Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Petar Prelog
(226672)
Četvrtak 9. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Prelog, Petar.
Hrvatska moderna umjetnost i nacionalni identitet .
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2018 (monografija).

2. Kraševac, Irena; Prelog, Petar; Kolešnik, Ljiljana.
Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu i hrvatsko slikarstvo = Die Akademie der Bildenden Künste in Muenchen und die kroatische Malerei .
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2008. (monografija).

3. Prelog, Petar.
Proljetni salon 1916-1928. .
Zagreb : Umjetnički paviljon, 2007. (monografija).

4. Prelog, Petar.
Matko Vekić .
Zaprešić : Fraktura, 2005. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898.-1975. / Kolešnik, Ljiljana; Prelog Petar (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2012 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Prelog, Petar.
Prostor iskanja identitete: hrvaška likovna umetnost v tridesetih letih // Na robu: Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929-1941) / On the Brink: The Visual Arts in The Kingdom of Yugoslavia (1929-1941) / Jenko, Marko ; Žerovc, Beti (ur.).
Ljubljana : Moderna galerija, 2019. Str. 94-151.

2. Prelog, Petar.
Nekoliko opažanja uz rukopis knjige Grge Gamulina "Naivni slikari Hlebinske škole" // Grgo Gamulin, Naivni slikari Hlebinske škole / Crnković, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski muzej naivne umjetnosti, 2019. Str. 202-205.

3. Prelog, Petar.
Razotkrivajući portreti Vladimira Crnkovića // Vladimir Crnković: Moji ljudi / Francetić Malčić, Mira (ur.).
Zagreb : Hrvatski muzej naivne umjetnosti, 2018. Str. 220-224.

4. Prelog, Petar.
From Anxiety to Rebellion: Expressionism in Croatian Art // The Routledge Companion to Expressionism in a Transnational Context / Wünsche, Isabel (ur.).
New York : Routledge, 2018. Str. 408-425.

5. Prelog, Petar.
Paul Cézanne and Croatian Inter-war Painting // French Artistic Culture and Central-East European Modern Art / Kolešnik, Ljiljana ; Bjažić Klarin, Tamara (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2017. Str. 60-71.

6. Prelog, Petar.
Artikulacije moderniteta. Institucije, secesije, publika // Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898.-1975. / Kolešnik, Ljiljana ; Prelog, Petar (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2012.. Str. 10-39.

7. Prelog, Petar.
Refleksi povijesnih avangardi // Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898.-1975. / Kolešnik, Ljiljana ; Prelog, Petar (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2012.. Str. 90-112.

8. Prelog, Petar.
Problemi samoprikazivanja. Umjetnost i nacionalni identitet u međuratnom razdoblju // Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898.-1975. / Kolešnik Ljiljana ; Prelog, Petar (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2012.. Str. 236-257.

9. Prelog, Petar.
Slikarstvo Minhenskoga kruga // Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici / Pelc, Milan (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Školska knjiga, 2010.. Str. 606-613.

10. Prelog, Petar.
Proljetni salon // Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici / Pelc, Milan (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Školska knjiga, 2010. Str. 614-621.

11. Prelog, Petar.
Umjetnički krug oko časopisa Zenit // Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici / Pelc, Milan (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Školska knjiga, 2010. Str. 622-624.

12. Prelog, Petar.
Od ranih radova do art decoa (1905.-1925.) // Bogumil Car / Mihočinec, Zdravko (ur.).
Zagreb : Art magazin Kontura, 2010. Str. 7-43.

13. Prelog, Petar.
Sakralno slikarstvo 20. st. // Umjetnička topografija Hrvatske. Krapinsko-zagorska županija / Reberski, Ivanka (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Školska knjiga, 2008. Str. 58-60.

14. Prelog, Petar.
Likovna umjetnost kao dio kulturnog identiteta grada // Zagreb - modernost i grad / Vukić, Feđa (ur.).
Zagreb : AGM, 2003.. Str. 108-129.

15. Prelog, Petar.
Visual Arts as the Part of the Cultural Identity of the City // Zagreb - Modernity and the City / Vukić, Feđa (ur.).
Zagreb : AGM, 2003. Str. 108-130.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Magaš, Lovorka; Prelog, Petar.
George Grosz and Croatian Art between the Two World Wars. // RIHA Journal. (2011) ; 0031-1-0031- (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Prelog, Petar.
Kontinuitet ili diskontinuitet? Hrvatska moderna umjetnost i Prvi svjetski rat. // Život umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja. 103 (2018) ; 8-25 (pregledni rad, znanstveni).

2. Prelog, Petar.
Udruženje umjetnika Zemlja (1929.-1935.) i umjetničko umrežavanje. // Život umjetnosti. 99 (2016) , 2; 26-39 (članak, znanstveni).

3. Prelog, Petar.
Pitanje nacionalnog identiteta u Podravskim motivima Krste Hegedušića. // Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskof fakulteta Univerziteta u Beogradu. 11 (2015) ; 11-22 (članak, znanstveni).

4. Prelog, Petar.
O obilježjima Gamulinova tumačenja slikarstva Proljetnog salona. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 37 (2013) ; 193-198 (članak, znanstveni).

5. Prelog, Petar.
Pitanje nacionalnog identiteta u Podravskim motivima Krste Hegedušića. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 36 (2012) ; 203-210 (članak, znanstveni).

6. Mance, Ivana; Prelog, Petar.
Opažanja uz rani portretni opus Jerolima Miše. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 35 (2011) ; 227-236 (članak, znanstveni).

7. Prelog, Petar.
Hrvatska umjetnost i nacionalni idenitet od kraja 19. stoljeća do Drugoga svjetskoga rata. // Kroatologija. 1 (2010) , 1; 254-268 (članak, znanstveni).

8. Prelog, Petar.
Tiljak protiv Babića: o obilježjima ideoloških razilaženja u hrvatskoj umjetnosti početkom tridesetih godina 20. stoljeća. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 34 (2010) ; 181-188 (članak, znanstveni).

9. Magaš, Lovorka; Prelog, Petar.
Nekoliko aspekata utjecaja Georgea Grosza na hrvatsku umjetnost između dva svjetska rata. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 33 (2009) ; 227-240 (članak, znanstveni).

10. Prelog, Petar.
Strategija oblikovanja "našeg izraza": umjetnost i nacionalni identitet u djelu Ljube Babića. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 31 (2007) ; 267-282 (članak, znanstveni).

11. Prelog, Petar.
Život umjetnosti - mjesto tumačenja hrvatskog modernizma. // Život umjetnosti: časopis za suvremena likovna zbivanja. XL (2006) , 78/79; 148-153 (pregledni rad, znanstveni).

12. Prelog, Petar.
Prilog poznavanju geneze Proljetnog salona. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 27 (2003) ; 255-263 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

13. Prelog, Petar.
Freske Bogumila Cara u Sokolskom domu u Zlataru. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 25 (2001) , 25; 223-228 (članak, znanstveni).

14. Prelog, Petar.
Doprinos interpretaciji sezanizma u slikarstvu Proljetnog salona. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 23 (1999) , 23; 189-198 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Prelog, Petar.
Reljef Medicina Roberta Frangeša Mihanovića. // mef.hr. 37 (2018) , 1; 25-26 (prikaz, stručni).

2. Prelog, Petar.
Jerolim Miše: opus kao slika vremena. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. XIII (2016) , 3-4; 32-37 (prikaz, stručni).

3. Prelog, Petar.
Recenzija knjige Tonka Maroevića "O naivi i autsajderskoj umjetnosti. Kritike, eseji i studije 1968.-2012.". // Informatica museologica. 44 (2015) , 1-4; 256-257 (prikaz, stručni).

4. Prelog, Petar.
Uravnotežen pogled na cjelinu. // Kontura art magazin. 25 (2015) , 130-131; 100-102 (prikaz, stručni).

5. Prelog, Petar.
Poetika promjenjivosti - o donacijama Vilima Svečnjaka Gradu Zagrebu. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 11 (2014) , 3-4; 12-14 (prikaz, stručni).

6. Prelog, Petar.
Muzejski vodič kao prijedlog antologije naivne umjetnosti. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 10 (2013) , 1/2; 33-36 (prikaz, stručni).

7. Prelog, Petar.
Katalog kao monografija. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. VIII (2011) , 1-2; 39-41 (prikaz, stručni).

8. Prelog, Petar.
Korak prema spoznavanju cjeline. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. VII (2010) , 3/4; 17-18 (prikaz, stručni).

9. Prelog, Petar.
Ekspresionist bez ekspresionizma. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 6 (2009) , 1-2; 34-36 (prikaz, stručni).

10. Prelog, Petar.
Od Karasa do Knifera. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 5 (2008) , 1; 47-50 (prikaz, stručni).

11. Prelog, Petar.
Povodom stote godišnjice smrti Josipa Račića. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 5 (2008) , 3; 13-15 (prikaz, stručni).

12. Prelog, Petar.
Vrijednosti i propusti Junekove retrospektive. // Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. IV (2007) , 2; 39-42 (prikaz, stručni).

13. Prelog, Petar.
Prijedlog antologije Hlebinske škole. // Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. IV (2007) , 1; 26-29 (prikaz, stručni).

14. Prelog, Petar.
Od secesije do realizama. Povodom devedesete godišnjice prve izložbe Proljetnog salona. // Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 3 (2006) , 1; 2-6 (članak, stručni).

15. Prelog, Petar.
Srednja Europa u fokusu. // Kvartal - kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 3 (2006) , 4; 38-42 (prikaz, stručni).

16. Prelog, Petar.
Slutnja cjelovitog slikarstva: Marino Tartaglia - retrospektiva. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 1 (2004) , 1-2; 30-32 (prikaz, stručni).

17. Prelog, Petar.
Duje Jurić - neumorni tumač prostora. // Život umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja. 38 (2004) , 71/72; 4-13 (članak, stručni).

18. Prelog, Petar.
Prinos cjelovitoj obradi Junekova opusa. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 1 (2004) , 3-4; 36-38 (prikaz, stručni).

19. Prelog, Petar.
Doprinos tumačenju europskog modernizma. // Život umjetnosti. 35 (2001) , 64; 137-138 (prikaz, stručni).

20. Prelog, Petar.
Figurativno u slikarstvu kraja stoljeća - primjeri iz hrvatskog slikarstva. // Život umjetnosti. 34 (2000) , 63; 56-67 (članak, stručni).

21. Prelog, Petar.
Portret slikara na kraju stoljeća. // Život umjetnosti. 33 (1999) , 61/62; 231-234 (članak, stručni).

22. Prelog, Petar.
Đuro Seder. // Život umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja. 32 (1998) , 60; 108-111 (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Prelog, Petar.
Udruženje umjetnika Zemlja, Krsto Hegedušić i Ivan Generalić u kontekstu ideje o nacionalnom likovnom izrazu // Ivan Generalić: djelo, život, vrijeme. Zbornik radova znanstveno-stručnog simpozija povodom 100. obljetnice rođenja / Špoljar, Marijan ; Kušenić, Helena ; Čimin, Robert (ur.).
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice ; Hrvatski muzej naivne umjetnosti, 2016. 19-23 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Prelog, Petar.
Nadrealizam kao individualna poetika. O nadrealističkim obilježjima u hrvatskoj međuratnoj umjetnosti // L'Avant-Garde: de Dada au Surrealisme/Avangarda: od dade do nadrealizma / Jović, Bojan ; Novaković, Jelena ; Todorović, Predrag (ur.).
Beograd : Institut za knjuiževnost i umetnost, Muzaj savremene umetnosti, 2015. 55-66 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Prelog, Petar.
Miroslav Krleža, Ljubo Babić i Krsto Hegedušić: nekoliko aspekata zagrebačke umjetničke pozornice dvadesetih godina // Zagreb 1924. – 1930. i 1945. – 1967.: društvo, kultura, svakodnevica. Zbornik radova s Desničinih susreta 2018. / Roksandić, Drago (ur.).
Zagreb : FF press, 2019. 165-176 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Krušelj, Željko.
Dva uhićenja mladog Ivana Generalića tijekom Šestosiječanjske diktature (travanja - kolovoz 1933.) // Ivan Generalić: Djelo, život, vrijeme / Špoljar, Marijan ; Kušenić, Helena ; Čimin, Robert (ur.).
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2016. 131-137 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Prelog, Petar.
Radovan Ivančević o Ljubi Babiću // Hrvatski povjesničari umjetnosti - Radovan Ivančević 1931.-2004. / Kovačić, Đurđa ; Petrinović, Martina (ur.).
Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016. 233-239 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Prelog, Petar.
Kršnjavi kao oblikovatelj nacionalnog identiteta // Zbornik radova znanstvenog skupa Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj / Mance, Ivana ; Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Hrvatski institut za povijest, 2015. 306-312 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Prelog, Petar.
Ljubo Babić i Proljetni salon // Doprinos Ljube Babića hrvatskoj umjetnosti i kulturi / Jirsak, Libuše ; Prelog Petar (ur.).
Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Moderna galerija, 2013. 18-23 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Prelog, Petar.
Tragom afirmacije slikarstva Münchenskog kruga // Zbornik međunarodnog simpozija Zagreb-München. Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu / Kraševac, Irena ; Prelog, Petar (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2011. 104-117 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Prelog, Petar.
Hrvatska umjetnost u kontekstu koncepata interpretacije srednjoeuropske umjetnosti od kraja 19. st. do Drugog svjetskog rata // Zbornik II. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti / Irena Kraševac (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2007. 389-393 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Prelog, Petar.
Nekoliko problema interpretacije ekspresionizma u hrvatskom slikarstvu // Zbornik 1. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti / Pelc, Milan (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2004. 263-268 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Prelog, Petar.
Udruženje umjetnika Zemlja i časopis Danas (1934.) // Međunarodna naučna konferencija Arhitektonske ustanove i udruženja, umetničke grupe i časopisi u Kraljevini SHS/Jugoslaviji(1918–1941.) Zbornik rezimea / Kadijević, Aleksandar ; Ilijevski, Aleksandra (ur.).
Beograd : Institut za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2019. 66-67 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Prelog, Petar.
Miroslav Krleža, Ljubo Babić i Krsto Hegedušić: nekoliko aspekata zagrebačke umjetničke pozornice dvadesetih godina // Desničini susreti 2018. Zagreb 1924. – 1930. i 1945. – 1967.: društvo, kultura, svakodnevica. Knjiga sažetaka / Branđolica, Tomislav ; Šimetin Šegvić, Filip (ur.).
Zagreb : FF Press, 2018. 60-61 (predavanje,znanstveni).

3. Prelog, Petar.
Pledoaje za perifernu strukturu: središte i periferija u tumačenjima Božidara Gagre // 4. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti - knjiga sažetaka / Juraga, Krešimir (ur.).
Zagreb : DRuštvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ; Institut za povijest umjetnosti, 2016. 36-36 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Prelog, Petar.
Paul Cezanne i hrvatsko međuratno slikarstvo // Francuski utjecaji na umjetnost i arhitekturu Srednje i Jugoistočne Europe 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća - Knjiga sažetaka / Magaš Bilandžić, Lovorka ; Prelog, Petar (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2014. 7-7 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Prelog, Petar.
Radovan Ivančević o Ljubi Babiću // Radovan Ivančević 1931.-2004. - Knjiga sažetaka / Petrinović, Martina (ur.).
Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2014. 20-20 (predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Prelog, Petar.
Avant-garde without a Manifesto: On Expressionism and Surrealism in Croatian Interwar Art // Transnational Networking Practices of Central and Southeast European Avnat-garde/Transnacionalne prakse umrežavanja srednjoeuropskih i jugoistočnoeuropskih avangardi - Book of Abstracts/Knjiga sažetaka / Kolešnik, Ljiljana (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2014. 14-17 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Prelog, Petar.
Udruženje umjetnika Zemlja, Krsto Hegedušić i Ivan Generalić u kontekstu ideje o nacionalnom likovnom izrazu // Ivan Generalić: djelo, život, vrijeme - Simpozij povodom 100. godišnjice rođenja - Knjiga sažetaka / Špoljar, Marijan ; Kušenić, Helena (ur.).
Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2014. 6-6 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Prelog, Petar.
Kršnjavi kao oblikovatelj nacionalnog identiteta // Znanstveni skup Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj. Knjiga sažetaka. / Matijević, Zlatko ; Kraševac, Irena ; Mance, Ivana (ur.).
Zagreb : Insitut za povijest umjetnosti, Hrvatski institut za povijest, 2012. 50-50 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Prelog, Petar.
Ljubo Babić i Proljetni salon // Knjiga sažetaka Znanstvenog simpozija Ljubo Babić: Babićev doprinos hrvatskoj umjetnosti i kulturi / Reberski, Ivanka (ur.).
Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2011. 6-6 (predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Prelog, Petar.
Pitanje nacionalnog identiteta u Podravskim motivima Krste Hegedušića // Knjiga sažetaka 3. kongresa hrvatskih povijesničara umjetnosti / Žmegač, Andrej (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2010. 47-48 (predavanje,sažetak,znanstveni).

11. Prelog, Petar.
Tragom afirmacije slikarstva Munchenskog kruga // Zagreb-Munchen. Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Munchenu / Kroatische Malerei und die Akademie der Bildenden Kunste in Munchen / Kraševac, Irena ; Prelog, Petar (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2009. 15 (predavanje,sažetak,znanstveni).

12. Prelog, Petar.
Hrvatska umjetnost i nacionalni identitet od kraja 19. stoljeća do Drugoga svjetskog rata // 1. međunarodna kroatološka konferencija. Knjiga sažetaka / Košutar, Petra ; Šišak, Marinko ; Bracanović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji, 2009. 59 (predavanje,sažetak,znanstveni).

13. Prelog, Petar.
Hrvatska umjetnost u kontekstu koncepata interpretacije srednjoeuropske umjetnosti od kraja 19. st. do Drugog svjetskog rata // 2. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti. Knjiga sažetaka.
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2006. 48-49 (predavanje,sažetak,znanstveni).

14. Prelog, Petar.
Nekoliko problema interpretacije ekspresionizma u hrvatskom slikarstvu // 1. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti - Knjiga sažataka-.
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2001. 30-31 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Prelog, Petar.
From Anxiety to Rebellion: Expressionism in Croatian Art // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Prelog, Petar.
“Art and Life are One” – The Association of Artists Zemlja, Ideology and Artist Networking // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Prelog, Petar.
Slikarstvo Udruženja umjetnika Zemlja i nacionalni likovni izraz / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 22. 12. 2006., 311 str. Voditelj: Maković, Zvonko.
 
  Magistarski radovi
 

1. Prelog, Petar.
Slikarstvo Proljetnog salona / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 28. 10. 2002., 228 str. Voditelj: Maković, Zvonko.
 
  Druge vrste radova
 

1. Kolešnik, Ljiljana; Šilić, Artur; Bojić, Nikola; Horvatinčić, Sanja; Sekelj, Sanja; Bjažić-Klarin, Tamara; Kraševac, Irena; Prančević, Dalibor; Prelog, Petar; Tonković Željka.
Croatian Artists Networks_IS, 2018. (znanstvena baza podataka).

2. Prelog, Petar; Flego, Višnja.
Račić, Josip, 2015. (enciklopedijska natuknica).

3. Kraševac, Irena; Prelog, Petar.
Zagreb - München. Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu, 2009. (izložba).

4. Prelog, Petar.
Ljubo Babić ; Vladimir Becić ; Miroslav Kraljević ; Oskar Herman ; Josip Račić, 2009. (biografsko-analitička jedinica).

5. Prelog, Petar.
Bogumil Car - retrospektivna izložba - 1. dio, 2008. (predgovor kataloga izložbe).

6. Prelog, Petar.
Sakralno slikarstvo 20. st., 2005. (rukopis).

7. Prelog, Petar; Flego, Višnja.
Job, Ignjat, 2005. (enciklopedijski članak).

8. Prelog, Petar; Flego, Višnja.
Junek, Leo, 2005. (enciklopedijski članak).

9. Prelog, Petar.
Zidne slike Bogumila Cara u Sokolskom domu u Zlataru, 2004. (elaborat).

10. Prelog, Petar.
Zdenka Pexidr Srića (1886. - 1972.), 2001. (izložba).

11. Prelog, Petar.
Slikarstvo 20. stoljeća na produčju Krapinsko-zagorske županije (evidentiranje, znanstvena i dokumentarna obrada), 1999. (popularan rad).

12. Prelog, Petar.
Pasionska baština - Izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, 1998. (predgovor kataloga izložbe).