Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Irena Benyovsky Latin
(219806)
Ponedjeljak 21. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Benyovsky Latin, Irena.
Srednjovjekovni Trogir : prostor i društvo .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2009 (monografija).

2. Benyovsky Latin, Irena; Zelić, Danko.
Knjige nekretnina dubrovačke općine (13-18. st.) ; sv. 2 = Libri domorum et terrenorum communis Ragusii deliberatis ad affictum (saecc. XIII-XVIII) ; Vol. 2 .
Dubrovnik : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 2007 (monografija).

3. Benyovsky-Latin, Irena; Zelić, Danko.
Knjige nekretnina dubrovačke općine (13-18. st.) ; sv. 1 = Libri domorum et terrenorum communis Ragusii deliberatis ad affictum (saecc. XIII-XVIII) ; Vol. 1 .
Dubrovnik : HAZU, Zavod za povijesne znanosti, 2007 (monografija).

4. Benyovsky, Irena.
Trogir u katastru Franje I. .
Zagreb ; Split : Hrvatski institut za povijest ; Državni arhiv u Splitu, 2005 (monografija).

5. Vekarić, Nenad; Benyovsky, Irena; Buklijaš, Tatjana; Levak, Maurizio; Lučić, Nikša; Mogorović, Marija; Primorac, Jakša.
Vrijeme ženidbe i ritam poroda. Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća .
Zagreb-Dubrovnik : HAZU, 2000 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction? / Benyovsky Latin, Irena; Pešorda Vardić, Zrinka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest / Croatian Institute of History, 2017 (zbornik).

2. Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property / Benyovsky Latin, Irena; Pešorda Vardić, Zrinka (editors/urednice) (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest /Croatian Institute of History, 2014 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Benyovsky Latin, Irena.
Governmental Palaces in Eastern Adriatic Cities (13th-15th Centuries) // Political Functions of Urban Spaces and Town Typpes through the Ages / Czaja, Roman ; Noga, Zdzisław ; Opll, Ferdinand ; Scheutz, Martin (ur.).
Krakow - Torun - Beč : TNT, Bohlau Verlag, 2019. Str. 111-161.

2. Benyovsky Latin, Irena.
Notes on Urban Elites, Churches and Immovables in Early Medieval Dubrovnik // Religionsgeschichtliche Studien zum östlichen Europa Festschrift für Ludwig Steindorff zum 65. Geburtstag / Thomsen, Martina (ur.).
Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2017. Str. 23-43.

3. Benyovsky Latin, Irena.
Introduction: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction // Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction / Benyovsky Latin, Irena ; Pešorda Vardić, Zrinka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017. Str. 13-60.

4. Benyovsky Latin, Irena.
Interdisciplinarnost u urbanoj povijesti: povijest i perspektive // Historiografija / povijest u suvremenom društvu / Ravančić, Gordan ; Gregl, Mislav ; Horbec, Ivana ; Švoger, Vlasta ; Župan, Dinko (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014. Str. 23-34.

5. Benyovsky Latin, Irena.
Introduction: Towns and cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property // Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property / Benyovsky Latin, Irena ; Pešorda Vardić, Zrinka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014. Str. 13-35.

6. Benyovsky Latin, Irena.
Dubrovnik’s Burgus of St Blasius in the 13th Century // Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property / Benyovsky Latin, Irena ; Pešorda Vardić, Zrinka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014. Str. 295-327.

7. Benyovsky Latin, Irena; Vitek Darko.
Gradovi // U potrazi za mirom i blagostanjem : hrvatske zemlje u 18. stoljeću / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2013. Str. 69-89.

8. Benyovsky Latin, Irena.
Povijesni prilozi // Pola stoljeća prošlosti - Hravtski institut za povijest 1961.-2011. / Radelić, Zdenko ; Turkalj, Jasna (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011.. Str. 137-145.

9. Benyovsky, Irena; Buklijaš, Tatjana.
Bratovština i hospital sv. Duha u Splitu u srednjem i ranom novom vijeku // Raukarov zbornik : zbornik u čast Tomislava Raukara / Budak, Neven (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, 2005. Str. 625-657.

10. Benyovsky, Irena.
Politički sukobi u srednjovjekovnom Trogiru i njihov utjecaj na posjedovne odnose u gradu // Hereditas rerum croaticarum / Buczynski, Alexander ; Kruhek, Milan ; Matsković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2003. Str. 44-51.

11. Benyovsky, Irena.
Bratovštine na hrvatskom prostoru // Povijest Hrvata - Srednji vijek / Mirošević, Franko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2003.

12. Benyovsky, Irena.
Noble family clans and their urban distribution in medieval Trogir // The Christian Household in Medieval Europe c. 850-c.1550 : Managing Power, Wealth, and the Body / Beattie. C. ; Maslaković, A. ; Rees Jones, Sarah (ur.).
Turnhout : Brepols Publishers, 2003. Str. 19-35.

13. Benyovsky, Irena.
20 priloga u Hrvatskoj enciklopediji 1 // Hrvatska enciklopedija / Brozović, Dalibor (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1999.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Benyovsky Latin, Irena; Begonja, Sandra; Nikolić Jakus, Zrinka.
Immovable Property in Legal Actions as Documented in the Notarial Records: The Case of 13th-Century Dalmatian Cities. // Mesto a Dejiny. 7 (2018) , 2; 6-54 (članak, znanstveni).

2. Pešorda Vardić, Zrinka; Benyovsky Latin, Irena; Haničar Buljan, Ivana.
Antunini na Placi: prostorni razmještaj članova Bratovštine sv. Antuna duž dubrovačke Place u 15. stoljeću. // Povijesni prilozi. 55 (2018) , 55; 57-136 (članak, znanstveni).

3. Benyovsky Latin, Irena.
GRAD I ZALEĐE U NARATIVNIM VRELIMA: KONSTRUIRANJE TRADICIJE O RANOSREDNJOVJEKOVNIM DOSELJENJIMA U DUBROVNIK IZ SLAVENSKOG ZALEĐA. // Acta Histriae. 25 (2017) , 3; 473-510 (članak, znanstveni).

4. Benyovsky Latin, Irena; Begonja, Sandra.
Nekretnine u notarskim dokumentima 13. stoljeća: primjeri dalmatinskih gradova (Zadra, Šibenika, Trogira, Splita i Dubrovnika). // Povijesni prilozi. 51 (2016) , 51; 7-39 (članak, znanstveni).

5. Benyovsky Latin, Irena.
The Venetian impact on urban change in Dalmatian towns in the first half of the fifteenth century. // Acta Histriae. 22 (2014) , 3; 2-44 (članak, znanstveni).

6. Benyovsky Latin, Irena; Ledić, Stipe.
The estate of the Volcassio family in medieval Dubrovnik. // Dubrovnik Annals. 18 (2014) ; 7-45 (članak, znanstveni).

7. Benyovsky Latin, Irena; Ledić, Stipe.
Posjed obitelji Volcassio u srednjovjekovnom Dubrovniku. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 51 (2013) , 1; 17-60 (članak, znanstveni).

8. Benyovsky Latin, Irena.
Obrana dubrovačkog predgrađa sredinom 13. stoljeća. Prilog istraživanju privatnih kula. // Historijski zbornik. 64 (2012) , 1; 17-39 (članak, znanstveni).

9. Benyovsky Latin, Irena.
Murus versus montem : Construction of the Dubrovnik fortifications around the suburbs up to the end of the thirteenth century. // Review of Croatian history. 8 (2012) , 1; 7-36 (članak, znanstveni).

10. Benyovsky Latin, Irena; Plosnić Škarić, Ana.
Rad Mihe barade na Trogirskim spomenicima - objava dokumenata 13. i 14. stoljeća. // Povijesni prilozi. 40 (2011) ; 35-45 (pregledni rad, znanstveni).

11. Benyovsky Latin, Irena.
Razvoj srednjovjekovne Operarije - institucije za izgradnju katedrale u Trogiru. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 65 (2010) ; 1-18 (članak, znanstveni).

12. Benyovsky Latin, Irena.
Izgradnja gradskih fortifikacija u Trogiru od 13. do 15. stoljeću. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 28 (2010) ; 17-48 (članak, znanstveni).

13. Benyovsky Latin, Irena.
Smještaj gradskog plemstva u dalmatinskim gradovima srednjeg vijeka. // Acta Histriae. 15 (2008) , 1-2; 37-59 (članak, znanstveni).

14. Andreis, Mladen; Benyovsky Latin, Irena; Plosnić Škarić, Ana.
Socijalna topografija Trogira u 14. stoljeću. // Povijesni prilozi. 33 (2007) ; 103-195 (članak, znanstveni).

15. Benyovsky Latin, Irena.
"Parochiae dentro la Citta" - Beccadellijeva podjela Dubrovnika na župe. // Sacerdotes, iudices, notarii... Posrednici među društvenim skupinama, Istarski povijesni biennale (1845-5166) 2. 2 (2007) ; 159-167 (članak, znanstveni).

16. Benyovsky Latin, Irena.
Uloga bratovštine Sv. Duha u Trogiru u srednjem i ranom novom vijeku. // Povijesni prilozi. 32 (2007) , -; 25-63 (članak, znanstveni).

17. Benyovsky Latin, Irena.
Between St. Mark and St. Blaise : Late Medieval and Early Modern Dalmatian Hospitals. // Medicina e storia. 14 (2007) , 7; 5-37 (članak, znanstveni).

18. Benyovsky, Irena.
Popravak trogirskih ulica 1795./1976. godine. // Povijesni prilozi. 30 (2006) , 30; 141-169 (članak, znanstveni).

19. Benyovsky, Irena.
Gospodarska topografija Trogira u srednjem vijeku. // Povijesni prilozi. 28 (2005) ; 23-45 (članak, znanstveni).

20. Benyovsky, Irena.
Popis javnih zgrada u Trogiru 1789. godine. // Povijesni prilozi. 29 (2005) , 29; 191-210 (članak, znanstveni).

21. Benyovsky, Irena; Buklijaš, Tatjana.
Domus Christi in late-medieval Dubrovnik: a therapy for the body and soul. // Dubrovnik annals. 8 (2004) ; 81-107 (članak, znanstveni).

22. Benyovsky, Irena.
Trogirsko Prigrađe na prijelazu 13. u 14. stoljeće. Utjecaj dominikanaca i franjevaca na oblikovanje prostora. // Croatica Christiana Periodica. 52 (2003) ; 47-56 (članak, znanstveni).

23. Benyovsky, Irena.
Komunalno reguliranje gradskog prostora u srednjovjekovnom Trogiru. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanost HAZU u Zagrebu. 21 (2003) ; 29-43 (članak, znanstveni).

24. Benyovsky, Irena.
Interventi sul piano urbanistico di Trau durante i primi decenni del dominio Veneto (1420-1450). // Atti - Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti. 161 (2002/2003) ; 981-1016 (članak, znanstveni).

25. Benyovsky, Irena; Andreis, Mladen; Plosnić, Ana.
Socijalna topografija Trogira u 13. stoljeću. // Povijesni prilozi. 25 (2003) , 25; 37-92 (članak, znanstveni).

26. Benyovsky, Irena.
Urbane promjene u Trogiru u prvim desetljećima mletačke vlasti (1420-1450). // Povijesni prilozi. 23 (2002) , 23; 71-87 (članak, znanstveni).

27. Benyovsky, Irena.
Reguliranje gradskih prostora u dalmatinskim komunama kasnog srednjeg vijeka. // Acta Histriae. 7 (1999) ; 543-564 (članak, znanstveni).

28. Benyovsky, Irena.
Prosjački redovi u kasnosrednjovjekovnim Trogiru. // Vartal. 1-2 (1998) ; 85-95 (članak, znanstveni).

29. Benyovsky, Irena.
Bratovštine u srednjovjekovnim dalmatinskim gradovima. // Croatica Christiana Periodica. 41 (1998) ; 137-160 (članak, znanstveni).

30. Benyovsky, Irena.
Trogirski trg u kasnosrednjovjekovnom Trogiru. // Povijesni prilozi. 16 (1997) ; 11-13 (članak, znanstveni).

31. Benyovsky, Irena.
Mendicants and Dalmatian towns in the Middle Ages. // Povijesni prilozi. 15 (1996) , 15; 241-261 (članak, znanstveni).

32. Benyovsky, Irena.
Privatni prostori grada Trogira u kasnom srednjem vijeku. // Radovi (Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu). 29 (1996) , 29; 53-67 (članak, znanstveni).

33. Benyovsky, Irena.
Vampiri u dubrovačkim selima 18. stoljeća. // Otium. 4 (1996) , 1/2; 118-130 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Benyovsky Latin, Irena.
prikaz knjige: Knjiga rizničarskih najmova. Liber affi ctum thesaurarie (1428-1547). Priredio Danko Zelić: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik, 2012., 362 stranice. // Povijesni prilozi. 44 (2013) ; 967-969 (prikaz, stručni).

2. Benyovsky Latin, Irena.
Tragom dalmatinskih plemenitaša. // Hrvatska Revija. 2 (2007) , -; 144-146 (prikaz, stručni).

3. Benyovsky Latin, Irena.
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 20., "Iz korespondencije Dominika i Ivana Luke Garagnina", Ljerka Šimunković i Nataša Bajić-Žarko, Split, 2005. // Povijesni prilozi, 19., 153-179. 32 (2007) , -; 335-336 (prikaz, stručni).

4. Benyovsky, Irena.
Fani Celio Cega, Svakidašnji život grada Trogira od sredine 18. do sredine 19. stoljeća. // Povijesni prilozi. 30 (2006) ; 228-230 (prikaz, stručni).

5. Benyovsky Latin, Irena.
Mladen Andreis, Trogirsko plemstvo do kraja prve austrijeske uprave u Dalmaciji (1805.), Muzej grada Trogira, Trogir, 2006.. // Povijesni prilozi. 31 (2006) , -; 195-197 (prikaz, stručni).

6. Benyovsky Latin, Irena.
Marija Mogorović Crljenko, Nepoznati svijet istarskih žena. Položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću, Srednja Europa, Zagreb, 2006.. // Povijesni prilozi. 31 (2006) , -; 199-201 (prikaz, stručni).

7. Benyovsky, Irena.
Međunarodni znanstveni skup: 2. Istarski biennale, Poreč, Zavičajni muzej Poreštine, 19.-21. 5. 2005. // Acta Histriae (Koper, Slovenia). 13 (2005) , -; 494-503 (prikaz, stručni).

8. Benyovsky, Irena.
Lovorka Čoralić, Hrvatski prinosi mletačkoj kulturi (prikaz). // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 42 (2004) ; 363-365 (prikaz, stručni).

9. Benyovsky, Irena.
Nataša Bajić-Žarko, Split kao trgovačko i tranzitno središte na razmeđu istoka i zapada u 18. stoljeću. // Povijesni prilozi. 27 (2004) ; 207-208 (prikaz, stručni).

10. Benyovsky, Irena.
Izvješće s međunarodnog znanstvenog skupa: 1. istarski povijesni biennale - "Statuimus et ordinamus quod...: Sustavi moći i mali ljudi na jadranskom prostoru". // Povijesni prilozi. 24 (2003) , -; 261-262 (kongresno priopćenje, ostalo).

11. Benyovsky, Irena.
Statut grada Dubrovnika. // Povijesni prilozi. 23 (2002) ; 225 (prikaz, stručni).

12. Benyovsky, Irena.
Ante Škegro, Monografija o duvanjskoj biskupiji. // Povijesni prilozi. 23 (2002) ; 223-225 (prikaz, stručni).

13. Benyovsky, Irena.
Lovorka Čoralić, U gradu Svetoga Marka. Povijest hrvatske zajednice u Mlecima. // Povijesni prilozi. 21 (2001) ; 278-279 (prikaz, stručni).

14. Benyovsky, Irena.
Intervju s dr. Johnom Hendersonom, Sveučilište u Cambridgeu. // Povijesni prilozi. 21 (2001) ; 247-253 (prikaz, stručni).

15. Benyovsky, Irena.
Anali 38 (prikaz). // Povijesni prilozi. 19 (2000) ; 268-270 (prikaz, stručni).

16. Benyovsky, Irena.
Niko Kapetanić, Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala (Dubrovnik, 1998). // Povijesni prilozi. 17 (1998) ; 332-335 (prikaz, stručni).

17. Benyovsky, Irena.
Hrvatska i Italija, stoljetne veze: povijest, književnost, likovne umjetnosti (Zagreb, 1997). ur. Natka Badurina. // Povijesni prilozi. 16 (1997) ; 311-314 (prikaz, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Benyovsky Latin, Irena.
Dubrovnik i doseljenici iz zaleđa do 13. stoljeća u narativnim vrelima: konstruiranje tradicije o stanovništvu slavenskoga podrijetla. // Acta Histocae. (2015).

2. Benyovsky Latin, Irena.
Sjeverna i srednja Dalmacija u razvijenom srednjem vijeku. // Sinteza hrvatske povijesti Matice hrvatske. (2012).

3. Benyovsky Latin, Irena.
Sjeverna i srednja Dalmacija u kasnom srednjem vijeku. // Sinteza hrvatske povijesti. (2012).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Benyovsky Latin, Irena.
Uvodna studija: Grad hrvatskog srednjovjekovlja: slika grada u narativnim vrelima - stvarnost ili fikcija? // Grad hrvatskog srednjovjekovlja: slika grada u narativnim vrelima - stvarnost ili fikcija?.
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

2. Benyovsky Latin, Irena.
Relevance of the Conference Theme: Authority and Property in the Medieval Town // Grad hrvatskog srednjovjekovlja: vlast i vlasništvo.
(plenarno predavanje,sažetak).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Benyovsky Latin, Irena.
Kuće obitelji Lucić u srednjovjekovnom Trogiru // Domus, casa, habitatio --- : kultura stanovanja na jadranskom prostoru : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 5. Istarski povijesni biennale = Domus, casa, habitatio --- : housing culture in the Adriatic Area : collected papers from the international scientific conference The 5th Istrian History Biennale / Mogorović Crljenko, Marija ; Uljančić-Vekić, Elena (ur.).
Poreč ; Pazin ; Pula : Zavičajni muzej Poreštine ; Državni arhiv ; Sveučilište Jurja Dobrile, 2012. 73-92 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Benyovsky, Irena.
Prilog metodologiji istraživanja srednjovjekovnog urbanizma: Primjer trogirske baze podataka // Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa "Istarski povijesni biennale: Statuimus et ordinamus, quod ... - Sustavi moći i mali ljudi na jadranskom prostoru".
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine, 2005. 241-253 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Benyovsky Latin, Irena; Haničar Buljan, Ivana.
Digital mapping of nobel Estaes in Dubrovnik's burgus (13th century) // Mapping urban changes / Mpiranje urbanih promjena / Plosnić Škarić, Ana (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2017. 223-261 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Benyovsky Latin, Irena.
Rezidencijalna mobilnost u srednjovjekovnom Duborovniku (primjeri 13. stoljeća) // IV. Kongres hrvatskih povjesničara - Sloboda.
Zagreb : HNOPZ, 2012. 56-56 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Benyovsky Latin, Irena.
Venetian urbanisation of Dalmatian towns in the fifteenth century // Stato da mar. Art, Antiquities, and Cultural Exchange in the Venetian Maritime Empire : riassunti.
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Benyovsky Latin, Irena.
Venetian impact on urban change of Dalmatian Towns in the 15th century // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Benyovsky Latin, Irena.
Interdisciplinarnost u istraživanju (srednjovjekovne) urbane povijesti/povijesti gradova // Okrugli stol Historiografija/povijest u suvremenom društvu : knjiga sažetaka / Ravančić, Gordan (ur.).
Hrvatski institut za povijest, 2011. 13-13 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Benyovsky Latin, Irena.
Dubrovnik Renaissance Hospitals: Between Lay and Religious // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Benyovsky Latin, irena.
History of Lazaretto in Medieval and Renaissance Dubrovnik (Ragusa) // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Benyovsky, Irena.
Austrijski katastar kao izvor za istraživanje povijesti urbanizma – digitalizacija i stvaranje baze podataka: primjer Trogira // II. kongres hrvatskih povjesničara: Hrvatska i Europa – integracije kroz povijest / Benyovsky Irena ; Budak, Neven (ur.).
Zagreb : FF Press, 2004. (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak).

8. Benyovsky, Irena.
Plague and urban policy in medieval Dubrovnik // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Benyovsky, Irena.
Urban setting and architecture of hospitals in medieval Dubrovnik // Medieval Medicine: Texts, Practices, Institutions. International Interdisciplinary Conference / Andrić, Stanko ; Artuković, Mato (ur.).
Sofija : Department of Cyrillo-Methodian Studies, 2000. 18 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Benyovsky, Irena.
Jurisdiction and ownership of the city territory. Example of medieval Dalmatia. Questions and problems // Crednevekovni Problemi istorni i kulturni, 1999, St. Petersburg.
1999. (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Benyovsky Latin, Irena.
Proizvodnja i prodaja hrane na prostoru dalmatinskog grada u srednjem vijeku // II. Istarski povijesni biennale, Poreč, 24.-26.5. 2007.: Cerealia, oleum, vinum...: Kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru-.
2009. (predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Benyovsky, Irena.
Venetian impact on urban development of Trogir in the period of 1420-1450 // --.
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Benyovsky, Irena.
Bratovštine i hospitali u srednjovjekovnoj Dalmaciji // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Benyovsky, Irena.
Društvena uvjetovanost razvoja gradskog prostora: Trogir, 1250.-1450. / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 05.11. 2002., 301 str. Voditelj: Budak, Neven.
 
  Magistarski radovi
 

1. Benyovsky, Irena.
Prostori grada Trogira u kasnom srednjem vijeku / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 12.06.1997. , 168 str. Voditelj: Budak, Neven.
 
  Druge vrste radova
 

1. Benyovsky, Irena; Budak, Neven.
II. kongres hrvatskih povjesničara: Hrvatska i Europa - integracija u povijesti, 2004. (knjiga sažetaka).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Begonja, Sandra.
Uloga gradskoga plemstva u urbanom razvoju Zadra u vrijeme Ludovika I. Anžuvinca (1358.-1382.) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 07.06. 2017, 427 str. Voditelj: Benyovsky Latin, Irena.

2. Škreblin, Bruno.
Urbana elita zagrebačkog Gradeca (od sredine 14. do početka 16. stoljeća) / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 18.06. 2015., 271 str. Voditelj: Benyovsky Latin, Irena.

3. Andrić, Tonija.
Život splitskog puka u srednjem vijeku: primjer obrtnika sredinom 15. stoljeća / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 25. 04. 2014., 353 str. Voditelj: Benyovsky Latin, Irena.

4. Ipšić, Irena.
Razvoj Orebića u 19. stoljeću (prema katastru Franje I. kao izvoru za istraživanje urbanih, gospodarskih i demografskih prilika) / doktorska disertacija.
Dubrovnik : Poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva, 16.06. 2012., 280 str. Voditelj: Irena Benyovsky Latin.