Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Tea Škokić
(219911)
Petak 20. Srpanj 2018

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Matošević Andrea; Škokić Tea.
Polutani dugog trajanja. Balkanistički diskursi .
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2014 (monografija).

2. Škokić, Tea.
Ljubavni kod: Ljubav i seksualnost između tradicije i znanosti .
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Naša djeca, 2011 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Stranputice humanistike / Bagarić, Petar; Biti, Ozren; Škokić, Tea (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2017 (zbornik).

2. Stranputice humanistike / Bagarić, Petar; Biti, Ozren; Škokić, Tea (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2017 (zbornik).

3. Horror, porno, ennui: kulturne prakse postsocijalizma / Prica, Ines; Škokić, Tea (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i fokloristiku: Nova etnografija, 2011 (zbornik).

4. Split i drugi: kulturnoantropološki i kulturnostudijski prilozi. / Prica, Ines; Škokić Tea (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku : Hrvatsko etnološko društvo, 2007 (zbornik).

5. Između roda i naroda. Etnološke i folklorističke studije / Škokić, Tea; Jambrešić Kirin, Renata (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2004 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Biti, Ozren; Škokić, Tea.
Problemi i izazovi humanistike: uvodno o stranputicama // Stranputice humanistike / Bagarić, Petar ; Biti, Ozren ; Škokić, Tea (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2017. Str. 7-20.

2. Škokić, Tea; Jambrešić Kirin, Renata.
Shopping centar nenormalne normalnosti: etnografija distribucijskog šatora u izbjegličkom kampu u Slavonskom Brodu // Kamp, koridor, granica: studije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu / Bužinkić, Emina ; Hameršak, Marijana (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Centar za mirovne studije ; Fakultet političkih znanosti, Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija, 2017. Str. 81-100.

3. Škokić, Tea.
Can Croatia Swallow It? The Lack of Freedom of Sexual Expression in Croatia // Love and Sexuality: anthropological, cultural and historical crossings / Slađana Mitrović i Alja Adam (ur.).
Zagreb : Centar za ženske studije ; Red Athena University Press, 2011. Str. 131-141.

4. Škokić, Tea.
Što su brkovi bez muškarca? Društvene konstrukcije muškosti postsocijalističkog razdoblja // Horror-porno-ennui. Kulturne prakse postsocijalizma / Prica, Ines i Škokić, Tea (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011. Str. 439-457.

5. Škokić, Tea.
Elipsa ljubavnog mita u tradicijskoj praksi // Mitski zbornik / Marjanić, Suzana i Prica, Ines (ur.).
Zagreb : IEF&HED&Scarabeus, 2010. Str. 317-325.

6. Škokić, Tea.
Granice bratstva i sestrinstva // Jedna granica-dvije etnologije?/Ena meja-dve etnologiji? Zbornik radova 10. hrvatsko-slovenskih etnoloških paralela / Jelavić Željka ; Potkonjak, Sanja ; Rožman, Helena (ur.).
Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009. Str. 249-265.

7. Škokić, Tea.
...Kad zajašeš konja na magistrali za Had: Urbana potkultura Splita // Split i drugi. Kulturnoantropološki i kulturnostudijski prilozi / Prica, Ines ; Škokić, Tea (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Hrvatsko etnološko društvo, 2007. Str. 29-47.

8. Jambrešić-Kirin, Renata; Škokić, Tea.
Predgovor // Između roda i naroda: etnološke i folklorističke studije / Jambrešić Kirin, Renata ; Škokić, Tea (ur.).
Zagreb : Centar za ženske studije, 2004. Str. 364.

9. Škokić, Tea.
Feministička antropološka kritika: od univerzalizma do razlike // Između roda i naroda. Etnološke i folklorističke studije / Škokić, Tea ; Jambrešić Kirin, Renata (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku ; Centar za ženske studije, 2004. Str. 364.

10. Škokić, Tea.
Must we know who we are? // From Gender to Nation / Iveković, Rada ; Mostov, Julie (ur.).
New Delhi : Zubaan, 2004. Str. 234.

11. Škokić, Tea.
Must We Know Who We Are? // From Gender To Nation / Iveković, Rada ; Mostov, Julie (ur.).
Ravenna : University of Bologna, 2002. Str. 225.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Škokić, Tea; Jambrešić Kirin, Renata.
The Shopping Center of Abnormal Normality: Ethnography of the Distribution Tent in the Refugee Camp in Slavonski Brod. // Narodna umjetnost. 54 (2017) , 1; 129-146 (članak, znanstveni).

2. Škokić, Tea; Potkonjak, Sanja.
"Working class gone to heaven": from working class to middle class and back. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 53 (2016) , 1; 117-132 (članak, znanstveni).

3. Potkonjak, Sanja; Škokić, Tea.
Retro-Utopia. On the Idea of Work and Progress in Post-Socialist Croatia. // Ethnologia Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology. 18 (2015) ; 369-384 (članak, znanstveni).

4. Potkonjak, Sanja; Škokić, Tea.
“In the World of Iron and Steel”: On the Ethnography of work, unemployment and hope. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 50 (2013) , 1; 74-95 (članak, znanstveni).

5. Škokić, Tea.
Traktori, žene, prosvjedi. // Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 41 (2011) , 34; 113-125 (članak, znanstveni).

6. Škokić, Tea.
Narodne pikanterije o seksualnim otklonima. // Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja. 232 (2008) ; 12-13 (članak, znanstveni).

7. Škokić, Tea.
Tamna strana ljubavi. // Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja. 200 (2007) ; 32-33 (članak, znanstveni).

8. Škokić, Tea.
Znanstveno discipliniranje ljubavi. // Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 34/35 (2004/2005) , 27-28; 23-38 (članak, znanstveni).

9. Škokić, Tea.
Romantic love (Romantična ljubav). // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 41 (2004) , 1; 145-165 (članak, znanstveni).

10. Škokić, Tea.
Feministička antropološka kritika: od univerzalizma do razlike. // Etnološka tribina. Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 31 (2001) , 24; 5-20 (članak, znanstveni).

11. Škokić, Tea.
Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku (Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research) 36/1. Hg. Jasna Čapo Žmegač. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 1999.. // Demos. 34 (2000) , 2; 107 (prikaz, znanstveni).

12. Škokić, Tea.
Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku (Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research) 36/2. Hg. Naila Ceribašić und Grozdana Marošević. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 1999.. // Demos. 34 (2000) , 2; 109 (prikaz, znanstveni).

13. Škokić, Tea.
Dunja Rihtman-Auguštin, Ulice moga grada, Antropologija domaćeg terena, Biblioteka XX vek, Beograd 2000., 285 str.. // Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 37 (2000) , 2; 221-223 (prikaz, znanstveni).

14. Škokić, Tea.
Croatian Folk Culture, At the Crossroads of the World and Eras, eds. Zorica Vitez, Aleksandra Muraj, Gallery Klovićevi dvori, Zagreb 2000., 581 str.. // Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 37 (2000) , 2; 231-232 (prikaz, znanstveni).

15. Škokić, Tea.
Identiteti žena. // Treća. 1 (1998) , 1; 9-11 (članak, znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Škokić, Tea.
Sjećanje kao mjesto samorazumijevanja // .
www.womenngo.org.yu (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Škokić, Tea.
Seks i grad:transformacija intimnosti u kontekstu urbanog prostora // Mesto in trg na meji/Grad i trg na granici.
Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2006. 281-287 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Škokić, Tea; Potkonjak, Sanja.
'Working class gone to heaven' - looking at the potentials and transformations of the concept of class in ethnography // SIEF2015 12th Congress. Utopias, Realities, Heritages. Ethnographies for the 21st century.
Zagreb : Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore, 2015. 122-122 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Potkonjak, Sanja; Škokić, Tea.
Retroutopia. On the idea of work and progress in (post)socialist society // Cultures of Crisis. Experiencing and Coping With Upheavals and Disasters in Southeast Europe / Kartari, Asker (ur.).
Istambul : InASEA, 2014. 32-32 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Škokić, Tea; Potkonjak, Sanja.
Kako preživi narod: etnografije nezaposlenosti // "Pre/poznavanje kulture: između konstrukcija, značenja i reprezentacija" Zagreb, Filozofski fakultet, 5. i 6. lipnja 2014. godine / Belaj, Marijana, Biti, Ozren, Rubić, Tihana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2014. 22-22 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Matošević, Andrea; Škokić, Tea.
Autorizacija Balkana ili tko je osvojio pravo na glas? // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Potkonjak, Sanja; Škokić, Tea.
“Daj Bože da se vratimo" - O budućnosti rada i etnografiji radničkog beznađa na primjeru "Željezare Sisak" // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Potkonjak, Sanja; Škokić, Tea.
“Hope I’ll have hope” – industrial decline, insecurity and transition in Croatian province // 12th EASA Biennial Conference.Uncertainty and disquiet..
Paris, Nanterre, 2012. 153-153 (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Škokić, Tea.
Konji, žene, prosvjedi. // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Škokić, Tea.
Elipsa ljubavnog mita u tradicijskoj praksi // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Obad, Orlanda; Efendić, Nirha; Gavrilović, Danijela; Krasniqi, Vjollca; Prica, Ines; Škokić, Tea.
Women's Entrepreneurship Between Production and Reproduction // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Škokić, Tea; Potkonjak, Sanja.
Radnička klasa je otišla u raj. Potencijali i transformacije koncepta klase u etnografiji // Dani IEFA 2015.
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Škokić, Tea; Potkonjak, Sanja.
Proizvodnja kulture: neki aspekti kulturizacije socijalističkih radnika // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Škokić, Tea.
Što su brkovi bez muškaraca? Društvene konstrukcije muškosti postsocijalističkog razdoblja // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Škokić, Tea.
Europske biopolitike i istospolne zajednice // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Škokić, Tea.
Žene u hrvatskoj znanosti // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Škokić, Tea.
Rodna perspektiva - znanstvena nužnost ili politička korektnost? // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Škokić, Tea.
Kulturno kodiranje ljubavi // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Škokić, Tea.
Potkulture i kontrakulture // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Škokić, Tea.
"Kad zajašeš konja na magistrali za Had: Urbana potkultura Splita, The Beat Fleat // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Škokić, Tea.
Društveno kodiranje ljubavi. Primjeri etnografske građe xx. stoljeća / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 04.02. 2004, 169 str. Voditelj: Prica, Ines.
 
  Magistarski radovi
 

1. Škokić, Tea.
Rat i identiteti žena / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 22.02. 2000, 132 str. Voditelj: Rithman-Auguštin, Dunja.
 
  Druge vrste radova
 

1. Efendić, Nirha; Gavrilović, Danijela; Krasniqi, Vjollca; Obad, Orlanda; Prica, Ines; Škokić, Tea.
Women's Entrepreneurship Between Production and Reproduction, 2017. (izvješće).