Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Valentina Gulin Zrnić
(219865)
Nedjelja 19. Kolovoz 2018

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Valentina Gulin Zrnić, Nevena Škrbić Alempijević, Josip Zanki.
Grad i umjetnost .
Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2016 (znanstveno-popularna publikacija).

2. Gulin Zrnić, Valentina.
KVARTOVSKA SPIKA. Značenja grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu .
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku & Naklada Jesenski i Turk, 2009 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Vrtovi našega grada: studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja / Rubić, Tihana; Gulin Zrnić, Valentina (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo, Parkticipacija, 2016 (zbornik).

2. Vrtovi našega grada: studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja / Rubić, Tihana; Gulin Zrnić, Valentina (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo, Parkticipacija, 2016 (zbornik).

3. Mjesto izvedbe i stvaranje grada / Gulin Zrnić, Valentina; Škrbić Alempijević, Nevena; Zanki, Josip (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2016 (zbornik).

4. Vrtovi našega grada: studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja / Rubić, Tihana; Gulin Zrnić, Valentina (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo, Parkticipacija, 2015 (zbornik).

5. Hrvatska svakodnevica : etnografije vremena i prostora / Čapo, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013 (zbornik).

6. Croatie: Hybridations et resistances / Čapo Žmegač, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina (ur.).
Paris : PUF, 2013 (časopis).

7. Mjesto, nemjesto: interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture / Čapo, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina (ur.).
Zagreb, Ljubljana : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU, 2011 (zbornik).

8. Promišljanje grada : studije iz nove urbane antropologije / Low, Setha M.; Gulin Zrnić, Valentina (ur.).
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2006 (zbornik).

9. Etnologija bliskoga : poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja / Čapo Žmegač, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina; Šantek, Goran Pavel (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Jesenski i Turk, 2006 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Čapo, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina.
Grounding Contemporary Croatian Cultural Anthropology in Its Own Ethnology // European Anthropologies / Barrera-Gonzales, Andres ; Heintz, Monika ; Horolets, Anna (ur.).
New York - Oxford : Berghahn Books, 2017. Str. 230-249.

2. Čapo, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina.
Les événements publics dans l'ethnologie croate: des coutumes rurales aux manifestations urbaines // L'inventaire des fetes en Europe / Fournier, Laurent Sebastien (ur.).
Paris : L'Harmattan, 2017. Str. 89-112.

3. Gulin Zrnić, Valentina.
Green space in socialist and post-socialist Zagreb // Green Landscapes in the European City, 1750-2010 / Clark, Peter ; Niemi, Marjaana ; Nolin, Catharina (ur.).
London-New York : Routledge, 2017. Str. 105-119.

4. Škrbić Alempijević, Nevena; Gulin Zrnić, Valentina.
Citymaking and Performance: Artistic Interventions in Zagreb Public Spaces // Mjesto izvedbe i stvaranje grada / Gulin Zrnić, Valentina ; Škrbić Alempijević, Nevena ; Zanki, Josip (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2016. Str. 185-199.

5. Gulin Zrnić, Valentina.
"Gradski mali vrtovi" - urbane heterotopije // Vrtovi našega grada: studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja / Tihana Rubić i Valentina Gulin Zrnić (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo, Parkticipacija, 2015. Str. 52-59.

6. Tihana Rubić i Valentina Gulin Zrnić.
O hrani i vrtovima, o gradu i ljudima // Vrtovi našega grada: studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja / Tihana Rubić i Valentina Gulin Zrnić (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo, Parkticipacija, 2015. Str. 6-17.

7. Gulin Zrnić, Valentina.
Nikad 'nikad', nikad ' zauvijek' (priređeno kazivanje) // Didov san: transnacionalna iskustva hrvatskih iseljenika / Čapo, Jasna ; Hornstein Tomić, Carolina ; Jurčević, Katica (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar, 2014. Str. 133-146.

8. Čapo, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina.
Stoljeće hrvatske etnologije i kulturne antropologije // Hrvatska svakodnevica. Etnografije vremena i prostora / Čapo, Jasna ; Gulin Zrnić, Valentina (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013. Str. 7-30.

9. Gulin Zrnić, Valentina.
'Nema alternative' (?): urbane promjene u Zagrebu na prijelazu stoljeća // Hrvatska svakodnevica. Etnografije vremena i prostora / Čapo, Jasna ; Gulin Zrnić, Valentina (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013. Str. 31-63.

10. Gulin Zrnić, Valentina.
Transformacije novozagrebačkih prostora // Akteri društvenih promjena u prostoru ; transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj / Svirčić Gotovac, Anđelina ; Zlatar, Jelena (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2012. Str. 171-187.

11. Gulin Zrnić, Valentina; Kulišić, Marija.
Brendiranje narodne nošnje ili o tradiciji s dodanom vrijednošću // Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti / Muhoberac, Mira (ur.).
Dubrovnik : Folklorni ansambl Linđo, 2012. Str. 587-596.

12. Čapo, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina.
Oprostornjavanje antropološkog diskursa: od metodološkog problema do epistemološkog zaokreta // Mjesto, nemjesto: interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture / Čapo, Jasna ; Gulin Zrnić, Valentina (ur.).
Zagreb - Ljubljana : Institut za etnologiju i folkloristiku - Inštitut za antropološke in prostorske študije, SAZU, 2011. Str. 9-65.

13. Čapo Žmegač, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina.
Croats // Ethnic Groups of Europe: An Encyclopedia / Cole, Jeffrey E. (ur.).
Santa Barbara : ABC-Clio, 2011. Str. 87-92.

14. Gulin Zrnić, Valentina.
Prostor i mjesto u hrvatskoj etnologiji / kulturnoj antropologiji // Mjesto, nemjesto: interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture / Čapo, Jasna ; Gulin Zrnić, Valentina (ur.).
Zagreb - Ljubljana : Institut za etnologiju i folkloristiku - Inštitut za antropološke in prostorske študije, SAZU, 2011. Str. 69-110.

15. Gulin Zrnić, Valentina.
Neighbourhood as Home (zavičaj): or on Contemporary Urban Localism in Zagreb // MESS and RAMSES II, Mediterranean Ethnological Summer School / Repič, Jaka ; Bartulović, Alenka ; Savojec Altshul, Katarina (ur.).
Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008. Str. 239-257.

16. Gulin Zrnić, Valentina.
Meanings of the City: Zagreb's new housing communities since the 1950s // Testimonies of the City: Identity, Community and Change in a Contemporary Urban World / Rodger, Richard ; Herbert, Joanna (ur.).
London : Ashgate, 2007. Str. 97-117.

17. Čapo Žmegač, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina; Šantek, Goran Pavel.
Etnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja // Etnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja / Čapo Žmegač, Jasna ; Gulin Zrnić, Valentina ; Šantek, Goran Pavel (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Jesenski i Turk, 2006. Str. 7-52.

18. Čapo Žmegač, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina; Šantek, Goran Pavel.
Ethnology of the Proximate. The Poetics and Politics of Contemporary Fieldwork // Etnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja / Čapo Žmegač, Jasna ; Gulin Zrnić, Valentina ; Šantek, Goran Pavel (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Jesenski i Turk, 2006. Str. 261-310.

19. Gulin Zrnić, Valentina.
Antropološka istraživanja grada // Promišljanje grada: studije iz nove urbane antropologije / Low, Setha M. (ur.).
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2006. Str. 7-15.

20. Gulin Zrnić, Valentina.
O jednom pristupu drugom spolu u tri čina. Kaleidoskop ženskih slika u Dubrovniku 15. i 16. stoljeća // Čovjek, prostor, vrijeme : književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti / Benčić, Živa ; Fališevac, Dunja (ur.).
Zagreb : Disput, 2006. Str. 103-132.

21. Gulin Zrnić, Valentina.
Graditelji grada: konceptualizacija jednog etnološkog istraživanja grada // Mesto in trg na meji/Grad i trg na granici / Černelič Krošelj, Alenka ; Jelavić, Ž. ; Roženbergar Šega, T. ; Rožman, H. (ur.).
Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2006. Str. 159-169.

22. Gulin Zrnić, Valentina.
Domaće, vlastito i osobno: autokulturna defamilijarizacija // Etnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja / Čapo Žmegač, Jasna ; Gulin Zrnić, Valentina ; Šantek, Goran Pavel (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku & Jesenski i Turk, 2006. Str. 73-95.

23. Gulin Zrnić, Valentina.
Febra kvotidijana ili o udaji // Između roda i naroda / Jambrešić Kirin, Renata ; Škokić, Tea (ur.).
Zagreb : Centar za žen. studije i Bibl. Nova etnografija, 2004. Str. 97-118.

24. Gulin Zrnić, Valentina.
Anthropologie und Geschichte. Dubrovnik aus der Sicht Marin Držićs // Kroatische Volkskunde/Ethnologie in den Neunzigern. Ein Reader / Čapo Žmegač, Jasna et al. (ur.).
Beč : Institut fuer europaeische Ethnologie, 2001. Str. 437-456.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Čapo, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina.
Croatian Ethnology as Cultural Anthropology at Home. // Ethnologia Balkanica. 17 (2014) ; 85-103 (članak, znanstveni).

2. Čapo, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina.
Un siècle d'ethnologie croate. Une réflexion critique. // Ethnologie française. 43 (2013) , 2; 189-199 (članak, znanstveni).

3. Gulin Zrnić, Valentina.
« Il n'y a pas d'alternative ». Zagreb et les changements urbains au tournant du siècle. // Ethnologie française. 43 (2013) , 2; 201-215 (članak, znanstveni).

4. Gulin Zrnić, Valentina.
"Historia Mamuta". // Autoportret (Pismo o dobrej przestrzeni). 36 (2012) , 1; 72-77 (članak, znanstveni).

5. Gulin Zrnić, Valentina.
Domestic, one's own, and personal: auto-cultural defamiliarisation. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 42 (2005) , 1; 161-181 (članak, znanstveni).

6. Gulin Zrnić, Valentina.
Moj dom: stvaranje mjesta u novozagrebačkom prostoru / My home: place making in the area of Novi Zagreb. // Život umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja. 38 (2004) , 73; 40-53 (članak, znanstveni).

7. Gulin Zrnić, Valentina.
A Kaleidoscope of Female Images in the 15th and 16th Century Dubrovnik. One of the Approaches to the Second Sex in Three Acts.. // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 37 (2000) , 1; 43-66 (članak, znanstveni).

8. Gulin Zrnić, Valentina.
The Mediterranean from a Mediterranean Angle: Rennaisance Dubrovnik. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 36 (1999) , 1; 135-156 (članak, znanstveni).

9. Gulin Zrnić, Valentina.
Mediteran iz mediteranskoga kuta: Renesansni Dubrovnik. // Književna smotra. 31 (1999) , 2-3; 95-101 (članak, znanstveni).

10. Gulin, Valentina.
Morlacchism between Enlightenment and Romanticism (Identification and Self-Identification of the European "Other"). // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 34 (1997) , 1; 77-110 (članak, znanstveni).

11. Gulin, Valentina.
Antropološka vizura povijesti: Držićev Dubrovnik. // Etnološka tribina. 19 (1996) ; 151-169 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Gulin Zrnić, Valentina.
Captured by the City: Perspectives in Urban Culture Studies, ur. Blagovesta M. Momchedjikova (Newcastel upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013.). // Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 45 (2015) , 38; 177-179 (prikaz, stručni).

2. Gulin Zrnić, Valentina.
Jelena Zlatar, Urbane transformacije suvremenog Zagreba: sociološka analiza, Zagreb: Plejada i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2013.. // Socijalna ekologija. 23 (2014) , 1; 84-87 (prikaz, stručni).

3. Gulin Zrnić, Valentina.
Aleksandra Muraj, Zagrebačka blagdanska ozračja, Zagreb: AGM et al., 2013.. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 51 (2014) , 2; 207-209 (prikaz, stručni).

4. Gulin Zrnić, Valentina; Pleše, Iva.
Razgovor s etnologinjom Aleksandrom Muraj. // Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 44 (2014) , 37; 220-235 (intervju, stručni).

5. Gulin Zrnić, Valentina.
Greening the City. Urban Landscapes in the Twentieth Century, ur.D. Brantz i S. Dümpelmann, Charlottesville: University of Virginia Press, 2011.. // Studia ethnologica Croatica. 25 (2013) , 1; 347-351 (prikaz, stručni).

6. Gulin Zrnić, Valentina.
Images of Power and the Power of Images. Control, Ownership, and Public Space. Ur. J. Kapferer, Berghahn books, New York, Oxford 2012.. // Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 36 (2013) , 1; 148-150 (prikaz, stručni).

7. Gulin Zrnić, Valentina.
Petra Kelemen i Nevena Škrbic Alempijevic, Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2012.. // Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 36 (2013) , 1; 166-168 (prikaz, stručni).

8. Gulin Zrnić, Valentina.
Nada Bezić, Glazbena topografija Zagreba od 1799. do 2010. Prostori muziciranja i spomen-obilježja. Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2013.. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 50 (2013) , 2; 236-239 (prikaz, stručni).

9. Gulin Zrnić, Valentina.
Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change since 1990. Ur. M. Grubbauer i J. Kusiak, Frankfurt am Main, New York: Campus Verlag GmbH, 2012.. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 50 (2013) , 2; 240-243 (prikaz, stručni).

10. Gulin Zrnić, Valentina.
"Mitski zbornik", ur. S. Marjanić i I. Prica (Zagreb, 2010). // Studia ethnologica Croatica. 23 (2011) ; 374-377 (prikaz, stručni).

11. Gulin Zrnić, Valentina.
M. Korac, "Remaking Home. Reconstructing Life, Place and Identity in Rome and Amsterdam" (New York and Oxford: Berghahn Books, 2009.). // Anthropological Notebooks. 16 (2010) , 3; 154-156 (prikaz, stručni).

12. Gulin Zrnić, Valentina.
"Izazovi tradicijske kulture. Svečani zbornik za Zoricu Vitez" (Zagreb, 2009). // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 47 (2010) , 2; 224-226 (prikaz, stručni).

13. Čapo Žmegač, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina.
A Curriculum of Cultural and Social Anthropology: Proposals and Perspectives in Croatia. // Studia ethnologica Croatica. 20 (2008) , 1; 97-105 (članak, stručni).

14. Gulin Zrnić, Valentina.
Strast i slast zalogaja zvanog Držić. // Treća. X (2008) , 2; 115-117 (prikaz, stručni).

15. Gulin Zrnić, Valentina; Zebec, Tvrtko.
Izazovi integracije: Istraživanje kulture u europskom kontekstu. // Etnološka tribina. 38 (2008) , 31; 176-178 (prikaz, stručni).

16. Gulin Zrnić, Valentina.
Kultura pamćenja i historija. // Narodna umjetnost. 44 (2007) , 2; 244-245 (prikaz, stručni).

17. Gulin Zrnić, Valentina.
Živjeti u Zagrebu. Prinosi sociologijskoj analizi. Ur. A. Mišetić, M. Štambuk, I. Rogić. Zagreb 2004.. // Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 42 (2005) , 2; 192-193 (prikaz, stručni).

18. Gulin Zrnić, Valentina.
Svagdan i blagdan na sociološki način (A. Mišetić, Gradski rituali: retradicionalizacija društvenog života u hrvatskim gradovima nakon 1990. Zagreb 2004). // Treća. 7 (2005) , 1-2; 519-523 (prikaz, stručni).

19. Gulin Zrnić, Valentina.
Vjerenice i nevjernice. Žene u svakodnevici Dubrovnika (1600-1815). // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 40/2 (2003) ; 220-222 (prikaz, stručni).

20. Gulin Zrnić, Valentina.
Zagreb, modernost i grad. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 40/2 (2003) ; 206-208 (prikaz, stručni).

21. Gulin-Zrnić, Valentina.
Croats from Srijem. An Anthropological Research into Migration, Identification and Interaction. // Journal of the Society for the Anthropology of Europe. 3 (2003) , 1; 45-47 (prikaz, stručni).

22. Gulin Zrnić, Valentina.
Srijemski Hrvati. Etnološka studija migracije, identifikacije i interakcije, J. Čapo Žmegač, Zagreb, Durieux, 2002.. // Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 39 (2002) , 2; 220-222 (prikaz, stručni).

23. Gulin Zrnić, Valentina.
Diplomska radionica 1 prof. dr. Drage Roksandića: Meri Kunčić, Marko Šarić, Nataša Štefanec, Sanja Zubak, ur. D. Roksandić, N. Štefanec, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb, 1999.. // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 37 (2000) , 2; 235-236 (prikaz, stručni).

24. Gulin Zrnić, Valentina.
J. Čapo Žmegač et al: Etnografija. Svagdan i blagdan hrvatskoga puka. // Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 36 (1999) , 2; 176 (prikaz, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Čapo Žmegač, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina.
The Croats. // Ethnic Groups in Europe. (2009).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Gulin Zrnić, Valentina.
Čovjek i priroda poliptih 18. stoljeća // Triplex Confinium (1500-1800): ekohistorija. Zbornik radova s 3. međunarodne Projektne konferencije održane od 3. do 7. svibnja 2000. godine u Zadru / Roksandić, Drago ; Štefanec, Nataša. (ur.).
Split ; Zagreb : Književni krug Split ; Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2003. 179-200 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Gulin Zrnić, Valentina.
Svjetovi slavonski 18.stoljeća // Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća : radovi sa znanstvenog skupa (u povodu 200. godišnjice smrti) / Agičić, Damir et al. (ur.).
Davor ; Zagreb : Poglavarstvo općine Davor : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2000. 9-35 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Gulin, Valentina.
Grabovac i Lovrić. Kulturni konteksti 18. stoljeća // Znanstveni skup Fra Filip Grabovac u kontekstu hrvatske kulture / Strukan, Neven (ur.).
Vrlika ; Sinj : Poglavarstvo grada Vrlike : Matica hrvatska Ogranak Vrlika : Matica hrvatska Ogranak Sinj, 1998. 123-138 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Škrbić Alempijević, Nevena; Gulin Zrnić, Valentina.
O istraživanju javnog prostora i suradnji s HDLU u okviru projekta “Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet” // Estetizacija i rehumanizacija javnog prostora: umjetnost kao terapija / Šefčić, Melinda ; Gulin Zrnić, Valentina ; Škrbić Alempijević, Nevena ; Čapo Žmegač, Jasna ; Vrček, Mirna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 2017. 46-46 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Gulin Zrnić, Valentina; Rubić, Tihana.
Global crisis and new transition: community gardens and civic engagement // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Gulin Zrnić, Valentina.
Mjesto "prostora" u hrvatskoj etnologiji/kulturnoj antropologiji // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Gulin Zrnić, Valentina.
Lokalni javni prostori grada // UrbanFestival - Politike prostora.
Zagreb, 2006. (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Gulin, Valentina.
The Mediterranean from a Mediterranean Angle (Renaissance Dubrovnik) // Where Does the Mediterranean Begin: Mediterranean Anthropology from Local Perspectives. Abstracts and Bibliographical Information / Čapo Žmegač, Jasna (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 1998. 12-13 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Gulin, Valentina.
Svjetovi slavonski osamnaestog stoljeća // Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća / Bogdan, Tomislav (ur.).
Zagreb : Općinsko poglavarstvo Davor, 1998. 14-15 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Gulin Zrnić, Valentina.
Green, green grass of home: socialist and postsocialist green spaces in Zagreb // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Gulin Zrnić, Valentina.
"We do not need a town-planning futurism but communist urbanism": was it really the case in Zagreb? // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Gulin Zrnić, Valentina.
From non-place to home-place or what happened in urban socialist neighborhoods? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

4. Gulin Zrnić, Valentina.
Ethnology and Cultural Anthropology in Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Gulin Zrnić, Valentina.
A place called home: belonging in/to the city of Zagreb // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Gulin Zrnić, Valentina; Čapo Žmegač, Jasna.
Curriculum of Cultural and Social Anthropology: Proposals and Perspectives // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

7. Gulin Zrnić, Valentina.
Mourning urban change: testimonies of disaster and urban catastophe since 1945 // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Gulin Zrnić, Valentina.
Graditelji grada: konceptualizacija jednog etnološkog istraživanja grada // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Gulin Zrnić, Valentina.
People and Multiple Natures // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Gulin Zrnić, Valentina.
The Community within a Community in New Zagreb // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Gulin Zrnić, Valentina.
Auto-ethnography: reserach into one's own culture. Some methodological insights // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Gulin Zrnić, Valentina.
How to make a modern community: visions, organization and initiatives in New Zagreb // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

13. Gulin Zrnić, Valentina.
Discoursive and organizational models: the dwelling communities of Novi Zagreb // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

14. Gulin, Valentina.
Jedan od kulturnih konteksta Grabovčeva stoljeća // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

15. Gulin, Valentina.
Morlakizam između prosvjetiteljstva i romantizma: Identifikacija i auto-identifikacija europskog 'Drugog' // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Gulin Zrnić, Valentina.
Urbana antropologija novozagrebačkog naselja. Kultura svakodnevice u Travnom. / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 22.12. 2004., 311 stranica str. Voditelj: Čapo Žmegač, Jasna.
 
  Magistarski radovi
 

1. Gulin Zrnić, Valentina.
Žena, obitelj, zajednica. Historijska antropologija renesansnog Dubrovnika / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 22.12. 1999, 140 str. Voditelj: Čapo Žmegač, Jasna.

2. Gulin, Valentina.
Gender History in the Statutes of the East Adriatic Communes / magistarski rad.
Budimpešta : Central European University, 25.06.1997. 1997, 147 str. Voditelj: Roksandić, Drago.
 
  Druge vrste radova
 

1. Gulin Zrnić, Valentina; Kelemen, Petra.
Znanstveni časopisi u području etnologije i kulturne antropologije, 2018. (predavanje na znanstveno-stručnom kolokviju).

2. Gulin Zrnić, Valentina.
Ograde, o grade! Osvrt na politike prostora u Zagrebu, 2017. (popularan rad).

3. Šefčić, Melinda; Gulin Zrnić, Valentina; Škrbić Alempijević, Nevena; Čapo Žmegač, Jasna; Vrček, Mirna (ur.).
Estetizacija i rehumanizacija javnog prostora: umjetnost kao terapija, 2017. (katalog).

4. Gulin Zrnić, Valentina.
Nepripitomljenost (uz projekt Tonke Maleković "Krugovi u vrtu"), 2016. (popularan rad).

5. Gulin Zrnić, Valentina.
Urbane promjene u Zagrebu na prijelazu stoljeća, 2014. (popularan rad).

6. Gulin Zrnić, Valentina.
Priča o jednome trgu, 2014. (popularan rad).

7. Gulin Zrnić, Valentina.
Gradski mali vrtovi - urbane heterotopije, 2012. (popularan rad).

8. Ur. Berc, Dafne; Leboš, Sonja; Gulin Zrnić, Valentina.
Fedor Kritovac: Gradski detalj, 2011. (popularan rad).

9. Gulin Zrnić, Valentina.
"Retrospektivna introspekcija. U povodu međunarodnog znanstvenog skupa Horror, porno, ennui. Kulturne prakse post-socijalizma", 2010. (prikaz).

10. Gulin Zrnić, Valentina.
Ethnology/Cultural Anthropology in Croatia, 2009. (izvješće).

11. Gulin Zrnić, Valentina; Pleše, Iva (edited).
Institute of Ethnology and Folklore Research, 60th Anniversary, 2008. (obljetnička publikacija).

12. Gulin Zrnić, Valentina; Pleše, Iva (priredile).
Institut za etnologiju i folkloristiku, 60.obljetnica, 2008. (obljetnička publikacija).

13. Čapo Žmegač, Jasna; Gulin Zrnić, Valentina.
Prijedlog programa studija kulturne i socijalne antropologije, 2007. (program studija).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Biser, Anja Victoria.
Reprezentacija i konstrukcija ženskog subjekt(ivitet)a kroz povijest disciplina antropologije i etnologije i kulturne antropologije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 20.6. 2017., 69 str. Voditelj: Šantek, Goran-Pavel ; Gulin Zrnić, Valentina.

2. Unušić, Irma.
Tijela, pokreti, izvedbe - kulturnoantropološka studija plesne integracije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 30. 6. 2015., 55 str. Voditelj: Škrbić Alempijević, Nevena ; Gulin Zrnić, Valentina.

3. Sakić, Suzana.
Na marginama društva: doprinos istraživanju beskućništva u Hrvatskoj / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 12.09. 2014, 51 str. Voditelj: Gulin Zrnić, Valentina.

4. Skendžić, Jelena.
Portret žene: (de)konstrukcija rodnih stereotipa na primjeru časopisa Svijet / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.9. 2014., 76 str. Voditelj: Potkonjak, Sanja ; Gulin Zrnić, Valentina.

5. Mirna Tkalčić Simetić.
"Stvaranje mjesta" na primjeru zagrebačkog "Hrelića" / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 27.5. 2013., 100 str. Voditelj: Potkonjak, Sanja ; Gulin Zrnić, Valentina.