crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Mihaela Matešić
(226220)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Matešić, Mihaela.
Pravogovor i pravopis: Izazovi suvremene hrvatske standardologije .
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2018 (monografija). URL link to work

2. Marić, Mirna; Matešić, Mihaela; Studentice Učiteljskog fakulteta u Rijeci.
Na poljanama zelenim. Glazbena slikovnica+CD .
Rijeka : Dušević & Kršovnik d.o.o., 2015 (glazbena sikovnica).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. XXXIII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga" / Matešić, Mihaela; Nigoević, Magdalena (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2019 (knjiga sažetaka). URL link to work

2. JEZIK I UM: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 3. do 5. svibnja 2018. u Rijeci / Matešić, Mihaela; Vlastelić, Anastazija (ur.).
Zagreb : Srednja Europa i HDPL, 2019 (zbornik). URL link to work

3. Priručnik za prevoditelje: prilog teoriji i praksi / Stojić, Aneta; Brala-Vukanović, Marija; Matešić, Mihaela (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. (priručnik).

4. Eugenio Coseriu: Teorija jezika i opća lingvistika / Matešić, Mihaela; Silić, Josip (ur.).
Zagreb : Disput, 2011 (monografija).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Matešić, Mihaela; Memišević, Anita; Brala- Vukanović, Marija.
Pragmatics and semantics of the verb misliti // Language and its Effects. Proceedings from the CALS Conference 2017 / Brala Vukanović, Marija ; Memišević, Anita (ur.).
Berlin : Peter Lang GmbH, 2019. Str. 197-208.

2. Brala-Vukanović, Maja; Matešić, Mihaela.
Croatian ‘pointing words’: Where body, cognition, language, context and culture meet // Dimenzije značenja / Belaj, Branimir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u zagrebu ; Zagrebačka slavistička škola, 2015. Str. 31-61.

3. Matešić, Mihaela.
Pisani akademski diskurs i tradicionalna normativnost // Priručnik za prevoditelje: prilog teoriji i praksi / Stojić, Aneta ; Brala-Vukanović, Marija ; Matešić, Mihaela (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. Str. 339-354.

4. Matešić, Mihaela.
Odraz jezične uporabe u normativnim priručnicima hrvatskoga jezika // Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata / Kryžan-Stanojević, Barbara (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2013. Str. 39-51. URL link to work

5. Matešić, Mihaela.
Strana vlastita imena u suvremenome hrvatskom jeziku i pravopisu u uvjetima globalizacijskih promjena // Inovacije u slavenskim jezicima / Barbara, Kryžan-Stanojević (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2011. Str. 109-121.

6. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela.
Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme) // Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika . Die kroatische Sichtweise der Unterschiede zwishen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen / Tošović, Branko ; Wonisch, Arno (ur.).
Zagreb : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz ; Izvor, 2010. Str. 57-73.

7. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela.
Usporedba koncepcija pravopisnih rječnika hrvatskoga, bosanskoga/bošnjačkoga i srpskoga jezika // Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika. Die kroatische Sichtweise der Unterschiede zwishen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen / Tošović, Branko, Wonisch, Arno (ur.).
Zagreb : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Izvor, 2010. Str. 75-86.

8. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela.
Usporedba koncepcija pravopisnih rječnika hrvatskoga, bosanskoga/bošnjačkoga i srpskoga jezika // Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen / Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika / Tošović, Branko (ur.).
Beč-Berlin : LIT Verlag, 2009. Str. 415-426.

9. Matešić, Mihaela.
Hrvatska ortoepija između norme i uzusa // Jezični varijeteti i nacionalni identiteti: Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini / Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ; Silić, Josip (ur.).
Zagreb : Disput, 2009. Str. 291-305.

10. Matešić, Mihaela.
Načelo tradicije u pravopisu // Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb : HDPL, 2009. Str. 204-212.

11. Matešić, Mihaela.
Odraz globalizacije u najnovijem hrvatskom pravopisu // Lice i naličje jezične globalizacije / Kryžan-Stanojević, Barbara (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2009. Str. 103-110.

12. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela.
Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme) // Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen / Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika / Tošović, Branko (ur.).
Beč-Berlin : LIT Verlag, 2008. Str. 477-494.

13. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela.
O tekstnim konektorima // Lada Badurina, Između redaka: Studije o tekstu i diskursu / Petrović, Bernardina ; Stefanović, Ljubomir ; Šikić, Anita (ur.).
Zagreb-Rijeka : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. Str. 26-41.

14. Matešić, Mihaela.
Jat – prilog za leksikografsku natuknicu // Zbornik radova 7 (radovi s Međunarodnoga znanstvenog skupa RFD) / Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2008. Str. 491-503.

15. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela.
Govor na kušnji - Istraživanja govorenog diskursa: zamke i izazovi // U službi jezika - Zbornik u čast Ivi Lukežić / Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, 2007.. Str. 267-289.
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Memišević, Anita; Matešić, Mihaela.
A cognitive syntactico-semantic analysis of the Croatian verbal prefix uz-. // Lingua. 217 (2019) ; 45-68 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Martinović, Blaženka; Matešić, Mihaela.
U potrazi za kompetentnim govornikom. // Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu. 1 (2018) , 11; 153-168 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

2. Matešić, Mihaela; Ramadanović, Ermina.
Uloga pravopisnih priručnika u standardizaciji pravogovornoga plana: stara metodološka pitanja i novi izazovi. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 43 (2017) , 1; 107-123 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

3. Matešić, Mihaela; Memišević, Anita.
Pragmatics of adjectives in academic discourse: from qualification to intensification. // Jezikoslovlje. 17 (2016) , 1-2; 179-206 (članak, znanstveni).

4. Matešić, Mihaela; Marot Kiš, Danijela.
Pragmatika gramatičkih oblika: morfološka i sintaktička sredstva kao načini za iskazivanje uljudnosti. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 27 (2015) , 2; 103-116 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

5. Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda; Matešić, Mihaela.
Postupak automatskoga slogovanja temeljem načela najvećega pristupa i statistika slogova za hrvatski jezik. // Govor : časopis za fonetiku. 32 (2015) , 1; 3-34 (članak, znanstveni). URL link to work

6. Matešić, Mihaela.
Wyróżniki normy skodyfikowanej i normy uzualnej we współczesnym chorwackim języku standardowym. // Studia Slavica. 16 (2012) , 1; 93-103 (članak, znanstveni).

7. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela.
Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju. // Croatica et Slavica Iadertina. VII (2011) , I; 17-31 (članak, znanstveni). prilozen text rada

8. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela.
Teorijsko-metodološka uporišta jezikoslovnog rada Marćela (Marcela) Kušara. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 1 (2008) ; 1-15 (članak, znanstveni).

9. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela.
Riječka jezična zbilja: Urbani govor između sustava i standarda. // Sveti Vid, Zbornik XIII. 1 (2008) ; 111-120 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Matešić, Mihaela.
Metodologija morfonološkoga pravopisa (metodološki postupci u Hrvatskome pravopisu iz 1944. godine). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 2 (2014) ; 349-363 (članak, stručni).

2. Matešić, Mihaela.
Lingvistika nadrečeničnih jezičnih odnosa. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 2 (2010) ; 180-184 (prikaz, stručni).

3. Matešić, Mihaela.
Zbornik radova o sintaksi padeža. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. 1 (2010) ; 233-237 (prikaz, stručni).

4. Martinčić-Ipšić, Sanda; Matešić, Mihaela; Ipšić, Ivo.
Korpus hrvatskoga govora. // Govor : časopis za fonetiku. I (2004) , 2; 135-150 (pregledni rad, stručni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Matešić, Mihaela.
Chorwacki język standardowy dla językoznawców i niejęzykoznawców: językowa i stylistyczna specyfika tekstów naukowych // Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8 (opis, konfrontacja, przekład) / Łuczków, Iwona ; Sarnowski, Michał (ur.).
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławsiego, 2014. 267-279 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Matešić, Mihaela; Memišević, Anita.
Intertekstualnost i paremija ili što se sve događa onome tko rano rani // Parémie národů slovanských VII / Mrhačová, Eva ; Muryc, Jiří ; Kolberová, Urszula (ur.).
Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2014. 339-348 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela.
Poštapalice pod povećalom: o jednoj posebnoj vrsti diskursnih oznaka // Tuzla. Grad na zrnu soli (zbornik radova) / Turbić-Hadžagić, Amira (ur.).
Tuzla : JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, 2013. 9-24 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

4. Matešić, Mihaela.
Kako doista govori izvorni govornik hrvatskoga jezika? // Međunarodni suradni znanstveni skup "Prvi, drugi, ini jezik : hrvatsko-makedonske usporedbe" : zbornik radova = Međnarodna sorabotka simpozium "Prv, vtor, drug jazik : hrvatsko-makedonski sporedbi" : zbornik na trudovi / Cvikić, Lidija ; Petroska, Elena (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2013. 22-34 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Matešić, Mihaela.
O sažetku opširno // Riječki filološki dani 8 / Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Matešić, Mihaela; Badurina, Lada.
Ilirsko (orto)grafijsko sveslavenstvo i ortoepsko svehrvatstvo // POLSKA I CHORWACJA W EUROPIE ŚRODKOWEJ: Integracja europejska w tradycji i przyszłości / Żurek, Piotr (ur.).
Bielsko-Biała : Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH, 2007. 343-356 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Matešić, Mihaela.
Pravopis i tradicija: teorijsko-metodološki pristup jednome normativnom načelu u suvremenoj hrvatskoj pravopisnoj normi i praksi // Riječki filološki dani, zbornik radova 9 / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2014. 551-562 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Matešić, Mihaela; Plešković, Maša.
Između elitizma i demokratizacije: standardni jezik u akademskoj zajednici // Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću / Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan, Antunović, Goranka (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2014. 23-42 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Matešić, Mihaela; Plešković, Maša.
"Ti ja dam 'gospođo'!" ili o jednome (pragma)lingvističkom problemu u suvremenome hrvatskom jeziku // Jezik kao informacija : zbornik radova / Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.).
Zagreb : Srednja Europa ; HDPL, 2013. 3-23 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Matešić, Mihaela.
Fonologija i ortoepija - određenje i razgraničenje // Zadarski filološki dani 1 : zbornik radova / Babić, Vanda ; Matek Šmit, Zdenka (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2007. 187-197 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela.
O tekstnim konektorima // Riječki filološki dani 6 / Ines Srdoč-Konestra, Silvana Vranić (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2006. 205-222 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Matešić, Mihaela.
Uzvici u hrvatskom standardnom jeziku // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječi filološki dani 5 / Lukežić, Irvin ; Gašparović, Darko ; Bačić-Karković, Danijela ; Badurina Lada ; Car-Mihec, Adriana ; Kovačević, Marina ; Stolac, Diana ; Vranić, Silvana ; Jurčić Katunar, Cecilija (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2004. 337-344 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Matešić, Mihaela.
Rudolf Strohal kao dijalektolog // Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Tiskara i grafika Žagar, 2000. 197-201 (domaća recenzija,objavljeni rad).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Martinović, Blaženka; Matešić Mihaela; Pletikos Olof, Elenmari; Vlašić Duić, Jelena.
U potrazi za standardnim izgovorom // Jezik i um, XXXII. međunarodni znanstveni skup, Knjiga sažetaka / Stolac, Diana ; Nigoević, Magdalena (ur.).
Rijeka : Srednja Europa i HDPL, 2018. 88-88 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

2. Matešić, Mihaela; Plešković, Maša.
Gospodin i gospođa iz opozicije u apoziciju ili o pragmatici oslovljavanja u hrvatskome jeziku // .
(predavanje,sažetak).

3. Martinčić–Ipšić, Sanda; Grzybek, Peter; Mačutek, Jan; Matešić, Mihaela.
Distributions of Automatically Segmented Phonemes in Croatian Speech // 6. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" / G. Varošanec-Škarić ; D. Horga (ur.).
Zagreb, 2007. 83-85 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela.
Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju // .
(poster,sažetak,znanstveni).

5. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela.
Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju // Četvrti hrvatski slavistički kongres. Zbornik sažetaka / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb, Varaždin, Čakovec : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga slavističkog društva, 2006. 168-169 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Matešić, Mihaela.
Kohezivnost teksta ostvarena leksičkim sponama: tekstni konektori i modalne riječi // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Matešić, Mihaela.
O infinitivu u hrvatskome standardnom jeziku // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Matešić, Mihaela.
Stavovi Vladimira Anića o normiranju hrvatskoga jezika // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Matešić, Mihaela.
Metodološki problemi pri određivanju ortoepske vrijednosti kontinuante nekadašnjega glasa jata u hrvatskome standardnom jeziku // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Matešić, Mihaela.
Tko je izvorni govornik hrvatskoga jezika? // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Matešić, Mihaela.
O uzusu i normi s gledišta gramatike // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Badurina, Lada; Matešić, Mihaela.
O tekstnim konektorima // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Magistarski radovi
 

1. Matešić, Mihaela.
Nepromjenjive riječi u Kastavštini Ive jardasa / magistarski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 17.12. 2002., 189 str. Voditelj: Lukežić, Iva.
Vrh
 
  Diplomski radovi
 

1. Matešić, Mihaela.
Današnji mjesni govor Vrbovskoga / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet , 31.10. 1997., 57 str. Voditelj: Lukežić, Iva.
Vrh
 
upomoc
foot_4