crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Ksenija Karlović
(212053)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Karlović, Ksenija; Vrdoljak, Antonija; Pagliarini, Neda.
Vrtno cvijeće .
Zagreb : Gospodarski list, 2000 (priručnik).

2. Karlović, Ksenija; Pagliarini, Neda; Vrdoljak, Antonija; Vršek, Ines.
Sobno i balkonsko cvijeće .
Zagreb : Gospodarski list, 1999 (priručnik).
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Benković, Maja; Srečec, Siniša; Bauman, Ingrid; Ježek, Damir; Karlović, Sven; Kremer, Dario; Karlović, Ksenija; Erhatić, Renata.
Assessment of Drying Characteristics and Texture in Relation with Micromorphological Traits of Carob Pods and Seeds (Ceratonia silliqua L.). // Food technology and biotechnology. 54 (2016) , 4; 432-440 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

2. Kremer, Dario; Bolarić, Snježana; Ballian, Dalibor; Bogunić, Faruk; Stešević, Danijela; Karlović, Ksenija; Kosalec, Ivan; Vokurka, Aleš; Vuković Rodríguez, Jadranka; Randić, Marko; Bezić, Nada; Dunkić, Valerija.
Morphological, genetic and phytochemical variation of endemic Teucrium arduini L. (Lamiaceae). // Phytochemistry. 116 (2015) ; 111-119 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

3. Šamec, Dunja; Gruz, Jiri; Strnad, Miroslav; Kremer, Dario; Kosalec, Ivan; Jurišić Grubešić, Renata; Karlović, Ksenija; Lučić, Ana; Piljac-Žegarac, Jasenka.
Antioxidant and antimicrobial properties of Teucrium arduini L. (Lamiaceae) flower and leaf infusions. // Food and chemical toxicology. 48 (2010) , 1; 113-119 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

4. Zovko Končić, Marijana; Kremer, Dario; Gruz, Jiri; Strnad, Miroslav; Biševac, Goran; Kosalec, Ivan; Šamec, Dunja; Piljac-Žegarac, Jasenka; Karlović, Ksenija.
Antioxidant and antimicrobial properties of Moltkia petraea (Tratt.) Griseb. flower, leaf and stem infusions. // Food and chemical toxicology. 48 (2010) , 6; 1537-1542 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

5. Zovko Končić, Marijana; Kremer, Dario; Karlović, Ksenija; Kosalec, Ivan.
Evaluation of antioxidant activities and phenolic content of Berberis vulgaris L. and B. croatica Horvat. // Food and chemical toxicology. 48 (2010) , 8/9; 2176-2180 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

6. Zovko Končić, Marijana; Kremer, Dario; Schühly, Wolfgang; Brantner, Adelheid; Karlović, Ksenija; Kalođera, Zdenka.
Chemical differentiation of Berberis croatica and B. vulgaris using HPLC fingerprinting. // Croatica chemica acta. 83 (2010) , 4; 451-456 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to work

7. Karlović, Ksenija; Kremer, Dario; Liber, Zlatko; Šatović, Zlatko; Vršek, Ines.
Intra- and interpopulation variability and taxonomic status of Berberis croatica Horvat. // Plant Biosystems. 143 (2009) , 1; 40-46 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

8. Kosalec, Ivan; Gregurek, Barbara; Kremer, Dario; Zovko, Marijana; Sanković, Krešimir; Karlović, Ksenija.
Croatian barberry (Berberis croatica Horvat): a new source of berberine - analysis and antimicrobial activity. // World Journal of Microbiology and Biotechnology. 25 (2009) , 1; 145-150 (kratko priopćenje, znanstveni). URL link to workURL link to work

9. Kremer, Dario; Karlović, Ksenija; Jurišić Grubešić, Renata.
Morphological variability of seeds and fruits of Ruscus hypoglossum in Croatia. // Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 51 (2009) , 1; 91-96 (članak, znanstveni).

10. Karlović, Ksenija; Šindrak, Zoran; Kremer, Dario; Židovec, Vesna.
Morphological Characterization of Ruscus hypoglossum L. Populations in Croatia. // Cereal Research Communications. 36 (2008) , 3(S5); 1515-1518 (članak, znanstveni).

11. Šatović, Zlatko; Liber, Zlatko; Karlović, Ksenija; Kolak, Ivan.
Genetic relatedness among basil (Ocimum spp.) accessions using RAPD markers. // Acta Biologica Cracoviensia series Botanica. 44 (2002) ; 155-160 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Srečec, Siniša; Kremer, Dario; Karlović, Ksenija; Peremin Volf, Tomislava; Erhatić, Renata; Augustinović, Zvjezdana; Kvaternjak, Ivka; Bolarić, Snježana; Dujmović Purgar, Dubravka; Dunkić, Valerija; Bezić, Nada; Randić, Marko.
Comparison of Morphological Characteristics of Carob Tree (Ceratonia siliqua L.) Pods and Seeds of Populations Collected from Two Distant Croatian Islands: Drvenik Mali and Mali Lošinj. // ACS. Agriculturae conspectus scintificus. 81 (2016) , 1; 61-64 (kratko priopćenje, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

2. Kremer, Dario; Jurišić Grubešić, Renata; Popović, Zvjezdana; Karlović, Ksenija.
Fruit and seed traits of Berberis croatica Horvat and Berberis vulgaris L.. // ACTA BOTANICA CROATICA. 71 (2012) , 1; 115-123 (članak, znanstveni). URL link to work

3. Kremer, Dario; Randić, Marko; Kosalec, Ivan; Brkljačić, Ana; Lukač, Gordan; Krušić, Irena; Ballian, Dalibor; Bogunić, Faruk; Karlović, Ksenija.
New localities of the subendemic species Berberis croatica, Teucrium arduini and Micromeria croatica in the Dinaric Alps. // Acta botanica Croatica. 70 (2011) , 2; 289-300 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

4. Kremer, Dario; Karlović, Ksenija; Jurišić Grubešić, Renata.
Sezonska varijabilnost ploda i sjemena širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.). // Sjemenarstvo. 25 (2008) , 3-4; 193-205 (članak, znanstveni). URL link to work

5. Catara, Stefania; Scuderi, Domenica; Romano, Daniela; Karlović, Ksenija.
Ukrasne vrste s mogućom upotrebom u mediteranskom okruženju. // Sjemenarstvo. 23 (2006) , 1; 67-80 (pregledni rad, znanstveni).

6. Katić, Bernardica; Herak Ćustić, Mirjana; Čoga, Lepomir; Karlović, Ksenija; Petek, Marko.
Utjecaj gnojidbe na rast vrste Thuja occidentalis 'Smaragd'. // Agronomski glasnik. 68 (2006) , 2; 137-146 (članak, znanstveni).

7. Kremer, Dario; Karlović, Ksenija; Židovec, Vesna.
Morfometrijska istraživanja prirodnih populacija širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) u Hrvatskoj. // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 130 (2006) , 1-2; 47-54 (pregledni rad, znanstveni).

8. Karlović, Ksenija; Vršek, Ines; Šindrak, Zoran; Židovec, Vesna.
Utjecaj regulatora rasta na visinu i broj cvatnih izboja 'Revert' kultivara krizanteme. // ACS. Agriculturae conspectus scintificus. 69 (2004) , 2-3; 63-66 (članak, znanstveni).

9. Hajoš, Dino; Vršek, Ines; Karlović, Ksenija; Židovec, Vesna; Morić, Sanja.
Komercijalni uzgoj samoniklih biljnih vrsta, mjera ex situ očuvanja. // Sjemenarstvo: genetika, oplemenjivanje bilja, cvjećarstvo i rasadničarstvo. 20 (2003) , 1-2; 37-45 (članak, znanstveni).

10. Vršek, Ines; Karlović, Ksenija; Juračak, Josip; Židovec, Vesna.
Ornamental Plant Production in Croatia. // Acta Horticulturae. 621 (2003) , 1; 101-104 (članak, znanstveni).

11. Vršek, Ines; Karlović, Ksenija; Židovec, Vesna.
Effect of day length, growth regulators and fertilization on growth and development of Michaelmas Daisy (Aster novi-belgii L.). // Agriculturae Conspectus Scientificus. 67 (2002) ; 207-213 (članak, znanstveni).

12. Vršek, Ines; Poljak, Milan; Karlović, Ksenija.
Utjecaj gnojidbe na rast i cvatnju Coreopsis verticillata L.. // Sjemenarstvo. 19 (2002) , 1-2; 55-61 (članak, znanstveni).

13. Vršek, Ines; Poljak, Milan; Karlović, Ksenija.
Influence of growth regulators on the growth and flowering of Solidago x hybrida. // Sjemenarstvo. 19 (2002) , 5-6; 277-258 (članak, znanstveni).

14. Vršek, Ines; Židovec, Vesna; Karlović, Ksenija.
Utjecaj daminozida i gnojidbe na rast i razvoj ulončenog glatkolisnog zvjezdana. // Sjemenarstvo: genetika, oplemenjivanje bilja, cvjećarstvo i rasadničarstvo. 19 (2002) , 1-2; 63-75 (članak, znanstveni).

15. Karlović, Ksenija; Dejdar, Vjera; Kolak, Ivan; Šatović, Zlatko.
Varijabilnost morfoloških i agronomskih svojstava primki bosiljka (Ocimum spp.). // Sjemenarstvo. 18 (2001) , 5-6; 335-343 (članak, znanstveni).

16. Kurtela, Mihaela; Šiftar, Aleksander; Vršek, Ines; Karlović, Ksenija.
Razmnožavanje lijeske (Corylus avellana L. cv. Heterophylla)zelenim reznicama. // Pomologia Croatica. VII (2001) ; 29-35 (prethodno priopćenje, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Židovec, Vesna; Karlović, Ksenija; Hulina, Nada; Jednaković, Vlatka.
Inventarizacija ukrasnog bilja u interijerima odabranih hotelsko-turističkih objekata na području grada Zadra. // Agronomski glasnik. 72 (2010) , 1; 59-71 (članak, ostalo).

2. Karlović, Ksenija; Kremer, Dario; Židovec, Vesna.
Zaštita širokolisne veprine kroz uzgoj. // Agronomski glasnik. 2-4 (2005) ; 289-295 (kongresno priopćenje, ostalo).

3. Karlović, Ksenija; Vršek, Ines; Virag, Ivan.
Proizvodnja sadnica ruža (Rosa spp.) u Hrvatskoj. // Znanstveni glasnik-časopis za prirodne i tehničke znanosti. 12 (2002) ; 181-186 (kongresno priopćenje, ostalo).

4. Vršek, Ines; Karlović, Ksenija; Praljak, Kristina.
Mogućnost dobivanja ranije cvatnje kod jetrenke (Hepatica nobilis Schreb.). // Sjemenarstvo. 17 (2001) , 1-2; 105-114 (članak, stručni).

5. Vršek, Ines; Purgar, Gordana; Karlović, Ksenija.
Samonikle vrste za uzgoj cvjetnih livada. // Sjemenarstvo. 17 (2000) , 3-4; 185-197 (članak, stručni).

6. Karlović, Ksenija; Kurtela, Mihaela; Vršek, Ines.
Uzroci dormantnosti te utjecaj stratifikacije i skarifikacije na klijavost sjemena ruža (Rosa sp.). // Sjemenarstvo. 15 (1998) , 3-4; 205-210 (pregledni rad, ostalo).
Vrh
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u CC časopisu
 

1. Dika, Živka; Pećin, Ivan; Čvoriščec, Dubravka; Fištrek, Margareta; Fuček, Marijana; Karlović, Ksenija; Kos, Jelena; Luketić, P.; Miletić-Medved, Marica; Mišić, Maja; Muldini, Ana; Premužić, Vedran; Sertić, Jadranka; Vuković, Ivana; Jelaković, Bojan.
Salt intake in a continental rural part of Croatia - estimated population 24-h urinary sodium excretion using spot urine samples // Abstracts of the 5th Central European Meeting on Hypertension ; u: Kidney & blood pressure research 32 (2009) (5) 309-333 ; Poster Presentations, 316-331 ; PS-3 / Cífková, R. ; Jelaković, Bojan (ur.).
2009. 323-323 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

2. Zovko, Marijana; Kremer, Dario; Schühly, Wolfgang; Brantner, Adelheid; Karlović, Ksenija; Kalođera, Zdenka.
Chromatographic fingerprinting of Berberis croatica vs. B. vulgaris (Common and Croatian barberry) using HPLC // 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF : Congress Abstracts ; u: Planta Medica 79 (2008) (9).
2008. 1094-1094 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

3. Zovko, Marijana; Sanković, Krešimir; Kosalec, Ivan; Kremer, Dario; Karlović, Ksenija; Kalođera, Zdenka.
Free-radical scavenging capacity and antioxidant activity of Berberis croatica Horvat and B. vulgaris L. // 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF : Congress Abstracts ; u: Planta Medica 74 (2008) (9).
2008. 972-972 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Karlović, Ksenija; Židovec, Vesna; Poth, Daria; Kolak, Ivan; Kremer, Dario.
Raznolikost populacija širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) u karakteristikama ploda i sjemena // Sjemenarstvo, Suppl. 1 / Kolak, Ivan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2006. 58-59 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Srečec, Siniša; Dragojević Müller, Ivna; Erhatić, Renata; Kremer, Dario; Karlović, Ksenija; Bolarić, Snježana; Peremin Volf, Tomislava; Augustinović, Zvjezdana; Dujmović Purgar, Dubravka; Ruščić, Mirko; Vitali Čepo, Dubravka.
Usporedba morfoloških svojstava mahuna i sjemenki rogača iz populacija srednjodalmatinskih otoka s osvrtom na lokalnu sortu “Komižki rogač” // 52. hrvatski i 12. međunarodni simpozij agronoma : zbornik radova = 52nd Croatian and 12th International Syposium on Agriculture : proceedings / Vila, Sonja ; Antunović, Zvonko (ur.).
Osijek : Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Faculty of Agriculture Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2017. 252-256 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

2. Srečec, Siniša; Kremer, Dario; Karlović, Ksenija; Dujmović Purgar, Dubravka; Erhatić, Renata.
Possible role of carob tree (Ceratonia siliqua l.) in fire protection of agro-forest systems of Croatian south Adriatic islands regarding the similarities with other Mediterranean countries // 17th International Multidisciplinary Geoconference SGEM 2017, Conference Proceedings, Volume 17. Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Issue 33. Hydrology and Water Resources Forest Ecosystems. / Bloschl, Gunter ; De Marsily, Ghislain ; Bonell, Michael ; Ninov, Plamen ; Keevallik, Sirje ; Kazandjiev, Valentin ; Varallyay, Gyorgy ; Alexandrov, Alexander ; Oszlanyi, Julius ; Blum, Winfried E.H. ; Ivanov, Alexander ; Moncheva, Snejana (ur.).
Beč : SGEM, 2017. 617-624 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Karlović, Ksenija; Kremer, Dario.
Zaštita samoniklih ukrasnih vrsta kroz uzgoj na primjeru širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) // XXXIX. znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem. Priopćenja / Žimbrek, Tito et al. (ur.).
Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004. 843-846 (predavanje,objavljeni rad).

2. Kurtela, Mihaela; Šiftar, Aleksander; Vršek, Ines; Karlović, Ksenija.
Effect of Growth Regulator on Adventitious Rooting of Corylus Colurna L. // 9th International Conference of Horticulture. Dendrology, Nursery production and Landscape Architecture / Salaš, P. (ur.).
Lednice, 2001. 524-529 (poster,objavljeni rad,znanstveni).

3. Židovec, Vesna; Vršek, Ines; Karlović, Ksenija.
Influence of pinching and growth retardant on growth and development of lavender (Lavandula vera) // Fruit growing and viticulture II. Floriculture and medicinal plants and other general themes. / Salaš, Petr (ur.).
Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Edični stredisk MZLU v Brne, 2001. 423-429 (poster,objavljeni rad).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Petrović, Marinko; Karlović, Ksenija; Kremer, Dario; Randić, Marko; Erhatić, Renata; Srečec, Siniša.
Phytochemical Characterization of Bay laurel(Laurus nobilis L.)Essential Oils in Croatia // Book of Abstracts of 54th Croatian and 14th International Symposium on Agriculture / Mioč, Boro ; Širić, Ivan (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, Croatia, 2019. 120-120 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

2. Bolarić, Snježana; Dunkić, Valerija; Bezić, Nada; Kremer, Dario; Karlović, Ksenija; Tuković, Alenka; Jelak, Larisa; Srečec, Siniša.
Variability of Total Essential Oils Content in Leaves of Bay Laurel (Laurus nobilis L.) in 12 Distinct Populations of Croatian Adriatic Area In Relation With Geographic Position of Locations, Leaf Lamina Surface and Genetic Variability // 10th CMAPSEEC: BOOK OF ABSTRACTS.
2018. 133-133 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

3. Jeran, Nina; Židovec, Vesna; Karlović, Ksenija; Dujmović Purgar, Dubravka; Bolarić, Snježana; Li, Hongwen; Wang, Jianhui; Vokurka, Aleš.
Usage of edible taxa from genus Prunus as landscaping plants // Proceedings of First International Conference & 10th National Horticultural Science Congress of Iran (IrHC2017) / Arzani, Kazem et al. (ur.).
Teheran (تهران‎‎) : Tabriat Modares University, 2017. 290-290 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Vokurka, Aleš; Židovec, Vesna; Bolarić, Snježana; Jeran, Nina; Li, Hongwen; Duralija, Boris; Dujmović Purgar, Dubravka; Wang, Jianhui; Karlović, Ksenija.
Native varieties of sour and sweet cherries in Croatia: main characteristics and potential of production in marginal areas // Proceedings of First International Conference & 10th National Horticultural Science Congress of Iran (IrHC2017) / Arzani, Kazem et al. (ur.).
Teheran (تهران‎‎) : Tabriat Modares University, 2017. 152-152 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Srečec, Siniša; Kremer, Dario; Bauman, Ingrid; Benković, Maja; Popović, Maja; Špoljarić, Danijel; Karlović, Ksenija; Dujmović Purgar, Dubravka; Bolarić, Snježana; Erhatić, Renata; Peremin Volf, Tomislava; Augustinović, Zvjezdana; Kvaternjak, Ivka; Dunkić, Valerija; Bezić, Nada; Vedrina Dragojević, Irena.
Aim and importance of taxonomy, ecology and utilization of carob tree (Ceratonia siliqua L.) and bay laurel (Laurus nobilis L.) for sustainable development of Croatian coast and islands // Book of Abstracts, Natural Resources, Green Technology & Sustainable Development/2 / Radovniković Radojčić, Ivana ; Radošević, Kristina ; Jakovljević, Tamara ; Stojaković, Renata ; Gaurina Srček, Višnja ; Hendruh Erdec, Dina (ur.).
Zagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Croatia, 2016. 63-63 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text rada

6. Srečec, Siniša; Kremer, Dario; Dujmović Purgar, Dubravka; Karlović, Ksenija; Bezić, Nada; Dunkić, Valerija; Erhatić, Renata.
Botanical approach in problem solving in growing and processing of carob tree (Ceratonia siliqua L.) // Book of Abstracts of the 5th Croatian Botanical Symposium with international participation / Rešetnik, Ivana ; Ljubešić, Zrinka (ur.).
Zagreb : Croatian Botanical Society, 2016. 48-49 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text rada

7. Srečec, Siniša; Kremer, Dario; Karlović, Ksenija; Peremin Volf, Tomislava; Erhatić, Renata; Augustinović, Zvjezdana; Kvaternjak, Ivka; Bolarić, Snježana; Dujmović Purgar, Dubravka.
Comparison of morphological characteristics of carob tree (Ceratonia siliqua L.) pods and seeds of populations collected from two different habitats, islands Drvenik Mali and Mali Lošinj // 51st Croatian and 11th International Symposium on Agriculture : Book of Abstracts / Pospišil, Milan ; Vnučec, Ivan (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu ; Agronomski fakultet, 2016. 63-64 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

8. Srečec, Siniša; Kremer, Dario; Karlović, Ksenija; Peremin Volf, Tomislava; Erhatić, Renata; Augustinović, Zvjezdana; Kvaternjak, Ivka.
Morphological and micromorphological characteristics of carob seeds (Ceratonia siliqua L.) of “Komiža” ecotype, population of Drvenik Mali Island // 6th Balkan Botanical Congress Book of abstracts / Bogdanović, S. ; Jogan, N. (ur.).
Rijeka : University of Rijeka, Natural History Museum in Rijeka, Croatian Botanical Society, Botanical Society of Slovenia, 2015. 37-37 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

9. Duralija, Boris; Franc, Kristijan; Karlović, Ksenija; Šindrak, Zoran.
Potencijal proizvodnje Lonicera caerulea var. kamtschatica u Hrvatskoj // ZBORNIK SAŽETAKA 9. ZNANSTVENO-STRUČNO SAVJETOVANJE HRVATSKIH VOĆARA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM / Šimunović, Višnja ; Strikić, Frane (ur.).
Split : Hrvatska voćarska zajednica, 2014. 52-53 (predavanje,sažetak).

10. Karlović, Ksenija; Hodja, Marija; Kremer, Dario; Kosalec, Ivan.
Morphological variability of leaf and flower traits in Micromeria croatica (Pers.)Schott // VII International Symposium on New Floricultural Crops. Scientific Program and Abstracts. / Facciuto, Gabriela ; Greppi Julian ; Perez de la Torre, Mariana (ur.).
Buenos Aires : Ediciones INTA-GESyC, 2011. 25-25 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Jurišić Grubešić, Renata; Kremer, Dario; Vladimir-Knežević, Sanda; Karlović, Ksenija; Kosalec, Ivan.
QUANTITATIVE AND MULTIVARIATE ANALYSIS OF POLYPHENOLIC COMPOUNDS IN TEUCRIUM ARDUINI L. // Knjiga sažetaka (Book of Abstracts) / Zorc, Branka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2010. 159-159 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Zovko Končić, Marijana; Kremer, Dario; Gruz, Jiri; Strnad, Miroslav; Biševac, Goran; Kosalec, Ivan; Šamec, Dunja; Piljac-Žegarac, Jasenka; Karlović, Ksenija.
Antioxidant and antimicrobial properties of Moltkia Petraea (Tratt.) Griseb. // 4. hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem : Knjiga sažetaka = Book of Abstracts / Zorc, Branka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2010. 165-165 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Katić, Bernardica; Herak Ćustić, Mirjana; Čoga, Lepomir; Karlović, Ksenija.
Utjecaj gnojidbe na rast vrste Thuja occidentalis "Smaragd" // Zbornik sažetaka. Međunarodno interdisciplinarno savjetovanje. Njega gradskog prostora - Sanacija zelenih površina. / Milas, Zdenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2006. 81-82 (predavanje,sažetak).

14. Kremer, Dario; Karlović, Ksenija; Židovec Vesna.
Morphological variability of phylloclades and fruits of Ruscus hypoglossum L. in Croatia // Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation – Book of abstracts.
Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, 2006. 17-17 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Karlović, Ksenija; Kremer, Dario; Židovec, Vesna.
Zaštita širokolisne veprine kroz uzgoj // Zbornik sažetaka: Međunarodno interdisciplinarno savjetovanje: Njega gradskog prostora – odabir bilja / Milas, Zdenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2005. 104-105 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

16. Kremer, Dario; Karlović, Ksenija; Židovec, Vesna; Dijan, Mirjana.
Morfološka varijabilnost širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) u Hrvatskoj // Zbornik sažetaka: Šumarstvo na pragu EU.
Jastrebarsko : Šumarski institut, Jastrebarsko, 2005. 52-53 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

17. Židovec, Vesna; Karlović, Ksenija.
Primjena autohtonog bilja u uređenju gradskih prostora // Međunarodno interdisciplinarno savjetovanje Njega gradskog prostora - Odabir bilja / Milas, Zdenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2005. 20-21 (predavanje,sažetak,stručni).

18. Karlović, Ksenija; Catara, Stefania; Ferlito, Luca.
Caratterizzazione morfo-anatomica del Crespino dell’ Etna (Berberis aetnensis C. Presl) // .
(poster,sažetak,znanstveni).

19. Hajoš, Dino; Vršek, Ines; Karlović, Ksenija; Židovec, Vesna; Morić, Sanja.
Ex-situ zaštita na gradskim gredicama // Zbornik sažetaka - Međunarodno interdisciplinarno savjetovanje "Njega gradskog prostora, boje u gradu-vještina uređenja cvjetnjaka" / Milas, Z. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2003. 69-70 (predavanje,sažetak).

20. Karlović, Ksenija; Vršek, Ines; Hajoš, Dino; Židovec, Vesna; Morić, Sanja.
"Nove" vrste za ukrasne gredice // Zbornik sažetaka - Međunarodno interdisciplinarno savjetovanje "Njega gradskog prostora, boje u gradu - vještina uređenja cvjetnjaka" / Milas, Zdenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2003. 71-72 (predavanje,sažetak).

21. Morić, Sanja; Vršek, Ines; Židovec, Vesna; Karlović, Ksenija; Hajoš, Dino.
Cvjetne gredice iz impresionističke palete boja Claudea Moneta // Međunarodno interdisciplinarno savjetovanje ˝Njega gradskog prostora: boje u gradu - vještina uređenja cvjetnjaka˝ / Zdenko Milas (ur.).
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2003. 89 - 91 (predavanje,sažetak).

22. Vršek, Ines; Karlović, Ksenija; Židovec, Vesna; Morić, Sanja; Hajoš, Dino.
Primjena autohtonih vrsta // Zbornik sažetaka - Međunaradno interdisciplinarno savjetovanje "Njega gradskog prostora, boje u gradu-vještina uređenja cvjetnjaka" / Milas, Z. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2003. 64-65 (predavanje,sažetak).

23. Vršek, Ines; Turk, Mladen; Hajoš, Dino; Karlović, Ksenija; Židovec, Vesna; Morić, Sanja.
Proizvodnja i asortiman vrsta za cvjetne gredice // Zbornik sažetaka - Međunaradno interdisciplinarno savjetovanje "Njega gradskog prostora, boje u gradu-vještina uređenja cvjetnjaka" / Milas Z. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2003. 13-14 (predavanje,sažetak).

24. Židovec, Vesna; Vršek, Ines; Karlović, Ksenija; Morić, Sanja; Hajoš, Dino; Šindrak, Zoran.
Tradicija viktorijanskih cvjetnih gredica i njen odraz u sadašnjosti // Zbornik sažetaka - Međunarodno interdisciplinarno savjetovanje "Njega gradskog prostora: boje u gradu - vještina uređenja cvjetnjaka" / Milas, Zdenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2003. 36-37 (predavanje,sažetak).

25. Vršek, Ines; Karlović, Ksenija; Juračak, Josip.
Stanje i perspektive razvoja ukrasnog vrtlarstva u Hrvatskoj // .
(poster,sažetak).

26. Šatović, Zlatko; Liber, Zlatko; Kolak, Ivan; Karlović, Ksenija.
Genetic relatedness among basil (Ocimum spp.) accessions using RAPD markers // Book of Abstracts of the 1st Croatian Congress on Molecular Life Sciences / Kućan, Željko (ur.).
Zagreb : Farmacuetsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002. 191 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

27. Vršek, Ines; Karlović, Ksenija; Juračak, Josip; Židovec, Vesna.
Ornamental Plant Production in Croatia // XXVIth International Horticultural Congress & Exhibition (IHC2002). Horticulture: Art & Science for Life.
2002. 405 (poster,sažetak).

28. Britvec, Mihaela; Šatović, Zlatko; Karlović, Ksenija; Kolak, Ivan.
Gustoća žljezdastih dlaka kod roda Ocimum L. (Lamiaceae) // Zbornik sažetaka 37. Znanstvenog skupa hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem / Kovačević, Vlado (ur.).
Osijek : Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2001. 91 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

29. Šatović, Zlatko; Liber, Zlatko; Karlović, Ksenija; Kolak, Ivan.
Morphological variability and genetic relationships among basil (Ocimum sp.) accessions. // Abstracts of World Conference on Medicinal and Aromatic Plants / Kock, O. (ur.).
Budapest : ISHS, 2001. PI/29 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

30. Vršek, Ines; Karlović, Ksenija; Špoljarić, Davorka.
Effectiveness of Plant Growth Regulators on Growth and Development of 'Revert' Chrysanthemum // HortScience. Program and Abstracts of the 98th International Conference of the American Society for Horticultural Science.
2001. 549 (poster,sažetak).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Vršek, Ines; Karlović, Ksenija; Morić, Sanja; Židovec, Vesna.
Ekološke i biološke karakteristike umjetnih jezera u javnim zelenim površinama // .
(poster,neobjavljeni rad).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Karlović, Ksenija.
Raznolikost hrvatske žutike Berberis croatica (Horvat) Kušan / doktorska disertacija.
Zagreb : Agronomski fakultet, 12.09. 2006., 107 str. Voditelj: Šatović, Zlatko.
Vrh
 
  Magistarski radovi
 

1. Karlović, Ksenija.
Analiza raznolikosti bosiljka (Ocimum spp.) / magistarski rad.
Zagreb : Agronomski fakultet, 28.05. 2002, 98 str. Voditelj: Šatović, Zlatko.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Baltić, Andrija; Franković, Bernard; Getliher, Alojz; Karlović, Ksenija; Linardić, Ive; Luketa, Dario; Luketa, Vitomir; Šarić, Goran; Vršek, Ines; Župan, Željko.
Korištenje geotermalne energije za razvoj hortikulture u Zagrebu, 2003. (studija opravdanosti).

2. Baltić, Andrija; Franković, Bernard; Getliher, Alojz; Karlović, Ksenija; Linardić, Ive; Luketa, Vitomir; Šarić, Goran; Šarić, Tomislav; Vršek, Ines; Župan, Željko.
Korištenje geotermalne energije za razvoj hortikulture u Zagrebu, 2000. (ekspertiza).

3. Đurinić, Branko; Borošić, Josip; Vršek, Ines; Ban, Dean; Karlović, Ksenija.
Obnova ratom oštećenog staklenika i pratećih objekata za proizvodnju povrća i cvijeća, 1998. (investicijski program).

4. Aničić, Branka; Ban, Dean; Borošić, Josip; Đurinić, Branko; Ćurlin, Krešimir; Franković, Bernard; Gulić, Zdravko; Karlović, Ksenija; Kurtela, Mihaela; Linardić, Ive; Luketa, Dario; Luketa, Vitomir; Vršek, Ines; Šarić, Tomislav; Višković, Orestino.
Centar za proizvodnju povrća i ukrasnog bilja u Plominskom zaljevu, knjiga 1, 1997. (studija izvodljivosti i opravdanosti).
Vrh
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Dijan, Mirjana.
Analiza raznolikosti širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) / diplomski rad.
Zagreb : Agronomski fakultet, 29.03. 2006., 29 str. Voditelj: Karlović, Ksenija.

2. Kocijan, Velimir.
Generativno razmnožavanje širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) / diplomski rad.
Zagreb : Agronomski fakultet, 05.07. 2006., 37 str. Voditelj: Karlović, Ksenija.

3. Kovačić, Anita.
Ukrasne vrste likovaca (Daphne spp.) / diplomski rad.
Zagreb : Agronomski fakultet, 19. 10. 2006., 48 str. Voditelj: Karlović, Ksenija.

4. Poth, Daria.
Raznolikost populacija širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) u karakteristikama ploda i sjemena / diplomski rad.
Zagreb : Agronomski fakultet, 23.03. 2006., 30 str. Voditelj: Karlović, Ksenija.

5. Rubinić, Vedran.
Analiza raznolikosti širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) / diplomski rad.
Zagreb : Agronomski fakultet, 09.11. 2006., 38 str. Voditelj: Karlović, Ksenija.

6. Ujčić, Iva.
Analiza samoniklog lovora (Laurus nobilis L.) na području Opatije / diplomski rad.
Zagreb : Agronomski fakultet, 20.07. 2006., 42 str. Voditelj: Karlović, Ksenija.

7. Hrastić, Renata.
Dinamika ukorjenjivanja vrste Chamaecyparis lawsoniana / diplomski rad.
Zagreb : Agronomski fakultet, 23.03. 2005., 46 str. Voditelj: Karlović, Ksenija.

8. Ježić, Irena-Zorica.
Raznolikost širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) na staništu Peršinovec / diplomski rad.
Zagreb : Agronomski fakultet, 30.09. 2005., 44 str. Voditelj: Karlović, Ksenija.

9. Pavičić, Mile.
Analiza ukrasnih vrsta u Perivoju Roberta Visianija u Šibeniku / diplomski rad.
Zagreb : Agronomski fakultet, 10.12. 2003., 72 str. Voditelj: Karlović, Ksenija.

10. Vladić, Tanja.
Inventarizacija živih ograda u ulici Vladimira Nazora u Zagrebu / diplomski rad.
Zagreb : Agronomski fakultet, 24.07. 2003, 63 str. Voditelj: Karlović, Ksenija.

11. Zubčić, Anamarija.
Inventarizacija dendroloških vrsta u perivoju Jelene Madijevke u Zadru / diplomski rad.
Zagreb : Agronomski fakultet, 18. 11. 2003, 45 str. Voditelj: Karlović, Ksenija.
Vrh
 
upomoc
foot_4