crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Vlasta Švoger
(225750)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Švoger, Vlasta.
Ideali, strast i politika: život i djelo Andrije Torkvata Brlića .
Zagreb ; Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2012 (monografija).

2. Švoger, Vlasta.
Südslawische Zeitung 1849.-1852. Organ nove epohe kod Južnih Slavena .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Dom i svijet, 2002. (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj. Knjiga I.: Zakonodavni okvir / Horbec, Ivana; Matasović, Maja; Švoger, Vlasta (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017 (monografija). URL link to work

2. Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića i hrvatskog narodnog preporoda / Klaužer, Vedran; Galoić, Damir; Husinec, Snježana (ur.).
Marija Bistrica : Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici, 2017 (katalog izložbe). prilozen text rada

3. Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u "dugom" 19. stoljeću / Švoger, Vlasta; Turkalj, Jasna (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2016 (monografija).

4. Korespondencija Andrije Torkvata i Ignjata Brlića, Knjiga prva: pisma 1846.-1856. / Artuković, Mato; Švoger, Vlasta; Orban Kljajić, Mica (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015. (urednička/priređivačka).

5. Historiografija / povijest u suvremenom društvu. Zbornik radova s okruglog stola održanog 11. i 12. listopada 2011. u Zagrebu / Ravančić, Gordan; Gregl, Mislav; Horbec, Ivana; Švoger, Vlasta; Župan, Dinko (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014 (monografija).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Švoger, Vlasta.
Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića - okupljalište intelektualne elite // Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića - "tiho žarište" hrvatskog narodnog preporoda / Husinec, Snježana ; Klaužer, Vedran (ur.).
Marija Bistrica : Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici, 2018. Str. 95-114.

2. Švoger, Vlasta.
Štefan Moyses a oddelenie pre kultúru a vzdelávanie v Bánskej rade (1848-1850) // Štefan Moyses - za života a v historickej pamäti. Zborník vydaný pri príležitosti 220. výročia narodenia / Golian, Ján ; Kurhajcová, Alica ; Maliniaková, Erika ; Molda, Rastislav (ur.).
Banská Bystrica : Sredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, 2018. Str. 23-35.

3. Horbec, Ivana; Matasović, Maja; Švoger, Vlasta.
Zakonodavni okvir stvaranja modernoga školstva u Hrvatskoj (18. i 19. stoljeće) // Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj. Knjiga I.: Zakonodavni okvir / Horbec, Ivana ; Matasović, Maja ; Švoger, Vlasta (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017. Str. 7-45. URL link to work

4. Švoger, Vlasta.
Krizmanićev bistrički krug i ilirski pokret // Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića i hrvatskog narodnog preporoda / Klaužer, Vedran ; Galoić, Damir ; Husinec Snježana (ur.).
Marija Bistrica : Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici, 2017. Str. 29-32.

5. Švoger, Vlasta.
Josip Juraj Strossmayer und Andrija Torkvat Brlić während dessen Wiener Studienzeit // Josip Juraj Strossmayer 1815-2015 / Damjanović Barišić, Darija ; Grbešić, Grgo ; Mrkonjić, Tomislav (ur.).
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017. Str. 85-102.

6. Cipek, Tihomir; Švoger, Vlasta.
Moderne ideje i ideologije u hrvatskom društvu 19. stoljeća // Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u "dugom" 19. stoljeću / Švoger, Vlasta ; Turkalj, Jasna (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2016. Str. 167-186.

7. Vlasta Švoger.
Kroatische Intellektuellen - Wiener Studenten - im 19. Jahrhundert. Einige Fallstudien // Die Kroaten an der Wiener Universität. 650 Jahre Universität Wien / Kalapurić, Marijan ; Lacković, Igor ; Manestar, Anamarija (ur.).
Wien : Kroatische akademische Gemeinschaft Österreich ; Kroatisches Historisches Institut Wien/Zagreb, 2016. Str. 19-51.

8. Švoger, Vlasta.
Andrija Torkvat i Ignjat Brlić u svome vremenu // Korespondencija Andrije Torkvata i Ignjata Brlića, Knjiga prva: pisma 1846.-1856. / Artuković, Mato ; Švoger Vlasta, Orban Kljajić, Mica (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015.. Str. 11-86.

9. Švoger, Vlasta.
Zagrebački gradonačelnici njemačkog podrijetla u 19. stoljeću // Nijemci u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj - nova istraživanja i perspektive, Zbornik radova // Die Deutschen in Bosnien und Herzegowina und Kroatien - neue Forschungen und Perspektiven, Konferenzbeiträge / Enes S. Omerović (ur.).
Sarajevo : Institut za istoriju u Sarajevu, 2015.. Str. 57-73.

10. Švoger, Vlasta.
Izidor Kršnjavi u listovima na njemačkom jeziku na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće // Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj, Zbornik radova znanstvenog skupa / Mance, Ivana ; Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Hrvatski institut za povijest, 2015.. Str. 121.-133..

11. Švoger, Vlasta.
Andrija Torkvat Brlić. A magyarokkal való megbékélést pártoló magányos hang Horvátországban 1848–1849-ben // A HORVÁT–MAGYAR EGYÜTTÉLÉS FORDULÓPONTJAI INTÉZMÉNYEK, TÁRSADALOM, GAZDASÁG, KULTÚRA // PREKRETNICE U SUŽIVOTU HRVATA I MAĐARA USTANOVE, DRUŠTVO, GOSPODARSTVO I KULTURA / Pál Fodor ; Šokčević, Dinko ; Turkalj, Jasna ; Karbić, Damir (ur.).
Budapest : MTA Bölcsészett udományi Kutatóközpont Történett udományi Intézet ; Hrvatski institut za povijest, 2015.. Str. 344-350.

12. Švoger, Vlasta; Turkalj, Jasna.
Die Pressefreiheit in Kroatien vom Ende der vierziger bis Mitte der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts - gesetzliche Regelung und Praxis // Kroatisch-ungarische öffentlich-rechtliche Verhältnisse zur Zeit der Doppelmonarchie / Máthé, Gábor ; Mezey, Barna (ur.).
Budapest : Eötvös University Press, 2015.. Str. 293.-344..

13. Švoger, Vlasta; Tvrtković, Tamara.
A hungarofíliától a hungarofóbiáig. Magyarságkép Horvátországban a 16. századtól a 19. századig // A HORVÁT–MAGYAR EGYÜTTÉLÉS FORDULÓPONTJAI INTÉZMÉNYEK, TÁRSADALOM, GAZDASÁG, KULTÚRA // PREKRETNICE U SUŽIVOTU HRVATA I MAĐARA USTANOVE, DRUŠTVO, GOSPODARSTVO I KULTURA / Pál, Fodor ; Šokčević, Dinko ; Turkalj, Jasna ; Karbić, Damir (ur.).
Budapest : MTA Bölcsészett udományi Kutatóközpont Történett udományi Intézet ; Hrvatski institut za povijest, 2015.. Str. 690-697.

14. Švoger, Vlasta.
Slobodni pojedinci u slobodnom narodu. Građanske i političke slobode i prava u hrvatskom tisku sredinom 19. stoljeća // Ascendere historiam. Zbornik u čast Milana Kruheka / Karbić, Marija ; Kekez, Hrvoje ; Novak, Ana ; Horvat Zorislav (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014.. Str. 573.-584..

15. Švoger, Vlasta.
O publicističkoj aktivnosti Andrije Torkvata Brlića u revolucionarnim godinama 1848.-1849. // Zbornik o Andriji Torkvatu Brliću / Župan, Dinko (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod, 2012.. Str. 131.-153..

16. Švoger, Vlasta; Šabić, Marijan.
Bibliografija Andrije Torkvata Brlića // Zbornik o Andriji Torkvatu Brliću / Župan, Dinko (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2012.. Str. 249.-257..

17. Švoger, Vlasta.
Avelin Ćepulić o uvođenju hrvatskog jezika u upravu i sudstvo u Dalmaciji na prijelazu iz četrdesetih u pedesete godine 19. stoljeća // Zbornik Nikše Stančića / Iveljić, Iskra (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, FF press, 2011.. Str. 113.-123..

18. Švoger, Vlasta.
Liberalni katolicizam u Hrvatskoj i Strossmayer // Zbornik radova 7. i 8. Strossmayerovih dana / Mandić, Ivica (ur.).
Đakovo : Grad Đakovo, 2011.. Str. 77-123.

19. Švoger, Vlasta.
Slika Katoličke i Pravoslavne crkve u zagrebačkom tisku od izbijanja revolucije 1848. godine do uvođenja neoapsolutizma // HUMANITAS ET LITTERAE. Zbornik u čast Franje Šanjeka / Čoralić, Lovorka i Slišković, Slavko (ur.).
Zagreb : Dominikanska naklada Istina ; Kršćanska sadašnjost d. o. o., 2009.. Str. 517.-533..

20. Švoger, Vlasta.
Prilog bibliografiji članaka u zagrebačkim liberalnim listovima Saborske novine, Slavenski jug, Südslawische Zeitung i Jugoslavenske novine // Biobibliographica : zbornik znanstveno-istraživačkoga projekta Hrvatska bio-bibliografska baština. Sv. 3 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 63-102.

21. Švoger, Vlasta.
Das kroatische Pressewesen // Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII/2, Politische Öffentlichkeit und Ziwilgesellschaft, 2. Teilband: Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung / Rumpler, Helmut i Urbanitsch Peter (ur.).
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006. Str. 2149-2176.

22. Švoger, Vlasta.
Zagrebački liberalni listovi o ustavnoj monarhiji tijekom revolucije 1848.-1849. i neposredno nakon nje // Hereditas rervm Croaticarvm ad honorem Mirko Valentić / Buczynski, Alexander i Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2003. Str. 175.-183..

23. Švoger, Vlasta.
Slika Mađara u hrvatskome liberalnom tisku sredinom 19. stoljeća // Croato-Hungarica. Uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza. A horvat-magjar törtenelmi kapcsolatok 900 eve alkalmabol / Jauk-Pinhak, Milka ; Kiss Gy., Csaba ; Nyomarkay, Istvan (ur.).
Zagreb : Katedra za hungarologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; Matica hrvatska, 2002.. Str. 81.-93..
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Švoger, Vlasta.
Zeitungen. Plattform für Debatten über die Modernisierung des kroatischen Schulwesens im 19. Jahrhundert. // History of Education & Childrens Literature. 12 (2017) , 1; 321-336 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Švoger, Vlasta.
The 1848-1849 revolutionary turmoil – incentive for changes in Croatia’s education system. // Povijesni prilozi. 53 (2017) , 53; 163-185 (članak, znanstveni). URL link to work

2. Švoger, Vlasta.
On the role of informal education in 19th century Croatia. // Review of Croatian history. 13 (2017) , 1; 79-102 (članak, znanstveni). URL link to work

3. Švoger, Vlasta; Krešić, Mirela.
In the Eyes of the Press: The Croatian Judiciary in the Period of Pseudo- Constitutionalism (1849-1851). // Medijska istraživanja. 22 (2016) , 2; 45-62 (članak, znanstveni). URL link to work

4. Vlasta Švoger.
Political Rights and Freedoms in the Croatian National Revival and the Croatian Political Movement of 1848-1849. // The Hungarian Historical Review. 5 (2016) , 1; 73-104 (članak, znanstveni).

5. Švoger, Vlasta.
Obitelj Hatz u javnom životu Zagreba i Hrvatske u 19. stoljeću. // Godišnjak Njemačke zajednice - DG Jahrbuch. 22 (2015) ; 95-110 (članak, znanstveni).

6. Švoger, Vlasta; Tvrtković, Tamara.
Hungarian-Croatian Water-painting: The Richness of Nuance in the Image of Hungarians in the Croatian Public Imagination from the 16th Century to the 19th. // Hungarian Studies. 29 (2015) , 1-2; 157-178 (članak, znanstveni).

7. Švoger, Vlasta.
Ivan Nepomuk Kamauf - prvi gradonačelnik Zagreba (1851.-1857.). // Godišnjak Njemačke zajednice - DG Jahrbuch. 21 (2014) ; 69-80 (članak, znanstveni).

8. Švoger, Vlasta.
Mađari i mađarska politika u političkom djelovanju Andrije Torkvata Brlića. // Časopis za suvremenu povijest. 46. (2014) , 2.; 363-382 (članak, znanstveni).

9. Švoger, Vlasta.
Humor na njemački način - Die Klatschrose. Humoristisch-belletristisches Wochenblatt. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice .... 20 (2013) ; 103-124 (članak, znanstveni).

10. Švoger, Vlasta.
Ban Josip Jelačić u očima svojih suvremenika. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 31. (2013) ; 247-271 (članak, znanstveni).

11. Švoger, Vlasta; Horbec, Ivana.
Nacrt temeljnih načela javne nastave u Austriji (1848.) - osnova modernizacije školstva u Habsburškoj Monarhiji. // Anali za povijest odgoja. 12. (2013) ; 7-39 (članak, znanstveni).

12. Švoger, Vlasta.
O temeljima modernoga školstva u Habsburškoj Monarhiji i Hrvatskoj. // Povijesni prilozi. 31. (2012) , 42.; 309-328 (članak, znanstveni).

13. Švoger, Vlasta.
Josip Schrott - čovjek izvan struje. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 36 (2012) , 70; 105-116 (članak, znanstveni).

14. Švoger, Vlasta.
Martin Nedić o prilikama u Bosni i Hercegovini sredinom 19. stoljeća. // Historijski zbornik. 65. (2012) , 2.; 387-420 (članak, znanstveni).

15. Švoger, Vlasta.
Biskup Josip Schrott u javnom životu Hrvatske. // Godišnjak Njemačke zajednice - DG Jahrbuch. 19 (2012) ; 45-64 (članak, znanstveni).

16. Švoger, Vlasta.
List Primorac u kontekstu hrvatskoga novinstva 19. stoljeća. // Zbornik Kraljevice. 1. (2012) ; 64-77 (pregledni rad, znanstveni).

17. Horbec, Ivana; Švoger, Vlasta.
Početak modernoga srednjeg školstva u Habsburškoj Monarhiji: Nastavni plan za gimnazije (1849.). // Anali za povijest odgoja. 10. (2011) ; 7-17 (pregledni rad, znanstveni).

18. Horbec, Ivana; Švoger, Vlasta.
Školstvo kao politicum: Opći školski red iz 1774.. // Anali za povijest odgoja - Annals for the History of Education. 9. (2010) ; 5-47 (članak, znanstveni). prilozen text rada

19. Švoger, Vlasta.
Adolfo Veber u hrvatskoj politici. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice .... 17. (2010) ; 11-31 (članak, znanstveni).

20. Švoger, Vlasta.
Skica za portret Adolfa Vebera Tkalčevića (U povodu sto dvadesete obljetnice smrti). // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 33. (2009) , 64.; 107-136 (članak, znanstveni).

21. Švoger, Vlasta.
Prilog poznavanju publicističke aktivnosti Adolfa Vebera Tkalčevića. // Godišnjak njemačke zajednice - DG Jahrbuch. 16. (2009) ; 29-49 (članak, znanstveni).

22. Švoger, Vlasta.
Slika Austrije i Austrijanaca u zagrebačkim liberalnim listovima na prijelazu iz četrdesetih u pedesete godine 19. stoljeća. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice - VDG Jahrbuch. 15 (2008) ; 23-34 (članak, znanstveni).

23. Švoger, Vlasta.
O publicističkoj djelatnosti Avelina Ćepulića. // Povijesni prilozi. 27 (2008) , 35; 219-238 (članak, znanstveni).

24. Švoger, Vlasta.
Zagrebačko liberalno novinstvo o slobodi tiska i društvenoj ulozi novina od izbijanja revolucije 1848. do uvođenja neoapsolutizma 1851. godine. // Povijesni prilozi. 25 (2006) , 30; 203-223 (članak, znanstveni).

25. Švoger, Vlasta.
Zagrebački liberalni tisak o preobrazbi hrvatskoga gospodarstva i izgradnji modernoga kapitalističkoga gospodarskog sustava 1848.-1852.. // Povijesni prilozi. 24 (2005) , 28; 173-197 (članak, znanstveni).

26. Švoger, Vlasta.
Prilog životopisu Gustava Dollhopfa. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice - VDG Jahrbuch. - (2005) , -; 23.-33. (članak, znanstveni).

27. Švoger, Vlasta.
Vjerska problematika u zagrebačkom liberalnom tisku 1848.-1852.. // Croatica Christiana Periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. XXIX (2005) , 56; 121-145 (članak, znanstveni).

28. Švoger, Vlasta.
Südslawische Zeitung o ustavnoj monarhiji i njemački utjecaji na ta shvaćanja. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice .... XI (2004) ; 89-101 (članak, znanstveni).

29. Švoger, Vlasta.
Suedslawische Zeitung - hrvatske novine na njemačkom jeziku. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice - VDG Jahrbuch 2003. X. (2003) , -; 349.-360. (članak, znanstveni).

30. Švoger, Vlasta.
Nijemci i Njemačka na stranicama lista Südslawische Zeitung. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice - VDG Jahrbuch 2002. - (2002) , -; 189.-200. (članak, znanstveni).

31. Švoger, Vlasta.
Novinstvo kao javni medij sredinom 19. stoljeća u Hrvatskoj. // Časopis za suvremenu povijest. 32 (2000) , 3; 451.-462. (članak, znanstveni).

32. Švoger, Vlasta.
Zagrebački opozicijski list Südslawische Zeitung o odjeku revolucionarnih previranja 1848.-1849. u Hrvatskoj i Vojvodini. // Časopis za suvremenu povijest. 31 (1999) , 2; 239.-260. (članak, znanstveni).

33. Švoger, Vlasta.
Obrisi Hrvatskog liberalizma Romuald Josip Kvaternik i list Suedslawische Zeitung (1849.-1852.). // Časopis za suvremenu povijest. 30 (1998) , 2; 255.-276. (članak, znanstveni).

34. Švoger, Vlasta.
Recepcija Herdera u Hrvatskom narodnom preporodu na temelju Danice ilirske. // Časopis za suvremenu povijest. 30 (1998) , 3; 455.-478. (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Švoger, Vlasta.
Trpimir Macan, Hrvatskom prošlosti. Pogledi i osvrti, HKD sv. Jeronima, Zagreb, 2011., 287 str.. // Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije. 7 (2012) , 13 (1); 213-216 (prikaz, ostalo).

2. Švoger, Vlasta.
Nacrt ustroja gimnazija i realnih škola u Austriji. // Anali za povijest odgoja. 10. (2011) ; 119-182 (stručni prijevod, stručni).

3. Švoger, Vlasta.
Dr. sc. Tomislav Markus (1969.-2010.). // Časopis za suvremenu povijest. 42. (2010) , 2.; 515-517 (nekrolog, ostalo).

4. Švoger, Vlasta.
Dr. sc. Tomislav Markus (1969.-2010.). // Povijesni prilozi. 29. (2010) , 39.; 303-309 (nekrolog, ostalo).

5. Švoger, Vlasta.
Tomislav Markus (1969.-2010.). // Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije. V. (2010) , 10 (2).; 195-196 (nekrolog, ostalo).

6. Vlasta Švoger.
Srećko Lipovčan, Mediji - druga zbilja? Rasprave, ogledi, interpretacije, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006., 305 str.. // Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije. II. (2007) , 4; 154-156 (prikaz, ostalo).

7. Švoger, Vlasta.
1848. Ereignis und Erinnerung in den politischen Kulturen Mitteleuropas, ur. Barbara Haider i Hans Peter Hye, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2003., 315 str.. // Povijesni prilozi. 24 (2005) , 28; 214.-220. (prikaz, stručni).

8. Švoger, Vlasta.
Dalibor Čepulo, Prava građana i moderne institucije. Europska i hrvatska pravna tradicija, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2003., 222 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 37. (2005) , 2.; 501.-505. (prikaz, ostalo).

9. Švoger, Vlasta.
Anna Pia MAISSEN, Wie ein Blitz schlaegt es aus meinem Mund. Der Illyrismus: Die Hauptschriften der kroatischen Nationalbewegung 1830-1844, Peter Lang, Bern 1998., 367 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 35 (2003) , 3; 1051-1052 (prikaz, stručni).

10. Švoger, Vlasta.
Hrvatski državni sabor 1848., Svezak 1., priredili: Iskra Iveljić, Josip Kolanović, Nikša Stančić; uredio Josip Kolanović; Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2001., 619 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 33. (2001) , 2.; 519.-522. (prikaz, ostalo).

11. Švoger, Vlasta.
Tomislav MARKUS, Slavenski Jug 1848.-1850. godine i hrvatski politički pokret, Hrvatski institut za povijest - Dom i svijet, Zagreb 2001., 315 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 33. (2001) , 3.; 899.-903. (prikaz, ostalo).

12. Švoger, Vlasta.
Günter MÜCHLER, “Wie ein treuer Spiegel”. Die Geschichte der Cotta'schen Allgemeinen Zeitung. // Časopis za suvremenu povijest. 31 (1999) , 3; 653.-656. (prikaz, stručni).

13. Švoger, Vlasta.
Az 1848-49-es magyar forradalom visszhangja Horvatorszagban. // Cafe babel, Budapest. 8 (1998) , 1; 33-43 (pregledni rad, stručni).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Švoger, Vlasta.
Reisen im privaten und öffentlichen Leben in Kroatien Mitte des 19. Jahrhunderts // Multimedijalni CD ROM Internationales kulturhistorisches Symposion Mogersdorf - Hrvatski referenti 1972.-2004. / Budak, Neven ; Šute, Ivica (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, FF press, 2005. (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Švoger, Vlasta.
Suedslawische Zeitung o revolucionarnim zbivanjima 1848.-1849. u Habsburškoj Monarhiji // Hrvatska 1848. i 1849. Zbornik radova / Valentić, Mirko (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2001. 351.-369. (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Švoger, Vlasta.
O počecima hrvatskog profesionalnog novinarstva - Josip Praus, pokretač i urednik zagrebačkog liberalnog lista Suedslawische Zeitung (1849.-1852.) // Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa "Kraljski Dalmatin- 200 godina hrvastkog i zadarskog novinarstva u europskom kontekstu" / Zgrabljić Rotar, Nada (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za informatologiju i komunikologiju, 2007. 43-57 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Švoger, Vlasta.
Publicistička aktivnost Franza Vaničeka u zagrebačkim listovima // Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija / Skenderović, Robert ; Andrić, Stanko (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017. 355-372 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Švoger, Vlasta.
Kroatische Zeitungen, Schule und ein Lehrer: Mijat Stojanović (1818-1881) über Schule und Erziehung // Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf.
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Švoger, Vlasta.
Stjepan Moyses i Prosvjetni odsjek Banskoga vijeća (1848.-1850.) // Štefan Moyses (1797-1869).
Banska Bistrica, Slovačka (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Švoger, Vlasta.
Students from the Small Country in the Big City – Croatians Studying in Vienna in the Nineteenth Century // Being a Student in the Habsburg Monarchy.
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Švoger, Vlasta.
Hrvatsko liberalno novinstvo u doba revolucije - Saborske novine, Slavenski Jug, Südslawische Zeitung i Jugoslavenske novine (1848.-1852.) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 19. 07. 2004., 511 str. Voditelj: Stančić, Nikša.
Vrh
 
  Magistarski radovi
 

1. Švoger, Vlasta.
Zagrebački list Südslawische Zeitung i njegov krug (1849.-1852.) / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 19.07. 2000., _ str. Voditelj: Stančić, Nikša.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Ladić, Zoran; Turkalj Jasna; Švoger, Vlasta.
Društvena mreža - znanstveni četvrtak, 8. lipnja 2017., 2017. (popularan rad). URL link to work

2. Mirković, Mijo; Švoger, Vlasta.
Glavni uzroci gospodarske zaostalosti slavenskih naroda, 2008. (prijevod).

3. Handel, Erazmo; Trogrlić, Marko; Švoger, Vlasta.
Sjećanja, 2007. (prijevod).

4. Švoger, Vlasta.
Jagić, Ivan Nepomuk, 2005. (enciklopedijski članak).

5. Švoger, Vlasta.
Jelačić, Ljudevit (Ljudevit Ferdinand, Ludovik, Lujo, Ferdinandus Ludovicus), 2005. (enciklopedijski članak).

6. Švoger, Vlasta; Redakcija Hrvatskog biografskog leksikona.
Josipović, Antun Daniel (Josipovich, Jozipović ; Anton, Danijel), 2005. (enciklopedijski članak).
Vrh
 
  Prevodilaštvo
 

1. Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj. Knjiga I.: Zakonodavni okvir / Horbec, Ivana; Matasović, Maja; Švoger, Vlasta (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017 (monografija). URL link to work

2. Rani novi vijek / Volker-Rasor, Anette (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2016. (priručnik).

3. Trogrlić, Marko.
Erazmo Handel, "Sjećanja" .
Zagreb : Dom i svijet, 2007 (gradivo).

4. Golec, Ivica.
Hrvatsko pjevačko društvo Slavulj Petrinja (1864.-2004.) .
Petrinja : Matica Hrvatska, 2004 (monografija).
Vrh
 
upomoc
foot_4