Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Zrinka Nikolić Jakus
(232972)
Utorak 15. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Nikolić, Zrinka.
Rođaci i bližnji: dalmatinsko gradsko plemstvo u ranom srednjem vijeku .
Zagreb : Matica hrvatska, 2003 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Nova zraka u europskom svijetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku / Nikolić Jakus, Zrinka (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2015 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Nikolić Jakus, Zrinka.
The Use of Narrative Sources in Establishing the Genealogies of Dalmatian Urban Elites before the 14th Century // Towns and Cities of the Croatian Middle Ages. Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction? / Benyovsky Latin, Irena ; Pešorda Vardić, Zrinka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017. Str. 123-135.

2. Nikolić Jakus, Zrinka.
Ramljaci i Bosanci u dalmatinskim gradovima u četrnaestom i petnaestom stoljeću // Bosanski ban Tvrtko "pod Prozorom u Rami". / Brković, Tomislav (ur.).
Prozor, Sarajevo, Zagreb : Općina Prozor-Rama, Synopsis d.o.o. Sarajevo, Synopsis d.o.o. Zagreb, 2016. Str. 347-373.

3. Nikolić Jakus, Zrinka.
Slavs but not Slaves: Slavic Migrations to Southern Italy in the Early and High Middle Ages // Travels and Mobilities in the Middle Ages. From the Atlantic to the Black Sea / O'Doherty Marianne ; Schmieder, Felicitas (ur.).
Turnhout : Brepols Publishers, 2015. Str. 267-290.

4. Nikolić Jakus, Zrinka.
Privatni život // Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku / Nikolić Jakus, Zrinka (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2015. Str. 323-342.

5. Nikolić Jakus, Zrinka.
Južna Italija // Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku. / Nikolić Jakus, Zrinka (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2015. Str. 563-580.

6. Nikolić Jakus, Zrinka.
Ugarska // Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku / Nikolić Jakus, Zrinka (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2015. Str. 609-629.

7. Nikolić Jakus, Zrinka.
Srednjovjekovni Zadar i njegovo društvo u historiografskom opusu Nade Klaić // Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine / Agičić, Damir ; Galović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti - Društvo za hrvatsku povijesnicu - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Str. 229-254.

8. Nikolić Jakus, Zrinka.
Privately Owned Towers in Dalmatian Towns during the High and Central Middle Ages // Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property / Benyovsky Latin, Irena ; Pešorda Vardić, Zrinka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014. Str. 273-293.

9. Nikolić Jakus, Zrinka.
Prve benediktinke u Dalmaciji // Benediktinski samostan Sv. Nikole u Trogiru. Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei. Zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja / Kovačić, Vanja ; Milanović, Jozo (ur.).
Trogir : Benediktinski samostan Sv. Nikole u Trogiru, 2014. Str. 103-114.

10. Nikolić Jakus, Zrinka.
Zadarski statut // Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku / Petrović, Zorislav Antun (ur.).
Zagreb : udruga Kultura i etika, 2014. Str. 79-85.

11. Nikolić Jakus, Zrinka.
Bugari u Splitu? Priča o porijeklu jedne srednjovjekovne plemićke obitelji // Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik / Karbić, Damir ; Luetić, Tihana (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. Str. 23-53.

12. Nikolić Jakus, Zrinka.
Počeci srednjovjekovnog grada // Povijest grada Zagreba. Knjiga 1. Od prethistorije do 1918. / Goldstein, Ivo ; Goldstein, Slavko (ur.).
Zagreb : Novi Liber, 2012. Str. 30-63.

13. Nikolić, Zrinka.
Najstarija slavenska naselja u južnoj Italiji // Raukarov zbornik: Zbornik u čast Tomislava Raukara / Budak, Neven (ur.).
Zagreb : FF Press, 2005. Str. 75-82.

14. Nikolić, Zrinka.
Između vremenitih i vječnih dobara: Žene u dalmatinskim gradovima u ranom srednjem vijeku // Žene u Hrvatskoj: Ženska i kulturna povijest / Feldman, Andrea (ur.).
Zagreb : Institut "Vlado Gotovac" ; Ženska infoteka, 2004. Str. 264.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Nikolić Jakus, Zrinka.
Uvod u studij povijesti: Historiografski praktikum / Budak, Neven (ur.).
Zagreb : Leykam International, 2008.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Benyovsky Latin, Irena; Begonja, Sandra; Nikolić Jakus, Zrinka.
Immovable Property in Legal Actions as Documented in the Notarial Records: The Case of 13th-Century Dalmatian Cities. // Mesto a Dejiny. 7 (2018) , 2; 6-54 (članak, znanstveni).

2. Nikolić Jakus, Zrinka.
Vrijeme rata, kuge, zatočeništva. Zadarske plemićke obitelji i posljedice mletačke opsade 1345./1346. i Crne smrti. // Povijesni prilozi. 37 (2018) , 55; 9-35 (članak, znanstveni).

3. Kiss, Andrea; Nikolić, Zrinka.
Droughts, dry spells and low water levels in medieval Hungary (and Croatia) I: The great droughts of 1362, 1474, 1479, 1494 and 1507. // Journal of Environmental Geography. 8 (2015) , 1-2; 11-22 (članak, znanstveni).

4. Nikolić Jakus, Zrinka.
Čupori Moslavački. // Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (1846-9787) 4 (2011. 4 (2011) ; 269-300 (članak, znanstveni).

5. Nikolić Jakus, Zrinka.
Obitelj dalmatinskog plemstva od 12. do 14. stoljeća. // Acta Histriae. 16 (2008) , 1-2; 59-88 (članak, znanstveni).

6. Nikolić, Zrinka.
Madijevci: primjer obitelji dalmatinske gradske elite u desetom i jedanaestom stoljeću. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 23 (2005) ; 1-24 (članak, znanstveni).

7. Nikolić, Zrinka.
Der Einfluss der Familienstruktur auf die Machtstruktur: Beispiele aus Dalmatishen Städten des 11. und 12. Jahrhunderts. // East and Central Europe - L'Europe du Centre-Est. 29 (2002) , 1-2; 177-182 (članak, znanstveni).

8. Nikolić, Zrinka.
Gradska kultura u djelima Jurja Habdelića. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnost. 19 (2001) ; 183-212 (članak, znanstveni).

9. Nikolić, Zrinka.
Rejection of Marriages in Late Medieval Dubrovnik. // Otium: časopis za povijest svakodnevice. 7-8 (1999) ; 87-94 (članak, znanstveni).

10. Pešorda, Zrinka; Nikolić, Zrinka.
Młodosc w sredniowiecznym Dubrowniku. // Proglas (Kraków). 8 (1998) , 1; 24-25 (članak, znanstveni).

11. Nikolić, Zrinka.
Zaruke i brak u srednjovjekovnom Dubrovniku. // Otium. 4 (1996) , 1-2; 77-84 (članak, znanstveni).

12. Nikolić, Zrinka; Herman, Vijoleta.
Život bosanskih franjevaca pod turskom vlašću od 16. do 18. stoljeća. // Otium. 2 (1994) , 3; 63-69 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Bijelić, Marija; Lončar, Sven; Markanović, Sunčica; Nikolić, Zrinka; Turk, Zoran; Vukobratović, Nikola.
Najveći bijenalni skup medievista Srednjoistočne Europe Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network (MECERN). Filozofski fakultet, Zagreb, 12. – 14. travnja 2018.. // Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 50 (2018) , 2; 371-382 (članak, ostalo).

2. Nikolić Jakus, Zrinka.
Kneginja Maruša. Žene, supruge, vladarice u ranom srednjem vijeku. // Hrvatska revija. 2 (2018) , 1; 32-36 (članak, stručni).

3. Nikolić, Zrinka; Miladinov, Marina.
Sveti Gaudencije, osorski biskup (+1044). // Hrvatska revija. 1 (2003) , 1; 59-63 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Nikolić Jakus, Zrinka.
The Čupor of Monoszló : An Example of Noble Kindreds in the Area between the Sava and Drava Rivers // Slovensko a Chorvátsko : Historické paralely a vzt'ahy (do roku 1780) = Slovačka i Hrvatska : Povijesne paralele i veze (do godine 1780.) : zbornik radova / Homza, Martin ; Lukačka, Ján ; Budak, Neven (ur.).
Bratislava ; Zagreb : Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského ; Filozofski fakultet, 2013. 231-237 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Nikolić Jakus, Zrinka.
Profesija - hraniteljica: dojilje u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku // IV. istarski povijesni biennale : Filii, filiae ... : položaj i uloga djece na jadranskom prostoru : knjiga sažetaka / Mogorović Crljenko, Marija (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine ; Državni arhiv u Pazinu ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. 97-113 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Nikolić, Zrinka.
Posredovanje milosrđa i pravde prije prava: primjeri nekih sudskih odluka u srednjovjekovnom Zadru // Sacerdotes, iudices, notarii --- : posrednici među društvenim skupinama : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa = Sacerdotes, iudices, notarii --- : mediators among social groups : conference papers from the international scientific conference / Budak, Neven (ur.).
Poreč : Pučko otvoreno učilište : Zavičajni muzej Poreštine, 2007. 147-158 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Karbić, Marija; Nikolić Jakus, Zrinka.
Nijemci u srednjovjekovnim istarskim komunama // Godišnjak Njemačke zajednice. DG Jahrbuch / Trischler, Renata (ur.).
Osijek : Njemačka zajednica, Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, 2018. 13-28 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Karbić, Marija; Nikolić Jakus, Zrinka.
Redovnici, vojnici, putnici ... Nijemci u dalmatinskim komunama u razvijenom i kasnom srednjem vijeku // Godišnjak Njemačke zajednice / DG Jahrbuch / Trischler, Renata (ur.).
Osijek : Njemačka zajednica, Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, 2016. 53-73 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Nikolić Jakus, Zrinka.
Zadarska tradicija o opatici Vekenegi i kralju Kolomanu // Hrvatsko-mađarski odnosi kroz prošlost.
1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Nikolić Jakus, Zrinka.
Dalmatinski gradovi i južna Italija u 14. stoljeću // Napuljski obzori hrvatskoga kasnog srednjovjekovlja.
1-8 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Nikolić Jakus, Zrinka.
Virgil Kurbel - doajen hrvatske publicistike // .
1-4 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Nikolić Jakus, Zrinka.
Kraljica Jelena kao čuvarica memorije hrvatskih vladara // Helena Mater. U povodu 120 godina od otkrića crkve i nadgrobnog natpisa hrvatske kraljice Jelene 1898 - 2018.
1-6 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Nikolić Jakus, Zrinka.
For the Sake of Souls and Sisterhood: Founding Nunneries by Noble Women of Zadar // .
1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Nikolić Jakus, Zrinka.
The Treatment of Migrants from Bosnia in the Dalmatian Cities during the Catastrophic Periods in the 15th Century // .
1-7 (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Nikolić Jakus, Zrinka.
Obiteljska solidarnost u vremenima krize – primjeri iz srednjovjekovnog Zadra sredinom četrnaestog stoljeća // .
132-133 (predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Nikolić Jakus, Zrinka.
Dalmatian Town - Croatian Hinterland: The Social Connections of the Ruling Elite of Zadar // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Nikolić Jakus, Zrinka.
Kule u privatnom vlasništvu u dalmatinskim gradovima u razvijenom srednjem vijeku // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Nikolić Jakus, Zrinka.
Prva stoljeća zadarskog plemstva // Glasnik Hrvatskog plemićkog zbora / Ivo pl. Durbešić (ur.).
Zagreb : Hrvatski plemićki zbor, 2009. 105-107 (pozvano predavanje,sažetak).

11. Nikolić Jakus, Zrinka.
„ Njezino doba“ – mogućnosti za pisanje biografija žena iz hrvatskog srednjovjekovlja // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Nikolić Jakus, Zrinka.
Pleasures in Home: Family Life in Medieval Dalmatian City // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Nikolić, Zrinka.
Family History in Wills: Three Stories from Zadar // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Nikolić Zrinka.
Zaboravljeni projekt "Acta sancti Gaudentii Philippa Riceputija" // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Nikolić Zrinka.
An Old Man in Action: the Relations between Generations in 14^th Century Zadar // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Nikolić, Zrinka.
Obitelji zadarskih nadbiskupa od 12. do 14. stoljeća // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Nikolić, Zrinka.
Promjene u pravima nasljeđivanja žena u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Nikolić, Zrinka.
Church Offices and Social Promotion of the Families of Urban Elite in the Communal Societies of Eastern Adriatic // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Nikolić, Zrinka.
Family Strategies in Quest for Power: Examples from Medieval Zadar (11^th-13^th Century) // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Nikolić, Zrinka.
Dalmatinska gradska elita u ranom srednjem vijeku: obitelj i vlast // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Magistarski radovi
 

1. Nikolić, Zrinka.
Dalmatinsko gradsko plemstvo u desetom i jedanaestom stoljeću - magistarski rad / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, - 1999, 250 str. Voditelj: Budak, Neven.

2. Nikolić, Zrinka.
The Family Structure of Dalmatian Protopatriciate in the Tenth and the Eleventh Centuries / magistarski rad.
Budimpešta : Central European University, 26.06. 1997, 45 str. Voditelj: Budak, Neven.
 
  Druge vrste radova
 

1. Nikolić Jakus, Zrinka.
Zadarski statut, 2013. (stručni).

2. Nikolić Jakus, Zrinka.
Obitelj u srednjem vijeku na hrvatskim prostorima, 2011. (popularan rad).

3. Nikolić Jakus, Zrinka.
Varikaša ; Vitturi ; Zloradi, 2009. (enciklopedijska natuknica).

4. Nikolić Jakus, Zrinka.
Soppe, zadarski plemićki rod., 2008. (enciklopedijska natuknica).

5. Nikolić, Zrinka.
Proculo (slav. Pruglović), dubrovački plemićki rod., 2007. (enciklopedijska natuknica).

6. Nikolić, Zrinka.
Prodanello (slav. Prodančić), dubrovački plemićki rod., 2007. (enciklopedijska natuknica).

7. Nikolić, Zrinka.
Qualis, zadarska plemićka obitelj., 2007. (enciklopedijska natuknica).

8. Nikolić, Zrinka.
Rosa, zadarski plemićki rod., 2007. (enciklopedijska natuknica).

9. Nikolić, Zrinka.
Saladini, zadarska plemićka obitelj., 2007. (enciklopedijska natuknica).

10. Nikolić, Zrinka.
Palmotić, dubrovački plemićki rod ; Paulus de Paulo, zadarski plemić, političar i kroničar ; Pavao, splitski nadbiskup ; Pavao, zadarski dux ; Pechiaro, zadarska plemićka obitelj ; Pecorario, dubrovački plemićki rod ; Petrico, zadarska plemićka obitelj ; potestat, 2006. (enciklopedijska natuknica).

11. Nikolić, Zrinka.
Matafari, zadarska plemićka obitelj ; Menčetić, dubrovački plemićki rod ; Nassi, zadarski plemićki rod ; Nikola, prior i strateg, 2005. (enciklopedijska natuknica).

12. Nikolić, Zrinka.
Ikač, sin Hektorov ; Jakov, neretljanski vladar ili župan Primorske županije ; Jelena, hrvatska kraljica ; Jelena Lijepa, hrvatska kraljica, 2005. (enciklopedijska natuknica).

13. Nikolić, Zrinka.
Madije, zadarski prior i prokonzul ; Madijevci, zadarska priorska obitelj, 2004. (enciklopedijska natuknica).

14. Nikolić, Zrinka.
Horvat, Ivaniš ; Horvat, Ladislav, 2002. (enciklopedijska natuknica).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Basić, Ivan.
Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranoga srednjeg vijeka / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 23.12. 2013., 693 str. Voditelj: Jurković, Miljenko ; Nikolić Jakus, Zrinka.

2. Judaš, Kristina.
Nasilni zločini protiv osoba u sudskim spisima zagrebačkog Gradeca u kasnom srednjem vijeku. / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Filozofski fakultet, 01.10. 2013, 101 str. Voditelj: Nikolić Jakus, Zrinka.