Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Damir Matanović
(225724)
Četvrtak 9. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Lauc, Davor; Matanović, Damir; Vitek, Darko.
Neizrazite logike u povijesnim istraživanjima : primjer analize nepreciznih temporalnih odrednica neizrazitim skupovima i dubokim učenjem .
Osijek : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2020 (monografija).

2. Begić, Jasenka; Berbić Kolar, Emina; Brajković, Lovorka; Matanović, Damir; Mileusnić, Marta; Paraga, Sara; Tomasić, Ivan; Zec, Ksenija.
Od ideje do promjene: Vodič za pokretanje programa društveno korisnog učenja .
Zagreb : Institut za razvoj obrazovanja, 2019 (priručnik).

3. Matanović, Damir.
Između reformi i tradicije : Brodska pukovnija od sredine 18. do sredine 19. stoljeća .
Slavonski Brod : Posavska Hrvatska, 2013. (monografija).

4. Matanović, Damir.
Grad na granici : slobodni vojni komunitet Brod na Savi od sredine 18. do sredine 19. stoljeća. .
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2008 (monografija).

5. Matanović, Damir.
Dvjesto pedeset godina grada Broda .
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2003. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Proceedings from International conference Education and training as basis for future employment / Matanović, Damir; Uemura, Arata (ur.).
Osijek : Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek ; Faculty of Economics, Wakayama University Japan, 2019 (zbornik).

2. Tadijino stoljeće : povijest, kultura, identitet : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa / Matanović, Damir; Zieliński, Bogusław; Tubić Hadžagić, Amira; Berbić Kolar, Emina (ur.).
Osijek - Poznanj : Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti ; Sveučilište Adama Mickiewicz u Poznanju, Fakultet za poljsku i klasičnu filologiju, 2018 (zbornik).

3. Mijat Stojanović: Sgode i nesgode moga života / Župan, Dinko; Andrić, Stanko; Matanović, Damir (ur.).
Slavonski Brod ; Zagreb : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje ; Hrvatski školski muzej, 2015 (kritičko izdanje izvorne građe).

4. Hrvatski sabor 1990. - 2007. / Barišić, Pavo; Manin, Marino; Matanović, Damir; Šimunović, Ružica; Vitek, Darko (ur.).
Slavonski Brod : Moja knjiga d.o.o., 2007 (sinteza).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Matanović, Damir; Romstein, Ksenija; Bushati, Jozef.
Half a century of human rights in education by Unesco: advocating one’s well-being from society to classroom and Vice-Versa // Children's Rights in Educational Settings / Velki, Tena ; Ilieva-Trichkova, Petya ; Topolska, Evgenia (ur.).
Osijek : Faculty of Education, Ombudsman for Children Croatia, 2018. Str. 1-12.

2. Matanović, Damir.
Bošnjaci i proces urbanizacije u Slavonskoj vojnoj krajini u 18. stoljeću // Nitko sebi sudac: Zbornik radova o Bernardinu Leakoviću (1741 - 1815) / Šundalić, Zlata ; Kolenić, Ljiljana (ur.).
Osijek - Bošnjaci : Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Općina Bošnjaci, 2017. Str. 11-19.

3. Matanović, Damir.
Svijet odrastanja Mijata Stojanovića // Mijat Stojanović, Sgode i nesgode moga života / Župan, Dinko ; Andrić, Stanko ; Matanović, Damir (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest: Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015.

4. Matanović, Damir.
Sava u svakodnevnom životu krajišnika Slavonske vojne krajine // Rijeka Sava u povijesti / Ostajmer, Branko (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2015. Str. 253-261.

5. Matanović, Damir.
Vinkovci u Vojnoj krajini // Vinkovci / Andrić, Stanko (ur.).
Vinkovci : Matica hrvatska, Ogranak Vinkovci, 2010. Str. 95-110.

6. Matanović, Damir; Marković Matanović Ivančica.
Jesu li multikulturalnost i nacionalni identitet suprotstavljeni pojmovi ili o nastavi u društvenom kontekstu // Izazovi obrazovanja u multikulturnim sredinama / Peko, Anđelka ; Mlinarević, Vesnica (ur.).
Osijek : Učiteljski fakultet u Osijeku, 2009. Str. 207-230.

7. Manin, Marino; Matanović, Damir; Vitek, Darko.
Uvod - Povijesni pregled do 1990. // Hrvatski sabor 1990.-2007. / Barišić, Pavo ; Manin, Marino ; Matanović, Damir ; Šimunović, Ružica ; Vitek, Darko (ur.).
Zagreb : Moja knjiga d.o.o., 2007. Str. 15-39.

8. Manin, Marino; Matanović, Damir; Vitek, Darko.
Kronologija rada Sabora 1990.-2007. // Hrvatski sabor 1990.-2007. / Barišić, Pavo ; Manin, Marino ; Matanović, Damir ; Šimunović, Ružica ; Vitek, Darko (ur.).
Zagreb : Moja knjiga d.o.o., 2007. Str. 41-131.

9. Manin, Marino; Matanović, Damir; Vitek, Darko.
Predsjednici Hrvatskoga sabora // Hrvatski sabor 1990.-2007. / Barišić, Pavo ; Manin, Marino ; Matanović, Damir ; Šimunović, Ružica ; Vitek, Darko (ur.).
Zagreb : Moja knjiga d.o.o., 2007. Str. 133-141.

10. Manin, Marino; Matanović, Damir; Vitek, Darko.
Saborski zastupnici 1990.-2007. // Hrvatski sabor 1990.-2007. / Barišić, Pavo ; Manin, Marino ; Matanović, Damir ; Šimunović, Ružica ; Vitek, Darko (ur.).
Zagreb : Moja knjiga d.o.o., 2007. Str. 143-185.

11. Matanović, Damir.
Godina 1848. i odjeci revolucije u vojnom komunitetu Brod na Savi // Spomenica Filipa Potrebice / Matijević Sokol, Mirjana (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta : Hrvatski institut za povijest, 2004..

12. Matanović, Damir.
Nelegalna komunikacija stanovništva Brodske krajiške pukovnije i Gradačačke kapetanije krajem 18. i početkom 19. stoljeća // Hereditas rervm Croaticarum ad honorem Mirko Valentić / Buczynski, Alexander ; Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2003. Str. 163-169.

13. Matanović, Damir.
Zadnje godine službovanja kapetana Relkovića. Babogredska satnija 1782. - 1786. // Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća : radovi sa znanstvenog skupa (u povodu 200. godišnjice smrti) / Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2000. Str. 101-109.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Brekalo, Miljenko; Matanović, Damir; Adanić, Stjepan.
A Krajinai Szerb Köztársaság jogi vonatkozásai. // FORVM Acta Juridica et Politica. 8 (2018) , 1; 43-57 (članak, znanstveni).

2. Matanović, Damir; Berbić Kolar, Emina.
Položaj i percepcija humanističkih znanosti u Republici Hrvatskoj na početku 21.st.. // Društvene i humanističke studije. 6 (2018) , 6; 27-36 (pregledni rad, znanstveni).

3. Berbić Kolar, Emina; Galzina, Vjekoslav; Matanović, Damir.
Evaluating intangible cultural heritage safeguarding in the case of Slavonia, Baranya and Syrmia. // International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts. 1 (2016) , 3; 71-78 (članak, znanstveni).

4. Berbić Kolar, Emina; Galzina, Vjekoslav; Matanović, Damir.
Towards a safeguarding concept of the Intangible Cultural Heritage in Slavonia, Baranya and Syrmia – aspects of digitization, processing, conservation and dissemination of sound, image and shape. // Medijska istraživanja. 20 (2014) , 2; 213-231 (pregledni rad, znanstveni).

5. Kolenić, Ljiljana; Berbić Kolar, Emina; Matanović, Damir.
Students on linguistic field research in eastern part of Croatia. // Kepzes es Gyakorlat. 9 (2011) , 1-2; 77-89 (članak, znanstveni).

6. Matanović, Damir; Marković, Ivančica; Vitek, Darko; Volner, Hrvoje.
Multiculturalism in Croatia History Textbooks. // Gunumuzde Balkanlarda Egitim. 2 (2009) ; 197-200 (članak, znanstveni).

7. Matanović, Damir; Tomas, Domagoj.
Etnička i vjerska slika Srijema 1880.-1910.. // Povijesni zbornik: godišnjak za kulturu i povijesno nasljeđe. 3 (2009) , 4; 179-192 (članak, znanstveni).

8. Matanović, Damir.
''Prosvjetiteljstvo i protuprosvjetiteljstvo'' kao paradigme odnosa Habsburške Monarhije i Osmanskog Carstva u XVIII. stoljeću te njihov utjecaj na stvaranje ''Slavonske vojne granice''. // Povećalo: časopis za povijest i prosudbe o povijesnoj zbilji. 1 (2007) , 2-3; 212-220 (članak, znanstveni).

9. Matanović, Damir; Golec, Ivica.
Problem ukidanja vojnih komuniteta u Vojnoj krajini na primjerima Broda na Savi i Petrinje. // Povijesni prilozi. 25 (2007) , 31; 183-192 (članak, znanstveni).

10. Matanović, Damir.
Nametnuta dvojnost: nastanak slobodnog vojnog komuniteta Vinkovci(1765.-1787.). // Scrinia Slavonica. 6 (2006) ; 183-193 (članak, znanstveni).

11. Matanović, Damir.
Brodski svjetski putnici kroz svijet barijera - mali prinos komparativnom proučavanju brodske povijesti. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 5 (2005) , 5; 162 - 174 (članak, znanstveni).

12. Matanović, Damir.
Dva tumačenja patronatskog prava u Brodu na Savi iz 1754. i 1801. godine. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. XXVIII (2004) , 53; 117-123 (članak, znanstveni).

13. Matanović, Damir.
U izbore radi novca ili financijsko poslovanje uprave vojnog komuniteta Brod na Savi 1753.-1787.. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 4 (2004) ; 149-161 (članak, znanstveni).

14. Matanović, Damir.
Dva tumačenja patronatskog prava u Brodu na Savi iz 1754. i 1801. godine. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 28 (2004) , 53; 117 - 123 (članak, znanstveni).

15. Matanović, Damir.
Legalitet i legitimitet-suprotstavljene koncepcije pri iskorištavanju šuma Slavonske vojne krajine. // Časopis za suvremenu povijest. 35 (2003) , 3; 961-970 (članak, znanstveni).

16. Matanović, Damir.
Život uz obale Save od 1750. do 1850.. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 14 (2003) , 4; 351-358 (članak, znanstveni).

17. Matanović, Damir.
O osnutku vojnog komuniteta Brod na Savi. // Scrinia Slavonica, Sirmiensia et Baraniensia. 2 (2002) ; 7-15 (članak, znanstveni).

18. Matanović, Damir.
Tvrđava Brod i vojni komunitet Brod na Savi kao paradigma odnosa vojnika i civila u Vojnoj krajini. // Povijesni prilozi. 23 (2002) ; 193-205 (članak, znanstveni).

19. Matanović, Damir.
Svakodnevica na granici Habsburške Monarhije i Osmanskog Carstva. Mikrokozmos Brodske pukovnije i Gradačačke nahije od kraja 18. do sredine 19. stoljeća. // Prilozi/Contribution Instituta za istoriju u Sarajevu. 31 (2002) ; 95-111 (članak, znanstveni).

20. Matanović, Damir.
Principi funkcioniranja unutrašnjeg tržišta Brodske pukovnije (1769.-1857.). // Povijesni prilozi. 22 (2002) ; 97-108 (članak, znanstveni).

21. Matanović, Damir.
O nekim aspektima sanitarnog kordona u Babogredskoj satniji. // Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja Matice hrvatske Vinkovci. 19 (2002) ; 113-123 (članak, znanstveni).

22. Matanović, Damir.
Načela funkcioniranja unutrašnjeg tržišta Brodske pukovnije: (1769.-1857.). // Povijesni prilozi. 21 (2002) ; 97-108 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

23. Matanović, Damir.
Trgovina u sustavu Vojne krajine : 7. brodska pukovnija 1807.-1850.. // Acta historico-oeconomica. 23/24 (1996/1997) ; 100-106 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kolenić, Ljiljana; Berbić Kolar, Emina; Matanović, Damir.
Absolutism, Enlightened, Croatia, Habsburg Monarchy, education. // London Digest. 7 (2010) ; 23-23 (kratko priopćenje, ostalo).

2. Matanović, Damir.
Oriovac u Vojnoj krajini. // Obzor (Zagreb): tjednik. / (2005) ; / (elaborat, ostalo).

3. Matanović, Damir.
Jeremy Black, War in the early modern world, 1450.-1815., London, 1999.. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 3 (2003) ; 732-733 (prikaz, stručni).

4. Matanović, Damir.
Novačenje u Brodskoj pukovniji po popisima muškaraca pukovnije od 1755. do 1808. godine. // Scrinia Slavonica. 1 (2001) , 1; 43 - 57 (članak, ostalo).

5. Matanović, Damir.
Igor Karaman : Slavonija od 1750.-1818.. // Časopis za suvremenu povijest. (1998) ; (prikaz, stručni).

6. Matanović, Damir.
Jure Krišto: Katolička crkva u totalitarizmu. // Hrvatska revija. - (1998) , -; - (stručni).

7. Matanović, Damir.
Prikaz knjige Gradovi Vojne krajine /Alexander Buczynski. // Časopis za suvremenu povijest. (1998) ; (prikaz, stručni).

8. Matanović, Damir.
Lopovi i razbojnici Slavonske vojne krajine. // Đakovački vezovi : prigodna revija. 29 (1998) , 28; 101-108 (popularan rad, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Berbić Kolar, Emina; Matanović, Damir.
Migrants and the migrant crisis in the context of language metaphors based on the example of the daily newspapers: Jutarnji list and Večernji list // Vii. Uluslararasi Balkan tarihi araştirmalari sempozyumu Balkanlar’a ve Balkanlar’dan Göçler (Osmanlı’dan Cumhuriyet’e) / Gölen, Zafer ; Temizer, Abidin (ur.).
Ankara : Gece Akademi, 2019. 927-943 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Matanović, Damir; Brekalo, Miljenko.
Is there place for traditional school in the future? // Education and training as basis for future employment / Matanović, Damir ; Uemura ; Arata (ur.).
Osijek : Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek & Faculty of Economics, Wakayama University, 2019. 7-15 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Galzina, Vjekoslav; Matanović, Damir; Berbić Kolar, Emina.
Opportunities for sustainable safeguarding of the industrial heritage - Đuro Đaković industry Slavonski Brod // 5. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne hrvatske - vizija i razvoj.
2016. 24-31 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Matanović, Damir; Marković, Ivančica.
Extended household communes in Croatia and Albania during 18th and 19th century // Proceedings book of the 1th International Conference on Towards future sustainable development (IC 2012) / Haxhi, A. (ur.).
Shkoder : University of Shkodra, 2012. 1999-2002 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Matanović, Damir; Marković, Ivančica.
Education in Enlightened Absolutism - the Way in which the East overtakes the West // Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, Social Inclusion, History of Education / Nikolay Popov, Charl Wolhuter, Bruno Leutwyler, Marinela Mihova, James Odunleye (ur.).
Sofia : Bureau for Educational Services, 2011. 396-402 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Kolenić, Ljiljana; Berbić-Kolar, Emina; Matanović, Damir.
Bošnjački govor // Šokačka rič 10 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zakud Vinkovci, 2013. 71-86 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Matanović, Damir.
Zadnje godine službovanja M. A. Relkovića. Babogredska satnija 1782.-1785. // M. A. Relković i Slavonija njegovog vremena / Fališevac, Dunja (ur.).
Zagreb-Davor, 2000. 69-78 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Josipović, Igor; Matanović, Damir.
Računalne igre u nastavi povijesti kao nova nastavna strategija učenja igranjem // International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2014.
Albena, Bugarska, 2014. 177-184 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Matanović, Damir.
Zadnje godine službovanja kapetana Relkovića. Babogredska satnija 1782. - 1786. // Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća : radovi sa znanstvenog skupa (u povodu 200. godišnjice smrti) / Agičić, Damir (ur.).
Davor ; Zagreb : Poglavarstvo općine ; Filozofski fakultet, 2000. 101-109 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Nujić, Pavao; Matanović, Damir.
A fortress, a town, a village? Osijek between Osijeks in the Age of Enlightenment // .
(predavanje).

2. Berbić Kolar, Emina; Galzina, Vjekoslav; Matanović, Damir.
Koncept očuvanja nematerijalne kulturne baštine Slavonije, Baranje i Srijema – s gledišta digitalizacije, obrade, čuvanja i širenja zvuka, slike i oblika // Knjiga sažetaka međunarodne znanstvene konferencije Medijska pismenost u digitalno doba – kulturna, ekonomska i politička perspektiva / Zgrabljić Rotar, Nada (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, Borongajska cesta 83d, Zagreb, 2014. 3-5 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Magistarski radovi
 

1. Matanović, Damir.
Satnije Brodske pukovnije. Odnos vojnih vlasti i krajišnika 1747-1850 / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.02 2000, 120 str. Voditelj: Potrebica, Filip.
 
  Druge vrste radova
 

1. Kolenić, Ljiljana; Berbić Kolar, Emina; Matanović, Damir.
Linguistic Field Research on Protected Croatian Languages, 2010. (znanstveni rad).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Gazić, Ines.
Hrvatski narodni običaji istočne Slavonije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Slavonski Brod : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, rujan 2015., 49 str. Voditelj: Matanović, Damir.

2. Benić, Katarina.
Vinkovačke jeseni - kulturna i prirodoslovna baština zavičaja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet u Osijeku, 04.07. 2013, 39 str. Voditelj: Bogut, Irella.

3. Filipović, Tomislav.
Ideologije 20. stoljeća / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet, 27.06. 2013., 40 str. Voditelj: Matanović, Damir.

4. Heged Klešček, Sanela.
Položaj žena u islamskom svijetu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet, 9.05. 2013., 39 str. Voditelj: Matanović, Damir.

5. Ilić, Marina.
Protestantizam / završni rad - diplomski/integralni studij.
Slavonski Brod : Učiteljski fakultet, 13.02. 2013., 62 str. Voditelj: Matanović, Damir.

6. Joka, Alen.
Hrvatska pod osmanskom vlašću / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet u Osijeku, 24.10. 2013, 39 str. Voditelj: Matanović, Damir.

7. Knežević, Monika.
Školstvo u Petrinji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet, 23.4. 2013., 43 str. Voditelj: Matanović, Damir.

8. Kobaš, Jasmina.
Povijest školstva u Vinkovcima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet, 27.06. 2013, 35 str. Voditelj: Matanović, Damir.

9. Mijatović, Irena.
Protestantska crkva u Hrvatskoj / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet, 27.06. 2013, 40 str. Voditelj: Matanović, Damir.

10. Prskalo, Marija.
Univerzalne religije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet u Osijeku, 27.06. 2013., 46 str. Voditelj: Matanović, Damir.

11. Šakota, Veronika.
Baptizam nekada i danas / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet, 15.01. 2013., 39 str. Voditelj: Matanović, Damir.

12. Šebalj, Matea.
Položaj učiteljica krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet, 27.06. 2013, 36 str. Voditelj: Matanović, Damir.

13. Vukasović, Maja.
Školstvo u Semeljcima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet, / 2013., 41 str. Voditelj: Matanović, Damir.

14. Zečević, Melanija.
Religij svijeta u školskom kurikulumu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet, / 2013., 45 str. Voditelj: Matanović, Damir.

15. Barukčić, Ana.
Osnove židovske religije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet u Osijeku, 9.11. 2012, 44 str. Voditelj: Matanović, Damir.

16. Beljan, Katarina.
Leopold I. i urota Zrinsko-Frankopanska / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet u Osijeku, / 2012., 42 str. Voditelj: Matanović, Damir.

17. Ćurković, Maja.
Islam i dijete / završni rad - diplomski/integralni studij.
Slavonski Brod : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, srpanj 2012., 56 str. Voditelj: Matanović, Damir.

18. Martinović, Marina.
Školnici Ivan Filipović i Mijat Stojanović u drugoj polovici 19. stoljeća / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet u Osijeku, / 2012, 46 str. Voditelj: Matanović, Damir.

19. Bakula, Tajana.
Đakovačka katedrala kao kulturološki fenomen / završni rad - diplomski/integralni studij.
Slavonski Brod : Učiteljski fakultet, 21.06. 2011, 47 str. Voditelj: Matanović, Damir.

20. Citerbart, Anđela.
Povijesni razvoj OŠ "Vladimir Nazor" u Slavonskome Brodu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Slavonski Brod : Učiteljski fakultet, 29.11. 2011., 37 str. Voditelj: Matanović, Damir.

21. Đokić, Nada.
Vučedol - arheološko nalazište i značajno zavičajno područje / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet u Osijeku, 27. 05. 2011., 41 str. Voditelj: Bogut, Irella.

22. Kožulj, Arijana.
Pedagoški procesi u Bibliji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Slavonski Brod : Učiteljski fakultet, srpanj 2011., 38 str. Voditelj: Matanović, Damir.

23. Kožulj, Arijana.
Pedagoški procesi u Bibliji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Slavonski Brod : Učiteljski fakultet, srpanj 2011., 38 str. Voditelj: Matanović, Damir.

24. Kršić, Mirela.
Pojava budizma kao svjetske religije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet, / 2011, 41 str. Voditelj: Matanović, Damir.

25. Lukač, Katarina.
Narodna nošnja brdskog kraja - Vinkovci i Bukovlje / završni rad - diplomski/integralni studij.
Slavonski Brod : Učiteljski fakultet, 5.07. 2011., 55 str. Voditelj: Matanović, Damir.

26. Šarić, Ana.
Razvoj rimske religije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Učiteljski fakultet, / 2011., 55 str. Voditelj: Matanović, Damir.

27. Viljevac, Ines.
Razvoj školstva u Virovitici / završni rad - diplomski/integralni studij.
Slavonski Brod : Učiteljski fakultet, 4. 07. 2011, 51 str. Voditelj: Matanović, Damir.

28. Tomas, Domagoj.
Etnička i vjerska slika Srijema 1880. - 1910. / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Filozofski fakultet, 20.10. 2008., 25 str. Voditelj: Matanović, Damir.