crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Jasna Turkalj
(225592)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Turkalj, Jasna.
Pravaški pokret 1878.-1887. .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2009 (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u "dugom" 19. stoljeću / Švoger, Vlasta; Turkalj, Jasna (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2016 (monografija).

2. A horvát-magyar együttélés fordulópontjai: Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra/ Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara: Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura / Fodor Pál; Sokcsevits, Dénes; Turkalj, Jasna; Karbić, Damir (ur.).
Budimpepšta : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet ; Hrvatski institut za povijest, 2015 (zbornik).

3. Pola stoljeća prošlosti: Hrvatski institut za povijest (1961.-2011.) / Radelić, Zdenko; Turkalj, Jasna (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011 (monografija).

4. Pravaška misao i politika / Turkalj, Jasna; Matijević, Zlatko; Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2007 (zbornik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Turkalj, Jasna.
“Skidanje krinki” - Ante Starčević o politici i ideologiji Narodne stranke u pravaškim političkim glasilima (1868.-1871.) // Ante Starčević. Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija u povodu 120. godišnjice smrti / Matković, Stjepan ; Petrač, Božidar (ur.).
Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2017. Str. 169-240.

2. Švoger, Vlasta; Turkalj, Jasna.
Die Pressefreiheit in Kroatien vom Ende der vierziger bis Mitte der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts - gesetzliche Regelung und Praxis // Kroatisch-ungarische öffentlich-rechtliche Verhältnisse zur Zeit der Doppelmonarchie / Máthé, Gábor ; Mezey, Barna (ur.).
Budapest : Eötvös University Press, 2015.. Str. 293.-344..

3. Turkalj, Jasna.
Reakcije hrvatskih oporbenih političkih stranaka na novu nagodbenu stvarnost (1869-1871 // Mint nemzet a nemzettel...Tudományos tanácskozás a magyar-horvát kiegyezés 140. évfordulója emlékére ; Budapest, 2008, Tanulmánykötet/Kao narod s narodom...Konferencija u spomen 140. obljetnici Hrvatsko-ugarske nagodbe, Budimpešta, 1008, Zbornik radova / Sokcsevits Dénes (ur.).
Budapest/Budimpešta : Croatica, Budapest-Budimpešta, 2011. Str. 19 (125)-34 (139).

4. Turkalj, Jasna.
Epilog "razdražljivoga govora" kostajničkog kapelana Josipa Platnara uoči izbora 1883. // Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka / Čoralić, Lovorka ; Slišković, Slavko (ur.).
Zagreb : Dominikanska naklada Istina, Kršćanska sadašnjost, 2009. Str. 577-595.

5. Turkalj, Jasna.
Pravaški pokret u brinjskom kraju 1880-ih godina // Identitet Like: korijeni i razvitak, Knjiga I. / Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb-Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Gospić, 2009. Str. 405-426.

6. Turkalj, Jasna.
Ideologija Ante Starčevića u pravaškim humorističko-satiričkim listovima druge polovice 19. stoljeća (do kraja 1880-ih) // Nacionalni pokret u Hrvatskoj u 19. stoljeću / Marinović, Marijana (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2008. Str. 107-123.

7. Turkalj, Jasna.
Prilog istraživanju pravaškog pokreta 1880-ih // Pravaška misao i politika, Zbornik radova / Turkalj, Jasna ; Matijević, Zlatko ; Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2007.. Str. 29-63.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Biočić, Ana; Turkalj, Jasna; Žunabović Juričić, Anamarija.
Prilog političkom djelovanju svećenika pravaša. Juraj Žerjavić zastupnik u Hrvatskom saboru (1897.-1902.). // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 36 (2018) ; 177-214 (članak, znanstveni).

2. Turkalj, Jasna.
Az „új és régi Jelačić kultusz” ellenfelei – A jogpártiak Josip Jelačić bánról. // SZÁZADOK. 149 (2015) , 3; 557-574 (članak, znanstveni).

3. Turkalj, Jasna.
Dr. Juraj Žerjavić - "Spiritus agens" izbornoga pokreta i "bune" u Mariji Bistrici 1892. godine?!. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 37 (2011) (2011) , 67; 125-142 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

4. Turkalj, jasna.
Croatian Women and the Party of the Right during the 1880s. // Review of Croatian history. 6 (2010) (2010) , I; 133-164 (članak, znanstveni).

5. Turkalj, Jasna.
Pohvale i kazne "krasnom spolu" zbog potpore Stranci prava u banskoj Hrvatskoj 1880-ih. // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) , 1; 171-193 (članak, znanstveni).

6. Turkalj, Jasna.
"Pop Jura nevredi ništa"-Loš svećenik ili politički neistomišljenik?. // Croatica Christiana periodica : Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 61 (2008) ; 89-102 (članak, znanstveni).

7. Turkalj, Jasna.
Slika Europe u pravaškom političkom tisku od 1868. do 1871. godine. // Pogledi. Časopis za kulturu i društvena pitanja Hrvata u Mađarskoj (Budapest). 2 (2007) ; 56-96 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Turkalj, Jasna.
Liberalni nacionalizam Ante Starčevića // Zbornik radova 6. Strossmayerovih dana / Mandić, Ivica (ur.).
Đakovo : Matica hrvatska, Ogranak Đakovo, 2008. 69-88 (plenarno predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Turkalj, Jasna.
Oblikovanje pravaške nacionalno-integracijske ideologije do hrvatskog Sabora 1861. godine // Pravaštvo u hrvatskome političkom i kulturnom životu u sučelju dvaju stoljeća : zbornik rada sa znanstvenog skupa Stranka prava u hrvatskome političkom i kulturnom životu 1861.-1929. godine, “Zlatna dvorana” Hrvatskoga instituta za povijest Zagreb, 24. i 25. studenoga 2011. / Jelaska Marijan, Zdravka ; Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2013. 19-67 (domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

2. Turkalj, Jasna.
Mjere ograničavanja slobode tiska u Banskoj Hrvatskoj- Primjer pravaške "Slobode" (1878.-1886.) // Kraljski Dalmatin-200 godina zadarskog i hrvatskog novinstva u europskim kontekstu / Nada Zgrabljić Rotar (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru Odjel za informatologiju i komunikologiju, 2007. 71-90 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Ladić, Zoran; Turkalj Jasna; Švoger, Vlasta.
Društvena mreža - znanstveni četvrtak, 8. lipnja 2017., 2017. (popularan rad). URL link to work
Vrh
 
upomoc
foot_4