010. 195-206 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Škegro, Ante.
Nadbiskup Ivan Šarić i starokatolicizam u južnom Uskoplju // Ivan Šarić vrhbosanski nadbiskup - Zbornik radova znanstvenoga skupa o dr. Ivanu Šariću / Jurišić, Pavo (ur.).
Sarajevo : Vrhbosanska katolička teologija, 2007. 323-348 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Škegro, Ante.
Reformator dalmatinske crkve // Znanstveni skup Dani Stjepana Gunjače. Sažeci predavanja. Hrvatska srednjovjekovna povijesno arheološka baština. Međunarodne teme / Šeparović, Tomislav (ur.).
Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2011. 27-27 (predavanje,sažetak).

2. Škegro, Ante.
Barcensis ecclesia // Međunarodno arheološko savjetovanje 'Nastambe i stanovanje od prapovijesti do srednjeg vijeka' / International archaeological symposium 'Dwellings from Prehistory to the Middle Ages' / Vesna Girardi-Jurkić (ur.).
Pula : Društvo za povijest i kulturni razvitak Istre, 2010. 54-55, 119 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Škegro, Ante.
Ranokršćanska crkvena organizacija na hercegovačkim prostorima // Knjižica sažetaka: Međunarodni znanstveni skup / International Conference Hum i Hercegovina kroz povijest / Hum and Herzegovina through History / Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest Zagreb, 2009. 28-28 (predavanje,sažetak).

4. Škegro, Ante.
Maktaritanska biskupija (Ecclesia Mactaritana) // Stjepan Gunjača 1909.-2009. Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština. Sažeci predavanja / Šeparović, Tomislav (ur.).
Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2009. 44-44 (pozvano predavanje,sažetak).

5. Škegro, Ante.
Sarsenterum, Muccor/Muccur i Ludrum - (ne)riješena pitanja naše najranije crkvene povijesti // III. kongres hrvatskih povjesničara. Program i sažeci izlaganja / Budak, Neven (ur.).
Split : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Filozofski fakultet u Splitu, 2008. 118-118 (predavanje,sažetak).

6. Škegro, Ante.
Historiografija u službi eliminacije Hrvata u Bosni i Hercegovini // Knjiga sažetaka. I. kongres hrvatskih povjesničara. Hrvatski nacionalni i državni identitet i kontinuitet / Šanjek, Franjo (ur.).
Zagreb : HNOPZ, 1999. 32-32 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak).
 
  Druge vrste radova
 

1. Škegro, Ante.
Fojničko-Visočka / Srebreničko-Visočka biskupija, 2015. (enciklopedijska natuknica).

2. Škegro, Ante.
Nova epigrafska potvrda municipija Delminensium, 1992. (clanak).

3. Škegro, Ante.
Rimski spomenici iz Kreševa (slučajni nalazi), 1991. (clanak).

4. Škegro, Ante.
Najstariji tragovi uzgoja vinove loze i proizvodnje vina u Bosni i Hercegovini, 1990. (clanak).
 
  Prevodilaštvo
 

1. Škegro, Ante.
Na rubu opstanka. Duvanjska biskupija od utemeljenja do uključenja u Bosanski apostolski vikarijat .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest - Dom i svijet, 2002 (monografija).

2. Škegro, Ante.
Bibliographia illyrica (supplementum 1982-1987) .
Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1988 (monografija).