Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Ivana Horbec
(236730)
Ponedjeljak 10. Prosinac 2018

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Horbec, Ivana.
Zdravlje naroda - bogatstvo države. Prosvijećeni apsolutizam i počeci sustava javnoga zdravstva u Hrvatskoj .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2015 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj. Knjiga I.: Zakonodavni okvir / Horbec, Ivana; Matasović, Maja; Švoger, Vlasta (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017 (monografija).

2. Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka; Horbec, Ivana; Katušić, Maja; Klaužer, Vedran; Novosel, Filip; Radoš, Ruža (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016 (monografija).

3. Historiografija / povijest u suvremenom društvu. Zbornik radova s okruglog stola održanog 11. i 12. listopada 2011. u Zagrebu / Ravančić, Gordan; Gregl, Mislav; Horbec, Ivana; Švoger, Vlasta; Župan, Dinko (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014 (monografija).

4. Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. st. Sv. 11: Zagrebačka županija (I.) / Valentić, Mirko; Horbec, Ivana; Jukić, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2009. (monografija).

5. Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. st. Sv. 12: Zagrebačka županija (II.) / Valentić, Mirko; Horbec, Ivana; Jukić, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2009. (monografija).

6. Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. st. Sv. 10: Varaždinska županija / Valentić, Mirko; Horbec, Ivana; Jukić, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2006 (monografija).

7. Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. st. Sv. 9 : Križevačka županija / Valentić, Mirko; Horbec, Ivana; Jukić, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2004 (monografija).

8. Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća. Sv. 7 : Križevačka pukovnija / Valentić, Mirko; Horbec, Ivana; Jukić, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2003 (monografija).

9. Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. st. Sv. 8 : Đurđevačka pukovnija / Valentić, Mirko; Horbec, Ivana; Jukić, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2003 (monografija).

10. Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. st. Sv. 5 : Virovitička županija / Horbec, Ivana; Jukić, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2002 (monografija).

11. Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. st. Sv. 6 : Požeška županija / Horbec, Ivana; Jukić, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2002. (monografija).

12. Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. st. Sv. 4 : Srijemska županija / Horbec, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2001 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Horbec, Ivana; Matasović, Maja.
Voices in a country divided: Linguistic choices in early modern Croatia // Language Choice in Enlightenment Europe. Education, Sociability, and Governance / Frijhoff, Willem ; Rjéoutski, Vladislav (ur.).
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018. Str. 111-142.

2. Horbec, Ivana; Skenderović, Robert.
The Quarantines of the Croatian and Slavonian Military Frontier and their Role in the 18th- Century Epidemic Control // Plague between Prague and Vienna. Medicine and Infectious Diseases in Early Modern Central Europe / Černy, Karel ; Horn, Sonia (ur.).
Prague : Academia, 2018. Str. 190-230.

3. Horbec, Ivana.
Das Kolleg St. Augustin in Wien und seine Bedeutung für die kroatischen Länder: Mit besonderer Rücksicht auf die Diözese Đakovo- Syrmien // Josip Juraj Strossmayer 1815-2015 / Damjanović Barišić, Darija ; Grbešić, Grgo ; Mrkonjić, Tomislav (ur.).
Đakovo : KBF Đakovo, 2017. Str. 49-66.

4. Horbec, Ivana; Matasović, Maja; Švoger, Vlasta.
Zakonodavni okvir stvaranja modernoga školstva u Hrvatskoj (18. i 19. stoljeće) // Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj. Knjiga I.: Zakonodavni okvir / Horbec, Ivana ; Matasović, Maja ; Švoger, Vlasta (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017. Str. 7-45.

5. Horbec, Ivana.
Privilegirani i siromašni: hrvatsko niže plemstvo // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka ; Horbec, Ivana ; Katušić, Maja ; Klaužer, Vedran ; Novosel, Filip ; Radoš, Ruža (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. Str. 50-56.

6. Horbec, Ivana.
Javni službenik prosvijećenoga apsolutizma Nikola Škrlec Lomnički (1729. – 1799.) // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka ; Horbec, Ivana ; Katušić, Maja ; Klaužer, Vedran ; Novosel, Filip ; Radoš, Ruža (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. Str. 291-299.

7. Horbec, Ivana.
Iz anonimnosti na put slave: Aleksandar Szécsén (1740. – 1813.) i svijet kancelarijskih službenika // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka ; Horbec, Ivana ; Katušić, Maja ; Klaužer, Vedran ; Novosel, Filip ; Radoš, Ruža (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. Str. 300-308.

8. Horbec, Ivana.
Između siromaštva i časti: profesor Adalbert Adam Barić (1742. – 1813.) // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka ; Horbec, Ivana ; Katušić, Maja ; Klaužer, Vedran ; Novosel, Filip ; Radoš, Ruža (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. Str. 422-431.

9. Horbec, Ivana.
Maximilian Emmanuel de Fremaut (oko 1725. – oko 1771.) u projektima napretka hrvatskoga gospodarstva // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka ; Horbec, Ivana ; Katušić, Maja ; Klaužer, Vedran ; Novosel, Filip ; Radoš, Ruža (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. Str. 485-491.

10. Horbec, Ivana; Vrbanus, Milan.
Sava - poticaj i prepreka trgovini u XVIII. stoljeću // Rijeka Sava u povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18- 19. listopada 2013. / Ostajmer, Branko (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015. Str. 281-312.

11. Horbec, Ivana.
Prosvjetiteljstvo i rad za opće dobro: promjene u koncepciji javne službe u Banskoj Hrvatskoj XVIII. stoljeća // Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću. Interkulturni aspekti "prosvijećene" modernizacije / Roksandić, Drago (ur.).
Zagreb : FF Press, 2014. Str. 57-72.

12. Horbec, Ivana.
Političke ustanove // U potrazi za mirom i blagostanjem : hrvatske zemlje u 18. stoljeću / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2013. Str. 27-52.

13. Horbec, Ivana.
Habsburška Monarhija // U potrazi za mirom i blagostanjem : hrvatske zemlje u 18. stoljeću / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2013. Str. 407-438.

14. Horbec, Ivana.
Stvaranje jedne institucije prosvijećenog apsolutizma : Kraljevsko vijeće za Kraljevine Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju // Nikola Škrlec Lomnički 1729-1799. ; Sv. 4. / Vranjican, Stjenko ; Jovanović, Neven (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Hrvatski državni arhiv ; Pravni fakultet Sv. u Zagrebu ; Filozofski fakultet Sv. u Zagrebu, 2007.. Str. 47-264.

15. Horbec, Ivana.
Upravne reforme Marije Terezije // Povijest Hrvata - Od kraja 15. st. do kraja Prvoga svjetskog rata / Čoralić, Lovorka ; Valentić, Mirko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 242-252.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Horbec, Ivana.
Lessons in “Good Policy” for the King’s Servants: Political and Cameral Studies in Croatia (1769-1776). // Povijesni prilozi. 54 (2018) , 54; 239-256 (članak, znanstveni).

2. Horbec, Ivana.
Lingua monarchica an der Peripherie. Die Rolle der deutschen Sprache im politischen und sozialen Leben Kroatiens im 18. Jahrhundert. // Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. 26 (2018) , 26; 28-49 (članak, znanstveni).

3. Horbec, Ivana.
The ‘Quiet Force’: the role of legal education in the disciplining of the Hungarian and Croatian nobility in the 1760s. // Povijesni prilozi. 53 (2017) , 53; 81-108 (članak, znanstveni).

4. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Institut sv. Augustina ("Frintaneum") u Beču i pitomci iz Bosanske ili Đakovačke i Srijemske biskupije. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 38 (73) (2014) ; 85-111 (članak, znanstveni).

5. Horbec, Ivana.
U pozadini seljačke bune 1755. godine: prijedlozi za bolju hrvatsku javnu upravu. // Povijesni prilozi. 44 (2013) ; 203-233 (članak, znanstveni).

6. Švoger, Vlasta; Horbec, Ivana.
Nacrt temeljnih načela javne nastave u Austriji (1848.) - osnova modernizacije školstva u Habsburškoj Monarhiji. // Anali za povijest odgoja. 12. (2013) ; 7-39 (članak, znanstveni).

7. Horbec, Ivana; Švoger, Vlasta.
Početak modernoga srednjeg školstva u Habsburškoj Monarhiji: Nastavni plan za gimnazije (1849.). // Anali za povijest odgoja. 10. (2011) ; 7-17 (pregledni rad, znanstveni).

8. Horbec, Ivana.
Slavonske županije između Banske Hrvatske i Mađarske: uspostava civilne uprave i pitanje poreznog sustava u 18. stoljeću. // Arhivski vjesnik. 53 (2010) ; 177-196 (članak, znanstveni).

9. Horbec, Ivana; Švoger, Vlasta.
Školstvo kao politicum: Opći školski red iz 1774.. // Anali za povijest odgoja - Annals for the History of Education. 9. (2010) ; 5-47 (članak, znanstveni).

10. Horbec, Ivana.
Homo principis et homo statuum - banska služba za vladavine Marije Terezije. // Povijesni prilozi. 37 (2009) ; 283-316 (članak, znanstveni).

11. Horbec, Ivana.
"Učiti administraciju": školovanje javnih službenika u 18. stoljeću. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 4 (2009) ; 1011-1055 (članak, znanstveni).

12. Horbec, Ivana.
Nastanak jozefinskih zemljovida u okviru vojnih reformi. // Lucius. 1 (2002) , 1; 123-148 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Horbec, Ivana.
Izabrana dela Mite Kostića. Sv. I.-III. Prir. V. Đokić (Zagreb 2010-2013). // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 14 (2014) ; 458-465 (prikaz, stručni).

2. Horbec, Ivana.
Croatian, Slovenian and Czech Constitutional Documents 1818-1849 (= Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century. Sources on the Rise of Modern Constitutionalism – Europe, sv. 9). Prir. Dalibor Čepulo, Mirela Krešić, Milan Hlavačka i Ilse Reiter. // Časopis za suvremenu povijest. 43 (2011) , 22; 643-645 (prikaz, stručni).

3. Horbec, Ivana.
Historische Grenzen des Königreichs Kroatien in den internationalen Staatsverträgen 1606-1791 / Povijesne granice Hrvatskoga Kraljevstva u međunarodnim državnim ugovorima 1606-1791.. // Povijesni prilozi. 27. (2004) ; 185.-186. (izvješće, ostalo).

4. Horbec, Ivana.
Hrvatski rasadnik. Zbornik članaka znanstvenog skupa "Gornje makarsko primorje". // Povijesni prilozi. 18 (1999) ; 438-440 (prikaz, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Horbec, Ivana.
Bistum von Dubrovnik (Ragusa). // Bischofslexikon der Habsburgermonarchie 1806-1918, Bd. II. (Wien: Böhlau). (2015).

2. Horbec, Ivana.
Bistum von Senj-Modruš. // Bischofslexikon der Habsburgermonarchie 1806-1918. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

3. Horbec, Ivana; Ostajmer, Branko.
Franziskanerprovinz Bosna Srebrena. // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II. (Wien: Böhlau). (2015).

4. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Nedić, Franjo (Lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

5. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Vid Miljanović (Lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

6. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Danijel Ban (Lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

7. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Luka Senjak (Lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

8. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Blaž Dominković (lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

9. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Ljudevit Lauš (lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Österreischische Akademie der Wissenschaften). (2015).

10. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Mirko Kajić (Lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

11. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Franjo Blažević (lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

12. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Augustin Čičić (lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Horbec, Ivana.
Kroatische Studenten in Wien im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus // Die Kroaten an der Wiener Universität : 650 Jahre Universität Wien / Kalapurić, Marijan ; Lacković, Igor ; Manestar, Anamarija (ur.).
Wien : KAGverlag, 2016. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Horbec, Ivana.
A felvilágosult abszolutizmus és a báni méltósság. Bevezetés a horvát-szlavón rendek politikájába 1756-1790 / Prosvijećeni apsolutizam i banska služba: uvod u politiku hrvatsko-slavonskih staleža (1756-1790) // A magyar-horvát együttélés fordulópontjai: intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara: ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura / Pál Fodor ; Šokčević, Dinko ; Turkalj, Jasna ; Karbić, Damir (ur.).
Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet ; Hrvatski institut za povijest, 2015. 168-174 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Horbec, Ivana.
Obrazovanjem protiv političkih konflikata. Podučavanje javnom pravu na habsburškim visokim školama 18. stoljeća // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Horbec Ivana.
The Croatian-Slavonian Nobility in the 18th Century: Political Activity, Vertical Mobility and Relationship with the Viennese Court // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Horbec, Ivana.
Između tradicije i javnoga interesa: profesionalizacija kirurške struke u Hrvatskoj 18. stoljeća // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Horbec, Ivana.
Die Medizinische Fakultät in Wien und die Professionalisierung der Chirurgie in Kroatien im 18. Jahrhundert // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Horbec, Ivana.
The Challenges of Historiographic Research in Networking in the 18th- and 19th- Century Habsburg Monarchy (an Overview) // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Horbec, Ivana.
Maria Theresia und der Ausbau des Beamtentums in Kroatien // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Horbec, Ivana.
Lessons in “Good Policy” for the King’s Servants: Political and Cameral Studies in Croatia (1769-1776) // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Horbec, Ivana; Matasović, Maja.
Latin as ‚national‘, German as ‘cosmopolitan’? Multilingualism of Croatian nobility as a prerequisite of their political and social activity // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Horbec, Ivana.
Kroatischer königlicher Rat (1767–1779). Eine Wende in der Entwicklung des öffentlichen Dienstes in Kroatien // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Horbec, Ivana.
Das Kolleg St. Augustin (Frintaneum) und seine Bedeutung für die kroatischen Länder // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Horbec, Ivana; Skenderović, Robert.
At the Gates of Christian Europe: The Quarantines on the Habsburg-Ottoman Border (18th-19th Century) // .
(poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Horbec, Ivana.
Die Quellen zur Außenwahrnehmung Kroatiens im 18. Jahrhundert // .
2015. (međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Horbec, Ivana.
Arme Diener des Königs und ihre (verpassten) Chancen. Existentielle Herausforderungen des kroatischen Kleinadels im 18. Jahrhundert // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

13. Horbec, Ivana.
Prosvjećeni apsolutizam i banska služba: uvod u politiku hrvatsko-slavonskih staleža 1790. godine // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

14. Horbec, Ivana.
Prosvjetiteljstvo i rad za opće dobro: promjene u koncepciji javne službe u Banskoj Hrvatskoj XVIII. stoljeća // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

15. Horbec, Ivana.
Misera plebs contribuens u politici bečkoga dvora i reorganizacija kraljevinske uprave nakon bune 1755. // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Horbec, Ivana.
Razvoj uprave i javnih službi Banske Hrvatske u vrijeme vladavine Marije Terezije / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 25.05. 2009., 418 str. Voditelj: Moačanin, Nenad.
 
  Magistarski radovi
 

1. Horbec, Ivana.
Osnivanje Kraljevskog vijeća za Kraljevine Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 15.12. 2004., 270 str. Voditelj: Kolar, Mira.
 
  Druge vrste radova
 

1. Horbec, Ivana.
Sanitarni kordon i kontumac u Kostajnici, 2017. (izložba).

2. Horbec, Ivana.
Sanitarni kordon i kontumac u Kostajnici, 2017. (katalog).

3. Horbec, Ivana.
Značaj Instituta sv. Augustina u Beču (1816.-1918.) za školovanje teologa iz hrvatskih zemalja, 2017. (javno predavanje).

4. Horbec, Ivana.
Krajačić, Benedikt, 2013. (enciklopedijska natuknica).

5. Horbec, Ivana.
Kušević, Franjo, 2013. (enciklopedijska natuknica).

6. Horbec, Ivana.
Kunić, Franjo, 2013. (enciklopedijska natuknica).

7. Horbec, Ivana.
Lukavski, Donat, 2010. (enciklopedijska natuknica).

8. Horbec, Ivana.
Lukavski, Ladislav, 2010. (enciklopedijska natuknica).

9. Horbec, Ivana.
Franz Bach: Povijest Otočke pukovnije. O nastanku ovoga kraja, njegovima žiteljima i njihovima sudbinama Otočaner Regimentsgeschichte: vom Ursprung dieser Gegend, ihrer Bevölkerung und ihrer Schicksale (Karlstadt 1854), 2010. (stručna redakcija prijevoda).

10. Horbec, Ivana; Jukić, Ivana.
O zemljovidu Zagrebačke županije - kartografski inventar s kazalom zemljopisnih imena (II.), 2009. (toponimija).

11. Horbec, Ivana; Jukić, Ivana.
O zemljovidu Zagrebačke županije - kartografski inventar s kazalom zemljopisnih imena (I.), 2009. (toponimija).

12. Horbec, Ivana.
Povijesno nasljeđe Nacionalnog parka Plitvička jezera, 2006. (elaborat).

13. Horbec, Ivana.
Ugarski episkopat i Austrijska Monarhija: od suradnje do konfrontacije (1686.-1790.) (sažetak), 2005. (prijevod).

14. Horbec, Ivana; Jukić, Ivana.
O zemljovidu i opisu Varaždinske županije - kartografski inventar s kazalom zemljopisnih imena, 2005. (toponimija).

15. Filipović, Ivan; Horbec, Ivana.
Historische Grenzen des Königreichs Kroatien in den internationalen Staatsverträgen 1606-1791. Ausstellung Wien, Österreichisches Staatsarchiv, 23. September – 21. November 2004, 2004. (izložba).

16. Horbec, Ivana; Jukić, Ivana.
O zemljovidu i opisu Križevačke županije - kartografski inventar s kazalom zemljopisnih imena, 2004. (toponimija).

17. Horbec, Ivana; Jukić, Ivana.
O zemljovidu i opisu Križevačke pukovnije – kartografski inventar s kazalom zemljopisnih imena, 2003. (toponimija).

18. Horbec, Ivana; Jukić, Ivana.
O zemljovidu i opisu Đurđevačke pukovnije – kartografski inventar s kazalom zemljopisnih imena, 2003. (toponimija).
 
  Prevodilaštvo
 

1. Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. st. Sv. 4 : Srijemska županija / Horbec, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2001 (monografija).