Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Ana Matan
(239781)
Četvrtak 9. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Matan, Ana.
Teorija političke legitimnosti Johna Rawlsa .
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2008 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Matan, Ana.
Pojmovne borbe za demokraciju // Demokracija u 21. stoljeću? / Kursar, Tonči ; Matan, Ana (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2014. Str. 75-94.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Matan, Ana.
Što je tolerancija? / Tihomil Rađa (ur.).
Zagreb : Udruga domovine i dijaspore za demokratsko društvo, 2000.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Koska, Viktor; Matan, Ana.
Croatian Citizenship Regime and Traumatized Categories of Croatian Citizens: Serb Minority and Croatian Defenders of the Homeland War. // Politička misao : Croatian political science review. 54 (2017) , 1-2; 119-149 (članak, znanstveni).

2. Matan, Ana.
A Well-Ordered Society as a Democratic Community: Alternative Readings of Rawls' Political Theory. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 41 (2004) , 5; 123-133 (članak, znanstveni).

3. Matan, Ana.
Jednakost i zajednica: prirodno stanje i društveni ugovor kod Hobbesa i Rawlsa. // Politička misao : Croatian political science review. 41 (2004) , 4; 42-58 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Matan, Ana.
Krešimir Petković - Discourses on Violence and Punishment: Probing the Extremes. // Anali hrvatskog politološkog društva. 15 (2019) , 1; 253-258 (prikaz, ostalo).

2. Matan, Ana.
Recenzija časopisa European Journal of Political Theory, Vol.I, no. 2, 2002.. // Politička misao : Croatian political science review. 39 (2002) , 4; 175-178 (recenzija, stručni).

3. Matan, Ana.
Prikaz knjige Zorana Kurelića "Liberalizam sa skeptičnim licem". // Politička misao : Croatian political science review. 39 (2002) , 5; 174-175 (prikaz, stručni).

4. Matan, Ana.
Nacije kao klubovi. // Politička misao. 35 (1998) , 2; 196-212 (članak, ostalo).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Matan, Ana.
Deliberative Democracy and the Duty of Civility // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Matan, Ana.
Whan Can We Learn From a Family Dispute: Rawls and Habermas on Basic Rights // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Matan, Ana.
Rawls' Concept of Liberal Legitimacy // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Matan, Ana.
Problem multikulturalizma, 2003. (predgovor za znanstvenu knjigu).

2. Matan, Ana.
Izazovi suvremene političke misli, 2002. (predgovor za znanstvenu knjigu).